Quản lý tài chính tại trung tâm y tế huyện tam đảo

105 5 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM ĐẢO HỌC VIÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN: NGUYỄN THỊ NHUNG HÀ NỘI- 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM ĐẢO HỌC VIÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN: NGUYỄN THỊ NHUNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ KIM DŨNG HÀ NỘI- 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn "Quản lý tài Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo"là cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tam Đảo, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Nhung LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận đượcsự giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân.Tôi xin bàytỏ lời cảm ơn trân trọng tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúpđỡ tơi suốt q trình thực luận văn Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Viện đại học mở Hà Nội, Phòng Đào tạo sau đại học, Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh nhà trường toàn thể Thầy Côgiáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, PGS TS Vũ Kim Dũng, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, dạy giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến anh, chị Trung tâm Y tế huyện Tam Đảođã giúp đỡ thơng tin, số liệu suốt q trình nghiên cứu thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, động viên, giúp đỡ trình thực nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nhung MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, hình vẽ MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP 1.1 Tổng quan lý luận quản lý tài sở y tế công lập 1.1.1 Khái niệm quản lý tài sở y tế công lập 1.1.2 Vai trò quản lý tài sở y tế công lập 1.1.3 Mục tiêu quản lý tài sở y tế cơng lập 1.1.4 Nội dung công tác quản lý tài sở y tế cơng lập, lập dự toán thu chi 1.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài sở y tế cơng lập 1.1.6 Những đổi chế quản lý tài sở y tế công lập 1.2 Kinh nghiệm số nước quản lý tài bệnh viện 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan tới đề tài Kết luận chương Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM ĐẢO 2.1 Khái quát chung Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 2.2 Thực trạng quản lý tài Trung tâm huyện Tam Đảo 2.2.1 Đặc điểm công tác quản lý tài Trung tâm 2.2.2 Thực trạng việc khai thác nguồn tài phục vụ hoạt động chun mơn Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 2.2.3 Thực trạng sử dụng nguồn tài Trung tâm Y huyện Tam Đảo 2.2.4 Đánh giá việc khai thác sử dụng nguồn tài Trung tâm Kết luận chương Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM ĐẢO 3.1 Định hướng phát triển chung ngành y tế Trung tâm y tế huyện Tam Đảo 3.1.1 Định hướng phát triển chung ngành y tế 3.1.2 Định hướng phát triển Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý tài Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 3.2.1 Giải pháp khai thác nguồn tài 3.2.2 Giải pháp sử dụng nguồn tài Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 3.3 Một số kiến nghị phía nhà nước 3.3.1.Kiến nghị với Bộ Tài 3.3.2.Kiến nghị với Chính phủ KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BHYT Bảo hiểm y tế CSSK Chăm sóc sức khỏe CSSKSS Chăm sóc sức khỏe sinh sản ĐVSN Đơn vị nghiệp HC-TC Hành - tổ chức KBNN Kho bạc nhà nước KHHGD Kế hoạch hóa gia đình KSDB Kiểm soát dịch bệnh NSNN Ngân sách nhà nước TCMR Tiêm chủng mở rộng TTYT Trung tâm y tế UBND Uỷ ban nhân dân XDCB Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ TT Tên bảng Trang Bảng 2.1 Tổng hợp nguồn thu tài giai đoạn 2012 - 2016 Trung tâmY tế huyện Tam Đảo 49 Bảng 2.2 Bảng tổng hợp nội dung chi Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo giai đoạn 2012-2016 64 Bảng 2.3 Bảng chi tiết chi từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp giai đoạn năm 2012 - 2016 cho Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 66 Bảng 2.4 Bảng chi tiết chi từ nguồn thu Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 2012 - 2016 67 Bảng 2.5 Bảng chi tiết chi từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp giai đoạn 2012 2016 cho Trạm Y tế huyện Tam Đảo 68 Bảng 2.6 Bảng chi tiết chi từ nguồn thu giai đoạn 2012 - 2016 cho Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 70 Bảng 2.7 Kết thu nhập tăng thêm Trung tâm y tế huyện Tam Đảo 72 TT Tên hình Trang Hình 2.1 Tổ chức máy quản lý Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 29 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công tác quản lý kinh y tế thời gian dài trước quan niệm y tế, giáo dục… lĩnh vực “phi sản xuất vật chất”, có nghĩa đối lập với lĩnh vực sản xuất vật chất nơng nghiệp, cơng nghiệp Chính quan điểm sai lầm kéo theo đầu tư thấp xem đầu tư vào lĩnh vực tiêu tốn nguồn lực Nhà nước mà không sáng tạo giá trị giá trị sử dụng Các bệnh viện, sở y tế đơn đơn vị nghiệp y tế có thu tự đảm bảo phần kinh phí hoạt động thường xuyên Chuyển sang kinh tế thị trường có thay đổi nhận thức, quan điểm ngành y tế Ngành y tế coi ngành hệ thống kinh tế quốc dân thuộc nhóm ngành dịch vụ phục vụ nhu cầu có tính chất phúc lợi xã hội Nói cách khác, ngành y tế có đóng góp vào GDP đất nước Đầu tư cho y tế khơng phải tiêu phí mà đầu tư bản, đầu tư cho phát triển Theo quan điểm mới, bệnh viện đơn vị kinh tế dịch vụ khác với đơn vị kinh doanh dịch vụ hoạt động cung cấp dịch vụ bệnh viện không đặt mục tiêu lợi nhuận làm mục tiêu quan trọng Đơn vị kinh tế dịch vụ thông qua hoạt động dịch vụ để có thu nhập tích cực hoạt động khơng doanh lợi Xuất phát từ quan niệm trên, Đảng Nhà nước ta có thay đổi chế quản lý tài đơn vị hiệp có thu chương trình nghị cải cách tài cơng Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2006/ND-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài đơn vị nghiệp có thu cơng lập; góp phần nâng cao chất lượng quản lý sử dụng tài chính, tài sản phù hợp, hiệu đơn vị Trong trình chuyển đổi từ nghị định 43 sang Nghị định 16 Quy định cơchế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập Nghị định có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 06 tháng 82 Khi xây dựng mức giá viện phí tự nguyện ngồi việc tính đủ chi phí, Trung tâm cần lưu ý số điểm sau: Một là, xây dựng mức giá viện phí tự nguyện bệnh viện cần phải dựa sở phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá Mức giá viện phí tự nguyện phụ thuộc vào tính chất, chất lượng dịch vụ y tế mà bệnh viện cung cấp, hình thức phương thức cung ứng, thời gian địa điểm cung ứng, nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế tự nguyện, phương thức toán, tâm lý người sử dụng dịch vụ Ngồi phụ thuộc vào sách quản lý vi mô vĩ mô dịch vụ y tế cơng cộng nói chung dịch vụ y tế tự nguyện nói riêng Hai là,Trung tâm y tế đa dạng hố cách định giá dịch vụ y tế cho hình thức tự nguyện Cụ thể là: Giá hình thành sở chi phí trực tiếp, gián tiếp dịch vụ y tế mà bệnh nhân sử dụng theo mục (khám bệnh, thuốc, can thiệp ) Giá dịch vụ = Chi phí trực tiếp + Chi phí gián tiếp + Lợi nhuận (3.1) (Lợi nhuận: Tuỳ theo loại hình dịch vụ để xác định) Giá cố định cho dịch vụ y tế: giá cho loại hình dịch vụ định theo quy định hội nghề nghiệp hay Nhà nước Cơ sở phương pháp tính giá dựa kết nghiên cứu hồi cứu số liệu thống kê việc tính tốn đầy đủ chi phí giá thực thu khứ cộng (hoặc trừ) tỷ lệ cho phù hợp với tình hình thực tế Thực chất giá trị trung bình loại dịch vụ (giá trung bình cho lần khám, chẩn đốn ) Tổng chi phí cho việc thực toàn Giá dịch vụ y tế K = dịch vụ y tế K chu kỳ T Tổng số dịch vụ K chu kỳ T + X% (3.2) 83 Giá dịch vụ trọn gói: Là việc người sử dụng trả cho loại hình khám chữa bệnh mà khơng cần quan tâm tới diễn biến trình sử dụng dịch vụ y tế Thực chất việc định giá người cung cấp dịch vụ xác định tương đối chuẩn chi phí cần thiết giá cao giá trị trung bình cần thiết Giá cố định cho lần mắc bệnh: Cách tính giá áp dụng cho khách hàng có bệnh mãn tính “khách hàng thuỷ chung” Có nghĩa bệnh viện nắm rõ bệnh sử người sử dụng dịch vụ khuyến khích thuỷ chung khách hàng việc lấy tiền cơng chẩn đốn lần đầu, lần khơng có bệnh tình phát sinh khơng phải trả cơng chẩn đốn Cách định giá khuyến khích khách hàng theo chu kỳ điều trị hoàn chỉnh trở lại tương lai, kiểu cạnh tranh sở dịch vụ y tế Định giá ngày: Đó việc định giá cố định cho ngày nằm viện dựa chi phí ngày 3.2.1.3 Mở rộng phạm vi thực tham gia thực Dự án đầu tư nước nước: Trung tâm sử dụng biện pháp huy động nguồn vốn đóng góp nhân dân hình thức góp vốn đầu tư, liên doanh liên kết Hiện Trung Tâm có dự án xây dựng sở hạ tầng trụ sở Trong vốn Nhà nước gồm quyền sử dụng đất, đội ngũ cán cơng nhân viên Phần kêu gọi đóng góp nhân dân bao gồm máy móc, trang thiết bị y tế Đây dự án mang nhiều tính khả thi có triển vọng Trung tâm đa dạng hình thức đầu tư để thu hút đối tác khơng mà nước như: - Tư nhân bỏ vốn mua trang thiết bị đặt trung tâm tự lo kinh phí bảo dưỡng hỏng hóc Việc thu hồi vốn thơng qua thu phí dịch vụ 84 Trung tâm có thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, trả tiền sử dụng máy thơng qua chế trích tỷ lệ cố định số phí dịch vụ thu - Hoặc tư nhân cho trung tâm vay tiền để đầu tư mua sắm trang thiết bị, nhà cửa, sở hạ tầng Trung tâm trả dần ngân sách hàng năm trả nguồn kinh phí, viện phí thu từ hoạt động chun mơn 3.2.1.4 Phát huy nội lực Trung tâm: Trung tâm y tế cần có chế độ đãi ngộ hợp lý, đảm bảo hài lòng nhân viên Ngồi cần có sách đãi ngộ hợp lý với đội ngũ y; bác sĩ, Có phát huy nhân tố người vừa giảm tình trạng tiêu cực Trung tâm cần khai thác, sử dụng có hiệu hệ thống máy móc, thiết bị y tế Sử dụng cơng nghệ mục đích, chức tránh tình trạng mua mà khơng sử dụng thiếu đồng sử dụng không hết công suất sử dụng mà khơng bảo trì bảo dưỡng Ngồi ra, Trung tâm cần tăng cường nguồn thu từ hoạt động khám sức khỏe cơng ty, xí nghiệp, trường học, tập huấn lớp Vệ sinh an toàn thực phẩm tiêm phòng vắc xin dịchvụ 3.2.1.5 Xây dựng mơ hình khám chữa bệnh trung tâm: Đó xây dựng Trung tâm theo hướng thoả mãn nhu cầu khách hàng thay buộc khách hàng theo Khách hàng Trung tâm Y tếchính người có nhu cầu khám, chữa bệnh, phòng bệnh Trung tâm cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với bệnh nhân: thường xuyên tổ chức điều tra, vấn để ngồi việc khảo sát tình hình bệnh tật phải tìm hiểu nguyện vọng, nhu cầu khám chữa bệnh, phòng bệnh nhân dân, từ mở rộng hình thức cung cấp dịchvụ Xây dựng mơi trường thân thiện với bệnh nhân không nhu cầu mà đòi hỏi tất yếu Trung tâm để đáp ứng yêu cầu ngày 85 cao người bệnh Xây dựng phòng khám phòng khách , tiếp đón bệnh nhân khách hàng mình, giao tiếp ứng xử thân thiện 3.2.2 Giải pháp sử dụng nguồn tài Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo: 3.2.2.1 Xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu theo quy định chi tiêu nội hợp lý: Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo giao quyền tự chủ tài theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 24/5/2006 Chính phủ Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 Hiện nay, từ năm 2008 đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội xây dựng phương án thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định43/2006/NĐ-CP Khi xây dựng định mức tiêu chuẩn quy chế chi tiêu nội cần đảm bảo nguyên tắc sau: - Quy chế chi tiêu nội phải đảm bảo cho Trung tâm hồn thành nhiệm vụ trị, thực hoạt động thường xuyên phù hợp với tính đặc thù lĩnh vực y tế đảm bảo sử dụng kinh phí có hiệu cao tăng cường cơng tác quản lý tài - Quy chế chi tiêu nội xây dựng xong phải công khai thảo luận đại hội cán viên chức Trung tâm, có ý kiến thống tổ chức cơng đồn bệnh viện Ngun tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội ưu tiên cho chi nghiệp vụ chuyên môn để đảm bảo chất lượng hoạt động chuyên môn, xây dựng định mức chi thuốc, hoá chất, vật tư y tế tiêu hao điều trị Tăng thu, tiết kiệm chi hành tổ chức, phân công lao động cho hợp lý có hiệu Để đảm bảo nguyên tắc trên, trình xây dựng quy chế chi tiêu nội Bệnh viện thực theo bước sau: 86 - Xác định nhu cầu chi cho nhóm chi Việc xác định chi cho nhóm dựa trên: + Định mức tiêu hao loại vật tư dụng cụ cho hoạt động theo quy chế nội quy định hành nhà nước + Căn vào số lượng thống kê qua số chi tốn từ lượng giá chất lượng lượng giá thực hiệu mục tiêu đề trung tâm Từ đúc rút kinh nghiệm để lên kế hoạch cho phù hợp + Cân đối khả nhu cầu chi để định định mức chi cho nhóm Đây bước khó khăn phức tạp đòi hỏi phải xác lập thứ tự ưu tiên khoản chi Đồng thời phải dành khoản "không tiên lượng trước”- quỹ dự phòng để đảm bảo chi tiêu trường hợp có biến động: lạm phát, quy định chế độ Nhà nước có thay đổi Quy chế chi tiêu nội Trung tâm xây dựng theo quy định Hàng năm có thay đổi đơn xây dựng lại quy chế chi tiêu đơn vị sở sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy chế chi tiêu chung ngành phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên, số điểm bất cập quy chế chi tiêu nội cần phải sửa đổi, cụthể: - Mức khoán chi cơng tác phí cho Trung tâm Y tế 150.000đ300.000đ/người trạm Y tế khoán từ 80.000đ-150.000đ/trạm (Mỗi trạm từ 5-7 người) Do vậy, Trung tâm Y tế cần nghiên cứu, chỉnh sửa lại mức toán cho phù hợp với tình hình thựctế - Nguồn kinh phí tiết kiệm từ nguồn NSNN cho tăng cường sở vật chất, mua sắm trang thiết bị không sử dụng tất để chi cho sửa chữa thường xuyên sở vậtchất - Mức chi sử dụng xăng, dầu xe tơ tốn theo hóa đơn xăng, dầu sửa chữa mà lái xe báo không hợp lý: Phải xây dựng đinh mức cụ thể 87 việc sử dụng xăng, thay dầu sửa chữa thay Ví dụ 100 km lít xăng, km thay dầu xe hỏng phải báo cáo phòng hành cử tổ thẩm định kiểm tra trước mang sửa 3.2.2.2 Thực khoán quản số khoa phòng: Thực khốn quản có nghĩa Trung tâm khốn kế hoạch tồn nguồn tài Trung tâm thu quản lý Trung tâm giao cho Khoa, phòng nhận khốn mức khốn Nếu vượt qua ngưỡng khốn đơn vị nhận khoán thưởng theo mức khung quy định Nhà nước mức thưởng Trung tâm định đưa vào quy chế chi tiêu nội trung tâm sau thống ban chấp hành cơng đồn cán toàn trung tâm Trung tâm y tế huyện Tam Đảo có 16 khoa, phòng chức Một số khoa trung tâm có vị trí địa lý thuận lợi, cấu tổ chức hồn chỉnh, có chức nhiệm vụ rõ ràng hoạt động tương đối độc lập với Trung tâm Việc xác định mức khoán kế hoạch dựa số kinh phí mà trung tâm chi cho phận Làm tốt cơng tác khốn giúp cho trung tâm giảm sức ép quản lý theo chiều rộng, tập trung nguồn lực quản lý theo chiều sâu Đồng thời đảm bảo cho việc quản lý có hiệu nguồn kinh phí tránh thất thoát nguồn thu Đối với đơn vị nhận khốn bắt buộc phải có kế hoạch tăng thu tiết kiệm khoản chi 3.2.2.3 Tăng cường sở vật chất, ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài Trung tâm: Bước vào kỷ XXI, kinh tếtri thứcvới sản phẩm mũi nhọn công nghệ thơng tin thể vài trò sức mạnh vượt trội chi phối hoạt động người Đặc biệt công nghệ thông tin phương tiện trợ giúp đắc lực có hiệu cao cơng tác quản lý hành nói chung quản lý ngành y tế nói riêng.Vì việc ứng dụng công nghệ thông tin 88 công tác quản lý yêu cầu cấp bách nhằm nâng cao chất lượng quản lý, góp phần thúc đẩy đơn vị phát triển tồn diện Từ vai trò cơng nghệ thông tin quản lý bất cập việc ứng dụng công nghệ thông tin Trung tâm đặt vấn đề cần thống tiêu chí xây dựng phần mềm quản lý bệnh viện Cụ thể tiêu chí cần thống là: - Về tiêu chí quản lý: + Việc đầu tư xây dựng triển khai phải theo pháp luật quy định hành Nhà nước + Quy trình, thủ tục hành phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý Quy chế Trung tâm Bộ Y tế ban hành + Các thông tin biểu mẫu sử dụng phần mềm phải đảm bảo tính tương đồng mặt cấu trúc liệu với hệ thống biểu mẫu báo cáo, hồ sơ bệnh án Bộ Y tế ban hành + Thống danh mục dịch vụ kỹ thuật (chuyên môn, cận lâm sàng, phẫu thuật thủ thuật ) theo danh mục Bộ Y tế ban hành, nhằm đảm bảo tính đồng chun mơn, thống kê báo cáo tốn viện phí Hạn chế việc nhập lại thông tin nhiều lần đơn vị + Quản lý giá dịch vụ kỹ thuật (chuyên môn, cận lâm sàng, phẫu thuật thủ thuật, thuốc, vật tư tiêu hao ) theo quy định hành Bộ Y tế BHXH Việt Nam Bảng giá dịch vụ đặc thù Trung tâm phải cấp có thẩm quyền phê duyệt Đảm bảo cơng cơng khai, minh bạch chi phí khám chữa bệnh người bệnh + Quản lý báo cáo thống kê, hồ sơ bệnh án theo quy định - Về tiêu chí kỹ thuật: + Kết nối với phần mềm báo cáo chung Bộ Y tế (ví dụ: Medisoft) in báo cáo kết xuất liệu theo tiêu chuẩn báo cáo thống kê bệnh viện Bộ Y tế ban hành 89 + Kết nối với phần mềm toán BHYT in báo cáo kết xuất liệu theo yêu cầu BHXH Việt Nam + Đảm bảo an toàn liệu bảo mật thơng tin, có chế phân quyền xác thực người dùng, cho phép kiểm sốt chặt chẽ cơng việc người dùng ngăn chặn truy nhập trái phép Hệ thống bảo mật tối thiểu có lớp hệ thống, sở liệu ứng dụng + Font chữ: Thống sử dụng Font chữ Unicode + Hệ điều hành sở liệu ngôn ngữ phát triển phần mềm: Ưu tiên phát triển phần mềm chạy hệ điều hành hệ quản trị sở liệu miễn phí; có chức lưu dự phòng phục hồi liệu; có giải pháp kỹ thuật giải toán sở liệu; chứng minh quyền ngôn ngữ phát triển phần mềm; đảm bảo tính khách quan trung thực sở liệu báo cáo thống kê + Thiết kế phần mềm mang tính mở, thuận tiện cho việc bảo hành, bảo trì nâng cấp để tiếp tục phát triển tương lai + Khuyến khích việc sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến xây dựng phát triển phần mềm Trên sở thống tiêu chí trên, chương trình quản lý Trung tâm áp dụng công nghệ thông tin đầy đủ thường bao gồm phân hệ quản lý khoa khám bệnh, quản lý khoa lâm sàng (đối với bệnh nhân nội trú), quản lý khoa cận lâm sàng (đối với hoạt động xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đốn hình ảnh); quản lý dược (xuất, nhập, cấp phát thuốc vật tư), quản lý tài chính, quản lý nhân 3.2.2.4 Xây dựng đội ngũ cán tài kế tốn chun trách có tinh thần trách nhiệm, có nghiệp vụ chun mơn cao: Căn chức năng, nhiệm vụ giao phải tiến hành tự đánh giá lại máy tổ chức để xem phận, phòng ban hay cá nhân bố trí cơng việc phù hợp chưa, phát huy hết lực chưa Từ có xếp 90 lại điều chuyển cho hợp lý, việc, người để phát huy tốt khả họ Vị trí thiếu cần nhanh chóng bổ sung thêm dựa nhu cầu thực tế cân tổng số biên chế đượcgiao Có sách thu hút người tài giữ người lại đơn vị, yên tâm công tác Trong bối cảnh kinh tế chịu tác động nhiều yếu tố, có số trường hợp xin chuyển công tác nên ảnh hưởng đến hoạt động đơn vị cần tuyển dụng thêm người bên cạnh phải trọng đến việc giữ họ công tác lâu dài đơn vị Thực phân cấp quản lý cho khoa, phòng, trạm việc tự chủ quản lý người, suất côngviệc Cần tăng cường đội ngũ làm công tác kế tốn có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao Thường xuyên đào tạo để cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phục vụ cho cơng việc, tạo điều kiện để cán yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị đội ngũ làm cơng tác kế tốn ngày ổn định phát triển 3.3 Một số kiến nghị phía nhà nước: 3.3.1.Kiến nghị với Bộ Tàichính: Bộ Tài chưa giao hết quyền tự chủ tài cho đơn vị nghiệp có thu, cụ thể quy định mức thu mức chi đơn vị giới hạn khung chi tiêu nên đơn vị chủ động việc tăng giảm nguồn thu, chi tiêu cho phù hợp với đặc điểm hoạt động đơn vị Bộ Tài cần xem xét cho hợp lý để trao quyền cho đơn vị nghiệp tự định mức thu, mức chi đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 3.3.2.Kiến nghị với Chínhphủ: Hồn thiện văn pháp luật lĩnh vực quản lý tài đơn vị nghiệp có thu Cần sửa đổi, bổ sung văn có hệ thống, 91 đồng để tạo khung pháp lý cho đơn vị áp dụng cơng tác tài Trong năm gần đây, văn quản lý tài đơn vị nghiệp có nhiều sửa đổi, bổ sung để phù hợp với phát triển xã hội Đầu tiên Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Chính phủ, sau năm thực Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2015ra đời mở rộng phạm vi giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Cơ quan hành khơng làm thay, khơng can thiệp sâu vào cơng việc đơn vị nghiệp trước Các đơn vị nghiệp chủ động hoạt động nghiệp, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cộng ngày phong phú chất lượngcao Việc áp dụng văn quy phạm pháp luật văn hướng dẫn cần phải xem xét lại để có điều chỉnh hợp lý Sau văn quy phạm pháp luật ban hành phải đợi thời gian có văn hướng dẫn áp dụng, ví dụ Nghị định đời phải đợi có thơng tư hướng dẫn, có thơng tư để áp dụng có vướng mắc lại phải đợi có văn hướng dẫn cụ thể cấp áp dụng tiếp Như vậy, để văn quy phạm pháp luật thực thi phải thời gian dài kéo theo tâm lý trông chờ, ỷ lại vào hướng dẫn cụ thể cấp Chính phủ cần phải kịp thời hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng việc áp dụng văn quy phạm pháp luật để việc áp dụng sớm vàocuộcsống.Đồngthời,cầnxâydựngcácvănbảnbổsung,đồngbộhơn để đơn vị nghiệp có hành lang pháp lý để hoạt động ngày hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cho xãhội Tóm lại: Để đáp ứng yêu cầu tồn phát triển mình, Trung tâm y tế huyện Tam Đảo phải giải toán làm để người bệnh tìm đến với trung tâm lựa chọn Trung tâm nhiều Với mục 92 đích đưa lời giải cho tốn đơn vị cần phát huy thành tựu mà đơn vị đạt khắc phục tồn lại đơn vị nói chung cơng tác quản lý tài đơn vị nói riêng Xây dựng đội ngũ Y Bác sĩ vừa hồng vừa chuyên, đào tạo nâng cao kiến thức nghiệp vụ chun mơn cho cán quản lý tài chính, phát huy sức mạnh công tác quản lý đáp ứng u cầu đổi cơng tác tài chiến lược phát triển bệnh viện ngày tốt, hướng tới người bệnh thân thiện với trung tâm cơng việc chăm sóc sức khoẻ tồn dân cơng tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày tốt Kết luận chương 3: Để đáp ứng yêu cầu tồn phát triển mình, Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc phải giải toán làm để người bệnh tìm đến với Trung tâm lựa chọn Trung tâm nhiều Với mục đích đưa lời giải cho tốn trung tâm cần phát huy thành tựu mà trung tâm đạt khắc phục tồn lại Bệnh viện nói chung cơng tác quản lý tài bệnh viện nói riêng Xây dựng đội ngũ Y Bác sỹ vừa mạnh vừa chuyên, đào tạo nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho cán quản lý tài chính, phát huy sức mạnh công tác quản lý đáp ứng yêu cầu đổi cơng tác tài chiến lược phát triển trung tâm ngày tốt, hướng tới người bệnh thân thiện với trung tâm công việc chăm sóc sức khoẻ tồn dân 93 KẾT LUẬN: Tự chủ tài Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh phúc thực năm qua bước đầu thu thành tựu đáng kể, vai trò Trung tâm Y tế ngày quan trọng việc khẳng định vị ngành Y tế Tự chủ tài góp phần tiết kiệm chi tiêu, tăng thu nhập cho cán viên chức người lao động đơn vị, tạo động lực thúc đẩy người phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đượcgiao Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu thực tiễn chế tự chủ tài Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, luận văn hoàn thành nhiệm vụsau: - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cóthu - Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động thực trạng tăng cường tự chủ tài Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo giai đoạn năm 2014-2016, nêu lên kết quả; hạn chế nguyên nhân gây hạn chế chế tự 94 chủ tài đơnvị - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường tự chủ tài Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo… Trong phạm vi nghiên cứu đề tài khả tác giả, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế Với mong muốn góp phần vào việc tăng cường tự chủ tài Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo nói riêng đơn vị nghiệp có thu nói chung, tác giả mong muốn nhận góp ý thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn đọc để luận văn hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng năm 2006 việc ban hành chế độ kế tốn hành nghiệp Bộ Tài (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày tháng năm 2006 hướng dẫn thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/ 4/ 2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Bộ tài (2007), Thơng tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24 tháng năm 2007 sửa đối bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 Bộ tài hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập.Bộ Y tế (2007), Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/ 12/ 2007 hướng dẫn thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc sử dụng tài sản để liên doanh liên kết góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ Y tế công lập Bộ Y tế (2005), Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09/9/2005 Bộ Y tế việc ban hành quy định chức nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bộ Y tế-Bộ Nội vụ (2008), Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYTBNV ngày 24 tháng 01 năm 2008 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 43/2006/NĐ-CP lĩnh vực Y tế cơng lập Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2015 Phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 phê duyệt chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 Trung tâm y tế huyện Tam Đảo (2016) ,Báo cáo tài năm 20122016 10 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước 11 Thông tư số 59/2003/TT-BTC Bộ tài ngày 23/06/2003 hướng dẫn thực nghị định số 60 Chính Phủ 12 Thơng tư 172/2009/TT-BTC sửa đổi số diểm thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 Bộ tài hướng dẫn chế độ kiểm sốt chi đơn vị nghiệp công lập thwucj quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài ... Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 70 Bảng 2.7 Kết thu nhập tăng thêm Trung tâm y tế huyện Tam Đảo 72 TT Tên hình Trang Hình 2.1 Tổ chức m y quản lý Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo. .. sở lý luận thực tiễn quản lý tài sở y tế cơng lập Chương 2: Thực trạng quản l tài Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện quản lý tài Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo. .. tài Kết luận chương Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM ĐẢO 2.1 Khái quát chung Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo 2.2 Thực trạng quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài chính tại trung tâm y tế huyện tam đảo , Quản lý tài chính tại trung tâm y tế huyện tam đảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn