công nghệ ảo hóa windows server và ứng dụng trong ngân hàng BIDV

100 1 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:15

NGUYỄN QUYẾT THẮNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CƠNG NGHỆ ẢO HĨA WINDOWS SERVER VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ỨNG DỤNG TRONG NGÂN HÀNG BIDV NGUYỄN QUYẾT THẮNG 2015- 2017 HÀ NỘI- 2017 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ ẢO HÓA WINDOWS SERVER VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGÂN HÀNG BIDV NGUYỄN QUYẾT THẮNG CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÃ SỐ: 60.48.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ VĂN PHÙNG HÀ NỘI- 2017 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017 Nguyễn Quyết Thắng i LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy, Cô giáo Viện Đại Học Mở Hà Nội tận tình giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Văn Phùng dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp hướng dẫn tận tình, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình nghiên cứu đề tài hồn thành luận văn thạc sĩ chun nghành cơng nghệ thơng tin Trong q trình nghiên cứu mình, hướng dẫn nhiệt tình, đầy trách nhiệm TS Lê Văn Phùng thầy cô giáo Viện Đại Học Mở Hà Nội với nỗ lực cá nhân tránh thiếu sót Tác giả chân thành mong ý kiến đóng góp từ quý Thầy, Cô bạn bè đồng nghiệp Trân trọng cảm ơn Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017 Nguyễn Quyết Thắng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG NGHỆ ẢO HĨA 1.1 Khái niệm cơng nghệ ảo hóa 1.2 Các thành phần hệ thống ảo hóa 1.2.1 Tài nguyên vật lý (host machine/ host hadware) 1.2.2 Các phần mềm ảo hóa (virtual software) 1.2.3 Máy ảo (virtual machine) 1.2.4 Hệ điều hành khách (Guest operating system) .8 1.3 Quy trình chuyển đổi từ hệ thống vật lý sang ảo hóa 1.3.1 Phân tích lên kế hoạch .9 1.3.2 Giai đoạn tương thích 10 1.3.3 Duy trì hệ thống ảo hóa 11 1.4 Thiết kế hạ tầng ảo hóa Physical Logic cho hệ thống máy chủ ảo 11 1.4.1 Máy chủ tạo mơi trường ảo hóa 12 1.4.2 Hệ thống lưu trữ liệu 12 1.4.3 Hệ thống mạng- Network 14 1.4.4 Bộ nhớ cho máy chủ- RAM 14 1.4.5 Phần mềm ảo hóa máy chủ Vật lý .14 1.4.6 Nguồn điện sử dụng cho phòng máy chủ 15 1.5 Phân loại cơng nghệ ảo hóa 15 1.5.1 Các dạng ảo hóa 15 1.5.2 Các mơ hình ảo hóa 17 1.5.3 Các cơng nghệ ảo hóa phổ biến 22 iii 1.6 Lựa chọn cơng nghệ ảo hóa cho miền lĩnh vực 27 1.6.1 Ảo hóa lĩnh vực Giáo dục 28 1.6.2 Ảo hóa lĩnh vực Y tế 28 1.6.3 Ảo hóa lĩnh vực Ngân hàng .29 Kết luận Chương 30 CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ ẢO HÓA TRÊN WINDOWS SERVER TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 32 2.1 Nhu cầu xây dựng hệ thống ảo hóa Ngân hàng 32 2.2 Các phương pháp ảo hóa sử dụng phổ biến ngân hàng 32 2.2.1 Công nghệ Vmware ESX Server Vmware 32 2.2.2 Công nghệ Hyper-V 33 2.2.3 So sánh cơng nghệ ảo hóa khả ứng dụng cho Ngân hàng .35 2.3.Vấn đề thiết kế xây dựng hạ tầng vật lý 38 2.3.1 Hệ thống máy chủ Host- Active Directory 38 2.3.2 Máy chủ sử dụng cho chương trình Core Ngân hàng 38 2.3.3 Máy chủ cấu hình địa IP động- DHCP 39 2.3.4 Máy chủ cập nhật Windows (WSUS) Máy chủ phòng chống Virus McAfee Server 40 2.3.5 Cơng nghệ ảo hóa tích hợp với hạ tầng vật lý Ngân hàng 40 2.4 Cấu hình Hyper-V Windows Server 2012 41 2.4.1 Cấu hình chung Hyper-V .41 2.4.2 u cầu cấu hình chức Hyper-V .42 2.5 Các tính dự phòng cho hệ thống ảo hóa Hyper-V .44 2.5.1 Tính Hyper-V Replica Windows Server 2012 45 2.5.2 Quá trình chuyển đổi hệ thống Windows Server 2008 R2 lên Windows Server 2012 .46 Kết luận chương 47 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ ẢO HĨA TRÊN WINDOWS SERVER CHO BIDV 48 3.1 Các nguy an ninh hệ thống BIDV .48 iv 3.1.1 Giới thiệu Ngân hàng BIDV 48 3.1.2 Các nguy an ninh hệ thống ngân hàng BIDV .49 3.2 Các giải pháp bảo mật cho hệ thống ảo hóa Windows Server 2012 Ngân hàng BIDV 50 3.2.1 Cài đặt dịch vụ cho Windows Server 2012 50 3.2.2 Bảo mật cho toàn hệ thống 51 3.2.3 Bảo mật cho máy trạm 51 3.2.4 Cập nhật lỗ hổng hệ thống .51 3.2.5 Thiết lập chế an toàn cho việc truy cập từ xa 52 3.2.6 Phòng ngừa lỗ hổng hệ thống mạng 52 3.3 Quy trình triển khai dịch vụ an ninh cho máy chủ ảo Chi nhánh Ngân hàng BIDV 52 Bước 1- Triển khai hệ thống tường lửa đa tầng 53 Bước 2- Bảo mật cổng thiết bị chuyển mạch (Switch) 60 Bước 3- Phát triển hệ thống chống virus 63 3.4.Triển khai máy chủ ảo Hyper-V cho Chi nhánh BIDV 64 3.4.1 Cài đặt Hyper-V 64 3.4.2 Cài đặt máy chủ ảo Chi nhánh BIDV .69 3.5 Bảo đảm tính sẵn sàng cho hệ thống sau ảo hóa 78 3.5.1 Cài đặt Hyper-V Replica Windows Server 2012 79 3.5.2 Sử dụng mơ hình dự phòng máy chủ Vật lý chạy song song 83 Kết luận chương 84 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt AD RAM CPU VMM DoS Tiếng Anh Bank for Investment and Development of Vietnam Active Directory Random Access Memory Central Processing Unit Virtual Machine Manager Denial of Service DdoS Distributed Denial of Service DAS NAS IP OS HDD Direct Attached Storage Network Attached Storage Internet Protocol Operating system Hard Disk Drive Redundant Arrays of Inexpensive Disks In/ Out Virtual Local Area Network High Availability Virtual Machine Command– line– interface Dynamic Host Configuration Protocol Windows Server Updates Services BIDV RAID I/O VLAN HA VM CLI HDCP WSUS Tiếng Việt Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Dịch vụ thư mục Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên Bộ xử lí trung tâm Quản lý máy chủ ảo Tấn công từ chối dịch vụ Tấn công từ chối dịch vụ phân tán Hệ thống lưu trữ Hệ thống lưu trữ qua mạng Giao thức Internet Hệ điều hành Ổ đĩa cứng Hình thức ghép nhiều ổ đĩa cứng vật lý thành Vảo/ Ra Mạng riêng ảo Độ sẵn sàng cao Máy ảo Giao diện dòng lệnh Giao thức cấu hình động máy chủ Cập nhật vá cho Windown File đại diện hoàn hảo cho toàn đĩa CD, DVD BD Giao thức truyền tải siêu văn Hệ thống phân giải tên Qui định áp đặt tiêu chuẩn bảo mật máy trạm cung cấp phân tán thông tin lên mạng Mạng diện rộng mạng dành riêng để kết nối máy tính lại với thông qua mạng Internet công cộng IOS HTTP HyperText Transfer Protocol DNS Domain Name System NAP Network Access Protection IIS Internet Information Services WAN Wide area network VPN Virtual Private Network vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng so sánh cơng nghệ ảo hóa Hyper-V với VMware Bảng 2.2: Sự khác biệt công nghệ ảo hóa Hyper-V với VMware Bảng 2.3: Cấu hình máy chủ Active Directory Bảng 2.4: Cấu hình máy chủ Core Bảng 2.5: Cấu hình máy chủ DHCP Bảng 2.6: Máy chủ WSUS McAfee vii 36 37 38 39 39 40 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Các thành phần hệ thống ảo hóa máy chủ Hình 1.2: Quy trình chuyển đổi từ hệ thống vật lý sang ảo hóa Hình 1.3: Hệ thống lưu trữ trực tiếp 13 Hình 1.4: Hệ thống lưu trữ qua mạng 14 Hình 1.5: Mơ hình ảo hóa chạy trực tiếp phần cứng 16 Hình 1.6: Mơ hình ảo hóa chạy hệ điều hành 17 Hình 1.7: Mơ hình ảo hóa máy chủ 18 Hình 1.8: Mơ hình ảo hóa ứng dụng 20 Hình 1.9: Ảo hóa Desktop 21 Hình 1.10: Kiến trúc ảo hố Virtuozzo Containers 22 Hình 1.11: Ảo hóa qua XenServer 24 Hình 1.12: Ảo hóa qua VMWare 26 Hình 1.13: Cơng nghệ ảo hóa Hyper-V 27 Hình 2.1: Cơng nghệ ảo hóa Hyper-V cơng nghệ ảo hóa VMware 36 Hình 2.3: Các thơng tin đĩa cài đặt máy ảo 43 Hình 2.4: Giao diện chỉnh sửa ổ đĩa ảo 44 Hình 3.1: Mơ hình triển khai thiết bị tường lửa có Chi nhánh 53 Hình 3.2: Giao diện cấu hình phần mềm tường lửa Windows Server 54 Hình 3.3: Cấu hình Firewall Windows Server 2012 55 Hình 3.4: Tạo sách cho Firewall 56 Hình 3.5: Tạo sách cho Firewall 56 Hình 3.6: Cấu hình tùy chọn cổng cho Firewall 57 Hình 3.7: Chọn giao thức cho Firewall 57 Hình 3.8: Tùy chọn kết nối tới Firewall 58 Hình 3.9: Tùy chọn sách kết nối tới Firewall 59 Hình 3.10: Hồn thành việc cài đặt Firewall 59 Hình 3.11: Tùy chỉnh sách cấu hình Firewall 60 Hình 3.12: Kiểm tra địa vật lý máy chủ 61 Hình 3.13: Cấu hình chế độ bảo mật cho cổng mạng thiết bị chuyển mạch 62 Hình 3.14: Chọn Roles để cài đặt Hyper-V 65 Hình 3.15: Màn hình chọn ứng dụng cần cài- Select Server Roles 65 viii Hình 3.30: Cài đặt máy ảo Hyper-V Hình 3.31: Giao diện hệ điều hành Windown Server 2008 R2 Standard cài Hyper-V Cài đặt máy chủ sử dụng Chi nhánh Ngân hàng BIDVđược thiết kế với máy chủ thực nhiệm vụ riêng biệt thống cài đặt với máy chủ: máy chủ chạy chương trình BDS (Core Bank) CN; máy chủ cài đặt chương trình ứng dụng DHCP, WSUS, Virus CN Sau cài đặt máy chủ chạy chương trình Chi nhánh ta có giao diện máy chủ sau: + Máy chủ chạy chương trình BDS (Core bank) Chi nhánh có chức năng: Thực nghiệp vụ Ngân hàng toán tiền gửi, tiền vay, thẻ tín dụng, kiểm sốt ATM số nghiệp vụ đặc thù khác BIDV 75 Hình 3.32: Máy chủ cài đặt chương trình BDS (Core bank) Ngân hàng + Máy chủ DHCP, WSUS, VIRUS Chi nhánh có chức năng: Chương trình DHCP: chương trình thực việc cấp tự động địa IP cho máy trạm; Chương trình WSUS: chương trình thực việc cập nhật vá, lỗ hổng Windows; Chương trình Virus: chương trình cài đặt máy chủ Virus máy trạm Chi nhánh cập nhật virus từ nhà cung cấp 76 Hình 3.33: Máy chủ cài đặt chương trình WSUS Chi nhánh Hình 3.34: Máy chủ cài đặt chương trình DHCP Chi nhánh 77 Hình 3.35 Máy chủ cài đặt chương trình Virus Chi nhánh + Máy chủ FTP Chi nhánh có chức năng: Là máy chủ dùng cho việc chia sẻ thư mục liệu chung Chi nhánh Hình 3.36: Máy chủ cài đặt chương trình chia sẻ file (FTP) Chi nhánh 3.5 Bảo đảm tính sẵn sàng cho hệ thống sau ảo hóa 78 Việc đảm bảo tính sẵn sàng cho hệ thống điều vơ quan trọng hệ thống máy chủ BIDV nói chung Chi nhánh BIDV nói riêng Việc đảm bảo tính sẵn sàng hệ thống Chi BIDV thực với mơ sau: - Cài đặt Hyper-V Replica Windows Server 2012; - Sử dụng mơ hình dự phòng máy chủ Vật lý chạy song song với 3.5.1 Cài đặt Hyper-V Replica Windows Server 2012 Mơ hình cài đặt Hyper-V Replica cài đặt sau: Chuột phải máy chủ ảo Hyper-V chọn đến Hyper-V Settings … Hình 3.37: Cài đặt Hyper-V Replica Chọn Kerberos chọn đường dẫn lưu Storage máy ảo Hyper-V2 server phần “Allow Replication From Any Authenticated Server” 79 Hình 3.38: Chọn đường dẫn lưu Storage máy ảo Nhấn OK, lúc hệ thống thông báo cho bạn nên enable rule port HyperV Replica HTTP Hyper-V Replica HTTPS Firewall Inbound Hyper-V2 Hình 3.39: Khuyến cáo bật sách Firewall Vào Windows Firewall Advanced Security enable port lên 80 Hình 3.40: Bật sách Inbound Firewall Tiến hành cấu hình Replication: từ máy Hyper-V1 Primary Site, chuột phải máy ảo chọn Enable Replication… 81 Hình 3.41: Bật chế độ Replication Chọn server phía Replica Site, Hyper-V2 Hình 3.42: Màn hình cài đặt Replica Sau hồn thành, bạn xem kết việc Replicate “View Replicate Health” 82 Hình 3.43: Tính kiểm tra trạng thái Replica Hình 3.44: Màn hình hiển thị trạng thái Replica 3.5.2 Sử dụng mơ hình dự phòng máy chủ Vật lý chạy song song Tại Chi nhánh ln có hai máy chủ vật lý chạy song song cài đặt máy chủ ảo chạy chương trình tương đương với chức máy máy dự phòng Máy máy dự phòng ln cấu hình để sau lưu liệu đồng thời nhằm đảm bảo có cố máy thực chuyển đổi qua máy dự phòng thời gian ngắn Ngồi việc đảm bảo cho máy chủ vật lý máy chủ ảo chạy song song có dự phòng Chi nhánh Ngân hàng BIDV triển khai dự phòng đường truyền thông phục vụ máy chủ kết nối mạng với trụ sở Đảm bảo hệ thống điện chính, dự phòng, lưu điện máy phát điện phục vụ cho máy chủ chạy 24/24 Như vậy, với mơ hình trên, đảm bảo đầy đủ yêu cầu quy hoạch hệ thống máy chủ Chi nhánh BIDV Thiết kế kiểm soát 83 đội ngũ nhân viên Công nghệ thông tin Ngân hàng BIDV Chi nhánh BIDV, đảm bảo tính sẵn sàng cho hệ thống Chi nhánh BIDV Kết luận chương Những nguy an ninh bảo mật hệ thống, lỗ hổng dễ bị cơng đến với hệ thống ảo háo Chi nhánh BIDV Tấn công từ chối dịch vụ (DDOS), truy cập trái phép vào liệu; phần mềm nguy hiểm, giả mạo giao thức, địa IP, kiểm sốt việc truy cập Từ đưa giải pháp bảo mật để ngăn chặn công vào hệ thống CNTT CN như: Cài đặt dịch vụ cho Windows Server 2012, bảo mật cho toàn hệ thống, bảo mật cho máy trạm, cập nhật lỗ hổng hệ thống, thiết lập chế an toàn cho việc truy cập từ xa, phòng ngừa lỗ hổng hệ thống mạng - Luận văn nêu rõ Quy trình triển khai dịch vụ an ninh cho máy chủ ảo Chi nhánh với việc Triển khai hệ thống tường lửa đa tầng, bảo mật cổng thiết bị chuyển mạch, phát triển hệ thống chống virus Các tính sẵn sàng, bảo đảm tính dự phòng trình bày với mơ hình sử dụng tính Hyper-V Replica sử dụng mơ hình dự phòng với máy chủ vật lý chạy song song - Giải pháp ảo hóa đạt thành cơng đáng kể việc nhóm Phần cứng truyền thơng Trung tâm CNTT đưa vào cài đặt thí điểm số máy chủ Chi nhánh Tác giả thực việc cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012 cài đặt Hyper-V lên máy chủ Vật lý - Tháng 7/2017 nhóm PCTT Ngân hàng BIDV cài đặt máy lên chủ Vật lý Chi nhánh từ đến máy chủ ảo thực công việc Chi nhánh Triển khai thử nghiệm số Chi nhánh đáp ứng số mục tiêu sau: - Giảm chi phí đầu tư hạ tầng phần cứng máy chủ Vật lý cài nhiều máy chủ ảo; - Giảm chi phí đầu tư quyền tích hợp sẵn phiên Windows Server; 84 - Quản lý hạ tầng phần cứng phần mềm cách tập trung; - Giảm chi phí tiêu hao điện cơng việc bảo trì thay thiết bị chuyển đổi hệ thống; - Nâng cao khả dự phòng tăng tính sẵn sàng hệ thống Hiện nhóm tiếp tục đánh giá chi tiết lên kế hoạch để cài đặt tiếp tục triển khai rộng rãi quy mơ tồn Chi nhánh BIDV 85 KẾT LUẬN Kết đạt luận văn Nhu cầu lưu trữ, truy xuất quản lý thơng tin, liệu doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói riêng ngày lớn Tuy nhiên, hiệu suất chi phí đầu tư thiết bị, hạ tầng với hiệu quả, doanh thu đạt vấn đề doanh nghiệp phải tính tốn Với kết đạt Luận văn, tác giả số điểm để giải toán hiệu suất Kết đạt là: - Tìm hiểu tổng quan ảo hóa cơng nghệ ảo hóa; - Phân loại cơng nghệ ảo hóa; phân tích, thiết kế xây dựng hạ tầng vật lý để ứng dụng công nghệ ảo hóa vào Chi nhánh Ngân hàng BIDV; - Chỉ rõ nguy an ninh xảy với mơi trường ảo hóa nói chung, mơi trường ảo hóa BIDV nói riêng Xây dựng giải pháp quy trình an ninh cho ảo hóa máy chủ để hạn chế ngăn chặn nguy hiểm xảy với BIDV, giảm thiểu tổn thất cho Ngân hàng; - Xây dựng quy trình cài chương trình Hyper-V cài đặt máy chủ ảo phục vụ cho nghiệp vụ chi nhánh ngân hàng BIDV; - Triển khai mơ hình dự phòng máy chủ vật lý chay song song - Cài đặt Hyper-V đưa vào chạy môi trường thật vài Chi nhánh Ngân hàng BIDV Hạn chế Trong trình triển khai thử nghiệm số Chi nhánh nhóm gặp phải số hạn chế sau: 86 - Nhiều Chi nhánh BIDV chưa đáp ứng nhu cầu máy chủ vật lý để cài Hyper-V cho triển khai máy chủ ảo - Chưa áp dụng tính dự phòng Hyper-V Replica với Chi nhánh triển khai máy ảo - Do công nghệ nên cán IT Chi nhánh chưa thực làm chủ chương trình Hướng phát triển đề tài Với hạn chế gặp phải trình triển khai nhóm đưa hướng khắc phục là: - Kiến nghị với Ban lãnh đạo Ngân hàng BIDV lãnh đạo Chi nhánh BIDV để thực việc mua sắm máy chủ vật lý tư vấn giám sát Trung tâm CNTT nhóm PCTT Trung tâm CNTT - Tiếp tục vận hành theo dõi máy chủ ảo hoạt động, đánh giá kết triển khai thêm tính dự phòng Hyper-V máy hoạt động - Đẩy mạnh trao đổi chuyển giao công nghệ đến với cán IT Chi nhánh, giúp cán nhanh chóng sử dụng thành thạo cơng nghệ Trong thời gian tới Ngân hàng BIDV định hướng sau: - Triển khai cho tất Chi nhánh; - Đồng hệ thống ảo hóa đưa thành quy chuẩn Chi nhánh BIDV - Triển khai đầy đủ tính Hyper-V cho máy chủ ảo 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt [1.] Các tác giả (2010) Triển khai hệ thống phần mềm tự (Lê Trung Nghĩa dịch) Nhà xuất thông tin truyền thông [2.] Trần Văn Đồn (2013) Cơng nghệ ảo hóa ứng dụng Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật, Học viện Bưu viễn thông [3.] Lê Văn Phùng (2014) Kỹ nghệ phần mềm Tái lần Nhà xuất Thông tin Truyền thông [4.] Lê Văn Phùng (2014) Hệ thống thông tin quản lý Nhà xuất Thông tin Truyền thông [5.] Trần Hải Phương (2015) Nghiên cứu công nghệ ảo hóa ứng dụng xây dựng hệ thống thơng tin doanh nghiệp Luận văn Thạc sỹ, Viện Đại học Mở Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh [6.] Anil Desai (2007) The Definitive Guide to Virtual Platform Management realtime Publishing [7.] Bernard Golden (2009) Virtualization for Dummies Wiley Publishing [8.] September 2012, Exam 70-411, Administering Windows Server 2012 [9.] September 2012, Exam 70-412, Configuring Advanced Windows Server 2012 Services [10.] White PAPER (2010) Vmware_Virtual_Hardware Vmware Publishing [11.] James Turnbull (2015) TheDocker Book ISBN 978-0-9888202-0-3 88 [12.] John kelbley, Mike Sterling, Allen Stenwart (2009) Sybex – Windows Server 2008 Hyper-V.Wiley Publishing, Inc [13.] Trainer Preparation Guide for Course 6430A: Managing and Maintaining Microsoft Windows Server 2008 Servers [14.] Thomas W Shinder Windows Server 2012 Security from End to Edge and Beyond Syngress 2013 September 2012, Exam 70-410, Installing and Configuring Windows Server 2012 III Tài liệu tham khảo từ Internet [15.] http://ncomputing.123vietnam.vn/2012/07/giai-phap-micrsoft-choncomputing.html [16.] http://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/tinchitiet.aspx?tintucid=98996 [17.] http://www.oktot.com/xay-dung-he-thong-ao-hoa-cho-mang-doanhnghiep/ [18.] https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/19411.tongquan-hyper-v-tren-windows-server-2012-vi-vn.aspx [19.] http://esforum.blogspot.com/2015/05/ao-hoa-hyper-v-tren-windowsserver-2012.html [20.] https://viettelidc.com.vn/tong-quan-ve-cong-nghe-ao-hoa-vmware.html [21.] http://www.microsoft.com/hyper-v-server/en/us/default.aspx [22.] http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/licensingfaq.aspx#virt [23.] http://www.microsoft.com/hyper-v-server/en/us/systemrequirements.aspx [24.] http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/hypervsupported-guest-os.aspx 89 ... Ảo hóa máy chủ, ảo hóa lưu trữ; ảo hóa mạng- Network, ảo hóa ứng dụng- Application, ảo hóa Desktop; - cơng nghệ ảo hóa phổ biến là: Cơng nghệ ảo hố Virtuozzo Containers Parallels; cơng nghệ ảo. .. khảo, nội dung luận văn trình bày chương: Chương 1: Tổng quan cơng nghệ ảo hóa Chương 2: Cơng nghệ ảo hóa Windows Server lĩnh vực Ngân hàng Chương 3: Ứng dụng cơng nghệ ảo hóa Window Server BIDV. .. phương pháp ảo hóa sử dụng phổ biến ngân hàng 32 2.2.1 Công nghệ Vmware ESX Server Vmware 32 2.2.2 Công nghệ Hyper-V 33 2.2.3 So sánh cơng nghệ ảo hóa khả ứng dụng cho Ngân hàng .35
- Xem thêm -

Xem thêm: công nghệ ảo hóa windows server và ứng dụng trong ngân hàng BIDV , công nghệ ảo hóa windows server và ứng dụng trong ngân hàng BIDV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn