Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty môi trường đô thị thành phố ninh bình

105 2 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY MƠI TRƯỜNG ĐƠ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH ĐINH VĂN DƯƠNG Hà Nội, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn Thạc sỹ kinh tế “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty môi trường đô thị thành phố Ninh Bình” tơi thực nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn PGS.TS Trần Thị Thu Các tài liệu, số liệu, dẫn chứng mà tơi sử dụng Luận văn có thật thân thu thập, xử lý mà khơng có chép khơng hợp lệ Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung cam đoan Ninh Bình, tháng 11 năm 2017 Tác giả Đinh Văn Dương ii LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tham gia giảng dạy lớp 15M – QT64 Viện đại học mở Hà Nội tạo điều kiện cho học viên khác có mơi trường học tập tốt, truyền đạt nhiều kiến thức hữu ích q trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Trần Thị Thu tận tình hướng dẫn bảo suốt thời gian thực luận văn Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn tập thể cán công nhân viên Cơng ty mơi trường thị thành phố Ninh Bình, tạo điều kiện hỗ trợ nhiệt tình việc cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Ninh Bình, tháng 11 năm 2017 Tác giả Đinh Văn Dương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tài liệu Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Nguồn nhân lực 1.1.2 Tuyển mộ nhân lực 10 1.1.3 Tuyển chọn nhân lực 11 1.1.4 Tuyển dụng nhân lực 12 1.2 Nội dung công tác tuyển dụng nhân lực 13 1.2.1 Chuẩn bị tuyển dụng nhân lực 13 1.2.2 Tuyển mộ nhân lực 15 1.2.3 Tuyển chọn nhân lực 22 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp 29 1.3.1 Các nhân tố bên tổ chức 29 1.3.2 Các nhân tố bên tổ chức 31 1.4 Các tiêu chí đánh giá kết tuyển dụng nhân lực 33 1.5 Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực số công ty 34 1.5.1 Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương2 34 1.5.2 Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực Cơng ty Nhiệt điện ng Bí 35 TIỂU KẾT CHƯƠNG 36 iv CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH 37 2.1 Tổng quan cơng ty mơi trường thị thành phố Ninh Bình 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Chức nhiệm vụ 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức chức đơn vị phòng ban 40 2.1.4 Tình hình lao động cơng ty qua năm gần 42 2.1.5 Kết hoạt động công ty qua năm gần 43 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Cơng ty Mơi trường thị thành phố Ninh Bình 44 2.2.1 Thực trạng công tác lập kế hoạch tuyển dụng nhân lực Công ty Môi trường thị thành phố Ninh Bình 44 2.2.2 Tình hình thực bước quy trình tuyển dụng nhân lực Công ty Môi trường đô thị thành phố Ninh Bình 47 2.2.3 Đánh giá hiệu công tác tuyển dụng công ty mơi trường Đơ thị thành phố Ninh Bình 66 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Môi trường đô thị thành phố Ninh Bình 70 2.3.1 Các nhân tố chủ quan 70 2.3.2 Nhân tố khách quan 71 2.4 Đánh giá chung công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Môi trường đô thị thành phố Ninh Bình 72 2.4.1 Những mặt tích cực 72 2.4.2 Những mặt hạn chế 74 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế tuyể dụng nhân lực công ty mơi trường Đơ thị thành phố Ninh Bình 75 TIỂU KẾT CHƯƠNG 76 v CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY MƠI TRƯỜNG ĐƠ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH 77 3.1 Phương hướng phát triển công ty môi trường Đô thị thành phố Ninh Bình 77 3.1.1 Phương hướng phát triển công ty thời gian tới 77 3.1.2 Phương hướng, mục tiêu tuyển dụng nhân lực công ty Môi trường Đô thị thành phố Ninh Bình 78 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực Công ty mơi trường thị thành phố Ninh Bình 79 3.2.1 Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu tuyển dụng 79 3.2.2 Hoàn thiện bước quy trình tuyển mộ 80 3.2.3 Hồn thiện bước quy trình tuyển chọn 81 3.2.4 Hoàn thiện cơng tác phân tích, đánh giá cơng việc để bố trí, sử dụng nhân lực cách hợp lý 83 3.2.5 Hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động để thu hút trì nguồn nhân lực chất lượng cao cơng ty mơi trường Đơ thị thành phố Ninh Bình 85 3.2.6 Một số giải pháp khác 87 3.3 Một số khuyến nghị 89 TIỂU KẾT CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CBNV DN NLĐ NSDLĐ Định nghĩa Cán nhân viên Doanh nghiệp Người lao động Nguời sử dụng lao động NXB Nhà xuất QTNL Quản trị nhân lực TDNL Tuyển dụng nhân lực TS Tiến sỹ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một kinh tế muốn phát triển cần có nguồn lực: vốn, khoa học - cơng nghệ, tài nguyên nguồn nhân lực; muốn tăng trưởng nhanh bền vững cần dựa vào ba yếu tố áp dụng công nghệ mới, phát triển kết cấu hạ tầng đại chất lượng nguồn nhân lực Sự phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc vào nhiều điều kiện, yếu tố khác nhau, chủ yếu người Các yếu tố vật chất máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tài trở nên vơ dụng khơng có bàn tay người Do vậy, nguồn lực khác, nguồn nhân lực chiếm vị trí trung tâm đóng vai trò quan trọng hàng đầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Việc thu hút nhân lực phù hợp vào làm việc Doanh nghiệp vấn đề quan trọng Vậy làm để thu hút nhân lực đủ số lượng chất lượng? Một giải pháp hữu hiệu cơng ty phải hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực để tìm ứng cử viên đáp ứng yêu cầu công việc, để đạt mục tiêu Cơng ty Trong thời gian tìm hiểu thực tế Công ty Môi trường đô thị thành phố Ninh Bình tác giả nhận thấy trước tác động mạnh mẽ tồn cầu hóa với phát triển vũ bão khoa học công nghệ, Cơng ty Mơi trường thị thành phố Ninh Bình luôn phải đổi cách quản lý để nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh Cùng với đó, công ty không ngừng mở rộng quy mô để phù hợp với phát triển chung Vì cơng tác tuyển dụng nhân lực phù hợp với yêu cầu công việc vô quan trọng Công ty quan tâm đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực bộc lộ số bất cập, số lượng nhân lực tuyển dụng hàng năm tương đối lớn quy trình tuyển dụng nhân lực cách thức tuyển dụng nhân lực số nội dung chưa hợp lý khoa học, đề cao tính hình thức dẫn đến hiệu sử dụng nguồn nhân lực chưa đạt mong đợi Nhận thức tầm quan trọng công tác tuyển dụng nhân lực công ty, tác giả chọn vấn đề “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Cơng ty Mơi trường thị thành phố Ninh Bình” làm đề tài nghiên cứu viết luận văn tốt nghiệp cao học Tổng quan tài liệu Đã có nhiều nghiên cứu khác tuyển dụng nhân lực thuộc khu vực, đơn loại hình kinh doanh khác Điều chứng tỏ công tác tuyển dụng nhân lực ngày quan tâm, trở thành đề tài nóng hổi không diễn đàn quản trị nhân lực tạp chí có tiếng mà tác giả đưa vào cơng trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp quốc gia luận văn nghiên cứu thạc sỹ, luận án tiến sĩ như: Tác giả Nguyễn Chơn Trung trường Đại học Đà Nẵng với viết “Vai trò cơng tác tuyển dụng nhân lực tổ chức” đăng tạp chí khoa học trường Đại học Đà Nẵng số 7, tháng năm 2011, tác giả khẳng định công tác tuyển dụng nhân lực công tác quan trọng hàng đầu quản trị nhân lực, điều kiện tiên giúp máy tổ chức hoạt động Điểm bật viết tác giả phân tích cụ thể vai trò cơng tác tuyển dụng nhân lực tổ chức, từ thấy tầm quan trọng công tác tuyển dụng cần thiết phải xây dựng quy trình tuyển dụng bản, phù hợp cho doanh nghiệp Bài viết tác giả nghiên cứu công tác tuyển dụng tổ chức nói chung, khơng phân loại loại hình doanh nghiệp khác có cách thức tuyển dụng khác nên việc ứng dụng vào doanh nghiệp cụ thể chưa thực hiệu TS Lê Thị Mỹ Linh với đề tài “Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế”, luận án tiến sĩ năm 2010 Cơng trình ưu, nhược điểm hoạt động quản lý đào tạo phát triển nguồn lực doanh nghiệp vừa nhỏ, tìm nguyên nhân thực trạng khuyến nghị giải pháp phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Một giải pháp mà tác giả đề cập đến nhằm phát triển nguồn nhân lực “ thực sách thu hút người lao động giỏi”, tác giả nhấn mạnh “để thu hút nhân viên giỏi, doanh nghiệp khơng phải áp dụng biện pháp đối phó thời mà cần phải có chiến lược Cần thực thu hút ứng viên từ nhiều nguồn tránh tình trạng sử dụng người nhà có nhiều hạn chế Việc tuyển dụng phải từ từ, thực theo quy trình tuyển dụng, cần thiết phải có nhóm quản lý cấp cao vấn kỹ lưỡng ứng viên” Giải pháp tác giả đưa hướng tới cụ thể loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ, khơng phải tổ chức nói chung có giá trị thực tiễn cao, nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho chủ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam TS Đoàn Gia Dũng với viết “Nhu cầu tuyển dụng nhân lực khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh” đăng tạp chí Phát triển kinh tế Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh số tháng 6/2011với nội dung đưa số liệu cụ thể nhu cầu tuyển dụng nhân lực khu công nghiệp, chế xuất năm gần Từ đó, tác giả phân tích sâu thực trạng, nguyên nhân biến động nhu cầu lao động qua năm Điểm bật viết tác giả sâu phân tích thực trạng nhu cầu tuyển dụng nhân lực khu công nghiệp số nhân viên tuyển tương ứng với nhu cầu tuyển dụng bao nhiêu? Qua thấy rõ thực trạng thiếu hụt hay dư thừa lao động để đưa giải pháp hữu hiệu cho thực trạng Theo tác giả, khâu xác định nhu cầu tuyển dụng vô quan trọng để định hướng cho công tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp nói chung Một nghiên cứu khác liên quan đến công tác tuyển dụng tác giả Lê Thị Lan, Lê Quang Hiếu, Nguyễn Thị Huyền “ Giải pháp thu hút lao động đáp ứng nhu cầu phát triển khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2020” đăng tạp chí Kinh tế & phát triển, số 182 (II) tháng năm 2012, trang 86-90 Các tác giả nhận định sách thu hút lao động khu kinh tế đầy tiềm chưa thực hấp dẫn, lao động cần thu hút chưa tiếp cận cách đầy đủ với thơng tin sách lao động khu kinh tế; sống người lao động làm việc khu kinh tế nhiều khó khăn Bài viết khẳng định 84 thập thông tin, tổng hợp thông tin thu thập soạn thảo văn phân tích cơng việc Phân tích cơng việc cung cấp thơng tin cần thiết yêu cầu, đặc điểm công việc, sở cho việc xây dựng mô tả công việc tiêu chuẩn cơng việc Phân tích cơng việc cung cấp cho nhà quản trị tóm tắt nhiệm vụ, trách nhiệm cơng việc mối tương quan với cơng việc khác Từ giúp nhà quản trị trả lời câu hỏi sau: - Công việc cần tuyển công việc lâu dài hay tạm thời? - Cơng việc đòi hỏi kiến thức chuyên sâu đặc biệt nào? - Có cần thiết phải tuyển thêm người để thực công việc khơng?Nếu có người tuyển dụng có kiêm thêm công việc nữa? - Chức trách, nhiệm vụ quan hệ với tổ chức nào? - Những tiêu chuẩn kiến thức chuyên môn, sức khỏe, kinh nghiệm… cơng việc gì? Sau trả lời xác câu hỏi doanh nghiệp định bước thực tối ưu tuyển dụng hay áp dụng phương pháp khác cho phù hợp với thời điểm, thời kinh doanh doanh nghiệp Cán thực hoạt động phân tích cơng việc cần xây dựng văn phân tích cơng việc, sau đưa văn vào sử dụng công cụ cho quản lý nhân Phòng Tổ chức lao động cần phối hợp với phận khác, tranh thủ trợ giúp họ, thông báo cho người lao động biết ý nghĩa, mục đích phân tích đánh giá cơng việc, để tránh gặp khó khăn từ phía người lao động Các văn phân tích cơng việc cần phổ biến rộng rãi đến người lao động sử dụng cho trình làm việc quản lý Tiếp theo, công ty nên quan tâm đến công tác đánh giá thực công việc Công tác đánh giá thực công việc nên đánh giá kỹ lưỡng, khách quan có tương tác hai chiều Không lãnh đạo đánh giá nhân viên, cấp đánh giá cấp mà nên có đánh giá ngược lại từ phía nhân viên ban lãnh đạo Tuy 85 nhiên, Công ty mơi trường thị thành phố Ninh Bình đánh giá thực công việc chiều từ cấp đánh giá xuống cấp dưới, chưa có tương tác hai chiều Để chất lượng nguồn nhân lực nâng cao, công tác đánh giá thực công việc hiệu quả, cơng cần thiết phải thay đổi phương pháp đánh giá Thứ ba, cơng tác bố trí, sử dụng nhân lực tuyển vô quan trọng, phản ánh chất lượng công tác tuyển dụng Công ty thực Trên thực tế, số lao động Công ty chưa xếp vị trí cơng việc với chun ngành mà họ đào tạo Cơng ty cần rà sốt lại số lượng cán công nhân viên làm việc trái chuyên ngành, tìm hiểu sâu thêm nhu cầu, nguyện vọng lao động Nếu họ có nhu cầu làm việc chuyên ngành họ đào tạo xếp bổ sung vào vị trí thiếu, ngược lại, họ quen với vị trí cơng việc cũ, họ cảm thấy mãn nguyện với cơng việc đào tạo lại, đào tạo thường xuyên lao động để họ nắm kiến thức nhất, cần thiết nhất, cập nhật kiến thức công việc mà họ đảm nhận Hạn chế áp dụng sách “bố mẹ vào”, hay sách ưu tiên tuyệt đối cho em ngành em họ không tốt nghiệp chuyên ngành với yêu cầu vị trí tuyển 3.2.5 Hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động để thu hút trì nguồn nhân lực chất lượng cao cơng ty mơi trường Đơ thị thành phố Ninh Bình 3.2.5.1 Thực chế độ đãi ngộ lao động hiệu Tiền lương khoản thu nhập đa số cơng nhân viên Cơng ty, vậy, cần phải đảm bảo xác tính lương cho họ Cơng ty nên tạo điều kiện cho cán công nhân viên làm thêm để tăng thu nhập Ngoài ra, cơng ty nên bổ sung hình thức tiền lương có thưởng hồn thành vượt mức kế hoạch: - Kích thích người lao động làm việc hiệu cao - Đảm bảo cho hợp đồng ký kết ln hồn thành thời hạn sản phẩm đảm bảo chất lượng giúp cơng ty giữ vững uy tín thị trường 86 Mức thưởng công ty nên xây dựng quy chế rõ ràng Cần phân biệt hạng mức thưởng theo hệ số để đánh giá xác mức độ cống hiến lao động công ty Hiện nay, Công ty chưa xây dựng quy chế thưởng theo hệ số đánh giá, công ty có quy chế thưởng cho nhóm phân xưởng sản xuất theo mức định Chế độ thưởng, phạt, trợ cấp biện pháp tạo động lực cho người lao động sử dụng lao động có hiệu tổ chức Ngoài ra, để tạo động lực cho người lao động không kể đến khả thăng tiến người lao động Người lao động có lực, đóng góp nhiều lợi ích cho cơng ty, có mong muốn thăng tiến mà không nhận ủng hộ cơng ty họ cảm thấy chán nản, tâm lý không thoải mái làm việc Ngược lại, họ thỏa mãn đầy đủ nhu cầu mình, họ hăng say lao động Vì thế, công ty nên tạo hội cho người lao động phát huy hết khả năng, lực thân để họ có hội thăng tiến công việc Công ty môi trường đô thị thành phố Ninh Bình Cơng ty Cổ phần Nhà nước nên sách tạo hội thăng tiến cho người lao động chưa thực thơng thống Vẫn mang nặng vấn đề tuổi tác, thâm niên làm việc cấp cân nhắc vị trí lãnh đạo cơng ty 3.2.5.2 Thực sách đào tạo phát triển tốt cho người lao động Công ty phải đầu tư cho công tác đào tạo, tăng quỹ đào tạo đào tạo tốt cho ta đội ngũ nhân viên giỏi nghề, giỏi việc với tác phong làm việc chuyên nghiệp đặc biệt nhân viên cấp cao trưởng, phó phòng, khơng ngần ngại tổ chức khóa học nâng cao nghiệp vụ quản trị cho thành viên cấp cao để họ nâng cao kiến thức áp dụng vào thực tế Công ty nên thường xuyên cho nhân viên dự hội thảo để tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm cho thân để tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo Công ty nên tổ chức hội thảo nhân viên với nhau, khuyến khích họ đào tạo lẫn nhau, tổ chức nói chuyện để nhân viên có nhiều kinh nghiệm san sẻ kinh nghiệm, khó khăn thành công họ đạt với bạn đồng nghiệp 87 Công ty nên cho nhân viên học lớp đào tạo bên ngồi mang tính chuyên nghiệp cao Tuy công ty phải khoản chi phí khơng nhỏ cho cơng việc bù lại nhân viên có trình độ chun mơn cao truyền đạt cho người 3.2.6 Một số giải pháp khác 3.2.6.1 Nâng cao lực đội ngũ chuyên trách công tác tuyển dụng Chất lượng nguồn nhân lực hiệu công tác tuyển dụng phụ thuộc lớn vào trình độ chuyên môn cán làm công tác tuyển dụng trình độ, chun mơn nghiệp vụ cán quản trị nhân lực Khi cán quản trị có trình độ chun mơn kịp thời nắm bắt nhu cầu nhân từ có kế hoạch tuyển dụng cụ thể cho thời kỳ Năng lực cán chuyên môn tốt vừa tiết kiệm thời gian chi phí cho cơng tác tuyển mộ, tuyển chọn, cơng tác quản trị nhân lực vừa góp phần tạo hiệu sản xuất kinh doanh cao Một đội ngũ cán tuyển mộ tuyển chọn làm việc hiệu quả, đội ngũ cán phòng Tồ chức lao động phải hiểu rõ tầm quan trọng công việc lập kế hoạch tuyển mộ hoạt động quản trị nhân lực, thành thạo công việc lập kế hoạch vận dụng cách linh hoạt 3.2.6.2 Phân định trách nhiệm rõ ràng công tác tuyển dụng Sự đạo, đôn đốc Tổng giám đôc Công ty giúp cho hoạt động hướng tạo kích thích hoạt động Cơng tác tuyển dụng khơng nằm ngồi hoạt động đó, cơng tác đạo Tổng giám đốc lãnh đạo Cơng ty tăng cường, kéo theo cơng tác tuyển dụng hồn thiện có hiệu Hoạt động quản trị nhân lực hoạt động Công ty công tác tuyển dụng số nội dung hoạt động quản trị nhân lực Vì vậy, có liên kết, gắn bó chặt chẽ hoạt động với tạo điều kiện cho phát triển Sự phối hợp hoạt động phận nhân với phận phòng ban chức khác công ty giải pháp hữu hiệu giúp cơng ty hồn thiện nâng cao cơng tác tuyển dụng nhân lực 88 Lãnh đạo cấp cao Định hướng công tác tuyển dụng thơng qua chủ trương, sách kế hoạch sản xuất kinh doanh Phê duyệt ngân sách tuyển dụng, nhu cầu tuyển dụng đề xuất đơn vị liên quan: kế hoạch tuyển dụng, tiêu chí đánh giá ứng viên, đánh giá cơng tác tuyển dụng, mức lương cho vị trí sau tuyển… Tham gia vấn trực tiếp ứng viên vị trí tuyển trưởng phận nhân đảm nhiệm vị trí cao cấp Cơng ty Tổng giám đốc đại diện cho người sử dụng lao động công ty ký kết hợp đồng lao động với ứng viên tuyển dụng mới, đạo rút kinh nghiệm sau đợt tuyển Bộ phận chuyên trách tuyển dụng Tham mưu, tư vấn cho ban lãnh đạo công ty hoạt động liên quan tới tuyển dụng: đề xuất mức lương cho vị trí cơng việc cần tuyển, tiêu chí, dự tốn chi phí, kênh đăng tuyển phương pháp tuyển Hoạch định nhân làm cho phòng, đơn vị đề xuất nhu cầu tuyển dụng theo năm, đợt Xây dựng hoàn thiện tiêu chí đánh giá sau đợt tuyển dụng Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo công tác tuyển dụng 3.2.6.3 Xây dựng phần mềm tuyển dụng Hàng năm cơng ty có đợt tuyển dụng nhân với số lượng tương đối nhiều, việc xây dựng phần mềm tuyển dụng giúp công tác tuyển dụng thực bản, khoa học cần thiết Phần mềm thực theo dõi công tác tuyển dụng theo quy trình nghiệp vụ hồn chỉnh: quy định vòng vấn điểm chuẩn cho vòng vấn, quản lý yêu cầu tuyển dụng, quản lý ứng viên, quản lý thi… Quản lý yêu cầu tuyển dụng: Cho phép đưa nhu cầu tuyển dụng tự động từ hệ thống dựa định biên nhân đánh giá lực cho vị trí nhân viên phòng ban Quản lý ứng viên: Cho phép đăng ký tuyển dụng online hỗ trợ đăng ký tuyển dụng thông qua người thân công ty 89 Cho phép thiết lập kế hoạch tuyển dụng đặt lịch chi tiết cho ứng viên (hệ thống hỗ trợ gửi email, tin nhắn cho ứng viên có thông tin lịch thi vấn) Quản lý chi tiết linh hoạt thi Quản lý chi tiết kết thi, vấn ứng viên Quản lý danh sách ứng viên theo tiêu chí: Không đủ tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn, làm thi đạt, làm thi không đạt, vấn qua, vấn không qua, thử việc, chuyển thành nhân viên… Chuyển hồ sơ tuyển dụng sang hồ sơ nhân viên cho ứng viên đạt yêu cầu 3.3 Một số khuyến nghị Giáo dục Việt Nam nhiều bất cập, học chưa đơi với hành, q nặng lý thuyết nên sau trình học tập nhà trường học sinh, sinh viên trường không đáp ứng đủ yêu cầu công việc, nghề nghiệp từ ảnh hưởng lớn tới chất lượng hiệu trình tuyển dụng Nhà nước cần quan tâm đến hệ thống giáo dục đào tạo để nâng cao dân trí, nâng cao ý thức xã hội, đồng thời cung cấp cho xã hội đặc biệt doanh nghiệp lao động có lực thực Để đảm bảo điều phải nâng cao hệ thống giáo dục sở vật chất đội ngũ giáo viên nhằm đào tạo người chất lượng kiến thức chun mơn Nhà nước cần có sách hỗ trợ sinh viên tiếp xúc với thực tế Công ty từ năm thứ 2, thứ để sớm làm quen với công việc thực tế, để sau tốt nghiệp trường họ không lúng túng dễ dàng tiếp thu cơng việc Đặc biệt, Nhà nước nên quản lý chặt chẽ trung tâm giới thiệu việc làm, để trung tâm thực cầu nối hiệu người lao động doanh nghiệp để bên cần, lo lắng tượng trung tâm lừa đảo kiếm tiền, chuộc lợi… Có nhiều trung tâm làm ăn chân chính, bên cạnh khơng trung tâm lừa đảo Vì vậy, quan Nhà nước cần tìm hiểu kiểm sốt trung tâm q trình cấp phép hoạt động 90 TIỂU KẾT CHƯƠNG Dựa vào thực trạng kết đánh giá hạn chế nguyên nhân công tác tuyển dụng Công ty môi trường đô thị thành phố Ninh Bình, tác giả đưa số quan điểm, đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng Cơng ty mơi trường đô thị thành phố Ninh nhằm đáp ứng nhu cầu cho năm 91 KẾT LUẬN Tuyển dụng nhân lực hoạt động quan trọng hoạt động quản trị nhân lực bời nguồn nhân lực có vai trò định đến thành bại phát triển doanh nghiệp Tuyển dụng nhân lực khâu Quản trị nhân lực, nhằm cung cấp đầu vào cho q trình Có thể khẳng đinh, Quản trị nhân lực yếu tố quan trọng hàng đầu giúp cho doanh nghiệp tồn phát triển thương trường cạnh tranh đầy khốc liệt Vì vậy, để quản trị nhân lực phát huy hiệu vai trò cần có gắn kết mắt xích, hoạt động với Do vậy, q trình tuyển dụng khơng có sách, tiêu chí rõ ràng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích, đề tài làm rõ số lý luận tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp Việc phân tích đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Công ty môi trường thị thành phố Ninh Bình nói riêng thực thông qua việc kết hợp phương pháp nghiên cứu tài liệu điều tra khảo sát thực tế Từ đó, rút đánh giá ưu điểm công tác tuyển dụng công ty Đồng thời luận văn mặt tồn nguyên nhân thành công tồn ấy, làm sở cho việc đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng công ty thời gian tới Về bản, đề tài đạt mục tiêu nghiên cứu đề Tuy nhiên điều kiện hạn chế thời gian kinh nghiệm nên đề tài gặp phải số hạn chế định.Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp chuyên gia, nhà nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện phát triển nghiên cứu 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Danh mục sách, luận văn, báo cáo Trần Xuân Cầu PGS TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Dương Thị Kim Chung (2007),‘‘Quy trình tuyển dụng nhân viên’’, Tuyển dụng người, NXB Trẻ, Hà Nội Trần Kim Dung (2006), Quản trị nhân lực, NXB Thống kê TS Đoàn Gia Dũng,“Nhu cầu tuyển dụng nhân lực khu cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Phát triển kinh tế Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh số tháng 6/2011 Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (chủ biên) (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Vũ Thị Thùy Dương Hồng Văn Hải (2005), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống Kê Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động - Xã hội Đoàn Thị Thu Hà Nguyễn Ngọc Huyền (2002), Giáo trình Khoa học quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Lê Cẩm Hà, Luận văn số nội dung tuyển dụng nhân lực khu vực nhà nước, Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ, số 9/2010 10 Lê Thị Lan, Lê Quang Hiếu, Nguyễn Thị Huyền, “ Giải pháp thu hút lao động đáp ứng nhu cầu phát triển khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2020” ,Tạp chí Kinh tế & phát triển, số 182 (II) tháng năm 2012, trang 86-90 11 Phạm Đức Thành (1998), Giáo trình Quản trị nhân sự, NXB Thống Kê, Hà Nội 12 Phạm Đức Thành (2006), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội 13 Nguyễn Hữu Thân (2003), Giáo trình Quản trị nhân sự, NXB Thống Kê, Hà Nội 14 Nguyễn Chơn Tạp 15 Trung,“Vai trò cơng tác tuyển dụng nhân lực tổ chức”, chí khoa học trường Đại học Đà Nẵng số 7, tháng năm 2011 93 II Tài liệu công ty Công ty mơi trường thị thành phố Ninh Bình (2014), Báo cáo tổng kết tình hình sử dụng nhân lực công ty Công ty môi trường đô thị thành phố Ninh Bình (2015), Báo cáo tổng kết tình hình sử dụng nhân lực công ty Công ty mơi trường thị thành phố Ninh Bình (2016), Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm (2014-2016) phương hướng phát triển năm 2017 Cơng ty mơi trường thị thành phố Ninh Bình Công ty môi trường đô thị thành phố Ninh Bình (2014), Quy chế tuyển dụng lao động Cơng ty mơi trường thị thành phố Ninh Bình Cơng ty mơi trường thị thành phố Ninh Bình (2015), Quy chế Nội quy lao động Công ty mơi trường thị thành phố Ninh Bình 94 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Cán quản lý nhân viên phòng Tổ chức lao động đánh giá) Để có thêm sở thực tiễn phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn: “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty Môi trường đô thị thành phố Ninh Bình”, mong Ơng/bà cho ý kiến trả lời theo câu hỏi (Tất số liệu điều tra, ý kiến trả lời Ông/ bà nhằm mục đích phục vụ cho nghiên cứu khoa học hồn tồn giữ bí mật) Ơng (bà) khoanh tròn vào đáp án mà ơng (bà) chọn: I THƠNG TIN CHUNG Giới tính: A Nam B Nữ Trình độ văn hóa A Sơ cấp D Đại học B Trung cấp E Thạc sỹ C Cao đẳng F Tiến sỹ Ông (bà) thuộc nhóm tuổi đây: A Dưới 25 C Từ 35-45 B Từ 25-35 D Trên 45 Ông (bà) làm việc phận đây: A Ban lãnh đạo C Phòng Tổ chức lao động B Bộ phận quản lý phân xưởng D Văn phòng II ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC Ông bà đánh tầm quan trọng Công tác tuyển dụng nhân sự: A Rất quan trọng B Quan trọng C Bình thường D Khơng quan trọng 95 Ông, bà thấy chất lượng ứng viên trúng tuyển sau thử việc nào? A Rất tốt B Tốt C.Bình thường D Kém Ơng bà thấy mức độ hiệu công tác tuyển mộ nào? A Rất hiệu C Bình thường B Hiệu D Khơng hiệu Theo Ơng, bà tình hình thị trường lao động có ảnh hưởng nhiều đến hiệu công tác tuyển dụng nhân lực hay không? A Ảnh hưởng lớn C Ảnh hưởng B Có ảnh hưởng D Khơng ảnh hưởng Theo Ơng/bà khả tài cơng ty có ảnh hưởng nhiều tới hiệu cơng tác tuyển dụng nhân lực không? A Ảnh hưởng lớn C Ảnh hưởng B Có ảnh hưởng D Không ảnh hưởng Theo ông bà công tác tuyển dụng nhân lực có đảm bảo tính cơng ứng viên khơng? A Có B Khơng Ơng bà thấy kinh phí cho việc tuyển dụng nào? Ơng bà có vướng mắc thực công tác tuyển dụng hay không? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 10 Ý kiến đóng góp ơng bà nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Cám ơn ơng(bà) hợp tác q trình điều tra! 96 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH (Cán cơng nhân viên tồn Cơng ty đánh giá) Để có thêm sở thực tiễn phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn: “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Cơng ty Mơi trường thị thành phố Ninh Bình”, mong Ơng/bà cho ý kiến trả lời theo câu hỏi (Tất số liệu điều tra, ý kiến trả lời Ông/ bà nhằm mục đích phục vụ cho nghiên cứu khoa học hồn tồn giữ bí mật) Ơng (bà) khoanh tròn vào đáp án mà ơng (bà) chọn: III THƠNG TIN CHUNG Giới tính: D Nam B Nữ Trình độ văn hóa A Sơ cấp D Đại học E Trung cấp E Thạc sỹ F Cao đẳng F Tiến sỹ Ơng (bà) thuộc nhóm tuổi đây: C Dưới 25 D Từ 25-35 C Từ 35-45 D Trên 45 Ông (bà) làm việc phận đây: C Ban lãnh đạo D Bộ phận quản lý phân xưởng C Phòng Tổ chức lao động D Bộ phận sản xuất trực tiếp IV ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC Ông bà biết thông tin tuyển dụng nhân lực Công ty từ: A Trung tâm giới thiệu việc làm B Bạn bè, người thân 97 C Đài, báo, internet D Từ nguồn khác……… Ơng (bà) thấy thơng tin thông báo tuyển dụng Công ty nào? A.Rõ ràng B Bình thường C Khơng rõ ràng Ông, bà nộp hồ sơ xin việc cách nào? A Trực tiếp mang đến B Gửi người thân quen C Gửi qua mail tuyển dụng Công ty D Khác Trong buổi vấn Ơng bà có chuyên viên tuyển dụng rõ yêu cầu công việc cụ thể Ơng bà khơng? A Rõ ràng B Bình thường D Khơng rõ ràng Các chun viên vấn có trả lời đầy đủ thắc mắc Ơng bà Cơng ty khơng? A.Đầy đủ C Khơng đầy đủ B Bình thường Theo Ơng/bà tác phong người vấn nào? A.Chuyên nghiệp C.Khơng chun nghiệp B Bình thường Theo ơng bà quy trình tuyển dụng nhân lực Cơng ty nào? A Rất hoàn chỉnh, đầy đủ C Bình thường B Rườm rà D Chưa tốt Ơng bà thấy thi viết vấn phản ánh hết trình độ Ơng bà chưa? A.Đầy đủ B.Chưa đầy đủ Ơng bà có thấy công tuyển chọn với ứng viên khác khơng? A.Có B Bình thường C Khơng 98 10 Tính thực tiễn thi, vấn có áp dụng vào cơng việc hay khơng? A.Có B Bình thường C.Khơng 11 Ơng bà có hài lòng chế độ đãi ngộ sách thăng tiến Cơng ty hay khơng? A.Có B Chưa hài lòng C Khơng hài lòng 12 Ơng bà có muốn gắn bó lâu dài với cơng ty hay khơng? A.Có B Khơng hài lòng 13 Ý kiến đóng góp ơng bà nhằm hồn thiện công tác tuyển dụng? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Cám ơn ơng(bà) hợp tác q trình điều tra! ... trạng công tác lập kế hoạch tuyển dụng nhân lực Công ty Môi trường đô thị thành phố Ninh Bình 44 2.2.2 Tình hình thực bước quy trình tuyển dụng nhân lực Cơng ty Mơi trường thị thành phố Ninh. .. luận công tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp Chương Phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty Môi trường đô thị thành phố Ninh Bình Chương Giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng. .. Nhận thức tầm quan trọng công tác tuyển dụng nhân lực công ty, tác giả chọn vấn đề “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty Môi trường đô thị thành phố Ninh Bình làm đề tài nghiên cứu viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty môi trường đô thị thành phố ninh bình , Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty môi trường đô thị thành phố ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn