Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ trong giai đoạn chuyển sang cơ chế tự chủ

114 1 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀN THIỆN BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN SANG CƠ CHẾ TỰ CHỦ NGUYỄN XUÂN THỦY HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN SANG CƠ CHẾ TỰ CHỦ NGUYỄN XUÂN THỦY CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ THỊ MAI HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn “Hồn thiện tổ chức máy quản lý Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ giai đoạn chuyển sang chế tự chủ” cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Vũ Thị Mai, chưa công bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hoàn toàn đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn đề tài nghiên cứu Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017 Học viên Nguyễn Xuân Thủy LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt Luận văn “Hoàn thiện tổ chức máy quản lý Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ giai đoạn chuyển sang chế tự chủ”, học viên xin phép gửi lời cảm ơn trân thành đến PGS.TS Vũ Thị Mai, giảng viên hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, bảo học viên suốt q trình hồn thiện Luận văn Học viên xin gửi lời cảm ơn đến Thầy giáo, Cô giáo Khoa đào tạo Sau Đại học, Viện Đại học Mở Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho học viên suốt trình học tập Học viên xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Mỏ- Luyện kim; Ban Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ toàn thể anh/chị Viện, Trung tâm tạo điều kiện giúp đỡ học viên trình hoàn thiện Luận văn Một lần học viên xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý báu ! Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017 Học viên Nguyễn Xuân Thủy MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BIỂU BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ 1.1 Một số khái niệm quản lý tổ chức máy quản lý 1.1.1 Khái niệm quản lý 1.1.2 Khái niệm máy quản lý 1.1.3 Khái niệm tổ chức 1.1.4 Khái niệm tổ chức máy quản lý doanh nghiệp 1.1.5 Phân chia tổ chức (bộ phận cấu) - mơ hình tổ chức 1.1.6 Sự phân quyền giao quyền cấu tổ chức 1.1.7 Quyền hạn cấu tổ chức 1.2 Các mơ hình tổ chức máy quản lý 1.2.1 Mơ hình phân chia phận cấu theo số lượng 1.2.2 Mơ hình phân chia phận cấu theo thời gian 1.2.3 Mô hình phân chia phận cấu theo chức doanh nghiệp (mơ hình chức năng) 1.2.4 Mơ hình phân chia phận cấu theo phạm vi, vị trí địa lí (địa dư) 6 7 8 11 12 13 13 14 1.2.5 Mơ hình phân chia phận cấu theo sản phẩm sản xuất 1.2.6 Mơ hình phân chia phận cấu theo đối tượng khách hàng 1.2.7 Mơ hình phân chia phận cấu theo thị trường tiêu thụ 1.2.8 Mơ hình phân chia phận cấu theo phận chuyên môn 1.2.9 Tổ chức theo kiểu ma trận - kết hợp 15 16 17 17 19 1.3 Phương hướng hoàn thiện tổ chức máy nhằm nâng cao hiệu hoạt động 20 1.3.1 Yêu cầu tổ chức máy quản lý 21 21 1.3.2 Các nguyên tắc tổ chức máy quản lý 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức máy quản lý 22 1.3.4 Các phương pháp hình thành cấu tổ chức máy quản lý 23 25 1.3.5 Biện pháp chung cần làm để công tác tổ chức có hiệu 1.3.5.1 Một số hạn chế, yếu tồn phổ biến công tác tổ chức 25 1.3.5.2 Một số biện pháp khắc phục hạn chế thường gặp để hoàn thiện cấu tổ chức: 25 1.3.6 Nội dung tổ chức máy quản lý doanh nghiệp 26 1.4 Vai trò cần thiết phải hoàn thiện máy quản lý 27 1.4.1 Vai trò tổ chức máy quản lý 27 1.4.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện máy quản lý 28 1.4.2.1 Tính tất yếu việc hồn thiện máy quản lý 28 1.4.2.2 Hoàn thịên máy quản lý có liên quan chặt chẽ đến chiến lược kinh 29 1.4.2.3 Hoàn thiện máy theo hướng chuyên, tinh, gọn nhẹ có hiệu lực đòi hỏi khách quan 29 1.5 Một số vấn đề chế tự chủ đơn vị công lập 1.5.1 Cơ chế tự chủ, lý phải chuyển sang chế tự chủ 1.5.2 Cơ chế tự chủ cho tổ chức khoa học công nghệ công lập 1.5.2.1 Tự chủ thực nhiệm vụ 1.5.2.2 Tự chủ tài 1.5.2.3 Tự chủ tổ chức biên chế 30 30 31 31 31 32 Tóm lược chương 33 Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 34 2.1 Tổng quan Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức chế độ lương đơn vị trước sáp nhập thành Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công 37 nghệ 2.1.1.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 41 2.1.1.3 Tổ chức máy 46 47 2.1.1.4 Tài sản, lao động tài 2.1.2 Đặc điểm kỹ thuật nguồn lực Trung tâm giai đoạn tự chủ 48 48 2.1.2.1 Năng lực Tư vấn thiết kế dịch vụ Khoa học Cơng nghệ 2.1.2.2 Năng lực tình hình tài 49 50 2.1.2.3 Về nguồn nhân lực 2.1.2.4 Sản phẩm thị trường tiêu thụ sản phẩm 51 2.2 Phân tích thực trạng tổ chức máy quản lý trung tâm 2.2.1 Mơ hình cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Cơng nghệ 2.2.2 Tình hình tổ chức phận chức Trung tâm 2.2.2.1 Khối Quản lý 2.2.2.2 Các đơn vị chuyên môn 2.2.3 Yếu tố người tổ chức máy quản lý Trung tâm 2.2.3.1 Phân tích số lượng, kết cấu trình độ lao động quản lý 2.2.3.2 Phân tích điều kiện làm việc lao động quản lý 2.2.4 Đánh giá tổ chức máy quản lý Trung tâm sau năm đầu chuyển sang chế tự chủ 2.2.4.1 Đánh giá khái quát thành tựu đạt 2.2.4.2 Hạn chế khó khăn phải đối mặt 2.2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Tóm lược chương 52 52 54 54 61 64 64 67 70 70 74 77 78 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 79 3.1 Định hướng phát triển Trung tâm thời gian tới 3.1.1 Giai đoạn 2017-2020 3.1.2 Giai đoạn 2021-2025 79 79 80 3.2 Mục tiêu phương hướng hoàn thiện tổ chức máy quản lý 81 3.2.1 Những mục tiêu việc hoàn thiện máy quản lý Trung tâm 3.2.2 Yêu cầu việc hoàn thiện máy quản lý 3.2.3 Một số điểm cần lưu ý hoàn thiện máy quản lý Trung tâm 3.2.4 Cơ sở để hoàn thiện máy quản lý 81 82 82 82 83 3.3 Các kiến nghị hoàn thiện máy quản lý Trung tâm 3.3.1 Vận dụng mơ hình tổ chức máy quản lý ma trận vào kiện toàn tổ chức máy quản lý 83 83 3.3.1.1 Mơ hình cấu tổ chức theo ma trận - kết hợp đề xuất 3.3.1.2.Giải thích mơ hình cấu đề xuất xây dựng 85 3.3.2 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán quản lý 92 94 3.3.3 Hoàn thiện tổ chức nơi làm việc điều kiện lao động 3.3.4 Nâng cao kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất 95 3.4 Điều kiện để thực tốt kiến nghị giải pháp 3.4.1 Về phía Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Cơng nghệ 3.4.2 Về phía quan quản lý cấp - Bộ Công thương 96 96 97 Tóm lược chương 98 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 99 100 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT Ý NGHĨA Viện Viện Khoa học Công nghệ Mỏ- Luyện kim Trung tâm ( TT) Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dung Công nghệ SXKD Sản xuất kinh doanh KHCN Khoa học công nghệ CNTT Công nghệ thông tin NSNN Ngân sách nhà nước DN Doanh nghiệp TGĐ Tổng Giám đốc GĐ Giám đốc CBVC Cán viên chức người lao động LĐ Lao động BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp TNLĐ Tai nạn lao động NXB Nhà xuất DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình cấu tổ chức theo chức điển hình (cơng ty chế tạo) 13 Sơ đồ 1.2: Mơ hình tổ chức theo địa dư (công ty chế tạo) 14 Sơ đồ 1.3: Mơ hình tổ chức theo sản phẩm sản xuất (cơng ty sản xuất mỹ phẩm) 15 Sơ đồ 1.4: Mô hình tổ chức theo đối tượng khách hàng (ngân hàng lớn) 16 Sơ đồ 1.5: Mơ hình tổ chức theo thị trường tiêu thụ (cơng ty hóa chất) 17 Sơ đồ 1.6: Mơ hình tổ chức theo phận chun môn (công ty sản xuất) 18 Sơ đồ 1.7: Mô hình tổ chức theo ma trận - kết hợp (cơng ty kỹ thuật) 19 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Luyện Kim (trước ngày 15/08/2016) 35 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ mơ hình cấu tổ chức Viện Khoa học Công Nghệ Mỏ Luyện kim sau giao quyền tự chủ hình thành nên Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Công nghệ (từ ngày 15/08/2016) 36 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Cơng nghệ 46 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ mơ hình cấu tổ chức máy quản lý bố trí nhân lực Trung tâm Nghiên cứu Triển Khai Ứng dụng Công nghệ 52 Sơ đồ 3.1: Mô hình cấu tổ chức máy quản lý Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ thời gian tới tác giả đề xuất 84 kỹ thuật sản xuất Bộ phận kỹ thuật sản xuất phối hợp với phận Marketing thực nghiên cứu quy trình sản xuất cơng nghệ khả có phải đầu tư thêm trang thiết bị cần Chí thực kế hoạch hoạt động Marketing cần phối hợp với phận Tài - kế tốn để lập dự tốn, xét duyệt tính khả thi, hiệu kinh tế lợi ích thu được, phối hợp với phận Quản lý hành chính, hậu cần tổng hợp để xác định yếu tố người hỗ trợ cần thiết Sau hoàn thành, phương án phát triển kinh doanh cần trình lên ban Tham mưu cố vấn Giám đốc để cân nhắc lựa chọn thực Quyết định thực thông qua Giám đốc ký duyệt, phân cơng phòng ban tổ chức thực thi hành Khi cần thành lập Bộ phận lâm thời hoạt động theo dự án, Giám đốc Trung tâm thực thị cho phòng ban để tiến hành công việc cần thiết Ứng với phòng ban trách nhiệm tương ứng cụ thể Kế hoạch sản xuất khoa học kỹ thuật phận Kỹ thuật sản xuất đảm nhiệm Bố trí, tuyển dụng nguồn lực người phận Quản lý hành chính, hậu cần tổng hợp thực Mua sắm trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu sở vật chất phận Tài - kế tốn thực thiện Cơng việc mở rộng thị trường, kinh doanh bn bán, chăm sóc khách hàng phận Marketing đảm nhiệm c/ Đặc điểm lý lựa chọn, xây dựng mơ • Đặc điểm quy mơ: Mơ hình tác giả xây dựng mơ hình tổ chức theo ma trận kết hợp phận chức (Marketing - Nhân - Tài - Kỹ thuật sản xuất) theo sản phẩm, dự án thị trường (Bộ phận lâm thời hoạt động theo dự án) Nhưng đó, có kết hợp ma trận chức phận chức năng, cụ thể kết hợp phận Marketing với phận lại (Nhân - Tài - Kỹ thuật sản xuất ) Ưu điểm mơ hình phân chia phận cấu theo ma trận là: định hướng theo kết cuối cùng; xác nhận chuyên môn đảm bảo; xác định xác trách nhiệm 89 lợi ích sản phẩm Nhược điểm mơ hình: dễ xảy mẫu thuẫn quyền hạn tổ chức, dễ làm cấp bối rối phục tùng mệnh lệnh chồng chéo từ cấp trên; đòi hỏi người quản lý phải có ảnh hưởng tốt với người • Lý lựa chọn, xây dựng mơ hình: Thứ nhất, phối kết hợp phòng Marketing phòng ban chức khác: - Hiện chuyển sang chế tự chủ phương thức tổ chức hoạt động Trung tâm mang nhiều hướng tổ chức công lập theo chế đạo, bao cấp Nhưng chuyển sang chế tự chủ, chất, Trung tâm phải thực chức kinh tế doanh nghiệp, nghĩa hoạt động sản xuất kinh doanh trung tâm, cách hay khác phải tạo lợi nhuận, lợi nhuận nhiều tốt (tối đa hóa lợi nhuận), lợi nhuận nguồn sống đảm bảo cho tồn phát triển trung tâm Và để thu lợi nhuận về, Trung tâm phải bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ thị trường, khách hàng chấp nhận toán nguồn tiền thu từ hoạt động phải cao chi phí bỏ Trung tâm tổ chức khoa học công nghệ cơng lập Do đó, nay, chuyển sang chế tự chủ, hoạt động trung tâm hoạt động nghiên cứu triển khai ứng dụng cơng nghệ, Trung tâm cần phải quan tâm trọng vào hoạt động kinh doanh - Để hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại nhiều hiệu lợi ích kinh tế sản phẩm Trung tâm cần phải khách hàng biết đến chấp nhận, hay hoạt động sản xuất phải đáp ứng nhu cầu thị trường, theo hướng thị trường Do hoạt động Marketing phải trọng gắn liền với sản phẩm trình sản xuất (hay công nghệ kỹ thuật sản xuất sản phẩm) Thêm nữa, sản phẩm sản xuất đảm bảo kiểu dáng, mẫu mã chất lượng yếu tố chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm phải đáp ứng cầu thị trường, sản phẩm có khả cạnh tranh, tồn phát triển thị trường, doanh nghiệp có lãi để tái sản xuất 90 mở rộng kinh doanh Cá chiến lược Marketing phải tiến hành đồng bộ, toàn diện từ bên lẫn bên Việc kinh doanh hoạt động cần xây dựng thành văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh hình ảnh đẹp doanh nghiệp thị trường Cho nên hoạt động phận Marketing phải phối kết hợp sâu sắc nhuần nhuyễn với phận khác Thứ hai, đặc thù Trung tâm tổ chức hoạt động lĩnh vực khoa học công nghệ hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý chứa đựng đặc điểm Người lãnh đạo doanh nghiệp vừa phải vững vàng chuyên môn kỹ thuật vừa linh hoạt công tác quản lý nhân kỹ thuật, vừa phải có tầm nhìn chiến lược kinh doanh kinh tế Để đảm bảo cho việc định cách đắn có nhiều thơng tin cho việc định, Trung tâm cần thành lập nên ban Tham mưu cố vấn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thành phần nói Hơn nữa, việc thành lập ban Tham mưu cố vấn để khắc phục nhược điểm cố hữu mơ hình phân chia phận cấu tổ chức theo ma trận liên kết việc không thống mâu thuẫn, thị cấp xuống cấp quyền hạn chức chéo lãnh đạo phòng ban gây Thứ ba, tổ chức phận Kỹ thuật sản xuất Đây phận xây dựng từ phòng ban trước Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Luyện kim với đội ngũ nhân chuyên gia lĩnh vực Nay sáp nhập thành trung tâm tái cấu trúc, thu gọn phòng ban Trong cấu tổ chức tác giả đề xuất, phòng ban lại tiếp tục thống thành phận chuyên môn Kỹ thuật sản xuất phòng ban lại phòng ban có chun mơn chun biệt lĩnh vực khác Nếu để cá nhân làm trưởng phận Kỹ thuật sản xuất gây cồng kềnh bất cập Mặc dù Trung tâm áp dụng nhiều hình thức tình lương để đảm bảo công cho cán công nhân viên hệ số lương theo chức vụ kết công việc, hoạt động quản lý lãnh đạo người hoạt động phức tạp, đỏi hỏi khéo léo việc giải mẫu thuẫn lợi ích vật chất lẫn thỏa mãn tâm lý phức tạp 91 người tổ chức Hơn nữa, để lãnh đạo đội ngũ lao động lĩnh vực có đặc tính kỹ thuật cao, đòi hỏi người thủ lĩnh phải có đủ uy tín, lực quản lý kiến thức chuyên môn kỹ thuật Thế nên, Giám đốc Trung tâm trước tiên tiến hành giao quyền tự chủ chọn lựa, bầu cử người làm Trưởng phận kỹ thuật sản xuất cho phòng ban Trường hợp người tiến tiến cử có đủ phẩm chất thỏa mãn, dùng đưa đào tạo chuyên môn quản lý cần Trường hợp không chọn người phù hợp Giám đốc Trung tâm phải kiêm nhiệm nhiệm vụ lãnh đạo phận Kỹ thuật sản xuất để đảm bảo tính mượt mà trơn chu hệ thống vận hành lẫn ổn định tâm lý người lao động uy tín mức độ ảnh hưởng tổ chức 3.3.2 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán quản lý Trình độ tiêu quan trọng thể chất lượng nguồn nhân lực.Đào tạo nguồn nhân lực trình trang bị kiến thức định chuyên môn,nghiệp vụ cho người lao động để họ đảm nhận cơng việc định Đối với cán quản lý vấn đề đào tạo bồi dưỡng trình độ lại quan trọng, cán quản lý có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ vững vàng giải công việc tốt trôi chẩy Hiện tại, đội ngũ lao động quản lý Trung tâm tồn lượng lao động quản lý trình độ hạn chế, khả đáp ứng yêu cầu công việc chưa cao, số người làm không ngành nghề đào tạo cán chịu trách nhiệm nhân toàn Trung tâm; Các cán quản lý phòng ban hầu hết tốt nghiệp từ trường kỹ thuật, mà kiến thức quản lý nhiều hạn chế Do Trung tâm cần bồi dưỡng kiến thức cho cán quản lý không chuyên môn nghiệp vụ họ mà lĩnh vực quản lý Nhà nước kinh tế, quản trị kinh doanh, nhằm giúp cán có hiểu biết sâu rộng mơi trường kinh tế Để có đội ngũ lao động vững mạnh từ khâu tuyển chọn lao động vào Trung tâm cần có yêu cầu thực tế sát thực để tuyển chọn ngườicó đủ chun mơn nghiệp vụ phẩm chất nghề nghiệp cần thiết nhằm đáp ứng u 92 cầu cơng việc giao phó Cùng với trình tuyển chọn, Trung tâm nên mạnh dạn tinh giản biên chế cán viên chức có trình độ yếu khơng đáp ứng u cầu công việc giai đoạn chuyển đổi, đưa cán vào diện tinh giản theo nghị định số 108/2014/NĐ-CP thủ tướng Chính phủ ký ngày 20 tháng 11 năm 2014 Về đào tạo Trung tâm tiến hành theo hình thức sau: Đào tạo chỗ: Trung tâm mở lớp nghiệp vụ nghiên cứu thị trường, luật pháp nhằm mở rộng hiểu biết nhiều lĩnh vực cho cán bộ, viên chức Thường xuyên mở hội thảo mời chuyên gia lĩnh vực trao đổi nói chuyện với cán bộ, viên chức Ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm cho cán quản lý, Trung tâm sử dụng phương pháp kèm cặp để tạo nguồn cán kế cận Đào tạo Trung tâm: Đối với cán trẻ tuổi, gửi đào tạo,học tập nghiên cứu trình độ cao trường nước nước ngồi Hoặc khuyến khích họ tự học tự đào tạo để nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ kiến thức phục vụ cho công tác quản lý Đây việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ cán Trung tâm Về bồi dưỡng Trung tâm nên mở khố đào tạo nâng cao tay nghề chun mơn nghiệp vụ cho cán kỹ thuật, cần ý đào tạo công nghệ nước ngồi việc gia cơng khí, chế tạo thiết bị, sản phẩm hợp kim mầu, thủy tinh cơng nghiệp Tuy cán Trung tâm có trình độ ngợi ngữ tin học tương đối, Trung tâm trang bị đầy đủ máy tính ch cán nhân viên nên Trung tâm mở lớp tin học ứng dụng chuyên sâu để đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu ngày khắt khe chế thị trường.Ngoại ngữ phương tiện cần thiết để giao tiếp nghiên cứu tài liệu Ngày quan trọng cán quản lý tiêu chuẩn cán nay, cụ thể là: 93 Khuyến khích cán học ngoại ngữ ngồi giờ, Trung tâm hỗ trợ việc cấp kinh phí sau có chứng nộp cho quan Tạo điều kiện mở lớp ngoại ngữ Trung tâm ngồi hành có điều kiện - Đối với cán cần thiết phải có ngoại ngữ để phục vụ trực tiếp cho cơng việc phải cử học nâng cao trường Các việc làm bước đầu có nhiều khó khăn nhận thức cán bộ, nhiều người tuổi cao ngại học, lo ngại bị vị trí học Song Trung tâm phải coi điều kiện bắt buộc cán quản lý Như vậy, thực tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nói Trung tâm nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu sản xuất kinh doanh, tạo ưu cạnh tranh với doanh nghiệp lĩnh vực, đồng thời tiết kiệm chi phí quản lý Từ Trung tâm có điều kiện để nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động đảm bảo gắn bó họ với cơng việc với Trung tâm 3.3.3 Hoàn thiện tổ chức nơi làm việc điều kiện lao động Công tác tổ chức nơi làm việc cần thiết, có tác dụng thiết thực trình lao động chất lượng lao động quản lý Quan sát nơi làm vệc ta thấy vấn đề Trung tâm diện tích phòng ban nhỏ hẹp, việc bố trí phòng ban chưa hợp lý thiết kế nhà văn phòng có hai tầng, cầu thang trời Do Trung tâm cần làm mái che cho khu vực cầu thang hành lang thuận tiện cho việc lại phòng cho việc trao đổi thơng tin thuận lợi, có điều kiện Trung tâm nên xây dựng quy hoạch lại cho phù hợp với điều kiện mới, rộng rãi khang trang Về điều kiện làm việc Trung tâm đảm bảo nhân viên trang bị vật chất kỹ thuật cần thiết cho công việc, nhiên cần nhanh chóng kịp thời sửa chữa, nâng cấp số máy tính cũ để tạo điều kiện thuận lợi cho cơng việc Ngồi bầu khơng khí tâm lý quan trọng Trước đây, hầu hết doanh nghiệp vấn đề chưa quan tâm nghiên cứu cách mức Nhưng ngày người 94 ta phủ nhận vai trò nó, đặc biệt người làm công tác quản lý Thật làm việc bầu khơng khí thoả mái nhân viên có cảm giác n tâm cơng tác, người vui vẻ hợp tác, giúp đỡ trình thực cơng việc khơng tồn tình trạng đố kỵ, cạnh tranh không lành mạnh, chia bè phái, phe nhóm tác động xấu đến cơng việc làm ảnh hưởng đến kết chung doanh nghiệp Do vậy, Lãnh đạo Trung tâm không nên coi nhẹ vấn đề mà phải thường xuyên quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng, tình cảm cán viên chức nhằm nắm bắt giải kịp thời mâu thuẫn nảy sinh, xung đột quyền lợi gây đồn kết nội Cơng đồn Trung tâm cần có động viên an ủi lúc họ gặp khó khăn bất sống, cần tạo thoả mái công tác gần gũi lãnh đạo với nhân viên Có họ thực thẳng thắn trao đổi đề xuất ý kiến đóng góp xây dựng cho Trung tâm 3.3.4 Nâng cao kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất Đối với lao động quản lý, nội dung kỷ luật chủ yếu sử dụng thời gian lao động Nhìn chung tượng muộn sớm phổ biến, Trung tâm trì chế độ làm việc 8h/ngày 40h/tuần song thực tế việc thực chưa đắn, nguyên nhân chủ yếu xất phát từ máy tổ chức quản lý Trung tâm chưa hợp lý, chưa xây dựng quy chế nội quy lao động, CBVC giải công việc riêng làm việc biểu lãng phí thời gian dẫn đến tỷ trọng thời gian làm việc chưa cao Do Trung tâm cần xây dựng kỷ luật lao động phải nâng cao ý thức tôn trọng kỷ luật lao động, tạo cho cán cơng nhân viên Trung tâm có thói quen tự chấp hành kỷ luật, tránh tâm lý làm việc đối phó Vậy giải vấn đề cần thực đồng biện pháp sau: Xây dựng nội quy, quy chế lao động, phổ biến rộng rãi cho đối tượng Trung tâm, áp dụng hình thức bắt buộc thực quy chế đề ra; Có hình 95 thức khen thưởng kịp thời cá nhân đơn vị thực tốt, khiển trách, kỷ luật người vi phạm tạo nên kỷ luật lao động cơng nghiêm túc; Duy trì thói quen nghề nghiệp, làm, nghỉ ngơi có giấc, tập trung có thái độ đắn q trình làm việc - Có biện pháp tổ chức lao động cách khoa học, nhằm hợp lý hoá lao động tránh tạo thời gian nhàn rỗi - Có kế hoạch tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn cho cán 3.4 Điều kiện để thực tốt kiến nghị giải pháp 3.4.1 Về phía Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ Để đưa giải pháp đề xuất vào ứng dụng vận hành thực tiễn, thiết nghĩ toàn cán công nhân viên chức, từ lãnh đạo đến người lao động Trung tâm trước tiên phải dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận thay đổi để tái cấu máy quản lý trung tâm Mọi thay đổi nhằm mục đích xây dựng cấu tổ chức máy quản lý Trung tâm cách tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực, có khả hoạt động trơn chu, mượt mà Từ phát huy lợi lực khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống cho cán cơng nhân viên tồn Trung tâm Mọi cán công nhân viên Trung tâm cần nhận thức rõ ràng thay đổi tái cấu Ban lãnh đạo công ty cần bồi dưỡng nhận thức đầy đủ trình cho cấp người lao động Các giải pháp dù có sở thực tiễn khoa học, nhiên tất nằm lý thuyết kế hoạch, việc triền khai thực thực tế phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc, ban lãnh đạo Trung tâm cần nhận thức rõ có tâm ứng phó với bất lợi xảy Mọi ý tưởng, kế hoạch, thay đổi dẫn đến kết mong muốn không mong muốn Tuy nhiên định thay đổi, đưa giải 96 pháp vào thực hiện, ban lãnh đạo Trung tâm cần nhận thức đầy đủ, xác định chấp nhận với xáo trộn kết khơng mong muốn xảy Nhưng kết khả quan việc thực thay đổi nằm lực lãnh đạo, quản lý tinh thần đồn kết, đồng lòng tồn nhân Trung tâm Là tổ chức công lập, trao quyền tự chủ thực tế chế quản lý Trung tâm phải tuân theo nhiều khuôn khổ pháp lý văn pháp luật chuyên ngành Để giải pháp đưa vào thực hiện, Trung tâm cần vận động ủng hộ đồng thuận đơn vị chủ quản quan cấp cao mà trực thuộc 3.4.2 Về phía quan quản lý cấp - Bộ Cơng thương Để phát huy tính tự chủ tổ chức khoa học công nghệ công lập đồng thời nhằm đạt mục tiêu, sách Đảng Nhà nước trao quyền tự chủ cho tổ chức khoa học công nghệ công lập, kinh nghiệm công tác thực tế chức vụ quản lý kiến thức thân có sau nhiều năm nghiên cứu học tập, tác giải mạnh dạn đưa số kiến nghị sau: - Thứ nhất, Nhà nước cần xây dựng ban hành hệ thống văn văn pháp luật có tính thống nhất, khơng chồng chéo đảm bảo giao quyền tự chủ cách tuyệt đối cho tổ chức khoa học công nghệ công lập - Thứ hai, để việc tổ chức máy quản lý vận hành máy tổ chức đảm bảo tính hiệu quả, thống tự chủ Việc xây dựng cấu tổ chức máy, bố trí, phân bổ, tuyển dụng, đào tạo, định biên nhân tổ chức khoa học công nghệ công lập thực cách tự chủ theo định Ban Giám đốc, lãnh đạo, người đứng đầu tổ chức - Thứ ba, Nhà nước đảm bảo quyền tự chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Quản lý kết hoạt động tổ chức sở kết thu nhập hàng năm tổ chức thù lao lao động, chất lượng đời sống với điều kiện làm việc nâng cao cán công nhân viên, người lao động tổ chức 97 Tóm lược chương Trong chương 3, tác giả trình bày định hướng phát triển Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ giai đoạn trung dài hạn Tiếp đó, tác giải trình bày mục tiêu phương hướng hoàn thiện tổ chức máy quản lý Trung tâm Căn vào sở trên, tác giả đưa giải pháp hoàn thiện máy quản lý Trung tâm gồm: tái cấu tổ chức máy quản lý, đào tạo nâng cao trình độ cán quản lý, hoàn thiện tổ chức nơi làm việc điều kiện lao động, nâng cao kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất Đặc biệt, sở kiến thức thu từ học tập, kết hợp với kinh nghiệm lãnh đạo quản lý có chuyên môn kỹ thuật cao, tác giả mạnh dạn đề xuất mơ hình tổ chức máy cho Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ Điều kiện để thực giải pháp đề xuất tác giả trình bày phần cuối chương 98 KẾT LUẬN Tổ chức máy quản lý vấn đề thiết nay, góp phần định thành cơng doanh nghiệp thương trường Vì làm tốt cơng tác quản lý yếu tố vô quan trọng tạo nên sức mạnh tổng thể doanh nghiệp Luận văn "Hoàn thiện tổ chức máy quản lý Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ giai đoạn chuyển sang chế tự chủ" góp phần hệ thống hóa vấn đề tổ chức máy quản lý tổ chức, ý nghĩa, mục tiêu hoàn thiện tổ chức máy quản lý Từ thấy yếu tố định ảnh hưởng đến tổ chức máy quản lý đơn vị Trên sở vấn đề lý luận, phân tích, so sánh, đánh giá thực trạng hoạt động máy quản lý Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ giai đoạn chuyển sang chế tự chủ gần đây, tìm chuyển biến tích cực hay tiêu cực, thành tựu hạn chế tồn Từ đưa giải pháp, đề xuất tổ chức hoàn thiện máy quản lý ưu việt để phù hợp với định hướng phát triển tương lai Tuy nhiên nguồn lực thời gian, trình độ, phương tiện cho thực luận văn có hạn, chắn khơng tránh khỏ nhiều thiếu sót hạn chế chiều sâu lẫn chiều rộng nghiên cứu Tác giả mong nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp chun mơn, nghiệm kiến thức từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, độc giả để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Bá Chiến (2016), Tổ chức máy quản lý nhà nước lượng điều kiện mới, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (Bộ Nội vụ), Hà Nội Chính Phủ (2016), Nghị định số 54/2016/NĐ-CP (ban hành 14/06/2016, hiệu lực thi hành ngày 01/08/2016), Quy định chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ công lập Nguyễn Trường Giang (2016), Hiện trạng giải pháp đẩy mạnh quyền tự chủ tổ chức khoa học cơng nghệ cơng lập, đăng Tạp chí Tổ chức nhà nước (Cơ quan Bộ Nội vụ), Hà Nội Harold Koontz (1992), Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Nhung (2013), Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần xây lắp thủy sản Việt Nam, luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng, Đỗ Hoàng Toàn (2012), Quản trị học, NXB Lao động - Xã Hội, Hà Nội Ngơ Kim Thanh (2012), Giáo trình quản trị chiến lược, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Luyện Kim (2016), Quyết định số 520/QĐ-VML ngày (15/8/2016) - "Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên Triển khai Ứng dụng Công nghệ", Viện Khoa học Công nghệ Mỏ Luyện Kim, Bộ Công Thương Nguyễn Thị Thanh Huệ (2015), Hoàn thiện chế tự chủ tài Bệnh Viện Bạch Mai, luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia, Hà Nội 10 Hoàng Thị Ngân (2017), Cơ chế tự chủ, giải pháp đổi tổ chức hoạt động đơn vị nghiệp công lập, đăng website: http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/126/0/1010067/0/36350/, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Cơ quan Bộ Nội Vụ, Bộ Nội Vụ 100 PHỤ LỤC Bảng thống kê nguồn lao động Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ (thời điểm ngày 15/08/2016) Số TT Họ tên Năm Giới sinh tính Tuổi Trình độ học vấn Nguyễn Xuân Thủy 1972 Nam 45 Thạc sĩ Nguyễn Tuấn 1958 Nam 59 Thạc sĩ Nguyễn Xuân Khoa 1963 Nam 54 Tiến sĩ Nguyễn Minh Đạt 1979 Nam 38 Thạc sĩ Hoàng Văn Quân 1982 Nam 35 Hà Mạnh Thành 1984 Nam 33 Lê Việt Dũng 1984 Nam 33 Nguyễn Quang Huỳnh 1985 Nam 32 Nguyễn Quang Duy 1986 Nam 31 10 Ngô Văn Quyền 1972 Nam 45 11 Đỗ Đức Hiếu 1987 Nam 30 12 Nguyễn Quốc Chinh 1966 Nam 51 13 Nguyễn Anh Tú 1984 Nam 33 14 Nguyễn Đức Chính 1980 Nam 37 Kỹ sư 15 Nguyễn Đình Ngoản 1962 Nam 55 Kỹ sư 16 Hà Đăng Hùng 1992 Nam 25 Kỹ Sư Chuyên mơn Cơ khí chế tạo máy Gia cơng áp lực Hóa- Silicat Kỹ thuật Vật liệu Kỹ thuật Thạc sĩ Vật liệu Vật liệu Kỹ sư Công nghệ đúc Kỹ thuật Thạc sĩ Vật liệu Kỹ thuật Thạc sĩ Vật liệu Gia công áp Kỹ sư lực cán Kim loại Hệ thống Kỹ sư điện Vật liệu kim Kỹ sư loại mầu Compuzit Hệ thống Kỹ sư điện Công nghệ Kỹ sư chế tạo máy Máy xếp dỡ Công nghệ CTM Chế tạo máy Chức vụ Giám đốc Phó giám đốc P giám đốcTP Thủy tinh CN TP Vật liệu KL PP Vật liệu KL P Vật liệu KL P Vật liệu KL P Vật liệu KL P Vật liệu KL P Vật liệu KL P Vật liệu KL TP Cơ khíTB PP Cơ khíTB P Cơ khíTB P Cơ khíTB P Cơ khíTB 17 Phạm Quang Toàn 1977 Nam 40 Thạc sĩ 18 Nguyễn Đức Minh 1982 Nam 35 Kỹ sư 19 Uông Quý Bách 1988 Nam 29 Kỹ sư 20 Vũ Ngọc Duy 1984 Nam 33 Thạc sĩ 21 Nguyễn Xuân Phát 1986 Nam 31 Thạc sĩ 22 Phan Minh 1959 Nam 58 Thạc sĩ 23 Nguyễn Huy Long 1980 Nam 37 24 Nguyễn Văn Tuyên 1979 Nam 38 25 Phạm Văn Vĩnh 1963 Nam 54 26 Hồng Cơng Dũng 1974 Nam 43 27 Đào Thị Huệ 1979 Nữ 38 28 Đỗ Thị Quyên 1974 Nữ 43 29 Hoàng Thị Yến 1990 Nữ 27 30 Nguyễn Ngọc Anh 1963 Nữ 54 31 Đỗ Đức Hiếu 32 Đặng Thị Mai Lan 33 Lưu Bách Đạt 34 CN Kỹ thuật CN Kỹ thuật CN Kỹ thuật Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Cử nhân Tự động hóa Tự động hóa Tự động hóa Điện tửViễn thơng Tự động hóa Tự động hóa Gia cơng cắt gọt KL Hàn PP Cơ khíTB P Cơ khíTB P Cơ khíTB P Cơ khíTB P Cơ khíTB P Cơ khíTB P Cơ khíTB P Cơ khíTB P Cơ khíTB TP Tổng hợp Nguội lắp ráp Tài chínhKế tốn Tài chínhKế tốn Tài chínhKế tốn Tài chínhKế tốn P Tổng hợp Kinh tế mỏ P Tổng hợp P Tổng hợp P Tổng hợp Sơ cấp Vật liệu Kinh tế Bảo vệ P Tổng hợp 55 Sơ cấp Bảo vệ P Tổng hợp 1969 Nam 48 Sơ cấp Bảo vệ P Tổng hợp 1980 Nam 37 Sơ cấp Bảo vệ P Tổng hợp Nguyễn Thị Hà 1981 Nữ 36 Bảo vệ P Tổng hợp 37 Lưu Thanh Châm 1985 Nữ 32 Tạp vụ P Tổng hợp 38 Lưu Ngọc Đỗ 1987 Nam 30 39 Nguyễn Văn Quyết 1990 Nam 27 Sơ cấp Trung cấp Trung cấp C Đẳng 40 Nguyễn Quang Huy 1992 Nam 25 1986 Nam 31 Kỹ sư 1970 47 1962 Nam Trần Đình Hà 35 Nguyễn Văn Quang 36 Nữ Kỹ sư Nhân viên Nhân viên CN Giao thông P Tổng hợp P Thuy tinh CN P Thuy tinh CN P Thuy tinh CN P Thuy tinh CN P Cơ khí42 Thái Bá Chỉ 1973 Nam 44 Kỹ sư TB P Thuy tinh 43 Nguyễn Văn Quyên 1982 Nam 35 Kỹ sư Silicat CN Số liệu phòng hành tổng hợp Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Cơng nghệ 41 Ngơ Văn Tình 1990 Nam 27 Kỹ sư Tự động hóa Máy động lực ... - Cơ chế tự chủ ? Tại phải chuyển sang chế tự chủ ? Cơ chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ công lập thực ? - Thực trạng tổ chức máy quản lý Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ. .. nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Cơ cấu tổ chức máy quản lý Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ - Nội dung nghiên cứu: Đánh giá cấu tổ chức máy quản lý Trung tâm Nghiên cứu Triển. .. tổ chức máy quản lý Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Ứng dụng Công nghệ CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ 1.1 Một số khái niệm quản lý tổ chức máy quản lý 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ trong giai đoạn chuyển sang cơ chế tự chủ , Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ trong giai đoạn chuyển sang cơ chế tự chủ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn