Kỹ thuật nhận dạng mặt người và ứng dụng hỗ trợ công tác đánh giá cán bộ tại bộ phận một cửa điện tử

73 1 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KỸ THUẬT NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ ĐẶNG BẢO NGỌC HÀ NỘI - 2017 HÀ NỘI - 2017 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ ĐẶNG BẢO NGỌC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÃ SỐ: 60.48.02.018 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ NĂNG TOÀN HÀ NỘI - 2017 HÀ NỘI - 2017 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ công nghệ thông tin: “Kỹ thuật nhận dạng mặt người ứng dụng hỗ trợ công tác đánh giá cán phận cửa điện tử” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn có tính kế thừa, phát triển từ báo cáo, định, tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu công bố, website, Các phương pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận trình nghiên cứu tìm hiểu tác giả Tác giả luận văn Đặng Bảo Ngọc iii LỜI CẢM ƠN Qua luận văn xin chân thành cảm ơn PGS TS Đỗ Năng Tồn – Viện Trưởng Viện Cơng nghệ thơng tin tận tình giúp đỡ, động viên, định hướng, hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn giảng viên Viện Đại học Mở Hà Nội giảng dạy giúp đỡ Tôi hai năm học qua, cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình bạn đồng nghiệp Trong trình nghiên cứu mình, hướng dẫn nhiệt tình, đầy trách nhiệm PGS TS Đỗ Năng Tồn thầy giáo Viện Đại học Mở Hà Nội với nỗ lực cá nhân để hồn thành đề tài khơng phải công việc dễ dàng, cố gắng hoàn thiện luận văn với tất nỗ lực thân nhận hỗ trợ từ nhiều người, chắn tránh khỏi thiếu sót Tác giả chân thành mong nhận ý kiến đóng góp từ q Thầy, Cơ bạn bè đồng nghiệp Trân trọng cám ơn! Đặng Bảo Ngọc iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC HÌNH VẼ .viii MỞ ĐẦU .viii CHƯƠNG VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ 1.1 Tính cấp thiết việc đánh giá cán Error! Bookmark not defined 1.2 Thực trạng công tác đánh giá cán phận cửa điện tử 1.3 Sự hình thành lý thuyết đánh giá cán 1.4 Các yếu tố cấu thành đánh giá cán Error! Bookmark not defined.0 1.5 Các phương pháp đánh giá cán phận cửa điện tử 12 1.6 Các tiêu chí đánh giá 16 1.7 Nhiệm vụ xác thực người đánh giá 20 1.8 Kết luận chương Error! Bookmark not defined.2 CHƯƠNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI PHỤC VỤ XÁC THỰC 233 2.1 Phương pháp phát mặt người .23 v 2.1.1 Phương pháp sử dụng đặc trưng Haar kết hợp Adaboost .23 2.1.2 Phương pháp sử dụng kỹ thuật PCA 28 2.2 Mơ hình đánh giá độ tương tự ảnh mặt .38 2.2.1 Mơ hình k-phần tử kề cận (k-NN) 38 2.2.2 Mơ hình khơng gian vector VSM 42 2.3 Kết luận chương 49 CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI HỖ TRỢ VIỆC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TẠI SỞ TT&TT TỈNH LẠNG SƠN 50 3.1 Khái quát Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn công tác đánh giá cán phận cửa điện tử 50 3.1.1 Đặc điểm tình hình Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn 52 3.1.2 Kết thực công tác cải cách hành 52 3.2 Ứng dụng kỹ thuật nhận dạng mặt người hỗ trợ công tác đánh giá cán 55 3.2.1 Nội dung ứng dụng 55 3.2.2 Kỹ thuật sử dụng 56 3.2.3: Một số Giao diện chương trình thử nghiệm đánh giá cán 57 3.2.4 Đánh giá kết ứng dụng 59 3.4 Kết luận chương 60 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 vi DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng anh Tiếng việt QĐ-UBND Quyết định Ủy ban nhân dân NĐ-CP Nghị định Chính phủ TT&TT Thơng tin Truyền thơng TTHC Thủ tục hành CCHC Cải cách hành RSAT Rotated Summed Area Table Mảng hai chiều dùng để tính nhanh đặc trưng xoay 450 SAT Summed Area Table Mảng hai chiều dùng để tính nhanh đặc trưng haar-like PCA Principal Components Phân tích thành phần Analysis Adaboost kỹ thuật dùng để tăng độ xác cho thuật toán học (Learning algorithm) Classifiers Một phân loại xây dựng ( Bộ phân loại) theo thuật toán học máy đấy, dùng để phân loại đối tượng ( khuôn mặt hay khuôn mặt) strong classifier Bộ phân loại xây dựng từ (Bộ phân loại mạnh) nhiều phân loại yếu, có độ xác cao weak classifiers Bộ phân loại đơn giản có độ (Bộ phân loại yếu) xác khoảng 50% Haar đặc trưng thường dùng cho toán nhận dạng ảnh vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 Vài đặc trưng Haar 266 Hình 2.2 Áp dụng đặc trưng Haar vào ảnh 266 Hình 2.3 Vài đặc trưng Haar xây dựng 277 Hình 2.4 Mô tả SAT 277 Hình 2.5 Mơ tả RSAT 28 Hình 2.6 Mơ tả RSAT 28 Hình 2.7 Mơ tả liệu đấu vào mặt phẳng chiều 300 Hình 2.8 Mơ tả thành phần mặt phẳng 322 Hình 2.9 Dữ liệu khôi phục lại với thành phấn 344 Hình 2.10 Mơ tả hình thức khơng gian cá ảnh khn mặt khơng gian ảnh 366 Hình 2.11 Khoảng cách Euclidean không gian 2D 400 Hình 2.12 1-NN 2-NN 400 Hình 2.13 So khớp điểm “quan trọng” (matching) 41 Hình 2.14 Mơ tả điều kiện “ghép đúng” theo phần tử kề cận 422 Hình 2.15 Độ tương tự a) b) phải lớn b) c) 422 Hình 2.16 Khoảng cách đường tiếp tuyến 48 Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống Error! Bookmark not defined.7 Hình 3.2 Giao diện nhận dạng mặt người 588 Hình 3.3 Giao diện hình đánh giá cán 599 viii MỞ ĐẦU Ngày nay, với phát triển vũ bão công nghệ thơng tin nói chung phát triển thị giác máy nói riêng, hệ thống phát nhận dạng mặt người ngày có nhiều ứng dụng thực tế Đặc biệt sau thảm họa ngày 11/09, phủ tồn giới bắt đầu ý tới mức an ninh sân bay biên giới Ngân sách hàng năm nước tăng nhiều cho kỹ thuật xác định, nhận dạng lần theo đối tượng nghi vấn Mặc dù việc nhận dạng mặt người khơng thể xác phương pháp nhận khác nhận dạng vân tay, nhận quan tâm lớn nhà nghiên cứu lĩnh vực thị giác máy Lý chủ yếu thực tế, mặt người cách truyền thống để người nhận Thông qua hoạt động phận cửa điện tử đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức nhân dân đến giao dịch đảm bảo tính cơng khai, minh bạch q trình giải cơng việc; bước đơn giản hố thủ tục hành chính, đồng thời qua để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực, phẩm chất đạo đức đội ngũ cơng chức phòng, ban chun môn, công chức trực tiếp giao dịch phận cửa điện tử: Đảm bảo yêu cầu thạo việc, cơng tâm, có trình độ, lực chun mơn, kỹ hành chính, khả giao tiếp với tổ chức cơng dân, có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tận tuỵ, nhã nhặn; suy giảm tình trạng hách dịch, cửa quyền giao dịch, giải công việc với tổ chức công dân Ví dụ ứng dụng thành cơng việc lấy ý kiến người dân phận cửa điện tử, theo dõi an ninh sân bay nhà ga, v.v… Chính tơi chọn đề tài: “Kỹ thuật nhận dạng mặt người ứng dụng hỗ trợ công tác đánh giá cán phận cửa điện tử” để sâu nghiên cứu ứng dụng phận cửa điện tử, tạo hiệu cho công việc cán phận cửa điện tử Nội dung luận văn bao gồm chương: Chương Vấn đề đánh giá cán phận cửa điện tử Chương Một số phương pháp mơ hình nhận dạng mặt người phục vụ xác thực Chương Chương trình thử nghiệm kỹ thuật nhận dạng mặt người hỗ trợ việc đánh giá cán phận cửa điện tử Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn CHƯƠNG VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ 1.1 Tính cấp thiết việc đánh giá cán Bác Hồ nói: “Cán gốc việc” Lịch sử giới dân tộc Việt chứng minh triều đại nào, thể đánh giá đúng, sử dụng người hiền tài triều đại hưng thịnh Triều đại đánh giá sai, sử dụng sai người hiền tài triều đại suy vong, nước, chế độ trì trệ khơng phát triển Trải qua 4000 năm lịch sử, nước ta trải qua triều đại: Đinh, Lý, Trần, Lê,… chứng minh điều Cơng tác cán có vai trò đặc biệt quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN Để thực tốt công tác cán bộ, từ tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm,.… cần có phương pháp nhận xét, đánh giá cán phải tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể định đôi với thực đầy đủ trách nhiệm cá nhân công tác quản lý cán Thành tựu đổi gần 30 năm qua Việt Nam thành tồn Đảng, tồn dân, có đóng góp to lớn đội ngũ cán Tuy nhiên hạn chế yếu đội ngũ cán nhiều Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhận định: “Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống với biểu khác phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vơ nguyên tắc…” Những hạn chế, yếu đội ngũ cán khơng có biểu rõ ràng số tồn tại, hạn chế Do cần đổi phương pháp nhận xét, đánh giá cán để tạo chuyển biến rõ ràng địa phương năm tới Cán nhân tố định thành bại Cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ khâu then chốt công tác xây dựng Đảng,… Công tác quản lý cán có nhiều nội dung, đánh giá cán bộ LAN, đơn vị có mạng WAN; Mạng cáp quang triển khai đến 11/11 huyện, thành phố 226/226 xã, phường, thị trấn Đến hệ thống Văn phòng điện tử liên thơng chứng thư số triển khai đến 100% quan hành nhà nước, số huyện, hệ thống Văn phòng điện tử triển khai đến cấp xã, phường, thị trấn phục vụ công tác đạo điều hành; 100% Sở, ban, ngành tỉnh UBND cấp huyện có Trang thơng tin điện tử, tích hợp Cổng thông tin điện tử tỉnh; 90% cán bộ, công chức cấp hộp thư điện tử cơng vụ, có khoảng 60% thường xun sử dụng thư điện tử công việc 11/31 quan hành nhà nước đầu tư trang bị phần mềm công tác tiếp nhận, xử lý trả kết thủ tục hành phận cửa; 100/226 xã, phường, thị trấn đầu tư trang bị phần mềm công tác tư pháp, hộ tịch Cổng Thông tin điện tử tỉnh cung cấp 90% dịch vụ hành cơng mức độ 1, 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ phục vụ người dân doanh nghiệp Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai đến 11/11 UBND huyện, thành phố và 02 điểm cầu trung tâm đặt Văn phòng UBND tỉnh Sở TT&TT thường xuyên sử dụng góp phần giảm chi phí hành tổ chức họp 3.1.2 Kết thực công tác cải cách hành [3,4,5] 3.1.2.1 Cơng tác đạo, điều hành Sở TT&TT quan chuyên môn UBND tỉnh, có chức tham mưu, giúp UBND tỉnh thực quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chuyển phát; viễn thơng internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vơ tuyến điện; cơng nghệ thơng tin, điện tử; phát truyền hình; sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo báo chí, mạng thơng tin máy tính xuất phẩm; dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Sở; thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, uỷ quyền UBND tỉnh theo quy định pháp luật 3.1.2.2 Nội dung cải cách thủ tục hành Trên sở kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2017, đơn vị tiến hành rà soát thống kê triển khai TTHC thuộc thẩm quyền giải Sở 51 Thông tin Truyền thơng Kết rà sốt có 44/44 TTHC có hiệu lực thi hành (trong đó: trình cơng bố 01 TTHC, trình sửa đổi bổ sung 01 TTHC năm 2017 Số TTHC thuộc thẩm quyền Sở TT&TT Chủ tịch UBND tỉnh công bố chưa tổ chức triển khai theo chế cửa điện tử, cửa điện tử liên thông: + Số lượng, lĩnh vực: 01 TTHC báo cáo thuộc lĩnh vực Viễn thông Internet + Nguyên nhân chưa thực kế hoạch đưa thực theo chế cửa điện tử, cửa điện tử liên thơng số TTHC lại: 01 TTHC (là báo cáo) Chủ tịch UBND tỉnh cơng bố chuẩn hóa Quyết định số 2098/QĐUBND ngày 08/11/2016, không đáp ứng đầy đủ yếu tố cấu thành quy định Điều 8, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 3.1.2.3 Việc thực chế cửa điện tử, chế cửa điện tử liên thông - Công tác kiện tồn, bố trí cơng chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết quả: Sở TT&TT phân cơng 01 Phó Chánh Văn phòng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm Bộ phận tiếp nhận trả kết kể từ ngày 01/7/2011 theo Quyết định số 89/QĐ-STTTT ngày 30/6/2011 - Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính: Hiện tất 44/44 TTHC thuộc thẩm quyền giải đơn vị sau công bố công khai Website Sở TT&TT niêm yết Bảng thông báo vị trí dễ tiếp cận Sở để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu theo quy định - Việc quản lý thu phí, lệ phí quan, đơn vị: thực nghiêm túc theo quy định pháp luật phí lệ phí - Việc lập quản lý q trình giải hồ sơ TTHC: tuân thủ quy trình giải TTHC ban hành kèm theo Quyết định Sở việc công khai TTHC theo chế cửa điện tử; sử dụng biểu mẫu quy định Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg 52 - tháng năm 2017, tiếp nhận giải hẹn, quy trình 41 hồ sơ (đạt 100%) Trong đó, 39 hồ sơ xin cấp phép Giấy phép xuất tài liệu không kinh doanh, 02 hồ sơ xin cấp Giấy phép xuất bản tin cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu Khơng có trường hợp hồ sơ trả kết chậm hẹn - Về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị TTHC: Từ đầu năm đến nay, TTHC thuộc lĩnh vực Bưu chính, Viễn thơng Internet, Xuất bản, In Phát hành, Báo chí, Phát Truyền hình Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải Sở TT&TT chưa phát sinh việc tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị giải TTHC 3.1.2.4 Việc thực công tác kiểm tra cấp Từ đầu năm đến nay, sở Kế hoạch Cải cách hành năm 2017 đơn vị, Sở TT&TT thường xun kiểm tra, đơn đốc phòng chuyên môn, đầu mối giải TTHC, chủ động nghiên cứu văn đạo điều hành cấp có thẩm quyền, bám sát nhiệm vụ giao triển khai thực 06 nội dung công tác CCHC tiến độ, đảm bảo yêu cầu chất lượng cơng tác cải cách hành Về nhiệm vụ kiểm tra chuyên đề lĩnh vực ngành quản lý thực theo chế cửa điện tử cấp huyện: thực công tác kiểm tra gắn với nhiệm vụ chuyên môn Sở TT&TT tình hình ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nước tháng đầu năm 2017 (theo Kế hoạch số 485/KH-BCĐ ngày 09/6/2017) Trong thời gian tới, Sở TT&TT thực kiểm tra toàn diện việc thực theo chế cửa điện tử UBND cấp huyện 3.1.2.5 Việc thực công tác cải cách tài cơng Trung tâm CNTT Truyền thơng (đơn vị nghiệp công lập Sở) giao nhiệm vụ xây dựng Phương án tự chủ tài trình Sở Tài thẩm định (tại Cơng văn số 614/STTTT-VP ngày 17/7/2017) 3.1.2.6 Việc thực nội dung đại hóa hành Duy trì hoạt động thường xuyên hệ thống mạng nội (LAN), hệ thống Văn phòng điện tử eOffice vào triển khai hoạt động quan Qua giúp 53 cơng chức, viên chức cập nhật văn quy phạm pháp luật, văn đạo, điều hành tỉnh, Sở cách nhanh nhất, giảm bớt thời gian, giảm bớt khâu in ấn tài liệu; giảm bớt việc lưu trữ hồ sơ … Tiếp tục tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017, trình UBND tỉnh phê duyệt Phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn việc chạy thử nghiệm Hệ thống cửa điện tử liên thông - VNPT IGate; cập nhật thành công 21 TTHC (thuộc lĩnh vực Xuất bản, In Phát hành, Thông tin điện tử, Cơng nghệ thơng tin, Bưu chính, Báo chí); đó, 15 TTHC đạt mức độ 3, nhằm góp phần nâng cao hiệu ứng dụng CNTT đại hóa hành Tổ chức Hội nghị phổ biến luật an tồn thơng tin mạng cho sở, ban, ngành UBND huyện thành phố, quan Đảng; đồn thể, tổ chức trị xã hội; Phòng văn hóa thơng tin huyện thành phố; đội viên Đội ứng cứu xử lý cố an tồn thơng tin mạng Ban hành Quy chế hoạt động, thành lập, kiện tồn Ban Biên tập Trang Thơng tin điện tử Sở Hiện nay, phần mềm eOffice cài đặt vận hành tất máy tính quan, Sở TT&TT triển khai phần mềm Kế tốn hành nghiệp đem lại hiệu thiết thực công tác đạo, điều hành, công tác nghiệp vụ chuyên môn cho đối tượng sử dụng - Đã ban hành áp dụng hiệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; định công tác đánh giá nội hàng năm theo quy định 54 3.2 Ứng dụng kỹ thuật nhận dạng mặt người hỗ trợ công tác đánh giá cán phận cửa điện tử 3.2.1 Nội dung ứng dụng Việc nâng cao chất lượng công việc đội ngũ cán làm việc trung tâm cửa điện tử Lạng Sơn quan tâm nhiều người dân tỉnh Trong năm qua, thực định Thủ tướng Chính phủ tỉnh Lạng Sơn triển khai chế cửa điện tử, cửa điện tử liên thông ngành, cấp, quan, đơn vị địa bàn Việc giải hồ sơ, thủ tục hành theo chế cửa điện tử, cửa điện tử liên thông thông qua phận tiếp nhận trả kết tạo điều kiện cho nhân dân, tổ chức doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, cơng sức chi phí Hoạt động quan nhà nước đảm bảo tính cơng khai, minh bạch có hiệu Tuy nhiên, việc triển khai chế cửa điện tử, cửa điện tử liên thơng số ngành, cấp huyện xã/phường chậm Bộ phận tiếp nhận trả kết số quan nhà nước địa bàn nước hoạt động có chiều hướng khơng thực chất, có nơi hình thức: Cơ sở vật chất thiếu thốn; thủ tục hành cơng khai khơng đầy đủ; bố trí cán bộ, cơng chức trực phận cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ trả kết cho nhân dân, tổ chức doanh nghiệp chưa thường xuyên; số quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giải thủ tục hành phòng chun mơn; tổ chức, công dân giao dịch với quan nhà nước phải lại nhiều lần, đến nhiều đầu mối phiền hà; xử lý công việc phòng, ban liên quan chậm trễ Chính chế cửa điện tử quan tâm cấp lãnh đạo (cụ thể đề án 30 phủ) Trong đó, phần khơng thể thiếu trách nhiệm, hiệu làm việc cán làm việc phận cửa điện tử Chính lý này, tốn “Xác thực cơng dân đánh giá cán hành cửa điện tử” có ý nghĩa thực tế lớn nhằm hỗ trợ đánh giá cán 55 hành cửa điện tử hiệu làm việc tác phong làm việc, giao tiếp với công dân Cũng giới thiệu phần xác thực đánh giá chương 1, việc xác thực công dân đánh giá cán hành cửa điện tử đòi hỏi phải có tính kiểm chứng, so sánh hình ảnh việc nhận dạng công dân tham gia vào đánh giá cán hành cửa điện tử, bảo đảm người đánh giá, thông tin không dư thừa, không trùng lặp, khơng giả mạo, có trách nhiệm với thơng tin đánh giá (không chối bỏ thông tin) 3.2.2 Kỹ thuật sử dụng Yêu cầu phần cứng hệ thống: quầy giao dịch trung tâm cửa điện tử phải có hình cảm ứng chạy phần mềm đánh giá cán Có Camera phục vụ cho việc xác thực công dân Các tham số cần thiết tốn thử nghiệm bao gồm: - Thơng tin cán cần đánh giá (Ảnh cán bộ, họ tên, ngày sinh, giới tính, trình độ chun mơn, chức vụ, số điện thoại, email) - Các tiêu chí thử nghiệm cần đánh giá cán làm việc trung tâm cửa điện tử gồm: 1) Thời gian quy định tiếp nhận giải hồ sơ (Sớm quy định; hẹn; chưa quy định) 2) Tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ cán (Nhiệt tình, lịch sự; bình thường; thờ ơ) 3) Năng lực phương pháp xử lý công việc cán (Chính xác, nhanh nhẹn; bình thường; chưa rõ ràng, chậm) 4) Cán bộ, cơng chức giải cơng việc có mong đợi ơng bà khơng? (Tốt; bình thường; khơng) 5) Đánh giá chung ông bà cán bộ, công chức (Rất hài long; hài lòng; chưa hài lòng) Phương pháp mơ hình nhận dạng mặt người phục vụ xác thực sử dụng theo nội dung trình bày chương Quy trình thực đánh giá cán bộ: 56 Khởi động hệ thống s Nhận dạng khuôn mặt? đ Chụp lưu ảnh s Xác định cơng dân hợp lệ? đ Có ảnh “tương tự” Kiểm tra ảnh có “tương tự” với ảnh có CSDL? khơng có ảnh “tương tự” chấp nhận thông tin đánh giá Lưu ảnh vào CSDL ảnh với thơng tin đánh giá phân tích tổng hợp thông tin đánh giá cán báo cáo kết thơng kê đánh giá cán có tiếp tục? khơng 57 3.2.3: Một số Giao diện chương trình thử nghiệm đánh giá cán Hình 3.2: Giao diện nhận dạng mặt người 58 Hình 3.3: Giao diện hình đánh giá cán 3.2.4 Đánh giá kết ứng dụng Việc ứng dụng kỹ thuật nhận dạng mặt người để hỗ trợ công tác đánh giá cán phận cửa điện tử Lạng Sơn thể số kết ban đầu như: - Đảm bảo việc đánh giá công dân cán hành cửa điện tử xác Khơng có vấn đề cơng dân đánh giá nhiều cán bộ, đánh giá cán nhiều lần lần làm thủ tục hành 59 - Đảm bảo cho thư viện ảnh phần mềm không đầy lên, lưu giữ công dân ảnh lần kiểm tra trùng ảnh phải tiến hành xóa sở liệu ảnh cơng dân - Đảm bảo bí mật, an tồn cho cơng dân tham gia đánh giá tránh việc trù dập công dân - Phần mềm phải đảm báo tính mở để tích hợp với nhiều hệ thống nâng cấp - Việc đánh giá vận hành phần mềm đòi hỏi phải đơn giản, dễ làm dễ hiểu Để người dân làm cần đánh giá hiệu làm việc cán trung tâm cửa điện tử 3.3 Kết luận chương Việc xác thực người đánh giá cán tốn có ý nghĩa thực tế trình cải cách hành Các phương pháp mơ hình nhận dạng khn mặt giới nước nghiên cứu nhiều Ở Lạng Sơn , vấn đề Chương trình thử nghiệm đơn giản đạt mục tiêu nhận dạng mặt người cơng dân có tham gia vào việc đánh giá cán đến làm thủ tục hành phận cửa điện tử đảm bảo yêu cầu đặt đánh giá cán cách khách quan, công khai, hợp lệ không trùng lặp Phần mềm thử nghiệm cần đơn giản, hiệu quả, thân thiện với người dân, tổ chức hỗ trợ cho công dân đến làm thủ tục hành sử dụng phần mềm để đánh giá hồn thiện cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân 60 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN • Kết luận Đề tài: “Kỹ thuật nhận dạng mặt người ứng dụng hỗ trợ công tác đánh giá cán phận cửa điện tử” thực có kết nhằm nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng mặt người ứng dụng xác thực cơng dân có tham gia vào đóng góp cho cán phận cửa điện tử, tạo hiệu cho công việc cải cách hành Đề tài triển khai đạt mục đích là: Tìm hiểu cơng tác đánh giá cán phận cửa điện tử, nghiên cứu phương pháp mơ hình nhận dạng mặt người phục vụ việc xác thực công dân có tham gia vào q trình đánh giá cán phận cửa xây dựng thử nghiệm phần mềm hỗ trợ việc đánh giá cán giải thủ tục hành phận cửa Mặc dù việc nhận dạng mặt người khơng thể xác phương pháp nhận khác nhận dạng vân tay, nhận quan tâm lớn nhà nghiên cứu lĩnh vực thị giác máy Lý chủ yếu thực tế, mặt người cách truyền thống để người nhận Thông qua hoạt động phận cửa điện tử đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức nhân dân đến giao dịch đảm bảo tính cơng khai, minh bạch q trình giải cơng việc; bước đơn giản hố thủ tục hành chính, đồng thời qua để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực, phẩm chất đạo đức đội ngũ công chức phòng, ban chun mơn, cơng chức trực tiếp giao dịch phận cửa điện tử: Đảm bảo u cầu thạo việc, cơng tâm, có trình độ, lực chun mơn, kỷ hành chính, khả giao tiếp với tổ chức công dân, có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tận tuỵ, nhã nhặn; suy giảm tình trạng hách dịch, cửa quyền giao dịch, giải công việc với tổ chức công dân Luận văn nhằm tập trung hệ thống hóa số vấn đề nhận dạng mặt người cho xác thực, cụ thể đạt kết sau: 61 + Trình bày khái quát Cơ chế cửa hành Sở Thơng tin truyền thơng Tỉnh Lạng Sơn tốn đánh giá cán phận cửa điện tử + Hệ thống hóa số vấn đề nhận dạng mặt người cho xác thực người đánh giá + Cài đặt thử nghiệm chương trình đánh giá cán phận cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn Mặc dù đạt kết việc đưa đề tài vào thực thực tiễn gặp nhiều khó khăn như: Cơ sở vật chất thiếu, chưa đồng bộ, nguồn nhân lực để thực chưa qua đào tạo chuyên môn chuyên ngành tin học; kinh phí để thực hiện…đề tài bộc lộc số hạn chế nhận dạng khuôn mặt nhiều người không trực diện số chức khác • Hướng phát triển Để đề tài đưa vào thực đồng phận cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn cần thực tiếp số nội dung sau: -Nghiên cứu nhận dạng trường hợp nhiều mặt người nghiêng, không trực diện -Hoàn thiện thêm chức phân tích, tổng hợp đánh giá cán bộ, báo cáo thống kê quản lý, để đưa vào sử dụng thực tế -Đề xuất phương án kinh phí, sở vật chất, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực thực hiện… 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt [1] Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thuỷ (2003), Nhập môn xử lý ảnh số, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [2] Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 29/6/2017 Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu thực chế cửa quốc gia, Cơ chế ASEAN tạo thuận lợi thương mại [3] Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/7/2017 UBND việc tăng cường thực công tác cải cách hành tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 [4] Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 26/12/2016 UBND tỉnh Lạng Sơn cải cách hành tỉnh Lạng Sơn năm 2017 [5] Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 07/9/2017 Ban đạo cải cách hành tỉnh việc Kiểm tra tình hình thực cơng tác Cải cách hành năm 2017 [6] Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 Chính phủ Kiểm sốt thủ tục hành [7] Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 [8] Nghị số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 [9] Nghị số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung số điều có liên quan đến kiểm sốt thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chế cửa, cửa liên thông số Nghị Chính phủ [10] Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định liên quan đến kiểm sốt thủ tục hành 63 [11] Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016-2020 [12] Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 Thủ tướng Chính phủ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết giải thủ tục hành qua dịch vụ bưu cơng ích [13] Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai chế cửa quốc gia, Cơ chế ASEAN giai đoạn 2016-2020 [14] Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình (2008), Giáo trình Xử lý ảnh, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội II Tiếng Anh [15] Ming-Hsuan Yang, David Kriegman, and Narendra Ahuja, "Detecting Faces in Images: A Survey", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), vol 24, no 1, pp 34-58, 2002 [16] M Kirby and L Sirovich, “Application of the Karhunen-LoeveProcedure for the Characterization of Human Faces”, IEEE Trans Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol 12, no 1, pp 103-108, Jan 1990 [17] P Sinha, “Object Recognition via Image Invariants: A Case Study”, Investigative Ophthalmology and Visual Science, vol 35, no 4, pp 17351740, 1994 [18] P Sinha, “Processing and Recognizing 3D Forms,” PhD thesis, Massachusetts Inst of Technology, 1995 [19] P Viola and M J Jones, “Robust Real-Time Face Detection”, International Journal of Computer Vision 57(2), 137-154, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2004 [20] T.F Cootes and C.J Taylor, “Locating Faces Using Statistical Feature Detectors”, Proc Second Int’l Conf Automatic Face and Gesture Recognition, pp 204-209, 1996 64 [21] T.K Leung, M.C Burl, and P Perona, “Finding Faces in Cluttered Scenes Using Random Labeled Graph Matching”, Proc Fifth IEEE Int’l Conf Computer Vision, pp 637-644, 1995 [22] T Sakai, M Nagao, and S Fujibayashi, “Line Extraction and Pattern etection in a Photograph”, Pattern Recognition, vol 1, pp 233-248, 1969 III Internet [23] https://tech.fpt.com.vn/nhan-dien-khuon-mat-va-ung-dung-thuc-te/ [24] https://viblo.asia/p/opencv-nhan-dang-face-recognition-ZjlearmzkqJ [25] http://azurevn.net/2016/09/05/nhan-dien-khuon-mat-voi-microsoft-cognitiveface-recognition-api/ 65 ... đề tài: Kỹ thuật nhận dạng mặt người ứng dụng hỗ trợ công tác đánh giá cán phận cửa điện tử để sâu nghiên cứu ứng dụng phận cửa điện tử, tạo hiệu cho công việc cán phận cửa điện tử Nội dung... NGHIỆM KỸ THUẬT NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI HỖ TRỢ VIỆC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TẠI SỞ TT&TT TỈNH LẠNG SƠN 50 3.1 Khái quát Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn công tác đánh giá cán phận cửa điện. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI VÀ ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ ĐẶNG BẢO NGỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật nhận dạng mặt người và ứng dụng hỗ trợ công tác đánh giá cán bộ tại bộ phận một cửa điện tử , Kỹ thuật nhận dạng mặt người và ứng dụng hỗ trợ công tác đánh giá cán bộ tại bộ phận một cửa điện tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn