Ngữ pháp Tiếng Anh THCS

50 22 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2020, 00:18

Ngữ pháp lớp 6 1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Cách sử dụng thì hiện tại đơnCách dùng thì hiện tại đơnVí dụ về thì hiện tại đơnDiễn đạt một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tạiI usually go to bed at 11 p.m. (Tôi thường đi ngủ vào lúc 11 giờ)We go to work every day. (Tôi đi làm mỗi ngày)My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn thức dậy sớm.)Chân lý, sự thật hiển nhiênThe sun rises in the East and sets in the West. (Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía Tây)The earth moves around the Sun. (Trái đất quay quanh mặt trời)Sự việc xảy ra trong tương lai. Cách này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, chương trình hoặc kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu.The plane takes off at 3 p.m. this afternoon. (Chiếc máy bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều nay)The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu khởi hành lúc 8 giờ sáng mai.)Sử dụng trong câu điều kiện loại 1:What will you do if you fail your exam? (Bạn sẽ làm gì nếu bạn trượt kỳ thi này?)Sử dụng trong một số cấu trúc khácWe will wait, until she comes. (Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi cô ấy tới)Công thức thì hiện tại đơnThểĐộng từ “tobe”Động từ “thường”Khẳng định•S + amareis + ……Ex:I + am;We, You, They + are He, She, It + isEx: I am a student. (Tôi là một sinh viên.)•S + V(ees) + ……I ,We, You, They + V (nguyên thể)He, She, It + V (ses)Ex: He often plays soccer. (Anh ấy thường xuyên chơi bóng đá)Phủ định•S + amareis + not +is not = isn’t ;are not = aren’tEx: I am not a student. (Tôi không phải là một sinh viên.)•S + do does + not + V(ng.thể)do not = don’tdoes not = doesn’tEx: He doesn’t often play soccer. (Anh ấy không thường xuyên chơi bóng đá)Nghi vấn•Yes – No question (Câu hỏi ngắn) Q: Am Are Is (not) + S + ….?A:Yes, S + am are is.No, S + am not aren’t isn’t.Ex: Are you a student?Yes, I am. No, I am not.•Wh questions (Câu hỏi có từ để hỏi)Wh + am are is (not) + S + ….?Ex: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)•Yes – No question (Câu hỏi ngắn)Q: Do Does (not) + S + V(ng.thể)..?A:Yes, S + do does.No, S + don’t doesn’t.Ex: Does he play soccer?Yes, he does. No, he doesn’t.•Wh questions (Câu hỏi có từ để hỏi)Wh + do does(not) + S + V(nguyên thể)….?Ex: Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)Lưu ýCách thêm ses:– Thêm s vào đằng sau hầu hết các động từ: wantwants; workworks;…– Thêm es vào các động từ kết thúc bằng ch, sh, x, s: watchwatches;missmisses; washwashes; fixfixes;…– Bỏ y và thêm ies vào sau các động từ kết thúc bởi một phụ âm + y:studystudies;…– Động từ bất quy tắc: Gogoes; dodoes; havehas.Cách phát âm phụ âm cuối ses: Chú ý các phát âm phụ âm cuối này phải dựa vào phiên âm quốc tế chứ không dựa vào cách viết.– s:Khi từ có tận cùng là các phụ âm f, t, k, p , ð– iz:Khi từ có tận cùng là các âm s, z, ∫, t∫, ʒ, dʒ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)– z:Khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm còn lạiDấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn•Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).•Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm)•Once twice three times four times….. a day week month year,……. (một lần hai lần ba lần bốn lần ……..một ngày tuần tháng năm)2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄNCách dùng của thì hiện tại tiếp diễnCách dùngVí dụDiễn đạt một hành động đang xảy ra tại thời điểm nóiI am eating my lunch right now. (Bây giờ tôi đang ăn trưa)We are studying Maths now. (Bây giờ chúng tôi đang học toán)Diễn tả một hành động hoặc sự việc nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay lúc nói.I’m quite busy these days. I’m doing my assignment.(Dạo này tôi khá là bận. Tôi đang làm luận án)I am looking for a job. (Tôi đang tìm kiếm một công việc.)Diễn đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần. Thường diễn tả một kế hoạch đã lên lịch sẵnI am flying to London tomorrow. (Tôi sẽ bay sang Luân Đôn ngày mai)I bought the ticket yesterday. I am flying to New York tomorrow (tôi đã mua vé máy bay. Tôi sẽ bay sang New York ngày mai))Hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói. Cách dùng này được dùng với trạng từ “always, continually”He is always losing his keys (Anh ấy cứ hay đánh mất chìa khóa)He is always coming late. (Anh ta toàn đến muộn.)Công thức thì hiện tại tiếp diễn1. Khẳng định:S + am is are + VingTrong đó: S (subject): Chủ ngữ•am is are: là 3 dạng của động từ “to be”•Ving: là động từ thêm “–ing”CHÚ Ý:– S = I + am– S = He She It + is– S = We You They + areVí dụ: Ngữ pháp lớp THÌ HIỆN TẠI ĐƠN - Cách sử dụng đơn Cách dùng đơn Diễn đạt thói quen hành động lặp lặp lại Ví dụ đơn I usually go to bed at 11 p.m (Tôi thường ngủ vào lúc 11 giờ) We go to work every day (Tôi làm ngày) My mother always gets up early (Mẹ luôn thức dậy sớm.) The sun rises in the East and sets in the West (Mặt trời Chân lý, thật hiển nhiên mọc phía đơng lặn phía Tây) The earth moves around the Sun (Trái đất quay quanh Sự việc xảy tương lai Cách mặt trời) The plane takes off at p.m this afternoon (Chiếc máy thường áp dụng để nói thời gian biểu, bay hạ cánh lúc chiều nay) chương trình kế hoạch cố định The train leaves at am tomorrow (Tàu khởi hành lúc theo thời gian biểu sáng mai.) What will you if you fail your exam? (Bạn làm Sử dụng câu điều kiện loại 1: Sử dụng số cấu trúc khác bạn trượt kỳ thi này?) We will wait, until she comes (Chúng đợi cô tới) Cơng thức đơn Thể Khẳng định Động từ “tobe” • S + am/are/is + …… Động từ “thường” • S + V(e/es) + ……I , Ex: We, You, They + V (nguyên thể) I + am; He, She, It + V (s/es) We, You, They + are He, She, It + is Ex: I am a student (Tôi sinh Ex: He often plays soccer (Anh thường viên.) xun chơi bóng đá) • Phủ định S + am/are/is + not + • S + do/ does + not + V(ng.thể) is not = isn’t ; not = don’t are not = aren’t does not = doesn’t Ex: I am not a student (Tôi không Ex: He doesn’t often play soccer (Anh phải sinh viên.) khơng thường xun chơi bóng đá) • Yes – No question (Câu hỏi ngắn) • Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….? Nghi vấn Yes – No question (Câu hỏi ngắn) A:Yes, S + am/ are/ is Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể) ? No, S + am not/ aren’t/ isn’t A:Yes, S + do/ does Ex: Are you a student? No, S + don’t/ doesn’t Yes, I am / No, I am not Ex: Does he play soccer? Yes, he does / No, he doesn’t • Wh- questions (Câu hỏi có từ • để hỏi) Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi) Wh + am/ are/ is (not) + S + ….? Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể)….? Ex: Where are you from? (Bạn đến từ Ex: Where you come from? (Bạn đến từ đâu?) Cách thêm s/es: đâu?) – Thêm s vào đằng sau hầu hết động từ: want-wants; work-works;… – Thêm es vào động từ kết thúc ch, sh, x, s: watch-watches; miss-misses; wash-washes; fix-fixes;… – Bỏ y thêm ies vào sau động từ kết thúc phụ âm + y: Lưu ý study-studies;… – Động từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has Cách phát âm phụ âm cuối s/es: Chú ý phát âm phụ âm cuối phải dựa vào phiên âm quốc tế không dựa vào cách viết – /s/:Khi từ có tận phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/ – /iz/:Khi từ có tận âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận chữ ce, x, z, sh, ch, s, ge) – /z/:Khi từ có tận nguyên âm phụ âm lại Dấu hiệu nhận biết đơn • Always (ln ln) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (khơng bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) • Every day, every week, every month, every year,…… (Mỗi ngày, tuần, tháng, năm) • Once/ twice/ three times/ four times… a day/ week/ month/ year,…… (một lần / hai lần/ ba lần/ bốn lần …… ngày/ tuần/ tháng/ năm) THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN Cách dùng tiếp diễn Cách dùng Ví dụ I am eating my lunch right now (Bây ăn Diễn đạt hành động xảy thời điểm nói trưa) We are studying Maths now (Bây chúng tơi học tốn) I’m quite busy these days I’m doing my assignment Diễn tả hành động việc nói (Dạo bận Tôi làm luận án) chung diễn không thiết phải thực diễn lúc nói I am looking for a job (Tơi tìm kiếm cơng việc.) I am flying to London tomorrow (Tôi bay sang Luân Diễn đạt hành động xảy tương lai gần Thường diễn tả kế hoạch lên lịch sẵn Đôn ngày mai) I bought the ticket yesterday I am flying to New York tomorrow (tôi mua vé máy bay Tôi bay sang New York ngày mai)) Hành động thường xuyên lặp lặp lại gây He is always losing his keys (Anh hay đánh bực hay khó chịu cho người nói chìa khóa) Cách dùng dùng với trạng từ “always, continually” He is always coming late (Anh ta toàn đến muộn.) Cơng thức tiếp diễn Khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing Trong đó: S (subject): Chủ ngữ • am/ is/ are: dạng động từ “to be” • V-ing: động từ thêm “–ing” CHÚ Ý: – S = I + am – S = He/ She/ It + is – S = We/ You/ They + are Ví dụ: – I am playing football with my friends (Tôi chơi bóng đá với bạn tơi.) – She is cooking with her mother (Cô nấu ăn với mẹ cô ấy.) – We are studying English (Chúng học Tiếng Anh.) Ta thấy động từ câu sử dụng tiếp diễn cần phải có hai thành phần là: động từ “TO BE” “V-ing” Với tùy chủ ngữ mà động từ “to be” có cách chia khác Phủ định: S + am/ is/ are + not + V-ing CHÚ Ý: – am not: khơng có dạng viết tắt – is not = isn’t – are not = aren’t Ví dụ: – I am not listening to music at the moment (Lúc không nghe nhạc.) – My sister isn’t working now (Chị gái không làm việc.) – They aren’t watching TV at present (Hiện không xem ti vi.) Đối với câu phủ định tiếp diễn ta cần thêm “not” vào sau động từ “to be” cộng động từ đuôi “–ing” Câu hỏi: Am/ Is/ Are + S + V-ing ? Trả lời: Yes, I + am – Yes, he/ she/ it + is – Yes, we/ you/ they + are No, I + am not – No, he/ she/ it + isn’t – No, we/ you/ they + aren’t Đối với câu hỏi ta việc đảo động từ “to be” lên trước chủ ngữ Ví dụ: – Are you doing your homework? (Bạn làm tập nhà phải không?) Yes, I am./ No, I am not – Is he going out with you? (Anh chơi bạn có phải không?) Yes, he is./ No, he isn’t Lưu ý: Thông thường ta cần cộng thêm “-ing” vào sau động từ Nhưng có số ý sau: • Với động từ tận MỘT chữ “e”: – Ta bỏ “e” thêm “-ing” Ví dụ: write – writing type – typing come – coming – Tận HAI CHỮ “e” ta không bỏ “e” mà thêm “-ing” bình thường • Với động từ có MỘT âm tiết, tận MỘT PHỤ ÂM, trước MỘT NGUYÊN ÂM – Ta nhân đôi phụ âm cuối thêm “-ing” Ví dụ: stop – stopping get – getting put – putting – CHÚ Ý: Các trường hợp ngoại lệ: begging – beginning travel – travelling prefer – preferring permit – permitting • Với động từ tận “ie” – Ta đổi “ie” thành “y” thêm “-ing” Ví dụ: lie – lying die – dying Dấu hiệu nhận biết tiếp diễn • Trong câu có trạng từ thời gian: – Now: – Right now: Ngay – At the moment: lúc – At present: – At + cụ thể (at 12 o’clock) • Trong câu có động từ như: – Look! (Nhìn kìa!) – Listen! (Hãy nghe này!) – Keep silent! (Hãy im lặng) BE GOING TO “ DỰ ĐỊNH, SẮP Cách dùng “Be going to” Diễn tả hành động thực tương lai Thường có trạng từ thời gian kèm theo như: TOMORROW (ngày mai), NEXT WEEK (tuần tới) … Cấu trúc: Thể khẳng định.: S + IS/ AM/ ARE + GOING TO + V + O Ex: Tôi dự định học tiếng Pháp I am going to learn French Thể phủ định.: S + IS/ AM/ ARE + NOT + GOING TO + V + O Ex: Tôi không dự định học tiếng Anh I am not going to learn English Thể nghi vấn (câu hỏi): IS/ AM/ ARE + S + GOING TO + V + O? Ex: Bạn dự định học tiếng Pháp không? Vâng, cô ta dự định Are you going to learn French? Yes, she is MODAL VERB “ CAN" (Khiếm khuyết động từ “ CAN") Diễn tả hành động thực tương lai Thể khẳng định.: S + CAN + V + O Ex: Tơi nói tiếng Nga I can speak Russian Note ý: Nếu tính từ danh từ ta sử dụng CAN BE Cơ ta bác sĩ tương lai She can be a doctor in the future Thể phủ định: S + CANNOT + V + O Cannot = Can't Ex: Em trai Nga xe đạp Nga's brother can't ride a bicycle Thể nghi vấn (câu hỏi): CAN + S + V + O? A: Bạn biết uống bia không? B: Vâng, biết Can you drink beer? Yes, I can Cách đặt câu hỏi What / Where / When / How / Which / Why / Who / Whose / How often + Can + S + V ? Ex: Bạn đâu chủ nhật tới Where can you go next Sunday? Ex: bạn nói ngôn ngữ What languages can you speak? MODAL VERB “ MUST" (Khiếm khuyết động từ “ MUST") Diễn tả lời buộc làm điều Thể khẳng định.: S + MUST + V + O Ex: Bạn phải lái xe bên tay trái You must drive a car on the right Note ý: Nếu tính từ danh từ ta sử dụng MUST BE Ex : Bạn phải cẩn thận, nói chuyện với tơi You must be careful when you talk to me Thể phủ định.: S + MUST NOT + V + O Must not = Mustn't Ex : Anh ta không uống bia He mustn't drink beer Thể nghi vấn (câu hỏi): MUST + S + V + O? A: Tôi phải bơi không? B: Vâng, bạn phải Must I go swimming? Yes, you must COMPARISON “SO SÁNH T ÍNH TỪ” 1) EQUALITY “SO SÁNH BẰNG” “THỂ KHẲNG ĐỊNH" A) S1 + BE + AS + ADJECTIVE + AS + S2 (BE) Ex: Nga cao LanNga is AS tall AS Lan (is) B) “THỂ PHỦ ĐỊNH" S1 + BE NOT + SO + ADJECTIVE + AS + S2 (BE) IS NOT = ISN'T ; ARE NOT = AREN'T Ex: Nga không cao Lan Nga is not SO tall AS Lan = Nga is not AS tall AS Lan 2} COMPARATIVE “SO SÁNH HƠN” A) SHORT ADJECTIVE “TÍNH TỪ NGẮN” Là tính từ gồm vần: ví dụ: tall (cao) short (thấp), fat (mập), thin (ốm ) S1 + BE + SHORT ADJECTIVE - ER + THAN+ S2 (BE) Ex: Tôi cao bạn Mẹ Lan mập Lan I am taller than you (are) Lan'mother is fatter than Lan (is) Chú ý: Nếu tính từ tận Y ta xem tính từ ngắn Khi thêm ER ta đổi Y thành I thêm ER Ex: Bạn hạnh phúc tơi You are happier than I (am) CÁC TÍNH TỪ BẤT QUY TẮC SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT Tính từ So sánh So sánh diễn giải Good Better than The best tốt, tốt hơn, tốt Bad Worse than The worst tệ, tệ hơn, tệ Many = Much More than The most nhiều, nhiều little Less than The least Ít, hơn, far Father/ Further than The farthest/ the furthest Xa old Older/ Elder than The oldest/The eldest Cũ, già hơn, già B) LONG ADJECTIVE “TÍNH TỪ DÀI” Là tính từ gồm hai vần trở lên: ví dụ: beautiful (đẹp) intelligent (thông minh), interesting (thú vị), excellent (xuất sắc) S1 + BE + MORE LONG ADJECTIVE + THAN+ S2 (BE) Ex: Cô ta thông minh She is more intelligent than I (am) 3} SUPERATIVE “SO SÁNH NHẤT” So sánh vật người trở lên A) SHORT ADJECTIVE “TÍNH TỪ NGẮN” S + BE + THE SHORT ADJECTIVE - EST Chú ý: Nếu tính từ tận Y ta xem tính từ ngắn Khi thêm EST ta đổi Y thành I thêm EST Ex: Bạn hạnh phúc gia đình bạn B) You are the happiest in your family LONG ADJECTIVE “TÍNH TỪ DÀI" Là tính từ gồm hai vần trở lên: ví dụ: beautiful (đẹp) intelligent (thơng minh), interesting (thú vị), excellent (xuất sắc) S1 + BE + THE MOST LONG ADJECTIVE Ex: Bài tập khó This exercise is the most difficult Nếu mệnh đề quan hệ có giới từ giới từ đặt trước sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng với whom which.) • Ex: Mr Brown is a nice teacher We studied with him last year o → Mr Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher o → Mr Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher Có thể dùng which thay cho mệnh đề đứng trước • Ex: She can’t come to my birthday party That makes me sad → She can’t come to my birthday party, which makes me sad Ở vị trí túc từ, whom thay who • Ex: I’d like to talk to the man whom / who I met at your birthday party Trong mệnh đề quan hệ xác định , bỏ đại từ quan hệ làm túc từ:whom, which • Ex: The girl you met yesterday is my close friend The book you lent me was very interesting Các cụm từ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … dùng trước whom, which whose • Ex: I have two sisters, both of whom are students She tried on three dresses, none of which fitted her CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ Gerund verb (V-ing) – Danh động từ 1.1 Cách sử dụng “V-ing” – Là chủ ngữ câu: Reading bored him very much – Bổ ngữ động từ: Her hobby is painting – Là bổ ngữ: Seeing is believing – Sau giới từ: He was accused of smuggling – Sau vài động từ: avoid, mind, enjoy,… 1.2 Một số cách dùng đặc biệt “V-ing” * Những động từ sau theo sau “V-ing”: admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, propose, detest, dread, resent, pardon, fancy… Ex: He admitted taking the money (Anh ta thừa nhận lấy tiền.) Would you consider selling the property? (Bạn xem xét bán nhà chứ?) He kept complaining (Anh ta tiếp tục phàn nàn.) He didn’t want to risk getting wet (Anh ta không muốn bị ướt.) * V + giới từ: apologize to sb for, accuse sb of, insist on, feel like, congratulate sb on, suspect sb of, look forward to, dream of, succeed in, object to, approve/ disapprove of… * Gerund verb theo sau cụm từ như: – It’s no use / It’s no good… – There’s no point (in)… – It’s (not) worth … – Have difficult (in) … – It’s a waste of time/ money … – Spend/ waste time/money … – Be/ get used to … – Be/ get accustomed to … – Do/ Would you mind … ? – Be busy … – What about … ? How about …? – Go …(go shopping, go swimming…) To V (Verb infinitive) – Động từ nguyên thể 2.1 Verb + to V Những động từ sau theo sau trực tiếp to-infinitive: agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, fail, endeavour, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove, refuse, seem, tend, threaten, volunteer, expect, want, … Ex: She agreed to pay $50.(Cô đồng ý trả 50 đô la.) Two men failed to return from the expedition.(Hai người đàn ông trở từ thám hiểm.) The remnants refused to leave.(Những người sót lại từ chối rời đi.) She volunteered to help the disabled (Cơ tình nguyện giúp đỡ người tàn tật.) He learnt to look after himself (Anh học cách tự chăm sóc mình.) 2.2 Verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + to V Những động từ sử dụng công thức là: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show, think, understand, want to know, wonder… Ex: He discovered how to open the safe (Anh phát làm để mở két sắt.) I found out where to buy cheap fruit (Tơi tìm nơi mua hoa rẻ.) She couldn’t know what to say (Cô nghĩ điều để nói.) I showed her which button to press (Tôi cho cô phải ấn nút nào.) 2.3 Verb + Object + to V Những động từ theo công thức là: advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, order, permit, persuade, request, remind, train, urge, want, tempt… Ex: These glasses will enable you to see in the dark (Cái kính cho phép bạn nhìn bóng tối.) She encouraged me to try again (Cơ khuyến khích tơi thử lại lần nữa.) They forbade her to leave the house (Họ cấm cô rời khỏi nhà.) They persuaded us to go with them (Họ thuyết phục với họ.) Một số động từ đặc biệt kết hợp với V-ing to V Một số động từ với V-ing to V, Elight so sánh khác ý nghĩa chúng ? 3.1 STOP Stop V-ing: dừng làm (dừng hẳn) Stop to V: dừng lại để làm việc Ex: He has lung cancer He needs to stop smoking (Anh bị ung thư phổi Anh cần phải dừng hút thuốc.) He was tired so he stopped to smoke (Anh thấy mệt nên dừng lại để hút thuốc.) 3.2 REMEMBER Remember/ forget/ regret to V: nhớ/ quên/ tiếc phải làm (ở – tương lai) Remember/ forget/ regret V-ing: nhớ/ quên/ tiếc làm (ở khứ) Ex: Remember to send this letter (Hãy nhớ gửi thư này.) Don’t forget to buy flowers (Đừng quên mua hoa nhé.) I regret to inform you that the train was cancelled (Tôi tiếc phải báo tin cho anh chuyến tàu bị hủy.) I paid her $2 I still remember that I still remember paying her $2 (Tôi nhớ trả cô đô la rồi.) She will never forget meeting the Queen (Cơ khơng qn lần gặp nữ hồng.) He regrets dropping out of school early It is the biggest mistake in his life (Anh hối tiếc bỏ học q sớm Đó lỗi lầm lớn đời anh ấy.) 3.3 TRY Try to V: cố gắng làm Try V-ing: thử làm Example: I tried to pass the exam (Tơi cố gắng vượt qua kỳ thi.) You should try unlocking the door with this key (Bạn nên thử mở cửa với khóa này.) 3.4 LIKE Like V-ing: Thích làm thú vị, hay, hút, làm để thường thức Like to do: muốn làm gì, cần làm Ex: I like watching TV (Tơi thích xem TV.) I want to have this job I like to learn English (Tơi muốn có cơng việc Tôi muốn học tiếng Anh.) 3.5 PREFER Prefer V-ing to V-ing Prefer + to V + rather than (V) Ex: I prefer driving to traveling by train (Tôi thích lái xe tàu.) I prefer to drive rather than travel by train (Tơi thích lái xe tàu.) 3.6 MEAN Mean to V: Có ý định làm Mean V-ing: Có nghĩa Ex: He doesn’t mean to prevent you from doing that (Anh khơng có ý ngăn cản bạn làm việc đó.) This sign means not going into (Biển báo có ý nghĩa khơng vào trong.) 3.7 NEED Need to V: cần làm Need V-ing: cần làm (= need to be done) Ex: I need to go to school today (Tôi cần đến trường hôm nay.) Your hair needs cutting (= your hair needs to be cut) (Tóc bạn cần cắt.) 3.8 USED TO/ GET USED TO Used to V: từng/ thường làm khứ (bây không làm nữa) Be/ Get used to V-ing: quen với việc (ở tại) Ex: I used to get up early when I was young (Tôi thường dậy sớm trẻ.) I’m used to getting up early (Tôi quen với việc dậy sớm rồi.) 3.9 ADVISE/ ALLOW/ PERMIT/ RECOMMEND Advise/ allow (permit)/ recommend + Object + to V: khuyên/ cho phép/ đề nghị làm Advise/ allow (permit)/ recommend + V-ing: khuyên/ cho phép/ đề nghị làm Ex: He advised me to apply at once (Anh khun tơi ứng tuyển vị trí lập tức.) He advised applying at once (Anh khun nộp đơn cho vị trí lập tức.) They don’t allow us to park here (Họ không cho phép đỗ xe đây.) They don’t allow parking here (Họ không cho phép đỗ xe đây.) 3.10 SEE/ HEAR/ SMELL/ FEEL/ NOTICE/ WATCH See/ hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V-ing: cấu trúc sử dụng người nói chứng kiến phần hành động See/ hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V: cấu trúc sử dụng người nói chứng kiến tồn hành động Ex: I see him passing my house everyday (Tôi thấy anh qua nhà ngày.) She smelt something burning and saw the smoke rising (Cơ ngửi thấy mùi cháy nhìn thấy khói bốc lên cao.) We saw him leave the house (Chúng nhìn thấy anh rời khỏi nhà.) 6, CÂU GIÁN TIẾP I.3 nguyên tắc cần nhớ chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp: • Đổi ngơi, đổi tân ngữ • Lùi • Đổi cụm từ thời gian, nơi chốn Cụ thể sau: Rule (Quy tắc) Direct speech (Trực tiếp) Reported speech (Gián tiếp) Present simple (V/Vs/es) Past simple (Ved) Hiện đơn Quá khứ đơn Present progressive Past progressive (was/were+Ving) Tenses (is/am/are+Ving) (Thì) Hiện tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn Present perfect Past perfect (had+VPII) (have/has+VpII) Hiện hoàn thành Quá khứ hoàn thành Past simple (Ved) Past perfect (had +VpII) Quá khứ đơn Quá khứ hoàn thành Past progressive (was/were +Ving) Quá khứ tiếp diễn Past progressive/ Past perfect progressive (had +been +Ving) Quá khứ tiếp diễn / Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Past perfect Past perfect Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành Future simple (will +V) Future in the past (would +V) Tương lai đơn Tương lai khứ Near future (is/am/are Was/were +going to +V +going to+V) Tương lai gần Can Could May Might Must Must/Had to This That Adverb of place That That (Trạng từ nơi chốn) These Those Here There Adverb of time Now Then (Trạng từ thời gian) Today That day Yesterday The day before/ the previous day The day before Two days before Modal verbs (Động từ khuyết thiếu) yesterday Tomorrow Two days after/ in two days’ time Ago Before This week That week Last night Next week (Chủ ngữ/tân ngữ) day The day after tomorrow Last week 5.Subject/Object The day after/the next (following) The week before/ the previous week The night before The week after/ the following week I / me She, he /Her, him We /our They/ them You/you I, we/ me, us III Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp 1.Câu trực tiếp dạng câu kể/tường thuật: Câu gián tiếp: said S+ said to sb that + Clause told sb VD: • “I’m going to visit Japan next month”, she said → She said that she was going to visit Japan the following month • “He picked me up yesterday”, Lan said to me → Lan said to me that he had picked her up the day before 2.Câu trực tiếp dạng câu hỏi • Câu hỏi Yes/No question Câu hỏi Yes/No question câu hỏi mà người nghe phải lựa chọn trả lời Yes/No cho câu hỏi Câu gián tiếp: asked S+ asked sb if wondered whether + Clause wanted to know VD: • “Do you love English?”, the teacher asked → The teacher asked me if/whether I loved English • “Have you done your homeworked yet?”, they asked → They asked me if/whether I had done my homework yet Lưu ý: Nếu câu trực tiếp có từ “OR NOT” câu gián tiếp bắt buộc phải dùng WHETHER “Does she like roses or not?”, he wondered → He wondered whether she liked roses or not • Câu hỏi Wh-questions Câu hỏi Wh-questions câu hỏi hỏi Wh- (What, Where, When, Which, Why, How…) Câu gián tiếp: asked S+ asked sb + Clause (Wh-word + S + V(thì)) wondered (Lưu ý: Khơng đảo ngữ vế này) wanted to know VD: “Where you live, Nam?”, asked she → She asked Nam where he lived Câu trực tiếp dạng câu mệnh lệnh (Vinf/ Don’t + Vinf, please) Câu gián tiếp: asked/told/ordered/advised/wa S+ nted/warned + sb + (not) to Vinf VD: • “Open the book page 117, please”,the teacher said → The teacher asked us to open the book page 117 • “Don’t touch that dog”, he said → He asked/told me not to touch that dog Câu gián tiếp đặc biệt 1.Câu trực tiếp dạng câu cảm thán Câu gián tiếp: S + exclaimed… VD: -“What a lovely garden they have!” → He exclaimed that the garden was very lovely -“How hot it is!” → He exclaimed that it was very hot Câu trực tiếp mang ý nghĩa khuyên bảo (should/had better + Vinf hay câu điều kiện loại 2) Câu gián tiếp: S + advised + sb + (not) to Vinf VD: • “You should drink more water a day”, the doctor said to the patient → The doctor advised the patient to drink more water a day • “If I were you, I would study overseas”, she said → She advised me to study overseas Các dạng câu khác *Câu cảm ơn: Thank + O + for st/Ving VD: • “Thank you for your help”, he said → He thanked me for my help • “It’s very kind of you to help me, Nam”, mom said → Mom thanked Nam for helping her *Câu xin lỗi: Apologize + to sb + for (not) Ving - “I’m sorry I come late”, said the boy → The boy apologized for coming late *Câu buộc tội/thú tội: Accuse + sb+ of Ving - “You stole my money’, the woman said to the man → The woman accused the man of stealing/having stolen her money - “That’s right I broke the vase”, he said → He confessed breaking the vase *Câu phủ nhận: (Deny + Ving) khăng khăng làm (Insist on Ving) - “I didn’t that”, she said → She denied doing that - “Let me make my bed”, the little boy said → The little boy insisted on making his bed *Câu mời: (Offer + sb+ smt) câu đề nghị, rủ rê làm (Suggest Ving/Suggest that + S+ Vinf / invite + sb + to V) - “Would you like some coffee?”, the strange man said → The strange man offered me some coffee - “Why don’t we go for a picnic today?”, Hoa said → Hoa suggested that we go for a picnic that day / Hoa suggested going for a picnic that day *Câu chào/tạm biệt: Greet + sb / Say goodbbye to + sb - “Hi Peter”, Minh said → Minh greeted Peter - “ Good bye teacher”, the kids said → The kids said goodbye to their teacher CONJUNCTION • either… or: hoặc….hoặc… • neither… nor: khơng… khơng… • not only… but also: khơng những….mà còn… • both….and: cả….và… • between….and : giữa… và…… • from… to…… : từ……đến…… • no less than: khơng hơn… • In addition to: thêm vào • According to: theo • consequently: vậy, • besides: bên cạnh • else = otherwise: ngồi Các liên từ ghép dạng as….as… • as soon as: • as well as: • as long as: miễn • as far as: theo • as early as: từ • as much as: gần là, • as many as: có tới ( dùng để diễn tả ngạc nhiên số lượng q lớn) • Mệnh đề nguyên nhân (bởi vì): Because = As = Since = Now that + clause ( mệnh đề) = Owing to = Due to = On account of + N-phrase ( cụm danh từ)/Ving • Mệnh đề nhượng (mặc dù) Although = Even though = Though = In spite that + clause = Despite = In spite of + N-phrase Wheares = While : Tương phản đối lập song song While I was cooking, my brother was playing game • Mệnh để mục đích (để) : So that = In order that + clause = So as = in order to = To + verb nguyên • Mệnh đề kết (vì vậy) So = So + Adj + That = Such + N + That + Clause • As long as = Providing that + clause : miễn • If = What if = Even if = When = Supposing that = In case (đề phòng ) + clause : • If not = Unless + clause: khơng • However = Nevertheless + clause: nhiên ... Chủ ngữ + Động từ chia đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ + WILL + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có) Nói cách khác, câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng đơn, mệnh đề dùng tương lai đơn • Chủ ngữ chủ ngữ. .. TÂN NGỮ (O) câu chủ động làm CHỦ NGỮ câu bị động - ĐỘNG TỪ (V) câu chủ động chuyển thành “be + VpII” Trong “be” chia theo chia theo chủ ngữ - CHỦ NGỮ (S) câu chủ động biến đổi thành tân ngữ có... GOING TO + V + O Ex: Tôi dự định học tiếng Pháp I am going to learn French Thể phủ định.: S + IS/ AM/ ARE + NOT + GOING TO + V + O Ex: Tôi không dự định học tiếng Anh I am not going to learn English
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp Tiếng Anh THCS, Ngữ pháp Tiếng Anh THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn