Giải pháp nâng cao quản lý chất lượng sản phẩm may mọc của công ty TNHH midori apparel việt nam

112 1 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:16

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY MẶC CỦA CÔNG TY TNHH MIDORI APPAREL VIỆT NAM NGUYỄN THỊ MINH THẢO HÀ NỘI – 2017 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY MẶC CỦA CÔNG TY TNHH MIDORI APPAREL VIỆT NAM NGUYỄN THỊ MINH THẢO CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60340102 HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hồn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu HỌC VIÊN NGUYỄN THỊ MINH THẢO I LỜI CẢM ƠN Ngay đây, cảm xúc thật khó tả: Một chút tự hào, chút vui có nỗi buồn lưu luyến Mới ngày ngỡ ngàng với mái trường Đại Học Mở Hà Nội, mà lại phải chia tay Để viết dòng vào luận văn, trở thành thạc sĩ quản lý kinh doanh, xin tri ân tất người đồng hành, ủng hộ suốt thời gian qua Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Mẹ Cha – Người làm việc không mệt mỏi suốt đời để nuôi dạy chúng con, bên cạnh ủng hộ khó khăn hạnh phúc Xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô khoa sau đại học mở Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ, truyền dạy kiến thức cho năm qua Giúp tơi có tảng kiến thức vững bước đường nghiệp Đặc biệt, xin chân thành biết ơn Thầy Đỗ Tiến Minh tận tình bảo giúp đỡ tơi hoàn thành luận văn thạc sĩ Xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc toàn thể CBCNV Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam tạo điều kiện cho tiếp nhận thông tin, để tơi hồn thiện khóa luận Và cuối cùng, tơi xin cảm ơn người bạn trải qua bao kỷ niệm vui buồn hai năm học, đóng góp nhiều ý kiến q báo cho tơi hồn thiện Đó khoảng thời gian mà quên Tôi xin chúc người sức khỏe, thành công hạnh phúc Xin chân thành cảm ơn tất cả! HỌC VIÊN NGUYỄN THỊ MINH THẢO II MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VI DANH MỤC BẢNG BIỂU VII DANH MỤC HÌNH VẼ VIII MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vị nghiên cứu Nội dung nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 5.1 Nội dung nghiên cứu 5.2 Phương pháp nghiên cứu 5.3 Phương pháp xử lý số liệu Nội dung Luận văn CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG SẢN PHẨM 1.1 Tổng quan chất lượng sản phẩm 1.1.1 Khái niệm chất lượng sản phẩm 1.1.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm 13 III 1.2 Tổng quan quản lý chất lượng sản phẩm 15 1.2.1 Khái niệm quản lý chất lượng sản phẩm 15 1.2.2 Những chức quản lý chất lượng 16 1.2.3 Các nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm 17 1.2.4 Hệ thống quản lý chất lượng 18 1.2.5 Các công cụ quản lý chất lượng sản phẩm 22 1.2.6 Các tiêu chí đánh giá công tác quản lý chất lượng 29 1.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng 30 Kết luận chương 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRANG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG SẢN PHẨM MAY MẶC CỦA CÔNG TY TNHH MIDORI APPAREL VIỆT NAM 38 2.1 Giới thiệu Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ 39 2.1.3 loại sản phẩm 45 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 51 2.2 Thực trạng chất lượng quản lý chất lượng TNHH Midori Apparel Viet nam 53 2.2.1 Thực trạng chất lượng sản phẩm may Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam 53 2.2.2 Thực trạng quản lý chất lượng Công Ty TNHH MIDORI APPREL Việt nam 56 2.3 Đánh giá chung quản lý chất lượng sản phẩm Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam 78 2.3.1 Kết đạt 78 IV 2.3.2 Những tồn hạn chế 79 2.3.3 Nguyên nhân 81 Kết Luận Chương 82 CHƯƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNGSẢN PHẨM MAY MẶC CỦA CÔNG TY TNHH MIDORI APPAREL VIỆT NAM 83 3.1 Định Hướng phát triển Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam 83 3.1.1 Một số mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao quản lý chất lương sản phẩm Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam 83 3.1.2 Mục tiêu chung 84 3.1.3 Mục tiêu cụ thể 85 3.2 Các đặc điểm ảnh hưởng đến quản lý chất lượng may mặc Công Ty TNHH MIDORI APPAREL Việt Nam 85 3.2.1 Mơi trường bên ngồi 85 3.2.2 Môi trường bên 87 3.3 Giai pháp nâng cao quản lý chất lương Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam 91 3.3.1 Giải pháp 1: Tăng cường công tác đào tạo nhận thức chất lượng cho CBNV đào tạo nâng cao trình độ cho nhà thiết kế mẫu 92 3.3.2 Giải pháp 2: Thiết lập nhóm chất lượng 94 3.3.3 Giải pháp 3: Quản lý chi phí chất lượng 95 3.3.4 Giải pháp 4: Tổ chức mạng lưới thu thập ý kiến đánh giá khiếu nại khách hàng tìm hiểu đặc trưng khách hàng 97 Kết luận chương 99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 V DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải CBSX Chuẩn bị sản xuất HACCP Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HDSDNPL Hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu HTQLCL Hệ thống quản lý chất lượng NL Nguyên liệu NPL Nguyễn phụ liệu PL Phụ liệu QA Đảm bảo quản lý chất lương (Quality Assurance) QA Đảm bảo quản lý chất lương (Quality Assurance) 10 QLCL Quản lý chất lượng 11 SPC Kiểm soát quản lý chất lương thống kê ( Statistical process control 12 SXDD Sản xuất dở dang 13 T.P Thành phố 14 TCCL Tiêu Chuẩn quản lý chất lương 15 TCKT Tiêu chuẩn kỹ thuật 16 TLKT Tài liệu kỹ thuật 17 TQM Phương pháp quản lý chất lượng toàn diện 18 Tr.đ Triệu đồng VI DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng thống kê máy móc thiết bị 48 Bảng 2: Kết sản xuất kinh doanh 52 Bảng 3: Bảng tổng hợp sản phẩm năm 2012-2014 54 Bảng 4: kết sản xuất kinh doanh công ty năm 2014-2016 61 Bảng 5: Bảng tổng hợp tỷ lệ lỗi sản xuất hoàn thành 62 Bảng 6: Bảng tổng hợp chi tiết lỗi may năm 2015 - 2016 63 Bảng 7: Lưu hồ sơ 72 Bảng 8: Sản lượng hoàn thành năm 2015-2016 73 Bảng 1: Bồi dưỡng nâng cao tay nghề thi nâng bậc công nhân 87 Bảng 2: Kế hoạch đào tạo công ty năm 2018 88 VII DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Phiếu điều tra 24 Hình 2: Sơ đồ dòng chảy ( Flow charts.) 24 Hình 3: Biểu đồ nhân (Cause & Effect Diagram) 25 Hình 4: Biểu đồ Pareto (Pareto Analysis) 26 Hình 5: Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram) 27 Hình 6: Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram) 28 Hình 7: Biểu đồ kiểm sốt (Control Chart) 29 Hình 8: Quy tắc 4M 33 Hình 2: Sản phẩm năm 2012 - 2016 55 Hình 2.4: Bảng tổng hợp chi tiết lỗi may năm 2015 - 2016 64 VIII Bảng 2: Kế hoạch đào tạo cơng ty năm 2018 Loại hình, nội dung đào tạo Đối tượng đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ trưởng tổ quản lý Tự đào tạo Đào tạo Số người đào tạo Thời gian đào tạo phó 21 10 ngày X Cao cấp trị Cán quản lý năm X Quản lý hành Cán quản lý 1 năm X Cao đẳng may Cán quản lý 3 năm X Trung cấp trị Cán quản lý 1 năm X Đào tạo tay nghề Công nhân may công nhân yếu yếu 150 10 ngày X Đào tạo tay nghề Công nhân thi công nhân nâng bậc 200 15 ngày X Cơng nhân 500 ngày X HV trị quân sự/ Đào tạo kiến thức ISO Để nâng cao ý thức nhận thức người lao động tầm quan trọng tiết kiệm, việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, công ty thực thi nhiều biện pháp giáo dục tuyên truyền thông qua hoạt động tổ chức đoàn thể trách nhiệm giáo dục người lao động cán quản lý trình sản xuất Tuy nhiên , việc thực đại trà, chưa phân biệt đối tượng, nội dung đào tạo nên hiệu đạt chưa cao Mặt khác, xuất phát từ thu nhập thấp dẫn đến tình trạng người lao động bỏ việc nhiều Do vậy, tổ chức sản xuất năm bị xáo trộn, ý nghĩa, tác dụng công tác huấn luyện, đào tạo bị suy giảm Hạn chế lớn người lao động chưa nhận thức tầm quan trọng chất lượng, ý thức tự kiểm tra công việc , sản phẩm chưa cao Công nhân số cán quản lý điều hành chưa nhận thức khách hàng Ý nghĩa việc thoã mãn nhu khách hàng nhu cầu nội công ty , 88 mối liên quan tầm quan trọng hoạt động công việc mức độ đóng góp việc đạt mục tiêu chung Hạn chế thứ hai lực quản lý điều hành tổ chức sản xuất cán phân xưởng tổ sản xuất yếu Đa phần cán phân xưởng, tổ sản xuất, tổ sản xuất tay nghề cao có kinh nghiệm uy tín chưa đào tạo để để thực quản lý chức quản lý điều hành sản xuất chủ yếu theo kinh nghiệm Việc nâng cao kiến thức, kỹ quản lý điều hành cho lực lượng cán phân xưởng, tổ sản xuất chưa đưa vào nội dung huấn luyện, đào tạo Do quy mơ sản xuất mở rộng, lực lượng lao động tăng lên họ khơng thể qn xuyến hêt cơng việc Giữa phòng ban tổ sản xuất phối hợp hoạt động chưa chặt chẽ, nhịp nhàng chưa có đồn kết trí để thực mục tiêu chung 3.2.2.2 Phương pháp thủ tục, quy trình Việc áp dụng hệ thống ISO quản lý sản xuất cho phép công ty kiểm sốt q trình sản xuất, đặt biệt dòng lưu chuyển sản phẩm từ nguyên phụ liệu đầu vào đến sản phẩm cuối Tuy nhiên, mức độ áp dụng chưa triệt để nên hiệu đạt chưa cao Ngay từ thành lập lãnh đạo công ty ban hành quy chế tổ chức công ty, quy định chức nhiệm vụ cho phận, làm sở cho công tác quản lý, điều hành Cơng ty Tuy nhiên, mức độ phân định chưa rõ ràng cụ thể nên chưa người lao động nhận thức đầy đủ dẫn đến tình trạng khơng thống hoạt động dẫm chân đùn đẩy trách nhiệm phòng ban phận, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanhvà hoạt động quản lý chất lượng chất lượng sản phẩm Công tác quản lý, điều hành sản xuất thực đến tổ sản xuất Bên cạnh lực lượng cán kỹ thuật thường xuyên theo sát hoạt động sản xuất Việc phân công lao động , tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng nhờ thực chặt chẽ hơn, sâu sắc Tuy nhiên trình độ lao động thấp lực quản lý điều hành cán tổ, phân xưởng hạn chế số thành viên tổ sản xuất đông chức nhiệm vụ quyền hạn cán chưa rõ ràng cụ thể thực chưa 89 tốt nên hoạt động quản lý điều hành chưa thật hiệu chưa tạo điều kiện khai thác nguồn lực có Cơng ty Phương pháp khốn, trả lương theo sản phẩm có tác dụng thúc đẩy người lao động cố gắng làm việc, tăng cường tốc độ tăng suất lao động mặt khác làm cho người lao động chạy theo sản lượng mà quan tâm đến vấn đề chất lượng Người lao động phận cán quản lý điều hành quan tâm làm cho nhanh, nhiều mà nghĩ tới làm cho tốt Hơn nữa, thời kỳ cao điểm sản suất số đơn nhận hàng nhiều, lực lượng lao động chưa đủ đáp ứng nhu cầu nên phải thường xuyên tăng ca mục tiêu thời hạn tác có tác động ngược chiều với mục tiêu chất lượng Hoạt động kiểm tra chất lượng phận KCS cán kỹ thuật thực suốt trình sản xuất, sản phẩm, kịp thời phát hiện, sữa chữa loại bỏ sai hỏng, khuyết tật trước nghiệm thu Nhưng mặt khác, điều gây tâm lý ỷ lại, làm suy giảm ý thức tự kiểm tra sản phẩm cơng nhân 3.2.2.3 Máy móc thiết bị Máy móc thiết bị sở vật chất kỹ thuật Công ty phản ánh lực sản xuất có trình độ tiến khoa học kỹ thuật Công ty Đầu tư trang thiết bị điều kiện quan trọng để tang sản lượng nâng cao suất lao động, tăng chất lượng đồng thời giảm giá thành sản phẩm Cơng ty có quy trình cơng nghệ máy móc thiết bị tương đối đại, máy móc thiết bị sản xuất đưa vào dụng nên hiệu sử dụng tương đối cao.Nhưng cần bổ sung thiết bị máy móc nước chuyên mayđể nâng cao suất Trong trình sản xuất, tổ khí có trách nhiệm thường xun theo dõi, kiểm tra, sữa chữa hỏng hóc, đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất chất lượng sản phẩm Tuy nhiên , số máy móc thiết bị q cũ, tính năn kỹ thuật khơng cao hay hỏng hóc, ảnh hưởng đến năn suất lao động chất lượng sản phẩm 3.2.2.4 Thông tin hệ thống thông tin Quan hệ nhà cung ứng khách hàng: Từ chuyển sang hoạt động theo chế thị trường có quản lý nhà 90 nước, cơng ty tự hạch tốn kinh doanh đảm bảo làm ăn có lãi Cơng ty xác định muốn thu lợi nhuận cao phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhà nước giao xác định khách hàng mục tiêu cơng ty, phải đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, đưa khách hàng vào chu kỳ sống sản phẩm - Quan hệ người cung ứng: Sản phẩm công ty chủ yếu nhằm phục vụ cho quân đội nên nguyên phụ liệu phụ thuộc vào khách hàng quân đội Một phần tổng giao cho hợp đồng mà tổng công ty lệnh sản xuất Nếu hợp đồng tự công ty liên hệ với khách hàng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật kích cỡ trọng lượng thời gian giao hàng Cơng ty ln có quan hệ chặt chẽ với người cung ứng để người cung ứng đáp ứng cho nguyên liệu đảm bảo mặt chất lượng, số lượng, chuẩn loại kip thời gian để trình sản xuất diễn liên tục chất lượng sản phẩm nâng cao Do đó, cơng ty dùng loạt biện pháp tìm nhà cung ứng có uy tín trì quan hệ lâu dài đàm phán, thương lượng nội dung mua hàng Thông thường công ty mua trực tiếp, không qua trung gian nhằm giảm chi phí - Khách hàng Khách hàng yếu tố quan trọng định hoạt động kinh doanh Cơng ty Sự tín nhiệm khách hàng sản phẩm Công ty tài sản vơ giá Vì Cơng ty phải thường xun nghiên cứu, phân tích đặc điểm nhu cầu khách hàng mục tiêu 3.3 Giai pháp nâng cao quản lý chất lương Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Trên sở phân tích thực trạng tình hình quản lý chất lương nâng cao quản lý chất lương sản phẩm Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam, xin mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao quản lý chất lương sản phẩm Công ty TNHH MIDORI APPA REL Việt Nam Trên sở phân tích thực trạng tình hình quản lý chất lương nâng cao quản lý chất lương sản phẩm Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam, xin mạnh dạn đề xuất số giải 91 pháp nhằm góp phần nâng cao quản lý chất lương sản phẩm Công ty TNHH MIDORI APPA REL Việt Nam sau: 3.3.1 Giải pháp 1: Tăng cường công tác đào tạo nhận thức chất lượng cho CBNV đào tạo nâng cao trình độ cho nhà thiết kế mẫu 3.3.1.1 Cơ sở đề xuất giải pháp Trong Công ty nhà tạo mẫu lực lượng quan trọng hàng đầu định đến chất lượng sản phẩm quần áo bảo hộ lao động Mặc dù nhà tạo mẫu Cơng ty có trình độ đại học Nhưng với phát triển mạnh mẽ cơng nghệ thiết kế thời trang đòi hỏi vấn đề kiến thức phải thường xuyên cập nhật cách liên tục đặn Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chất lượng cho cán công nhân viên vấn đề quan trọng hàng đầu quản trị chất lượng Đây công việc mà công ty thực từ bước tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 Sau cấp giấy chứng nhận rồi, công việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức ISO 9000 quan trọng Nó khơng tuyên truyền, đào tạo kiến thức bản, hiểu biết chung ISO 9000 mà đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao hiểu biết chung, khả áp dụng sang tạo, cải tiến hoàn thiện hệ thống chứng nhận mở rộng áp dụng cho tồn cơng ty Có thể nói, khâu có ý nghĩa định đảm bảo cho thành công công ty xây dựng hệ thống ISO 9000 Theo tiến sĩ KarouIshikawa chuyên gia tiếng lĩnh vực quản trị chất lượng Nhật Bản viết“Quản lý chất lượng đào tạo kết thúc đào tạo” Một có cam kết sách cải tiến chất lượng đào tạo huấn luyện yếu tố quan trọng để thực cải tiến chất lượng Đào tạo chất lượng xuất phát từ sách, mục tiêu chất lượng thực theo vòng tròn khép kín.Trong thực tế, trình độ tay nghề, lý luận hiểu biết quản trị chất lượng, triết lý hệ thống quản trị theo ISO 9000 công ty chưa thống hồn thiện Vì vậy, để thực quản trị chất lượng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO công ty phải thường xuyên tổ chức 92 giáo dục đào tạo cập nhật kiến thức tiêu chuẩn ISO Lực lượng lao động Công ty may mặc phần lớn CBNV trẻ họ nặng động, nhiệt tình đào tạo song lại thiếu kinh nghiệm thực tiễn điều kiện thực tế chưa đủ để đương đầu với biến đổi nhanh chóng thị trường Và với thay đổi mẫu mốt 3.3.1.2 Nội dung giải pháp: Đối tượng đào tạo: - Các cán quản lý - Các chuyên gia thiết kế mẫu - Các kỹ sư thiết kế mẫu mốt làm việc Công ty từ năm trở lên, đặc biệt nhà tạo mẫu có lực có nhiều triển vọng - Các nhà tạo mẫu trẻ chưa đáp ứng công việc Nội dung đào tạo: - Đào tạo kiến thức quản lý chất lượng, phương pháp quản lý chất lượng sử dụng công cụ thống kê quản lý chất lượng - Đánh giá thành tích theo kết sáng tạo thực công việc cá nhân.Trả lương, thưởng theo lực cá nhân - Đào tạo cách luân chuyển công việc: tức chuyển nhân viên đào tạo từ công việc sang cơng việc khác Hình thức đào tạo khơng giúp nhân viên nắm bắt khác biệt cơng việc họ mà giúp nhân viên kiêm vị trí cơng việc bỏ trống, làm thay cho nhân viên vắng mặt nhân viên nghỉ việc… - Đào tạo nghề: phương pháp giúp nhân viên chưa biết học nhân viên làm việc lâu năm có kinh nghiệm Những người đào tạo nghề cho nhân viên người giám sát trực tiếp hay nhà quản lý khơng phải phòng nhân Ngồi ra, cơng ty nên áp dụng sách nhằm nâng cao suất lao động nhân viên như: khuyến khích nhân viên, trao quyền đồng thời trao trách nhiệm cho nhân viên, khích lệ nhân viên sáng tạo, đóng góp ý tưởng, tự phát 93 biểu ý kiến để xây dựng tập thể, tạo không khí nơi làm việc thoải mái hào hứng để gây cho nhân viên cảm tình gắn bó nơi làm việc - Đào tạo nâng cao trình độ cho chuyên gia thiết kế mẫu nhà tạo mốt đào tạo phương pháp thiết kế mới, đào tạo để tiếp thu công nghệ với cường độ cạnh tranh cao nhu cầu tăng trưởng, phát triển Công ty tương lai Kế hoạch hóa nguồn nhân lực giúp Cơng ty nắm bắt trình độ học vấn, trình độ chuyên môn người, tiềm cần khai thác để nâng cao chất lượng thiết kế 3.3.1.3 Hiệu giải pháp Với giải pháp trên, CBCNV công ty nâng cao số lượng chất lượng Nhận thức cán quản lý chất lượng thành viên khác Cơng ty chất lượng nâng cao Trình độ chuyên môn nhà thiết kế mẫu nâng cao cách rõ rệt làm cho trình thiết kế mẫu sản phẩm làm hoàn chỉnh tốt từ đầu hạn chế lỗi cho sản phẩm từ giảm chi phí sửa chữa, nâng cao hiệu quả, tính xác sản phẩm, chất lượng sản phẩm nâng cao chất lượng tất sản phẩm 3.3.2 Giải pháp 2: Thiết lập nhóm chất lượng 3.3.2.1 Cơ sở đề xuất giải pháp Hiện phận sản xuất phần mềm công ty có 100 CBNV, người đảm nhiệm cơng việc khác nhau, họ không trao đổi ý kiến hay làm việc với trừ họ gặp vấn đề Hoạt động phòng ban hồn tồn cách biệt khơng có tham gia góp ý phòng ban với Mặt khác, thời gian dành cho khắc phục tương đối cao chiếm tới 33.3% thời gian thực dự án Vì lý mà phận cần phải thiết nhóm chất lượng Nhóm chất lượng giúp thành viên phận thực công việc tốt đồng thời giảm thời gian khắc phục dự án 94 3.3.2.2 Nội dung giải pháp Thu hút tham gia người: Việc làm xây dựng nhóm chất lượng thu hút tham gia người phận tinh thần tự giác khơng cưỡng ép Trưởng phòng ban công ty chịu trách nhiệm thu hút, lôi người phòng ban phụ trách tham gia vào việc thiết lập nhóm chất lượng thơng qua phổ biến cho họ thấy lợi ích đạt nhóm chất lượng thành lập có tham gia họ 3.3.2.3 Hiệu giải pháp Kết lớn nhất, quan trọng nhóm chất lượng mang lại chất lượng sản phẩm phần mềm công ty đảm bảo nâng cao ý thức tự nguyện tham gia thành viên, cụ thể: - Mọi người cơng ty tự kiểm sốt, kiểm tra chất lượng cơng việc giao - Cơng tác kiểm sốt, kiểm tra chất lượng phần mềm trở thành công tác tồn cơng ty, có tính hệ thống, tồn diện khơng phát mà phòng ngừa 3.3.3 Giải pháp 3: Quản lý chi phí chất lượng 3.3.3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp Hiện nay, cơng ty chưa hồn tồn mua ngun phụ liệu mà phải mua theo định khách hàng Điều cơng ty chưa có thị trường nguyên phụ liệu ổn định, chưa cung cấp nguyên phụ liệu với số lượng lớn giá phải chăng, chất lượng nguyên phụ liệu công ty cung cấp chưa cao nên không đáp ứng yêu cầu khách hàng Một nguyên nhân đối tác đặt gia cơng có mối liên hệ chặt chẽ với nhà cung cấp họ tin tưởng vào nhà cung cấp nên việc cung cấp nguyên phụ liệu trở thành vấn đề khó khăn cơng ty Tuy nhiên việc cung cấp nguyên phụ liệu cho trình gia công việc định phải thực làm tăng lợi nhuận lên cao chủ động sản xuất, phụ thuộc vào thời gian cung cấp nguyên phụ liệu bạn hàng Để làm việc đó, cơng ty cần mở rộng thị trường nguyên phụ liệu để đáp ứng u cầu bạn hàng Cơng ty 95 thực biện pháp sau: - Hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp nguyên phụ liệu nước ngồi nước Cơng ty cần có kế hoạch sản xuất rõ ràng cho kì sản xuất sau, tháng sau, q sau sau thơng báo cho nhà cung cấp nguyên phụ liệu biết để họ chuẩn bị Ngồi ra, tìm đối tác cung cấp ngun phụ liệu cơng ty phải tìm đối tác cung cấp có uy tín, khơng tình trạng thiếu ngun phụ liệu muốn mở rộng thị trường nguyên phụ liệu mà kí hợp đồng cung cấp lơ hàng không đủ yêu cầu chất lượng Mặt khác, tránh tình trạng cơng ty kí hợp đồng gia cơng tìm nguồn cung cấp dễ bị đối tác ép giá - Nhà cung cấp nguyên phụ liệu nước phải nhà cung cấp chủ yếu cơng ty nhập ngun phụ liệu nước kiểm tra thực tế trước mua, mặt khác khơng phải chịu chi phí vận chuyển từ nước ngồi về, gây tăng chi phí ngun phụ liệu, giảm lợi nhuận gia công Hiện công ty may nước có phát triển tích cực, đầu tư đại hóa trang thiết bị nên tương lai, ngành may nước đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp may nước Một mặt mở rộng thị trường nguyên phụ liệu cách kí hợp đồng với doanh nghiệp may, mặt khác, công ty tiếp tục tham gia vào chuỗi liên kết doanh nghiệp mayđã có ( ví dụ chuỗi doanh nghiệp Phú Bài, may Sơn Trà, nhuộm Yên Mỹ) tự liên kết với doanh nghiệp khác để tạo thành chuỗi sản xuất, vừa tiết kiệm chi phí lại chủ động khâu chuẩn bị nguyên phụ liệu Ngồi ra, cơng ty tham gia liên doanh, đầu tư vào cơng ty may, để giao hàng cần, tiết kiệm chi phí lưu kho mà giá mua lại rẻ - Bộ phận phụ trách thị trường nguyên phụ liệu phải chủ động tìm kiếm thị trường, phối hợp với phòng kĩ thuật để tìm hiểu yêu cầu kĩ thuật đặt nguyên phụ liệu để chủ động tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp - Với khách hàng đặt gia công, công ty cố gắng thương lượng để giảm bớt tỷ trọng nguyên liệu khách hàng cung cấp mua nguyên liệu theo thị khách hàng, dần tiến tới thỏa thuận công ty tự cung cấp ngun liệu hồn tồn Tuy nhiên, cơng ty cần tìm hiểu giá nguyên phụ liệu mà bạn hàng cung cấp, 96 cao công ty cung cấp cố gắng thỏa thuận để tự cơng ty cung cấp, giá thấp nên chấp nhận mua theo thị để khách hàng cung cấp Hiện công ty thống kê chi phí vấn đề chất lượng gây công ty tính tốn thiệt hại chất lượng để từ có hành động phòng ngừa nhằm cắt giảm chi phí khơng đánh giá hiệu cải tiến chất lượng Vì lợi ích mà chi phí chất lượng mang lại nêu trên, công ty cần phải quản lý tốt chi phí chất lượng 3.3.3.2 Nội dung giải pháp Để thực quản lý chi phí chất lượng, tất phòng cần phải đào tạo kiến thức chi phí chất lượng Trưởng phòng lập kế hoạch đào tạo kiến thức chi phí chất lượng cho trưởng phòng sau trưởng phòng phổ biến cho thành viên khác phòng phụ trách 2.3.3.3 Hiệu giải pháp Việc quản lý chi phí chất lượng làm cho tình hình tài cơng ty rõ ràng hơn, người cơng ty thấy chi phí chi phí phù hợp, thấy xu biến động loại chi phí từ giúp họ nỗ lực cắt giảm chi phí khơng phù hợp cách làm từ đầu Đồng thời cho thấy hiệu hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm công ty đánh giá nỗ lực người 3.3.4 Giải pháp 4: Tổ chức mạng lưới thu thập ý kiến đánh giá khiếu nại khách hàng tìm hiểu đặc trưng khách hàng 3.3.4.1 Cơ sở đề xuất giải pháp: Hiện công ty phận chuyên trách tiếp nhận khiếu nại, phê bình khách hàng thu thập ý kiến đánh giá khách hàng sản phẩm may mặc cơng ty đưa để điều chỉnh có vấn đề chất lượng xảy họ phải thông báo cho ngồi người họ biết q trình thực dự án nhà quản lý dự án người khơng nói lại với phận quản lý chất lượng họ khơng biết để giải 97 3.3.4.2 Nội dung giải pháp: Cơng việc trưởng phòng chất lượng thực thu thập xử lý khiếu nại khách hàng sản phẩm may mặc công ty Trưởng phòng thiết lập đội điều tra ý kiến khách hàng cách thường xuyên để có điều chỉnh sản phẩm cho lần sản xuất sau Với thu nhập ý kiến khách hàng cách thường xuyên liên tục trưởng phòng ban tiến hành phân tích đánh giá để xác định xem điểm sản phẩm chưa thảo mãn đáp ứng nhu cầu khách hàng, điểm tốt cần phát huy điểm chưa tốt cần khắc phục hạn chế mặt yếu sản phẩm sau đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Vì có số kiến nghị sau: - Xem xét nâng cáo quản lý chất lượng may mặc mở rộng thêm sản phẩm may mặc để khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp có chất lượng tốt tăng khả phục vụ khách hàng - Có sách nhằm nâng cao quan tâm đến nhu cầu đặc biệt khách hàng việc cung cấp sản phẩm chuyền thống đa dạng hóa sản phẩm may mặc - Có sách đào tạo, tuyển chọn nhân viên hợp lý nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức, khả ngôn ngữ kĩ giao tiếp nhân viên, đảm bảo thân thiện, nhiệt tình, chu đáo nhân viên khách hàng 3.3.4.3 Hiệu giải pháp: Với giải pháp công ty đánh giá thực trạng tình hình chất lượng sản phẩm cơng ty, đánh giá hài lòng hay khơng hài lòng khách hàng sản phẩm Do cơng ty cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt nhằm đáp ứng tốt mhu cầu khiếu nại khách hàng giải cách nhanh chóng vượt mong đợi họ 98 Kết luận chương Chất lượng sản phẩm quản lý chất lượng sản phẩm mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp xu hướng phát triển kinh tế Chỉ có nâng cao chất lượng doanh nghiệp thảo mãn khách hàng, trì nâng cao vị cạnh tranh thị trường nước quốc tế Đặc biệt với phát triển khoa học công nghệ doanh nghiệp may mặc phải tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm để thích nghi với phát triển yêu cầu ngày cao khách hàng Trong năm qua tốc độ phát triển ngành may mặc cao mạnh để thúc đẩy phát triển xuất em nghiên cứu đề tài nhằm tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm quần áo bảo hộ lao động nói riêng chất lượng sản phẩm cơng ty may mặc nói chung Nhằm đáp ứng nhu cầu nước đẩy mạnh xuất 99 KẾT LUẬN Trong phát triển kinh tế thị trường nay, việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh vấn đề lớn quan trọng doanh nghiệp Hiệu sản xuất kinh doanh thực sở hiệu q trình cơng tác khác trình sản xuất Đặc biệt xu phát triển vấn đề nâng cao quản lý chất lương sản phẩm đóng vai trò xúc cần thiết vấn đề nhạy cảm với xã hội nhân tố quan trọng để mở rộng thị trường kéo dài chu kỳ sống sản phẩm, tạo tiền đề vững cho phát triển ổn định lâu dài doanh nghiệp Nâng cao quản lý chất lương sản phẩm làm tăng mức tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm làm đưa lên thị trường, thị trường chấp nhận tiêu thụ nhanh, làm tăng vòng luân chuyển đồng vốn thời gian định, doanh thu tăng lợi nhuận thu nhiều Tuy nhiên quản lý chất lương phải phù hợp với giá quan hệ mật thiết với giá Nếu kết hợp với việc giữ mức giá bình thường thị trường mà quản lý chất lương sản phẩm lại cao quản lý chất lương đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp chiếm ưuthế, qui mô thị trường ngày mở rộng, từ mà doanh nghiệp định chiến lược sản xuất kinh doanh, chiến lược tiêu thụ sản phẩm ngắn dài hạn Qua q trình khảo sát Cơng Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam, sở thực tế sản xuất thực tế vấn đề nâng cao quản lý chất lương sản phẩm tơi hồn thành số vấn đề kiếnnghị để góp phần nâng cao quản lý chất lương sản phẩm Công ty Tất nhiên, biện pháp có biện pháp áp dụng có biện pháp chưa thể thực thời gian trước mắt Đề nghị Công ty xem xét cho ý kiến 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Cẩm Bình Phan Chí Anh, 2013 Lãnh đạo chất lượng ISO 9000, http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/6228, ngày truy cập 31/12/2014 Bộ Khoa học Công nghệ, 2008 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008- Hệ thống quản lý chất lượng- yêu cầu Hà Nội: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Bộ Khoa học Công nghệ, 2007 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9000: 2007- Hệ thống quản lý chất lượng- Cơ sở từ vựng Hà Nội: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Đỗ Tiến Minh, Bài giảng quản lý chất lượng, Đại học Bách khoa Hà nội Nguyễn Kim Định, 2005 Quản lý chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Lê Minh Hằng, 2010 Ảnh hưởng tiêu chuẩn ISO 9000 hiệu quảcủa tổ chức Nghiên cứu khoa học, trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Hồ Thị Thúy Nga Hoàng Trọng Hùng, 2010 Các nhân tố tác động đến hài lòng doanh nghiệp cơng nghiệp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 Tạp chí khoa học cơng nghệ, số trang 39 Nguyễn Hồng Sơn Phan Chí Anh, 2013 Quản lý chất lượng doanh nghiệp Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Khiếu Thiện Thuật, 2002 Quản lý chất lượng để nâng cao lợi cạnh tranh Hà Nội: Nhà Xuất Thống kê liệu tham khảo Nguyễn Đình Phan Đặng Ngọc Sự (2012), Giáo trình quản lý chất lượng, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân 10 Hoàng Trọng Thanh (2013), Quản lý chất lượng sản phẩm, Nhà xuất lao động xã hội 21 Tạ Thị Kiều An (2004), Quản lý chất lượng tổ chức, Nhà xuất thống kê 22 Hà Duyên Tư (2006), Quản lý chất lượng công nghiệp thực phẩm, Nhà 101 xuất khoa học kỹ thuật 23 Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam, Bộ phận khí, 2016 Bảng khấu hao tài sản cơng ty Tháng 12 năm 2016 24 Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam, Bộ phận kế toán, Bảng kết sản xuất kinh doanh năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 25 Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam, bảng tổng hợp sản phẩm năm 2012-2014, phận kế hoạch sản xuất 26 Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam, Bảng kết sản xuất kinh doanh công ty năm 2014-2016 27 Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam, Ban ISO, 2016.bảng lưu sơ đồ 28 Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam, bảng sản lượng hoàn thành năm 2015-2016 102 ... chế công tác quản lý chất lượng sản phẩm may mặc Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng sản phẩm may mặc Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam. .. Lý luận Thực tiễn chất lượng sản phẩm quản lý chất lượng sản phẩm Chương 2: Thực trạng chất lượng sản phẩm quản lý chất lượng sản phẩm may mặc Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Chương 3: Giải. .. tác quản lý chất lượng sản phẩm, luận văn phân tích liệu chất lượng sản phẩm công tác quản lý chất lượng sản phẩm may mặc Công Ty TNHH Midori Apparel Việt Nam giai đoạn 2010-2016 đề xuất giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao quản lý chất lượng sản phẩm may mọc của công ty TNHH midori apparel việt nam , Giải pháp nâng cao quản lý chất lượng sản phẩm may mọc của công ty TNHH midori apparel việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn