Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thành phố tam điệp, tỉnh ninh bình

108 1 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH HỌ VÀ TÊN: TRỊNH XUÂN HUÂN HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2017 TÁC GIẢ Trịnh Xuân Huân II LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo tham gia giảng dạy lớp 15M-QT64 Viện đại học mở Hà Nội tạo điều kiện cho học viên khác có mơi trường học tập tốt, truyền đạt nhiều kiến thức hữu ích q trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên tận tình hướng dẫn bảo suốt thời gian thực luận văn Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, công chức cấp xã thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình tạo điều kiện hỗ trợ nhiệt tình việc cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2017 Tác giả Trịnh Xuân Huân MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 14 1.1 Cán công chức cấp xã 14 1.1.1 Một số khái niệm 14 1.1.2 Phân loại cán công chức cấp xã 17 1.1.3 Vai trò CBCC cấp xã 18 1.1.4 Đặc điểm cán công chức cấp xã 19 1.2 Chất lượng CBCC cấp xã 21 1.2.1 Chất lượng cán công chức cấp xã 21 1.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, cơng chức cấp xã 23 1.3 Nội dung nâng cao chất lượng CBCC cấp xã 29 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao chất lượng CBCC cấp xã 31 1.4.1 Các nhân tố bên 31 1.4.2 Các nhân tố bên 33 1.5 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng CBCC cấp xã học kinh nghiệm cho thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 36 1.5.1 Kinh nghiệm số địa phương 36 1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho thành phố Tam Điệp 39 Tiểu kết chương 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 41 2.1 Tổng quan Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 41 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 43 2.1.4 Số lượng, cấu, quy mô xã, phường thành phố Tam Điệp 50 2.2 Thực trạng chất lượng CBCC cấp xã thành phố Tam Điệp 51 2.2.1 Các tiêu chí thể phản ánh chất lượng cán công chức thành phố Tam Điệp 51 2.2.2 Các tiêu phản ánh chất lượng cán công chức cấp xã thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 56 2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 74 2.3.1 Về ưu điểm 74 2.3.2 Về hạn chế 74 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 75 Tiểu kết chương 76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH 77 3.1 Phương hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng cán công chức cấp xã thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017- 2022 77 3.1.1 Phương hướng, mục tiêu tỉnh Ninh Bình nâng cao chất lượng cán công chức xã 77 3.1.2 Phương hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 – 2022 80 3.2 Giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng CBCC cấp xã thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình thời gian tới 81 3.2.1 Nâng cao hiệu công tác bầu cử, tuyển dụng CBCC cấp xã 81 3.2.2 Nâng cao hiệu công tác quy hoạch CBCC 83 3.2.3 Hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức 87 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác đánh giá phân loại CBCC cuối năm 90 3.2.5 Thúc đẩy động lực tự học cán bộ, công chức xã 95 3.2.6 Chính sách bảo đảm lợi ích vật chất động viên tinh thần cho cán công chức 99 Tiểu kết chương 100 KIẾN NGHỊ 101 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CBCC Cán bộ, công chức KT-XH Kinh tế - xã hội CNH-HĐH QLNN QLHCNN HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân ĐC-XD-NN&MT QS 10 CBCCVC 11 MTTQ Mặt trận tổ quốc 12 BHYT Bảo hiểm y tế 13 BHXH Bảo hiểm xã hội Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa Quản lý nhà nước Quản lý hành nhà nước Địa chính, xây dựng, nơng nghiệp mơi trường Quân Cán bộ, công chức, viên chức DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG Tên Sơ đồ, Bảng Ký hiệu Trang Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức UBND thành phố Tam Điệp 51 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức UBND cấp xã 52 Bảng 2.1 Quy mô, số lượng CBCC cấp xã thành phố Tam Điệp 52 Bảng 2.2 Số lượng CBCC cấp xã thành phố Tam Điệp năm 2015 60 Bảng 2.3 Số lượng CBCC cấp xã thành phố Tam Điệp năm 2016 61 Bảng 2.4 Độ tuổi CBCC cấp xã thành phố Tam Điệp năm 2014, 2015 64 Bảng 2.5 Độ tuổi CBCC cấp xã thành phố Tam Điệp năm 2016 65 Trình độ văn hóa CBCC cấp xã thành phố Tam Điệp năm 67 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 2014, 2015, 2016 Trình độ chun mơn CBCC cấp xã thành phố Tam Điệp 68 năm 2014 Trình độ chun mơn CBCC cấp xã thành phố Tam Điệp năm 2015 69 Trình độ chuyên môn cán bộ, công chức cấp xã thành phố 70 Tam Điệp năm 2016 Trình độ tin học cán bộ, công chức cấp xã thành phố Tam 71 Điệp năm 2016 Trình độ LLCT cán bộ, cơng chức cấp xã thành phố Tam 73 Điệp năm 2015 Trình độ LLCT cán bộ, công chức cấp xã thành phố Tam 74 Điệp năm 2016 Trình độ QLNN cán bộ, cơng chức cấp xã thành phố Tam 76 Điệp năm 2015 Trình độ QLNN cán bộ, cơng chức cấp xã thành phố Tam Điệp năm 2016 77 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán gốc công việc", “Công việc thành công hay thất bại, cán tốt hay kém’’ Thực lời dạy Người trước yêu cầu thực tiễn nghiệp đổi mới, cải cách hành đất nước đòi hỏi phải có lực lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung cán bộ, công chức cấp xã) đáp ứng lực, trình độ chun mơn, khả thích ứng với nhiệm vụ giao, đáp ứng ngày tốt yêu cầu thời kỳ Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đội ngũ tiếp xúc trực tiếp, gần với nhân dân, tiếp thu phản ánh tâm tư, nguyện vọng nhân dân tới cấp có thẩm quyền, cầu nối nhân dân địa phương với Đảng, Nhà nước Chính vậy, sách, chế độ Đảng Nhà nước có đến tay nhân dân hay khơng dựa vào kết thực công việc cán bộ, công chức sở Việc lựa chọn CBCC cấp xã có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với lý tưởng, tin tưởng vào nghiệp đổi Đảng; có lối sống giản dị, sáng, gần gũi với nhân dân, tâm huyết với công việc Đây nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo tổ chức thực thành cơng đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội thực thắng lợi mục tiêu đề Làm để cán bộ, công chức không phát huy lực, sở trường mà gương để người khác noi theo Tam Điệp thành phố trẻ thành lập năm 2015 từ thị xã lên thành phố loại 3, trực thuộc tỉnh Ninh Bình, có 09 đơn vị phường, xã địa bàn với số lượng đội ngũ cán công chức cấp xã đông đảo (191 người) Song, thực tế chất lượng đội ngũ cán bộ,cơng chức cấp xã tồn nhiều bất cập: trình độ, lực chuyên mơn hạn chế, số cán bộ, cơng chức chưa đào tạo bản, chuyên ngành; ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc chưa chu; số phận cán bộ, cơng chức vướng vào thói hư, tật xấu: uống rượu, nhũng đoạn, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, ăn hối lộ, đút lót… Tuy nhiên, CBCC cấp xã đội ngũ hàng ngày phải giải khối lượng lớn công việc liên quan đến lĩnh vực đời sống: trị, văn hóa- xã hội, kinh tế, an ninh- quốc phòng địa phương Chính vậy, lý mà sử dụng cán bộ, cơng chức có chất lượng kém: lực, trình độ chun mơn yếu, tư tưởng trị, đạo đức lệch lạc…sẽ dẫn tới hậu trực tiếp, đáng tiếc, mà thiệt thòi quyền lợi nhân dân địa phương Chính vậy, lãnh đạo thành phố quan tâm đạo quan chuyên môn, xã, phường địa bàn thực nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn cải cách thủ tục hành diễn mạnh mẽ Nhận thấy ngày Đảng Nhà nước ta quan tâm, chăm lo nhiều đến khía cạnh, lĩnh vực đời sống, vật chất lẫn tinh thần nhân dân Do đó, việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức liệu pháp quan trọng, hữu hiệu để ngăn ngừa suy thối phẩm chất trị, đạo đức lối sống cán bộ, cơng chức, tìm người biết lo lo dân, đời sống nhân dân thành phố cấp thiết lúc hết Vì vậy, tơi định chọn đề tài : “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình” làm đề tài cho luận văn thạc sỹ Tổng quan tình hình nghiên cứu Chất lượng cán bộ, cơng chức cấp xã khơng vấn đề mới, nhiều nước giới đội ngũ cán bộ, công chức máy nhà nước chủ đề nghiên cứu nhiều môn khoa học như: trị học, quản lý cơng chất lượng cán bộ, cơng chức ln đề tài có tính thời khơng phần phức tạp Vấn đề nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định sách hoạt động thực tiễn tập trung sâu nghiên cứu, tìm tòi, khảo sát Đã có nhiều cơng trình cơng bố góc độ, mức độ, hình thức thể khác nhau, tiêu luật, vi phạm pháp luật phải xử lý phạm vi quản lý; Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm tổ chức thực nhiệm vụ giao; Lãnh đạo, đạo, điều hành quan, tổ chức, đơn vị ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao; Các quan, tổ chức, đơn vị giao phụ trách hồn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch cơng tác năm; hồn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất; Lãnh đạo, đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ cơng vụ, cơng chức đạt kết tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quan, tổ chức, đơn vị ngành, lĩnh vực giao phụ trách; Có sáng kiến, giải pháp cụ thể áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động quan, tổ chức ngành, lĩnh vực giao phụ trách cấp có thẩm quyền công nhận Cán cấp xã đánh giá mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: đáp ứng tiêu chí phải ln gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước, có phẩm chất trị, đạo đức tốt, có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực lành mạnh, trì kỷ luật, kỷ cương quan, không để xảy vụ việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý phạm vi quản lý; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm cơng tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm tổ chức thực nhiệm vụ giao; sở quan, tổ chức, đơn vị giao hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch cơng tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất; lãnh đạo, đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ cơng vụ, cơng chức đạt kết tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động đơn vị lĩnh vực giao Cán cấp xã đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực: ngồi đáp ứng tiêu chí ln gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; có phẩm chất trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh; trì kỷ luật, kỷ cương quan, không để xảy vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý phạm vi quản lý; tận tụy, có tinh thần trách 92 nhiệm công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm tổ chức thực nhiệm vụ giao; đơn vị, lĩnh vực giao phụ trách hoàn thành từ 70% đến 100% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch cơng tác năm; hoàn thành nhiệm đột xuất; lãnh đạo, đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ cơng vụ, cơng chức đạt kết Cán bị đánh giá khơng hồn thành nhiệm vụ: khơng thực vi phạm đường lối, chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước bị cấp có thẩm quyền nghiêm khắc phê bình bị xử lý kỷ luật; vi phạm kỷ luật, kỷ cương quy chế làm việc đơn vị; để xảy đoàn kết đơn vị giao phụ trách, quản lý bị kỷ luật chưa đến mức xử lý kỷ luật hình thức cao nhất; đơn vị, lĩnh vực giao phụ trách hoàn thành 70% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch cơng tác năm; liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí quan, tổ chức, đơn vị giao phụ trách + Đánh giá, phân loại công chức xã: Công chức cấp xã đánh giá mức hồn thành xuất sắc nhiệm vụ: ngồi việc ln gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; có phẩm chất trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương quan tổ chức, đơn vị: tận tụy, có tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ, cơng việc giao, có lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ có hiệu với đồng nghiệp Ủy ban nhân dân tổ chức có liên quan q trình thực nhiệm vụ, cơng vụ, có tinh thần chủ động, sáng tạo thực nhiệm vụ, cơng vụ giao, có thái độ mực xử lý văn hóa thực nhiệm vụ, cơng vụ, thực tốt việc phòng, chống hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ơ, lãng phí đồng thời phải hồn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch cơng tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng hiệu quả; Hoàn thành kịp thời đảm bảo chất lượng, hiệu nhiệm vụ đột xuất, có 01 cơng trình khoa học, đề án, đề tài sáng kiến áp dụng có hiệu hoạt động công vụ Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân thành phố công nhận 93 Cơng chức cấp xã đánh giá mức hồn thành tốt nhiệm vụ: ngồi việc ln gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; có phẩm chất trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương quan tổ chức, đơn vị: tận tụy, có tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ, cơng việc giao, có lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ có hiệu với đồng nghiệp Ủy ban nhân dân tổ chức có liên quan q trình thực nhiệm vụ, cơng vụ, có tinh thần chủ động, sáng tạo thực nhiệm vụ, công vụ giao, có thái độ mực xử lý văn hóa thực nhiệm vụ, cơng vụ, thực tốt việc phòng, chống hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ơ, lãng phí đồng thời phải hồn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch cơng tác năm, bảo đảm tiến độ, có chất lượng hiệu quả; hồn thành nhiệm vụ đột xuất Cơng chức cấp xã đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực: ngồi việc ln gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; có phẩm chất trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương quan tổ chức, đơn vị: tận tụy, có tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ, cơng việc giao, có lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ có hiệu với đồng nghiệp Ủy ban nhân dân tổ chức có liên quan q trình thực nhiệm vụ, cơng vụ, có tinh thần chủ động, sáng tạo thực nhiệm vụ, cơng vụ giao, có thái độ mực xử lý văn hóa thực nhiệm vụ, cơng vụ, thực tốt việc phòng, chống hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ơ, lãng phí, đồng thời hoàn thành từ 70% đến 100% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch cơng tác năm, thực nhiệm vụ giao chậm tiến độ, tham mưu giải công việc chưa đảm bảo chất lượng, chưa với quy định pháp luật đến mức phải để cấp xử lý lại; Khơng có thái độ mực xử văn hóa thực nhiệm 94 vụ, cơng vụ, có biểu cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà, tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí thực nhiệm vụ, cơng vụ Công chức cấp xã bị đánh giá không hồn thành nhiệm vụ: có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ơ, tham nhũng, lãng phí, bị xử lý kỷ luật, hoàn thành 70% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch cơng tác năm, khơng hồn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh giữ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tham khảo nhận xét cấp ủy nơi công chức cư trú ý kiến tham gia hội nghị định đánh giá, phân loại công chức; thông báo kết đánh giá, phân loại cho công chức theo quy định 3.2.4.3 Thời điểm đánh giá Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức xã thực vào cuối năm công tác Cán bộ, công chức xã chuyển công tác quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã (đối với trường hợp có thời gian cơng tác xã từ 06 tháng trở lên) Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức xã tiến hành tháng 12 hàng năm 3.2.4.4 Sử dụng kết đánh giá cán bộ, công chức Kết đánh CBCC xã để bố trí, sử dụng, đào đạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật thực sách khác CBCC xã 3.2.5 Thúc đẩy động lực tự học cán bộ, công chức xã Trước xu phát triển đất nước, thành phố yêu cầu, nhiệm vụ ngày cao xã hội, CBCC cấp xã thuộc thành phố Tam Điệp xác định trách nhiệm phải thường xuyên tự học tập, tự hồn thiện để phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ giao Việc tự học tập, tự rèn luyện cán trường lớp để nâng cáo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ lý luận trị mà thực tế công tác nhằm nâng cao lực thực tiễn, phương pháp, phong cách công tác Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đảng ủy, Ủy 95 ban nhân dân xã, phường coi trọng vấn đề này, khuyến khích, động viên tạo điều kiện thuận lợi để CBCC xã tự học tập, tự rèn luyện đạt kết tốt Như trình bày, để nâng cao trình độ CBCC nhà nước cần có tác động chế, sách tạo điều kiện thuận lợi cho họ Tuy nhiên, động lực bên ngồi Tuy nhiên, có cán cơng chức học có tâm lý học lấy để “giữ chỗ” mà xuất phát từ mục đích tự thân học tập để nâng cao trình độ, có kiến thức để phục vụ cơng việc Điều dẫn đến hệ cấp có đầy đủ chất lượng công tác không cải thiện đáng kể, hiệu công việc không cao Để trình độ lực thực tế nâng cao đảm bảo chất lượng thực thi công vụ khơng có tác động thực có hiệu tự thân người CBCC có ý thức tự học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện phấn đấu tu dưỡng thân để nâng cao trình độ, lực Mặc khác họ Nhà nước trao quyền, người dân tín nhiệm ủng hộ họ phải có trách nhiệm hồn thành trọng trách giao Do đó, việc tự học đẻ nâng cao trình độ CBCC trước hết phải thân họ định Có thể nói, tự học, tự đào tạo đường tốt nhất, phù hợp để nâng cao lực thân Bởi đào tạo theo kế hoạch dù hay nhiều người CBCC bị thụ động phụ thuộc Để khắc phục nhược điểm hình thức đào tạo CBCC phải thường xuyên học tập lúc thuận tiện Muốn vậy, trước hết người CBCC cần xác định mục tiêu học để làm việc, để bù đắp thiếu hụt kiến thức, để nâng cao trình độ từ nâng cao lực uy tín thân khơng phải học để đối phó, học để “thăng quan tiến chức” Để việc tự học có kết quả, CBCC phải có kế hoạch học tập khoa học, hiệu với việc kết hợp nhiều phương thức học tập: học qua phương tiện thông tin, học qua kinh nghiệm cấp hay cấp dưới, học từ kinh nghiệm đồng nghiệp hay thân Ngồi ra, CBCC cần xây dựng tủ sách riêng để tiện cho việc học tập, tra cứu … 96 Trong điều kiện nay, nhiệm vụ học tập CBCC tập trung vào kiến thức: kiến thức trị, Nhà nước pháp luật đặc biệt kiến thức thực thi pháp luật sở, kiến thức quản lý kinh tế - tài chính; kiến thức quản lý hành nhà nước, tin học … Cán công chức cấp xã nên tự xây dựng cho tác phong làm việc như: + Phải suy nghĩ trước hành động, lời nói phải đôi với việc làm + Trước thực chức trách, nhiệm vụ mình, người cán cần phải có suy nghĩ độc lập để chủ động đưa phương án giải quyết, phải lĩnh hội quan điểm mới, kiên gạt bỏ quan niệm xũ mang tính bảo thủ, lạc hậu, trở ngại cho cơng việc + Nắm vững quan điểm sách Đảng Nhà nước, có cách nghĩ cách làm khoa học, đề giải pháp thiết thực, đắn, chống cách suy nghĩ ý chí, chủ quan, tùy tiện + Cán bộ, công chức xã phải chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không viển vông, ảo tưởng, đại khái + Chống lối làm việc bàn giấy, hội họp nhiều, tăng cường tiếp dân, xây dựng tác phong làm việc sâu sát với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng quần chúng nhân dân, xây dựng mối quan hệ tốt với dân, học hỏi kinh nghiệm nhân dân để bồi đắp kiến thức cho thân + Phải kết hợp tính nguyên tắc với tính linh hoạt xử lý công việc + Trong xử lý công việc phải biết nắm giữ nguyên tắc việc tận dụng đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước đồng thời có linh hoạt phù hợp với thực tế địa phương Thực nghiêm chỉnh chế độ báo cáo chịu trách nhiệm trước cấp nhiệm vụ giao + Tôn trọng ý kiến quần chúng nhân dân, ý phát nhân tố mới, kinh nghiệm sáng tạp quần chúng, tiếp thu ý kiến đắn quần chúng + Không vội vàng kết luận vấn đề nảy sinh, vấn đề nhiều ý kiến khác nhau; cần phải quan tâm sâu sát thực tế, cầ tổng kết thực 97 tiễn, thảo luận dân chủ nhằm tìm để phát huy, sai để khắc phục ngăn ngừa Ở tình đặc biệt tùy theo hồn cảnh cụ thể mà có cách xử lý linh hoạt, mềm dẻo, có lý có tình + Đi sâu sát thực tế, dựa vào quần chúng Cán sở phải dành thời gian hợp lý để tiếp xúc với quần chúng, có giải kịp thời vướng mắc, công việc cụ thể Phải biết cách thâm nhập vào quản lý, nghe nhiều nói, cơng khai thời gian làm việc lịch tiếp dân Thường xuyên tiến hành nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra có kết luận rõ ràng xử lý đắn + Khiêm tốn, cởi mở, tiếp thu phê bình tự phê bình Khi phê bình người khác cần khách quan khơng quy chụp, khơng mục đích hẹp hòi cá nhân mà lợi dụng phê bình để làm hại người khác Khi bị phê bình cần bình tĩnh tiếp thu cách sáng suốt, chỗ bị phê bình sai cần làm rõ, chỗ bị phê bình cần nghiêm túc tiếp thu Ngồi ra, người CBCC phải xây dựng cho phương pháp hoạt động phù hợp với nội dung là: Phải xây dựng chương trình cơng tác nhằm cụ thể hóa hoạt động người cán vừa phù hợp với chức trách mình, vừa phù hợp với tình hình thực địa phương; xây dựng chương trình cơng tác giúp cho người CBCC chủ động công việc, tránh thụ động, làm việc thiếu khoa học dẫn đến hiệu công tác thấp, uy tín nhân dân; phải sử dụng thời gian hợp lý xây dựng mối quan hệ tốt với cấp trên, với đoàn thể nhân dân sở; giải tốt mối quan hệ giúp CBCC cấp xã tranh thủ ủng hộ tổ chức, tầng lớp nhân dân địa phương thực công việc chung + Tham nhũng, tiêu cực trở thành quốc nạn, thành điều nhức nhối đời sống xã hội, làm giảm lòng tin nhân dân lãnh đạo Đảng Nhà nước, giảm hiệu lực quan Nhà nước cấp tất lĩnh vực đời sống xã hội Do vậy, chống tham nhũng, tiêu cực công việc quan trọng CBCC cấp xã Điều đòi hỏi thân CBCC cấp xã 98 thuộc thành phố Tam Điệp phải tự nâng cao tinh thần đạo đức, đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực 3.2.6 Chính sách bảo đảm lợi ích vật chất động viên tinh thần cho cán công chức Để đảm bảo cho CBCC n tâm cơng tác, ngày gắn bó, tâm huyết với công việc cần nghiên cứu xây dựng thực chế độ đãi ngộ thỏa đáng CBCC cấp nói chung CBCC cấp xã nói riêng Chế độ đãi ngộ CBCC bao gồm: chế độ tiền lương, phụ cấp, sử dụng bố trí làm cơng việc phù hợp với lực thân, đào tạo, bồi dưỡng phát triển, thăng tiến nghề nghiệp, chế độ thông tin, tham gia tổ chức xã hội; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế số chế độ bảo hiểm xã hội, đãi ngộ khác Các chế độ CBCC cần xây dựng ban hành thức văn Chế độ sách đãi ngộ quy định cụ thể nhằm kịp thời động viên để CBCC làm việc tốt Những năm qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến chế độ sách đãi ngộ CBCC đến chưa hoàn thiện CBCC cấp xã Chế độ, sách có ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu cơng việc CBCC Nếu chế độ, sách đầy đủ, phù hợp CBCC hăng say cơng tác, họ đầu tư thích đáng cống hiến cơng việc; ngược lại, chế độ, sách khơng đầy đủ, bất hợp lý CBCC làm việc cầm chừng, có tư tưởng muốn chuyển đến nơi làm việc có điều kiện tốt hơn, thu nhập cao hơn, chí có CBCC phạm số sai lầm, khiếm khuyết tham ô, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân để kiếm chác Vì vậy, cần phải hồn thiện chế độ, sách để động viên CBCC cấp xã để họ yên tâm công tác, ngăn chặn kịp thời nảy sinh tiêu cực Hiện nay, Nhà nước quy định cụ thể chế độ sách chế độ tiền lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…Do đó, nhiệm vụ trước mắt cần phải thực nghiêm túc văn Nhà nước, thành phố Tam Điệp cần trọng số nội dung sau đây: 99 Chính sách đãi ngộ bảo đảm lợi ích vật chất động viên tinh thần đội ngũ CBCC, chế độ phụ cấp, sinh hoạt phí bảo hiểm xã hội có ý nghĩa định đến tinh thần chất lượng công tác Trong tiền lương phải xứng với cơng việc đảm nhận, với cống hiến đồng thời bảo đảm tái sản xuất mở rộng sức lao động, khoản đầu tư cho nhân tố người Chế độ phụ cấp, sinh hoạt phí bào hiểm xã hội CBCC cấp xã có ý nghĩa quan trọng chất lượng cơng tác cán Vì cần phải tạo động lực cần thiết để tạo hăng say, nhiệt tình nâng cao trình độ, chất lượng cho CBCC Tuy nhiên việc thực chế độ sách UBND thành phố Tam Điệp áp dụng cho CBCC cấp xã thấp Chính thành phố Tam Điệp cần tiếp tục đề nghị cấp xem xét chế độ cho phù hợp với điều kiện thực tế mức chi phí, sinh hoạt thời điểm Về vật chất: Ngoài sách hỗ trợ cho CBCC tham gia đào tạo bồi dưỡng nên vào tình hình ngân sách đề động viên, khích lệ cho người đạt thêm cấp, chứng Mức thưởng tùy thuộc vào cấp, chứng mà người đạt Đặc biệt có chế độ ưu tiên cho cấp, chứng tự túc học Về tinh thần: Cần động viên, khen thưởng kịp thời CBCC tự học tập để nâng cao trình độ Tiểu kết chương Quán triệt chủ trương, đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước cán bộ, công chức, sở đánh giá thực trạng lực quản lý nhà nước cán bộ, cơng chức cấp xã, tìm hiểu kinh tế - xã hội thành phố Tam Điệp, tác giả mạnh dạn đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thành phố Tam Điệp Hệ thống giải pháp có mối quan hệ mật thiết với nhau, trình triển khai thực phải tiến hành cách đồng Thực tốt hệ thống giải pháp này, chắn năm tới thành phố Tam Điệp có đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đủ số lượng, hợp lý cấu, chuẩn trình độ, kỹ quản lý nhà nước tốt, tạo tiền đề cho việc thúc 100 đẩy kinh tế - xã hội thành phố Tam Điệp phát triển, xứng danh thành phố trẻ đà phát triển tỉnh Ninh Bình KIẾN NGHỊ Ngoài giải pháp trên, để thực tốt công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán cơng chức cấp xã, tơi có số kiến nghị sau: * Đối với Đảng Nhà nước: - Vấn đề cộm chất lượng CBCC nói chung CBCC cấp xã nói riêng sách tiền lương nhiều bất cập Chính vậy, Đảng Nhà nước cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung sách tiền lương cho CBCC: hồn thiện hệ thống thang, bảng lương hành Nhà nước, tiến tới trả 101 lương phụ cấp theo vị trí, chức danh cơng việc đảm nhiệm; xác định mức tiền lương sở đảm bảo mức sống trung bình CBCC có lộ trình tăng mức tiền lương sở rõ ràng, hợp lý quỹ tiền lương công chức; nâng mức hệ số tiền lương bậc (2,34) lên cao Với mục tiêu CBCC sống lương biện pháp phòng chống tham nhũng - Tăng cường sách đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ CBCC cấp xã, đa dạng hóa loại hình chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ học tập nâng cao trình độ mặt sâu vào chuyên môn nghiệp vụ đảm nhận Trung ương hỗ trợ đảm bảo nguồn kinh phí cho địa phương thực tốt công tác đào tạo- bồi dưỡng - Đảng Nhà nước quản lý chặt chẽ tiêu biên chế cụ thể nhằm hạn chế số lượng CBCC cấp xã “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”, làm việc hiệu Tinh giản máy, số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo hướng có cán chuyên trách cán chuyên môn, công việc đội ngũ cán không chuyên trách cấp xã CBCC cấp xã kiêm nhiệm Đối với cán chuyên trách không tái cử, khơng bầu vào chức danh cho nghỉ, đóng bảo hiểm tự nguyện hưởng trợ cấp lần để giảm gánh nặng chi ngân sách, phát huy vai trò, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức thực chức trách, nhiệm vụ - Bố trí, xếp đủ số lượng, cấu CBCC, vừa hoàn thành nhiệm vụ giao, vừa tiết kiệm ngân sách Nhà nước Tùy vào điều kiện, ngân sách địa phương mà bổ sung cán hợp đồng cho vị trí nhiều việc * Đối với thành phố: - Cần quan tâm đến vấn đề thể lực CBCC cấp xã thông qua công tác khám sức khỏe định kỳ Đầu tư sở vật chất để phục vụ nhu cầu rèn luyện thể lực CBCC cấp xã: sân bãi, nhà thi đấu, dụng cụ thể thao để CBCC cấp xã sau ngày làm việc vất vả có đủ điều kiện tham gia nâng cao thể lực quan 102 - Thành ủy, UBND thành phố cần tăng cường lãnh đạo, đạo, kiểm tra, tra, giám sát công tác cán đội ngũ cán cấp xã, kịp thời phát hiện, uốn nắn hạn chế, thiếu sót, lệch lạc, bảo đảm việc xây dựng đội ngũ cán cấp xã quan điểm, định hướng Đảng Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, kịp thời biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến xuất sắc, xử lý, kỷ luật trường hợp sai phạm - Cơ hội phát triển CBCC cấp xã hạn chế Trong thực tế, dường chưa có liên thơng CBCC cấp xã cấp quyền cấp cơng tác cán Do đó, nhiều cán chủ chốt cấp xã hết nhiệm kỳ cơng tác khơng đủ điều kiện để tiếp tục đảm nhận chức danh cấp xã thường phải nghỉ việc, có hội để trở thành CBCC cấp Điều tác động không tốt tới động lực làm việc CBCC cấp xã KẾT LUẬN Cán bộ, công chức cấp xã có vị trí, vai trò quan trọng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, phát triển kinh tếxã hội đất nước, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, phát huy tính tự quản cộng đồng dân cư, đảm bảo kỷ cương nâng cao hiệu quản lý nhà nước Thực tế cho thấy, điều kiện hoàn cảnh đất nước, Đảng Nhà nước ta luôn trọng tới cấp xã, bước quan tâm xây dựng, đổi chế độ, sách cán bộ, cơng chức cấp xã theo hướng không ngừng nâng cao vị thế, sách đãi ngộ, cải thiện đời sống đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để yên tâm cơng tác, có điều kiện hồn thành 103 nhiệm vụ Đảng Nhà nước coi công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhiệm vụ hàng đầu xây dựng củng cố quyền nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân Thực trạng cán bộ, cơng chức cấp xã nước nói chung, thành phố Tam Điệp nói riêng chưa ngang tầm với đòi hỏi, yếu chất lượng, bất cập cấu độ tuổi, số cán sa sút phẩm chất trị, đạo đức lối sống dẫn đến lực quản lý nhà nước cán bộ, công chức cấp xã yếu Trước yêu cầu giai đoạn đẩy mạng công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vấn đề cấp thiết đặt phải nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã Tỉnh Ninh Bình có sách thực cán bộ, cơng chức cấp xã xong sách chưa đem lại hiệu cao việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức sở Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đề nghị cấp ủy Đảng quyền cần phải thực đồng hệ thống giải pháp nêu trên, đặc biệt cán chủ chốt, có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lực tốt, đảm bảo đủ số lượng, đồng cấu, có tính kế thừa hệ nhằm đảm bảo hiệu lực, nâng cao hiệu quản lý nhà nước sở góp phần làm cho thành phố Tam Điệp phát triển, vươn lên giàu mạnh Mặc dù có nhiều cố gắng để hồn thành luận văn, song khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong góp ý, bổ sung thầy, hội đồng, nhà giáo nhà khoa học để luận văn có chất lượng tốt 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Tổ chức Cán Chính phủ (12/2000), Khuyến nghị sách cán xã, phường, thị trấn Quốc hội (2008), Luật số 22/2008/QH12, Luật cán cơng chức ngày 13/11 Chính phủ (1993), Nghị định 46/NĐ-CP ngày 23/6 Về chế độ sinh hoạt phí cán xã, phường, thị trấn Chính phủ (1995), Nghị định 50/NĐ-CP ngày 26/7 Về chế độ sinh hoạt phí cán xã, phường, thị trấn Chính phủ (2009), Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10 chức danh, số lượng, số chế độ sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã Chính phủ (1995), Quyết định 97/QĐ-UB ngày 15/10 Về củng cố tổ chức máy làm việc cấp xã, phường, thị trấn Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Tài liệu học tập Nghị hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hiến pháp Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992 2013 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1997), Lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 V.I Lênin (1974), Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Maxcơva 12 V.I Lênin (1974), Toàn tập, tập 36, Nxb Tiến bộ, Maxcơva 13 Luật tổ chức HĐND UBND (2003), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Luật tổ chức Chính quyền địa phương (2016) , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 105 15 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật bầu cử Đại biểu Quốc Hội Luật bầu cử Hội đồng nhân dân (2010), cổng thông tin điện tử Chính phủ 16 C Mác Ph Ăngghen (1971), Tồn tập, tập 2, Nxb Sự thật, Hà Nội 17 Hồ Chí Minh (1974), Bàn vấn đề cán bộ, Nxb Sự thật, Hà Nội 18 Bùi Tiến Quý (2000), Một số vấn đề tổ chức hoạt động quyền địa phương giai đoạn nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Sáu - Hồ Văn Thông (đồng chủ biên) (2003), Thực quy chế dân chủ xây dựng quyền cấp xã nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 UBND tỉnh Ninh Bình (2010), Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 18/5 việc quy định số lượng cán công chức cấp xã bố trí theo quy định Nghị định 92/CP 21 Thành ủy Tam Điệp (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng thành phố Tam Điệp lần thứ X 22 HĐND thành phố Tam Điệp (2016), Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 23 UBND thành phố Tam Điệp (9/2016), Báo cáo khảo sát thực trạng cán công chức phường, xã 106 ... PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH 77 3.1 Phương hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng cán công chức cấp xã thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. .. nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã Chương 2: Thực trạng chất lượng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng. .. Ninh Bình, nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thành phố Tam Điệp, - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thành phố tam điệp, tỉnh ninh bình , Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thành phố tam điệp, tỉnh ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn