tìm hiểu bài toán logarithm rời rạc và hệ mật omura massey có sửa đổi

68 1 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:15

ĐÀM QUANG QUYỀN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUN NGÀNH CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TÌM HIỂU BÀI TOÁN LOGARITHM RỜI RẠC VÀ HỆ MẬT OMURA MASSEY CÓ SỬA ĐỔI ĐÀM QUANG QUYỀN KHÓA 2015-2017 HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ TÌM HIỂU BÀI TOÁN LOGARITHM RỜI RẠC VÀ HỆ MẬT OMURA MASSEY CÓ SỬA ĐỔI ĐÀM QUANG QUYỀN CHUYÊN NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÃ SỐ: 60.48.02.018 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN BÌNH HÀ NỘI - 2017 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ AN TỒN THƠNG TIN BÀI TỐN LOGARITHM RỜI RẠC & CÁC HỆ MẬT CĨ LIÊN QUAN 1.1 Giới thiệu An toàn bảo mật thông tin [1], [3] 1.1.1 Các hình thức cơng phương pháp phòng tránh 1.1.2 Mục tiêu an toàn bảo mật thông tin 12 1.2 Khái quát mật mã học [1], [3] 14 1.2.1 Giới thiệu mật mã học 14 1.2.2 Sơ lược mật mã học 14 1.3 Bài toán logarithm rời rạc [2] 16 1.3.1 Bài toán logarithm tuyến tính 16 1.3.2 Phát biểu toán logarith rời rạc 17 1.3.3 Các phương pháp giải toán logarith rời rạc 18 1.4 Các hệ mật điển hình 26 1.4.1 Hệ mật Pohlig-Hellman 27 1.4.2 Hệ mật Diffie-Hellman 30 1.5 Kết luận chương 32 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ MẬT OMURA-MASSEY CÓ SỬA ĐỔI .33 2.1 Tổng quan Omura-Messey [1], [3] .34 2.2 Bản chất hệ mật Omura – Massey 43 2.2.2 Nhận xét hướng sửa đổi .44 2.3 BỔ SUNG HỆ MẬT OMURA – MASSEY 45 2.3.1 Tạo khóa 46 2.3.2 Q trình giao tiếp, tính toán 46 2.4.3 Ví dụ minh họa 46 2.4 TÍNH XÁC THỰC TRONG HỆ MẬT OMURA MASSEY (Additive Omura-Massey) 47 2.4.1 Tạo khóa 47 2.4.2 Quá trình giao tiếp, tính tốn 47 2.4.3 Ghi 47 2.4.4 Ví dụ minh họa 47 2.5 SỬA ĐỔI THÊM YẾU TỐ XÁC THỰC THEO KIỂU NHÂN (AOM-1) 48 2.5.1 Tạo khóa 48 2.5.2 Quá trình giao tiếp, tính tốn 48 2.6 SỬA ĐỔI THÊM YẾU TỐ XÁC THỰC THEO KIỂU CỘNG (AOM-2) 48 2.6.1 Tạo khóa 48 2.6.2 Quá trình giao tiếp, tính tốn 49 2.6.3 Ví dụ nhỏ 49 2.7 SỬA ĐỔI THÊM YẾU TỐ XÁC THỰC THEO KIỂU LŨY THỪA (AOM-3) 49 2.7.1 Tạo khóa 49 2.7.2 Q trình giao tiếp, tính tốn 50 2.7.3 Ví dụ nhỏ 50 2.8 SỬA ĐỔI THÊM YẾU TỐ XÁC THỰC THEO KIỂU LŨY THỪA (AOM-4) 50 2.8.1 Tạo khóa 50 2.8.2 Q trình giao tiếp, tính toán 50 2.8.3 Ví dụ nhỏ 50 2.9 Kết luận chương 51 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG AN TỒN CỦA HỆ MẬT OMURAMASSEY CÓ SỬA ĐỔI 52 3.1 Độ an toàn hệ mật 52 3.1.1 Độ an tồn khơng điều kiện .52 3.1.2 Độ an toàn tính tốn .52 3.1.3 Các loại công phân tích mã 53 3.2 Đạt cải tiến 54 3.3 Ưu nhược điểm hệ mật OMURA MASSEY sau sửa đổi 54 3.3.1 Ưu điểm 54 3.3.2 Nhược điểm .55 3.4 Giới thiệu RSA 55 3.4.1 Độ an toàn 55 3.4.2 Hiệu suất thực ứng dụng .55 3.4.3 Một số phương pháp công hệ mã RSA 56 3.4.4 Tạo khóa thuật tốn RSA 57 3.4.5 Mã hóa khóa thuật tốn RSA 58 3.4.6 Giải mã thuật toán RSA 60 3.4.7 Mã chương trình 61 3.5 Kết luận chương 61 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO .63 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, tồn nội dung liên quan tới đề tài trình bày luận văn thân tơi tự tìm hiểu nghiên cứu, hướng dẫn khoa học GS.TS Nguyễn Bình Các tài liệu, số liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ nguồn gốc Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan Học Viên thực Đàm Quang Quyền LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn tới VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, nơi thầy tận tình truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt trình học tập Xin cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường cán tạo điều kiện tốt cho chúng tơi học tập hồn thành đề tài tốt nghiệp Đặc biệt, tơi xin gửi tới GS.TS Nguyễn Bình, thầy tận tình bảo tơi suốt q trình thực đề tài lời cảm ơn biết ơn sâu sắc Bên cạnh kiến thức khoa học, thầy giúp nhận học phong cách học tập, làm việc kinh nghiệm sống quý báu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp người thân động viên khích lệ tinh thần giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Học Viên thực Đàm Quang Quyền DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1 Xem trộm thông điệp Hình Trudy sửa thơng điệp Hình Mạo danh .9 Hình Phát lại thơng điệp .10 Hình Mơ hình phòng chống xâm nhập phá hoại hệ thống 12 Hình Các giao thức hệ thống mật Massey - Omura 36 Hình Các giao thức hệ thống EMO-1 39 Hình Các giao thức hệ thống mật EMO-2 42 Hình Sơ đồ mã hóa, giải mã omura massey .44 Hình Giao diện tạo khóa RSA 57 Hình Tạo khóa RSA thủ cơng 58 Hình 3 Tạo khóa RSA tự động 58 Hình Trích xuất file khóa 58 Hình Mã hóa RSA 59 Hình Chọn file cần mã hóa .59 Hình Kết mã hóa RSA 59 Hình Giải mã RSA .60 Hình Chọn file cần giải mã 60 Hình 10 kết giải mã RSA .60 DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu/Chữ viết tắt Viết đầy đủ RSA Rivest - Shamir - Adleman DES Data Encryption Standard AES Advanced Encryption Standard NIST National Institute of Standards and Technology FIPF Farm Innovation and Promotion Fund NSA National Security Agency MỞ ĐẦU Ngày với phát triển ngành khoa học, công nghệ thông tin truyền thơng có bước tiến mang tính đột phá, phải kể đến phát triển mạng Internet mạng truyền số liệu Điều làm cho việc trao đổi, truyền thông tin qua mạng ngày trở nên phổ biến lĩnh vực đời sống xã hội Cùng với phát triển mạng thông tin truyền thông kéo theo gia tăng số lượng tội phạm lợi dụng kẽ hở bảo mật mạng để công, ăn cắp, làm giả thông tin gây thiệt hại to lớn Tại nước ta năm gần việc tiến hành xây dựng phủ điện tử quan chức nghiên cứu đề xuất giải pháp đầu tư thích hợp, ngân hàng việc cung cấp dịch vụ giao dịch qua mạng ngày phổ biến với hầu hết khách hàng dịch vụ Ebank, ví điện tử, dịch vụ thẻ….Về mặt văn hóa báo mạng ngày phát triển số lượng chất lượng, với mạng truyền hình số, truyền hình cable ngày trở nên phổ biến, dịch vụ mạng cung cấp cho đối tượng có đủ điều kiện nhu cầu tiếp cận, vấn đề nảy sinh có số lượng tội phạm lợi dụng kẽ hở bảo mật để công, thay đổi thơng tin làm ảnh hưởng đến uy tín, gây thiệt hại lớn kinh tế tổ chức cá nhân Để đối phó với vấn đề việc cần thiết phải xây dựng hệ thống mật mã đủ mạnh đảm bảo bảo mật an tồn thơng tin, nhiệm vụ trọng tâm then chốt nhà nghiên cứu, xây dựng mật mã Hiện giới tồn hai hệ thống mật mã, hệ thống mật mã khóa bí mật sử dụng nhiều ứng dụng nhiên có nhược điểm khó phân phối, quản lý khóa khơng hỗ trợ chữ ký điện tử Hệ thống mật mã khóa cơng khai có nhược điểm khả xử lí chậm có ưu điểm dễ phân phối quản khóa hỗ trợ chữ ký số sử dụng cho mục đích đảm bảo tính tồn vẹn liệu Mã khóa cơng khai dựa hàm chiều (tính thuận dễ, tính ngược khó) giới tìm tốn chiều sử dụng xây dựng hệ mật khóa cơng khai, (1) tốn logarit rời rạc; (2) tốn phân tích thừa số (tiêu biểu hệ mật RSA); tốn xếp Q trình giao tiếp, bắt tay (A&B) tạo khóa public key khóa private key diễn sau: A chọn ngẫu nhiên βA (1< βA < p – 1); βA A’ khóa cơng khai B chọn ngẫu nhiên βB (1< βB < p – 1); βB B’ khóa cơng khai A chọn ngẫu nhiên m (1
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu bài toán logarithm rời rạc và hệ mật omura massey có sửa đổi , tìm hiểu bài toán logarithm rời rạc và hệ mật omura massey có sửa đổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn