MỘT SÔ BIỆN PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

16 497 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 11:20

MỘT BIỆN PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG Đất nước đang trong giai đoạn công nghiệp hoá , hiện đại hoá, xây dựngmột trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc đọ tăng trưởng kinh kế khá cao, từ năm 1992 đến nay lĩnh vực này luôn có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP (1) . Cũng giống như nhiều nước trong giai đoạn dầu phát triển, nước ta có nhu cầu rất lớn về đầu tư xây dựng hạ tầng và các công trình công nghiệp, điều này trở thành nhân tố thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ xây dựng. Theo dự đoán của các nhà kinh tế thì tổng số vốn đầu tư cần thực hiện trong thời gian 1996 đến 2010 để đáp ứng nhu cầu phát triển và tăng trưởng kinh tế đạt bình quan năm từ 9 ÷ 10 % cần khoảng 170 ÷ 250 tỷ USD, nếu như tỷ trọng xây dựng chiếm khoảng 75% vốn đầu tư cơ bản từ năm 1996 ÷ 2010 chúng ta phải thực hiện khoảng 120 ÷ 180 tỷ USD cho xây dựng (bình quân năm từ 7,5 tỷ đến 10 tỷ USD) như vậy lực lượng xây dựng sẽ pahỉ tăng lên bình quân từ 6÷7 lần so với lực lượng xây dựng hiện có và đang sử dụng từ 1996 (2) . (1): Hoàng thọ vinh – Trần Mạn Hùng: Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam – tạp chí xây dựng tháng 5 – 1999. (2): Kinh tế các ngành sản xuất vật chất – NXB giáo dục 1996. Từ nhu cầu xây dựng rất lớn như vậy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đều có cơ hội phát triển, tuy vậy tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng trên thị trường cũng rất gay gắt, thậm chí cạnh tranh không lành mạnh, dìm giá, bỏ thầu với giá rất thấp dẫn đến những thiệt thòi không đáng có cho doanh nghiệp. Để có thể tăng trưởng và phát triển vững chắc trong điều kiện cạnh tranh gay gắt thì việc thực hiện những biện pháp nâng cao hiệu quả quản sử dụng máy móc thiết bị có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp xây dựng. Xuất phát từ thực trạng quản sử dụng máy móc thiết bị của công ty xây dựng Lũng Lô, qua nghiên cứu thực tế tại công ty kết hợp với kiến thức được tiếp thu trong quá trình học tập mà em mạnh rạn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng máy móc thiết, đáp ứng được phương thức phát triển của công ty trong một số năm tới, nâng cao năng lực thi công các công trình phát huy sức mạnh của người lao động và cụ thể trước mắt là hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2001 của công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như: Giá trị tổng sản lượng đạt 500 tỷ đồng doanh thu 420 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 14,7 tỷ đồng thu nhập bình quân đầu người/ tháng 1.200.000 ÷ 1.700.000 đồng. Công ty nên thực hiện một số biện pháp sau: 1.Biện pháp thứ nhất: Bố trí sử dụng hệ thống máy móc thiết bị một cách có hiệu quả. Cơ sở luận: Việc bố trí sử dụng hệ thống máy móc thiết bị một cách hợp có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác quản sử dụng máy móc thiết bị. Một trong những nguyên tắc cơ bản của tổ chức sản xuất trong daonh nghiệp là hệ thống máy móc thiết bị phải đảm bảo tính cân đối, nhịp nhàng. Điều đó được thể hiện trước hết ở mối quan hệ tỷ lệ thích hợp giữa công xuất máy móc thiết bị, khả năng lao động, số lượng và chất lượng của các loại nguyên vật liệu đưa vào sản xuất. Hay nói một cách khác đó là mối quan hệ tỷ lệ giữa ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Ngoài ra tính cân đối nhịp nhàng còn được thể hiện thông qua mối quan hệ giữa các bộ phận sản xuất trong doanh nhgiệp nhằm đảm bảo sản xuất đồng bộ với hiệu quả cao, khắc phục được tình trạng sản xuất khi thì thong thả cầm chừng, khi thì vội vã, khẩn trương, gây nên những lãng phí về sức người, sức của. Từ ý nghĩa thiết thực đó vấn đề đặt ra là muốn nâng cao hiệu quả quản sử dụng máy móc thiết bị thì cần phải làm tốt công tác quản lý, bố trí sắp xếp chúng, tạo điều kiện cho chúng phát huy voí hiệu quả cao nhất. Cơ sở thực tiễn: Hiện nay công ty đang gặp khó khăn trong việc quản hiệu quả hệ thống máy móc thiết bị. Việc quản do các xí nghiệp tự sắp xếp bố trí, và báo cáo lên công ty. Chính vì vậy việc báo cáo theo một cơ cấu sắp xếp đôi khi không đồng bộ giữa các xí nghiệp. Do đặc thù mà từng xí nghiệp có số lượng máy móc khác nhau, đòi hỏi đầu tư khác nhau nên số lượng, chủng loại không đồng bộ có sự khác biệt hoá rất cao. Mặt khác các đội , các xí nghiệp xây dựng hoạt động trên cơ sở hoạch toán độc lập cho nên tất cả các chi phí đều được tính toán cân nhắc và lựa chọn mức tối ưuđể có thể hạ giá thành công trình, tăng lợi nhuận và thu nhập cho người lao động. Trong khi đó do ,có chi vận chuyển và khấu hao nên chi phí sử dụng máy móc thiết bị của các xí nghiệp thường cao hơn so với chi phí thuê ngoài do vậy trong nhiều trường hợp các xí nghiệp dùng phương pháp đi thuê còn hơn là huy động máy móc của xí nghiệp. Vì thế hiện nay toàn bộ hệ thống máy moc thiết bị của xí nghiệp mới huy động ở mức công xuất 78 ÷79 % và thời gian sử dụng trung bìnhlà 24÷45 ngày trong một tháng. Để đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng máy đòi hỏi công ty phải có biện pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng trên . Phương thức tiến hành: Sắp xếp bố trí lại hệ thống máy móc thiết bị ở mỗi xí nghiệp bằng cách giảm bớt thiết bị vận tải. Trang bị thêm các loại máy móc thiết bị đặc chủng cần thiết theo ngành nghề kinh doanh trong giai đoạn tới như máy xúc lật, trạm nghiền đá, máy sau gạt carter pillar14 … và loại bỏ các thiết bị lạc hậu lỗi thời đã hết khấu hao. Áp dụng hình thức quản theo đối tượng và quản hỗn hợp. Công ty phải lập ra một đội kiểm tra giám sát việc thực thi của các xí nghiệp , có chính sách điều chỉnh kịp thời hoạt động của từng xí nghiệp. Ở mỗi xí nghiệp nên phân chia các loại máy móc thiết bị thông thường như xe vận tải, thiết bị thi công, máy trộn bê tông cho các đội sử dụng nhưng vẫn chịu sự quản của xí nghiệp để khi cần công ty có thể vẫn huy động lẫn nhau giữa các xí nghiệp giải quyết được tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Riêng với loại máy móc thiết bị đặc chủng như thiết bị khoan hầm, thiết bị dò mìn, xe lu rung… thì tuỳ theo kế hoạch sản xuất mà xí nghiệp lập kế hoạch chuyển giao cho từng đội đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất với chi phí thấp nhất. Công ty tiến hành từng bước giảm dần chi phí khấu hao cho các loại máy móc thiết bị mới bằng cách trong những năm đầu có thể không cần tính lãi hoặc tính lãi ở mức thấp. Nếu cần có thể dùng lãi xí nghiệp , quĩ đầu tư phát triển, quĩ khấu hao cơ bản của công ty để tính khấu hao máy móc thiết bị ở các xí nghiệp và thu lại trong những năm sau. Áp dụng hình thức giao khoán cho mỗi tổ, mỗi đầu xe để mỗi tổ, mỗi đầu xe tự có trách nhiệm tìm việc cho mình. Tích cực thực hiện công tác cho thuê máy với phương châm giảm thiểu chi phí máy trên cơ sở hạ thấp lãi định mức. Hiệu quả thực hiện: Với việc bố trí sắp xếp như trên thì chắc rằng hiệu quả sử dụng sẽ được năng lên rõ rệt, công suất và thời gian hoạt động của máy móc thiết bị tăng cao hơn trước. Thật vậy với mức công suất huy động 78% và thời gian làm việc 24 ngày/ tháng như hiện naythì sau khi có sự phân chiaq tổ chức quản thì công suất có thể đạt được 82% và thời gian hoạt động 17 ngày / tháng cao hơn mức độ thực tế ở các xí nghiệp như hiện nay. Với biện pháp này các xí nghiệp vâvx có thể quản được số máy móc thiết bị của mình, nâng cao được hiệu quả hoạt động của chúng, có điều kiện để tính khấu hao, cải thiện đời sống cho công nhân trực tiếp vận hành máy và hoàn chả vốn cho công ty. Bên cạnh đó các xí nghiệp vẫn có thể huy động tập trung số lượng máy móc thiết bị của mình cho các công trình trọng điểm theo yêu cầu của công ty. 2. Biện pháp thứ hai Nâng cao hệ số thời gian làm việc thực tế của máy móc thiết bị. Cơ sở luận: Hệ số thời gian làm việc thực tế phản ánh trình độ sử dụng máy móc thiết bị của mỗi doanh nghiệp. Thông qua hệ số này ta có thể thấy được khả năng huy động công suất thiết bị cũng như hiệu quả kinh doanhcúa doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Hệ số này được tính trên cơ sở thời gian làm việc thực tế chia cho thời gian làm việc theo qui định trong năm, nó cho biết trong năm máy móc thiết bị của doanh nghiệp hoạt động được bao nhiêu giờ. Phải ngừng hoạt động bao nhiêu giờ. Hệ số này tính ra càng cao càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị càng lớn. Bên cạnh đó thời gian làm việc thực tế của máy móc thiết bị còn có tác dụng giúp các cán bộ quản được tình hình hoạt đôngj, thừa thiếu máy móc thiết bị ở từng bộ phận sản xuất để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời. Do vậy đối với mỗi doang nghiệp nếu có thể nâng cao hệ số thời gian làm việc thực tế của máy móc thiết bị thì cũng đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu quả quản sử dụng máy móc thiết bị nói riêng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Cơ sở thực tiễn: Bước sang nền kinh tế thị trường mậc dù công ty luôn đẩy nhanh tốc độ làm việc của máy móc thiết bị nhằm khai thác hết khả năng làm việc của chúng. Tuy nhiên mức độ đóng góp của chúng vào các công trình còn nhiều hạn chế. Có những bộ phận làm việc 8 giờ ÷9 giờ/ngày nhưng công ty vẫn chưa có được những biện pháp hữu hiệu nhất khắc phục tình trạng này. Bởi lẽ do thời tiết, khí hậu làm gián đoạn tốc độ làm việc, do cung cấp không đầy đủ kịp thoì nguyên vật liệu, do công nhân sử dụng còn hạn chế về trình độ, do máy sửa chữa quá lâu. Vì vậy nâng cao hệ số thời gian làm việc thực tế của máy móc thiết bịmột biện pháp hết sức càan thiết đối với công ty trong giai đoạn hiện nay. Phương thức tiến hành :Làm tốt công tác tiếp thị, giời thiệu năng lực thi công của công ty, từng bước chiếm lĩnh thị trường để có thể nhận được nhiều các công trình có giá trị lớn đảm bảo ddủ thời gian hoạt động của máy móc thiết bị. Cân đối lại nhiệm vụ, bố trí hợp kế hoạch sản xuất cho từng đội, từng xí nghiệp và từng thiết bị. Khai thác hết thời gian làm việc của từng thiết bị. Căn cứ vào khả năng làm việc của từng máy móc thiết bị, từng xí nghiệp để bố trí máy móc thiết bị cho hợp lý, tránh tình trạng máy làm việc quá mức máy lại sử dụng quá ít, đảm bảo làm sao cho các đội thi công trong tình trạng đủ máy thi công và mức độ huy động công suất luôn đạt mức cao nhất. Đối với mỗi công trình xây dựng đặc biệt là các công trình xa địa điểm hoạt động của công ty thì cần phải lập tiến độ thi công rõ dàng, cụ thể, chính xác và tính toán chi phí máy hợp nhất để có thể huy động tối đa công suất máy móc thiết bị hiện có của công ty. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thuê máy ở đơn vị ngoài. Mặt khác đội theo dõi của công ty phải luôn theo dõi kiểm tra tình hình hoạt động thực tế của maý móc ngoài công trường. Tránh tình trạng báo cáo sai lệch không đúng thực tế của cấp dưới. Hiệu quả thực hiện biện pháp: Trong những năm qua bình quân máy móc làm việc chỉ đạt bình quân 10,5h/ngày, số ngày huy động là 25 ngày/tháng như vậy hệ số thời gian làm việc thực tế của máy móc thiết trong toàn công ty là: Với thời gian huy động thực tế đạt 36% so với thời gian qui điịnh thì doanh thu của công ty 2000 đạt 370 tỷ đồng. Nừu công ty thực hiện đúng biện pháp này thì có thể năng hệ số giờ làm việc thực tế lên 12,5 giờ/ngày và 27 ngày/tháng. Khi đó: 36,0 123024 12255,10 t H = ×× ×× = 47,0 123024 12275,12 t H = ×× ×× = Và doanh thu đạt 450 tỷ đồng chính là số doanh thu công ty dự định đạt được trong năm 2002. 3. Biện pháp thứ ba: Huy động và sử dụng vốn có hiệu qủa. Cơ sở luận: Trong nền kinh tế thị trường cũng như bất kỳ một hình thái kinh tế xã hội nào khác, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đều với mục đích là lợi nhuận. Mọi quá trình sản xuất kinh doanh mặc dù có khác nhau nhưng chung qui lại đều hoạt động theo một mô hình cơ bản giống nhau. Muốn tiến hành kinh doanh bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần một khoản vỗn để đầu tư cho cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị. Qua đó ta thấy được vốn là nhân tố quan trọng vì phải có vốn doanh nghiệp mới đảm bảo được sự vận hành thường xuyên và có khả năng tăng trưởng trong tương lai. Nó đảm bảo cho doanh nhgiệp chủ động trong việc đầu tư , mua sắm hay sửa chữa máy móc thiết bị. Cơ sở thực tiễn: Sự phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã chỉ ra một nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả quản sử dụng máy móc thiết bị của các doanh nghiệp là huy động vốn và sử dụng vốn chưa hiệu quả. Đặc điểm của công ty cho thấy nguồn vốn vay giữ vai trò quan trọng chiếm 36,74%. Tuy nhiên vốn vay cũng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, công ty luôn mang nặng lãi suất lãi suất cao, công ty không mạnh rạn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, nagy cả việc chi phí cho sửa chữa cũng kém đi làm giảm khả năng hoạt động của máy móc thiết bị. Hàng năm công ty tiến hành đầu tư mua sắm khoảng 10 tỷ đồng máy móc thiết bị, mà khoản này chỉ dựa vào tiền vay thì không đáp ưmngs đượctốc độ thi công các công trình, ngoài ra các khoản vay này cũng có giới hạn. Chính vì vậy phải có một giải pháp để huy động và sử dụnghiệu quả nguồn vốn là một việc làm bứt thiết. Công ty có thể áp dụng biện pháp sau: Phương thức tiến hành: Công ty có thể huy động vốn vay dài hạn hoặc vay vốn từng công trình thực hiện bằng cách vay vốn từ cán bộ công nhân viên công ty. Tuy nhiên để vay vốn công ty phải có biện pháp khuyến khích đối với người có tích cực trong công ty vay vốn. Đồng thời vẫn đảm bảo tính lãi suất cho họ. Biện pháp này giảm được khoản thế chấp công ty. Khi cần thiết đầu tư cho máy móc thiết bị công ty có thể cổ phần hoá hoặc bán cổ phiếu cho người lao động. Bằng cách này công ty có thể huy động được mọt khối lượng vốn lớn, không có thời hạn trả, tăng nguồn vốn chủ sở hữa và kích thích người lao động làm việc có hiệu quả hơn nhờ gắn quyền lơị và trách nhiệm chặt trẽ hơn. Tăng được nguồn vốn này công ty sẽ mạnh dạn hơn trong việc đầu tư cho máy móc thiết bị tăng được khả năng cạnh tranh. Hiệu quả thực hiện: Với những biện pháp huy động và sử dụng như trên thay vì đầu tư trong năm 2000 là 7,8 tỷ thì năm 2001 sẽ tăng lên được 9,15 tỷ và 2002 là 11,5 tỷ đồng. Như vậy công ty sẽ có một hệ thống máy móc thiết bị tương đối hiện đại đảm bảo đủ khả năng và tiéen độ thi công các công trình, chấm dứt được tình trạng việc chờ máy và tình trạng máy móc hết thời gian sử dụng vẫn phải hoạt động, nâng cao được thời gian và công suất của máy. 4. Biện pháp thứ tư. Hoàn thiện công tác bảo dưỡng sửa chữa dự phòng theo kế hoạch Cơ sở luận: Máy móc thiết bị chiếm vị trí cơ bản trong tổng năng lực sản xuất của doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn đến năng xuất lao động, đến chất lượng sản phẩm sản xuất ra, đến yêu cầu của tổ chức cân đối, nhịp nhàng và liên tục, xét về mặt vốn giá trị tài sản cố định nói chung và giá trị máy móc thiết bị nói riêng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn sản xuất của doanh nghiệp. Bảo dưỡng, sửa chữa và sử dụng hợp máy móc thiết bị làm giảm được hao mòn vô hình là doanh nghiệp đã sử dụnghiệu quả phần vốn lớn của doanh nghiệp. Bản thân các loại máy móc thiết bị, nhất là các loại máy móc thiết bị hiện đại, tự động hoá cao, một số bộ phận chi tiết hỏng sẽ làm cho toàn bộ dây truyền ngừng hoạt động. Thật vậy sửa chữa dự phòng máy móc thiết bịcông tác gắn liền với quá trình sử dụng, không thể có sử dụng tốt nếu không làm tốt công tác sửa chữa, sửa chữa máy móc thiết bị chu đáo ,cẩn thận sẽ hạn chế những sự cố, hỏng hóc lớn trong quá trình sử dụng, nhờ đó sẽ kéo dài tuổi thọ cho máy móc thiết bị giảm thời gian ngừng máy vì sửa chữa, tăng năng lực hoạt động cho chúng. Vì vậy sửa chữa là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp, nó phải được tiến hành thường xuyên đảm bảo cho máy móc hoạt động hết công suất. Cơ sở thực tiễn: Công ty xây dựng Lũng với qui mô khá lớn nên chủng loại thiết bị quá nhiều và đa dạng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và ở địa bàn khắp mọi nơi. Chính vì vậy công tác sửa chữa dự phòng càng có ý nghĩa quan trọng. Trong những năm qua mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc bảo dưỡng sửa chữa nhưng với đặc thù như vậy mà công ty chưa có điều kiện để tích luỹ các kinh nghiệm trong công tác sửa chữa từ đó có thể xây dựng kế hoạch sửa chữa dự phòng hoàn chỉnh từ cấp công ty đến cấp xí nghiệp và đội. Hiện nay công ty đang áp dụng phương pháp hỏng đến đâu sửa chữa đến đó. Đây là việc làm mang tính trước mắt, nhiều nhược điểm, nếu máy móc hỏng cùng một lúc thì việc sửa chữa là rất lâu và thời gian ngừng việc nhiều lại không có máy móc dự phòng điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ thi công của các công trình. Từ thực tế đó trong những năm tới công ty phải coi trọng hơn nữa khâu bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ để chuẩn bị tốt cho quá trình sử dụng máy móc thiết bị, đảm bảo cho chúng phát huy với hiệu quả cao nhất. Phương thức tiến hành: Phải lấy sửa chữa dự phòng làm chính, chấm dứt tình trạng đợi máy hỏng mới sửa chữa mà sửa chữa trước khi máy hỏng. Muốn vậy công ty dựa trên những căn cứ sau: + Căn cứ vào lịch trình sửa chữa cho từng loại máy móc thiết bị. + Căn cứ vào năng lực thi công thực tế của từng loại máy móc. + Căn cứ vào số lượng công nhân sửa chữa. Phương pháp lập kế hoạch: Sau khi tính toán các căn cứ cùng với việc xác định mức tiêu hao về thời gian, nguyên vật liệu và nhân công cho công tác sửa chữa mà mỗi xí nghiệp sẽ tiến hành lập kế hoạch sửa chữa cho cả năm, tháng, quý rồi giao cho các đội triển khai thực hiện. Công ty không trực tiếp điều khiển nhưng phải cử ra một đội chuyên đi kiểm tra mức độ làm việc của các xí nghiệp để đối chiếu với báo cáo. Nếu xí nghiệp làm không tốt, gian lận sẽ có biện pháp sử kịp thời ngay. Tổ chức biên chế thêm cho mỗi đội sửa chữa 1÷2 công nhân kỹ thuật bậc cao để có thể đảm trách công việc sửa chữa nhỏ và bảo dưỡng cho máy móc thiết bị, tránh tình trạng máy hỏng đột xuất ảnh hưởng đến tiến độ thi công . Có kế hoạch bảo quản cụ thể đối với những loại máy móc thiết bị vận chuển đi xa hoặc hoạt động trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt như: máy lu, máy gạt, máy trộn bê tông… Lập sổ lịch rõ ràng cho từng loại máy móc thiết bị và giao trách nhiệm thực hiện trực tiếp cho người vận hành Đối với mỗi công trình công ty nên lập ra một tổ sửa chữa cơ động để khắc phục tình trạng máy hỏng đột ngột, giảm đến mức tối đa phải ngừng việc do máy móc hỏng đột ngột. Hiệu quả thực hiện: Với việc thay đổi hệ thống tổ chức sửa chữa như trên các đôi, các xí nghiệp sẽ có thể đảm trách các công việc sửa chữa nhỏ và vừa nên hiệu quả sử dụng sẽ được tăng cao, máy móc thiết bị của đội luôn được bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời đáp ứng được nhu cầu sản xuất khẩn trương, đảm bảo tiến độ thi công đúng kế hoạch, giảm được chi phí khấu hao và chi phí chờ máy. 5. Biện pháp thứ năm. Đầu tư cải tiến nâng cao năng lực của máy móc thiết bị. Cơ sở luận: Máy móc thiết bị là tư liệu lao động, là cơ sở vật chất kỹ thuật của mỗi doanh nghiệp. Nó thể hiện năng lực sản xuất, quyết định chủng loại sản phẩm và qui mô kinh doanh của từng doanh nghiệp. Do vậy trước khi bắt đầu mỗi quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhất thiết phải có sự đầu tư vốn lớn để mua sắm máy móc thiết bị, lắp đặt các dây chuyền công nghệ. Mặt khác trong quá trình sử dụng giá trị máy móc thiết bị giảm dần theo thời gian, sự giảm dần về giá trị do hao mòn gây ra, nhất là trong công ty xây dựng thì hao mòn này lại diễn ra nhanh hơn, bởi lẽ chúng phải tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất khác nhau và giá trị của chúng được chuyển dần vào giá trị của sản phẩm. Bên cạnh đó tiến bộ phát triển của khoa học kỹ thuật như vũ bão làm cho hao mòn càng nhanh hơn. Vì vậy bất kỳ một hệ thống máy móc thiết bị nào cũng cần phải có sự đầu tư đổi mới, cải tiến một cách thường xuyên thì mới có thể phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả cao. Cơ sở thực tiễn: Với khả năng thi công hiện nay của công ty, các công trình, dự án mà công ty thi công nhiều và lớn như hiện nay thì cần phải có trang thiết bị đặc chủng, hiện đại nhưng việc đầu tư lại có hạn cho nên tốc độ thi công không kịp thời, không đúng tiến độ. Để giúp công ty chủ động trong lĩnh vực kinh doanh của mình thì việc đầu tư tăng năng lực thi công của các xí nghiệp là rất cần thiết. Đặc biệt nó có ý nghĩa hơn trong công tác đấu thầu có giá trị lớn. Nó cũng có tác động to lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, thúc đẩy việc phát triển của công ty , giúp công ty đứng vững trong thị trường cũ chiếm lĩnh được thị trường mới. Hiện nay đất nước đang trong thời kỳ đổi mới và phát triển nên nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng, khu công nghiệp và nâng cấp đường giao thông thuỷ lợi rất cao ngoài ra còn có các công trình ngầm, khoan núi. Đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh nên bom mịn còn khá lớn trong lòng đất vì vậy công việc tìm kiếm và khai thác bom mìn rất nhiều mà ít công ty xây dựng làm được điều này sẽ thuận lợi chon công ty xây dựng Lũng đầu tư trang bị máy móc thiết bị. Mặt khác hiện nay thị trường xây dựng cũng rất năng động nên để nâng cao năng lực cạnh tranh buộc công ty phải đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ hiện đại có như vậy mới đứng vững được trên thương trường. Phương thức tiến hành: Trong năm 2001 này công ty phải liệt kê được danh mục các thiết bị cần phải thay thế, mỗi lĩnh vực cần bao nhiêu máy móc thiết bị sẽ có kế hoạch đầu tư cụ thể và huy động vốn đầu tư nguồn nào cho việc đầu tư đó. Theo kế hoạch trong năm 2001 công ty sẽ đầu tư 9,15 tỷ đồng cho đổi mới máy móc thiết bị trong đó có thể dẫn chứng ba loại máycông ty sẽ đầu tư sau đây: đv: triệu đồng STT Thiết bị Số lượng(cái) Đơn giá Thành tiền 1 2 3 Máy xúc lật (Carter pllarr) Trạm nghiền đá Máy cẩu PPM 2 2 4 1.200 500 350 2.400 1.000 1.400 Tổng vốn đầu tư: 4.8000.000.000 đ Với dự án đầu tư này công ty sử dụng phương pháp khấu hao đều với tỷ lệ khấu hao 25%/năm trong vòng 4 năm từ 2001÷2004 như sau: Mức khấu hao tính từng năm đơn vị tính triệu đồng STT Tên thiết bị Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 1 2 3 Máy xúc lật Trạm nghiền đá Máy cẩu PPM 600 250 350 600 250 350 600 250 350 600 250 350 Tính chung 1.200 1.200 1.200 1.200 Hiệu quả thực hiện biện pháp: Dự kiến sử dụng thiết bị sau khi đầu tư - Máy xúc lật: + Thời gian làm việc cho 27 ngày/tháng. + Hệ số lợi dụng thời gian 0,8giờ. Đơn giá 280.000 đ / ngày + Đơn giá cho 1 m 3 : 4000 đồng. [...]... qua công ty đã có nhiêù cố gắng trong việc đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị , làm tốt công tác quản , sử dụng máy móc thiết bị đảm bảo cho hoạt động sản xuất được cân đối , nhịp nhàng , liên tục và đạt hiệu quả cao Nhưng do mới chuyển sang kinh tế thị trường lại là một công ty quân đội nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn còn nhiều vướng mắc , công tác quản sử dụng máy móc. .. móc thiết bị Hiệu quả thực hiện biện pháp : Với việc thực hiện biện pháp này đến năm 2005 công ty sẽ có được đội ngũ cán bộ quản đủ mạnh với 100% cán bộ quản cấp phòng , ban , công ty có trình độ đại học và 100% cán bộ quản cấp xí nghiệp , đội có trình độ từ trung cấp trở lên có thể đảm nhận các công việc về quản , thi công xây dựng , máy móc thiết bị đảm bảo phát huy hết công suất , tránh... ngày một cao , điều đó làm cho máy móc thiết bị ngày càng tinh vi hơn ,hiện đại hơn và khó điều khiển hơn.Để tránh những bất trắc sảy ra và sử dụnghiệu quả máy móc thiết bị buộc con người phải ngày một nâng cao trình độ của mình mới hy vọng sử dụng được chúng Vì vậy vấn đề đào tạo nâng cao trình độ quản cho người cán bộ và công nhân trực tiếp sản suất có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong công. .. được những lãng phí trong quá trình quản sử dụng KẾT LUẬN Sản xuất luôn là nền tảng , là yếu tố đầu tiên quyết định sự phát triển của một chế độ xã hội mà trong đó máy móc thiết bị bao giờ cững là hệ thống xương cốt và là chỉ tiêu quan trọng nhất Vì vậy việc nâng cao hiệu quả quản , sử dụng máy móc thiết bịmột yêu cầu cấp thiết đối vơíi các doanh nghiệp xây lắp trong giai đoạn hiện nay Trước... trọng trong công tác quản sử dụng máy móc thiết bị của doanh nghiệp Cơ sở thực tiễn:Là một doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng nên đội ngũ cán bộ quản hầu hết đều chuyển từ chiến đáu sang làm kinh tế nên đứng trước tinh hình có nhiều biến động như hiện nay thì công tác quản và điều hành sử dụng máy móc thiết bị còn bộc lộ nhiều điểm yếu ,mặt khác công tác kế hoạch hàng nămvề công tác đào tạo bồi... giỏi.Do đó đòi hỏi công ty phải quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo cán bộ quản sử dụng máy Phương thức tiến hành : -Đối với công nhân vận hành máy: với những công nhân đã thuộc biên chế của công ty thì công ty phải quan tâm đến vịêc đào tạo và đào tạo lại nhầm mục đích nâng cao tay nghề cho họ.Không giao cho công nhân điều khiển kém trình độ vượt vơí khả năng của họ -Đối với công nhân được thuê... quan tâm đúng mức ,công tác đào tạo sử dụng hiệu quả chưa cao Trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp xây dựng luôn lấy tiến độ và chất lượng cấc công trình làm mục tiêu hàng đầu để thu hút sự chú ý của khách hàng đến với doanh nghiệp.Muốn vậy các đoanh nghiệp đều phải tự trang bị cho doânh nghiệp mình một hệ thống mấy móc thiết bị a dạng hiện đại.Trang bị một đội ngũ công nhân quản và vận hành giỏi.Do... , công tác quản sử dụng máy móc thiết bị còn nhiều tồn tại cần khắc phục Vơí ý nghĩa thực tế đố từ ban giám đốc đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đều thấy được việc nâng cao hiệu quả qủan sử dụng trang thiết bị sẽ lầ động lực quan trọng góp phần thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới Đề tài này được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu nghiêm... cho người lao động 6 .Biện pháp thứ 6:Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản công nhân vận hành máysở luận:Trong các tư liệu lao động thì máy móc thiết bị được chế tạo gồm nhiều bộ phận phức tạp nhất mà không phải lúc nào con người cũng sử dụng hết được nó, mặc dù chính bản thân con người sáng tạo ra .Máy móc thiết bị có nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người vào đối... tượng lao động,làm thay đổi hình thức tự nhiên của đối tượng lao động để biến đổi chúng thành những sản phẩm thoã mãn nhu cầu của con người Do vậy giữa con người và máy móc thiết bịquan hệ nhất định thể hiện sự tác động qua lại lẫn nhau.Con người chế tạo ra máy móc thiết bị ,làm chủ máy móc thiết bị và tiêu thụ sản phẩm do chúng làm ra .Máy móc thiết bị chỉ làm ra được sản phẩm có chất lượng khi . MỘT SÔ BIỆN PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ Đất nước đang trong giai đoạn công nghiệp. Việc bố trí sử dụng hệ thống máy móc thiết bị một cách hợp lý có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác quản lý sử dụng máy móc thiết bị. Một trong những
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SÔ BIỆN PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ, MỘT SÔ BIỆN PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ, MỘT SÔ BIỆN PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn