Tìm số hạng trong một tổng

9 872 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 13:10

Giáo viên: Phan Nguyễn Hương Ly TRƯƠNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN PHỐ CHÂU TOÁN: 1 6 + 4 = 10 10 4 6 6 = 10 - 4 4 = 10 - 6 x + 4 = 10 10 4 x x = 10 - 4 x = 6 6 + x = 10 10 x 6 x = 10 - 6 x = 4 x + 4 = 10 10 4x x = 10 - 4 x = 6 10 6 x 6 + x = 10 x = 10 – 6 x = 4 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. Bài tập Bài 1: Tìm x ( theo mẫu) a) x + 3= 9 x = 9 – 3 x = 6 b) x + 5= 10 c) x + 2 = 8 d) x + 8 = 19 e) 4 + x = 14 g) 3+ x = 10 x = 10 - 5 x = 5 x = 8 - 2 x = 14 - 4 x = 7 x = 10 - 3 x = 11 x = 19 - 8 x = 6 x = 10 Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: Số hạng 12 9 15 Số hạng 6 24 Tổng 10 34 15 6 1 10 0 Bài 3 : Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp học đó co bao nhiêu học sinh gái? Tóm tắt: Cả lớp : 35 học sinh Học sinh trai : 20 học sinh Học sinh gái : … học sinh ? Bài giải học sinh gái lớp học đó có là: 35 – 20 = 15 ( học sinh ) Đáp số: 15 học sinh gái . = 6 10 6 x 6 + x = 10 x = 10 – 6 x = 4 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. Bài tập Bài 1: Tìm x ( theo mẫu) a) x + 3= 9 x = 9 – 3 x =. = 10 Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: Số hạng 12 9 15 Số hạng 6 24 Tổng 10 34 15 6 1 10 0 Bài 3 : Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm số hạng trong một tổng, Tìm số hạng trong một tổng, Tìm số hạng trong một tổng