NGHIÊN cứu THIẾT kế MẠNG máy TÍNH, ỨNG DỤNG CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG sơn LA

113 4 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUÁCH THỊ SƠNKỸ THUẬT VIỄN THÔNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT VIỄN THÔNG TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẠNG MÁY TÍNH, ỨNG DỤNG 2015 - 2017 CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA QUÁCH THỊ SƠN HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẠNG MÁY TÍNH, ỨNG DỤNG CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA HỌ VÀ TÊN : QUÁCH THỊ SƠN CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT VIỄN THÔNG MÃ SỐ: 60520208 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS: NGUYỄN VŨ SƠN HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng em hướng dẫn Tiến Sỹ Nguyễn Vũ Sơn Các nội dung nghiên cứu, kết luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu luận văn Người cam đoan Quách Thị Sơn LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học viết luận văn này, em nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình thầy Viện Đại học Mở Hà Nội thầy cô trường Đại học khác tham gia giảng dạy Emxin gửi lời biết ơn sâu sắc tới TiếnSỹ Nguyễn Vũ SơntrườngĐại học Mở Hà Nội, dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn em trình nghiên cứu giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Viện Đại học Mở Hà Nội quý thầy, cô giảng dạy ngành Kỹ thuật Viễn thông tạo nhiều điều kiện để em học tập hoàn thành tốt khóa học Mặc dù emđã nỗ lực cố gắng hoàn thiện luận văn tất nhiệt tình lực chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót.Em rấtmong nhận góp ý quý Thầy, Cơ bạn để luận văn hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC MỤC LỤC ………………………………………………………………………… DANH MỤC HÌNH VẼ…………………………………………………………… THUẬT NGỮ VIẾT TẮT………………………………………………………… MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 1.1.Các khái niện mạng máy tính 1.1.1 Sự hình thành phát triểm mạng máy tính 1.1.2 Mạng máy tính 1.1.3 Phân loại mạng máy tính 1.1.3.1 Mạng ngang hàng 1.1.3.2 Mạng dựa máy phục vụ 1.1.4 Phân loại theo khoảng cách địa lý 1.1.5 Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch 1.1.5.1 Mạng chuyển mạch kênh 1.1.5.2 Mạng chuyển mạch thông báo 1.1.5.3 Mạng chuyển mạch gói 1.1.6 Phân loại theo kiến trúc mạng sử dụng 1.1.7 Phân loại theo hệ điều hành mạng 1.2 Các đặc trưng kỹ thuật mạng máy tính 1.2.1 Đường truyền 10 1.2.2 Kỹ thuật chuyển mạch 12 1.3 Các cấu trúc mạng máy tính 12 1.3.1 Cấu trúc điểm – điểm(Point to Point) 12 1.3.2 Cấu trúc đa điểm hay quảng bá ( Point to Multipoint, Broadcasting) 13 1.3.3 Giao thức mạng 15 1.3.4 Hệ điều hành mạng 15 1.4 Kiến trúc mạng máy tính mơ hình OSI 16 1.4.1 Mơ hình kiến trúc đa tầng 16 1.4.2 Mơ hình tham chiếu OSI tầng 17 1.5 Các chuẩn kết nối thông dụng 20 1.5.1 Các chuẩn IEEE 802.x 20 1.5.2 Chuẩn IEEE 802.3 24 1.6 An tồn mạng máy tính 25 1.6.1 Các nguy đe dọa hệ thống mạng máy tính 25 1.6.1.1 Mơ tả nguy 25 1.6.1.2 Các mức bảo vệ an toàn mạng 26 1.6.2 Phân tích mức an tồn mạng 26 1.6.2.1 Quyền truy nhập (Access Rights) 27 1.6.2.2 Đăng nhập/ Mật (Login/ Pasword) 27 1.6.2.3 Mã hóa liệu (Data Encryption) 28 1.6.2.4 bảo vệ vật lý(Physical Protection) 28 1.6.2.5 Bức tương lửa (Firewall) 29 1.7 Những cách phát hệ thống bị công 29 1.8 Các biện pháp bảo vệ an toàn 31 1.8.1 Quyền hạn tối thiểu (Least Privilege) 31 1.8.2 Bảo vệ theo chiều sâu (Defense in Depth) 31 1.8.3 Nút thắt (Choke Point) 31 1.8.4 Điểm xung yếu (Weakest Link) 32 1.8.5 Hỏng an toàn (Fail – Safe Stance) 32 1.8.6 Sự tham gia toàn cầu 33 1.8.7 Kết hợp nhiều biện pháp bảo vệ 33 1.8.8 Đơn giản hóa 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MẠNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU PHẢI NÂNG CAO HỆ THỐNG MẠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 35 2.1 Thực trạng mạng 37 2.1.1.Hệ thống mạng Wifi trường: 37 2.1.2 Hệ thống mạng có dây trường: 38 2.1.3 Ưu điểm nhược điểm hệ thống cũ 39 2.2 Những yêu cầu cấp thiết phải nâng cao thiết lập hệ thống mạng 39 2.3 Những dịch vụ mạng cần đạt 72 2.4 Ưu điểm hệ thống 73 2.4.1 Các bước triển khai 73 2.4.2 Đường truyền kết nối 73 2.4 Xây dựng môi trường làm việc tin học cho trường Cao đẳng Sơn La 40 2.4.1 Mơ hình mạng thực tế 40 2.4.2 Chuẩn bị 41 2.4.3 Thực 41 2.4.3.1 Cài đặt giao diện Win Server 2012 41 2.4.3.2 Xây dựng Domain Controller Server Policy thông dụng 50 2.4.3.3 Bổ sung liệu DNS 55 2.4.3.4 Các Policy thường dùng trường Cao đẳng Sơn La 58 2.4.4 Xây dựng Print Server – File Server 61 2.4.4.1 Print Server 61 2.4.4.2 Xây dựng File Server 66 2.5 Giới thiệu số phần mềm chuyên dụng ứng dụng cho trường Cao đẳng Sơn La 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG, ỨNG DỤNG CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 71 3.1 Giới thiệu trường Error! Bookmark not defined 3.2 Khảo sát Error! Bookmark not defined 3.2.1 Sơ nét trường Error! Bookmark not defined 3.2.2 Hệ thống khu nhà trường Error! Bookmark not defined 3.3 Thông số kỹ thuật cần thỏa mãn 72 3.3.1 Lựa chọn phần cứng 73 3.3.2 Lựa chọn phần mềm 74 3.4 Ưu điểm hệ thống Error! Bookmark not defined 3.4.1 Các bước triển khai Error! Bookmark not defined 3.4.2 Đường truyền kết nối Error! Bookmark not defined 3.5 Phương án triển khai 74 3.5.1 Sơ đồ logic 74 3.5.2 Hệ thống sơ đồ mạng cáp quang 84 3.6 Hồn cơng dịch vụ Active Directory 85 3.6.1.Thông số chi tiết 85 3.6.2.Tài khoản / nhóm người dùng 86 3.6.2.1.Tài khoản người dùng: 86 3.6.2.2.Tài khoản nhóm quản trị 87 3.7.Chính sách áp dụng tới tài khoản người dùng 88 3.7.1.Các sách mật khẩu: 88 3.7.2.Các sách logout tài khoản: 88 3.7.3.Các sách áp dụng từ GPO Default Domain Policy 88 3.8.Ganization unit (Đơn vị tổ chức) 91 3.9.Dịch vụ DNS 91 3.10.Dịch vụ DHCP CDSONLA 92 3.11.Phòng chống virus 92 3.12.Hoàn công dịch vụ Proxy ISA 2006 93 3.13.Thông số định tuyến 93 3.14.Các sách áp dụng 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 KẾT LUẬN LUẬN VĂN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Thuật ngữ tiếng Anh Asymmetric Digital Subscriber Line Từ viết tắt ADSL Thuật ngữ tiếng Việt/ Giải thích Dườngdây thuê bao số bất đối xứng Asynchronous Trasfer Mode Broadband- Intrgrated Services ATM Phương thức truyền đồng B – ISDN Các mạng diện rộng công cộng Broadband band BROAD Băng tần dải rộng Base ban BASE Băng tần dải sở Computer Disk Read Only Memory CD/ROM Bộ nhớ địa chỉ- đĩa Compact Carrier Sense Multiple CSMA/CD Đa truy cập cảm biến sóng mạng Digital Netwrks có phát xung đột Access/Collision Avoidance Central Procesing Unit CPU Bộ xử lý trung tâm Domain Controller DC Điều khiển miền miền Denial of Service Dos Từ chối dịch vụ Dynamic Host Configuration DHCP Giao thức cấu hình động máy chủ Domain Name System DNS Hệ thống tên miền Distrubuted Queue Dual Bus DQDB Bus kép hàng đợi phân tán Electromagnetic Intrerference EMI Can nhiễu điện từ File Protocol Transfel FPT Chuyển giao giao thức tệp Frame Check Sequence FCS Dãy kiểm tra khung Global Area Netword GAN Mạng toàn cầu Open Sytem Interconnection OSI Kết nối hệ thống mở International Standards Organization ISO Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế Internet Protocol IP Giao thức Internet Internetword Packet eXchange IPX Giao thức thuộc lớp mạng Protocol Netword Layer Institute of Electrical and IEEE Chuẩn viện Công nghệ điện điện tử Electronics Engineers Local Area Netword LAN Mạng cục Logical Link Control LLC Điều khiển liên kết logic Metropolitan Area Netword MAN Mạng đô thị Media Assecc Control MAC Dữ liệu giao thức truyền thông Service Access Point SAP Giao thức quảng cáo dịch vụ Shielded twisted pair STP Cáp xoắn đơi có bọc kim Unshielded twisted pair UTP Cáp xoắn đôi không bọc kim Wide Area Netword WAN Mạng diện rộng- mạng khu vực đô thị Transmission Control Protocol/ Internet Protocol TCP/IP Kiểm soát truyền dẫn Protocol / Giao thức Internet Description : Embedded NC373i Multifunction Gigabit Network Adapter IP Address : 192.168.1.1 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 192.168.1.254 DNS Servers : 192.168.1.1 192.168.1.2 Cấu hình RAID gồm ổ đĩa logic định dạng NTFS: • C(SYSYEM):40GB chứa hệ điều hành C:\Windows • D(SETUPS): 40GB Phân hoạch ổ cứng o Chứa log dich vụ AD: D:\Log o Chứa file backup: D:\Backup- SystemState D:\Backup-Full • E(DATA): 80GB chứa liệu dịch vụ AD E:\NTDS 3.6.2.Tài khoản / nhóm người dùng 3.6.2.1.Tài khoản người dùng: Tên tài khoản người dùng tạo theo trật tự: tên người dùng+ viết tắt họ+ viết tắt tên đệm trùng: Thêm số thứ tự vào cuối Mỗi tài khoản người dùng bao gồm 22 trường mơ tả thuộc tính Ví dụ: CN=Doan Tien Vinh,OU=User Accounts, OU=Bo may to chuc DN ,DC=edu,DC=cdsonla,DC=vn ObjectClass User CN=Doan Tien Vinh,OU=User Accounts, OU=Bo may to chuc DistinguishedName ,DC=edu,DC=cdsonla,DC=vn 86 Name Doan Tien Vinh CN Doan Tien Vinh OU Bo may to chuc DisplayName Vinh Doan Tien sAMAccountName vinhdt SN Doan Tien GivenName Vinh UserPrincipalName vinhdt@cdsonla.edu.vn Title Chuyen vien PhysicalDeliveryOfficeName Trưong Cao dang Son La TelephoneNumber FacsimileTelephoneNumber Department To tin hoc Company Trưong Cao dang Son La wWWHomePage http://www.cdsonla.edu.vn HomePhone Mobile 0915122587 I Description Chuyen vien – To tin hoc 3.6.2.2.Tài khoản nhóm quản trị Để thực tác vụ như: Thay đổi cấu hình AD, Cài đặt thêm máy chủ Domain Controllers, Cài đặt, chỉnh sửa phần mềm Domain Controller Chỉnh sửa thành viên nhóm quản trị Cần sử dụng tài khoản nhóm : Tại mức Forest cdsonla.edu.vn gồm nhóm tài khoản sau: Nhóm Domain admins Thành viên Administrator; vinhnt 87 Administrator; admin; Administrator; admin ; Enterprise admins Schema admins Tại mức domain gốc cdsonla.edu.vn: Nhóm Thành viên Domain admins Administrator Builtin\administrators Administrator 3.7.Chính sách áp dụng tới tài khoản người dùng 3.7.1.Các sách mật khẩu: Chính sách Tham số thiết lập Enforce password history 24 passwords remembered Maximum password age 42 days Minimum password age day Minimum password length characters Password must meet complexity requirements Disabled Store password using reversible encryption Disabled 3.7.2.Các sách logout tài khoản: Chính sách Tham số thiết lập Account lockout duration 30 minutes Account lockout threshold 50 invalid login attempts Reset account lockout counter after 30 minutes 3.7.3.Các sách áp dụng từ GPO Default Domain Policy User configuration Windows Settings Internet Explorer Maintenance Browser User Interface/Customized Title Bar Title Bar Text Trương Cao dang Sơn La 88 Connection/Connection Settings Connection/Proxy Settings Enable proxy settings Protocol Server Port HTTP Proxysrv 8080 Secure Proxysrv 8080 FTP Proxysrv 8080 Gropher Proxysrv 8080 Socks Proxysrv 8080 Exceptions Do not use proxy server for 127.0.0.1, 192.168.1.5, addresses beginning with 192.168.*.*, portal.cdsonla.edu.vn, www.cdsonla.edu.vn, Do not use proxy server for Enable local (intranet) addresses URLs/Important URL Name URL Home page URL http://www.cdsonla.edu.vn Search bar URL Not configured Online support page URL Not configured URLs/Favorites and Links Policy Favorites Name URL Cong thong tin - CDSonLa http://portal.cdsonla.edu.vn Webmail https://webmail.cdsonla.edu.vn/ exchange Administrative Templates Control Panel 89 Policy Force classic Control Panel Style Desktop Policy Hide Internet Explorer icon on desktop Hide My Network Places icon on desktop Remove My Computer icon on the Remove My Documents icon on the Network/Network Connections Policy Ability to Enable/Disable a LAN Prohibit Enabling/Disabling components Start menu and task bar Policy Force classic Start Menu Setting Enable Remove Balloon Tips on Start Menu Disabled Setting Disabled Disabled Disabled Disabled Setting Disabled Enabled Setting Enabled items System Policy Setting Don't display the Getting Started Enable welcome screen at logon Windows Components/Windows Media Player/Networking Policy Setting Configure HTTP Enabled Proxy type Use browser proxy settings The following options apply only to cuscustom proxies Proxy address Proxy port Bypass proxy for local addresses Do not use proxy server for addresses 90 192.168.2.1 8080 Enabled http://192.168.1.* 3.8 Ganization unit (Đơn vị tổ chức) Cấu trúc OU CDSONLA 3.9.Dịch vụ DNS - Tất DC thực chức DNS Sever - Zone sử dụng miền tích hợp Active Directory - Sử dụng chế cập nhật động: Secure and Non Secure - Dữ liệu dịch vụ DNS gồm phần: o Mức Forest: _msdcs.cdsonla.edu.vn: nhân liệu từ máy chủ DNS domain gốc tới tất DNS Server hệ thống o Mức domain: liệu DNS domain cdsonla.edu.vn; - Tại mức zone cdsonla.edu.vn.vn chứa ghi A quan trọng sau: o Dcsrv.cdsonla.edu.vn : 192.168.1.1 o Portal.cdsonla.edu.vn : 192.168.1.4 o Mail.cdsonla.edu.vn :192.168.1.2 o Virus.cdsonla.edu.vn : 192.168.1.5 91 o Proxy.cdsonla.edu.vn : 192.168.2.1 3.10.Dịch vụ DHCP CDSONLA Dịch vụ DHCP máy chủ thực với tỷ lệ dải IP cấp cho máy trạm 10-200 Do máy chủ DCSRV phục vụ 100% dải địa Các thông số cụ thể dịch vụ DHCP máy sau: Tại máy DCSRV1: Scope name IP CDSONLA IP Pool Tương ứng với Vlan 192.168.x.10-192.168.x.200 Lease duration days Exclustion 192.168.x.10-192.168.x.200 Default Gateway 192.168.x.254 DNS Server 192.168.1.1; 192.168.1.2 WINS Server 192.168.1.1 Domain Name cdsonla.edu.vn 3.11.Phòng chống virus Sử dụng phần mềm SYMC ANTIVIRUS ENTERPRISE EDITION 11.0, cập nhật scan engine virus definition từ trực tiếp từ Internet thông qua Pix 515E: 192.168.1.254 92 3.12.Hồn cơng dịch vụ Proxy ISA 2006 Máy chủ ISA2006 CDSONLA HP ML350G3 Svr Intel Xeon Processor 5140 (3.06 GHz, 65 Watts, 1333 FSB 2GBType PC2-5300 Fully Buffered DIMMs Memory Chủng loại x HP 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive HP Smart Array 641/128 MB BBWC Controller Chức Máy chủ Proxy Proxysrv Tên máy Là member server domain cdsonla.edu.vn LAN IP Address : 192.168.2.1 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : DNS Servers : 192.168.1.1 192.168.1.2 Địa IP WAN IP Address……………: 172.16.1.1 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 192.16.1.254 DNS Servers : 203.113.131.1 203.113.131.2 Hệ điều hành Windows 2003 R2 Enterprise – Service pack Phân hoạch ổ đĩa: Tên ổ đĩa C Dung lượng 20 Gb Partition NTFS D 20 Gb NTFS E 40 Gb NTFS Nội dung Cài đặt hệ điều hành Windows Server o Cài đặt ứng dụng Microsoft ISA 2006 o Report o Logs o Lưu cài o Backup cấu hình 3.13.Thơng số định tuyến: Máy chủ Proxysrv: 93 Thiết lập kết nối máy chủ ISA bên với thiết bị cân tải Draytek V3300V Trên card Internal đặt add Route đến Vlan tương ứng : VLAN10,20,30, 40,50,60,70,80,90 Trên card External đặt Default Gateway đến địa 192.16.1.254 để kết nối Internet 3.14.Các sách áp dụng • Chi tiết việc cấu hình Network sau: Tên cấu hình Thiết lập dải địa mạng bên Chỉ định Miền quản lý hệ thống nội Cho phép máy trạm sử dụng Web Proxy để kết nối Internet • Thiết lập Network Rules: Thơng số cấu hình Nội dung 192.168.10.0 – 192.168.10.255 192.168.20.0 – 192.168.20.255 192.168.30.0 – 192.168.30.255 192.168.40.0 – 192.168.40.255 192.168.50.0 – 192.168.50.255 192.168.60.0 – 192.168.60.255 192.168.70.0 – 192.168.70.255 192.168.80.0 – 192.168.80.255 192.168.90.0 – 192.168.90.255 *.sonla.edu.vn Enable Web Proxy Clients Enable HTTP (cổng 8080) Nội dung cấu hình Mạng nguồn Internal Mạng đích External Lệnh cấu hình NAT (Network Address Trasnation) Trạng thái allow • Cho phép người dùng kết nối vào Internet Đặc tính Truy cập Internet Chỉ định giao thức Web Địa mạng nguồn Địa mạng đích Lựa chọn người dùng phép truy cập Internet Nội dung Allow connect to Internet HTTP, HTTPS, FTP Internal, Localhost External Nhóm Users Internet Access (được khai báo quản trị mạng) 94 Trạng thái Allow Nội dung áp dụng Các loại nội dung áp dụng:Audio, text, video, images, Thời gian áp dụng Quản trị mạng thay đổi theo nhóm đối tượng • Cho phép người dùng lấy mail ngồi Internet Đặc tính Nội dung Sử dụng Email Internet Allow connect to Internet Email Chỉ định giao thức POP3, SMTP Địa mạng nguồn Internal Địa mạng đích External Lựa chọn người dùng Nhóm Users MailAccess (quản phép sử dụng mail cá nhân Internet trị mạng lập danh sách nhóm ) Nội dung áp dụng Audio, text, video, images, Thời gian áp dụng Quản trị mạng thay đổi theo All content types Trạng thái Allow All content types nhóm đối tượng • Thiết lập việc ngăn chặn trang Web có nội dung cấm Cấu hình chi tiết sau: Đặc tính Blockwebsite Giao thức Địa nguồn Địa đích Quy định người dùng Nội dung áp dụng Nội dung Ngăn chặn người dùng truy cập vào trang web bị cấm HTTP, HTTPS Internal BlockWeb (đã lập trước URL) All users Audio, text, video,images,… Thời gian áp dụng Trạng thái Deny All content types Always • Chính sách cho phép điều khiển từ xa Đặc Tính Nội Dung 95 Trạng Thái Remote Access Allow Remote Access Allow Giao thức RDP (teminal) Enable Mạng nguồn để áp dụng luật All Network and Localhost Mạng đích để áp dụng luật All Network and Localhost Users Chỉ cho phép số cá nhân Lịch biểu áp dụng Cho phép giới hạn thời gian áp dụng Nội dung áp dụng Cho phép loại nội dung áp dụng: All content types • Cấu hình system policy Lệnh Nội dung ICMP (ping) From:All network (and Local Host) Firewall client install Disable DNS ISP DNS (203.113.131.1) 96 Allways Enable KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong thời gian nghiên cứu vận dụng kiến thức trang bị nhà trường lĩnh vực khác Tôi xây dựng hệ thống mạng, ứng dụng cho trường Cao đẳng Sơn La có 156 nốt mạng, thiết kế theo TOPO hình Hệ thống máy chủ đặt trung tâm mạng cung cấp công cụ cho việc quản trị hệ thống Hệ thống cáp truyền dẫn đảm bảo kết nối tốc độ cao, hạn chế mức thấp cố xảy q trình vận hành ngồi đáp ứng khả mở rộng tương lai Trong q trình thực hiên đồ án, tơi nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo TS Nguyễn Vũ Sơn giúp tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp này.Vì thời gian làm luận văn hạn hẹp, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn khơng tránh khỏi sai sót, mong góp ý thầy cô giáo bạn 97 KẾT LUẬN LUẬN VĂN Đánh giá chung 1.1 Về mặt lý thuyết + Nêu tổng quan yêu cầu luận văn nêu + Trong trình hoàn thành luận văn mặt lý thuyết cài đặt, em thầy hướng dẫn bảo thêm cho em cung cấp cho em tài liệu tham khảo Để em hồn thành luận văn Hơn thông qua luận văn lần phần củng cố thêm kiến thức cho em,để em hiểu rõ cách thiết kế, lắp đặt, triển khai hệ thống mạng cho trường học hay cơng ty, xí nghiệp nói chung lớn tổ chức nói riêng 1.2 Về mặt ứng dụng việc mở rộng hệ thống mạng sau Với phát triển xã hội nhu cầu người sử dụng cho cơng việc ngày cao thúc đẩy trình phát triển ngành Điện tử Viễn thông Trong trường Cao đẳng chuyên nghiệp, tổ chức nhu cầu trao đổi thơng tin tài liệu nhân viên với quan trọng, việc thiết kế hệ thống mạng cho trường Cao đẳng Sơn La điều thiếu Thiết kế hệ thống mạng cho trường Cao đẳng, Đại học chun nghiệp mơ hình chung cho trường học tương lai Do tùy thuộc vào nhu cầu muốn mở rộng mạng nhà trường sau này, nhà trường muốn mở rộng hệ thống thêm nâng cấp thêm Switch nâng cấp thêm Panal để tăng thêm số cổng kết nối mạng Hướng phát triển mở rộng luận văn Trong luận văn em thiết kế mơ hình mạng cho trường Cao đẳng Sơn la gồm tòa nhà hệ thống mày PC không nhiều, hướng mở rộng luận văn tương lai triểm khai hệ thống mạng tòa nhà làm việc trụ sở thiết bị triển khai lắp đặt nâng cấp cải thiện tùy theo nhu cầu kinh phí nhà trường 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình An ninh bảo mật tin tức mạng, Học viện Cơng nghệ Bưu Viến thơng, Nxb Bưu Điện, 2008 [2] Giáo trình Cấu trúc máy tính, Trần Quang Vinh, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 [3] Giáo trình Cấu trúc máy tính, Tống Văn On Hồng Đức hải, Nxb Lao Động – Xã Hội, 2007 [4] Giáo trình Mạng máy tính hệ thống mở, Nguyễn Thúc Hải, Nxb Giáo Dục, 1999 [5] Giáo trình Mạng máy tính, Phạm Thế Quế (2009), Nxb thơng tin truyền thơng, Hà Nội [6] Giáo trình: Thiết kế xây dựng mạng LAN WAN (Chương trình tổng thể cải cách hành CP giai đoạn 2001-2010) [7] Trang web: www Quantrimang.com [8] Và số tài liệu khác 99 100 ... chuyên dụng ứng dụng cho trường Cao đẳng Sơn La 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG, ỨNG DỤNG CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 71 3.1 Giới thiệu trường. .. TÀI NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẠNG MÁY TÍNH, ỨNG DỤNG CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA HỌ VÀ TÊN : QUÁCH THỊ SƠN CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT VIỄN THÔNG MÃ SỐ: 60520208 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS: NGUYỄN VŨ SƠN... Để đáp ứng nhu cầu tơi mạnh dạn chọn đề tài“ Nghiên cứu thiết kế mạng máy tính, ứng dụng cho trường Cao Đẳng Sơn La Do thời gian nghiên cứu có hạn trình độ thân hạn chế, nên em khơng thể tránh
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu THIẾT kế MẠNG máy TÍNH, ỨNG DỤNG CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG sơn LA , NGHIÊN cứu THIẾT kế MẠNG máy TÍNH, ỨNG DỤNG CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG sơn LA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn