Giá Trị Của Thời Gian

9 541 0
  • Loading ...
1/9 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 01:10

Ðể biết giá trị của một năm, hãy hỏi một sinh viên vừa thi trượt năm cuối Ðể biết giá trị của một tháng hãy hỏi người một người mẹ sinh em bé thiếu tháng Ðể biết giá trị của một tuần hãy hỏi chủ bút của một tuần báo Ðể biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu đang chờ đợi gặp nhau Ðể biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa nhỡ chuyến tàu Ðể biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ðể biết giá trị của một phần nghìn giây hãy hỏi người vừa nhận huy chương bạc trong cuộc thi Olympic. Thời gian không chờ đợi ai. Hãy quí trọng từng giây phút bạn có. Bạn sẽ quí càng quý trọng thời gian hơn khi cùng chia sẻ với người khác. . biết giá trị của một tuần hãy hỏi chủ bút của một tuần báo Ðể biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu đang chờ đợi gặp nhau Ðể biết giá trị của. Ðể biết giá trị của một năm, hãy hỏi một sinh viên vừa thi trượt năm cuối Ðể biết giá trị của một tháng hãy hỏi người một người
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá Trị Của Thời Gian, Giá Trị Của Thời Gian, Giá Trị Của Thời Gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn