Tạo động lực cho người lao động tại công ty công nghệ thông tin điện lực hà nội tổng công ty điện lực TP hà nội

96 4 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 22:59

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI ĐINH THỊ THU TRANG Hà Nội - 2016 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI ĐINH THỊ THU TRANG Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 Người hướng dấn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn tồn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Đinh Thị Thu Trang LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp nàytác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới thày giáo hướng dẫn PGS TS Nguyễn Ngọc Quân (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) tận tình hướng dẫn suốt trình nghiên cứu thực đề tài Tác giả xin gửi lời cám ơn đến thày, cô giáo khoa sau đại học Quản trị kinh doanh - Viện Đại học Mở Hà Nội trang bị cho tác giả kiến thức kinh nghiệm quý giá trình học tập trường Tác giả xin chân thành cám ơn cán công nhân viên Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội - Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội cung cấp tài liệu tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Mặc dù cố gắng, thời gian có hạn, kiến thức lý thuyết thực tiễn nhiều hạn chế nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q thày Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2016 Học viên Đinh Thị Thu Trang MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn công tác tạo động lực cho ngườilao động doanh nghiệp……………………………………………………… 1.1 Khái niệm 1.1.1 Động lực lao động 1.1.2 Tạo động lực lao động 10 1.2 Các học thuyết tạo động lực lao động 11 1.2.1 Học thuyết phân cấp nhu cầu Abraham Maslow 11 1.2.2 Học thuyết hệ thống hai yếu tố Heberg 12 1.2.3 Học thuyết nhu cầu McCelland 13 1.2.4 Học thuyết kỳ vọng V.H.Room 13 1.2.5 Học thuyết công J.Stacy Adams 14 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tạo động lực lao động 15 1.3.1 Các nhân tố thuộc người lao động 15 1.3.2 Các nhân tố thuộc tổ chức 17 1.3.3 Các nhân tố thuộc công việc 19 1.3.4 Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi 19 1.4 Nội dung công tác tạo động lực lao động doanh nghiệp 20 1.4.1 Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc cho người lao động 20 1.4.2 Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ 22 1.4.3 Kích thích lao động…………………………………………………… 28 1.4.3.1 Kích thích tài chính………………………………………………… 28 1.4.3.2 Kích thích phi tài chính…………………………………………… 31 1.5 Các tiêu đánh giá hiệu tạo động lực lao động 34 1.6 Sự cần thiết tạo động lực lao động công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội 35 1.7 Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động cơng ty nước ngồi nước Bài học rút cho Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội 36 Tiểu kết chương 1………………………………………………………… 39 Chương 2: Thực trạng tạo động lực cho người lao động Công ty Công nghệ thông tin Điện Lực Hà Nội 40 2.1 Tổng quan công ty Công nghệ thông tin Điện Lực Hà Nội 40 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 43 2.1.2 Kết sản xuất kinh doanh 46 2.1.3 Đặc điểm công ty ảnh hưởng tới hoạt động tạo động lực công ty 48 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lí sản xuất kinh doanh 48 2.1.3.2Đặc điểm nguồn nhân lực 52 2.1.3.3Đặc điểm môi trường làm việc 54 2.2 Phân tích thực trạng tạo động lực Công ty Công nghệ thông tin Điện Lực Hà Nội 56 2.2.1 Xác định nhu cầu người lao động Công ty 56 2.2.2 Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc cho người lao động 57 2.2.3 Hệ thống đánh giá thực công việc 58 2.2.4 Kích thích tài 60 2.2.4.1 Tiền lương 60 2.2.4.2 Tiền thưởng 63 2.2.4.3 Phụ cấp khoản phúc lợi, dịch vụ 65 2.2.5 Kích thích phi tài 67 2.2.5.1 Đào tạo phát triển nhân lực 67 2.2.5.2 Phân cơng bố trí cơng việc 69 2.2.5.3 Quan tâm lãnh đạo người lao động 69 2.3 Các kết quả, hạn chế nguyên nhân công tác tạo động lực cho người lao động công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội……… 71 2.3.1 Các kết đạt được………………………………………………… 71 2.3.2 Các hạn chế nguyên nhân công tác tạo động lực cho người lao động……………………………………………………………………………… Tiểu kết chương Chương 3: Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động Công ty Công nghệ thông tin 72 74 Điện Lực Hà Nội 75 3.1 Phương hướng mục tiêu phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020 75 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện tạo động lực công ty Công nghệ thông tin Điện Lực Hà Nội 76 3.2.1 Xác định rõ nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công thơng quan phân tích cơng việc 76 3.2.2 Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đánh giá thực công việc nhằm đánh giá công khách quan 81 3.2.3 Tăng cường kích thích tài 86 3.2.3.1 Hoàn thiện cách thức tính lương trả lương gắn với kết thực công việc 86 3.2.3.2 Xây dựng hệ thống tiền thưởng phúc lợi hấp dẫn 88 3.2.4 Hoàn thiện kích thích phi tài 92 3.2.4.1 Phân cơng bố trí cơng việc hợp lí 92 3.2.4.2 Hoàn thiện hoạt động tạo phát triển cho người lao động 93 3.2.4.3 Tăng cường quan tâm lãnh đạo tới nhân viên 94 3.2.4.4 Xây dựng môi trường làm việc hiệu 96 3.2.5 Thường xuyên theo dõi đánh giá kết hoạt động tạo động lực Công ty 98 Tiểu kết chương 3……………………………………………………………… 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 104 PHỤ LỤC 110 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Nội dung QTNL CBCNV EVNHANOI IT Quản trị nhân lực Cán công nhân viên Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội EVN HANOI Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội SXKD KHCN & MT CNTT BHLĐ Sản xuất kinh doanh Khoa học công nghệ máy tính Cơng nghệ thơng tin Bảo hiểm lao động BHXH Bảo hiểm xã hội 10 BHYT Bảo hiểm y tế giá công việc cần gắn kết với điều kiện hội phát triển nghề nghiệp người lao động làm cho họ tập trung, phấn đấu nhiều - Cải cách tiền lương: Tiền lương nhân tố quan trọng người lao động, tiền lương có đủ để trang trải cho sống nhu cầu tích lũy giúp cho người lao động yên tâm làm việc cống hiến Để thực việc trả lương công bằng, công ty cần xây dựng sách tiền lương quán, phải thực đánh giá công việc người lao động cách khoa học, xác với lực, tính chất công việc cụ thể - Động lực làm việc quan trọng đứng góc độ người lao động lúc động lực làm việc mang lại tính tích cực lẽ nhiều mang lại áp lực cơng việc cho nhân viên họ sợ việc, bị khiển trách Chính cần có sách tuyển dụng từ đầu để chọn lọc nhân viên ưu tú để dễ dàng triển khai cơng tác tạo động lực sau 82 TIỂU KẾT CHƯƠNG Tạo động lực thực chất giải tốt mối quan hệ công việc thu nhập Công việc ởđây thực cơng việc NLĐ mối quan hệ với người tổ chức, với tổ chức với cơng việc mà họđang đảm nhận Càng giải tốt mối quan hệ tạo động lực cho NLĐ nhiêu Giải pháp đưa ra, để giải hạn chế hay khó khăn cho đơn vị cụ thể, mà giải pháp chung cho toàn công ty.Dựa vào giải pháp chung mà cá nhân có trách nhiệm tuỳ thuộc vào từngđiều kiện hồn cảnh đểáp dụng Những giải pháp thực thực tế, có số mơ hìnhđãáp dụng thành cơng thực tế, theo quan điểm cá nhân phù hợp với công ty Tạo động lực lao động Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội u cầu mang tính cấp thiết Cơng ty thờiđại hội nhập quốc tế Đểđáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội, Công ty cần quan tâm vàưu tiên đến yếu tố người – nhân tố góp phầnđảm bảo tồn phát triển bền vững Công ty 83 KẾT LUẬN Tạo động lực lao động làđòi hỏi tất yếu tác động trực tiếp tới tồn phát triển doanh nghiệp Động lực lao động khao khát khẳngđịnh lực tự nguyện than nhằm phát huy nỗ lực đểđạt mục tiêu cá nhân mục tiêu doanh nghiệp Để tạo động lực cho NLĐ doanh nghiệp cần vận dụng cách có hệ thống sách, biện pháp, cách thức quản lý nhằm làm cho họ có động lực cơng việc, thúc đẩy họ hài lòng với cơng việc mong muốn đóng góp cho doanh nghiệp Luận văn vừa có đóng góp mặt khoa học vàứng dụng thực tiễn Luận văn nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận tạo động lực lao động Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực lao động, làm rõ thành tựu hạn chế, tìm nguyên nhân hạn chế, đề xuất giải pháp công tác tạo động lực cho NLĐ cơng ty Các giải pháp mang tính thực tiễn cao Kết nghiên cứu luận văn tài liệu tham khảo bổích cho nhà quản trị cơng ty việc xây dựng sách tạo động lực lao động Luận văn hướng dẫn giúp đỡ tận tình PGS TS Nguyễn Ngọc Quân tồn thể cơ, chú, anh, chị, em Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội Trong trình thực đề tài, cố gắng tầm nhìn hạn chế nên tác giả khơng tránh khỏi sai sót q trình viết luận văn, tác giả mong nhận gópý thày, bạn để luận văn hoàn thiện 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Harold Kzoontz (2004), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nhà xuất Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội Howrd Senter, Tạo động lực làm việc, Nhà xuất Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2003 Nguyễn Cảnh Chất, Tinh hoa quản lý, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội, 2002 Nguyễn Hải Sản, Quản trị học, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội, 1998 Paul Hersey Ken Blanc Hard (1995), Quản lý nguồn nhân lực, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội PGS TS Đoàn Thị Thu Hà & PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội , 2002 PGS TS Trần Xuân Cầu PGS TS Mai QuSốc Chánh, Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Nhà xuất Lao động xã hội, 2008 PGS TS Nguyễn Ngọc Quân ThS Nguyễn Tấn Thịnh, Giáo trình quản lý nguồn nhân lực tổ chức, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, 2009 PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, PGS TS Đoàn Thị Thu Hà TS Đỗ Thị Hải Hà, Giáo trình Quản lý học, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, 3012 10 ThS Nguyễn Vân Điềm PGS TS Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, 2007 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam (2012), Bộ Luật Lao Động 12 Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014, 2015 85 13 Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội, Quy định chức nhiệm vụ phòng ban Cơng ty 14 Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội, Báo cáo tổ chức máy hoạt động công ty năm 2015 15 Luận án tiến sỹ: “Chính sách tạo động lực cho cán công chức cấp xã (nghiên cứu địa bàn tỉnh Nghệ An)” Lê Đình Lý(Trường ĐH KTQD, 2012) 16 Luận văn thạc sỹ: “Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động cho người lao động viện công nghệ thông tin truyền thông trường Đại học Bách khoa Hà Nội” Lê Thu Giang (trường ĐH KTQD, 2012) 17 Luận văn thạc sỹ: “Biện pháp tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng I Sơn La” Nguyễn Thanh Minh (trường ĐH KTQD,2012) 86 PHỤ LỤC 01 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN Để phục vụ cho việc hoàn thành luận văn với đề tài: “Tạo động lực cho người lao động Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội – Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội”, mong muốn thu thập ý kiến anh/chị công tác tạo động lực cơng ty Những ý kiến đóng góp anh/chị quan trọng để nâng cao hiệu công tác tạo động lực Công ty Mọi thơng tin anh/chị cung cấp giữ kín sử dụng cho mục đích nghiên cứu Anh/chị vui lòng trả lời số câu hỏi cách khoanh tròn tích vào phương án lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT Anh/ chị đánh dấu x vào lựa chọn phù hợp: Giới tính Nam Nữ Độ tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại công ty công nghệ thông tin điện lực hà nội tổng công ty điện lực TP hà nội , Tạo động lực cho người lao động tại công ty công nghệ thông tin điện lực hà nội tổng công ty điện lực TP hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn