Phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện sản nhi ninh bình

95 3 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:24

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 60340102 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NINH BÌNH PHẠM ĐỨC HỮU Ninh Bình, tháng năm 2017 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.NGUYỄN CẢNH HOAN HỌC VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM ĐỨC HỮU Ninh Bình, tháng năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận văn tập hợp Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chưa tác giả nghiên cứu cơng bố cơng trình khoa học Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Phạm Đức Hữu năm LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, thày giáo tham gia giảng dạy chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh, cán Phòng Quản lý Đào tạo khoa Sau đại học, Viện Đại học Mở Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình nghiên cứu, học tập thực luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Cảnh Hoan – người thầy tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn với trách nhiệm cao, tinh thần làm việc hiệu Tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, khích lệ giúp đỡ tác giả suốt q trình học tập hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Phạm Đức Hữu năm MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Tổng quan đề tài nghiên cứu: .1 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1 Mục tiêu tổng quát: 3.2 Mục tiêu cụ thể: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Dự kiến đóng góp luận văn: Kết cấu luận văn: .4 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .5 1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Nguồn nhân lực 1.1.3 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 1.2 Nội dung phát triển nguồn nhân lực 11 1.2.1 Sức khỏe 11 1.2.2 Trình độ văn hóa .12 1.2.3 Đánh giá trình độ chun mơn nghiệp vụ .14 1.2.4 Đánh giá kỹ nghề nghiệp 15 1.2.5 Đánh giá tính chuyên nghiệp 16 1.2.6 Đạo đức nghề nghiệp 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình 19 1.3.1 Các nhân tố bên ngoài: 19 1.3.2 Đặc điểm ngành ảnh hưởng đến nguồn nhân lực .25 1.3.3 Nhân tố quản lý ảnh hưởng đến nguồn nhân lực bệnh viện .27 1.4 Bài học từ số bệnh viện Việt Nam 30 1.4.1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 30 1.4.2 Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội 31 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình 33 TIỂU KẾT CHƯƠNG I 35 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NINH BÌNH 36 2.1 Khái quát Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình 36 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức máy quản trị .36 2.2 Thực trạng đào tạo nhân lực Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình 43 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 43 2.2.2 Lập kế hoạch đào tạo .50 2.3 Phân tích tồn nguyên nhân cần khắc phục để phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình .64 2.3.1 Chậm xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 64 2.3.2 Chế độ đãi ngộ với nhân viên y tế chưa phù hợp 64 2.3.3.Chính sách thu hút nhân tài y tế chưa có hiệu 66 2.3.4 Cơ sở đào tạo nhân lực y tế chưa phát triển 67 2.3.5 Nhận thức công nghệ mới, kỹ thuật cao chưa kịp thời 67 2.3.6 Tài đơn vị nhiều hạn chế 68 TIỂU KẾT CHƯƠNG II 69 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NINH BÌNH .70 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển BV Sản Nhi Ninh Bình năm 70 3.2 Một số giải pháp 71 3.2.1 Giải pháp cấu nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ bệnh viện (bảng dự báo nhu cầu khám chữa bệnh) 71 3.2.2 Giải pháp phát triển kỹ nhân viên y tế 72 3.2.3 Giải pháp nâng cao trình độ chun mơn,nghiệp vụ nguồn nhân lực cho bệnh viện 73 3.2.4 Giải pháp nâng cao trình độ thể chất cho nhân viên y tế 74 3.2.5 Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên y tế 75 3.2.6 Giải pháp kinh tế 76 3.2.7 Giải pháp chế độ, sách 78 3.3 Một số khuyến nghị 79 KẾT LUẬN .82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ YTDP Y tế dự phòng CBCNV BCHTW Cán cơng nhân viên Ban chấp hành trung ương CNH Cơng nghiệp hóa HDI Chỉ số người THCS THPT TTLT Trung học sở Trung học phổ thông Thông tư liên tịch BYT Bộ Y Tế BNV KH Bộ nội vụ Kế hoạch TH SDD Thực Suy dinh dưỡng BV GB KBCB CSSK DS Bệnh viện Giường bệnh Khám bệnh, chữa bệnh Chăm sóc sức khỏe Dân số CNTT KCN BVCS&NCSKND Công nghệ thông tin Khu công nghiệp Bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân BSCK TYT NVYT BHYT ĐH NHS YHCT YHHĐ Bác sĩ chuyên khoa Trạm Y tế Nghiệp vụ y tế Bảo hiểm y tế Đại học Nữ hộ sinh Y học cổ truyền Y học đại YSSN TE Y sĩ sản nhi Trẻ em CBYT BS Cán y tế Bác sĩ CM CĐ TH Chuyên môn Cao đẳng Trung học ĐD KTV Điều dưỡng Kĩ thuật viên KHHGD DSĐH Kế hoạch hóa gia đình Dược sĩ đại học CB QG TS Cán Quốc gia Tổng số BN SDGB KB Bệnh nhân Sử dụng giường bệnh Khám bệnh HS NVYT NSNN TTB NB TQ TPCP HTYT Hộ sinh Nghiệp vụ y tế Ngân sách nhà nước Trang thiết bị Ninh bình Tồn quốc Trái phiếu phủ Hệ thống y tế HĐND UBND Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NINH BÌNH 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển BV Sản Nhi Ninh Bình năm Tiếp tục cơng tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, theo dõi, giám sát thực văn quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh theo đạo lãnh đạo Bộ Đẩy mạnh giải pháp Đề án giảm tải Bệnh viện bao gồm : Đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án xây dựng thí điểm mơ hình phòng khám gia đình, Đề án 1816; Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ luân phiên có thời hạn người hành nghề sở KBCB Chủ trì, tham gia, phối hợp với đơn vị liên quan để chủ động phòng chống dịch Xây dựng, triển khai hoạt động liên quan tới cố y khoa, tai biến nghề nghiệp; đạo tăng cường chất lượng chuyên môn để khắc phục cố y khoa Tăng cường công tác đạo, kiểm tra , giám sát hoạt động dược bệnh viện: sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; triển khai Kế hoạch hành động quốc gia chống kháng thuốc (Quyết định số 2174/QĐBYT ngày 21/6/2013); đẩy mạnh hoạt động Hội đồng thuốc điều trị; hoạt động dược lâm sàng, thông tin, tư vấn sử dụng thuốc; chấn chỉnh công tác kê đơn thuốc; đạo tăng cường cơng tác điều dưỡng, kiểm sốt nhiễm khuẩn, an tồn truyền máu, dinh dưỡng lâm sàng, an toàn xạ KCB Triển khai hoạt động nhằm nâng cao y đức, tinh thần thái độ chăm sóc người bệnh Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nâng cao lực quản lý bệnh viện, quản lý chất lượng an tồn người bệnh.Tăng cường cơng tác truyền thơng giảm tải 70 bệnh viện, cam kết không để tình trạng người bệnh nằm ghép, quy trình KBCB theo qui định 1313/QĐBYT, đường dây nóng, y đức, kỹ thuật cao , bệnh khơng lây nhiễm, phòng chống tác hại thuốc lá,… 3.2 Một số giải pháp 3.2.1 Giải pháp cấu nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ bệnh viện (bảng dự báo nhu cầu khám chữa bệnh) Căn từ thực trạng cấu nguồn nhân lực bệnh viện trình độ chuyên mơn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học, mục tiêu khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân, định hướng phát triển bệnh viện làm sở xác định mục tiêu đề xuất giải pháp cho phù hợp với thời điểm Mục tiêu thực hiện: phải tạo cấu nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt tương lai Bệnh viện Đảm bảo có cấu phù hợp kể chuyên môn, nghiệp vụ nhận thức Giải pháp thực hiện: Muốn triển khai cơng tác đào tạo tốt cần lập kế hoạch đào tạo, xác định rõ mục tiêu quan trọng cần thiết, điều phụ thuộc vào việc đánh giá thực trạng, xác định vấn đề ưu tiên, tùy thuộc vào kế hoạch đào tạo lập để xác định cần có loại mục tiêu Thứ nhất: Bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng hoạt động bệnh viện từ Bác sỹ tốt nghiệp giỏi trường đại học y dược nước, kỹ thuật viên, điều dưỡng từ trường trung cấp địa bàn thành phố tỉnh lân cận Thứ hai: cấu tuổi đời Cần theo dõi cấu độ tuổi cán lãnh đạo khoa phòng gắn với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên khoa sâu đào tạo Thứ ba: Cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý khoa phòng Thứ tư: Các cấu nguồn nhân lực phải thực cách đồng phù hợp với thời điểm gắn với phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe người dân 71 3.2.2 Giải pháp phát triển kỹ nhân viên y tế Từ thực trạng nâng cao kỹ người lao động : kỹ theo chuyên môn, kỹ giao tiếp, kỹ ngoại ngữ, kỹ tin học nguồn nhân lực bệnh viện gắn với giai đoạn nhu cầu phát triển xã hội để đưa mục tiêu, giải pháp cho phù hợp Kỹ ngoại ngữ tin học : Phấn đấu tất cán công nhân viên phải biết ngoại ngữ tin học bản, lãnh đạo khoa phòng trở lên Bác sỹ có chuyên khoa sâu phải thành thạo ngoại ngữ, Đối với kỹ thuật viên, điều dưỡng trưởng khoa phải biết ngoại ngữ,tin học từ trở lên, để tiếp xúc với bệnh nhân người nước điều trị bệnh viện Kỹ chuyên môn: Tất cán công nhân viên làm chuyên môn phải thành thạo kỹ chuyên mơn ( tùy theo chun khoa ) Kỹ giao tiếp, tiếp xúc với bệnh nhân: phấn đấu tất cán cơng nhân viên phải có thái độ, tâm lý , giao tiếp tốt với người bệnh, người nhà người bệnh khách đến liên hệ cơng tác Với thái độ vui vẻ, hòa nhã, ân tình, tơn trọng, lịch Giải pháp thực hiện: Cần có phân cơng, giao trách nhiệm cụ thể người hướng dẫn người hướng dẫn, tăng cường cập nhật , bổ sung kiến thức cho cán y tế qua đào tạo công việc đào tạo ngồi cơng việc Thứ nhất: Phải thường xun cho đào tạo, học tập kỹ chuyên môn nghiệp vụ bệnh viện trung tâm y tế lớn nước Thứ hai: tăng cường mở lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo bệnh viện chuyên đề khám chữa bệnh, báo cáo khoa học, y học Thứ ba: xây dựng văn quy định nâng cao trình độ ngoại ngữ tạo môi trường nâng cao kỹ giao tiếp Thứ tư: xây dựng kế hoạch bồi dưỡng , đào tạo phát triển kỹ theo định kỳ với thời gian, địa điểm thích hợp 72 Thứ năm: thường xuyên mở lớp nâng cao kỹ giao tiếp tiếp xúc bệnh nhân cho tất cán công nhân viên Thứ sáu: Triển khai, qn triệt đến tồn thể cán cơng nhân viên bệnh viện, định số 29 Bộ trưởng Bộ y tế “quy tắc ứng xử”, gắn với vận động “học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà trọng tâm học tập làm theo lời Bác: “ Thày thuốc mẹ hiền” Thứ bảy: làm tốt công tác thi đua khen thưởng Thứ tám: Tổ chức định kỳ khảo sát mức độ hài lòng người bệnh người nhà; theo dõi sát đơn thư khiếu nại; định kỳ kiểm tra, giám sát, hỏi han người bệnh Thứ chín: Xử lý nghiêm minh, khen thưởng kịp thời tác phong làm việc, văn hóa ứng xử thày thuốc với bệnh nhân nhân dân; thực nghiêm túc quy định y đức người cán y tế dù cương vị 3.2.3 Giải pháp nâng cao trình độ chun mơn,nghiệp vụ nguồn nhân lực cho bệnh viện Căn vào dự báo nhu cầu phát triển chuyên môn chuyên khoa sâu nguồn nhân lực Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình có vai trò đặc biệt quan trọng phụ thuộc vào sau : - Kế hoạch khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe người dân định hướng phát triển Bệnh viện hàng năm, nhu cầu khám chữa bệnh chuyên khoa sâu người dân - Mục tiêu phát triển bệnh viện thời gian tới, nhu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao người dân - Thực trạng đội ngũ nguồn nhân lực cần phải nâng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ Dựa vào để đề mục tiêu cụ thể phát triển trình độ chun mơn cho cán cơng nhân viên đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh người dân, kể nhu cầu điều trị chuyên khoa sâu Đảm bảo trình độ theo qui định Bệnh viện hạng II, đạt tỷ lệ 40% cán công nhân viên có trình độ sau đại học, thực 73 kỹ thuật chuyên khoa sâu Bệnh viện mổ nội soi, chẩn đoán can thiệp để giảm chi phí thời gian điều trị người bệnh Giải pháp thực : Thứ nhất: Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy định, qui chế tổ chức hoạt động bệnh viện; qui định chế độ làm việc cán công nhân viên; qui định tuyển dụng, đào tạo sử dụng cán công nhân viên Thứ hai: Bổ sung đủ số lượng phải đảm bảo chất lượng cán cơng nhân viên có trình độ chun mơn cao, tay nghề giỏi theo hướng đào tạo thu hút nhân lực chất lượng cao Thứ ba: Thường xuyên đưa cán công nhân viên đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên khoa sâu bệnh viện lớn nước nước có y học phát triển mạnh Thứ tư: Thiết lập mối quan hệ bệnh viện Sản Nhi với Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, Nhi Trung Ương bệnh viện lớn khác nước nước để nhận giúp đỡ, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ cho bệnh viện Thứ năm: Đối với cán quản lý bệnh viện hiểu chuyên môn nghiệp vụ, cần phải đào tạo kiến thức quản trị nguồn nhân lực y tế, tài chính, ngoại ngữ, tin học Thứ sáu: Đối với bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng phải thường xuyên quán triệt tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân Thứ bảy: bệnh viện cần chủ động lập kế hoạch đào tạo cụ thể chặt chẽ theo yêu cầu chun mơn khoa phòng 3.2.4 Giải pháp nâng cao trình độ thể chất cho nhân viên y tế Đây vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài để có đội ngũ nhân viên y tế trẻ, khỏe, làm việc động sáng tạo Thứ nhất: thực tốt qui định nhà nước chế độ đặc thù nhân viên ngành y tế, y tế sửa đổi mức phụ cấp bồi dưỡng, phụ cấp phù hợp với tình hình biến động giá 74 Thứ hai: Sắp xếp công việc, phân công hiệu nhằm giảm căng thẳng cho nhân viên Thứ ba: Có chương trình khám bệnh định kỳ hàng năm cho nhân viên y tế Thứ tư: tạo điều kiện khuyến khích hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ 3.2.5 Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên y tế Xuất phát từ thực trạng nâng cao động thức đẩy người lao động yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Bệnh viện để xác định mục tiêu, đề giải pháp phù hợp với giai đoạn cụ thể Phải tạo động cơ, động lực thúc đẩy rõ rệt để đạt chuyển biến tích cực hành động góp phần nâng cao suất, chất lượng hiệu công việc Như ta biết nhu cầu sống thể mong muốn đời thường sống no ấm đầy đủ cho thân mình, cho người thân cho gia đình Nhu cầu tinh thần hội phát huy lực cơng tác, hưởng thụ thú vui giao tiếp, học hỏi với người, người công nhân khả coi trọng khả đó.Con người cần thỏa mãn hai nhu cầu họ ổn định với cơng tác tiếp tục cống hiến Hai nhu cầu động giúp họ nâng cao chun mơn phục vụ tốt cho cơng việc Vì giải pháp nâng cao động cán công nhân viên bệnh viện : Thứ nhất: Cần có sách tiền lương, thu nhập phù hợp nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên Thứ hai: xây dựng quy định quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, xếp dựa sở lực, trình độ, phẩm chất đạo đức Thứ ba: cải thiện môi trường làm việc, điều kiện làm việc hợp lý, đảm bảo trì sức khỏe nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ 75 Thứ tư: Có sách đãi ngộ cán công nhân viên có học vị cao chuyên khoa sâu, bác sỹ cao cấp Thứ năm: Nâng cao giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử, y đức người thày thuốc Thứ sáu: tăng cường cơng tác xã hội hóa y tế, góp vốn liên doanh với đơn vị tổ chức để mua sắm trang thiết bị y tế Nhằm tăng thu nhập cho cán nhân viên Bệnh viện đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần để họ hết lòng cơng việc giao Thứ bảy: xây dựng hệ thống tiêu đánh giá cán bộ, nhân viên để có sở khen thưởng, động viên kịp thời tập thể cá nhân điển hình việc nâng cao trình độ chun mơn rèn luyện y đức 3.2.6 Giải pháp kinh tế a Tăng tỉ trọng nguồn tài cơng cho y tế Đảm bảo thực sách ưu đãi thu hút tiền lương phụ cấp đặc thù cán y tế làm việc lĩnh vực khó khăn (y tế dự phòng, chun khoa đặc thù…) vùng đặc biệt khó khăn Đề xuất Trung ương tăng định mức đầu tư ngân sách nhà nước cho y tế Tăng cường vận động, huy động sử dụng có hiệu nguồn viện trợ quốc tế b.Nâng cao hiệu phân bổ sử dụng nguồn tài y tế Đổi chế hoạt động, chế tài đơn vị theo định hướng chung toàn ngành sở phân tích đặc thù địa phương Đổi tài bệnh viện, tìm hiểu, nghiên cứu để bước ứng dụng chế chi trả dịch vụ y tế bệnh viện đại song phù hợp với điều kiện thực tế Củng cố hệ thống báo cáo phân tích số liệu tốn ngân sách nhà nước chi cho y tế để có chứng xác cho việc lập kế hoạch tài y tế hàng năm Thiết lập vận hành hệ thống báo cáo chi tiêu ngân sách nhà nước 76 cho y tế địa bàn, thiết lập trì thường xun chế giám sát tính hiệu quả, công phân bổ sử dụng nguồn ngân sách cho y tế c.Tăng cường kiểm sốt chi phí y tế Thực biện pháp tăng cường kiểm sốt chi phí y tế, đặc biệt chi phí cho dịch vụ bệnh viện, giảm thiểu tình trạng lạm dụng dịch vụ y tế dịch vụ kỹ thuật cao, dịch vụ đầu tư từ nguồn xã hội hóa Ban hành thực quy định minh bạch hóa chuẩn hóa việc xác định chi phí giá thành dịch vụ y tế tuyến, hạng đơn vị Tính chi phí cho dịch vụ khám chữa bệnh, y tế dự phòng để có sở tính chi phí hiệu ước tính nguồn lực cần thiết làm sở cho phân bổ ngân sách y tế hàng năm Tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực dự án đầu tư dự án có tham gia góp vốn tư nhân sở y tế công lập để điều chỉnh biện pháp quản lý cho phù hợp… d Các biện pháp huy động vốn đầu tư Chủ động xây dựng đề án phát triển lĩnh vực nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ đến năm 2020 Lập dự tốn tổng hợp nhu cầu đầu tư kinh phí xác định rõ nguồn cần huy động Đảm bảo cung cấp giải ngân kịp thời nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nguồn vốn TPCP, vốn ODA Bố trí đủ ngân sách đối ứng địa phương cho dự án theo tỷ lệ quy định Tăng cường vận động thu hút nguồn vốn vay ưu đãi nhà nước: Nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu, nguồn Trái phiếu Chính phủ, nguồn Trái phiếu địa phương, Chương trình Quân dân y kết hợp, y tế biển đảo… Chủ trương đơn vị thực có hiệu tự chủ tài theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 Chính phủ Thực Quyết định 14 sửa đổi bổ sung Quyết định 139, phát triển BHYT tự nguyện toàn tỉnh, tiến tới BHYT toàn dân sau năm 2015 77 Đẩy mạnh hợp tác với tỉnh, đặc biệt sở y tế đầu ngành lĩnh vực y tế: Khám chữa bệnh; dự phòng; đào tạo; nghiên cứu, sản xuất, nhằm chia sẻ, trao đổi học tập kinh nghiệm Tăng cường quan hệ hợp tác y tế với tổ chức quốc tế, nước, viện, trường khu vực giới Tranh thủ hợp tác, hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật lĩnh vực đào tạo, chuyển giao công nghệ kỹ thuật cao… từ đối tác ngồi nước Sử dụng hợp lý có hiệu nguồn vốn đầu tư vào phát triển y tế 3.2.7 Giải pháp chế độ, sách Xây dựng sách thu hút, đãi ngộ vượt trội để tích cực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho HTYT tồn tỉnh Ban hành sách cụ thể đào tạo đại học y dược qui đào tạo qui theo địa Bên cạnh đó, cần ban hành số sách đãi ngộ cụ thể tất học sinh theo học đại học y, dược quy Điều chỉnh định mức hỗ trợ cho cán , công chức, viên chức cử đào tạo Tinh giản máy biên chế, phát huy hiệu lực hiệu tổ chức, máy Triển khai rộng rãi hợp đồng gói dịch vụ dịch vụ sử lao động phổ thông, lao động kỹ thuật đơn giản Xây dựng kế hoạch hàng năm đào tạo liên tục, bồi dưỡng chun mơn, trình độ quản lý nhà nước cho cán y tế Chú trọng công tác giáo dục trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cán y tế Phát triển mô hình liên kết đào tạo nguồn nhân lực với trường đại học y, dược nước, khu vực để mở khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán y tế địa phương Phối hợp với Trường Cao đẳng y tế Ninh Bình việc đào tạo nguồn nhân lực số mã ngành chuyên môn cho ngành Tranh thủ tối đa hỗ trợ quốc tế tỉnh lân cận việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế 78 3.3 Một số khuyến nghị Đối với Chính Phủ Tiếp tục đầu tư nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị cho sở y tế Ban hành sách thực chế độ đãi ngộ cho cán y tế tương đương với chế độ đãi ngộ cho giáo viên Ban hành khung giá viện phí theo hướng thu đúng, thu đủ nhằm bảo đảm bảo cân thu - chi cho sở khám chữa bệnh Đối với Bộ Y tế Xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành chế đặc thù khuyến khích học sinh theo học chuyên khoa : lao , Phong, tâm thần, nhi, y tế dự phòng Khuyến khích đào tạo bác sỹ gia đình Xây dựng thực sách đảm bảo số học viên từ vùng khó khăn sau tốt nghiệp trở địa phương làm việc, người có trình độ đại học Thực tốt sách đào tạo theo địa chỉ, đào tạo cử tuyển Nghiên cứu xây dụng kế hoạch mở thêm sở khoa đào tạo nhân lực y tế vùng miền khó khăn, thiếu nhân lực y tế Chú trọng mở rộng mạng lưới sở đào tạo y tế công cộng Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao 2011-2020 để triển khai thực làm sở cho địa phương lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực y tế nhằm đánh giá thực trạng theo dõi nguồn nhân lực y tế bao gồm y tế công tư, y tế ngành Điều chỉnh chế độ phụ cấp : - Mở rộng đối tượng để cán y tế công tác ngành y tế hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề, đồng thời điều chỉnh phù hợp định mức ưu đãi tùy thuộc vào lĩnh vực chuyên môn, vùng miền tuyến công tác cán y tế 79 - Bổ sung chi trả phụ cấp ưu đãi theo nghề thời gian học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán y tế cử học nhu cầu đơn vị - Điều chỉnh định xuất trực cho phù hợp với chuyên khoa theo hạng bệnh viện số giường thực kê - Thay cách tính chi trả tiền theo giá trị tuyệt đối cách tính theo mức lương phụ cấp hưởng - Cần bổ sung thêm chế độ cho trường hợp đơn vị khơng thể bố trí cho cán y tế nghỉ bù sau phiên trực trả 100% lương phụ cấp ngày hưởng khơng tính ngày nghỉ bù Đối với tỉnh Ninh Bình Rà sốt bổ sung, sửa đổi số văn bản, qui chế hành,có sách ưu đãi khuyến khích xã hội hóa ngành y tế góp vốn liên doanh để đầu tư sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị y tế y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, có chế độ đãi ngộ cho người lao động có trình độ chun mơn giỏi, tay nghề cao, có học hàm, học vị,có uy tín cơng tác khám chữa bệnh Sở nội vụ tham mưu HĐND, UBND tỉnh xem xét bố trí biên chế nghiệp hàng năm phù hợp Sở Tài hàng năm bố trí nguồn ngân sách tỉnh hợp lý để thực tốt sách đào tạo nguồn nhân lực y tế Đề nghị Sở kế hoạch, sở đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở tài cân đối nguồn vốn đầu tư hàng năm cho ngành y tế Sở giáo dục đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch cử học bác sỹ, dược sỹ đại học theo chế độ cử tuyển quy định Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 24/11/2006 Chính Phủ, Báo cáo UBND tỉnh xem xét, định Xây dựng sách, chiến lược cụ thể nhằm phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Sản Nhi thời gian tới, đa dạng hóa loại hình dịch vụ y tế 80 dịch vụ y tế kỹ thuật cao Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhận thức sức khỏe người dân ngày cao Đối với sở y tế Ninh Bình Sở y tế đạo Bệnh viện Ninh Bình trì, nâng cấp, mua trang thiết bị y tế thiếu, hồn thiện chế quản lý, cấu nguồn nhân lực, chế tổ chức hoạt động dịch vụ y tế y tế kỹ thuật cao để nâng cao hiệu công tác khám chữa bệnh Đồng thời đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng ca, có trình độ chun mơn giỏi, tay nghề cao, có y đức tốt để phấn đấu trở thành bệnh viện mạnh chuyên khoa,là “ Địa đỏ “ cho người dân Tiểu kết chương III Để đáp ứng với cạnh tranh gay gắt, đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động đơn vị giai đoạn 2016 – 2020, luận văn đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình bao gồm: Phân tích cơng việc, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá thực công việc, chế độ đãi ngộ… 81 KẾT LUẬN Trong xu tồn cầu hóa kinh tế, ngành y tế bước thay đổi, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh bình bệnh viện khác bước thay đổi cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nhận thức người dân sức khỏe Song song với việc đầu tư trang thiết bị y tế, công nghệ cho quản lý, điều trị chẩn đoán Nhân tố người phải đầu tư, đào tạo phát triển, nhằm thích ứng với yêu cầu xã hội Với sách xã hội hóa ngành y tế Đảng nhà nước, tư nhân tham gia vào lĩnh vực y tế Người dân có điều kiện lựa chọn sở y tế Chính bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình bệnh viện khác địa bàn tỉnh Ninh Bình phải tìm cách nâng cao chất lượng cơng tác khám chữa bệnh, áp dụng khoa học công nghệ vào chẩn đoán điều trị, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chun mơn giỏi tay nghề cao, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu người dân điều kiện đất nước đổi Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bệnh viện sản nhi ninh bình cần phải xây dựng kế hoạch, rà soát, xếp lại nhân lực cho phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện, sở đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn nhân lực chuyên môn, nghiệp vụ có chế, sách hợp lý giải pháp mang tính đồng lâu dài nhằm đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, phù hợp với cấu để nguồn nhân lực phát triển lâu dài bền vững Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phải dựa sở trì nguồn nhân lực, cần phải có sách hợp lý chế độ đãi ngộ vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc thoải mái cán công nhân viên bệnh viện, tập trung điều kiện để phát triển nguồn nhân lực nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, chuyên khoa sâu Đáp ứng định hướng phát triển bệnh viện thành “ địa đỏ “ cho toàn dân Với đề tài “ Phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Sản Nhi Ninh bình’ qua nghiên cứu vấn đề từ lý luận đến thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực 82 Bệnh viện Sản Nhi Từ mục đích đề tài hệ thống hóa sở lý thuyết phát triển nguồn nhân lực, đồng thời phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Trên sở phân tích ngun nhân để tìm giải pháp để phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình thời gian tới Do vậy, luận văn tác giả dựa số liệu kết hoạt động công tác khám chữa bệnh, số liệu thống kê tiền lương,thu nhập, lao động, qui định hành liên quan đến sách nhân qui chế tiền lương, tiền thưởng, nội qui lao động, bảng phân công nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức phận qui định khác có liên quan, tình hình thực tế công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thời gian vừa qua chủ yếu năm 2013-2016 để đánh giá phát triển nguồn nhân lực bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 - 2016 Báo cáo triển khai phương hướng, kế hoạch phát triển Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2020 Bộ Y tế (2016), Báo cáo công tác khám chữa bệnh năm 2014, 2015 kế hoạch năm 2016, 2017 Bộ Y tế (2013), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2013 Bộ Y tế (2015), báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2014, số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2015, giai đoạn 2016-2020 Brian Tracy (2011), Bí tuyển dụng đãi ngộ người tài, NXB First New & NXB Tổng hợp TP.HCM Khoa sau Đại học – Viện Đại học Mở Hà Nội (2014), Giáo trình mơn quản trị nhân lực Nguyễn Xuân Minh (2011), Luận văn thạc sỹ: “Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Sở Y tế tỉnh Bắc Giang” Nguyễn Thanh Nga (2016), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bệnh viện Ninh Bình 10 Phạm Tiến Cường (2010), Luận văn thạc sỹ: “Công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần thiết bị y tế Hà Nội” 11 PGS TS Nguyễn Ngọc Quân (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 12 Sần Thị Bình (2007), Luận văn thạc sỹ: “Hoàn thiện chế trả lương cho người lao động Công ty Viễn thông Lào Cai” 13 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 14 William J Rothwell, Tối đa hoá lực nhân viên – chiến lược phát triển nhân tài nhanh chóng hiệu 84 ... triển nguồn nhân lực Chương II: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện sản nhi Ninh Bình Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực bệnh viện sản nhi Ninh Bình CHƯƠNG I:... luận phát triển nguồn nhân lực nói chung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình nói riêng - Phân tích thực trạng cơng tác phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Sản Nhi Ninh. .. cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình 33 TIỂU KẾT CHƯƠNG I 35 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NINH BÌNH 36 2.1 Khái quát Bệnh viện Sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện sản nhi ninh bình , Phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện sản nhi ninh bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn