Phân tích hiệu quả đầu tư tài chính dự án thủy điện lai châu

93 1 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DỰ ÁN THỦY ĐIỆN LAI CHÂU ĐỖ THỊ MINH NGỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ THU PHONG HÀ NỘI – 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu tài liệu tham khảo nêu luận văn trung thực, với tài liệu gốc công bố theo luật định Kết nghiên cứu tác giả không trùng hợp với luận văn công bố Tác giả luận văn Đỗ Thị Minh Ngọc ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Thị Thu Phong, Viện Đại học Mở Hà Nội, tận tình hướng dẫn có nhiều ý kiến quý báu giúp đỡ tơi suốt q trình làm luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sác đến thầy cô giáo Khoa sau đại học, Viện Đại học Mở Hà Nội truyền đạt kiến thức giúp đỡ tơi hồn thành chương trình Cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Ban Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, anh chị đồng nghiệp công tác Ban quản lý Dự án nhà máy thủy điện Lai Châu tạo điều kiện giúp đỡ cung cấp cho nhiều thông tin, tài liệu quý báu suốt thời gian thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Đỗ Thị Minh Ngọc iii MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN 1.1 Các vấn đề chung dự án đầu tư dự án đầu tư thuỷ điện 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư 1.1.2 Các khái niệm liên quan đến dự án đầu tư 1.1.3 Đặc điểm dự án đầu tư thuỷ điện [20] 1.1.4 Phân loại dự án đầu tư [4], [9] 1.1.5 Chu trình dự án đầu tư [5, tr.13] 12 1.1.5.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 13 1.1.5.2 Giai đoạn thực đầu tư 13 1.1.5.3 Giai đoạn kết thúc đầu tư 14 1.1.5.4 Giai đoạn vận hành kết đầu tư 14 1.1.6 Lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình thủy điện [14] 14 1.2 Cơ sở lý luận phân tích hiệu đầu tư tài dự án thuỷ điện17 1.2.1 Nguồn liệu phân tích 17 1.2.2 Về phương pháp phân tích 17 1.2.3 Phương pháp so sánh [21] 17 1.2.3.1 Phương pháp phân tích nhân tố [21] 19 1.2.4 Các tiêu phản ánh hiệu đầu tư tài dự án thuỷ điện [4], [5]20 1.2.4.1 Giá trị ròng (Net present value- NPV) 20 1.2.4.2 Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 22 1.2.4.3 Tỷ số lợi ích chi phí (B/C) 24 1.2.4.4 Thời gian hoàn vốn nội (Discounted pay of time – Thv) 25 1.3 Một số nguyên tắc áp dụng phân tích hiệu tài dự án thủy điện Tập đồn Điện lực Việt Nam (EVN) [20] 26 iv 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu tư tài dự án thuỷ điện [13] 29 1.4.1 Những nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 29 1.4.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 30 TÓM LƯỢC CHƯƠNG 32 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TẾ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN THỦY ĐIỆN LAI CHÂU 33 2.1 Giới thiệu khái quát Dự án thuỷ điện Lai Châu 33 2.1.1 Sự cần thiết đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu 33 2.1.2 Mục tiêu Dự án thủy điện Lai Châu 35 2.1.3 Cơ sở pháp lý dự án 36 2.1.4 Địa điểm xây dựng cơng trình 36 2.1.5 Quy mô dự án 37 2.2 Nguồn vốn đầu tư dự toán kết kinh doanh Dự án thuỷ điện Lai Châu theo báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) 38 2.2.1 Tổng mức đầu tư nguồn vốn đầu tư theo BCNCKT cho Dự án thủy điện Lai Châu 38 2.2.1.1 Tổng mức đầu tư 38 2.2.1.2 Nguồn vốn 42 2.2.1.3 Các số liệu đầu vào sử dụng phân tích tài Dự án thủy điện Lai Châu 44 2.2.2 Dự toán kết kinh doanh theo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thủy điện Lai Châu 46 2.2.3 Dự kiến tiêu đánh giá hiệu đầu tư tài theo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thủy điện Lai Châu 48 2.3 Thực trạng hiệu đầu tư dự án theo báo cáo toán Dự án thủy điện Lai Châu 50 2.3.1 Tổng mức đầu tư nguồn vốn đầu tư theo báo cáo toán DATĐ Lai Châu 50 2.3.1.1 Tổng mức đầu tư DATĐ Lai Châu 50 v 2.3.1.2 Nguồn vốn đầu tư cho DATĐ Lai Châu 53 2.3.2 Dự toán kết kinh doanh theo Báo cáo Quyết toán Dự án thủy điện Lai Châu 54 2.3.3 Các tiêu đánh giá hiệu đầu tư tài theo báo cáo toán DATĐ Lai Châu 56 TÓM LƯỢC CHƯƠNG 61 Chương 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN THỦY ĐIỆN LAI CHÂU VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 62 3.1 Những nhân tố khách quan tác động đến hiệu đầu tư dự án so với BCNCKT ban đầu 62 3.1.1 Cơ hội 62 3.1.2 Thách thức 64 3.2 Đánh giá chung hiệu đầu tư tài dự án Thuỷ điện Lai Châu 67 3.2.1 Ưu điểm 68 3.2.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 69 3.2.2.1 Hạn chế 69 3.2.2.2 Nguyên nhân hạn chế 70 3.3 Kiến nghị hiệu đầu tư tài cho dự án thủy điện từ học thủy điện Lai Châu 72 3.3.1 Kiến nghị Cơ quan quản lý nhà nước 72 3.3.2 Kiến nghị với Chủ đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu 73 3.3.3 Kiến nghị Chủ đầu tư dự án thủy điện 73 TÓM LƯỢC CHƯƠNG 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT B/C : Tỷ số lợi ích – chi phí BCNCKT : Báo cáo nghiên cứu khả thi CĐT : Chủ đầu tư DATĐ : Dự án thủy điện EVN : Tập đoàn Điện lực Việt Nam Ha : Hécta IRR : Tỷ suất sinh lợi nội tài KHKT : Khoa học kỹ thuật MNDBT : Mực nước dâng bình thường MW : Mê – ga- oát NPV : Giá trị ròng Thv : Thời gian hoàn vốn TM : Tổ máy TMĐT : Tổng mức đầu tư UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng Tổng mức đầu tư DATĐ Lai Châu 39 Bảng 2.2 : Bảng Nguồn vốn đầu tư DATĐ Lai Châu 43 Bảng 2.3: Dự toán kết kinh doanh theo BCNCK Dự án thủy điện Lai Châu 47 Bảng 2.4: Bảng Thời gian hoàn vốn theo BCNCKT DATĐ Lai Châu 49 Bảng 2.5: Tổng hợp Tổng mức đầu tư theo BCNCKT Báo cáo toán Dự án thủy điện Lai Châu 51 Bảng 2.6: Nguồn vốn đầu tư theo báo cáo toán Dự án thủy điện Lai Châu 53 Bảng 2.7: Dự toán kết kinh doanh theo Báo cáo toán DATĐ Lai Châu 55 Bảng 2.8: Bảng Thời gian hồn vốn Dự tốn Quyết tốn DATĐ Lai Châu 57 Bảng 3.1: Dự toán kết kinh doanh DATĐ Lai Châu với thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 63 Bảng 3.2: Dự toán kết kinh doanh DATĐ Lai Châu với thuế tài nguyên 4% 65 Bảng 3.3: Tổng hợp tiêu đánh giá hiệu đầu tư tài Dự án thủy điện Lai Châu 67 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Chu trình dự án đầu tư 12 Hình 2.1: Tỷ trọng Tổng mức đầu tư theo BCNCKT 40 Hình 2.2: Tỷ trọng nguồn vốn đầu tư DATĐ Lai Châu 43 Hình 2.3: Tỷ trọng tổng mức đầu tư theo dự toán toán DATĐ Lai Châu 52 Hình 2.4: Tỷ trọng nguồn vốn đầu tư theo Báo cáo toán DATĐ Lai Châu 53 ix MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Năng lượng điện có vai trò to lớn phát triển kinh tế, đời sống xã hội, lượng đầu vào ngành kinh tế, đóng vai trò chi phối tồn kinh tế - xã hội quốc gia vùng lãnh thổ Nhu cầu điện tồn cầu tăng trưởng ngày nhanh hòa nhịp với xu hướng tồn cầu hóa Năng lượng điện Việt Nam chủ yếu bao gồm: nhiệt điện than, nhiệt điện dầu, nhiệt điện khí, thủy điện… thủy điện chiếm 39,7% chi phí sản xuất thủy điện rẻ nhiều so với nguồn lượng khác, mặt khác cơng trình thủy điện cơng trình lợi dụng tổng hợp nguồn nước thủy lợi, phòng chống lũ Việc đầu tư xây dựng cơng trình thủy điện Lai Châu phù hợp với định hướng phát triển ngành điện lực Việt Nam, phù hợp với quy hoạch bậc thang thủy điện Sông Đà Quốc hội thơng qua Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu Việc triển khai xây dựng công trình thủy điện Lai Châu góp phần đáng kể cho việc phát triển kinh tế xã hội khu vực Dự án giảm thiểu áp lực thiếu nguồn điện đất nước Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình thủy điện Lai Châu Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07 tháng năm 2010 Dự án thủy điện Lai Châu có công suất 1200MW với tổ máy, cung cấp năm lên lưới điện quốc gia khoảng 4.670,8 triệu kWh Với đặc điểm chung đầu tư Nhà máy thủy điện, vấn đề đặt để xây dựng nhà máy thủy điện có quy mơ lớn dự án thủy điện Lai Châu đòi hỏi phải có lượng đầu tư lớn, bao gồm chi phí xây dựng cho thân cơng trình, cho đền bù, di dân, tái định cư san lấp mặt bằng, Theo đó, đầu tư xây dựng dự án bên cạnh phương án kỹ thuật có phương án đánh giá hiệu kinh tế, tài cho dự án BCNCKT 19%), vay NHPT chiếm 13% nguồn vốn (phương án Báo cáo nghiên cứu khả thi 17%), vay thương mại tăng mạnh chiếm 54% Cơ cấu nguồn vốn thay đổi theo hướng tăng nguồn vốn có lãi suất cao dẫn đến chi phí đầu tư dự án tăng - Vốn tự tích lũy EVN cho DATĐ Lai Châu thấp Theo quy định vốn chủ sở hữu dự án 30%, vốn tự có EVN cho DATD Lai Châu gặp khó khăn (vốn chủ sở hữu theo BCNCKT có 20% theo dự tốn tốn 28%), chưa đạt theo quy định, lại 72% nguồn vốn vay từ nguồn vay nước nước - Lãi suất vay tăng so với BCNCKT (lãi vay thương mại vay NHPT tăng 0,5%/năm so với BCNCKT), đặc biệt, tỷ trọng nguồn vốn vay thương mại lớn nên dẫn đến chi phí lãi vay tăng mạnh (223,417 tỷ đồng, tăng 4,15%), từ chi phí đầu tư dự án tăng - Các tiêu tài để đánh giá hiệu đầu tư tài DATĐ Lai Châu khơng đạt mục tiêu đề BCNCKT cụ thể NPV, IRR thấp nhiều so với phương án BCNCKT, thời gian hoàn vốn kéo dài, đến năm cuối năm 40 hoàn vốn Nguyên nhân hạn chế - Do khâu lập dự tốn kinh phí BCNCKT chưa tốt, chưa tính đúng, tính đủ chi phí Bên cạnh đó, có ngun nhân rủi ro yếu tố đầu vào giá nhiên liệu, biến động tỷ giá ngoại tệ, cấu sản lượng điện phát, sách tín dụng, tiền tệ dẫn đến hạng mục chi phí tổng mức đầu tư tăng cao - DATĐ Lai Châu gặp nhiều khó khăn thu xếp vốn vay có lãi suất thấp (vay ngoại tệ vay Ngân hàng phát triển) nguồn vốn vay tổ chức tài chính, tín dụng nước ngồi bên cạnh ưu điểm thời gian trả nợ dài, lãi suất vay ưu đãi, … hạn chế như: điều kiện ràng buộc chặt chẽ, đặc biệt ràng buộc tài chính, người vay (EVN) phải chứng minh 70 dự án tài trợ phải có hiệu quả, phải đảm bảo khả thu hồi vốn, hoàn trả nợ vay lẫn lãi vay, sử dụng thiết bị công nghệ nước cho vay - Vốn tự tích lũy EVN cho DATĐ Lai Châu thấp nguyên nhân sau: + Trong thời gian qua, nguồn vốn khấu hao EVN đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc lãi vay hợp đồng tín dụng, phần lại dùng để đầu tư dự án điện thấp Riêng năm 2010-2012 nguồn vốn khấu hao Tập đồn khơng đủ để trả nợ gốc lãi vay đến hạn + Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh Tập đồn khơng đáng kể chi phí đầu vào tăng nhanh diễn biến thời tiết khó lường trước, phải phát nguồn đắt tiền + Nguồn thu từ cổ phần hố khơng đạt kỳ vọng Do năm tới Tập đồn khó khăn việc huy động vốn tự tích luỹ để đáp ứng nhu cầu đầu tư dự án Việc thiếu vốn tự tích luỹ làm cho Tập đồn khơng đạt tỷ lệ tự đầu tư 25% theo yêu cầu tổ chức cho vay World Bank (WB), ADB khó khăn việc đàm phán để vay thêm khoản vay Việc thay vốn chủ sở hữu vốn vay làm gia tăng chi phí cố định phải trả lãi vay, rủi ro toán nợ lớn hệ số đòn cân nợ lớn đổi lại lãi suất vay nước ngồi tương đối ưu đãi - Chi phí lãi vay tăng mặt lãi suất cho vay năm triển khai dự án tăng dẫn đến lãi suất vay tăng bình qn 0,5%; khó khăn thu xếp vốn vay ngoại tệ dẫn đến vay thương mại cao, làm tăng chi phí lãi vay - Do chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án tăng, đặc biệt chi phí khác tăng cao; chi phí lãi vay tăng dẫn đến NPV, IRR thấp nhiều so với phương án Báo cáo nghiên cứu khả thi, thời gian hoàn vốn kéo dài, đến 71 năm cuối năm 40 hồn vốn (theo tính tốn BCNCKT thời gian hồn vốn có 28 năm) 3.3 Kiến nghị hiệu đầu tư tài cho dự án thủy điện từ học thủy điện Lai Châu 3.3.1 Kiến nghị Cơ quan quản lý nhà nước - Rà soát, ban hành văn quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng bản, đầu tư dự án thủy điện Đặc biệt văn hướng dẫn việc lập dự án, toán dự án xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tế Cụ thể Luật xây dựng, nghị định, thông tư hướng dẫn việc lập, tốn dự án Đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán tham gia thẩm định, phê duyệt dự án Đội ngũ cán việc nắm quy định quản lý nhà nước khâu thẩm định, phê duyệt dự án cần phải tham gia khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ đầu tư, xây dựng quản lý dự án - Rà soát kỹ việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thủy điện tránh việc lập dự án đầu tư số tài đánh giá hiệu đầu tư (NPV, F.IRR, B/C, thời gian hoàn vốn) tốt, đẹp nghiệm thu toán dự án đầu tư thủy điện tiêu khơng đạt so với phương án phê duyệt, chí khơng khả thi mặt tài - Thực tốt khâu kiểm toán, toán; cương đưa khỏi tốn chi phí khơng hợp lý từ giảm mức đầu tư dự án, nâng cao hiệu đầu tư tài - Cần có chế tài xử phạt nghiêm cá nhân, tổ chức thẩm định Chủ đầu tư việc lập dự án đầu tư chưa đúng, chưa sát với thực tế Các chế tài cần cụ thể hóa Thơng tư, Nghị định, chí luật hóa để dễ, khả thi xử phạt tăng hiệu răn đe 72 3.3.2 Kiến nghị với Chủ đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu - Áp dụng đồng giải pháp việc quản lý, vận hành nhà máy để giảm chi phí vận hành (chi phí OM), từ nâng cao hiệu dự án cụ thể: + Xây dựng quy trình vận hành an tồn + Đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên quản lý vận hành nhà máy, tiến tới làm chủ hoàn toàn kỹ thuật quản lý vận hành nhà máy, thuê chuyên gia nước ngồi, giảm chi phí + Ứng dụng KHKT tiến vào quản lý, vận hành từ tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu dự án đầu tư,sản xuất, kinh doanh, tăng suất lao động bảo vệ môi trường - Ưu tiên trả nợ nguồn vay có chi phí lãi suất cao, kể đàm phán lại với chủ nợ để tất toán hợp đồng vay ký thu xếp nguồn vốn có lãi suất thấp 3.3.3 Kiến nghị Chủ đầu tư dự án thủy điện - Cơ chế tài thích hợp để Chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam doanh nghiệp khác phải đảm bảo vai trò chủ đạo việc thực mục tiêu phát triển ngành điện Việt Nam - Xây dựng biện pháp huy động vốn xã hội dân để đầu tư phát triển điện - Tăng cường quan hệ với ngân hàng tổ chức tài quốc tế để vay vốn đầu tư, ưu tiên vay nguồn vốn ODA có lãi suất thấp, thời gian trả nợ dài (ODA giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam); sau đến ngân hàng thương mại với phương châm ngân hàng nước khơng đáp ứng vay ngân hàng thương mại nước ngồi - Tiếp tục thực lộ trình cải cách giá điện duyệt theo hướng vừa tiến dần đến chi phí biên dài hạn vừa cải cách biểu giá điện, giảm bù chéo lớn nhóm khách hàng 73 - Việc giao chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải đảm bảo chất lượng; coi trọng vai trò quản lý nhà nước khâu thẩm định dự án; coi trọng vai trò quản lý nhà nước thẩm định thiết kế, dự toán; sử dụng vốn nhà nước phải có hiệu quả; cạnh tranh lực hoạt động xây dựng chưa bình đẳng, minh bạch - Bám sát văn hành, quy định Nhà nước Phải tính đúng, tính đủ hạng mục chi phí chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, quản lý dự án chi phí khác BCNCKT để khơng mục đích để làm đẹp BCNCKT để Cơ quản quản lý Nhà nước phê duyệt mà tính tốn sai lệch chi phí, gây khó khăn việc phê duyệt toán - Xây dựng nguồn vốn đầu tư Dự án thuỷ điện hợp lý, khả thi, sát thực tế tỷ lệ nguồn vốn, lãi suất vay từ nguồn vốn khơng mục tiêu làm đẹp Báo cáo nghiên cứu khả thi để Cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt làm tăng đột biến chi phí đầu tư dự án 74 TĨM LƯỢC CHƯƠNG Từ phân tích, tính toán, tổng hợp trên, chương đề cập đến nhân tố khách quan tác động đến hiệu đầu tư dự án thủy điện Lai Châu sovới BCNCKT ban đầu gồm có hội thách thức Dự án Cơ hội dự án thuế suất TNDN từ 25% giảm xuống 20%, đem lại hiệu đầu tư tài Dự án, với thách thức thuế tài nguyên từ 2% tăng lên 4% mối đe dọa dự án thủy điện nói chung Bên cạnh đó, có đánh giá chung hiệu đầu tư tài Dự án Thuỷ điện Lai Châu, phân tích ưu điểm hạn chế nguyên nhân hạn chế DATĐ Lai Châu Chương 3, đưa đề xuất, kiến nghị Các quan quản lý Nhà nước, Chủ đầu tư (EVN, doanh nghiệp khác) để nâng cao hiệu đầu tư tài dự án thủy điện nói chung Dự án thủy điện Lai Châu nói riêng 75 KẾT LUẬN Với trạng ngành điện thiếu hụt công suất lẫn sản lượng nhu cầu tiêu thụ điện ngày gia tăng mặt đời sống việc xây dựng Nhà máy điện hồn toàn cần thiết Theo quy luật, tốc độ tăng tiêu thụ điện phải cao tốc độ tăng trưởng GDP Thực tế, giai đoạn 1995-2005, tốc độ tăng trưởng bình quân GDP đạt mức 7,2% tốc độ tiêu thụ điện hàng năm 14,9% Ở năm kinh tế tăng trưởng “nóng” giai đoạn 2007-2010, việc cân đối cung cầu điện thường xuyên xảy Theo Tổng sơ đồ VII, nhu cầu điện Việt Nam tiếp tục tăng từ 14-16%/năm thời kỳ 2011-2015 sau giảm dần xuống 11.15%/năm thời kỳ 2016-2020 7,4-8,4%/năm cho giai đoạn 2021-2030 Trong điều kiện kinh tế Việt Nam khó khăn nay, ưu tiên phát triển xây dựng nhà máy thủy điện có chi phí thấp cần thiết, cấp bách Dự án thủy điện Lai Châu xây dựng phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 -2015 có xét đến năm 2025 đồng thời số công trình điện cấp bách phải đưa vào vận hành năm 2016 Dự án thủy điện Lai Châu với công suất 1.200MW tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng cơng trình xây dựng cấp đặc biệt cơng trình thủy điện lớn thứ ba xây dựng sông Đà, gắn liền với thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình Nhiệm vụ Dự án cung cấp điện lên hệ thống điện Quốc gia với sản lượng điện trung bình hàng năm đạt khoảng 4,7 tỷ kWh; chống lũ mùa mưa, cung cấp nước mùa khô cho đồng Bắc Bộ góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc Dự án thủy điện Lai Châu hoàn thành sớm năm so với Nghị quốc hội mang lại giá trị làm lợi cho đất nước khoảng 7.000 tỷ đồng Thứ nhất, luận văn đưa hệ thống lý luận dự án đầu tư Phân tích hiệu đầu tư tài dự án thủy điện nhằm mục đích đánh giá tính khả thi dự án quan điểm chủ đầu tư từ định hướng cho chủ đầu tư phương thức huy động vốn, chế tài thích hợp để dự án đạt mức sinh lời 76 hợp lý, đảm bảo cho dự án hoạt động bền vững, lâu dài hiệu Phân tích hiệu tài đánh giá dự án tầm vi mô Như vậy, phân tích tài sử dụng để phân tích dự án giai đoạn tiền khả thi khâu cho phép gắn biến số tài với biến số kỹ thuật dự tính, thơng qua phân tích tài biết nguồn thu chi dự án thông qua tiêu NPV, IRR, B/C thời gian hoàn vốn để đánh giá hiệu đầu tư Dự án có khả thi mặt tài hay khơng? Thứ hai, luận văn phân tích thực tế hiệu đầu tư tài Dự án thơng qua tính tốn tiêu đánh giá hiệu đầu tư tài giai đoạn báo cáo nghiên cứu khả thi: Kết tiêu NPV, IRR, B/C tốt thời gian hồn vốn ngắn, khả thi mặt tài cho Dự án Nhưng tính tốn tiêu giai đoạn toán: Kết tiêu NPV, IRR thấp nhiều thời gian hoàn vốn dài so với BCNCK Thứ ba, từ phân tích thực tế nêu ra, luận văn tiếp tục nghiên cứu để đề kiến nghị cụ thể rút từ kinh nghiệm Dự án thủy điện Lai Châu Cơ quan quản lý Nhà nước, Chủ đầu tư giai đoạn thẩm định, phê duyệt Dự án; quản lý dự án trình thi công giai đoạn vận hành nghiệm thu để nâng cao hiệu tài dự án thủy điện Từ phân tích hạn chế nguyên nhân hạn chế, Chủ đầu tư cần vận hành Dự án thủy điện Lai Châu an toàn, tiết kiệm để đạt hiệu đầu tư tài cao dự án Tóm lại, việc đầu tư dự án thủy điện nói chung Dự án thủy điện Lai Châu nói riêng điều kiện kinh tế Việt Nam cần thiết để đảm bảo phòng chống thiên tai an ninh lượng quốc gia 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Duệ (2010), Bài giảng Quản lý dự án, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Nguyễn Hương Mai (2009), Đánh giá hiệu đầu tư Dự án xây dựng hệ thống giám sát thông minh trạm 110kV Củ Chi, Tạp chí Năng lượng Việt Nam Nguyễn Phạm Khơi Ngun (2011) “Phân tích kinh tế tài Dự án thủy điện Hạ Sê San –Vương quốc Campuchia” Bùi Xuân Phong (2006), Giáo trình Quản trị dự án đầu tư, Học viện Bưu Viễn thơng Từ Quang Phương (2013), Giáo trình Quản lý dự án, Nhà Xuất Thông tin truyền thơng, Hà Nội Bùi Văn Tư, Lương Nguyễn Hồng Phương ( 2011) “Phân tích kinh tế- tài Dự án đầu tư thủy điện Thượng KonTum” Quốc hội, 2014, “Số: 50/2014/QH13- Luật Xây dựng” Quốc hội, 2014, “Số: 67/2014/QH13- Luật Đầu tư” Chính phủ, 2009, “Số: 12/2009/NĐ-CP - Về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, dự án đầu tư xây dựng cơng trình” 10 Thủ tướng Chính phủ, 2007 “Số 110/2007/QĐ-TTg - Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 -2015 có xét đến năm 2025” 11 Thủ tướng Chính phủ, 2010, “Số 819/QĐ-TTg - Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cơng trình thủy điện Lai Châu ” 12 Thủ tướng Chính phủ, 2011, “Số 188/QĐ-TTg -Ban hành chế quản lý thực Dự án thủy điện Lai Châu” 13 Bộ Công Thương, Ngân hàng Thế giới (2010), Phân tích kinh tế tài cho phát triển nguồn điện nối lưới từ lượng tái tạo 78 14 Bộ Công Thương, 2012, “Thông tư 43/2012/TT- BCT - Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện vận hành khai thác cơng trình thủy điện” 15 Bộ Tài nguyên Môi trường, 2009, “Số 417/QĐ-BTNMT - Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án thủy điện Lai Châu” 16 Bộ Xây dựng, 2010, “Số 04/2010/TT – BXD - Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình” 17 Cơng ty tư vấn xây dựng điện (PECC1), 2009, Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án thủy điện Lai Châu” 18 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2016), “Số 61/BC- KTDT - Báo cáo dự toán toán Dự án thủy điện Lai Châu” 19 Năng lượng Việt Nam http://nangluongvietnam.vn/news/vn/hiep-hoi-nang-luong-viet-nam-vea http://nangluongvietnam.vn/news/vn/hoi-thao-truc-tuyen/hoi-thao-khoa-hocvon-cho-cac-du-an-dien-va-nhung-van-de-cap-bach.html 20 Tập đoàn Điện lực Việt Nam http://www.evn.com.vn/ 21 Thư viện học liệu mở Việt Nam https://voer.edu.vn 79 PHỤ LỤC 1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN THỦY ĐIỆN LAI CHÂU THEO BÁO CÁO NGHIÊN C Năm Tổng -8 -7 -6 -5 -4 -3 64787,870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 51043,199 270,00 241,00 520,02 Chi phí OM 1286,18 0,00 0,00 Trả nợ gốc 21523,07 0,00 0,00 Trả lãi vốn vay 16319,32 0,00 Thuế tài nguyên 1162,9 0,00 Thuế TNDN 7528,0 Vốn tự có 6870,3 (1) Dòng tiền thu Doanh thu bán điện (2).Dòng tiền chi phí (3) Lợi nhuận 13744,671 Năm (1) Dòng tiền thu 94236,902 Doanh thu bán điện (2).Dòng tiền chi phí Chi phí OM Vốn tự có (3) Lợi nhuận 0,00 1963,27 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926, 0,00 0,00 1962,27 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926, 587,65 1168,23 1913,51 2194,01 4801,56 4628,37 4455,18 4281,99 4108,80 3293,83 3153,85 3013,87 2873,89 2733, 0,00 0,00 0,00 0,00 38,98 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2473,20 2473,20 2473,20 2473,20 2473,20 1831,42 1831,42 1831,42 1831,42 1831, 29,06 194,04 687,20 1240,20 1538,50 1701,00 2087,79 1856,87 1625,95 1395,03 1164,11 933,19 746,55 559,91 373,28 186, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,39 35,11 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,67 418,93 92,41 150,14 207,87 265,60 323,33 381,06 427,72 474,38 521,04 567, 270,00 241,00 490,96 393,61 481,03 673,31 673,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, -270,00 -241,00 -520,02 -587,65 -1.168,23 -1.913,51 -2.228,39 -231,74 -875,02 -701,83 772,69 912,67 1.052,64 1.192, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926, 2228,39 -528,64 -355,45 -182,262 632,71 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926, 762,52 762,52 2720,78 2720,78 994,84 994,84 994,84 994,84 994,84 994,84 994,84 994,84 994,84 994,84 1092,76 1092,76 1092,76 1092, 1870,8 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trả lãi vốn vay Thuế TNDN -1 27842,578 Trả nợ gốc Thuế tài nguyên -2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 1614,9 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70, 19755,8 614,36 614,36 614,36 614,36 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 944,59 944,59 944,59 944, 3916,5 0,00 0,00 1958,26 1958,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 2.931,70 2.931,70 2.931,70 2.931,70 2.931,70 2.931,70 2.931,70 2.931,70 2.931,70 2.931,70 2833,782 2833,7 66394,3 3164,02 3164,02 1205,76 1205,76 80 2833,78 2833,78 PHỤ LỤC 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN THỦY ĐIỆN LAI CHÂU THEO BÁO CÁO QUY Năm Tổng -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 65033,279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,41 1963,27 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,5 Doanh thu bán điện 65033,279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,41 1963,27 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,5 (2).Dòng tiền chi phí 44067,111 485,82 595,53 1409,41 1769,14 2497,59 3538,11 1440,24 706,48 4801,56 4628,37 4455,18 4281,99 4108,80 3293,83 3153,85 3013,87 2873,89 2733,9 Chi phí OM 1291,047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,87 38,98 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,9 Trả nợ gốc 21523,067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2473,20 2473,20 2473,20 2473,20 2473,20 1831,42 1831,42 1831,42 1831,42 1831,4 Trả lãi vốn vay 11332,251 0,00 143,42 513,33 1038,07 1615,36 2303,24 189,45 213,47 2087,79 1856,87 1625,95 1395,03 1164,11 933,19 746,55 559,91 373,28 186,6 Thuế tài nguyên 1162,871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,39 35,11 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,2 Thuế TNDN 7528,024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,67 418,93 92,41 150,14 207,87 265,60 323,33 381,06 427,72 474,38 521,04 567,7 Vốn tự có 1229,851 485,82 452,11 896,08 731,07 882,23 1234,87 1229,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 -485,82 -595,53 -1.409,41 -1.769,14 -2.497,59 -3.538,11 -1.194,83 1.256,79 -875,02 -701,83 772,69 912,67 1.052,64 1.192,6 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 31,00 32,00 33,00 34,0 (1) Dòng tiền thu (3) Lợi nhuận Năm (1) Dòng tiền thu 10670,568 Tổng -528,64 27,00 -355,45 28,00 -182,2623 29,00 632,71 30,00 94237 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 392 # Doanh thu bán điện 94236,90 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,5 (2) Dòng tiền chi phí 27842,58 762,52 762,52 2720,78 2720,78 994,84 994,84 994,84 994,84 994,84 994,84 994,84 994,84 994,84 994,84 1092,76 1092,76 1092,76 1092,7 1870,80 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,9 Trả nợ gốc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Trả lãi vốn vay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 1685,07 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,2 20370,19 614,36 614,36 614,36 614,36 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 944,59 944,59 944,59 944,5 Vốn tự có 3916,52 0,00 0,00 1958,26 1958,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 (3) Lợi nhuận 66394,32 3164,02 3164,02 1205,76 1205,76 2931,70 2931,70 2931,70 2931,70 2931,70 2931,70 2931,70 2931,70 2931,70 2931,70 2833,78 2833,78 2833,78 2833,7 Chi phí OM Thuế tài nguyên Thuế TNDN 81 PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN THỦY ĐIỆN LAI CHÂU KHI THUẾ TNDN Năm Tổng (1) Dòng tiền thu 65033,279 Doanh thu bán điện -8 -7 0,00 -6 0,00 -5 0,00 -4 0,00 -3 0,00 -2 0,00 -1 245,41 1963,27 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 65033,279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,41 1963,27 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 52859,437 485,82 595,53 1409,41 1769,14 2497,59 3538,11 1440,24 622,70 4783,08 4598,34 4413,61 4228,87 4044,13 3217,62 3068,31 2919,00 2769,69 Chi phí OM 1291,047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,87 38,98 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 Trả nợ gốc 21523,067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2473,20 2473,20 2473,20 2473,20 2473,20 1831,42 1831,42 1831,42 1831,42 Trả lãi vốn vay 11332,251 0,00 143,42 513,33 1038,07 1615,36 2303,24 189,45 213,47 2087,79 1856,87 1625,95 1395,03 1164,11 933,19 746,55 559,91 373,28 Thuế tài nguyên 1162,871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,39 35,11 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 Thuế TNDN 6024,750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,67 335,14 73,93 120,11 166,30 212,48 258,67 304,85 342,18 379,50 416,83 Thuỷ lợi phí 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hoàn thuế VAT 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1229,851 485,82 452,11 896,08 731,07 882,23 1234,87 1229,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -485,82 -595,53 -1.409,41 -1.769,14 -2.497,59 -3.538,11 -1.194,83 1.340,57 -856,54 -671,81 -487,07 -302,33 -117,60 708,92 (2).Dòng tiền chi phí Thuế VAT Vốn tự có (3) Lợi nhuận 82642,204 Năm Tổng (1) Dòng tiền thu Doanh thu bán điện (2).Dòng tiền chi phí Chi phí OM 858,23 1.007,54 1.156,85 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 94236,902 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 70677,676 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 3927 23768,539 640 640 2598 2598 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 904 904 904 1403,100 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 Trả nợ gốc 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trả lãi vốn vay 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1263,799 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 70,21 Thuế TNDN 12975,513 491,49 491,49 491,49 491,49 677,34 677,34 677,34 677,34 677,34 677,34 677,34 677,34 677,34 677,34 755,68 755,68 755,68 Thuỷ lợi phí 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hoàn thuế VAT 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3916,5 0,00 0,00 1958,26 1958,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70468,4 3.286,89 3.286,89 1.328,63 1.328,63 3.101,03 3.101,03 Thuế tài nguyên Thuế VAT Vốn tự có (3) Lợi nhuận 82 3.101,03 3.101,03 3.101,03 3.101,03 3.101,03 3.101,03 3.101,03 3.101,03 3.022,70 3.022,70 3.022,70 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN THỦY ĐiỆN LAI CHÂU KHI THUẾ TÀI NGUYÊN Năm Tổng -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 65033,279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,41 1963,27 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 45229,982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,41 1963,27 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 (2).Dòng tiền chi phí 1291,047 485,82 595,53 1409,41 1769,14 2497,59 3538,11 1444,63 741,59 4871,77 4698,58 4525,39 4352,20 4179,01 3364,04 3224,06 3084,08 2944,11 2804,13 Chi phí OM 21523,067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,87 38,98 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 Trả nợ gốc 11332,251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2473,20 2473,20 2473,20 2473,20 2473,20 1831,42 1831,42 1831,42 1831,42 1831,42 Trả lãi vốn vay 2325,742 0,00 143,42 513,33 1038,07 1615,36 2303,24 189,45 213,47 2087,79 1856,87 1625,95 1395,03 1164,11 933,19 746,55 559,91 373,28 186,64 Thuế tài nguyên 7528,024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,78 70,21 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 Thuế TNDN 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,67 418,93 92,41 150,14 207,87 265,60 323,33 381,06 427,72 474,38 521,04 567,70 Thuỷ lợi phí 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Thuế VAT 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Dòng tiền thu Doanh thu bán điện Hoàn thuế VAT Vốn tự có (3) Lợi nhuận 1229,851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 485,82 452,11 896,08 731,07 882,23 1234,87 1229,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -485,82 -595,53 -1.409,41 -1.769,14 -2.497,59 -3.538,11 -1.199,22 1.221,68 -945,24 -772,04 -598,85 -425,66 -252,47 562,50 702,48 842,45 982,43 1.122,41 -315,17 -263,06 -495,41 -394,48 -447,16 -570,53 -423,32 586,30 -371,10 -270,59 -185,29 -113,26 -52,79 166,61 184,98 198,62 208,26 214,50 -315,17 -578,23 -1073,64 -1468,12 -1915,28 -2485,81 -2909,13 -2322,83 -2693,93 -2964,51 -3149,80 -3263,06 -3315,85 -3149,24 -2964,27 -2765,64 -2557,38 -2342,88 #REF! Qui dòng tiền 0,0 Luỹ tích Thòi gian hồn vốn Năm (1) Dòng tiền thu Doanh thu bán điện -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 70677,676 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 Tổng 70677,676 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 3926,54 (2).Dòng tiền chi phí 18746,990 832,73 754,78 2713,04 2713,04 987,10 987,10 987,10 987,10 987,10 987,10 987,10 987,10 987,10 987,10 1085,02 1085,02 1085,02 1085,02 Chi phí OM 1403,100 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 77,95 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trả nợ gốc Trả lãi vốn vay Thuế tài nguyên Thuế TNDN (3) Lợi nhuận 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2527,599 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 16219,391 614,36 614,36 614,36 614,36 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 846,68 944,59 944,59 944,59 944,59 3.093,81 3.171,76 1.213,50 1.213,50 2.939,43 2.939,43 2.939,43 2.939,43 2.939,43 2.939,43 2.939,43 2.939,43 2.939,43 2.939,43 2.841,52 2.841,52 2.841,52 2.841,52 66502,108 83 84 ... hiệu đầu tư tài Dự án thủy điện Lai Châu kiến nghị nâng cao hiệu đầu tư tài Dự án thuỷ điện Lai Châu 1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦADỰ ÁN THUỶ ĐIỆN... việc phân tích hiệu đầu tư cho Dự án thủy điện Lai Châu 5.Đối tư ng phạm vi nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu: Hiệu đầu tư tài dự án thủy điện Phạm vi nghiên cứu: Hiệu đầu tư tài Dự án thủy điện Lai. .. quan đến đánh giá hiệu đầu tư tài dự ánthủy điện - Phân tích, tính tốn tiêu đánh giá hiệu đầu tư tài dự án thủy điện Lai Châu - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu tài dự án thủy điện Lai Châu Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả đầu tư tài chính dự án thủy điện lai châu , Phân tích hiệu quả đầu tư tài chính dự án thủy điện lai châu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn