nghiên cứu kỹ thuật tạo hình 3d từ ảnh chụp cắt lớp tại bệnh viện đại học y hà nội

73 0 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THƠNG TIN NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TẠO HÌNH 3D TỪ ẢNH CHỤP CẮT LỚP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN CAO TRÀO HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TẠO HÌNH 3D TỪ ẢNH CHỤP CẮT LỚP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN CAO TRÀO CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÃ SỐ: 60.48.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ NĂNG TOÀN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Cao Trào i LỜI CẢM ƠN Qua luận văn xin chân thành cảm ơn PGS TS Đỗ Năng Toàn - Viện Trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giúp đỡ, động viên, định hướng, hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin cảm ơn giảng viên Viện Đại học Mở Hà Nội giảng dạy giúp đỡ hai năm học qua, cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình bạn đồng nghiệp Trong trình nghiên cứu mình, hướng dẫn nhiệt tình, đầy trách nhiệm PGS TS Đỗ Năng Tồn thầy giáo Viện Đại học Mở Hà Nội với nỗ lực cá nhân tránh thiếu sót Tác giả chân thành mong nhận ý kiến đóng góp từ q Thầy, Cơ bạn bè đồng nghiệp Trân trọng cảm ơn! Nguyễn Cao Trào ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT v DANH SÁCH BẢNG vi DANH SÁCH HÌNH VẼ .vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ ẢNH CHỤP CẮT LỚP VÀ BÀI TOÁN TẠO HÌNH 3D 1.1 Khái quát ảnh y tế 1.1.1 Lịch sử đời máy chụp ảnh cắt lớp vi tính 1.1.2 Nguyên lý chụp CTscanner (computed tomography)[13] 1.1.3 Ứng dụng CT 1.1.4 Chuẩn ảnh DICOM[10] 10 1.2 Mơ hình chiều chẩn đoán, khám chữa bệnh 20 1.2.1 Một số khái niệm đồ họa chiều 20 1.2.2 Các ứng dụng đồ họa chiều 22 1.2.3 Bài toán tái tạo mơ hình chiều từ ảnh cắt lớp 24 1.3 Kết luận Chương 25 CHƯƠNG KỸ THUẬT TÁI TẠO HÌNH 3D TỪ ẢNH CHỤP CẮT LỚP 26 2.1 Tái cấu trúc mơ hình 3D từ ảnh cắt lớp 26 2.1.1 Cấu trúc mô hình 3D 26 2.1.2 Phương pháp tổng quát tái cấu mơ hình 3D từ tập ảnh cắt lớp 29 2.2 Một số kỹ thuật áp dụng tái cấu trúc mơ hình 3D[8] 33 2.2.1 Các kỹ thuật áp dụng tiền xử lý ảnh cắt lớp 33 2.2.2 Phân lớp xác định biên đối tượng cần tái cấu trúc 3D[8] 37 2.2.3 Xác định tập đỉnh tập mặt tái cấu trúc mơ hình 3D 43 2.3 Một số kỹ thuật nâng cao chất lượng mơ hình 3D tái cấu trúc[4][8] 45 iii 2.3.1 Kỹ thuật nội suy nâng cao mơ hình tái cấu trúc 45 2.3.2 Một số phương pháp nội suy 46 2.4 Tổng kết Chương 49 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG 50 3.1 Phân tích yêu cầu toán 50 3.2 Phân tích lựa chọn công cụ 51 3.3 Một số kết thực nghiệm 54 3.4 Tổng kết Chương 59 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 iv DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 2D Two-Dimension Không gian chiều 3D Three-Dimension Không gian chiều American Cllege of Radionlogy Đại học X quang Hoa Kỳ CR Computed radiography X quang điện tốn CS Conformation Statement Báo cáo thích nghi CT Computed Tomography Scanner Chụp cắt lớp vi tính DE Data Element Phần tử liệu Digital Elevation Model Mơ hình số độ cao ACR DEM DICOM Digital Imaging and Tiêu chuẩn để bắt tay, lưu trữ, in Communications in Medicine ấn thu/nhận hình ảnh y tế IOD Information Object Desfinition Đối tượng thông tin MRI Magnetic Resonance Imaging Chụp cộng hưởng từ MSCT Multislice Computed Tomography Chụp cắt lớp vi tính đa dãy NEMA National Electrical Manufacturers Hiệp hội nhà sản xuất Association NNI Natural Neighbor Interpolation Nội suy láng giềng tự nhiên OSI Open Systems Interconnection Mơ hình tham chiếu kết nối hệ Reference Model thống mở Service Classes Lớp dịch vụ SOP Service-Object Pair Lớp cặp hoạt động dịch vụ UID User Identification Nhận dạng người dùng US Ultrasound Siêu âm VR Value Representation Giá trị biểu diễn VR Value Representation Giá trị biểu diễn SC v DANH SÁCH BẢNG Bảng 1.1: DICOM mơ hình tham chiếu OSI[10] 13 Bảng 1.2: DICOM mơ hình tham chiếu OSI 17 Bảng 1.3: Quy ước file DICOM 19 vi DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 1.1: Ảnh chụp X-Quang, ảnh nội soi ảnh siêu âm Hình 1.2: Ảnh chụp cắt lớp vi tính (Computed tomography - CT) Hình 1.3: Mơ hình ảnh chụp CT Hình 1.4: Godfrey Hounsfield máy chụp cắt lớp vi tính Hình 1.5: Máy CT tồn thân phát triển Hình 1.6: Điểm ảnh (pixel) Hình 1.7: Nguyên lý máy CT có 64 dãy đầu thu khoa Chẩn đốn hình ảnh bệnh viện Đại học Y Hà Nội Hình 1.8: Các ảnh lưu dạng DICOM 10 Hình 1.9: Định dạng file DICOM 14 Hình 1.10: Thơng tin đính kèm file DICOM 14 Hình 1.11: Cấu tạo Data Set 16 Hình 1.12: Các ứng dụng đồ họa chiều 20 Hình 2.1: Mơ hình 3D tim người 26 Hình 2.2: Một mặt hình hộp tạo mặt tam giác 28 Hình 2.3: Mơ hình 3D thu từ tập đỉnh: VertexList, tập mặt: FaceList, tập UV: UVs 29 Hình 2.4: Ảnh chụp cắt lớp theo không gian hai chiều 30 Hình 2.5: Ảnh mơ lát cắt xếp liên tiếp 31 Hình 2.6: Quy trình hiển thị đối tượng 3D 32 Hình 2.7: Ảnh chụp chiếu trước sau tiền xử lý 37 Hình 2.8: Ảnh chụp chiếu trước sau phân đoạn làm rõ xương 41 Hình 2.9: Ảnh chụp chiếu sau phân đoạn làm rõ xương loại bỏ nhiễu 41 Hình 2.10: Ảnh chụp chiếu áp dụng tìm biên 42 Hình 2.11: Tập đỉnh biên xếp chồng lên tạo thành tập đỉnh mơ hình 3D 43 Hình 2.12: Biểu diễn tập đỉnh mặt phẳng 44 Hình 3.1: Giao diện chung chương trình dựng mơ hình 3D từ ảnh chụp cắt lớp 51 vii Hình 3.2: Mở thu mục chứa định dạng ảnh 52 Hình 3.3: Quan sát ảnh DICOM 53 Hình 3.4: Hình ảnh mơ hình 3D thu từ chương trình dùng chẩn đốn 53 Hình 3.5: Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 54 Hình 3.6: Kết sau chạy chương trình thực nghiệm tạo hình 3D 54 Hình 3.7: Phiếu kết chụp cắt lớp vi tính 55 Hình 3.8: Gãy xương gò má xoang hàm trái phim chụp cắt lớp vi tính 56 Hình 3.9: Khi chạy chương trình thực nghiệm tạo dựng mơ hình 3D 56 Hình 3.10: Hình ảnh vỡ xương chẩm trái .57 Hình 3.11: Kết chạy chương trình thực nghiệm tạo dựng mơ hình 3D 57 Hình 3.12: Hình ảnh vỡ xương phim chụp cắt lớp vi tính 58 Hình 3.13: Hình 3D tái tạo từ ảnh chụp cắt lớp 58 viii interpolation) nội suy điểm gần (Nearest Neighbor Interpolation) Nội suy song khối sử dụng đa thức Lagrange, thuật tốn cubic splines (đường bậc ba) thuật toán cubic convolution (khối cuộn) Trong biến đổi ảnh, lấy mẫu ảnh, tốc độ khơng phải vấn đề nội suy song khối thường lựa chọn nội suy song tuyến tính nội suy pixel gần nhất, với nội suy song khối hình ảnh lấy mẫu trơn có hình ảnh nội suy 2.4 Tổng kết Chương Tái cấu trúc mơ hình 3D từ ảnh cắt lớp có ứng dụng rộng rãi lĩnh vực y học Việc tái cấu trúc 3D với ảnh sử dụng để kết nối thông tin cấu trúc ảnh khác Phổ biến sử dụng dựng hình để thu biểu lâm sàng có ý nghĩa thiết thực tình trạng bệnh nhân Những thơng tin tăng lên thơng qua dựng hình ứng dụng sau chương trình giải phẫu sở kết hợp ảnh với bệnh nhân Kết hợp ảnh với bệnh nhân nhằm mục tiêu phác thảo tập hợp ảnh lên không gian vật lý trình điều trị cho bệnh nhân Chương giới thiệu cấu trúc mơ hình 3D số kỹ thuật áp dụng tái cấu trúc mơ hình 3D từ ảnh chụp cắt lớp 49 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG 3.1 Phân tích u cầu tốn Dựa kỹ thuật tìm hiểu nghiên cứu tái cấu trúc ảnh 3D tiến hành cài đặt thực nghiệm tái cấu trúc xương ảnh cắt lớp thu Khoa chẩn đốn hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Phần mềm thử nghiệm thiết kế phát triển Phòng Cơng nghệ Thơng tin – Trường Đại học Y Hà Nội nơi công tác Như trình bày, chương trình thực nghiệm có đầu vào ảnh thu thông qua thiết bị chụp cắt lớp, đầu tương ứng mơ hình 3D đối tượng xương cần quan sát Dựa mục tiêu việc tái cấu trúc trình diễn mơ hình 3D nhận thấy tính chương trình cần có bao gồm: - Đọc ảnh định dạng DICOM - Lựa chọn thư mục chứa tập ảnh cắt lớp tải tập ảnh vào trình xử lý - Hiển thị ảnh DICOM định dạng thấy (JPEG, BMP v.v ) - Tái cấu trúc mơ hình 3D từ tập ảnh cắt lớp - Hỗ trợ trình diễn mơ hình 3D đảm bảo người sử dụng quan sát phát bất thường có thơng qua hình ảnh 3D Trong nhận thấy thành phần chương trình bao gồm việc đọc ảnh DICOM chuyển thành ma trận điểm ảnh, tạo ảnh nhìn thấy hình máy tính thơng qua ma trận điểm ảnh Việc tái cấu trúc mơ hình 3D dựa thuật tốn trình bày chương luận văn Sau mơ hình 3D tái cấu trúc trình diễn thiết bị hiển thị hình, có tính phụ xoay mơ hình phóng to thu nhỏ mơ hình u cầu đầu mơ hình 3D phải đảm bảo khả quan sát Như mơ hình đầu phải có cấu trúc hình dạng với cấu trúc đối tượng xương người đươc chụp chiếu thực tế Mơ hình 3D sinh phải đảm bảo có đủ số lượng đỉnh cạnh để phục vụ q trình quan sát xác chi tiết Ở nhận thấy khơng thể lấy texture hình ảnh 50 bề mặt đối tượng xương chụp chiếu chương trình thực nghiệm xác định màu ngẫu nhiên cho mơ hình tái cấu trúc khơng tạo hình ảnh bề mặt cho đối tượng khơng có liệu bề mặt cần thiết Dưới chi tiết cấu trúc chương trình số kết thực nghiệm thực tế thu với số bệnh nhân Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Hình 3.1: Giao diện chung chương trình dựng mơ hình 3D từ ảnh chụp cắt lớp 3.2 Phân tích lựa chọn cơng cụ Để thực nội dung tìm hiểu luận văn tơi lựa chọn cơng cụ lập trình Visual C#, ngơn ngữ lập trình mạnh đảm bảo tốc độ xử lý toán tái cấu trúc mơ hình 3D có đủ thư viện toán học cần thiết cho tái cấu trúc Bên cạnh ngơn ngữ có khả tạo giao diện nhanh nhờ tơi đảm bảo tiến độ thực đề tài xây dựng chương trình ứng dụng thực nghiệm thời gian cho phép Chương trình thực nghiệm áp dụng số thuật tốn trình bày chương luận văn, mục tiêu chuyển đổi tập ảnh cắt lớp thành mơ hình 3D hỗ trợ quan sát chuẩn đoán phát vấn đề liên quan tới bệnh nhân Do thời gian có hạn tơi lựa chọn xương cho việc tái cấu trúc (một ảnh cắt lớp thu nhiều thông tin da, cơ, xương) xương tương đối dễ phát có 51 đặc trưng hình ảnh dễ xử lý chụp cắt lớp Dưới hình ảnh chương trình bước thực việc tái cấu trúc mơ hình 3D từ tập ảnh cắt lớp Kỹ thuật thực qua bước: - Bước 1: Chọn thư mục lưu trữ ảnh DICOM Tại bước thực việc chọn thư mục lưu trữ ảnh máy tính Tập ảnh tập ảnh thu từ máy chụp cắt lớp lưu định dạng DICOM Đối với máy chiếu đại số lượng tập ảnh lên đến hàng nghìn ảnh Tuy nhiên với điều kiện thực tế Việt Nam có nhiều máy chụp đáp ứng số lượng ảnh chụp khoảng 64, 128, 256, 640 lát cắt Tập ảnh sử dụng luận văn lấy từ bệnh viện Đại học Y Hà Nội có số lượng lắt cắt từ 64 đến 128 lát Hình 3.2: Mở thu mục chứa định dạng ảnh - Bước 2: Lựa chọn tập ảnh DICOM cần tạo dựng hình 3D Tập ảnh DICOM lên tới hàng ngàn lát, để lựa chọn tập ảnh cần tái cấu trúc chương trình yêu cầu người dùng chọn ảnh tập lắt cắt Sau tập lắt cắt đọc ảnh lựa chọn đọc hết ảnh có định dạng đặt thư mục ảnh chọn - Bước 3: Quan sát ảnh DICOM xác định với ảnh cần tạo dựng hình 3D Chương trình hỗ trợ việc quan sát ảnh DICOM dạng nhìn thấy được, người thao tác tiến hành đối chiếu ảnh chọn xem có nằm tập ảnh muốn tạo dựng hay không Trong trường hợp có nhầm lẫn người thao tác phần mềm cần lựa chọn lại tập ảnh cần cắt lớp Ngược lại ảnh lựa chọn với tập ảnh cần tạo dựng, lựa chọn tính “Hiển thị cấu trúc xương dạng 3D” phần mềm để đến với bước 52 Hình 3.3: Quan sát ảnh DICOM - Bước 4: Thao tác quan sát mơ hình 3D chẩn đoán bệnh Sau kết thúc bước chương trình đưa hình ảnh mơ hình 3D tạo dựng Người sử dụng phần mềm sử dụng tính quan sát để xác định bất thường mô hình tái cấu trúc Trong sử dụng lăn chuột để phóng to thu nhỏ mơ hình, sử dụng thao tao giữ chuột trái di chuyển chuột để quay mơ hình theo góc khác (a) Ảnh trước (b) Ảnh trái (c) Ảnh phải Hình 3.4: Hình ảnh mơ hình 3D thu từ chương trình dùng chẩn đốn Dựa hình ảnh thu bác sĩ dễ dàng nhìn thấy vấn đề bệnh nhân tốt việc quan sát ảnh chụp cắt lớp theo dạng 2D 53 3.3 Một số kết thực nghiệm Chương trình thực nghiệm số bệnh nhân có định chụp cắt lớp vi tính Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Thực nghiệm 1: Chẩn đoán: Thần kinh sọ não, bệnh nhân định chụp cắt lớp vi tính sọ não Hình 3.5: Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính Hình 3.6: Kết sau chạy chương trình thực nghiệm tạo hình 3D 54 Hình 3.7: Phiếu kết chụp cắt lớp vi tính 55 Thực nghiệm 2: Bệnh viện: Đại học Y Hà Nội Khoa: Ngoại tổng hợp Chẩn đoán: Đa chấn thương/ Theo dõi chấn thương sọ não Hình 3.8: Gãy xương gò má xoang hàm trái phim chụp cắt lớp vi tính Dữ liệu phim chụp xuất dạng DICOM chuyển qua phần mềm mơ dựng mơ hình 3D Hình 3.9: Khi chạy chương trình thực nghiệm tạo dựng mơ hình 3D 56 - Thực nghiệm 3: Bệnh viện: Đại học Y Hà Nội Khoa: Ngoại tổng hợp Chẩn đốn: Theo dõi chấn thương sọ não kín Bệnh nhân định chụp cắt lớp vi tính sọ não hình ảnh tổn thương phim Hình 3.10: Hình ảnh vỡ xương chẩm trái Dữ liệu phim chụp xuất dạng DICOM chuyển qua phần mềm mơ dựng mơ hình 3D Hình 3.11: Kết chạy chương trình thực nghiệm tạo dựng mơ hình 3D 57 - Thực nghiệm 4: Bệnh viện: Đại học Y Hà Nội Khoa: Ngoại tổng hợp Chẩn đốn: Theo dõi chấn thương sọ não kín Hình 3.12: Hình ảnh vỡ xương phim chụp cắt lớp vi tính Hình 3.13: Hình 3D tái tạo từ ảnh chụp cắt lớp 58 Nhận xét: Qua kết thực nghiệm chạy chương trình với lắt cắt sinh từ máy chụp cắt lớp thị mơ vị trí tổn thương trùng khớp với kết đọc phim bác sĩ cận lâm sàng 3.4 Tổng kết Chương Trong chương phân tích u cầu tốn tiến hành cài đặt chương trình thực nghiệm áp dụng số kỹ thuật trình bày chương luận văn Trong đó, mục tiêu chuyển đổi tập ảnh cắt lớp thành mơ hình 3D đưa điểm đạt chưa đạt chương trình cài đặt 59 KẾT LUẬN Kỹ thuật tái tạo ảnh 3D từ liệu ảnh y tế DICOM sử dụng năm trở lại hỗ trợ nhiều cho việc chẩn đoán bác sĩ Hình ảnh ba chiều có ích cần tạo hình ảnh tồn cấu trúc giải phẫu, hệ thống mạch máu não hay cột sống mà không cần phải giải phẫu Các phần mềm tái tạo ảnh ba chiều từ ảnh y tế DICOM sử dụng nước ta phần mềm nước ngoài, phần mềm tiến xa kỹ thuật Tuy nhiên, bác sĩ nhiều thời gian thao tác để tạo hình ảnh ba chiều Hướng phát triển tăng khả tự động cho phần mềm, nâng cao độ phân giải tức phân biệt chi tiết giải phẫu nằm gần tương tự nhau, tăng tốc độ thực Đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật tạo hình 3D từ ảnh chụp cắt lớp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội” đạt kết định: Trong nhận thấy thành phần chương trình bao gồm việc đọc ảnh DICOM chuyển thành ma trận điểm ảnh, tạo ảnh nhìn thấy hình máy tính thơng qua ma trận điểm ảnh Việc tái cấu trúc mơ hình 3D dựa thuật tốn trình bày luận văn Sau mơ hình 3D tái cấu trúc trình diễn thiết bị hiển thị hình, có tính phụ xoay mơ hình phóng to thu nhỏ mơ hình Hướng phát triển đề tài tiếp tục nghiên cứu cài đặt không tái cấu trúc xương mà hiển thị tồn cấu trúc giải phẫu, mô mềm, hệ thống mạch máu tạng Tuy nhiên, nội dung luận văn chương trình thực nghiệm số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu để áp dụng tốt thực tế: Mơ hình 3D tái cấu trúc thu đơi nhiễu xác định nhầm số thành phần cấu trúc xương Mơ hình 3D thu có nhiều điểm đỉnh mặt cần áp dụng thêm phương pháp tối ưu mơ hình Tốc độ thuật tốn tái cấu trúc chưa cao, đòi hỏi cần có nghiên cứu chun sâu để tối ưu tốc độ tính tốn giải thuật 60 Sau trình nghiên cứu làm luận văn với dẫn nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn em học cách tìm hiểu, phân tích nghiên cứu vấn đề khoa học Trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp, thân nỗ lực, cố gắng, đầu tư nhiều thời gian, cơng sức cho việc tìm hiểu nghiên cứu đề tài nhận bảo, định hướng tận tình thầy giáo hướng dẫn đồng nghiệp hạn chế mặt thời gian khó khăn việc tìm kiếm tài liệu, hạn chế mặt kiến thức thân, nên chưa có kết thực hồn hảo Kính mong thầy giáo bạn đồng nghiệp bảo giúp đỡ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt [1] Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thuỷ (2003) Nhập môn xử lý ảnh số Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [2] Chung Giang Đông Đỗ Kim Quế (2008) Giá trị CT scan chẩn đoán di hạch ung thư phổi nguyên phát Y học Việt Nam, 11(2), 505 -515 [3] Cung Văn Đông (2015) Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính đa dãy đầu thu ngực chẩn đoán ung thư phổi nguyên phát người lớn Luận văn tiến sĩ y học, Viện nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108, Bộ Quốc phòng [4] Lương Thị Thu Hà Nghiên cứu số kỹ thuật nội suy ảnh y tế Luận văn thạc sĩ hệ thống thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Hà Nội [5] Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị (2013) Phân lớp ảnh với giải thuật Gradient ngẫu nhiên đa lớp Tạp chí khoa học – Trường Đại học Cần Thơ [6] Hồ Đức Lĩnh (2016) Xử lý hình thái học ảnh ứng dụng Báo cáo khoa học, Trường Đại học Đông Á [7] Nguyễn Văn Thắng (2012) Phục dựng hình ảnh 3D từ liệu ảnh y tế DICOM Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin, Trường Đại Công nghệ thông tin truyền thơng, Đồng Nai [8] Đỗ Năng Tồn, Phạm Việt Bình (2008) Giáo trình Xử lý ảnh Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội II Tiếng Anh [9] Isaac N.Bankman (2015) Handbook of Medical Imaging Processing and Analysis [10] Pianykh O S (2008), Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), A Practical Introduction and Survival Guide Springer [11] Robert Fowler, Yin Zhang, Joe Warren (2008) Processing 4D CT scans of the Lungs [12] S Kevin Zhou (2015) Medical Image Recognition, Segmentation and Parsing Elsevier Science 62 III Internet [13] Nguyên lý chụp cắt lớp vi tính (CTscanner) http://hahoangkiem.com/tu-van-va-chia-se-thong-tin/nguyen-ly-cua-chupcat-lop-vi-tinh-ctscanner-334.html [14] http://imagymed.com/desarrollo.html [15] http://medical.nema.org [16] http://www.albahyperthermia.com/ALBA-3Dseg.html [17] Tổng quan nguyên lý cấu tạo máy chụp cắt lớp CT Scanner http://choyte.com/tong-quan-ve-nguyen-ly-va-cau-tao-may-chup-cat-lop-ctscanner-5398.htm [18] http://www.yersinclinic.com/vi/document/53/tan-man-ve-cat-lat-co-the 63 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TẠO HÌNH 3D TỪ ẢNH CHỤP CẮT LỚP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN CAO TRÀO CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG... quát ảnh y tế (cấu trúc ảnh DICOM), giới thiệu hệ thống m y chụp cắt lớp mơ hình 3D ứng dụng trong chẩn đốn, khám chữa bệnh bệnh viện Đại học Y Hà Nội Chương 2: Kỹ thuật tái tạo hình 3D từ ảnh chụp. .. CHƯƠNG KỸ THUẬT TÁI TẠO HÌNH 3D TỪ ẢNH CHỤP CẮT LỚP 26 2.1 Tái cấu trúc mơ hình 3D từ ảnh cắt lớp 26 2.1.1 Cấu trúc mơ hình 3D 26 2.1.2 Phương pháp tổng quát tái cấu mơ hình 3D từ
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu kỹ thuật tạo hình 3d từ ảnh chụp cắt lớp tại bệnh viện đại học y hà nội , nghiên cứu kỹ thuật tạo hình 3d từ ảnh chụp cắt lớp tại bệnh viện đại học y hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn