Nâng cao độ khả dụng mạng di động vinaphone tại trung tâm viễn thông 1 VNPT hà nội

64 1 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:19

HOÀNG GIA HUY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KỸ THUẬT VIỄN THÔNG2015 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT VIỄN THÔNG NÂNG CAO ĐỘ KHẢ DỤNG MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG – VNPT HÀ NỘI Hoàng Gia Huy HÀ NỘI – 09/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT VIỄN THÔNG NÂNG CAO ĐỘ KHẢ DỤNG MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG – VNPT HÀ NỘI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : PGS.TS.VŨ VĂN YÊM HỌC VIÊN THỰC HIỆN : HỒNG GIA HUY LỚP : 15M-VT2 NIÊN KHĨA : 2015-2017 HÀ NỘI – 09/2017 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2017 Người cam đoan Hoàng Gia Huy LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy cô môn Điện tử truyền thông - Khoa sau đại học - Viện Đại học mở Hà Nội, đặc biệt hướng dẫn tận tình thầy giáo PGS.TS Vũ Văn Yêm để tơi hồn thành đề tài Tôi xin cảm ơn anh chị em học viên lớp 15M-VT2, khóa 2015-2017, Khoa sau đại học, Viện Đại học mở ủng hộ giúp đỡ trình học tập thực luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô, tác giả tài liệu tham khảo mà sử dụng trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG - VNPT HÀ NỘI 1.1 Kiến trúc sở hạ tầng mạng di dộng Vinaphone Trung tâm Viễn thông – VNPT Hà Nội 1.1.1 Nhà trạm cột anten 1.1.2 Hệ thống tiếp đất chống sét 1.1.3 Hệ thống nguồn điện trạm 1.1.4 Thiết bị phụ trợ 1.1.5 Mô hình truyền tải cho BTS/NodeB Vinaphone 1.2 Các hạng mục sở hạ tầng tồn tại, có nguy cao gây an tồn thơng tin liên lạc mạng di động Vinaphone 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ KHẢ DỤNG MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG – VNPT HÀ NỘI 19 2.1 Tổng hợp phân tích số liệu liên lạc mạng di động Vinaphone 19 2.1.1 Nguồn điện 23 2.1.2 Truyền dẫn 26 2.2 Các giải pháp nâng cao độ khả dụng mạng di động Vinaphone 27 2.2.1 Nguồn điện 27 2.2.2 Truyền dẫn 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ KHẢ DỤNG MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE 48 3.1 Triển khai giải pháp 48 3.1.1 Nguồn điện 48 3.1.2 Truyền dẫn 51 3.2 Kết đạt 53 3.3 Kết luận chương 57 KẾT LUẬN LUẬN VĂN 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Hình 1: Mơ hình trạm BTS Hình 2: Mơ hình truyển tải kết nối BTS/NodeB tỉnh có BSC/RNC đặt nội tỉnh Hình 3:Mơ hình truyển tải kết nối BTS/NodeB tỉnh có BSC/RNC đặt liên tỉnh tỉnh Hình 4, 5: Tủ phát sóng tích hợp tủ nguồn khơng có cảnh báo AC, DC, REC IBS KDT-Sai-Đong-No17-IBS_HNI Hình 6:Quy định màu đấu cảnh báo thiết bị Huawei Hình 7:Quy định đấu dây cảnh báo vào thiết bị BBU Hình 8: Cấu tạo cáp quang treo 12fo Hình 9:Cấu tạo cáp quang luồn cống 12fo Hình 10:Cấu tạo dây nhẩy quang chống chuột Hình 11 Mơ hình đấu splitter 1:2 làm truyền dẫn hướng cho trạm BTS Hình 12: Tủ ODF Postef dùng cho trạm BTS Hình 13: Tủ ODF treo cầu cáp Hình 14: Tủ ODF lắp đặt khơng tiêu chuẩn Hình 15: Lắp cáp quang tủ ODF trạm BTS ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT • VNPT: Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam • VNPT HN/VTHN: Viễn thơng Hà Nội • TTVT1: Trung tâm Viễn thơng • RNOC: Trung tâm Điều hành khu vực 1, thuộc Trung tâm Điều hành - Ban Khai thác mạng - VNPT Net • TT ĐHTT: Trung tâm Điều hành thơng tin • ĐHM: Bộ phận điều hành xử lý cố sở hạ tầng BTS Trung tâm Điều hành thơng tin • Đài KT&HTDV: Đài Khai thác Hỗ trợ dịch vụ - Trung tâm Điều hành thơng tin • Phòng VT: Phòng Vơ tuyến - Trung tâm Điều hành thơng tin • Đài QLHT: Đài Quản lý hạ tầng - Trung tâm Điều hành thông tin • BTS: Trạm thu phát sóng thơng tin di động • IBS: trạm BTS phủ sóng tòa nhà (Inbuilding) • Độ khả dụng: khả phục vụ dịch vụ mạng di động khoảng thời gian định • Thiết bị BTS: Bao gồm tủ BTS thiết bị bên tủ • Đơn vị quản lý CSHT: Các ĐVT, ĐNĐ-ĐH đơn vị trực tiếp quản lý, sửa chữa, khắc phục cố CSHT trạm BTS/IBS, chịu trách nhiệm xử lý cố ban đầu cố thuộc thiết bị truyền dẫn vi ba địa bàn phân cơng • FM_TOOL: Hệ thống giám sát cảnh báo VNPT NET xây dựng phục vụ công tác điều hành xử lý cố mạng Vinaphone • CCOS: Chương trình xử lý phản ánh khách hàng chất lượng mạng Vinaphone VNPT Net • XHH: Xã hội hóa • CSDL: Cơ sở liệu • CSHT trạm BTS: Là toàn sở hạ tầng trạm BTS (2G, NodeB, SingleRAN), IBS VNPT Hà Nội quản lý khai thác, bao gồm: o Nhà trạm o Truyền dẫn (đồng/quang/viba) o Nguồn điện AC, DC, accu o Hệ thống tiếp đất thiết bị chống sét o Cột anten (đối với BTS số trường hợp IBS có kéo dài sector) o Cầu cáp o Thiết bị điều hoà nhiệt độ o Thiết bị cảnh báo (nhiệt độ, cháy, mở cửa, v.v ), thiết bị chống cháy nổ, dụng cụ chữa cháy o Các thiết bị khác (đèn chiếu sáng, mạng điện sinh hoạt, v.v ) o Hệ thống an ten feeder tòa nhà (đối với IBS) • KTV: Kỹ thuật viên • MC: Trạm Microcell • MLL : Mất liên lạc • PCCN/PCCC: Phòng chống cháy nổ/Phòng cháy chữa chá • ĐVT: Đội Viễn thơng • ĐƯCTT: Đội Ứng cứu thơng tin • ĐNĐĐH: Đội Nguồn điện Điều hồ • Phòng (KTNV/TH): Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ/ Tổng hợp) - TTVT1 • Bss.vnpt.vn: hệ điều hành sản xuất kinh doanh VNPT Hà Nội • CSHT trạm BTS XHH: Là phần CSHT trạm BTS (2G, NodeB, SingleRAN, 4G), IBS đối tác đầu tư cung cấp cho VNPT Hà Nội để phục vụ lắp đặt, phát sóng trạm, bao gồm không giới hạn: nhà trạm, hệ thống tiếp đất chống sét, cột anten, điều hoà nhiệt độ, cảnh báo ngoài, thiết bị chiếu sáng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy phát điện dự phòng, hệ thống an ten feeder tòa nhà (đối với IBS) • CSHT trạm BTS: Cơ sở hạ tầng bên trạm BTS, bao gồm: Anten, Feeder tiếp đất cho Anten, Feeder CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG - VNPT HÀ NỘI 1.1 Kiến trúc sở hạ tầng mạng di dộng Vinaphone Trung tâm Viễn thông – VNPT Hà Nội 1.1.1 Nhà trạm cột anten • Vỏ trạm: cơng trình kiến trúc nhằm che chở, bảo vệ thiết bị chống lại tác hại mơi trường • Cột ăng ten dây co (Guyed Mast): cột có chiều cao, kết cấu chịu tải dây cáp co sử dụng lắp đặt ăng ten thơng tin • Tháp ăng ten tự đứng (Self Supporting Tower): tháp có chiều cao, chịu tải phận cấu tạo nên thân tháp dùng để lắp đặt ăng ten thơng tin • Thang, cầu cáp (Cable Ladder): phận thuộc trạm thu phát nhằm mục đích gá đỡ cáp thơng tin từ thiết bị thông tin đến thiết bị thông tin từ thiết bị thu phát vơ tuyến tới vị trí lắp đặt ăng ten 1.1.2 Hệ thống tiếp đất chống sét • Điện cực đất (Earth Electrode): một nhóm phận dẫn điện tiếp xúc tốt tạo liên hệ dẫn điện với đất • Tổ tiếp đất (Earthing Group): phận hệ thống tiếp đất bao gồm điện cực đất kết nối chúng thực chức tiếp xúc điện với đất • Mạng tiếp đất (Earthing Network): tổ tiếp đất nhiều tổ tiếp đất có chức khác liên kết với khu vực địa lý • Hệ thống tiếp đất (Earthing System): bao gồm mạng tiếp đất dây dẫn đất • Hệ thống tiếp đất công tác (Communication Earth): hệ thống tiếp đất làm nhiệm vụ phần dẫn hệ thống thu phát vô tuyến Hướng dẫn thi công lắp đặt tủ phân phối quang ODF (tủ Postef sử dụng trạm BTS VNPT Hà Nội) A Treo tường (1) Đánh dấu tường bốn vị trí khoan lỗ gắn tắc-kê nhựa theo kích thước A,B theo loại hộp Hộp đến A: 100mm B: 12 170mm (2) Khoan lỗ gắn tắc-kê nhựa theo vị trí đánh dấu, bắt vít vào tắc kê mũ vít cách mũ tắc-kê khoảng 8~10mm (3) Lựa cài vít vào lỗ cài phần có bán kính lớn sau kéo nhẹ hộp theo chiều xuống (4) Kiểm tra độ vững trước làm tiếp B Treo cầu cáp (1) Chuẩn bị đai khóa đai phụ kiện kèm theo (2) Sử dụng dụng cụ siết đai inox để siết chặt hộp vào cầu cáp sau luồn đai inox (3) Kiểm tra độ vững trước làm tiếp Thi công cáp quang tủ ODF: o Làm vệ sinh cáp Bóc tuốt vỏ cáp quang quần băng dính vào điểm lắp kẹp cáp Khi cần lắp thêm ống đệm để tránh kẹp trực tiếp vào vỏ cáp o Lắp kẹp cáp phải bảo đảm đưa cáp vào khơng bị gập q bán kính uốn cong cho phép, xiết chặt kẹp vào cáp, vít chặt dây gia cường vào định vị tiếp đất dây gia cường Định vị ống lõng vào khe quy định, đậy nắp ngăn ống sợi không để kẹp vào ống sợi 45 o Phân nhóm sợi quang đặt ống nhựa theo nhóm Lắp khay chứa sợi quang vào giá Định vị dây nối quang vào khay chứa sợi quang, đánh dấu dây nối o Phân nhóm dây nối quang o Đưa sợi quang hàn đạt chất lượng vào khay đựng sợi quang tuyệt đối không để sợi quang cong bán kính uốn cong cho phép o Đặt ống co nhiệt mối hàn vị trí theo thứ tự gá ống bảo vệ o Lắp nối quang bảng tiếp hợp Đánh dấu tên cho vị trí nối quang o Định vị cáp đầu giá cáp ODF Hình 15 Lắp cáp quang tủ ODF trạm BTS 46 KẾT LUẬT CHƯƠNG Bằng phương pháp tra cứu lý lịch sửa chữa, thống kê phân tích số liệu thời gian liên lạc trạm BTS nguyên nhân ảnh hưởng đến độ khả dụng mạng di động VNP TTVT1 Trong nguồn điện 04 nguyên nhân, truyền dẫn 03 nguyên nhân Từ đây, đưa phương án, giải pháp phù hợp để khắc phục xử lý nguyên nhân 47 CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ KHẢ DỤNG MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE 3.1 Triển khai giải pháp 3.1.1 Nguồn điện a) Trang bị, chạy máy phát điện Bổ sung, trang bị máy phát điện lưu động • Mua sắm, bổ sung trang bị 08 máy phát điện ứng cho trạm BTS xảy cố liên lạc • Thực khảo sát tất trạm BTS trực thuộc TTVT1 quản lý, xác định 127 trạm BTS chạy máy phát điện, 23 trạm dân không cho chạy MFĐ 25 trạm không cần thực chạy máy phát điện (do có nguồn điện, ưu tiên dùng chung nguồn với tổng đài, có sẵn máy phát điện cố định) • Chạy máy phát điện ứng cứu cho toàn 127 trạm BTS theo giải pháp nêu b) Trang bị, thay ắc quy có chất lượng • Khảo sát mặt nhà trạm trước thi công lắp đặt ắc quy: Đảm bảo đủ diện tích để lắp đặt ắc quy giá đỡ ắc quy theo đồng Thu hồi nhập kho giá đỡ ắc quy cũ Tận dụng tối đa dây ắc quy cũ để thay cho ắc quy Trong trường hợp dây ắc quy cũ không đủ độ dài, triển khai sử dụng dây để đấu ắc quy, thu hồi dây nguồn ắc quy cũ tận dụng để sử dụng làm dự phòng dùng cho trạm khác • Ln sẵn sàng dự phòng nguồn máy nổ để trạm không bị liên lạc xảy điện lưới trình thay ắc quy • Thực thay gần 58 trạm BTS có ắc quy chất lượng, tất sử dụng chủng loại ắc quy 12v 48 • Căn vào thời gian điện trung bình tháng, tháng trạm BTS để trang bị ắc quy có dung lượng phù hợp Đặc biệt ưu tiên trạm khu vực đơng dân cư có doanh thu cao • Sử dụng ắc quy thay tốt, tận dụng để thay cho số trạm BTS có ắc quy chất lượng trang bị cho cho trạm IBS Đây trạm nằm khu vực dân cư, doanh thu thấp Vận hành, bảo dưỡng ắc quy • Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ ắc quy trạm BTS (tuyến bảo dưỡng, danh sách trạm BTS cần bảo dưỡng, lịch trình bảo dưỡng, kế hoạch vật tư, cơng cụ dụng cụ cần thiết); • Chuẩn bị phân cơng nhân cho bảo dưỡng • Ghi chép thơng số U, I tình trạng thiết bị vào phiếu kiểm tra bảo dưỡng định kỳ) tháng/ lần c) Thay thiết bị máy nắn nguồn • Khảo sát vị trí, mặt để thực lắp đặt máy nắn nguồn thay cho máy nắn nguồn cũ: Vị trí thuận tiện cho lắp đặt Có thể tận dụng dây nguồn AC, DC cũ Nếu khơng vị trí để lắp đặt để tận dụng dây nguồn cũ, trang bị dây nguồn mới, thu hồi nhập kho dây nguồn cũ để tái sử dụng • Vận chuyển máy nắn nguồn lên vị trí khảo sát trạm BTS • Rải sẵn dây nguồn AC đến máy nắn nguồn • Rải sẵn dây nguồn DC từ máy nắn nguồn mớiđến thiết bị phát sóng ắc quy • Đấu nối dây cảnh báo từ máy nắn nguồn đến tủ cảnh báo • Rút dây nguồn AC khỏi máy nắn nguồn cũ đấu nguồn AC cho máy nắn nguồn mới, máy nắn nguồn cũ sử dụng nguồn AC (trạm không bị liên lạc) Vận hành chạy thử máy nắn nguồn mới, kiểm tra vận hành, test thử cảnh báo 49 • Rút dây nguồn DC khỏi thiết bị phát sóng, đấu vào máy nắn nguồn Do rải dẫn dây nguồn nên thời gian liên lạc trạm ngắn (khoảng 15-30 phút) • Đấu ắc quy vào thiết bị máy nắn nguồn • Dọn dẹp vệ sinh nhà trạm thu hồi thiết bị cũ để làm dự phòng lý • Đấu chuyển sang sử dụng máy nắn nguồn vào thời điểm sau 23h Đây thời điểm thấp điểm lưu lượng sử dụng di động, giảm thiểu thiệt tối đa ảnh hưởng tới chất lượng mạng lưới liên lạc trạm thực đấu chuyển • Thực thơng báo thời gian thực đấu chuyển thiết bị đến khách hàng khu vực lên trang web VNPT Hà Nội d) Kiểm tra, xử lý, đấu cảnh báo sở hạ tầng (AC, DC, REC, HT) theo quy chuẩn • Cử cán kỹ thuật đến trạm BTS thực test thử cảnh báo (AC, DC, REC, HT) trạm theo bước sau: Bước 1: Kiểm tra dây đấu nhảy cảnh báo từ tủ nguồn 48vdc đến phiến đấu cảnh báo tủ BTS xem có tốt khơng cách test cảnh báo với OMC o Nếu dây nhảy tốt, tiếp xúc với phiến tốt chưa đấu vào cảnh báo tủ nguồn mà Test cảnh báo khơng hết xác định lỗi card cảnh báo tủ BTS o Nếu hết cảnh báo có nghĩa dây nhảy card cảnh báo tủ BTS tốt không lỗi, chuyển sang Bước 2: Xác định xác chân đấu cảnh báo tủ nguồn 48vdc chân (VD cảnh báo AC đấu vào chân nào) sau đấu dây cảnh báo từ tủ BTS sang chân cảnh báo tủ nguồn Test cảnh báo với OMC o Nếu hết cảnh báo OK o Nếu khơng hết cảnh báo xác định lỗi chân đấu cảnh báo lỗi card điều khiển tủ nguồn Việc phải thay card điều khiển tủ nguồn 50 • Thực đấu nối, khai báo lại cảnh báo trạm chưa khai báo cảnh báo sở hạ tầng bị đấu loop • Cập nhật, ghi chép lại tồn lỗi cảnh báo hỏng thiết bị (hỏng tủ cảnh báo ngoài, card điều khiển máy nắn nguồn ) để tập hợp lên phương án sửa chữa, thay thiết bị • Thường xuyên kiểm tra theo định kỳ tháng/lần • Gửi danh sách trạm BTS bị liên lạc nguồn điện, không cảnh báo nguồn (AC, DC) định kỳ hàng tuần, tháng cho đơn vị để thực xác minh nguyên nhân xử lý 3.1.2 Truyền dẫn a) Triển khai kéo cáp quang treo, cống 12fo • Thực khảo sát đề xuất, thi công, hàn nối tuyến cáp quang 12fo từ măng xông quang gần đến trạm BTS • Các trạm có sẵn cáp quang 8Fo tốt đủ dung lượng (tối thiểu 2Fo) khơng phải kéo tuyến cáp quang 12Fo • Do khối lượng cơng việc lớn, thực triển khai kéo cáp quang thành phase Ưu tiên trạm có lưu lượng lớn, khu vực đơng dân cư trạm có nguy hư hỏng cáp cao • Lập kế hoạch, thực đấu chuyển từ cáp quang 4fo sang cáp 12fo o Đăng ký kế hoạch đấu chuyển truyền dẫn Điều hành mạng – Trung tâm Điều hành thông tin o Thực tạo tuyến truyền dẫn cho cáp 12fo, đấu sẵn dây nhẩy quang tổng đài trạm BTS o Trước thực đấu chuyển, gọi điện thoại lên Điều hành mạng thời gian, thông báo thời gian liên lạc trạm BTS thực đấu chuyển o Mở măng xông cáp, thực hàn nối chuyển truyền dẫn từ cáp 4fo sang cáp 12fo 51 • Cáp quang 4fo cũ sử dụng làm cáp dự phòng hướng xảy cố với cáp 12fo • Thực dùng splitter 1:2 để đấu truyền dẫn 02 hướng cho trạm BTS Đặc biệt ưu tiên trạm có lưu lượng cao phân loại b) Phối hợp, giám sát điện lực thải đơn vị thi cơng làm đường • Cử kỹ thuật viên, thường xuyên giám sát, phối hợp với đơn vị điện lực, thi công làm đường theo kế hoạch để đảm bảo an tồn truyền dẫn • Rải sẵn cáp thực đấu chuyển tuyến truyền dẫn sau 23h đêm trường hợp cần chuyển tuyến truyền dẫn Thông báo thời gian, kế hoạch lên trang web, thông báo đến khách hàng bị dịch vụ thời gian thực đấu chuyển • Lập biên xác định trách nhiệm trường hợp thi công không theo kế hoạch Gửi văn đến đơn vị thi công yêu cầu xử lý kỷ luật, bồi thường thiệt hại c) Bịt kín lỗ hổng nhà trạm thay dây nhẩy quang chống chuột • Thành lập nhóm thực thi công gồm người thực thay dây nhẩy quang chống chuột • Thay dây nhẩy quang: rải sẵn dây nhẩy quang từ hộp OTB nhà trạm theo cầu cáp đến thiết bị BTS, phần dây thừa quấn gọn gàng treo cầu cáp (độ cong gập theo tiêu chuẩn cho phép) Dây nhẩy quang sử dụng để thay phải theo tiêu chuẩn thiết bị, hộp OTB sử dụng Rút dây nhẩy quang cũ cắm dây nhẩy quang lúc đầu Thu hồi dây nhẩy quang cũ làm vật tư dự phòng • Tiến độ thực yêu cầu trạm/ngày • Thực liên hệ với OMC – ĐHTT để kiểm tra suy hao truyền dẫn sau thực thay dây nhẩy quang chống chuột Suy hao u cầu 14Db • Các nhóm tập hợp báo cáo tiến độ thi công hàng ngày, khó khăn vướng mắc tồn tại, vật tư thi cơng, đề xuất xử lý 52 • Thi cơng lắp đặt tủ ODF quang trạm BTS theo quy chuẩn quy định 3.2 Kết đạt Sau năm triển khai giải pháp nâng cao độ khả dụng mạng di động VNP, đến T8/2017, TTVT1 đạt kết vượt tiêu yêu cầu đề sau: (Số liệu lấy trang báo cáo 10.10.20.15 VNPT Hà Nội) a Độ khả dụng mạng di động VNP TTVT1: Độ khả dụng mạng di động 3G VNP: Số Tổng trạm ĐV quản lý số lần Q.Lý MLL hạ tầng Tổng thời gian MLL Thời gian MLL trung bình Số lần MLL TD Trung Tâm Viễn Thông 1888 10 12 178 23 Số Số Số lần phút phút MLL MLL MLL AC TD AC 1001 11 887 Độ khả dụng 99.975 Độ khả dụng mạng di động 2G VNP: Số Tổng trạm ĐV quản lý số lần Q.Lý MLL hạ tầng Tổng thời gian MLL Thời gian MLL trung bình Số lần MLL TD Trung Tâm Viễn Thông 1831 11 14 164 26 53 Số Số Số lần phút phút MLL MLL MLL AC TD AC 1168 12 663 Độ khả dụng 99.974 Như vậy: • Độ khả dụng mạng di động đạt 99,97%, vượt so với u cầu tập đồn 99,94% • Thời gian MLL trung bình/tháng: 10 phút/ tháng, giảm 1/5 so với thời điểm tháng 9/2016 vượt yêu cầu 2,5 lần so với yêu cầu đặt 25 phút MLL/trạm/tháng • Thời gian liên lạc nguyên nhân nguồn điện: o 3G: 887 phút chiếm 47% thời gian liên lạc TTVT1 o 2G: 663 phút chiếm 36,2 % thời gian liên lạc TTVT1 • Thời gian liên lạc nguyên nhân truyền dẫn: o 3G: 1001 phút chiếm 53% thời gian liên lạc TTVT1 o 2G: 1168 phút chiếm 63,8% thời gian liên lạc TTVT1 TTVT1-T9/2016 TTVT1-T8/2017 Yêu cầu tâp đoàn VNPT Độ khả dụng 99,86% 99,975% 99,94% Thời gian MLL 61,9 10 75 10035 1888 25 TB/tháng (phút) Tổng thời gian MLL/tháng (phút) 54 b Độ khả dụng mạng di động VNPT Hà Nội: Độ khả dụng mạng di động 3G VNP: Số trạm Q.Lý hạ tầng Tổng số lần MLL Số lần MLL TD Số phút MLL TD Số lần MLL AC Số phút MLL AC Độ khả dụng Trung Tâm Viễn Thông 175 23 1888 10 12 1001 11 887 99.975 Trung Tâm Viễn Thông 348 25 1629 650 17 979 99.989 Trung Tâm Viễn Thông 428 56 4345 10 15 1066 41 3279 99.977 Trung Tâm Viễn Thông 292 22 1518 743 15 775 99.988 Trung Tâm Viễn Thông 217 33 1948 27 1699 250 99.979 Trung Tâm Viễn Thông 279 59 3078 11 33 2002 26 1075 99.974 Trung Tâm Viễn Thông 281 61 3455 12 23 1678 38 1777 99.972 Trung Tâm Viễn Thông 193 79 5419 28 37 3273 42 2146 99.935 Trung Tâm Viễn Thông 334 27 2286 17 1777 10 508 99.984 VNPT 2547 418 29262 11.49 212 17585 206 11676 99.9734 ĐV quản lý Tổng Thời gian thời gian MLL trung MLL bình 55 Độ khả dụng mạng mạng di động 2G VNP: Số trạm Q.Lý hạ tầng Tổng số lần MLL Số lần MLL TD Số phút MLL TD Số lần MLL AC Số phút MLL AC Độ khả dụng Trung Tâm Viễn Thông 163 26 1831 11 14 1168 12 663 99.974 Trung Tâm Viễn Thông 300 36 2426 14 967 22 1459 99.981 Trung Tâm Viễn Thông 371 47 4609 12 20 1736 27 2873 99.971 Trung Tâm Viễn Thông 269 16 1367 916 451 99.988 Trung Tâm Viễn Thông 188 27 1726 22 1544 182 99.979 Trung Tâm Viễn Thông 259 51 2638 10 30 1779 21 859 99.976 Trung Tâm Viễn Thông 243 59 3617 14 26 1984 33 1634 99.966 Trung Tâm Viễn Thông 189 69 5017 26 33 3129 36 1888 99.939 Trung Tâm Viễn Thông 301 23 1914 15 1391 523 99.985 VNPT 2283 364 26866 11.77 192 16335 172 10532 99.9728 ĐV quản lý Tổng Thời gian thời gian MLL trung MLL bình So sán độ khả dụng với trung tâm lại VNPT Hà Nội: • TTVT1 đứng vị trí thứ Trung tâm VNPT Hà Nội • Độ khả dụng TTVT1 mức trung bình VNPT Hà Nội 56 3.3 Kết luận kiến nghị Kết luận: Việc triển khai tốt giải pháp nâng cao độ khả dụng mạng di động, giúp cho TTVT1 giảm thiểu tối đa thời gian liên lạc trạm BTS, tăng cao độ khả dụng mạng di động Qua tăng cao hiệu doanh thu từ trạm di động mang đến chất lượng di động tốt đến với khách hàng Kiến nghị: Hiện nay, TTVT1 giảm thiểu thời gian liên lạc trạm BTS ấn tượng sau năm triển khai Tuy nhiên, nhiều hạng mục sở hạ tầng phát sinh, gây nguy liên lạc trạm BTS Vì vậy, nhiệm vụ đặt phải tìm giải pháp, phương thức triển khai hiệu để giảm thiểu tối đa thời gian liên lạc trạm BTS Đặc biệt thời gian liên lạc nguyên nhân điện lực thải, đơn vị thi công làm đường khu vực dân cư không cho chạy máy phát điện triển khai chưa hiệu Những nguyên nhân hàng tháng thường chiếm khoảng 70% thời gian liên lạc toàn TTVT1 Nếu hạn chế tối đa nguyên nhân gây liên lạc này, độ khả dụng mạng di động VNP tăng lên nhiều (dự kiến độ khả dụng đạt 99,99% thời gian liên lạc trung bình tháng 2-3 phút/trạm/ tháng) 57 KẾT LUẬN Hiện nay, bối cảnh cạnh tranh gay gắt nhà mạng Viettel, Mobi, Vina, ngồi dịch vụ kinh doanh, marketing, bán hàng, truyền thơng chất lượng mạng đảm bảo yếu tố quan trọng để cạnh tranh, phát triển thị phần Việc xử dụng phương pháp phân tích, tìm ngun nhân cố triển khai giải pháp nâng cao độ khả dụng mạng di động Vinaphone thành công khu vực TTVT1 –VNPT Hà Nội đề tài mang tính thực tiễn có hiệu cao Luận văn đạt kết cụ thể sau: • Thứ nhất: khái quát hạng mục sở hạ tầng, mạng lưới truyền dẫn nguồn điện VNPT Hà Nội quản lý • Thứ hai: đưa mục tiêu cần đạt độ khả dụng mạng di động VNP • Thứ ba: tìm hạng mục sở hạ tầng chưa đảm bảo, dẫn đến làm giảm độ khả dụng mạng di động VNP • Thứ tư: đề xuất giải pháp để đảm bảo hạng mục sở hạ tầng, nâng cao độ khả dụng mạng • Thứ năm: tìm phương thức triển khai giải pháp đạt hiệu cao 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Anh: SM, cdmaOne and 3G Systems tác giả Raymond Steele Chin-Chun Lee Peter Gould Nhà xuất Wiley, năm 2001 SM System Engineering (Artech House Mobile Communications Series) tác giả Asha Mehrotra Nhà xuất Artech Print on Demand, năm 1997 GSM and Personal Communications Handbook (Artech House Mobile Communications Library) tác giả Siegmund Red Nhà xuất Artech House Publishers, năm 1998 CDMA for UMTS: HSPA Evolution and LTE tác giả Harri Holma, Antti Toskala Nhà xuất Wiley, năm 2010 Introduction to Mobile Telephone Systems: 1G, 2G, 2.5G, and 3G Technologies and Services tác giả Lawrence Harte Nhà xuất Althos Publishing, năm xuất 2003 Wireless Technician's Handbook (Artech House Mobile Communications Library) tác giả Andrew Miceli Nhà xuất Artech House Publishers, năm 1999 UMTS Network Planning and Development: Design and Implementation of the 3G CDMA Infrastructure tác giả Chris Braithwaite, Mike Scott Nhà xuất Newnes; edition, năm 2003 Các Website, Diễn đàn tham khảo: https://vntelecom.org www.dientuvienthong.net/ Electronicctu.net 59 ... CƠ SỞ HẠ TẦNG MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG - VNPT HÀ NỘI 1. 1 Kiến trúc sở hạ tầng mạng di dộng Vinaphone Trung tâm Viễn thông – VNPT Hà Nội 1. 1 .1 Nhà trạm cột anten... lạc mạng di động yêu cầu cần đạt 18 CHƯƠNG 2:CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ KHẢ DỤNG MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG – VNPT HÀ NỘI 2 .1 Tổng hợp phân tích số liệu liên lạc mạng di động. .. liên lạc mạng di động Vinaphone Yêu cầu độ khả dụng mạng di động Vinaphone tập đoàn VNPT Theo yêu cầu tập đoàn VNPT VNPT tỉnh thành mạng di động VNP Hà Nội phải đạt yêu cầu: • Độ khả dụng đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao độ khả dụng mạng di động vinaphone tại trung tâm viễn thông 1 VNPT hà nội , Nâng cao độ khả dụng mạng di động vinaphone tại trung tâm viễn thông 1 VNPT hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn