thực hiện vào ra trong vi điều khiển 8051

20 37 0
  • Loading ...
1/20 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2020, 23:20

tài liệu hướng dẫn học vi điều khiển 8051_ 89s52 trường đại học công nghiệp hà nội. tài liệu gồm cả file mô phỏng trên phần mềm.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Thực hành kỹ thuật vi xử lý Giảng viên: Phạm Văn Chiến Bộ mơn: Điện tử máy tính Khoa: Điện tử Điện thoại: 0915 666 066 Email: vanchiendhcn@gmail.com Trình bày: Phạm Văn Chiến, khoa Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội Thời lượng mơn học - Số tín chỉ: tín (2 LT + TH) - Thực hành: 30 (5 buổi) - Hình thức đánh giá: kiểm tra thực hành vào cuối buổi buổi Trình bày: Phạm Văn Chiến, khoa Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội Nội dung: Bài thực hành 01: Lập trình điều khiển vào/ra Bài thực hành 02: Lập trình ứng dụng sử dụng ngắt ngồi Bài thực hành 03: Lập trình ứng dụng sử dụng Timer Bài thực hành 04: Lập trình ứng dụng SD cổng nối tiếp Bài thực hành 05: Thiết kế ứng dụng Trình bày: Phạm Văn Chiến, vanchiendhcn@gmail.com, Khoa Điện tử ĐHCNHN Bài TH01: Lập trình điều khiển vào/ra Trình bày: Phạm Văn Chiến, vanchiendhcn@gmail.com, Khoa Điện tử ĐHCNHN Nội dung học: Thiết lập vào/ra lệnh lập trình điều khiển Sơ đồ nguyên lý vào/ra Lập trình ứng dụng vào/ra Trình bày: Phạm Văn Chiến, vanchiendhcn@gmail.com, Khoa Điện tử ĐHCNHN Các cổng vào/ra lệnh điều khiển - - - Vi điều khiển AT89S52 có cổng P0, P1, P2 P3 P0 cần nối với điện trở treo VCC (Pull Up) điều khiển thiết bị Lệnh điều khiển xuất/ nhập liệu theo byte P1 = dulieu; // xuất liệu; 0
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hiện vào ra trong vi điều khiển 8051, thực hiện vào ra trong vi điều khiển 8051

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn