Tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng incico

115 0 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG INCICO NINH THÚY NGÂN Hà Nội – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG INCICO NINH THÚY NGÂN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THÚC HƯƠNG GIANG Hà Nội, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi, tập hợp từ nhiều nguồn tài liệu liên hệ thực tế viết ra, không chép luận văn trước Hà Nội, Ngày 25 tháng 10 năm 2017 Tác giả Ninh Thúy Ngân LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình tham gia học tập nghiên cứu để hồn thành khóa đào tạo Thạc sỹ chun ngành Quản trị kinh doanh trường Viện Đại học Mở Hà Nội, thân lĩnh hội kiến thức kinh tế, quản lý, xã hội, kỹ công việc sống từ thầy cô giáo giảng viên trường Trước hết xin trân trọng cám ơn thầy cô giáo Viện Đại học Mở Hà Nội trang bị cho kiến thức quý báu, kỹ nghiên cứu để áp dụng trình làm luận văn thực tế công tác đơn vị Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thúc Hương Giang, người thầy trực tiếp bảo, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu luận văn hồn thành Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên Công ty Cổ phần tư xây dựng hạ tầng Incico nhiệt tình giúp đỡ tơi thời gian làm luận văn Đồng thời xin chân thành cảm ơn bạn bè khóa học động viên giúp đỡ tơi q trình học tập ngày hơm Trong q trình làm luận văn tác giả khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý, bổ sung Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm nhân lực quản trị nhân lực 1.1.2 Động lực 1.1.3 Tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp 1.2 Một số lý thuyết tạo động lực công cụ tạo động lực cho người lao động 1.2.1 Thuyết phân cấp nhu cầu A Maslow 1.2.2 Thuyết kỳ vọng V Room 10 1.2.3 Mơ hình yếu tố động Herzberg 11 1.2.4 Các công cụ tạo động lực cho người lao động – tổng hợp từ lý thuyết tạo động lực 12 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động 20 1.3.1 Các yếu tố môi trường bên doanh nghiệp 20 1.3.2 Các yếu tố môi trường bên doanh nghiệp 22 1.3.3 Các công cụ tạo động lực cho người lao độngError! Bookmark not defined 1.4 Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động số doanh nghiệp học Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng INCICO 24 1.4.1 Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động số doanh nghiệp 24 1.4.2 Bài học rút Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng INCICO 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG INCICO 29 2.1 Giới thiệu công ty INCICO 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển, ngành nghề hoạt động Công ty 29 2.1.2 Tổng số lao động cấu lao động công ty 33 2.1.3 Kết hoạt động Công ty 42 2.2 Đặc điểm hoạt động Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Incico ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động 45 2.2.1 Phân tích mơi trường quản trị nguồn nhân lực cơng ty 45 2.2.2 Bộ máy thực nhiệm vụ chuyên trách công tác quản trị nhân lực công ty 49 2.2.3 Công tác tuyển dụng nhân viên 52 2.3 Phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Incico 54 2.3.1 Thực trạng tạo động lực thông qua công cụ kinh tế 54 2.3.2 Thực trạng công cụ tổ chức - hành 67 2.4 Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng INCICO 76 2.4.1 Điểm mạnh 76 2.4.2 Điểm yếu 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG INCICO 80 3.1 Phương hướng hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty 80 3.1.1 Chiến lược phát triển công ty 80 3.1.2 Phương hướng hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động Công ty đến năm 2021 82 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác tạo động lực cho nguời lao động Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng INCICO đến năm 2021 83 3.2.1 Giải pháp kinh tế 83 3.2.2 Giải pháp tổ chức – hành 88 3.2.3 Giải pháp tâm lý – giáo dục 95 3.3 Một số kiến nghị 98 3.3.1 Kiến nghị công ty 98 3.3.2 Kiến nghị nhà nước 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 101 KẾT LUẬN 102 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CBCNV Cán công nhân viên CP Cổ phần ĐGTHCV Đánh giá thực công việc DN Doanh nghiệp ĐT&PTNL Đào tạo phát triên nhân lực LĐ Lao động NLĐ Người lao động PTCV Phân tích cơng việc QTKD Quản trị kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Mơ hình yếu tố đơng Herzberg 11 Bảng 1.2 Quan điểm tổ chức đẩy mạnh phong trào thi đua 14 Bảng 2.1 Một số công trình cơng ty thi cơng 32 Bảng 2.2: Tổng lao động công ty qua năm gần 35 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo giới tính 37 Bảng 2.3 Cơ cấu lao động theo tuổi 38 Bảng 2.4 Cơ cấu lao động theo trình độ 39 Bảng 2.4 Báo cáo tổng hợp kết kinh doanh doanh nghiệp 43 Bảng 2.5 Phân công công việc nhân viên thực công tác quản trị nhân lực công ty 51 Bảng 2.6: Bảng quy định mức lương cứng tháng người lao động 55 Bảng 2.7: Tiền lương bình qn Cơng ty 57 Bảng 2.8 Đánh giá người lao động sách phúc lợi 67 Bảng 2.9: Mức độ hài lòng cơng tác đào tạo 69 Bảng 2.10 Khảo sát mức độ hài lòng mức độ phù hợp với vị trí lao động 73 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Tháp nhu cầu Maslow 10 Sơ đồ 2.1 cấu tổ chức công ty 34 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 số lượng lao động qua năm 35 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu lao động theo giới tính 37 Biểu đồ 2.3 cấu lao động theo tuổi 38 Biểu đồ 2.4 cấu lao động theo trình độ 40 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ so sánh Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận năm 44 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ so sánh Lợi nhuận năm 44 Biểu đồ 2.7: Mức thu nhập có đảm bảo sống? 59 Biểu đồ 2.8: Mức lương có hài lòng? 60 Biểu đồ 2.9: Mức thu nhập nhận có cơng bằng? 61 Biểu đồ 2.10: Sự quan tâm đến sách tiền lương? 62 Biểu đồ 2.11: Sự hài lòng mức thưởng? 65 Biểu đồ 2.12: Đánh giá mức độ hài lòng người lao động công tác ĐGTHCV 72 cần ý hình thức thực phải thực khoa học với phương pháp đánh giá phù hợp, theo trình tự, khách quan, dân chủ, cơng đảm bảo hợp lý, hợp tình Muốn vậy, Công ty cần thực nội dung sau: - Phải xây dựng Bản mô tả công việc, Bản tiêu chuẩn thực công việc, Bản tiêu chuẩn cho người thực cơng việc Đó sở để đánh giá xác, đầy đủ kết lao động - Phải xây dựng danh mục tiêu đánh giá cụ thể Cần tách biệt tiêu đánh giá phận lao động gián tiếp trực tiếp - Phải giáo dục tuyên truyền cho người lao động thực nghiêm túc cơng tác đánh giá Hồn thiện tạo động lực lao động qua việc tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ Như tác giả phân tích Chương điều kiện lao động khối lao động trực tiếp nhiều yếu tố bất lợi cần phải đưa giải pháp khắc phục: Để giảm thiểu tiếng ồn ngồi cơng trường máy móc thiết bị gây ra, công ty cần tiếp tục đổi trang thiết bị thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị để giảm bớt cường độ tiếng ồn tránh ảnh hưởng tới người cơng nhân lao động Từ giảm căng thẳng thời gian làm việc giúp NLĐ làm việc với hiệu cao Việc làm giúp cho NLĐ cảm thấy an toàn trước đe dọa bệnh nghề nghiệp Công ty cần đảm bảo chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý để NLĐ hồi phục sức khỏe lao động sau thời gian làm việc mệt mỏi giảm bớt căng thẳng, áp lực công việc: Về thời gian làm việc: điều kiện làm việc công nhân xây dựng thường xuyên phải làm việc trời cơng ty cần có chế độ làm việc mùa đơng, mùa hè khác thay trước chế độ làm việc mùa đông mùa hè nhau: Đối với mùa hè thời làm việc buổi sáng bắt đầu sớm kết thúc 91 sớm, buổi chiều bắt đầu muộn kết thúc muộn để tránh nhiệt độ cao, nóng mùa hè Đối với thời tiết mùa đơng buổi sáng bắt đầu muộn kết thúc muộn, buổi chiều bắt đầu sớm kết thúc sớm, thời gian nghỉ trưa ngắn mùa hè Công ty nên áp dụng chế độ làm việc để đảm bảo sức khỏe cho NLĐ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Bởi công ty kéo dài thời gian làm việc NLĐ hiệu làm việc vào khoảng thời dài thêm không cao, chí ảnh hưởng đến hiêu làm việc NLĐ làm việc chuẩn ngày làm việc Về bụi vệ sinh nơi làm việc: đặc điểm ngành xây dựng tồn yếu tố gây bất lợi tới sức khỏe NLĐ bụi vấn đề an toàn vệ sinh lao động cơng ty có thể: vào ngày nắng, nhiệt độ cao thuê xe tưới nước vào buổi sáng sớm cơng trình Tăng cường, giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh nơi làm việc để loại bỏ phần yếu tố gây bất lợi tới sức khỏe NLĐ Bên cạnh việc quan tâm đến yếu tố thu nhập để tạo động lực cho NLĐ, công ty cần trọng đến việc đảm bảo thực tốt giải pháp tinh thần để tạo nâng cao động lực thúc đẩy NLĐ làm việc như: - Tạo lập bầu khơng khí tập thể thoải mái, đồn kết phấn đấu cho NLĐ mục tiêu chung tổ chức - Thiết kế kênh thông tin trực tiếp lãnh đạo nhân viên: Tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, đối thoại nhằm tăng cường đồn kết, gắn bó, hiểu người lao động - Thiết lập hòm thư góp ý đề NLĐ nói lên tâm tư, nguyện vọng họ công việc, phản ánh vấn đề bất cập hay đề xuất sáng kiến lao động với công ty mà nhiều họp bàn trực tiếp họ chưa nói khó nói - Tạo điều kiến cho NLĐ rèn luyện thân thể khơng ngừng vận động, khuyến khích NLĐ tham gia tích cực vào hoạt động phong trào cơng ty Từ giúp NLĐ nhận thấy giá trị to lớn tinh thần đồng đội đưa doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu đặt - 92 Hồn thiện tạo động lực thơng qua đào tạo phát triển người lao động Qua khảo sát thực chương 2, mức độ hài lòng NLĐ công ty công tác đào tạo khoảng 50%, thấy nửa số lượng người lao động chưa hoàn toàn đồng ý với công tác đào tạo Công ty Những mục tiêu đào tạo Công ty gồm: - Nâng cao trình độ kinh nghiệm người cơng tác quản lý, nhà quản lý cần có kiến thức cần thiết, cập nhật công nghệ mới, kiến thức để đáp ứng thay đổi thị trường - Trang bị nâng cao kỹ cần thiết cho cán bộ, công nhân viên đáp ứng nhu cầu cơng việc Hàng năm, Cơng ty thường có đổi máy móc thiết bị đại nên ln cần lực lượng lao động có trình độ cao, cơng tác đào tạo lại đào tạo tiến hành Trong năm qua Cơng ty tiến hành nhiều hình thức đào tạo phong phú, đa dạng như: đào tạo dài hạn, đào tạo ngắn hạn, đào tạo tập trung, đào tạo chỗ, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành với quy mô đơn vị có nhu cầu, nước ngồi nước Nâng cao công tác đào tạo Công ty: - Việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lực cho người lao động phải vào mục tiêu phát triển Cơng ty Từ đánh giá xác nhu cầu mục tiêu năm - Công ty mở lớp đào tạo, huấn luyện số cán quản lý Cơng ty, cử cán học khố nâng cao chuyên ngành, thi lên bậc, nâng cao trình độ nghiệp vụ phòng ban, học thêm ngoại ngữ, sử dụng thành thạo máy vi tính - Đồng thời tạo điều kiện cho cán quản lý giỏi có hội thăng tiến - Để có đội ngũ cán chun nghiệp, trình độ chun mơn nghiệp vụ vững vàng mong muốn Cơng ty cần có kế hoạch đào tạo để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cơng tác quản lý 93 - Đối với cán bộ, cơng nhân viên có chun mơn nghiệp vụ phải có kế hoạch, chương trình cụ thể đặt để bồi dưỡng cho cán vào kỳ đến hạn xét bậc lương - Thực công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức để họ có trách nhiệm, u thích cơng việc làm, để họ cố gắng nghiệp Công ty - Đề bạt cán bộ, công nhân viên có tài năng, có chế độ thưởng, phạt rõ ràng, cơng yếu tố kích thích cống hiến Cơng ty - Những cán bộ, cơng nhân viên có kinh nghiệm hướng dẫn cho nhân viên Một số biện pháp cụ thể cơng tác đào tạo Cơng ty: - Có sách cụ thể đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng sử dụng cán nhằm mục đích động việc khuyến khích cán bộ, cơng nhân viên tích cực học tập, thu nhiều kết để xây dựng phát triển Công ty - Định rõ nhu cầu đào tạo phát triển ấn định với mục tiêu đào tạo cụ thể, lựa chọn phương pháp phương tiện thích hợp Hàng năm, cần thiết lập lại bảng kinh phí đầu tư cho cơng tác đào tạo bồi dưỡng nhân - Cần lựa chọn kỹ cán bộ, công nhân viên cần thiết cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; tránh đào tạo tràn lan gây tượng thiếu kinh phí Cần tránh tượng cán học để lấy cấp thực tế phổ biến số doanh nghiệp vừa nhỏ Để làm tốt công tác Công ty cần theo dõi giám sát chặt chẽ trình học tập thơng qua liên hệ với sở đào tạo như: điểm danh, kiểm tra bất chợt… - Đối với công tác đào tạo nước: mở lớp học quản lý kinh tế cho cán bộ; mở hệ đào tạo dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên - Đào tạo ngồi cơng ty: gửi cán có lực, triển vọng học khóa học lý luận nghiệp vụ kinh tế, cử học cao học, đại học văn hai, chức - Đào tạo nước ngồi: Cơng ty cần thường xun gửi cán quản lý tham dự 94 khóa học ngắn hạn dài hạn nước ngồi nhằm nâng cao trình độ chun mơn, ngoại ngữ… - Thành lập nhóm kiểm tra lĩnh vực đào tạo kiểm tra giảng viên, nội dung, việc tuân thủ, chấp hành quy chế đào tạo Công ty 3.2.3 Giải pháp tâm lý – giáo dục Tạo hội thăng tiến cho người lao động Đối với vị trí chức danh khuyết Cơng ty, Cơng ty nên ưu tiên tuyển dụng nội Dành hội cho ứng viên có khả năng, có chí cầu tiến để ứng tuyển vào chức danh lãnh đạo khuyết Việc tạo hội thăng tiến cho người lao động cần xem xét khía cạnh: - Phân tích mức kỹ kinh nghiệm có nhân viên, đối tượng có khả lãnh đạo Đồng thời ni dưỡng nhân viên trẻ, có sáng tạo, có khả đảm nhận trách nhiệm cao nhân viên - Đối với cá nhân có khả thăng tiến, xác định khoảng trống kỹ kinh nghiệm mà họ có với kỹ kinh nghiệm họ cần có vị trí cơng việc yêu cầu Sau trau dồi khoảng trống cách đào tạo giao nhiệm vụ thích hợp Cải thiện quan hệ lao động Xuất phát từ thực tế, đặc thù ngành xây dựng khối lao động trực tiếp khối văn phòng, ban lãnh đạo làm việc địa điểm khác dẫn đến việc gắn kết hai bên chưa chặt chẽ, ý kiến nguyện vọng người lao động đến lãnh đạo nhiều lúc chưa đến kịp thời gây ảnh hưởng đến tâm lý người lao động Để cải thiện tình hình ban lãnh đạo Công ty cần phải ý đến nội dung sau: - Từ phía người sử dụng lao động: Lãnh đạo Cơng ty cần thường xun rà sốt tồn hoạt động quản lý mình, phân tích tồn gây bất bình cho người lao động kịp thời khắc phục Tuy nhiên, cần tập trung giải mối quan hệ 95 quyền lợi nghĩa vụ bên tham gia trình lao động, cụ thể: + Công ty cần định biên lại lao động cho phù hợp để ký lao động thức, đóng Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế cho lao động có đủ tiêu chuẩn theo quy định Bộ luật Lao động quy chế Công ty + Thực chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi khác cách công người lao động với + Rút ngắn khoảng cách Ban lãnh đạo người lao động cách: giao lưu văn nghệ, thể thao, gặp gỡ trò chuyện lấy ý kiến người lao động thực tiếp thu ý kiến - Từ phía người lao động: + Tuyệt đối trung thành với Công ty + Chấp hành nội quy kỷ luật lao động + Tơn trọng người quản lý cấp + Đồn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cơng việc Hồn thiện cơng tác đào tạo nâng cao trình độ người lao động Nhằm giúp người lao động trau dồi thêm tay nghề, thành thạo chun mơn, tích lũy kinh nghiệm làm việc phát triển sáng tạo họ cách tối đa Nội dung: Cần xây dựng kế hoạch đào tạo riêng cho phận, phòng ban Cơng ty Phòng hành nhân có nhiệm vụ tập hợp nhu cầu đào tạo phòng ban lập chương trình đào tạo cụ thể cho phòng ban tồn Cơng ty: + Đối với lao động quản lý: Cơng ty kết hợp với phương pháp đào tạo chỗ cho người lao động cách thuyên chuyển lao động Điều nhằm để tạo hiểu biết người lao động vị trí cơng việc khác cơng ty, tạo cho người lao động có nhìn tồn diện vị trí cơng việc cơng ty, để thấy khó khăn vị trí cơng việc Từ người lao động chia sẻ, hợp tác để đạt mục tiêu chung tổ chức Hơn nữa, 96 thuyên chuyển lao động giúp cho người lao động thoát khỏi tính đơn điệu cơng việc phải làm công việc, tạo hấp dẫn công việc cho người lao động, điều kích thích thái độ học hỏi để đáp ứng với cơng việc mới, kích thích tinh thần hăng say lao động + Đối với lao động gián tiếp: Cần đào tạo kiến thức cho phù hợp với công việc đảm nhận phù hợp với thông tư, hướng dẫn mới; đào tạo chuyên sâu nâng cao; đào tạo kiến thức liên quan đến chương trình kế tốn, tin học, sách thuế, + Đối với lao động trực tiếp: Công ty cần phải quan tâm nhiều đến nhu cầu đào tạo lao động trực tiếp, họ có nhu cầu học tập cách để nâng cao hiểu biết tay nghề mình, cơng ty nên tạo điều kiện cho người lao động thoả mãn nhu cầu đó, giảm bớt khối lượng cơng việc để người lao động có thời gian học tập, gửi họ đến đào tạo trung tâm dạy nghề mở lớp cơng ty, cơng ty hỗ trợ phần tồn kinh phí đào tạo cho người lao động Hoạt động đào tạo Công ty phải tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo chất lượng Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo đào tạo lại để nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao tay nghề người lao động cơng ty tiến hành đào tạo doanh nghiệp cho người lao động tham gia chương trình đào tạo miễn phí, học tập doanh nghiệp bạn Kết hợp với hoạt động cơng ty nên tổ chức lớp học cho NLĐ trước thi nâng bậc thợ: Đối với NLĐ, bậc thợ có ý nghĩa lớn, khơng liên quan tới quyền lợi vật chất mà họ nhận mà biểu đóng góp NLĐ với cơng ty Do vậy, trước tiến hành thi nâng bậc cho NLĐ, cơng ty nên tổ chức khóa đào tạo trước thi để NLĐ làm quen với cấu trúc đề thi Tuy nhiên, tổ chức khóa đào tạo cần lưu ý, nội dung đào tạo nên gắn với thực tế yêu cầu đề thi để NLĐ hiểu chuẩn bị tốt cho kỳ thi 97 Xác định đối tượng đào tạo xuất phát từ yêu cầu công việc Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể làm để lựa chọn đối tượng cho đào tạo cách xác, công Cần phải xác định mục tiêu đào tạo rõ ràng trước tiến hành đào tạo, lấy mục tiêu làm thước đo hiệu hoạt động đào tạo Khi xây dựng kế hoạch đào tạo đồng thời Cơng ty phải có kế hoạch bố trí, sử dụng nhân lực sau khóa học, cần tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động áp dụng kiến thức, kỹ học vào thực tế người lao động chọn để cử đào tạo người đươc tiếp nhận kiến thức, kỹ mới, họ đào tạo để phát triển cao cơng việc 3.3 Các giải pháp khác số kiến nghị 3.3.1 Các giải pháp khác Qua nghiên cứu lý luận thực tế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng INCICO Được khẳng định rằng, công ty trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phương pháp chủ yếu… Ngày nay, cơng ty hay không phần lớn định phẩm chất, trình độ gắn bó công nhân viên công ty Muốn đạt điều nhà quản lý phải giúp cơng nhân viên giải vấn đề riêng họ Đối với người quản lý, phải biết cơng nhân viên đòi hỏi họ Là người lãnh đạo, cấp bậc nào, dù tổ trưởng sản xuất hay quản đốc phân xưởng, họ cần phải biết nhu cầu nhân viên gì, từ giúp nhân viên giải vấn đề họ Sau ta liệt kê số vấn đề mà người công nhân quan tâm đến: * Đối với việc làm điều kiện lao động, người cơng nhân cần: - Một việc làm an tồn; - Một việc làm mà công nhân sử dụng kỹ sở trường mình; - Một khung cảnh làm việc thích hợp; - Cơ sở vật chất thích hợp; 98 - Giờ làm việc hợp lý; - Việc tuyển dụng ổn định * Đối với quyền lợi cá nhân lương bổng, cơng nhân đòi hỏi sau: - Được đối xử theo cách tôn trọng phẩm giá người; - Được cảm thấy quan trọng cần thiết; - Được làm việc quyền điều khiển cấp người có khả làm việc với người khác; - Được cấp lắng nghe; - Được quyền tham dự vào định có ảnh hưởng trực tiếp đến mình; - Được biết cấp trơng đợi qua việc hồn thành cơng tác mình; - Việc đánh giá thành tích phải dựa sở khách quan; - Khơng có vấn đề đặc quyền đặc lợi thiên vị; - Hệ thống lương bổng công bằng; - Các quỹ phúc lợi hợp lý; - Được trả lương theo mức đóng góp cho cơng ty * Cơ hội thăng tiến: công nhân cần hội sau - Cơ hội học hỏi kỹ mới; - Cơ hội thăng thưởng bình đẳng; - Cơ hội có chương trình đào tạo phát triển; - Được cấp nhận biết thành tích khứ; - Cơ hội cải thiện mức sống; - Một cơng việc có tương lai Công ty nên ưu tiên giải vấn đề người, phải thiết lập lòng tin người cơng nhân lãnh đạo, bước quan trọng tới thành cơng Các mối quan hệ có lẫn lộn tình cảm với cơng việc làm trì trệ hoạt động cơng ty Vấn đề khó khắc phục, song cần phải 99 bước cải thiện Khi cấp làm việc với ý thức trách nhiệm cao tự trù liệu lúc họ học nhiều nhất, nhờ họ phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao thành công việc trưởng thành Để cấp cần phải biết lắng nghe cấp cố gắng sử dụng ý kiến Người quản lý cần tạo môi trường làm việc để người lao động làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tự giác, tự trù liệu Ngoài ta phải quan tâm tới mối quan hệ nhân khác như: Thi hành kỷ luật; cho nghỉ việc; xin việc; giáng chức; thăng chức; thuyên chuyển; hưu; giải tranh chấp lao động Việc xử lý mối quan hệ phải dựa quy định công ty pháp luật mà nội dung phổ biến tồn cơng ty Cần phải giải mối quan hệ cách khéo léo, hợp lòng người, tránh gây tai tiếng cho người có liên quan khơng cần thiết Khi công ty hay tổ chức bất kỳ, nhân viên nể sợ trưởng ban; trưởng ban nể sợ trưởng phòng; trưởng phòng nể sợ giám đốc; giám đốc nể sợ xã hội hay nói khác đi, người vị trí thấy đáng sợ tự người biết điều chỉnh hành vi cho trưởng thành lên 3.3.2 Kiến nghị nhà nước Nhà nước cần đa dạng hóa ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Nên mở rộng nâng cao chất lượng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp để cung cấp cho doanh nghiệp nguồn nhân lực đảm bảo số lượng chất lượng - Nhà nước có sách đầu tư cho phép cơng ty vay vốn với lãi suất với đãi để công ty có điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nhà nước cần xây dựng chương trình hỗ trợ có mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn phân cấp cho Bộ, ngành để thực đầu tư để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp Như giảm thuế cho công ty công ty tự đào tạo nguồn lực kỹ thuật Nhà nước cần có sách hỗ trợ ban đầu mạnh mẽ chế tuyển sinh linh hoạt, kinh phí bồi dưỡng giảng viên, đầu tư sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị cung cấp thông tin nhu cầu nhân lực doanh nghiệp - Cải cách nhanh mạnh sách đãi 100 ngộ, khen thưởng, chế độ tiền lương cán công nhân viên công ty nhằm nâng cao chất lượng công việc, suất lao động - Chính phủ sớm ban hành chiến lược, phê duyệt quy hoạch phát triển cấp quốc gia cấp bộ, ngành; ban hành quy định sách thu hút nhân tài cho doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG III Chương 3, tác giả nêu lên phương hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Incico Trên sở đó, tác giả đưa giải pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Incico : (1) Giải pháp kinh tế (2) Giải pháp tổ chức – hành (3) Giải pháp tâm lý – giáo dục Các giải pháp trình bày cụ thể, gắn với thực tế Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Incico mang tính khả thi cao 101 KẾT LUẬN Tất doanh nghiệp hoạt động chế thị trường mong muốn doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, đứng vững cạnh tranh Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhằm cho doanh nghiệp có đội ngũ cơng nhân viên giỏi, tài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty có hiệu Đồng thời tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp, tạo cho doanh nghiệp có tiếng vang thị trường nước diễn căng thẳng liệt mục tiêu hướng tới Công ty Thông qua đề tài, đề phương hướng hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Incico thời gian tới Trong chương 1, luận văn trình bày khái qt, hệ thống hóa lý luận khoa học động lực lao động tạo động lực cho người lao động; học thuyết tạo động lực, nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động, nghiên cứu kinh nghiệm tạo động lực số doanh nghiệp tiêu biểu nước nhằm rút học kinh nghiệm áp dụng Chương 2, Luận văn tiến hành nghiên cứu phân tích thực trạng cơng tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Incico, Ưu điểm, hạn chế tìm nguyên nhân công tác trả lương, trả công; công tác khen thưởng, phúc lợi; công tác đào tạo, đánh giá thực cơng việc có ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty Trên hạn chế nguyên nhân chương 2, tác giả đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Incico thời gian tới để Ban Lãnh đạo Công ty xem xét áp dụng Trong trình áp dụng lý thuyết vào việc giải vấn đề tạo động lực cho người lao động đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Incico, em đúc kết, thực tiễn hoá nhiều kiến thức mà 102 Giáo sư, Tiến sỹ kinh tế hướng dẫn trình học Trường Tuy nhiên, với thời gian khả có hạn, Luận văn em nhiều khiếm khuyết cần phải hồn thiện chỉnh sửa Vì vậy, em mong góp ý Hội đồng bảo vệ Luận văn, Viện Đại học Mở Hà Nội để Luận văn em hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu áp dụng vào thực tiễn 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạ Ngọc Ái (2009), Chiến lược cạnh thời đại mới, NXB Thanh niên, Hà Nội Báo cáo thường niên năm 2014-2016 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Incico Bộ luật lao động (2014) sửa đổi bổ sung nhất: Bộ luật lao động sách đãi ngộ, hỗ trợ, tạo việc làm người lao động (theo luật việc làm), NXB Lao động – xã hội PGS.TS.Trần Xuân Cầu, PGS.TS.Mai Quốc Chánh (2007), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, Trường đại học Kinh tế quốc dân, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Incico (2016), Quy chế lương, thưởng Công ty PGS TS Nguyễn Ngọc Quân – Ths Nguyễn Vân Điểm (2013), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân Nguyễn Tiệp & Lê Thanh Hà (2007), Giáo trình Tiền lương – Tiền cơng, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội GS.TS Nguyễn Thành Độ - PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền (2012), Giáo trình Quản trị kinh doanh – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Bùi Anh Tuấn PGS.TS Phạm Thúy Hương (2011), Giáo trình hành vi tổ chức, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 10 PGS.TS Phạm Thành Nghị, Phát huy động lực người lao động quản lý sử dụng nguồn nhân lực 11 PGS TS Nguyễn Ngọc Quân (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động – Xã Hội 12 Ths Nguyễn Vân Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 13 PGS TS Nguyễn Ngọc Quân – Ths Nguyễn Tấn Thịnh (2012), Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực tổ chức, NXB giáo dục Việt Nam 14 Lương Văn Úc (2010), Giáo trình Tâm lý học lao động, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 15 TS Vũ Thu Uyên (2008), Giải pháp tạo động lực cho lao động quản lý 104 doanh nghiệp Nhà nước Hà Nội Việt Nam đến năm 2020, NXB trường đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 105 ... tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng INCICO Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng INCICO. .. tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng INCICO Đối tư ng phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng nghiên cứu: công tác tạo động lực cho người lao động công ty Cổ phần đầu. .. CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG INCICO 80 3.1 Phương hướng hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng incico , Tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng incico

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn