Quản lý xuất khẩu bánh kẹo của công ty TNHH thực phẩm orion vina sang thị trường trung đông

95 1 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:25

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VIỆN VI ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN QU TRỊ KINH DOANH QUẢN LÝ XUẤ ẤT KHẨU BÁNH KẸO CỦA A CÔNG TY TNHH THỰC C PHẨM PH M ORION VINA SANG THỊ TR TRƯỜNG TRUNG ĐƠNG DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC Hà Nội - 2017 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VIỆN VI ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ XUẤ ẤT KHẨU BÁNH KẸO CỦA A CÔNG TY TNHH THỰC C PH PHẨM M ORION VINA SANG TH THỊ TR TRƯỜNG TRUNG ĐƠNG DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC CHUN NGÀNH: QUẢN QU TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ:: 15K42010009 NGƯỜI HƯỚNG NG DẪN D KHOA HỌC: PGS TS LÊ THỊ ANH VÂN Hà Nội - 2017 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC MÃ HỌC VIÊN: 15K42010009 QUẢN LÝ XUẤT KHẨU BÁNH KẸO CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ORION VINA SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG ĐÔNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60.34.01.02 Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Anh Vân Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các tài liệu tham khảo số liệu mà tác giả sử dụng thực đề tài có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tính xác Tác giả luận văn Dương Thị Bích Ngọc i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, học viên xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Viện Đại học Mở Hà Nội thầy, cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, sâu sắc giúp đỡ học viên trình học tập nghiên cứu Đặc biệt học viên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.GVCC Lê Thị Anh Vân người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tâm giúp đỡ dẫn cho học viên kiến thức phương pháp luận suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Học viên xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina tạo điều kiện cho học viên tiếp xúc tài liệu phục vụ cho nghiên cứu Học viên xin cảm ơn bạn đồng nghiệp, người thân, bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Dương Thị Bích Ngọc ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Xuất hàng hóa doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm xuất hàng hóa doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm xuất hàng hóa doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò xuất hàng hóa doanh nghiệp 1.2 Quản lý xuất hàng hóa doanh nghiệp 11 1.2.1 Khái niệm quản lý xuất hàng hóa doanh nghiệp 11 1.2.2 Mục tiêu tiêu chí đánh giá quản lý xuất hàng hóa doanh nghiệp 12 1.2.3 Nội dung quản lý xuất hàng hóa doanh nghiệp 15 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý xuất hàng hóa doanh nghiệp 22 Chương 2:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XUẤT KHẨU BÁNH KẸO CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM ORION VINA SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG ĐÔNG 28 2.1 Giới thiệu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Orion Vina 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Orion Vina 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Orion Vina 29 2.1.2 Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Orion Vina giai đoạn 2014-2016 33 iii 2.2 Thực trạng quản lý xuất bánh kẹo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đông 34 2.2.1 Lập kế hoạch xuất bánh kẹo 34 2.2.2 Tổ chức thực kế hoạch xuất bánh kẹo 42 2.2.3 Kiểm soát việc thực kế hoạch xuất 53 2.3 Đánh giá quản lý xuất bánh kẹo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đông 56 2.3.1 Điểm mạnh quản lý xuất bánh kẹo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đông 56 2.3.2 Điểm yếu quản lý xuất bánh kẹo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đông 57 2.3.3 Nguyên nhân điểm yếu quản lý xuất bánh kẹo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đông 58 Chương 3:PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ XUẤT KHẨU BÁNH KẸO CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM ORION VINA SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG ĐÔNG 62 3.1 Phương hướng hoàn thiện quản lý xuất bánh kẹo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đông đến năm 2020 62 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý xuất bánh kẹo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đơng 62 3.2.1 Hồn thiện lập kế hoạch xuất bánh kẹo 63 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức thực kế hoạch xuất bánh kẹo 67 3.2.3 Hoàn thiện kiểm soát việc thực kế hoạch xuất bánh kẹo 78 3.3 Một số kiến nghị với quan quản lý nhà nước 81 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa TNHH Trách nhiệm hữu hạn UAE Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình nhân Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vinagiai đoạn 2014-2016 32 Bảng 2.2: Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina giai đoạn 2014-2016 33 Bảng 2.3: Tỷ trọng doanh thu thị trường xuất khu vực Trung Đông Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina giai đoạn 2014-2016 37 Bảng 2.4: Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận xuất bánh kẹo sang thị trường Trung Đông giai đoạn 2014-2016 40 Bảng 2.5: Mục tiêu khách hàng thị trường xuất bánh kẹo khu vực Trung Đông giai đoạn 2014-2016 41 Bảng 2.6: Mục tiêu thị phần thị trường xuất bánh kẹo khu vực Trung Đông giai đoạn 2014-2016 41 Bảng 2.7: Tình hình nhân lực máy quản lý xuất bánh kẹo Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đông 42 Bảng 2.8: Sản phẩm bánh kẹo xuất sang thị trường Trung Đông Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina 44 Bảng 2.9: Doanh thu sản phẩm bánh kẹo xuất sang thị trường Trung Đông giai đoạn 2014-2016 46 Bảng 2.10: Giá sản phẩm bánh kẹo xuất sang thị trường Trung Đông giai đoạn 2014-2016 50 Bảng 2.11: Giá sản phẩm bánh kẹo xuất sang thị trường Trung Đông giai đoạn 2014-2016 công ty Lotte (công ty đối thủ) 51 Bảng 2.12: Kết kiểm tra kế hoạch xuất bánh kẹo hàng năm sang thị trường Trung Đông giai đoạn 2014-2016 55 Bảng 2.13: So sánh doanh thu, lợi nhuận, thị phần thực tế doanh thu kế hoạch xuất bánh kẹo Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina 55 vi vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina 29 Hình 2.2: Các loại thị trường xuất công ty 37 Hình 2.3: Bộ máy quản lý xuất bánh kẹo Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đông 42 Hình 2.4: Tổng doanh thu sản phẩm bánh kẹo xuất sang thị trường Trung Đông giai đoạn 2014-2016 46 Hình 2.5: Sơ đồ kênh phân phối xuất bánh kẹo Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina 51 vii định lượng, tạo máy quản lý xuất bánh kẹo mạnh tồn diện Đi đơi với việc đào tạo, việc tuyển dụng nhân máy quản lý xuất bánh kẹo phải thực tốt, quy định công ty cần tuyệt đối có cơng khâu tuyển dụng Tiêu chuẩn tuyển dụng nhân máy quản lý xuất bánh kẹo cần có là: tiêu chuẩn đạo đức, tư cách, tiêuchuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn thể chất Có sách sàng lọc, sử dụng có hiệu đội ngũ nhân máy quản lý xuất bánh kẹo Trong công tác tuyển dụng nhân máy quản lý xuất bánh kẹocần quan tâm lựa chọn chuyên ngành đào tạo, có khả thực công việc quản lý xuất bánh kẹo, sử dụng tốt phần mềm phân tích, có khả ứng xử tốt Đổi sách đãi ngộnhân máy quản lý xuất bánh kẹo Trong điều kiện chế thị trường sách đãi ngộ hợp lý tiền lương, tiền thưởng, hệ số tiền lương có ý nghĩa quan trọng Có vậy, đội ngũ nhân máy quản lý xuất bánh kẹomới phát huy khả nhiệt tình lâu dài Đồng thời thực chế thưởng, phạt nghiêm minh, khuyến khích, sáng tạo, phát huy trách nhiệm quyền hạn cá nhân công tác Trong điều kiện hội nhập cạnh tranh, chế độ đãi ngộ với người lao động có lực chun mơn quản trị điều hành tốt điều kiện đảm bảo hạn chế tượng “chảy máu chất xám” lợi cạnh tranh cơng ty Do đó, để cơng tác quản lý xuất bánh kẹo đạt hiệu tốt, công ty cần nâng cao chất lượng máy quản lý xuất bánh kẹo, gắn tránh nhiệm với quyền lợi họ b) Hồn thiện sách sản phẩm xuất Từ phân tích, đánh giá tình hình xuất bánh kẹo trên, qua kết nghiên cứu thị trường, luận văn thấy nhu cầu sản phẩm bánh kẹo công ty thị trường Trung Đông tương lai gia tăng nhanh Điều quan trọng Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina nên làm phải xây dựng chiến lược sản phẩm thích hợp với nhu cầu thị trường Yếu tố định đến thị trường công ty là: 71 - Sản phẩm cơng ty có vượt qua sản phẩm cạnh tranh hay không? Vượt nào? - Làm để khách hàng tập trung mua hàng công ty mà không mua đối thủ khác? Điều thực cơng ty xây dựng cho chiến lược sản phẩm đứng đắn, tạo cung ứng sản phẩm với chất lượng tốt Nhân tố quan trọng định thành công ty gian tới có liên quan chặt chẽ đến hai vấn đề lớn: - Toàn sản phẩm công ty thị trường chấp nhận đến mức độ nào? Cần phải loại bỏ, sửa đổi, hồn thiện cho phù hợp với cho phù hợp với mà thị trường cần? - Nên phát triển sản phẩm nào? Tất điều nằm nội dung chiến lược sản phẩm Vậy chiến lược sản phẩm công ty thời gian tới gồm nội dung sau: Thứ nhất, xác định sản phẩm thị trường: Khi khẳng định khoảng trống thị trường công ty phải xác định sản phẩm thị trường Chỉ khẳng định sản phẩm, công ty có sở để khẳng định cơng nghệ, thiết bị máy móc, quy mơ sản xuất Thứ hai, lựa chọn đặc tính tiêu dùng sản phẩm: Đặc tính tiêu dùng sản phẩm công ty sản xuất xác định sở đặc tính tiêu dùng nhu cầu Đây biện pháp quan trọng làm cho sản phẩm cơng ty thích ứng với nhu cầu thị trường Trong đó, cơng ty cần quan tâm đến tiêu chất lượng, tính thực dụng, tính phù hợp sản phẩm Mỗi tiêu liên quan đến chi phí sản xuất, kinh doanh, thiết kế sản phẩm cần phải kết hợp chặt chẽ với việc phân tích chi phí, giá thị trường Cơng ty cần biện pháp quản lý có hiệu yếu tố đầu vào, hạn chế lãng phí để từ nâng cao khả cạnh tranh giá, mở rộng thị trường Thứ ba, biến đổi chủng loại sản phẩm: Đây sách thay đổi thể thức thỗ mãn nhu cầu nhờ cơng ty 72 nâng cao số lượng hàng hố xuất Sự biến đổi chủng loại khơng thiết đòi hỏi cơng ty phải có sản phẩm Việc cải tiến sản phẩm triển khai số hướng sau: - Cải tiến mẫu mã, hương vị sản phẩm bánh kẹo: Có thể tạo sản phẩm cách bổ sung thêm mẫu mã với hương vị phù hợp với thị hiếu ẩm thực thị trường Nói chung thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm cách hướng đến cảm nhận người tiêu dùng Lợi ích lớn cách làm thực nhanh chóng kích thích lòng nhiệt tình khách hàng - Cải tiến chất lượng, mục đích làm tăng độ tin cậy, tin tưởng khách hàng sản phẩm bánh kẹo công ty Trong môi trường kinh tế hội nhập ngày nay, cạnh tranh trở thành yếu tố đóng vai trò định đến tồn phát triển công ty Chất lượng sản phẩm yếu tố định đó, đảm bảo cho cơng ty có chỗ đứng thị trường Nếu chất lượng tốt thu hút, hấp dẫn nhiều người mua đồng thời chất lượng tốt góp phần giúp cơng ty có khả cạnh tranh với đối thủ khác Nâng cao chất lượng cách đầu tư, đổi trang thiết bị công nghệ để sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đồng thời nâng cao uy tín cơng ty thị trường từ từ xây dựng thương hiệu công ty để nhiều đối tác biết đến hợp tác kinh doanh với cơng ty Bên cạnh đó, cơng ty cần phải đa dạng hoá sản phẩm sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng (i) Để nâng cao chất lượng sản phẩm cơng ty cần: • Kiểm tra nghiêm ngặt cơng đoạn q trình sản xuất sản phẩm • Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm từ khâu đầu đến khâu cuối Ngay từ khâu mua nguyên vật liệu cần kiểm tra xem có đủ điều kiện tiêu chuẩn khơng (ví dụ ngun liệu đầu vào có đáp ứng đủ điều an an tồn thực phẩm khơng? Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng khơng ) 73 Các q trình đóng gói bao bì quan trọng, trình làm tăng chất lượng lên nhiều Q trình đóng gói giúp cho sản phẩm tránh tượng bị ẩm ướt dẫn đến hư hại sử dụng trước đến tay người tiêu dùng (ii) Đa dạng hóa sản phẩm bánh kẹo: Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm công ty cần trọng tới việc cải tiến, đổi mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu ngày đa dạng thị trường Chủng loại mặt hàng bánh kẹo công ty khiêm tốn (chủ yếu loại sản phẩm chính: Chocopie, Chewing Gum, Custas), để thu hút khách hàng ngồi việc đáp ứng nhu cầu họ công ty cần phải định hướng cho nhu cầu đó, sản xuất khơng sản phẩm bánh ưa chuộng mà phải tạo mẫu mã sản phẩm bắt mắt thị trường Điều có nghĩa cơng ty cần đón đầu nhu cầu khách hàng Để làm điều yếu tố khơng thể thiếu đội ngũ nhà thiết kế mẫu mã – người đào tạo có bản, có trí tưởng tượng sáng tạo Khi tiến hành đa dạng hóa sản phẩm bánh kẹo cơng ty cần ý điểm sau: - Đa dạng hóa chất lượng sản phẩm: với loại bánh kẹo cơng ty nên có mặt hàng khác mặt hàng phải đa dạng hóa theo mẫu mã, hương vị (Ví dụ bánh pie ngồi chocopie, freshpie cần có thêm nhiều hương vị khác) - Đa dạng hóa theo màu sắc: có sản phẩm tơng màu sản phẩm có phối hợp nhiều loại màu khác tất nhiên kết hợp phải hài hòa - Đa dạng hóa theo lứa tuổi: cơng ty phân chia việc thiết kế theo nhóm lứa tuổi (thiếu niên, niện, trung niên cao niên) dựa vào lứa tuổi cơng ty sản xuất sản phẩm bánh kẹo phù hợp với nhu cầu sử dụng Sản phẩm công ty chủ yếu hướng tới phân khúc trẻ em người già 74 Như thấy đa dạng hóa sản phẩm biện pháp để hạn chế rủi ro tạo ưu cạnh tranh Tuy vậy, điều kiện tiềm lực cơng ty có hạn, cơng ty khơng thể đa dạng theo tất chất lượng, sản phẩm, màu sắc hay lứa tuổi đa dạng hóa đòi hỏi đầu tư lớn vốn nguồn nhân lực trước đa dạng hóa cơng ty cần phải nghiên cứu thị trường cụ thể để định đa dạng hóa theo một vài hướng định Ngồi cơng ty cần phát triển số mặt hàng cho thị trường phát triển số sản phẩm cho khu vực khách hàng tiềm Mức độ đổi sản phẩm thông thường lớn có nhiều dấu hiệu từ phía người tiêu thụ thúc người sản xuất Tuy nhiên, giới hạn sản phẩm việc thoã mãn nhu cầu tại, mà cần thiết phải hướng tới nhu cầu quan trọng hơn, phải vươn tới thay đổi nhu cầu, tạo nhu cầu Đó điều kiện để cơng ty mở rộng, phát triển thị trường xuất c) Hoàn thiện sách giá Chính sách giá hồn thiện có tính định đến sức cạnh tranh mặt hàng Phải tính giá phù hợp cho cơng ty có lợi nhuận xuất hàng, phải thắng đối thủ cạnh tranh để xuất loại mặt hàng với số lượng lớn Ln phải xác định sách giá linh hoạt yếu tố quan trọng để phát huy sức mạnh xuất công ty thị trường nước Hiện nay, giá tiêu thức cạnh tranh chủ yếu hãng ngành (chất lượng, giá cả, thời gian) Vì xác định sách giá đắn điều mà doanh nghiệp cần phải quan tâm Để xác lập sách giá cạnh tranh bên cạnh việc vào chi phí sản xuất cơng ty phải vào yếu tố có ảnh hưởng tới giá thị trường như: Giá sản phẩm cạnh tranh, tình hình cung cầu thị trường, mục tiêu thị trường mà công ty đặt Do vậy, cơng ty cần phải có sách giá linh hoạt theo thay đổi khác có ảnh hưởng đến thị trường đầu doanh nghiệp 75 Cơng ty nên có sách ưu đãi giá khách hàng truyền thống đầu mối gián tiếp giới thiệu sản phẩm công ty đến với đối tượng khách hàng Cơng ty nên có đợt khuyến mại, giảm giá để kích thích cầu d) Hồn thiện sách phân phối Chức kênh phân phối đưa sản phẩm hàng hoá dịch vụ từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Sản phẩm hàng hố có chất lượng tốt, giá phù hợp chưa chấp nhận rộng rãi thị trường kênh phân phối không hợp lý Mạng lưới phân phối cầu nối nhà cung cấp với khách hàng, thông qua mạng lưới phân phối sản phẩm truyền tới tay khách hàng cách thuận tiện Do đó, để đẩy mạnh hoạt động xuất bánh kẹo, cơng ty nên tập trung hồn thiện hệ thống phân phối cuả Trong lĩnh vực công ty cần: - Thiết lập phận chuyên trách thiết kế, quản lý điều chỉnh hệ thống phân phối văn phòng cơng ty để theo dõi điều chỉnh thường xuyên phù hợp với thay đổi thường xuyên môi trường kinh doanh Bộ phận nên thuộc biên chế phòng kế hoạch kinh doanh phó phòng trực tiếp quản lý với chức nhiệm vụ sau: + Quản lý thực hoạt động điều chỉnh kênh phân phối cho phù hợp với thay đổi môi trường kinh doanh + Đánh giá hiệu kênh phân phối để xác định kênh phân phối trọng tâm phù hợp với loại khách hàng + Xây dựng hệ thống thông tin xuyên suốt hệ thống phân phối để thu thập thông tin thị trường, cách thức tổ chức kênh phân phối sách đối thủ cạnh tranh + Xây dựng sách khuyến khích phận thuộc kênh phân phối, tạo môi trường cạnh tranh với tiêu thức khách quan, bình đẳng + Tham gia phong quản lý kỹ thuật cuả công ty công tác quản lý nhằm mở rộng thị trường vào khu vực có tiềm 76 + Phối hợp với phận khác trong đợt quảng cáo khuyến mại nhằm truyền tải ý tưởng quảng cáo, sản phẩm khuyến mại tới đối tượng Để phận hoạt động có hiệu quả, cơng ty cần bổ nhiệm chuyên viên thuộc biên chế phòng kế hoạch kinh doanh đạo trực tiếp phó phòng kinh doanh cơng ty Các chun viên phải người có kiến thức kinh nghiệm hoạt động kinh doanh sản phẩm công ty khu vực thị trường Bộ phận phải trang bị máy tính để truy nhập vào mạng thơng tin công ty, để nắm bắt số lượng kênh phân phối khu vực thị trường, doanh thu chi phí kênh Bên cạnh chuyên viên phải thường xuyên công tác thực tế để tìm hiểu sát thị trường phân phối e) Hồn thiện sách xúc tiến bán hàng Trong năm qua công ty chưathật trú trọng quan tâm đầu tư cho hoạt động xúc tiến yểm trợ hoạt động xuất bánh kẹo sang thị trường Trung Đông Trong thực tế công ty dành khoản ngân sách định cho hoạt động xúc tiến song hạn chế Trong thời gian tới cơng ty cần phải trú trọng hoạt động xúc tiến cụ thể: - Xây dựng chiến lược, sách xúc tiến cho sản phẩm bánh kẹo cụ thể thời gian cụ thể khu vực thị trường cụ thể - Sử dụng hình thức khuyến mại phù hợp cho khách hàng Theo đó, cơng ty phải có khoản ngân sách định cho chiến dịch khuyến mại Để hoạt động xuất đạt kết cao hơn, công ty cần có khoản ngân sách định để khuyến mại cho khách hàng - Kết hợp khuyến mại hoạt động xúc tiến chiến dịch định - Tham gia hội chợ, triển lãm Bộ Công thương tổ chức nhằm giới thiệu, giao dịch bán sản phẩm đồng thời dịp để cơng ty tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh Để hoạt động xúc tiến yểm trợ đạt hiệu cao, cơng ty cần phải xây dựng chương trình hoạt động cụ thể bao gồm công việc như: 77 - Xác định mục tiêu cho hoạt động xúc tiến cụ thể Các hoạt động xúc tiến công ty tổ chức kết hợp hay tổ chức riêng lẻ, song hoạt động xúc tiến phải xây dựng theo mục tiêu cụ thể định, mục tiêu dựa mục tiêu kế hoạch xuất bánh kẹo, mục tiêu chiến lược kinh doanh Các mục tiêu giúp cho công ty định hướng xây dựng bước tiến hành có hiệu - Xác định ngân sách cho hoạt động xúc tiến Mỗi hoạt động xúc tiến cần phải có khoản ngân sách phù hợp Do vậy, công ty phải dành cho hoạt động xúc tiến khoản ngân sách phù hợp với hoạt động xúc tiến cụ thể Để xác định ngân sách cho hoạt động xúc tiến, cơng ty dựa vào phương pháp sau để xác định: phương pháp dựa vào khả công ty, phương pháp dựa vào tỷ lệ % doanh thu, phương pháp dựa vào ngân sách dành cho hoạt động xúc tiến đối thủ cạnh tranh - Xây dựng phương án, kế hoạch cho hoạt động xúc tiến cụ thể Mỗi hoạt động xúc tiến cụ thể cần phải xây dựng thành kế hoạch, phương án cụ thể từ cán làm nhiệm vụ công ty làm việc có hiệu cao - Triển khai hoạt động xúc tiến Để triển khai hoạt động xúc tiến có hiệu quả, cơng tác chuẩn bị quan trọng Do đó, cơng ty phải chuẩn bị điều kiện sở vật chất kỹ thuật, nhân Một số hoạt động xúc tiến phải làm thử nghiệm sau nghiên cứu, đánh giá có khả đem lại kết cao đưa vào triển khai thực Sau chuẩn bị song, công ty tiến hành triển khai theo kế hoạch định - Đánh giá kết hoạt động xúc tiến Sau kết thúc hoạt động xúc tiến công ty cần phải đánh kết hoạt động xúc tiến để rút học kinh nghiệm, tìm điểm yếu điểm mạnh để khắc phục 3.2.3 Hoàn thiện kiểm soát việc thực kế hoạch xuất bánh kẹo Hiện nay, hoạt động kiểm soát việc thực kế hoạch xuất bánh kẹo sang thị trường Trung Đông Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina chủ yếu kiểm tra kế hoạch xuất bánh kẹo hàng năm thông qua việc đánh giá 78 thực mục tiêu kế hoạch Do đó, cơng tác thực chưa toàn diện đầy đủ Luận văn kiến nghị công ty bổ sung thực nội dung kiểm tra, giám sát, đánh giá khác -Bổ sung nhiệm vụ cho cá nhân, đơn vị hoạt động kiểm tra, giám sát để sâu sát cụ thể từ khâu xây dựng kế hoạch xuất bánh kẹo, đến việc tổ chức thực hoạt động xuất thực tế để phát hiện, ngăn chặn rủi ro sảy - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tất khâu hoạt động xuất bánh kẹo Giám đốc công ty đạo phòng kế hoạch kinh doanh xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm; đánh giá chất lượng quản lý, thực xuất khẩu, ngăn phát kịp thời sai phạm; làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm minh với đơn vị, cá nhân sai phạm Cần rõ nội dung quy định xử phạt vi phạm Đặc biệt lưu ý chế định phạt tiền, quy định hạ bậc lương, chuyển công tác, cách chức vi phạm mức độ cụ thể -Hoạt động kiểm tra, giám sát cần phải trì thường xuyên khắp khâu; tăng cường hình thức kiểm tra đột xuất có phát sai sót mà kiểm tra theo kế hoạch khơng phát 3.2.4 Nhóm giải pháp khác 3.2.4.1 Đẩy mạnh hoàn thiện hoạt động marketing sản phẩm thị trường • Nâng cao vị cạnh tranh công ty thị trường • Gia tăng nhận biết công ty khách hàng tiềm nhằm thu hút hợp tác kinh doanh Trên thị trường có sức cạnh tranh khốc liệt nay, hoạt động marketing mạnh số nhiều công cụ giúp cho cơng ty nhận biết thu hút hợp tác khách hàng, đặc biệt dịch vụ giao nhận Vì khơng biết bạn họ hợp tác làm ăn với bạn Do cơng ty cần có biện pháp như: • Xây dựng chiến lược marketing cụ thể phù hợp với tình hình doanh nghiệp nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm truyền bá tên tuổi 79 cơng ty thị trường để ngày có nhiều người biết đến hình ảnh cơng ty • Đảm bảo chất lượng sản phẩm hiên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp công ty với khách hàng Vì đánh giá khách hàng quan trọng Chính đánh giá khách hàng tạo nên uy tín cho cơng ty • Tích cực thực chương trình liên kết hợp tác với đối tác nước khác nhằm nâng cao vị khả đưa công ty nhiều thị trường • Tổ chức tài trợ thực chương trình xã hội để đưa cơng ty vượt tầm xã hội 3.2.4.2 Tăng cường vai trò hợp tác chặt chẽ công ty hiệp hội, quan ngành Tạo dựng mối quan hệ nâng cao hiểu biết nhiều khía cạnh phục vụ cho hoạt động kinh doanh công ty Trong ngành nghề lĩnh vực vậy, khơng thể có việc tự thân cơng ty hoạt động đơn lẻ mà khơng có kết nối với cơng ty hay ngành có liên quan Mặt khác, việc tham gia hợp tác giúp cơng ty nhận diện thiếu sót học hỏi kinh nghiệm từ cơng ty khác năm bắt nhanh chóng, kịp thời với văn quy phạm pháp luật thông tin có liên quan tới tình hình hoạt động kinh doanh công ty thị trường Việc làm giúp ích cho cơng ty nhiều hoạt động kinh doanh Cụ thể: • Cơng ty cần đẩy mạnh hợp tác với công ty ngành để nâng cao lực cạnh tranh đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng lớn • Thực tốt quy định pháp luật để tạo dựng hình ảnh tốt quan chức • Tích cực tham gia vào hiệp hội ngành để gia tăng hiểu biết nâng cao vị công ty ngành 80 3.3 Một số kiến nghị với quan quản lý nhà nước Để hoạt động xuất bánh kẹo Công ty TNHH Thực phẩm Orion Việt Nam đạt hiệu cao thời gian tới, luận văn kiến nghị số vấn đề quan quản lý nhà nước sau: Thứ nhất, Chính phủ cần hồn thiện pháp luật, sách, đặc biệt pháp luật, sách xuất, nhập khẩu, đảm bảo hoạt động xuất, nhập hàng hóa doanh nghiệp diễn cách nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu Thứ hai, Bộ Công thương cần đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại nhằm tạo hội cho doanh nghiệp nước tiếp cận thông tin, tiếp cận khách hàng khu vực Trung Đông - Châu phi, từ đó, tìm kiếm hội hợp tác kinh doanh thị trường nhiều tiềm 81 Kết luận chương 3: Trong Chương 3, sau đưa phương hướng hồn thiện quản lý xuất bánh kẹo Cơng ty TNHH Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đông đến năm 2020, luận văn đề xuất 03 nhóm giải pháp nhằm mục tiêu hồn thiện hoạt động hồn thiện quản lý xuất bánh kẹo Cơng ty TNHH Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đông Các giải pháp đưa theo logic Chương Chương 2, đồng thời, luận văn có đánh giá đến điều kiện thực tế Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina, thị trường xuất bánh kẹo Trung Đông đề xuất nhóm giải pháp, đảm bảo giải pháp đưa có tính thuyết phục khả thi cao Bên cạnh đó, để đảm bảo điều kiện thực thi giải pháp đề xuất, luận văn đưa số kiến nghị với quan quản lý nhà nước 82 KẾT LUẬN Mỗi doanh nghiệp muốn tồn phát triển kinh tế thị trường cần phải tìm giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy trình tiêu thụ hàng hóa Trong đó, xu hướng phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa nước ngồi định hướng kinh doanh đắn, doanh nghiệp thực được, số doanh nghiệp thực tỷ lệ doanh nghiệp thực có hiệu hạn chế Qua việc xác định hoạt động quản lý xuất bánh kẹo Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina làm đối tượng nghiên cứu, luận văn thực nội dung sau đây: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận quản lý xuất hàng hóa doanh nghiệp Luận văn làm rõ nội dung hoạt động quản lý làm sở cho việc phân tích thực trạng hoạt động hoạt động quản lý xuất bánh kẹo Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina Thứ hai, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý xuất bánh kẹo Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina giai đoạn 20142016 Qua điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân điểm yếu hoạt động quản lý Thứ ba, luận văn đề xuất số phương hướng, 03 nhóm giải pháp số kiến nghị nhằm mục tiêuhoàn thiện hoạt động quản lý xuất bánh kẹo Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina đến năm 2020 Trong trình nghiên cứu, học viên có cẩn trọng, tỉ mỉ từ việc thu thập liệu phân tích, đề tài tương đối rộng hạn chế định nguồn lực thực lực nghiên cứu thân, nên sai sót khơng thể tránh khỏi Vì vậy, học viên mong muốn nhận góp ý nhà khoa học, Thầy, Cô giáo bạn bè đồng nghiệp để luận văn hồn thiện hơn./ Trân trọng 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Đình Chiến (2002), Quản trị kênh Marketing, Nxb Thống kê, Hà Nội Trần Minh Đạo (2006), Marketing bản, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Bùi Văn Đông (2011), Chiến lược sách lược kinh doanh, Nxb Lao động, Hà Nội Lê Thị Bích Hằng (2014), Quản lý nhà nước xuất địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Huyền ctv (2012), Giáo trình Quản lý học Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Dương Hữu Hạnh (2007), Các nguyên tắc marketing cạnh tranh toàn cầu, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội Dương Văn Hưng (2010), Thúc đẩy xuất vào thị trường EU doanh nghiệp giầy dép địa bàn Hà Nội, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Bách Khoa (1999), Giáo trình Marketing thương mại, Nxb giáo dục, Hà Nội Hồ Thanh Lan (1999), Marketing công nghiệp Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Viết Lâm (1999), Giáo trình nghiên cứu Marketing, Nxb Giáo dục, Hà Nội 11 Ngô Thị Mỹ (2016), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến xuất số nông sản Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Thái Nguyên 12 Nguyễn Ngọc Tuấn (2007), Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất gốm mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai sang thị trường EU đến năm 2015, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 13 Philip Kotler (1999), Marketing bản, Nhà xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 84 14 Philip Kolter (2000), Những nguyên lý tiếp thị, Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 15 Philip Kotler Fernando Trias De Bes (2006), Tiếp thị phá cách, Nxb trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 16 Philip Kolter (2007), Bàn tiếp thị, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 17 Garry D Smith, (2003), Chiến lược sách lược kinh doanh, Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 18 Cơng ty TNHH Thực phầm Orion Vina (2014, 2015, 2016), Kế hoạch xuất bánh kẹo sang thị trường Trung Đông năm 2014, 2015, 2016 19 Công ty TNHH Thực phầm Orion Vina (2014, 2015, 2016), Báo cáo xuất bánh kẹo sang thị trường Trung Đông năm 2014, 2015, 2016 20 Thông tin từ Internet 85 ... thiện quản lý xuất bánh kẹo Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đông Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý xuất bánh kẹo Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina. .. Trung Đông 42 Bảng 2.8: Sản phẩm bánh kẹo xuất sang thị trường Trung Đông Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina 44 Bảng 2.9: Doanh thu sản phẩm bánh kẹo xuất sang thị trường Trung Đông. .. Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đông 56 2.3.1 Điểm mạnh quản lý xuất bánh kẹo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Orion Vina sang thị trường Trung Đông 56 2.3.2 Điểm yếu quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xuất khẩu bánh kẹo của công ty TNHH thực phẩm orion vina sang thị trường trung đông , Quản lý xuất khẩu bánh kẹo của công ty TNHH thực phẩm orion vina sang thị trường trung đông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn