CÔNG NGHỆ điện TOÁN đám mây và ỨNG DỤNG TRONG hạ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN của DOANH NGHIỆP

85 1 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: KỸ THÔNG VIỄN THƠNG CƠNG NGHỆ ĐIỆN TỐN ĐÁM MÂY VÀ ỨNG DỤNG TRONG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP TRẦN VIỆT THANH HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CƠNG NGHỆ ĐIỆN TỐN ĐÁM MÂY VÀ ỨNG DỤNG TRONG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP TRẦN VIỆT THANH CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT VIỄN THÔNG MÃ SỐ: 8520208 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HOÀI GIANG HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giảng dậy chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông - Khoa Đào tạo Sau đại học - Viện Đại học Mở Hà Nội, đặc biệt hướng dẫn tận tình thầy giáo TS Nguyễn Hồi Giang để tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn anh chị học viên lớp 15M-VT2, khóa 2015-2017 động viên giúp đỡ tơi trình học tập thực luận văn Trong trình học tập thực luận văn khó tránh khỏi sai sót, kính mong thầy cảm thơng.Vì kiến thức kinh nghiệm thực tiễn non trẻ nên luận văn nhiều điểm khiếm khuyết Mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy bạn học để tơi hoàn thiện kiến thức Xin chân thành cảm ơn! TĨM TẮT LUẬN VĂN Hệ thống cơng nghệ thông tin tảng quan trọng doanh nghiệp Doanh nghiệp thường phải đầu tư nguồn tài lớn để xây dựng hệ thống cơng nghệ thơng tin Đó khoản mua sắm phần cứng, quyền phần mềm, thi công hạ tầng mạng, chi phí trì, vận hành hệ thống cơng nghệ thơng tin, chi phí sửa chữa, nâng cấp hệ thống Để giải toán trên, Điện toán đám mây khơng tên xa lạ nữa, trở nên quen thuộc nhiều doanh nghiệp áp dụng Giải pháp sử dụng hệ thống công nghệ thơng tin tảng điện tốn đám mây cho phép ảo hóa loại tài nguyên sử dụng theo nhu cầu Doanh nghiệp không cần phải đầu tư chi phí cho máy chủ vật lý hạ tầng mạng, tất cung cấp dạng dịch vụ qua internet Đây phương pháp hiệu để doanh nghiệp giảm thiểu tối đa chi phí, nâng cao lực cạnh tranh Luận văn tìm hiểu cơng nghệ Điện tốn đám mây gì? Giải pháp cho hệ thống cơng nghệ thơng tin doanh nghiệp nào? Tìm hiểu giải pháp lưu trữ liệu tảng điện toán đám mây Mục đích luận văn nắm bắt kiến thức cơng nghệ Điện tốn đám mây Tổng hợp hệ thống hóa kiến thức điện toán đám mây, nghiên cứu tảng, ngun lý hoạt động, mơ hình ứng dụng điện tốn đám mây cơng tác xử lý lưu trữ liệu Luận văn thực theo phương pháp nghiên cứu chủ yếu phân tích, tổng hợp, đánh giá, so sánh, thống kê nghị luận Nội dung luận văn phân tích cách cụ thể cơng nghệ Điện tốn đám mây, so sánh giải pháp điện toán đám mây cho doanh nghiệp, đánh giá tình hình doanh nghiệp đưa giải pháp thích hợp cho doanh nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT LUẬN VĂN MỤC LỤC MỞ ĐẦU CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 11 1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC THÀNH TỰU 11 1.1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 11 1.1.2 CÁC THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 12 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 18 1.3 ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 19 1.3.1 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 19 1.3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐTĐM PHỔ BIẾN 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: CƠNG NGHỆ ĐIỆN TỐN ĐÁM MÂY 22 2.1 NỀN TẢNG ẢO HÓA 22 2.1.1 TỔNG QUAN VỀ ẢO HÓA 22 2.1.2 CÁC CƠNG NGHỆ ẢO HĨA 23 2.1.3 PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ ẢO HÓA 27 2.2 KIẾN TRÚC CỦA ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 34 2.2.1 KIẾN TRÚC TỔNG QUAN VÀ CÁC THÀNH PHẦN 34 2.2.2 KIẾN TRÚC MÁY CHỦ 36 2.3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 38 2.4 PHÂN LOẠI CÁC MƠ HÌNH ĐIỆN TỐN ĐÁM MÂY 41 2.4.1 CÁC MÔ HÌNH DỊCH VỤ 41 2.4.2 CÁC MƠ HÌNH TRIỂN KHAI 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIẢI PHÁP LƯU TRỮ DỮ LIỆU ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DIANA UNICHARM 50 3.1 PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU TẠI DIANA UNICHARM 50 3.1.1 HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI DOANH NGHIỆP 51 3.1.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG DỮ LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP 53 3.1.3 TẠI SAO PHẢI ĐƯA DỮ LIỆU LÊN ĐÁM MÂY? 54 3.2 GIẢI PHÁP ĐTĐM TRONG LƯU TRỮ DỮ LIỆU 56 3.2.1 GIẢI PHÁP 1: SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ PUBLIC CLOUD 56 3.2.2 GIẢI PHÁP 2: XÂY DỰNG ĐÁM MÂY RIÊNG 61 3.2.3 ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH CÁC GIẢI PHÁP 68 3.3 XÂY DỰNG MƠ HÌNH LƯU TRỮ DỮ LIỆU TRÊN NỀN TẢNG ĐTĐM 70 3.3.1 SƠ ĐỒ GIẢI PHÁP 70 3.3.2 TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 72 3.3.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 MỞ ĐẦU Điện toán đám mây phát triển với tốc độ nhanh chóng Khơng hệ thống máy tính mà thiết bị điện thoại di động, GPS, hệ thống giao thông, thiết bị lưu trữ triển khai công nghệ Theo khảo sát thị trường Mỹ, 28% doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng dịch vụ điện toán đám mây vòng tháng tới 42% lên kế hoạch khai thác công nghệ vào năm sau Singapore có khoảng 40% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Với phát triển nhanh chóng khoa học cơng nghệ, dịch vụ điện tốn đám mây ngày trở nên thông dụng thiết yếu doanh nghiệp Để tồn phát triển, doanh nghiệp buộc phải thay đổi nắm bắt kịp xu hướng công nghệ không muốn bị bỏ xa xuống dốc môi trường kinh doanh đầy khắc nghiệt Làm để xây dựng hệ thống điện toán mây hiệu cho doanh nghiệp? Giúp tăng khả cạnh tranh đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp? Hãy tìm hiểu phân tích chi tiết giải pháp điện tốn đám, từ đưa nhận định, giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt API Nghĩa tiếng Anh Application Programming Nghĩa tiếng Việt Giao diện lập trình ứng dụng Interface CaaS Communications as a Service Giao tiếp dịch vụ DC Data Center Trung tâm liệu DHCP Dynamic Host Configuration giao thức cấu hình động máy Protocol chủ DN DNS Doanh nghiệp Domain Name System Điện toán đám mây ĐTĐM EC2 Hệ thống phân giải tên miền Elastic Compute version Sản phẩm điện toán đám mây Amazon FTP File Transfer Protocol Giao thức truyền tập tin IaaS Infrastructure as a Service Hạ tầng dịch vụ IT Information Technology Công nghệ thông tin IP Internet Protocol Giao thức Internet ISP Internet Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet KVM Linux Kernel Virtual Machine Máy ảo nhân Linux LAN Local Area Network Mạng máy tính nội vLAN virtual Local Area Network Mạng máy tính nội ảo MSP Managed Service Provider Dịch vụ quản lý NaaS Network as a service Hệ thống mạng dịch vụ OS Operating System Hệ điều hành OVF Open Virtualization Format Định dạng ảo hóa mở PaaS Platform as a service Nền tảng dịch vụ PIF Physical Interface Lớp giao diện vật lý QEMU Quick Emulator Trình mơ đầy đủ tầng siêu giám sát SaaS Software as a Service Phần mềm dịch vụ VIF Virtual Interface Lớp giao diện ảo VM Virtual Machine Máy ảo VMI Virtual Machine Image Ảnh máy ảo ( để lưu) VMM Virtual Machine Monitor Trình giám sát máy ảo VPC Virtual Private Cloud Mạng riêng ảo sử dụng điện toán đám mây VPS Virtual Private Server Máy chủ riêng ảo XML eXtensible Markup Language Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng WIFI Wireless Fidelity Hệ thống mạng không dây DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Hình 1.1: Dịch vụ đám mây Amazon 13 Hình 1.2: Window Azure tảng đám mây Microsoft 13 Hình 1.3: Nền tảng điện toán đám mây Google 14 Hình 1.4: Dịch vụ điện tốn đám mây IBM 15 Hình 1.5: Dịch vụ điện tốn đám mây Citrix 15 Hình 1.6: Mạng lưới điện toán đám mây 18 Hình 2.1: Kiến trúc cơng nghệ ảo hóa VMware vSphere 23 Hình 2.2: Kiến trúc ảo hóa Hyper-V 24 Hình 2.3: Kiến trúc ảo hóa XenServer 25 Bảng 2.4: So sánh đặc điểm cơng nghệ ảo hóa 26 Hình 2.5: Ảo hóa tồn phần 27 Hình 2.6: Ảo hóa song song 28 Hình 2.7: Ảo hóa hệ điều hành 29 Hình 2.8: Giải pháp ảo hóa ứng dụng VMware 30 Hình 2.9: Mơ hình ảo hóa hệ thống lưu trữ Host-based 31 Hình 2.10: Mơ hình ảo hóa hệ thống lưu trữ Storage-based 32 Hình 2.11: Mơ hình ảo hóa hệ thống lưu trữ Network-based 32 Hình 2.12: Mơ hình ảo hóa hệ thống mạng Cisco 33 Hình 2.13: Kiến trúc phân tầng điện tốn đám mây 34 Hình 2.14: Kiến trúc điện toán đám mây Sun 35 Hình 2.15: Kiến trúc ảo hóa máy chủ Hosted-based 36 Hình 2.16: Kiến trúc ảo hóa máy chủ Bare metal Hypervisor 37 Giải pháp 1: Sử dụng kết hợp nhiều dịch vụ điện toán đám mây công cộng Phần lớn hệ thống công nghệ thông tin cung cấp đảm bảo nhà cung cấp dịch vụ Các liệu lưu trữ quản lý hệ thống nhà cung cấp, doanh nghiệp khơng có quyền can thiệp sâu, phải trả tiền muốn sử dụng tính nâng cao Ưu điểm giải pháp trình sử dụng dễ dàng, bận đến việc quản lý hay an toàn liệu Giải pháp 2: Triển khai mơ hình Private cloud cho hệ thống cơng nghệ thơng tin doanh nghiệp Doanh nghiệp có tồn quyền xử lý liệu Nhưng giải pháp đòi hỏi phải có đội ngũ kỹ thuật có chun mơn, lên kế hoạch khảo sát, đưa giải pháp triển khai hợp lý cho doanh nghiệp Ưu điểm lớn Private Cloud xây dựng cluster (cụm) server vật lý riêng, hồn tồn khơng bị ảnh hưởng khách hàng khác Nó tạo máy chủ mạnh cách tổng hợp tài nguyên từ máy chủ cấu hình thấp cụm Doanh nghiệp có tồn quyền tùy biến, cài đặt ứng dụng, phần mềm, mạng riêng ảo cho phù hợp với nhu cầu Hệ thống máy chủ ổn định khả phân tán Khi hệ thống máy chủ vật lý có cố, hệ thống hoạt động nhờ khả tự động snapshot, tự động migrate Hệ thống linh hoạt việc triển khai, lưu phục hồi cố xảy Từ đặc điểm trên, Unicharm nhận thấy giải pháp - xây dựng hệ thống Private Cloud riêng cho doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu cơng ty Vì với quy mơ lớn mình, chi phí xây dựng đám mây riêng rẻ so với sử dụng nhiều dịch vụ Doanh nghiệp muốn có tồn quyền tùy biến với liệu, can thiệp sâu vào hệ thống, cluster hệ thống phục vụ cho doanh nghiệp Việc quản lý tập trung giúp doanh nghiệp linh hoạt tự chủ kỹ thuật lẫn tài muốn nâng cấp hay thay đổi gói cước Tài nguyên ảo hoá chia sẻ cho nội doanh nghiệp 69 3.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH LƯU TRỮ DỮ LIỆU TRÊN NỀN TẢNG ĐTĐM 3.3.1 SƠ ĐỒ GIẢI PHÁP Unicharm sử dụng gói cước Private cloud ADVANCE Viettel IDC với cấu hình: CPU: 56cores (max 112), RAM: 128GB (max 256), SAN Storage: 8TB, Hypervisor: VMWare, số IP public: 10, Băng thơng: 1Gbps/Rack Hình 3.15: Sơ đồ giải pháp Private Cloud cho Diana Unicharm Từ tài nguyên ban đầu cung cấp Viettel, tiến hành xây dựng Private cloud riêng cho doanh nghiệp giải pháp ảo hóa VNware Giải pháp đưa xây dựng hai cụm máy chủ ảo ESXi sử dụng trình giám sát VMware vSphere tương ứng với hai chi nhánh Hà Nội Bắc Ninh Hệ thống SAN cung cấp không gian lưu trữ liệu cho máy ESXi Các máy chủ ảo tạo ESXi sử dụng tài nguyên Sử dụng ip tĩnh cho máy ESXi để truy cập cấu hình thơng qua mạng Internet Hệ thống router switch kết nối, tên miền Viettel triển khai bảo trì 70 Các nhân viên hồn tồn n tâm khơng có gián đoạn hay cố thay đổi mơ hình hệ thống liệu thiết lập máy chủ dịch vụ cũ backup di chuyển lên máy chủ ảo, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định hệ thống ban đầu Hình 3.16: Sơ đồ triển khai hệ thống máy chủ Hệ thống bao gồm thành phần sau: Máy chủ quản lý tập chung vCenter, giúp dể dàng cấu hình quản lý máy chủ đám mây riêng Truy cập qua địa public: vcenter.unicharm.vn Hai chi nhánh Hà Nội Bắc Ninh tương ứng với hai datacenter Mỗi datacenter gồm cluster, cluster cụm gồm ba máy ESXi Các máy chủ ESXi có địa ip public riêng là: hn.unicharm.vn, hn1.unicharm.vn, hn2.unicharm.vn tương tự với bn.unicharm.vn Trên máy ESXi cấu hình máy chủ dịch vụ file server, DNS, email, website, database Các máy chủ kết nối qua switch ảo Các máy chủ ảo cho phép SSH hay remote vào qua địa ip để dễ dàng cấu hình, thiết lập trao đổi liệu 71 Hệ thống lưu trữ liệu sử dụng công nghệ VMware Virtual SAN, nơi cung cấp không gian lưu trữ cho máy chủ, quản lý tập trung backup định kỳ, hỗ trợ tính cao cấp: live migration, failover, HA, mã hóa, Hình 3.17: Mơ hình giải pháp lưu trữ liệu VMware Virtual SAN 3.3.2 TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP Từ tài nguyên cung cấp, ta tiến hành cấu hình máy chủ Cấu hình cho máy ESXi: - CPU: Cores - RAM: 16 GB - Ổ đĩa cứng: SSD 1TB, cấu hình vSAN Triển khai máy chủ ESXi Cấu hình máy chạy tảng ESXi 6.5 cho site HN BN Sau đó, đăng nhập vào trang quản trị ESXi để cài đặt cấu hình 72 Hình 3.18: Cài đặt máy chủ ESXi Hình 3.19: Thiết lập switch ảo Hình 3.20: Cài đặt Virtual SAN 73 Cấu hình cho máy vCenter Server: - CPU: Cores - Bộ nhớ: 32GB RAM - Ổ cứng: Sử dụng SSD 500GB Hình 3.21: Sơ đồ logic vCenter Server Hình 3.22: Thiết lập máy chủ vCenter Trên vCenter tạo datacenter HN BN, sau tạo cluster, mục đích việc tạo cluster để thực chức năng: vMotion, DRS, HA Tại Cluster vừa tạo, ta thêm vào máy chủ ESXi cài đặt Sau tiến hành triển khai máy chủ ảo chạy dịch vụ DNS, Email, AD, File Server, Webstite, … công cụ quản lý vCenter 74 Hình 3.23: Thiết lập tài nguyên cho máy chủ ảo Hình 3.24: Cấu hình máy chủ DNS ảo hóa Hình 3.25: Cài đặt Mail server máy ảo 75 Hình 3.26: Triển khai Website máy ảo Hình 3.27: Hệ thống lưu trữ liệu ảo hóa Tùy vào mục đích sử dụng, máy chủ ảo hóa cài đặt hệ điều hành Windows server Linux Centos Cấu hình cho máy 2-4 cores CPU, 4-8 GB RAM, 100-200 GB SSD Các máy chạy dịch vụ nặng Email, ERP, Database cấu hình cao 76 Giờ đây, ta dễ dàng quản trị hệ thống từ đâu Hình 3.28: Login vào vCenter trình duyệt 3.3.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ Giải pháp xây dựng đám mây riêng cho Unicharm đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Hệ thống quản lý tập trung tiết kiệm thời gian xử lý công việc nhờ máy chủ ảo linh hoạt hơn, hiệu tốc độ xử lý cao Doanh nghiệp loại bỏ cố liên quan đến hạ tầng hay phần mềm, giảm thiểu tình trạng trễ, cố Chi phí đầu tư cho CNTT giảm tối đa Các tính vượt trội hệ thống lưu trữ đám mây VMware so với SAN thơng thường là: vSphere HA, DRS, Fault Tolerance, VSA 77 Hệ thống lưu trữ Tiêu chí Hệ thống lưu trữ đám mây truyền thống Chi phí Cao Thấp Khả nâng cấp Phụ thuộc đầu tư 4,4 PB, 32 máy chủ Tính Phụ thuộc quyền HA, vMotion, DRS Nâng cấp máy chủ Khó Dễ Tính an tồn Thấp Cao Datastore/cluster Khơng hạn chế Độ linh hoạt Thấp Cao Cài đặt, triển khai Phức tạp Đơn giản Cách quản lý Trực tiếp Từ xa Rủi ro Lỗi phần cứng, môi trường Bị công mạng Bảng 3.29: So sánh hệ thống lưu trữ liệu Hệ thống lưu trữ Hệ thống lưu trữ truyền thống (SAN thường) đám mây (vSAN) Mô tả Dell Storage MD1400 3.949$, Dell Switch N3024 2.349$, Software License 900$ 2x License Virtual SAN VMware 2.495$ Chi phí 7.198$ 4.990$ Bảng 3.30: So sánh chi phí đầu tư hệ thống SAN 78 Hình 3.31: Tính vSphere HA vSphere High Availability tính khắc phục lỗi đem đến độ sẵn sàng cao Khi bật tính HA, máy chủ có nhiều datastore chọn làm master, máy chủ khác slave Nếu số lượng datastore sử dụng Manager Object ID (MOID) để chọn master, MOID cấp vCenter Server Master gửi yêu cầu cho slave định kì để xác nhận master slave hoạt động Khi slave không phản hồi tức máy chủ bị lỗi, vSphere HA restart máy ảo đến máy chủ khác vSphere HA cluster Khi slave nhận thấy master khơng gửi u cầu slave tiến hành bầu chọn lại master Hình 3.32: Tính vMotion vMotion hay gọi Live Migration, tính ESXi vMotion cho phép di chuyển máy ảo chạy từ máy chủ vật lý đến 79 máy chủ vật lý khác mà không cần tắt máy ảo Sự di chuyển thời gian chết khơng gián đoạn Distributed Resource Scheduler (DRS) hệ thống quản lý tài nguyên để cân tải cho máy chủ Khi máy thêm vào DRS cluster, tài nguyên máy chủ trở thành phẩn tài nguyên cluster DRS giám sát việc sử dụng tài nguyên tất máy chủ máy ảo cluster Khi tài nguyên máy chủ cạn kiệt không đáp ứng nhu cầu máy ảo DRS phân phối tài nguyên cho máy ảo cách sử dụng vMotion để di chuyển máy ảo đến máy chủ khác có nguồn tài nguyên đủ đáp ứng cho máy ảo Hình 3.33: Tính DRS Fault Tolerance cung cấp tính sẵn sàng mà khơng có thời gian chết cách tạo trì máy chủ ESXi khác Nếu máy bị lỗi máy chép chạy lặp tức để thay cho máy Nếu máy thay bị lỗi, máy chép tạo Hình 3.34: Tính Fault Tolerance 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương triển khai giải pháp điện toán đám mây cho doanh nghiệp Từ kiến thức tảng chương trước, đề xuất đánh giá giải pháp phù hợp với doanh nghiệp VPS cloud, Cloud Storage, Private cloud… Cuối chọn giải pháp tối ưu xây dựng đám mây riêng cho doanh nghiệp Chương phân tích thực trạng doanh nghiệp, xác định tính cấp bách phải triển khai mơ hình điện tốn đám mây cho doanh nghiệp Sau đưa mơ hình giải pháp cụ thể cho doanh nghiệp, tiến hành triển khai đánh giá kết thu Chương hoàn thành yêu cầu đặt xây dựng hệ thống công nghệ thông tin sử dụng tảng điện toán đám mây cho doanh nghiệp Giải pháp giúp doanh nghiệp tăng hiệu công việc, giảm thiểu chi phí, tăng khả cạnh tranh thương trường 81 KẾT LUẬN Điện toán đám mây ngày trở nên phổ biến với doanh nghiệp Việc chuyển giao từ hệ thống công nghệ thông tin truyền thống sang hệ thống đám mây cần thiết đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Những doanh nghiệp không chịu đổi mới, nâng cấp phải đối diện với nguy bị đào thải Đó quy luật xã hội, phải không ngừng bước tiếp Luận văn phân tích chi tiết cơng nghệ điện tốn đám mây Từ lịch sử hình thành, phát triển đến thành tựu đạt Nêu giáp pháp điện toán đám mây mạnh mẽ phổ biến Các kiến thức quan trọng ảo hóa, cơng nghệ ảo hóa, ưu nhược điểm chúng trình bày Qua đó, nhận thức kiến trúc, nguyên hoạt động mơ hình triển khai cơng nghệ điện tốn đám mây Lấy kiến thức làm sở để tổng hợp, chọn lọc đưa giải pháp điện toán đám mây phù hợp với doanh nghiệp Chương cuối hoàn thành xây dựng giải đám mây riêng hoàn chỉnh cho doanh nghiệp Từ giờ, liệu doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ, tải về, phục hồi thao tác đơn giản Người dùng truy cập vào tài khoản, cơng cụ quản lý thời gian địa điểm cần với kết nối internet Tất nâng cấp lưu thực cách tự động, tiết kiệm nhiều thời gian công sức, giảm thiểu đáng kể khối lượng công việc Dữ liệu lưu trữ tập trung quán làm suất làm việc cải thiện rõ rệt Những kiến thức kinh nghiệm thu nhận trình làm luận văn hành trang đồng hành tốt, vận dụng vào công tác doanh nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ giao Và hết nâng cao thêm trình độ chun mơn thân để gặt hái nhiều thành cơng 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt: Điện toán đám mây: Xu hướng công nghệ Việt Nam, Kiến Văn, 2011 Kỹ thuật điện toán đám mây áp dụng Việt Nam, Nguyễn Duy Dương, NXB Học viện Bưu viễn thơng, 2012 Tính ảo hóa cơng nghệ điện toán đám mây, Nguyễn Khắc Văn, 12-2012 Tài liệu Tiếng Anh: Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, & IaaS), Michael J Kavis, January 2014 Cloud Computing: Implementation, Management, and Security, John W Rittinghouse , James F Ransome, August 17 2009 Daniele Tosatto (2012), Citrix XenServer 6.0 Administration Essential Guide, Packt Publishing Professional Xen Virtualization, Wiley Publishing, William von Hagen, 2008 Virtualization and Private Cloud with VMware Cloud Suite, Auerbach Publications, Lee Chao, March 2017 Các Website, Diễn đàn tham khảo: http://www.ibm.com/developerworks/vn/ http://www.vmware.com http://www.itcomparation.com 83 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CƠNG NGHỆ ĐIỆN TỐN ĐÁM MÂY VÀ ỨNG DỤNG TRONG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP TRẦN VIỆT THANH CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT VIỄN THÔNG... ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC THÀNH TỰU 1.1.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN Điện toán đám mây công nghệ quan trọng kỷ nguyên công nghệ thông tin Trong cách mạng công nghiệp 4.0, điện toán. .. mạng lưới điện Các máy tính, ứng dụng khác cấu hình sử dụng sức mạnh điện toán tập hợp thể chúng chạy hệ thống 1.3 ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 1.3.1 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG NGHỆ điện TOÁN đám mây và ỨNG DỤNG TRONG hạ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN của DOANH NGHIỆP , CÔNG NGHỆ điện TOÁN đám mây và ỨNG DỤNG TRONG hạ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN của DOANH NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn