Tài Liệu Vật liệu Kết Cấu mới

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2020, 08:51

Câu 1: Vật liệu gì? Vật liệu gì?  Vật liệu xây dựng chất hay hợp chất người phát hay tạo để sản xuất cấu kiện phục vụ việc xây dựng cơng trình  Vật liệu xây dựng vật liệu xây dựng có tính chất ưu việt vật liệu ứng dụng nay, người phát hay nghiên cứu tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày cao hoạt động người như: - Khả sáng tạo không gian, hình khối khơng giới hạn kiến trúc sư Các nhà tư vấn thiết kế, KTS cần tiếp cận có thơng tin đầy đủ, xác tính kỹ thuật vật liệu cần có phối hợp với nhà sản xuất, thi công lắp dựng - Các công nghệ mới, vật liệu xây dựng tiêu tốn nguyên nhiên liệu, cách âm, cách nhiệt, có nhiều tính vượt trội, thân thiện với môi trường Câu 2: Kết cấu xây dựng gì? kết cấu gì?  Kết cấu xây dựng tập hợp cấu kiện, phận liên kết lại với thành hệ thống chịu lực cho cơng trình Định nghĩa kết cấu mới:  Kết cấu xây dựng kết cấu dựng sử dụng cấu trúc chưa ứng dụng hay vật liệu giúp tăng độ bền, độ cứng độ ổn định nhằm đáp ứng nhu cầu cao cơng việc xây dựng cơng trình giai đoạn lịch sử Kết cấu xây dựng gọi dựa theo thời điểm, thời điểm kết cấu xây dựng sáng tạo chủ yếu dựa đặc tính ưu việt vật liệu lực tính tốn phần mềm máy tính  Vật liệu chia làm nhóm: -Nhóm vật liệu kết cấu -Nhóm vật liệu Bao che -Nhóm vật liệu Hồn thiện Câu 3: Loại kết cấu ảnh hưởng đến khơng gian kiến trúc?          Nhịp, bước Số tầng cao Chiều cao phòng Tạo hình Hình khối Cơng Thơng thống Khoảng vượt Hình dạng  Ánh sáng Câu 4: Không gian kiến trúc tác động đến vật liệu xây dựng?     Thời gian sử dụng Độ bền vật liệu Tuổi thọ Khả chống chịu lực Câu 5: Vật liệu phải đáp ứng yêu cầu gì?           Thân thiện với môi trường Chịu môi trường đặc biệt Giảm chi phí Đáp ứng nhu cầu sử dụng Dễ thi cơng, dễ sản xuất Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật Dễ tái chế Tạo sản phẩm có tính thẩm mỹ đặc biệt ấn tượng Khả sản xuất hàng loạt Nguồn nguyên liệu bình thường ... sáng Câu 4: Không gian kiến trúc tác động đến vật liệu xây dựng?     Thời gian sử dụng Độ bền vật liệu Tuổi thọ Khả chống chịu lực Câu 5: Vật liệu phải đáp ứng yêu cầu gì?        ... thuật Dễ tái chế Tạo sản phẩm có tính thẩm mỹ đặc biệt ấn tượng Khả sản xuất hàng loạt Nguồn nguyên liệu bình thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài Liệu Vật liệu Kết Cấu mới, Tài Liệu Vật liệu Kết Cấu mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn