Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh ninh bình

156 4 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH NGUYỄN LÊ HUYỀN ANH HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Đỗ Hữu Tùng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Lê Huyền Anh LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn cao học ‘‘Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình’’ ngồi nỗ lực thân, tơi nhận hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Viện Đại học Mở Hà Nội giúp đỡ, tạo điều kiện cho q trình học tập hồn thành luận văn Trân trọng cảm ơn lãnh đạo đồng nghiệp quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận, nghiên cứu tài liệu phục vụ cho việc hoàn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Đỗ Hữu Tùng dành thời gian tâm huyết hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Trân trọng cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đề tài luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU .8 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 10 Mục đích nghiên cứu 12 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .12 4.1 Đối tượng nghiên cứu 12 4.2 Phạm vi nghiên cứu 12 Phương pháp nghiên cứu 12 Những đóng góp luận văn 14 Kết cấu luận văn 14 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 15 1.1 Một số khái niệm 15 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 15 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực tổ chức 17 1.1.3 Khái niệm chất lượng nguồn nhân lực 17 1.1.4 Khái niệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức 18 1.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực 18 1.2.1 Thể lực 18 1.2.2 Trí lực 19 Học viên: Nguyễn Lê Huyền Anh Lớp cao học QTKD-15MQT64 Đề tài luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình 1.2.3 Tâm lực .20 1.3 Một số hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức 21 1.3.1 Quy hoạch nguồn nhân lực 21 1.3.2 Tuyển dụng sử dụng lao động 22 1.3.3 Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 22 1.3.4 Tạo động lực cho lao động 24 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 25 1.4.1 Yếu tố bên 25 1.4.2 Yếu tố bên 26 1.5 Kinh nghiệm học bảo hiểm xã hội số tỉnh, thành 27 1.5.1 Kinh nghiệm học Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam .27 1.5.2 Kinh nghiệm học Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định 28 1.5.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình .29 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 31 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH 32 2.1 Tổng quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình 32 2.1.1 Quá trình xây dựng 32 2.1.1.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình 32 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.1.3 Cơ cấu máy chức nhiệm vụ 34 2.1.2 Kết thực nhiệm vụ (2012 - 2016) 38 2.1.2.1 Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN 38 2.1.2.2 Giải chi trả chế độ BHXH, BHYT 41 2.1.2.3 Công tác cải cách TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ, thực chế độ, sách BHXH, BHYT 43 2.1.2.4 Công tác tra, kiểm tra 44 Học viên: Nguyễn Lê Huyền Anh Lớp cao học QTKD-15MQT64 Đề tài luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình 2.2 Thực trạng chất lượng NNL lực BHXH tỉnh Ninh Bình 47 2.2.1 Thể lực 47 2.2.2 Trí lực 49 2.2.3 Tâm lực .52 2.3 Một số hoạt động nâng cao chất lượng NNL BHXH tỉnh Ninh Bình .55 2.3.1 Quy hoạch cán 55 2.3.2 Tuyển dụng, sử dụng đánh giá người lao động 57 2.3.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 60 2.3.4 Chính sách đãi ngộ người lao động 63 2.4 Đánh giá thực trạng việc chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình 71 2.4.1 Những thành tựu đạt 71 2.4.2 Một số tồn cần khắc phục nguyên nhân 73 2.4.2.1 Tồn tại, hạn chế 73 2.4.2.2 Nguyên nhân .76 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 78 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH 79 3.1 Phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .79 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình.81 3.2.1 Hồn thiện quy hoạch cán 81 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng, sử dụng đánh giá người lao động .83 3.2.2.1 Công tác tuyển dụng 83 3.2.2.2 Sử dụng lao động 84 3.2.2.3 Đánh giá người lao động .86 3.2.3 Chính sách đãi ngộ người lao động .87 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 90 Học viên: Nguyễn Lê Huyền Anh Lớp cao học QTKD-15MQT64 Đề tài luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình 3.2.4.1 Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chế độ khuyến khích học tập tổ chức thi nghiệp vụ cán viên chức 90 3.2.4.2 Nâng cao chất lượng tập huấn nghiệp vụ 92 3.3 Các kiến nghị 94 3.3.1 Với Lãnh đạo BHXH tỉnh 94 3.3.2 Với quan hữu quan 95 3.3.3 Với BHXH Việt Nam 95 KẾT LUẬN .98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC SỐ 01: PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 103 PHỤ LỤC SỐ 02: BẢNG ĐIỂM CHO BHXH HUYỆN, THÀNH PHỐ 107 PHỤ LỤC SỐ 03: BẢNG ĐIỂM DÀNH CHO CÁC PHÒNG 130 Học viên: Nguyễn Lê Huyền Anh Lớp cao học QTKD-15MQT64 Đề tài luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình DANH MỤC VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Ý nghĩa BHXH : Bảo hiểm xã hội BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXHTN : Bảo hiểm xã hội tự nguyện BHYT : Bảo hiểm y tế CCVC : Công chức viên chức CĐBHXH : Chế độ bảo hiểm xã hội CNH-HĐH : Cơng nghệp hóa - Hiện đại hóa CNTT : Cơng nghệ thơng tin DSPH : Dưỡng sức phục hồi 10 GĐBHYT : Giám định bảo hiểm y tế 11 HC : Hành 12 HĐLĐ : Hợp đồng lao động 13 HĐND : Hội đồng nhân dân 14 KCB : Khám, chữa bệnh 15 KHTC : Kế hoạch - Tài 16 NNL : Nguồn nhân lực 17 NSNN : Ngân sách nhà nước 18 TCCB : Tổ chức cán 19 TN&QLHS : Tiếp nhận Quản lý hồ sơ 20 TTKT : Thanh tra - Kiểm tra 21 UBND : Ủy ban nhân dân Học viên: Nguyễn Lê Huyền Anh Lớp cao học QTKD-15MQT64 Đề tài luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Nội dung Bảng 2.1: Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXHTN (2012 – 2016) Bảng 2.2: Số thu BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2016 Bảng 2.3: Tổng chi BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2016 Bảng 2.4: Kết kết dư quỹ BHYT giai đoạn 2012 - 2016 Bảng 2.5: Tổng chi BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2016 Bảng 2.6: Cơ cấu lao động theo tuổi BHXH tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 – 2016 Bảng 2.7: Kết khám sức khỏe cán bộ, công chức viên chức BHXH tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 - 2016 Bảng 2.8: Thống kê trình độ đào tạo cán bộ, CCVC BHXH tỉnh Ninh Bình Bảng 2.9: Chất lượng nhân lực BHXH tỉnh Ninh Bình theo trình độ lý luận trị 10 Bảng 2.10: Kết đánh giá công chức viên chức 11 Bảng 2.11: Thành tích danh hiệu thi đua cá nhân tập thể BHXH tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 - 2016 12 Bảng 2.12: Quy hoạch chức danh cán quản lý BHXH tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 – 2016 13 Bảng 2.13: Đánh giá hoạt động đánh giá nhân viên 14 Bảng 2.14: Chi phí đào tạo qua năm BHXH tỉnh Ninh Bình 15 Bảng 2.15: Căn chấm điểm thi đua BHXH tỉnh Ninh Bình 16 Bảng 2.16: Mức thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu thi đua 17 Bảng 2.17: Mức thưởng cho tập thể đạt danh hiệu thi đua 18 Bảng 2.18: Mức thưởng quý cá nhân 19 Bảng 2.19: Mức chi khám chữa bệnh, đồng phục BHXH tỉnh Ninh Bình Học viên: Nguyễn Lê Huyền Anh Lớp cao học QTKD-15MQT64 Đề tài luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình DANH MỤC HÌNH VẼ STT Tên hình vẽ Nội dung Sơ đồ 2.1: Quy trình đào tạo phát triển bồi dưỡng nhân lực Sơ đồ 2.2: Cơ cấu máy tổ chức bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình Sơ đồ 2.3: Quy trình tuyển dụng Biểu đồ 2.1: Cơ cấu giới tính BHXH tỉnh Ninh Bình năm 2016 Học viên: Nguyễn Lê Huyền Anh Lớp cao học QTKD-15MQT64 ... luận nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh. .. nghiên cứu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình - Về mặt khơng gian: Tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình, gồm Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh 08 Bảo hiểm xã hội huyện,... giá chất lượng nguồn nhân lực - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh ninh bình , Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn