Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh ninh bình

139 0 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:19

PHẠM THÙY LIÊN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH2015 - 2017 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH NINH BÌNH PHẠM THÙY LIÊN HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH NINH BÌNH PHẠM THÙY LIÊN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS TRẦN THỊ THU HÀ NỘI - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Học viên Phạm Thùy Liên ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Thị Thu người trực tiếp hướng dẫn khoa học có gợi ý quý báu tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu thực Luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, cô Khoa quản trị kinh doanhvàKhoa Đào tạo Sau Đại họcviện Đại học mở Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho học tập, nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cán nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Độiđã hợp tác giúp đỡ cung cấp thông tin cần thiết, góp phần quan trọng vào thành cơng luận văn Qua đây, xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên khích lệ, giúp tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Học viên Phạm Thùy Liên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1Đối tượng nghiên cứu 4.2Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 16 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.1.1 Khái niệm tiền gửi tiết kiệm 16 1.1.2 Đặc điểm tiền gửi tiết kiệm 16 1.1.3 Phân loại tiền gửi tiết kiệm 17 1.1.4 Vai trò tiền gửi tiết kiệm 18 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI KHÁCH HÀNG VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 19 1.2.1 Khái niệm khách hàng cá nhân hành vi khách hàng 19 1.2.2 Khái niệm định gửi tiền khách hàng cá nhân 22 1.2.3 Sự lựa chọn khách hàng cá nhân 23 1.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH NINH BÌNH 25 1.3.1 Tổng hợp cơng trình nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân 25 iv 1.3.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu giả thuyết thống kê 26 1.4 KINH NGHIỆM THU HÚT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO MB NINH BÌNH 34 1.4.1 Kinh nghiệm thu hút khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm số ngân hàng thương mại 34 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Ninh Bình 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 38 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH NINH BÌNH 38 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH NINH BÌNH 38 2.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Ninh Bình 38 2.1.2 Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Ninh Bình 42 2.2 THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH NINH BÌNH 50 2.2.1 Thống kê mô tả 50 2.2.2 Phân tích độ tin cậy thang đo 62 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 65 2.2.4 Phân tích hồi quy 70 2.3.1 Kiểm định giả thuyết thống kê 77 2.3.2 Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến định gửi tiền tiết kiệm KHCN vào MB chi nhánh Ninh Bình 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 CHƯƠNG 83 v PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN GỬI TIỀN TIẾT KIỆM VÀO MB, CHI NHÁNH NINH BÌNH 83 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MB CHI NHÁNH NINH BÌNH NHẰM THU KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN GỬI TIỀN TIẾT KIỆM 83 3.2 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN GỬI TIỀN TIẾT KIỆM VÀO MB, CHI NHÁNH NINH BÌNH 85 3.2.1.Nâng cao tin cậy khách hàng cá nhân thông qua giải pháp tăng cường lực tài chính, tính an tồn, bảo mật giao dịch tiền gửi tiết kiệmcủa MB chi nhánh Ninh Bình 85 3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàngcủa MB chi nhánh Ninh Bình 87 3.2.3 Mở rộng phân bố hợp lý mạng lưới kênh phân phốicủa MB chi nhánh Ninh Bình 89 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung cấpcủa MB chi nhánh Ninh Bình 91 3.2.5 Xây dựng sách lãi suất hợp lý MB gia tăng tác động, ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm 92 3.2.6 Nâng cao giá trị thương hiệu xây dựng hình ảnh ngân hàngthương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Ninh Bình 94 3.3 KIẾN NGHỊ 97 3.3.1 Đối với phủ quan Ban ngành 97 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC 106 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Agribank Nam EFA Phân tích nhân tố khám phá KHCN Khách hàng cá nhân MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TGTK Tiền gửi tiết kiệm TMCP Thương mại cổ phần Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tổng hợp cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 25 Bảng 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm KHCN MB chi nhánh Ninh Bình 27 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh qua năm 2014-2016 41 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn qua năm 2014-2016 43 Bảng 2.3: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm KHCN theo kỳ hạn 48 Bảng 2.4: Số lượng KHCN gửi tiền tiết kiệm MB chi nhánh Ninh Bình 49 Bảng 2.5: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 51 Bảng 2.6: Đánh giá khách hàng yếu tố “Lợi ích tài chính” 53 Bảng 2.7: Đánh giá khách hàng yếu tố “Sản phẩm dịch vụ cung cấp” 55 Bảng 2.8: Đánh giá khách hàng yếu tố “Chính sách chăm sóc khách hàng” 56 Bảng 2.9: Đánh giá khách hàng nhân tố “Sự thuận tiện” 57 Bảng 2.10: Đánh giá khách hàng nhân tố “Xử lý cố” 58 Bảng 2.11: Đánh giá khách hàng nhân tố “Hình ảnh ngân hàng” 58 Bảng 2.12: Đánh giá khách hàng nhân tố “Nhân viên” 59 Bảng 2.13: Đánh giá khách hàng nhân tố “An toàn tiền gửi” 61 Bảng 2.14: Đánh giá khách hàng nhân tố “Sự giới thiệu” 61 Bảng 2.15: Kết phân tích Cronbach'sAlpha 62 Bảng 2.16: Kết phân tích Cronbach'sAlpha loại bỏ thang đo GT3 64 Bảng 2.17: Kiểm định KMO and Bartlett's Test 65 Bảng 2.18: Kết phân tích EFA biến độc lập 66 Bảng 2.19: Kết phân tích Cronbach'sAlpha ba nhóm nhân tố 68 Bảng 2.20: Nhóm nhân tố sau thực phân tích nhân tố khám phá 69 Bảng 2.21: Ma trận hệ số tương quan 71 Bảng 2.22: Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 73 Bảng 2.23: Kiểm tra đa cộng tuyến 74 Bảng 2.24: Kết phân tích hồi quy 76 Bảng 2.25: Kết kiểm định giả thuyết thống kê 77 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1.1: Tiến trình định sử dụng dịch vụ 24 Hình 1.2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức MB chi nhánh Ninh Bình 40 Hình 2.2: Thị phần huy động vốn MB chi nhánh Ninh Bình địa bàn tỉnh Ninh Bình 44 Hình 2.3: Số dư tiền gửi tiền gửi tiết kiệm KHCN MB chi nhánh Ninh Bình 47 Hình 2.4: Diễn biến lãi suất TGTK KHCN MB chi nhánh Ninh Bình 53 Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu 69 Hình 2.6: Đồ thị phân tán phần dư chuẩn hóa 75 Hình 2.7: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa 75 115 AT2 192 1.00 5.00 3.5227 1.17227 AT3 192 3.00 5.00 3.9683 0.61272 AT4 192 2.00 5.00 3.8492 0.87845 AT5 192 2.00 5.00 3.9167 0.75937 Valid N (listwise) 192 Sự giới thiệu Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation GT1 192 1.00 5.00 3.4292 1.13381 GT2 192 1.00 5.00 3.6177 1.17242 GT3 192 1.00 5.00 3.1892 1.11050 Valid N (listwise) 192 Quyết định gửi tiền tiết kiệm KHCN vào MB chi nhánh Ninh Bình Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation QD1 192 1.00 5.00 3.4010 1.18922 QD2 192 1.00 5.00 3.5417 1.15243 QD3 192 1.00 5.00 3.7188 1.03046 Valid N (listwise) 192 Phân tích độ tin cậy thang đo Lợi ích tài Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 844 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted LI1 5.2865 5.263 755 739 LI2 5.1927 5.727 718 775 116 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted LI1 5.2865 5.263 755 739 LI2 5.1927 5.727 718 775 LI3 5.4479 6.322 663 827 Sản phẩm dịch vụ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 762 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted SP1 10.9219 6.554 564 703 SP2 10.6927 7.628 536 723 SP3 11.2917 6.428 587 691 SP4 11.0938 6.358 569 702 Chăm sóc khách hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 753 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted CS1 5.7031 Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted 4.451 Total Correlation 543 Alpha if Item Deleted 713 117 CS2 6.2917 4.375 608 639 CS3 5.9740 4.298 592 656 Sự thuận tiện Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 929 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted TT1 14.2188 16.570 799 915 TT2 14.2812 15.826 855 904 TT3 14.3542 15.214 851 905 TT4 14.2656 16.049 798 915 TT5 14.1302 16.815 762 922 Giải cố Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 826 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted SC1 6.0417 4.627 649 796 SC2 5.8698 4.355 752 689 SC3 5.8906 4.957 654 789 Hình ảnh ngân hàng 118 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted HA1 11.9062 23.070 697 875 HA2 11.9792 22.911 758 860 HA3 12.0625 23.651 702 873 HA4 12.1667 22.506 812 848 HA5 12.2812 24.015 694 874 Nhân viên Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 913 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted NV1 6.3906 6.763 790 904 NV2 6.2969 6.671 833 868 NV3 6.5208 6.743 854 852 An toàn tiền gửi Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 887 119 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted AT1 15.0469 14.055 697 871 AT2 14.8177 13.752 800 846 AT3 14.5521 15.589 616 887 AT4 14.7813 13.805 776 851 AT5 14.8438 14.352 752 858 Sự giới thiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 797 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted GT1 6.2969 4.754 697 661 GT2 6.4583 4.606 727 627 GT3 6.2969 5.697 509 853 Sự giới thiệu (Loại bỏ GT3) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 853 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted 120 GT1 3.0677 1.645 744 a GT2 3.2292 1.623 744 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Quyết định gửi tiền tiết kiệm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 838 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Alpha if Item Total Correlation Deleted QD1 7.2604 3.984 679 800 QD2 7.1198 4.085 689 788 QD3 6.9427 4.358 745 741 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 840 Approx Chi-Square 4428.215 df 528 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Compon % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % ent Total 8.759 26.541 26.541 8.759 26.541 26.541 5.784 17.528 17.528 5.243 15.887 42.428 5.243 15.887 42.428 3.975 12.045 29.573 3.079 9.329 51.757 3.079 9.329 51.757 3.935 11.926 41.498 121 2.428 7.358 59.115 2.428 7.358 59.115 3.539 10.726 52.224 1.595 4.834 63.949 1.595 4.834 63.949 2.865 8.681 60.905 1.385 4.197 68.147 1.385 4.197 68.147 2.390 7.242 68.147 994 3.012 71.159 856 2.593 73.752 843 2.554 76.306 10 744 2.255 78.561 11 635 1.923 80.484 12 600 1.817 82.301 13 527 1.597 83.898 14 513 1.554 85.453 15 477 1.446 86.899 16 445 1.348 88.247 17 427 1.293 89.539 18 400 1.212 90.751 19 352 1.067 91.818 20 320 969 92.788 21 305 923 93.711 22 266 806 94.517 23 242 732 95.249 24 226 684 95.933 25 209 634 96.567 26 194 586 97.154 27 189 572 97.726 28 175 529 98.255 29 155 471 98.725 30 122 370 99.095 31 111 338 99.432 32 100 302 99.735 33 088 265 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotated Component Matrix Component 122 NV1 855 NV3 832 NV2 828 HA3 819 HA4 794 HA2 786 HA1 757 HA5 746 AT4 825 AT2 817 AT5 778 AT1 750 AT3 664 SC2 832 SC3 784 SC1 749 CS3 721 CS2 699 CS1 530 TT2 839 TT1 801 TT3 763 TT5 708 TT4 636 LI1 825 LI2 769 LI3 769 GT1 570 GT2 531 SP1 776 SP3 755 SP2 734 SP4 639 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 123 Rotated Component Matrixa Component NV1 855 NV3 832 NV2 828 HA3 819 HA4 794 HA2 786 HA1 757 HA5 746 AT4 825 AT2 817 AT5 778 AT1 750 AT3 664 SC2 832 SC3 784 SC1 749 CS3 721 CS2 699 CS1 530 TT2 839 TT1 801 TT3 763 TT5 708 TT4 636 LI1 825 LI2 769 LI3 769 GT1 570 GT2 531 SP1 776 SP3 755 SP2 734 SP4 639 a Rotation converged in iterations 124 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 812 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted LI1 15.5833 14.972 536 732 LI2 14.4896 13.482 467 768 LI3 14.7448 13.610 496 753 GT1 14.0313 13.434 502 727 GT2 14.1927 13.256 520 717 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 931 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted HA1 21.5104 65.665 725 925 HA2 21.5833 65.962 753 922 HA3 21.6667 65.773 772 921 HA4 21.7708 66.073 763 922 HA5 21.8854 67.872 690 927 NV1 21.4896 64.879 825 917 NV2 21.3958 66.052 783 920 NV3 21.6198 66.561 782 920 Reliability Statistics 125 Cronbach's Alpha N of Items 859 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Alpha if Item Total Correlation Deleted CS1 14.6042 23.015 513 860 CS2 15.1927 21.727 678 830 CS3 14.8750 21.586 663 833 SC1 15.0260 21.512 653 835 SC2 14.8542 20.932 736 819 SC3 14.8750 22.120 658 834 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 720 233.831 df Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Compo nent Total % of Variance Cumulative % 2.279 75.958 75.958 411 13.708 89.667 310 10.333 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis a Component Matrix Component Total 2.279 % of Variance 75.958 Cumulative % 75.958 126 QD3 893 QD2 864 QD1 857 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 812 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted LI1 15.5833 14.972 536 732 LI2 14.4896 13.482 467 768 LI3 14.7448 13.610 496 753 GT1 14.0313 13.434 502 727 GT2 14.1927 13.256 520 717 Ma trận hệ số tương quan Correlations QD QD Pearson Correlation LIGT Sig (2-tailed) N LIGT Pearson Correlation SP ** 333 DVKH ** 339 ** 553 TT HA ** 660 AT ** -.237 ** 626 000 000 000 000 001 000 192 192 192 192 192 192 192 ** 333 Sig (2-tailed) 000 N 192 192 ** 318 ** 241 ** 243 ** 265 ** 260 000 001 001 000 000 192 192 192 192 192 127 SP Pearson ** DVKH 000 000 N 192 192 Pearson ** 553 192 192 192 192 192 ** 085 N 192 192 192 ** 243 192 192 192 192 ** 502 000 000 N 192 192 192 192 ** ** 265 * 183 ** -.292 192 192 192 ** -.313 000 011 000 000 N 192 192 192 192 192 ** ** 260 ** 234 ** 356 ** 596 192 192 ** -.219 000 000 001 000 000 002 N 192 192 192 192 192 192 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Hồi quy tuyến tính Variables Entered/Removedb Model Variables Variables Entered Removed Method AT, HA, SP, DVKH, LIGT, TT Enter a a All requested variables entered b Dependent Variable: QD b Model Summary ** -.219 002 Sig (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ** 596 000 001 626 ** -.313 000 Sig (2-tailed) Pearson ** 356 000 001 -.237 ** -.292 000 000 Correlation ** 316 ** 502 000 Sig (2-tailed) Pearson ** 234 001 242 ** * 183 011 241 660 ** 316 000 001 Pearson 085 242 000 Correlation AT Sig (2-tailed) Correlation HA 318 Sig (2-tailed) Correlation TT ** 339 Correlation 192 128 Model R R Square a 777 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 653 634 Durbin-Watson 62666 1.745 a Predictors: (Constant), AT, HA, SP, DVKH, LIGT, TT b Dependent Variable: QD b ANOVA Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square F 110.349 18.391 72.651 185 393 182.999 191 Sig 46.832 a 000 a Predictors: (Constant), AT, HA, SP, DVKH, LIGT, TT b Dependent Variable: QD a Coefficients Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients Model B (Constant) Std Error -.192 307 LIGT 136 073 SP 170 DVKH Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -.624 533 101 1.860 065 730 1.370 062 145 2.763 006 782 1.278 276 059 260 4.647 000 687 1.456 TT 252 066 256 3.844 000 484 2.066 HA 057 047 068 2.215 026 693 1.443 AT 321 062 306 5.205 000 621 1.611 a Dependent Variable: QD 129 ... luậnv các nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng thương. .. tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Ninh Bình 42 2.2 THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN... TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH NINH BÌNH 38 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh ninh bình , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn