bai giang diện tư lop 6 giang văn

12 611 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 15:10

Kính chào các thầy cô giáo về dự giờ lớp 6B Ếch ngồi đáy giếng (Truyện ngụ ngôn) Ếch ngồi đáy giếng I. Tìm hiểu chung: 1. Đọc – Tìm hiểu chú thích: Truyện ngụ ngôn: - Là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần; - Mượn chuyện nhỏ về loài vật, đồ vật, hoặc về chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người; - Nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống. 2. Bố cục: Chia làm 2 phần: - Phần 1: Từ đầu → “như một vị chúa tể”: Ếch khi ở trong giếng. - Phần 2: Còn lại: Ếch khi ra khỏi giếng. 1) Ếch khi ở trong giếng: - Cuộc sống : Xung quanh chỉ - Cuộc sống : Xung quanh chỉ có nhái, cua, ốc nhỏ. có nhái, cua, ốc nhỏ. - > Không gian : đơn giản, chật - > Không gian : đơn giản, chật hẹp, không thay đổi. hẹp, không thay đổi. - Oai như một vị chúa tể, xem - Oai như một vị chúa tể, xem bầu trời chỉ bằng cái vung. bầu trời chỉ bằng cái vung. → → Hiểu biết nông cạn nhưng lại Hiểu biết nông cạn nhưng lại huyênh hoang. huyênh hoang. ⇒ ⇒ Môi trường hạn hẹp dễ Môi trường hạn hẹp dễ khiến người ta kiêu ngạo, khiến người ta kiêu ngạo, không biết thực chất về không biết thực chất về mình. mình.  II. Phân tích văn bản: 2) Ếch khi ra khỏi giếng: - Không gian : rộng lớn Không gian : rộng lớn - Cử chỉ : nghênh ngang, nhâng nháo, chả thèm để ý xung quanh Cử chỉ : nghênh ngang, nhâng nháo, chả thèm để ý xung quanh ⇒ Kiêu ngạo, chủ quan Kiêu ngạo, chủ quan - Kết cục: bị trâu - Kết cục: bị trâu giẫm bẹp. giẫm bẹp.  => Không nhận thức rõ giới hạn => Không nhận thức rõ giới hạn của mình sẽ bị thất bại thảm hại của mình sẽ bị thất bại thảm hại III) Tổng kết: - 1.Nghệ thuật: Ẩn dụ. - 1.Nghệ thuật: Ẩn dụ. - 2.Nội dung :Phê phán những kẻ hiểu - 2.Nội dung :Phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huyênh hoang. biết hạn hẹp mà lại huyênh hoang. - Khuyên nhủ con người phải biết mở - Khuyên nhủ con người phải biết mở rộng tầm hiểu biết trong mọi hoàn rộng tầm hiểu biết trong mọi hoàn cảnh; không được chủ quan, kiêu ngạo. cảnh; không được chủ quan, kiêu ngạo. IV. LUYỆN TẬP : Bài tập 1 Bài tập 1 : : Hãy tìm hai câu văn trong văn bản mà Hãy tìm hai câu văn trong văn bản mà em cho là quan trọng nhất trong việc thể em cho là quan trọng nhất trong việc thể hiện nội dung, ý nghĩa của truyện? hiện nội dung, ý nghĩa của truyện? Bài tập 1: Hai câu văn quan trọng: -“Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể”. - “ Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp”. [...]...Bài tập 2: Mục đích chủ yếu của truyện ngụ ngôn là gì? Kể chuyện Thể hiện cảm xúc Gửi gắm ý ng, bài học Truyền đạt kinh nghiệm Dặn dò : - Về nhà học bài, soạn bài “ Thầy bói xem voi” . LUYỆN TẬP : Bài tập 1 Bài tập 1 : : Hãy tìm hai câu văn trong văn bản mà Hãy tìm hai câu văn trong văn bản mà em cho là quan trọng nhất trong việc thể. Đọc – Tìm hiểu chú thích: Truyện ngụ ngôn: - Là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần; - Mượn chuyện nhỏ về loài vật, đồ vật, hoặc về chính con người
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang diện tư lop 6 giang văn, bai giang diện tư lop 6 giang văn, bai giang diện tư lop 6 giang văn