quản trị kho hàng trong logistics và ứng dụng ở công ty ân nam group

106 1 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:15

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN TRỊ KHO HÀNG TRONG LOGISTICS VÀ ỨNG DỤNG Ở CÔNG TY ÂN NAM-GROUP NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 2015- 2017 HÀ NỘI- 2017 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KHO HÀNG TRONG LOGISTICS VÀ ỨNG DỤNG Ở CÔNG TY ÂN NAM-GROUP NGUYỄN XUÂN CƯỜNG CHUYÊN GÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÃ SỐ: 60.48.02.018 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ VĂN PHÙNG HÀ NỘI- 2017 ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Nguyễn Xuân Cường iii LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy, Cô giáo Viên Đại Học Mở Hà Nội t ận tình giúp đ ỡ em trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Văn Phùng dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp hướng dẫn tận tình, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình nghiên cứu đề tài hoàn thành luận văn thạc sĩ chun nghành cơng nghệ thơng tin Trong q trình nghiên cứu mình, hướng dẫn nhiệt tình, đầy trách nhiệm TS Lê Văn Phùng thầy cô giáo Viện Đại Học Mở Hà Nội với nỗ lực cá nhân khơng thể tránh thiếu sót Tác giả chân thành mong ý kiến đóng góp từ q Thầy, Cơ bạn bè đồng nghiệp Trân trọng cảm ơn Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Nguyễn Xuân Cường iv DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt 1PL 2PL 3PL 4PL 5PL CSDL FIFO LIFO Tiếng Anh First Party Logistics Second Party Logistics Third Party Logistics Fourth Part Logistics Five Party Logistics Database First In First Out Last In First Out v Tiếng Việt Logistics bên thứ Logistics bên thứ hai Logistics bên thứ ba Logistics bên thứ tư Logistics bên thứ năm Cơ sở liệu Nhập trước xuất trước Nhập sau xuất trước DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Các sản phẩm mức sử dụng 27 Bảng 2.2: Bảng tính tốn trung gian tổng giá trị loại sản phẩm 27 Bảng 2.3: Xếp thứ loại sản phẩm theo tổng giá trị giảm dần 27 Bảng 2.4: Phân loại ABC cho sản phẩm theo nhóm 28 Bảng 2.5:Điểm tọa độ, quy mơ cước phí 30 Bảng 2.6:Tìm vị trí ban đầu kho 31 Bảng 2.7: Xác định vị trí kho 31 Bảng 2.8: Tọa độ vị trí với lần lặp đầu 32 Bảng 2.9:Tính tổng chi phí tọa độ kho hàng 32 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Mơ Cross dock 13 Hình 1.2: Đặc tả quy trình nghiệp vụ kho hàng 16 Hình 2.1: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quy trình nhập kho 20 Hình 2.2: Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quy trình xuất kho 22 Hình 2.3: Quy trình xác định danh mục hàng dự trữ 26 Hình 2.4: Đặc tả khơng gian nguồn hàng thị trường 30 Hình 2.5: Xác định mối quan hệ thực thể 42 Hình 2.6: Sơ đồ phân cấp chức hệ thống 43 Hình 2.7: Đặc tả thiết kế quản lý tồn kho đặt mua hàng 44 Hình 2.8: Đặc tả thiết kế quản lý nhận hàng nhập kho 45 Hình 2.9: Đặc tả thiết kế quản lý xuất kho giao hàng 47 Hình 2.10: Đặc tả thiết kế quản lý thu hồi 49 Hình 2.11: Đặc tả thiết kế quản lý kiểm kê 51 Hình 2.12: Mơ hình thiết kế sở liệu mức logic 57 Hình 3.1: Màn hình 76 Hình3.2: Danh mục kho hàng 76 Hình 3.3: Thêm kho hàng 77 Hình 3.4: Danh mục nhà cung cấp 77 Hình 3.5: Thêm nhà cung cấp 77 Hình 3.6: Danh mục khách hàng 78 Hình 3.7: Thêm khách hàng 78 Hình 3.8: Danh mục hàng hóa 78 Hình 3.9:Thêm hàng hóa 79 Hình 3.10: Danh mục nhân viên 79 Hình 3.11: Thêm nhân viên 79 Hình 3.12: Giao diện nhóm chức quản lý kho hàng 80 Hình 3.13: Giao diện lập chứng từ xác định danh mục hàng dự trữ 81 vii Hình 3.14: Tạo phiếu đặt mua hàng cho sản phẩm nhóm A 81 Hình 3.15:Giao diện xác định kho gom hàng 82 Hình 3.16: Tạo kho hàng sau tính tốn kho gom hàng tối ưu 82 Hình 3.17: Giao diện phiếu điều chuyển hàng nội 83 Hình 3.18: Giao diện phiếu kiểm kê hàng hóa 83 Hình 3.19: Phiếu đặt mua hàng hóa 84 Hình 3.20: Phiếu nhập kho hàng hóa 84 Hình 3.21: Phiếu thu hồi hàng hóa 84 Hình 3.22: Phiếu xuất kho hàng hóa 85 Hình 3.23: Báo cáo nhập kho 85 Hình 3.24: Báo cáo xuất kho 86 Hình 3.25: Báo cáo tồn kho 86 Hình 3.26: Báo cáo tình hình kinh doanh 86 Hình 3.27: Báo cáo xuất hàng loại bỏ 87 viii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG BIỂU .iv DANH MỤC HÌNH VẼ v MỤC LỤC vi MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ KHO HÀNG 1.1.Khái quát logistics 1.1.1.Lịch sử phát triển Logistics 1.1.2 Phân loại logistics 1.1.3 Mối quan hệ logistics – Chuỗi cung ứng – Quá trình phân phối 1.1.4 Vai trò logistics 1.1.5 Xu hướng phát triển logistics 1.2 Những vấn đề chung quản trị kho hàng 1.2.1 Khái niệm, vai trò chức kho hàng 1.2.2.Hệ thống bảo quản dự trữ hàng hóa kho 12 1.2.3.Quá trình nghiệp vụ kho điều phối hàng hóa .14 Kết luận chương 17 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ KHO HÀNG TRONG LOGISTICS 18 2.1.Đặc tả phân tích hoạt động nghiệp vụ quản lý kho .18 2.1.1.Đặc tả yêu cầu 18 2.1.2.Đặc tả quy trình quản lý kho 19 2.1.3.Phân tích chức theo quy trình quản lý kho .25 2.2 Mơ hình phân tích liệu mức khái niệm 35 2.2.1 Hệ thống hồ sơ liệu 35 2.2.2 Đặc tả phân tích liệu mức khái niệm .39 2.3 Mơ hình thiết kế chức hệ thống quản trị kho hàng 43 2.3.1 Đặc tả thiết kế quản lý tồn kho đặt mua hàng tới nhà cung cấp 44 2.3.2 Đặc tả thiết kế quản lý nhận hàng nhập kho 45 ix 2.3.3 Đặc tả thiết kế quản lý xuất kho giao hàng .47 2.3.4.Đặc tả thiết kế quản lý thu hồi 49 2.3.5 Đặc tả thiết kế quản lý kiểm kê 51 2.4 Mơ hình thiết kế liệu mức logic phục vụ trình điều phối hàng hóa 53 2.5.Thiết kế liệu vật lý 59 Kết luận chương 67 CHƯƠNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ KHO HÀNG TRONG LOGISTICS Ở CÔNG TY AN-NAM GROUP .68 3.1 Hiện trạng quản trị kho hàng logistics Công ty An-Nam Group 68 3.1.1 Vấn đề thiết kế kho 68 3.1.2 Vấn đề vận hành hiệu hoạt động kho .68 3.1.3 Tối ưu hóa hoạt động vận tải kho 69 3.2 phần mềm thử nghiệm quản trị kho hàng cho Công ty An-Nam Group 69 3.2.1 Hệ thống chương trình 70 3.2.2 Đặc tả mô-đun 70 3.3 Các giao diện chương trình 77 3.4 Đánh giá kết thử nghiệm chương trình 88 Kết luận chương 88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO .91 PHỤ LỤC .92 PHỤ LỤC 1- KHUÔN DẠNG MÔT SỐ CHỨNG TỪ GỐC ĐANG SỬ DỤNG Ở CÔNG TY AN-NAM GROUP 92 PHỤ LỤC 2- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 94 PHỤ LỤC 3- SƠ LƯỢC VỀ CƠNG NGHỆ 1C ENTERPRISE 95 x Hình 3.13: Giao diện lập chứng từ xác định danh mục hàng cần dự trữ Hình 3.14: Tạo phiếu đặt mua hàng cho sản phẩm nhóm A Xác định kho gom hàng: - Chức giúp tính tốn vị trí đặt kho gom hàng có chi phí vận chuyển tốt - Các bước thực hiện: - Tạo chứng từ “xác định kho gom hàng” - Nhấn nút “Tải liệu” để chọn file excel liệt kê chi phí chuyển hàng kho điểm cần chuyển Khi đọc file liệu thành công, thông tin hiển thị bảng giao diện - Đặt ngưỡng sai số (0
- Xem thêm -

Xem thêm: quản trị kho hàng trong logistics và ứng dụng ở công ty ân nam group , quản trị kho hàng trong logistics và ứng dụng ở công ty ân nam group

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn