MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 19

18 518 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 13:20

1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 19/5 HÀ NỘI I-ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1-Định hướng phát triển của ngành , Nhà nước 1.1-Phương hướng phát triển của Nhà nước Trong những năm qua nền kinh tế nước ta có sự phát triển khá cao và ổn định với mức tăng trưởng kinh tế hơn 8%/năm. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế đất nước, ngành dệt may Việt Nam cũng có những bước tăng trưởng cao đều này đảm bảo cho sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam. Với điêù kiện kinh tế phát triển cao, chính trị ổn định, chính sách mở cửa nền kinh tế, Đảng và Nhà nước ta khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, chắc chán trong những năm tới nền kinh tế nước ta còn tiếp tục phát triển với tốc độ cao và ổn định, thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và khai thác kinh doanh tốt các cơ hội kinh doanh mới do thị trường mang lại. Ngành dệt may Việt Nam là ngành sản xuất đã có từ lâu đời, thu hút trên 1,8 triệu lao động, tạo ra nguồn thu ngoại tệ hàng đầu cho đất nước (sau ngành dầu khí). Sản phẩm của ngành dệt may Việt Nam đã dần đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu trên 100 nước trên thế giới. Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, sự toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới , them vào dó là sự kiện Việt Nam gia nhập WTO (thành viên thứ 150) ngành dệt may Việt Nam xác định những điều kiện thuận lợi và nhũng khó khăn không nhỏ  Thuận lợi:  Sản phẩm dệt may Việt Nam đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới và chiếm được cảm tình của bạn hàng  Là thành viên của các tổ chức kinh tế lớn trong khu vực ASEAN, trên thế giưói như AFTA và WTO, đây là những thị trường rất lớn cho việc tiêu thụ sản phẩm. 1 1 2  Doanh nghiệp có điều kiện tập trung tài nguyên, lao động trong nước vào sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm giá cả phải chăng, chất lượng tốt  Khó khăn:  Công nghệ chủ yếu cũ kỹ lạc hậu được nhập từ Trung Quốc, Liên Xô và các nước Đông Âu. Chỉ có một phần nhỏ máy móc thiết bị được nhập mới hoàn toàn trong thời gian gần đây  Chậm thích ứng với điều kiện thị trường, chậm tìm tòi, nghiên cứu, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm làm giảm sức cạnh tranh của hang dệt may Viêt Nam trên thị trường quốc tế.  Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ít có điều kiện tiếp xúc, tìm kiếm các bạn hàng quốc tế, chủ yếu nhận các hợp đồng gia công cho các đối tác do đó lợi nhuận đem lại không đáng kể.  Bị cạnh tranh gay gắt bởi các nhà sản xuất hàng dệt may từ Trung Quốc, Ấn Độ, Singapo… 1.2-Định hướng phát triển của ngành Từ những thuận lợi và khó khăn trên, phương hướng phát triển của ngành dệt may trong thời gian tới là:  Ưu tiên phát triển các cơ sở sản xuất nguyên nhiên vật liệu, hoá chất phục vụ ngành dệt may, tạo điều kiện chủ động sản xuất, tiết kiệm ngoại tệ.  Tăng cường phối hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa các ngành cung cấp vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.  Tăng cường đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng công nghệ sản xuất nhằm từng bước củng cố và khẳng định thương hiệu hang dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế.  Chú trọng công tác thiết kế sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm.  Tìm kiếm bạn hàng, tăng cường khả năng cạnh tranh hàng dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế 2 2 3 2-Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới (2010) 2.1-Định hướng công tác sản xuất kinh doanh 2.1. 1-Phương hướng phát triển đến năm 2010 2.1.1.1-Mục tiêu phát triển -Tiếp tục đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm để phấn đấu trở thành đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm có uy tín trong ngành dệt may, da, giày và là một nhà sản xuất quần áo chất lượng cao cung cấp cho thị trường EU và Mỹ. -Mở rộng thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. -Bảo đảm tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 16 - 18% đối với các chỉ tiêu GTSXCN và doanh thu, thu nhập người lao động tăng 4, 1% -Phấn đấu đến năm 2010 đầu tư xong nhà máy liên hợp sợi, dệt, nhuộm và may ở khu công nghiệp Đồng Văn – Hà Nam. -Chuyển dần từng bước ở các khu vực hiện nay trong nội thành sang dịch vụ khác như: xây nhà ở, siêu thị, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê… 2.1.1.2-Định hướng phát triển  Vấn đề đầu tư: -Tập trung mọi nguồn lực, tăng nhanh vốn, tiếp tục mở rộng hơn nữa quy mô sản xuất, thực hiện đa dạng sản phẩm sản xuất kinh doanh, trước mắt hoàn thiện sản xuất may thêu, sau đó mở rộng hướng sản xuất mới. -Tiếp tục mở rộng sản xuất dệt, sợi, may, thêu ở khu công nghiệp Đồng Văn – Hà Nam, phát huy công suất tự có và đầu tư mới, đầu tư theo chiều sâu trang thiết bị, máy móc, các dây truyền công nghệ phục vụ cho sản xuất. -Xây dựng và mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, tiến tới xuất khẩu trực tiếp để tăng kim ngạch xuất khẩu, sản xuất tối đa sản phẩm dệt, sản phẩm sợi.  Thị trường tiêu thụ: -Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. 3 3 4 - Mở rộng mối quan hệ đối tác tin cậy với các bạn hàng truyền thống, đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác mới, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn hàng. -Tăng cường giới thiệu chào hàng để có khả năng tăng, mở rộng thị trương trong và ngoài nước. -Xây dựng chính sách , quy chế bán hàng và dịch vụ sau bán hang phù hợp với từng khách hang đồng thời xây dựng mạng lưới cung cấp và xử lý thông tin nhanh từ đó có đối sách thích hợp nhằm phát huy cao độ công tác tiêu thụ sản phẩm  Chất lượng sản phẩm: - Công ty đã xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002, được cấp chứng chỉ SA8000 về trách nhiệm xã hội và SE14000 về trách nhiệm môi trường. Mục tiêu phấn đấu của Công ty là quy các bộ tiêu chuẩn trên về bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng toàn diện TQM nhằm bước nữa nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả cạnh tranh của doanh nghiệp. -Chất lượng sản phẩm phải được quan tâm hàng đầu và ngay từ nguồn lực đàu vào (nguyên liệu, lao động…).Hoàn thiện quy trình công nghệ và quy trình kiểm tra sản xuất ở các phân xưởng, từ quy trình kiểm tra nghiệm thu chất lượng nguyên liệu đến quy trình vận hành máy móc thiết bị, và kiểm tra chất lượng sản phẩm phân công trách nhiệm đến từng cán bộ làm công tác KCS. -Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm mới phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tích cực nghiên cứu tìm ra những loại vải , sợi khác nhau để dáp ứng yêu cầu khác nhau của từng loại đặc trưng công việc để cho ra những loại sản phẩm có giá trị sử dụng cao, nhưng phải có giá trị kinh tế cao. Giảm định mức tiêu hao vật tư, góp phần hạ giá thành sản phẩm  Người lao động: -Bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý để đáp ứng yêu cầu của sản xuất, quản lý của nền kinh tế thị trường. -Cải tiến đổi mới công tác đơn giá tiền lương, đảm bảo yêu cầu đáp ứng nhiệm vụ làm đòn bẩy kích thích sản xuất cũng như các biện pháp giảm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất. 4 4 5 -Công ty cần có đội ngũ cán bộ công nhân trẻ, năng động yêu nghề, có trách nhiệm, làm việc đảm bảo chính xác và khoa học, có trình độ, có kiến thức , đặc biệt là long nhiệt tình, tận tuỵ trong công việc. -Tìm cách nâng cao thu nhập của cán bộ công nhân viên Nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện bao gồm:  Chỉ tiêu kinh tế xã hội Bảng 9: Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đến năm 2010. Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2010 KH KHTH KH KHTH 1-Giá trị sản xuất công nghiệp 77 80 130 136 2-Tổng doanh thu (không VAT) 87 90 140 150 Trong đó: Doanh thu sản xuất công nghiệp 80 82 135 139 Doanh thu thương mại 8 8 10 11 Doanh thu khác 3-Kim ngạch xuất khẩu 250 270 1.000 1.500 4-Lợi nhuận 1.3 1.53 2 2.5 5-Nộp ngân sách 9 10.4 15 15 6-Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người tháng) 1.1 1.1 1.4 1.5 7-Sản phẩm mới (sản phẩm) 3 3 3 3 8-Đề tài nghiên cứu (đề tài) 2 2 3 3 9-Số lượng HĐ ký được (HĐ) 300 310 500 500 10-Tổng giá trị hợp đồng (tỉ đồng) 70 73 120 120 11-Đào tạo, bồi dưỡng (lao động) 400 450 600 600 Nguồn: Phòng kế hoạch thị trường – Công ty dệt 19/5 Hà Nội Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch của công ty đều khá cao chứng tỏ nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong doanh nghiệp. Ngoài các chỉ tiêu kinh tế xã hội, công ty còn đề ra một số chỉ tiêu phong trào như: liên tục giữ vững danh hiệu đơn vị quản lý xuất sắc của sở công nghiệp thành phố Hà Nội, giữ vững Đảng bộ xuất sắc của Đảng uỷ thành phố Hà Nội, giữ vững danh hiệu sản xuất tiên tiến của uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, …  Kế hoạch sản xuất 5 5 6 Bảng 10: Sản lượng sản phẩm chủ yếu từ 2007-2010 Nhóm sản phẩm Đơn vị tính Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Sản lượng Tỷ trọng % Sản lượng Tỷ trọng % Sản lượng Tỷ trọng % Sản lượng T ỷ tr ọ n g % Sợi chải thô các loại Tấn 3600 36 4600 41.6 4600 35 4600 3 8 Vải các loại 1000m 1700 18 1700 15.6 1700 12.5 1700 1 0 Vải chất lượng cao 1000m 3800 27.4 3800 26.5 5600 32 5600 3 5 Sản phẩm may 1000 SP 750 4.5 750 3 1875 8 1875 6 Sản phẩm thêu triệu mũi 19080 2 19081 1.8 19081 1.5 19081 4 Kinh doanh khác Tỷ đồng 17 12.1 19 11.5 22 11 25 1 0 Tông doanh thu Tỷ đồng 140 165 200 250 Nguồn :Phòng tài vụ-công ty dệt 19/5 Hà Nội 2.2-Định hướng công tác tổ chức, công tác Đảng và các đoàn thể Hệ thống chính trị của Công ty (tổ chức Đảng, công Đoàn, Đoàn thanh niên) phát triển mạnh luôn luôn đạt suất sắc.Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ và nhiệt tình hăng hái trong sản xuất và các hoạt động Đoàn.Công ty luôn có những phong trào thi đua sản xuất giữa các phân xưởng và các nhà máy trong Công ty và hàng tháng thường tổ chức bầu Đoàn viên xuất sắc. Công ty đã làm rất tốt công tác từ thiện: năm 2001 xây dựng nhà tình nghĩa tại Nam Đàn quê Bác. Năm 2003 xây dựng nhà tình nghĩa tại Sóc Sơn. Năm 2004 tại 6 6 7 Quảng Nam.Năm 2005 tại Hai Bà Trưng cho cán bộ lão thành cách mạng Hà Nội.Công ty tổ chức hướng nghiệp cho trẻ em mồ côi ở Hà Cầu –Hà Đông. II-Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu 1-Hoàn thiện hệ thống định mức và tiêu dùng Công tác định mức nguyên vật liệuquan trọng cần được chú ý đúng mức mức. Định mức phải được xây dựng phù hợp với điều kiện tiêu dùng và bảo quản từng loại nguyên vật liệu và phải xây dựng cho mỗi khâu công việc có sử dụng nguyên vật liệu cụ thể. Do các điều kiện lưu kho và sử dụng thường xuyên thay đổi nên bộ phận định mức cũng phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện định mức hạ thấp định mức tiêu hao nguyên vật liệu góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm có chất lượng tốt sẽ được tiêu thụ nhanh, làm tăng vòng quay của vốn và cũng làm tăng hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu. Công tác định mức nguyên vật liệu của Công ty đã được thực hiện khá tốt việc xây dựng định mức vật tư nội bộ dựa vào định mức vật tư trên giao (giao cùng với kế hoạch sản xuất). Như vậy Công ty đã thực hiện được việc tiết kiệm nguyên vật liệu, vẫn thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc Công ty đã không tự xây dựng cho mình một định mức tiết kiệm nhất mà có khi vẫn vấp phải sai lầm của bản định mức được giao. Công ty cần phải duy trì cải tiến công tác định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho từng sản phẩm, bám sát thực tế, tình hình sản xuất, khả năng nguồn lực, xây dựng định mức chi tiết để xây dựng định mức hợp lý cho mình. Nó cũng dẫn đến khó khăn sẽ là tăng chi phí cho công tác nghiên cứu, làm công việc trở nên phức tạp cần nhiều nhân lực và cần có đủ năng lực trình độ.Có những định mức không thể hạ thấp hơn nữa, nếu hạ thấp hơn nữa nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 1.1-Nội dung của biện pháp Để theo kịp tốc độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường thì diều quan trọng đầu tiên là sản phẩm của doanh nghiệp đó phải thu hút được khách hàng. Mà tác động mạnh mẽ đến sản phẩm là nguyên vật liệu. Hơn thế nữa công tác định mức 7 7 8 tiêu dùng nguyên vật liệu quyết định đến cả sản phẩm và cả sự tồn tại phát triển của Công ty trên thị trường. Để hoàn thiện lại hệ thống định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cần phải xem xét cơ cấu của định mức. Gồm phần tiêu dùng thuần tuý cấu tạo nên sản phẩm và phần tổn thất có tính chất công nghệ. Để hạ thấp định mức ta cần đi vào việc giảm lượng nguyên vật liệu thuần tuý tạo nên sản phẩm và giảm bớt phần tổn thất.  Trước hết phải cử cán bộ xây dựng định mức đi học tập, nghiên cứu về xây dựng định mức theo phương pháp phân tích.  Xem xét đánh giá thực trạng công nghệ kỹ thuật, trình độ tay nghề công nhân, lượng chi phí cần thiết để áp dụng phương pháp này. Từ đó có hướng đầu tư thoả đáng như: cải tiến quy trình công nghệ, bố trí lại mặt hàng sản xuất, mở các lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân.  Như vậy, cần thực hiện theo 3 bước: Bước 1: Thu thập và nghiên cứu các tài liệu về đặc tính kinh tế kỹ thuật của từng loại nguyên vật liệu. Bước 2: Phân tích từng thành phần trong cơ cấu định mức và các nhân tố ảnh hưởng tới nó, như tỷ lệ hao hụt ở các phân xưởng, hàm lượng chất có ích kết tinh trong sản phẩm. Bước 3: Tổng hợp các thành phần đã được tính toán trong định mức. Để tiến hành sửa đổi phải dựa trên các căn cứ sau:  Trình độ công nghệ ở Công ty không phải là hiện đại so với xu thế ngày nay.  Trình độ công nhân ở mức trung bình.  Nguyên nhân gây lãng phí là do chất lượng nguyên vật liệu chưa thật sự tốt, do sai quy cách. 8 8 9 1.2-Điều kiện thực hiện Để biện pháp trên được thực hiện có hiệu quả thì cần có các điều kiện sau:  Cần có ngân sách cho việc tổ chức hoàn thiện để được chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và các chi phí khác. Nguồn tài chính này có thể trích từ quỹ đầu tư phát triển sản xuất hay quỹ dự phòng.  Công ty phải có đội ngũ cán bộ xây dựng định mức có năng lực với trình độ chuyên môn cao, cán bộ kiểm tra có kỹ năng, kinh nghiệm hiểu biết sâu về lĩnh vực mình phụ trách.  Công tác này có thể thành công nếu được sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo và giám đốc Công ty.  Cán bộ công nhân viên trong Công ty phải có thái độ tích cực trong việc ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới, trong công tác thực hiện định mức, có tâm huyết, có trách nhiệm với Công ty. 2- Tăng cường quản lý và hạch toán tiêu dùng nguyên vật liệu. 2.1- Nội dung của biện pháp. Quản lý và hạch toán tiêu dùng nguyên vật liêu ngày càng được quan tâm do vai trò của nguyên vật liệu trong cấu thành thực thể sản phẩm. Mặt khác do sự phát triển không ngừng của công nghiệp, tầm quan trọng của công tác hạch toán nguyên vật liệu cũng được tăng lên một cách vững chắc. Công tác cấp phát nguyên vật liệu tại Công ty được thực hiện theo phương thức hạn mức, hình thức cấp phát này được đánh giá là phù hợp với sản xuất, đảm bảo tính chủ động cho bộ phận sử dụng cũng như cấp phát. Do đó giữ nguyên công tác cấp phát theo hạn mức vì nó có nhiều ưu điểm như quản lý, hạch toán việc tiêu dùng nguyên vật liệu chặt chẽ, chính xác. Việc thanh quyết toán nguyên vật liệu được tiến hành giữa các phân xưởng sản xuất, cán bộ quản lý kho và phòng kế toán. Quản lý kho theo hình thức thẻ song song, trong quan hệ đối chiếu cần giảm bớt thủ tục so cho gọn nhẹ, nhanh chóng. Quản lý phân xưởng cũng cần có sổ sách theo dõi lượng nguyên vật liệu nhận về 9 9 10 xưởng mình, thông qua đó có thể rút ngắn thời gian đối chiếu giữa phân xưởng và thủ kho. Kiểm tra được lượng nguyên vật liệu tồn đọng trong phân xưởng và lượng giao nộp cho thủ kho. Tiến hành đối chiếu có thể tiến hành một tháng một lần, mục đích của việc đối chiếu thường xuyên giúp cho việc theo dõi tình hình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu được chặt chẽ hơn. Hình thức kiểm kê như sau: Tên NVL Chủng loại Đơn vị Người cung ứng Mã NVL NVL tồn đầu kỳ NVL nhập NVL thưc có NVL xuất Đã phân bổ Còn lại 1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9 10 8-9- 10 Cán bộ quản lý phải ghi chép, phải có sổ sách đầy đủ để theo dõi tình hình nguyên vật liệu biến động, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng nguyên vật liệu. Đối với công nhân sử dụng nguyên vật liệu, quy định trách nhiệm theo hướng người sử dụng phải tự bảo đảm tốt khối lượng, chất lượng từ khi nguyên vật liệu được nhận về phân xưởng cho đến khi hết quy trình sản xuất. Nếu sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu thì họ sẽ được hưởng chế độ thưởng theo quy định của Công ty. Người lao động không được đổi nguyên vật liệu cho người khác vì như vậy rất khó kiểm soát, ảnh hưởng tới tình hình quảnnguyên vật liệu. Nếu nguyên vật liệu mất mát không rõ nguyên nhân thì người sử dụng phải bồi thường theo đúng giá trị nguyên vật liệu. 2.2- Điều kiện thực hiện. Phải xây dựng được hệ thống nội quy và quy chế quản lý kho tàng rõ ràng như: nội quy ra vào cửa, bảo quản, nội quy nhập xuất nguyên vật liệu, những nội quy 10 10 [...]... biện pháp khuyến khích Công ty sản xuất hàng xuất khẩu ưu tiên về vốn, miễn giảm thuế… Trên đây là những ý kiến nhỏ của em nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu của Công ty Để thực hiện được các hướng hoàn thiện trên đòi hỏi sự nỗ lực chung của tất cả cán bộ lãnh đạo và toàn thể công nhân viên trong Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty KẾT LUẬN Hoàn thiện. .. xuất kinh doanh của Công ty KẾT LUẬN Hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu ở bất kỳ doanh nghiệp nào cũng hết sức quan trọng, nó quyết định rất lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp Với doanh nghiệp sản xuất như Công ty dệt 19/ 5 Hà Nội việc cung ứng nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng, số lượng kịp thời cho sản xuất đã tạo cho Công ty một lợi thế trong việc khẳng định uy tín của mình... theo hướng sau: Cử một số cán bộ đi đào tạo về nghiệp vụ quản lý kịnh tế, đặc biệt là nghiệp vụ quảnnguyên vật liệu Cán bộ quảnnguyên vật liệu cần phải nắm chắc hệ thống nội quy, quy chế về quảnnguyên vật liệu Nội quy về bảo quản, xuất nhập, kiểm tra, phòng chống • Đối với công nhân: Hàng năm công ty cần phải đào tạo, nâng bậc cho công nhân, đặc biệt cần chú trọng đến công nhân đảm nhiệm... dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu 12 12 13 Đào tạo, bồi dưỡng người lao động là biện pháp nâng cao chất lượng công việc, là một hoạt động không ngừng nhằm nâng cao trình độ lý luận cũng như thực tế cho người lao động, tạo ra đội ngũ cán bộ công nhân viên có khả năng hoàn thành tốt công việc được giao • Đối với cán bộ quản lý: Để nâng cao trình độ quảnnguyên vật liệu, Công ty cần phải thực hiện... Số lượng Hình thức ĐT Thời gian ĐT Chi phí 2 thủ kho Cán bộ quản lý Đại học tại chức 5 năm 12 7 NV HC Bồi dưỡng Nvụ Hàng năm 2,1 5 năm 57 Hàng năm 6 Hàng năm 5 QL 38 CNSX chính đại học tại chức 16 CNSX phụ Bố trí lại lao động Công nhân 12 PTTH Bồi dưỡng tay nghề Thi nâng bậc Tổng 82,1 5- Thực hiện chế độ khuyến khích vật chất với công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu 5.1-.Nội dung của biện pháp. .. khả năng thích ứng với cơ chế mới nhưng cũng là cơ hội để nhiều doanh nghiệp chứng tỏ mình Công ty Dệt 19/ 5 Hà Nội là một trong những doanh nghiệp như thế Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ngành dệt may cũng như trong ngành công nghiệp của cả nước, khả năng sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển, doanh thu tiêu thụ không ngừng tăng lên, thị phần của công ty luôn ứng đầu các doanh... xuất dệt may Với kiến thức còn hạn hẹp, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên bài viết của em chỉ nêu ra được một số ý kiến cơ bản về hoàn thiện quản trị cung ứng nguyên vật liệu và không tránh khỏi những sai sót Em mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô, các cô chú anh chị để bài viết của em được hoàn thiện hơn Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Việt Lâm đã tận tình giúp đỡ tạo em hoàn. .. không đáp ứng được yêu cầu sản xuất của Công ty  Để tiến hành đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, trước tiên phải xem xét tới các vấn đề sau:  Yếu tố con người trong việc đổi mới máy móc thiết bị  Số lượng máy móc cần phải đầu tư đổi mới  Công nghệ và hệ thống máy móc thiệt bị đang sử dụng  Nguyên vật liệu đang sử dụng  Kết quả sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty Trong thời gian tới Công ty nên... đối với công nhân viên Để thực hiện tốt điều này cán bộ quản lý kho phải có hệ thống sổ sách rõ ràng, luôn theo dõi sát sao, nắm vững lượng nhập xuất của nguyên vật liệu Kho phải có đồ sắp xếp hợp lý Tổ chức vệ sinh kho theo một chu kỳ nhất định Mọi nguyên vật liệu cấp phát phải có giấy tờ hợp lệ, phải kiểm tra chu đáo trước khi nhập hoặc xuất về số lượng, chủng loại, chất lượng để dễ dàng quản lý... chuyền sản xuất Công tycần mở các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ công nhân những kiến thức về sử dụng vật tư an toàn Bên cạnh đó cũng phải chú ý đến việc nâng cao tinh thần trách nhiệm cho từng công nhân viên nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệutránh lãng phí Bố trí người lao động đúng người đúng việc, hợp lý về quy mô, cơ cấu và trình độ tay nghề • Hình thức đào tạoH: Học tấp tại các trường đại . 1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 19/ 5 HÀ NỘI I-ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1-Định. giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu 1 -Hoàn thiện hệ thống định mức và tiêu dùng Công tác định mức nguyên vật liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 19, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 19, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 19

Từ khóa liên quan