HỆ điều HÀNH ms dos

24 2 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 22:57

Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành Khoa Khoa Học Nông Nghiệp Công Nghệ Sinh Học BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG BÀI BÁO CÁO HỆ ĐIỀU HÀNH Ms-Dos GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN NGUYỄN VIỆT HÙNG SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN VĂN NGUYỄN LỚP: 14NT1023 Năm 2016 GVHD: ThS Trần Lệ Trúc Hà TS Lê Quang Luân SVTH: Nguyễn Văn Nguyễn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG BÀI BÁO CÁO HỆ ĐIỀU HÀNH Ms-Dos GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN NGUYỄN VIỆT HÙNG SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN VĂN NGUYỄN LỚP: 14NT1023 Năm 2016 BÁO CÁO HỆ ĐIỀU HÀNH Ms-Dos I GIỚI THIỆU II Các lệnh Ms-Dos : CLS: Xố hình ECHO: Hiển thị nội dung chuỗi theo sau Cú pháp: Echo [Chuỗi] Ví dụ: Echo Giải thích lệnh VER: Hiển thị Version Dos hành hệ thống VOL: Hiển thị cho phép chỉnh sửa tên nhãn đĩa Cú pháp: VOL [ổ đĩa:] Ví dụ: VOL C: CD: Hiển thị hay chuyển đổi thư mục hành Ví dụ: CD C:\Bat chuyển đổi thư mục hành từ C:\Window> Sang C:\Bat COPY: Sao chép ( các) tập tin vào thư mục hay ổ đĩa Cú pháp: Copy [ổ đĩa:]\ [Đường dẫn]\[(các) tập tin nguồn] [ổ đĩa:]\[Đường dẫn đích] Ví dụ: Copy C:\Windows\Baitap1.txt D:\LuuTru DIR: Liệt kê danh sách tập tin thư mục định Cú pháp: DIR [ổ đĩa:]\ [Đường dẫn]\[tên thư mục] Khố chuyển: /P: Liệt kê trang hình /W: Liệt kê theo chiều ngang hình Ngồi có khố: /A, /O, /S, /B, /L, /C, /CH Ví dụ: Dir *.*/s/b DISKCOPY: Sao chép đĩa mềm Cú pháp: Diskcopy [đĩa nguồn:] [đĩa đích:] Ví dụ: DiskCopy A: A: FORMAT: Tạo dạng đĩa để đưa vào sử dụng Cú pháp: FORMAT [ổ đĩa:] [/s] [/f:Size] [/q] [/u] [/v: nhãn đĩa] [/b] [/c] Ví dụ: Format C: /s Định dạng ổ đĩa C copy file hệ thống chép vào để ổ đĩa có khả khởi động Ý nghĩa khố chuyển: /S: Tạo ổ đĩa có khả khởi động /F: Tạo dạng theo kích thước định /Q: Thực tạo dạng nhanh (Quick format ) /U: Tạo dạng không điều kiện (Không giữ lại thông tin UnFormat ) /V: Đặt tên nhãn cho đĩa tạo dạng /B: Chừa khoảng trống để chép tập tin hệ thống sau /C: Thử nghiệm tất sector để xem cón dùng hay khơng 10 MD: Tạo thư mục thư mục định (Maker Dir) Cú pháp: MD [ổ đĩa:]\[đường dẫn]\[tên thư mục muốn tạo] Ví dụ: MD C:\Bat Tạo thư mục tên BAT thư ục gốc C:\ 11 RD: Xoá thư mục thư mục rỗng Cú pháp: RD [ổ đĩa:]\[đường dẫn]\[tên thư mục rỗng] Ví dụ: RD C:\WORK 12 Copy Con: Tạo tập tin Cú pháp: Copy Con [ổ đĩa:]\[đường dẫn]\[tên tập tin] Ấn phím CTRL + Z để kết thúc tập tin Ví dụ: Copy Con C:\Baitap.txt tạo tập tin Baitap.txt nằm thư mục C:\ 13 REN: Đổi tên tập tin Cú pháp: REN [ổ đĩa:]\[đường dẫn]\[tên cũ tập tin] [ổ đĩa:]\[đường dẫn]\[tên tập tin] Ví dụ: REN C:\BAITAP1.TXT C:\BT.TXT 14 DEL: Xoá thập tin Cú pháp: DEL [ổ đĩa:]\[Đường dẫn]\[Tên tập tin] Khoá chuyển: /P (yêu cầu khẳng định trước xố) Ví dụ: DEL C:\Windows\Baitap1.txt/P Dos xoá tập tin Baitap1.txt thư mục C:\Windows 15 MOVE: Di chuyển tập tin tới vị trí thư mục định Lệnh dùng để đổi tên thư mục Cú pháp: MOVE [ổ đĩa:]\[đường dẫn]\[tên tập tin] [ổ đĩa:]\[đường dẫn]\[tên tập tin mới] MOVE [ổ đĩa:]\[đường dẫn]\[tên cũ thư mục] [ổ đĩa:]\[đường dẫn]\[tên thư mục] Khố chuyển: /Y: Chép đè khơng cần nhắc nhở Ví dụ 1: Move C:\Work\Letter.txt A:\Mail di chuyển tập tin Ví dụ 2: Move C:\NC C:\Norton đổi tên tập tin 16 TYPE: Hiển thị nội dung tập tin văn Cú pháp: Type [ổ đĩa:]\[đường dẫn]\[tên tập tin] Ví dụ: Type C:\Baitap.txt III Norton Commander (NC) Norton Commander: (viết tắt NC) chương trình quản lí tập tin theo kiểu cũ (không dùng giao diện đồ họa) John Socha viết cho hệ điều hành DOS (16 bit) trước phát hành Trung tâm điện toán Peter Norton (sau tập đoàn Symantec mua lại) Norton Commander dùng phổ biến khả hỗ trợ giao diện đồ họa tính tiện dụng Norton Commander dễ sử dụng có bảng song song Sau khởi động chương trình, người dùng nhìn thấy bảng với danh sách tập tin Ở phần hình, NC hiển thị danh sách lệnh, muốn dùng lệnh (như copy,paste hay move) cần bấm vào mà không cần phải gõ câu lệnh Từ phiên 3.0 trở có cộng thêm tiện ích xem chỉnh sửa gọi phím F3 F4 tạo cho NC thành công cụ DOS dành cho "siêu người dùng" (superuser) Sau Microsoft phát hành Windows 95, hệ điều hành có giao diện đồ họa mới, NC trở nên phổ biến phương tiệnWindows Explorer Windows 95 thiếu hỗ trợ tên tập tin dài NC Lúc phát hành phiên NC 5.51 hỗ trợ tên file dài, phiên giao diện đồ họa hoàn toàn giới thiệu Symantec vào năm 1999, Norton Commander for Windows Phiên tích hợp hồn tồn với Windows (hỗ trợ tính phức tạp tên tập tin dài "Thùng rác" - Recycle Bin), tích hợp Quick View để xem nội dung file văn Microsoft Office bảng nhỏ bên cạnh Volkol Commander chạy DOS Hiện muốn dùng Norton Commander mơi trường DOS hay Windows 95/98 có lựa chọn:  Dùng Volkov Commander có giao diện giống hệt Norton Commander hỗ trợ tên tập tin dài, Dùng chương trình quản lí tập tin miễn phí free Commander hay có phí Total Commander (có giao diện đồ họa dễ sử dụng) để quản lí tập tin IV XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ ĐIỀU HÀNH Mục tiêu: Vận dụng thành thạo lệnh hệ thống MS-DOS xử lý cố HĐH Windows Trình bày tình khởi động Hệ điều hành MS Windows Tối ưu hóa Hệ điều hành: Thiêt lập mối trường lám việc, cập nhập tính mới, bảo vệ hệ thống - Biết cách nhận diện chức hệ thống Hệ điều hành Chuẩn đoán khắc phục cố MS Windows Tính xác, tỉ mỉ, cẩn thận Rèn luyện tinh thần tuân thủ kỷ luật công việc Xử lý lỗi Hệ điều hành (HĐH) MS-DOS MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) Hệ điều hành đơn nhiệm làm việc môi trường dòng lệnh (Comman-Line Interface) - Ơn tập lệnh MS-DOS  Các phiên  Các lệnh nội trú  Các lệnh ngoại trú  Batch file - Norton Commander Volkov Commander 1.1 Các lệnh MS-DOS  Các lệnh nội trú Chứa file COMMAND.COM  Lệnh DIR lệnh dùng để xem thư mục  Lệnh COPY CON lệnh chép tệp tin  Lệnh MD lệnh tạo thư mục  Lệnh DEL lệnh xóa tệp tin  Lệnh COPY lệnh chép thư mục  … sô lệnh khác  Các lệnh ngoại trú Là tập lệnh ngoại trú có phần mở rộng EXE hay COM BAT  Lệnh TREE lệnh xem thư mục  Lệnh FORMAT lệnh định dạng Ổ đĩa  Lệnh CONVERT lệnh chuyển đổi định dạng ổ đĩa  Lệnh MOVE lệnh di chuyển  …và số lệnh khác 1.2 Tập tin bó (Batch File) - Là loại ngôn ngữ Script chứa hay nhiều chuỗi lệnh leu phần mở rộng BAT - Luôn xem thành phần thiếu MS-DOS dùng để thi hành lệnh DOS lưu lại cho lần sau 1.3 Xử lý cố HĐH MS Windows NTLDR is Missing Hiện tượng Logon-off Quên Password tài khoản bị Disable - Thiếu file khởi động  Khi khởi động có thơng báo: NTLDR is Missing Press any key to Restart Nguyên nhận là:  Cấu hình sai tập Boot.ini  Windows bị lỗi nghiêm trọng  File NTDETECT.COM, NTLDR bị hỏng - Cách khắc phục thiếu file khởi động  Khởi động máy với đĩa cài Windows  Nhấn phím R (Repair) để khởi động Recovery Console (RC)  Tại dấu nhắc RC, gõ dòng lệnh: Copy E:\I386\NTLDR C:\  Tiếp tục gõ: Copy E:\I386\NTDETECT.COM C:\ - Hiện tượng Logon-off  Lỗi Virus  Một số Virus khiến máy không Logon vào Windows  Nguyên nhân: Là virus làm …\Windows\System32 bị thay đổi cho giá trị Userinit khóa  Giá trị mặc định Userinit là: C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe  Lỗi người dùng - Khắc phục trường hợp Logon-off  Khởi động máy đĩa cài đặt Windows  Chọn R (Repair) để truy cập vào RC (Recovery Console)  Nhấn phím Enter để chọn C:\Windows\System32  Gõ lệnh: Copy Userinit.exe systemio.exe  Khi Logon vào Vào registry để chỉnh lại giá trị mặc định Windows - Quên Password tài khoản bị Disable  Sự cố quên Password cố người dùng thường xuyên gặp phải  - Tài khoản bị Disable gây nhiều rắc rối cho người dùng Khắc phục trường hợp quên Password Disable Accont  Cả trường hợp sử dụng đĩa Hiren’s Boot để xử lý  Lựa chọn Account cần tiến hành thao tác  Chọn Option mà cần thao tác 1.4 Ứng dụng Norton Commander Volkov Commander - Giới thiệu NC, VC  NC (Norton Commander) VC (Volkov Commander) phần mềm quản lý tập tin thư mục 10 - Cách cài đặt sử dụng - Một số cố thông dụng Xử lý lỗi HĐH MS Windows - Quá trình khởi động Windows  Tiến hành tự kiểm tra phần cứng gọi POSTS (Power-on selftests)  Hệ thống khởi động tiến trình đọc Sector nằm vị rí bắt đầu đĩa khởi động MBR (Master Boot Record)  MBR load file NTLDR chuyển điều khiển đến cho tập tin NTLDR 11  NTLDR chuyển vào mode 32 bit xác định vị trí cài đặt HĐH file boot.ini  File NTLDR load file ntdetect.com  File NTDETECT kiểm tra xong File NTLDR khởi tạo nhân Windows load services - Thiết lập môi trường  Giúp người dùng dẽ dàng quản lý, xếp cơng việc thao tác nhanh chóng, hiệu 12 2.1 Quản lý, tìm kiếm hệ thống Control Panel, System Properties, My Conputer, Display Properties, Winsows Task Manager  Quản lý Control Panel, System Properties Chúng ta sử dụng tính Control Panel để quản lý máy tính  Tìm kiếm Chúng ta sử dụng chức tìm kiếm để, tìm kiếm thư mục, tập tin, tài khoản, máy in, liệu thất lạc, máy tính mạng, địa Internet 13 2.2 Quản lý Computer Management - Local User and Groups  Cho phép tạo quản lý người sử dụng  Cho phép thay đổi, thêm, bớt thuộc tính quản lý người sử dụng  Tạo mới, xóa, thay đổi Password User  Thay đổi hình ảnh hiển thị  Thay đổi hạn chế quyền sử dụng User - Services and Application  Services (Các dịch vụ) 14  Các dịch vụ Windows  Các dich vụ mạng  Replication Services  Copy Protection Services  …Các dịch vụ khác  Application (Ứng dụng)  Ứng dụng Media Supplies  Ứng dụng Print-Packaging  …Các ứng dụng khác 2.3 Quyền truy cập, lưu, mã hóa liệu - Quyền truy cập  Phân quyền truy cập cho người sử dụng - Sao lưu  Tiến hành lưu liệu để phòng bị liệu trường hợp xấu xảy - Mã hóa liệu  An toàn hệ thống mạng LAN 15  An tồn với máy tính có nhiều người sử dụng 2.4 Chức bảo vệ hệ thống - Tắt chức Autorun Windows - Sử dụng công cụ bảo vệ Firewall… - Không truy cập vào trang Web lạ - Khơng mở file đính kèm Email không rõ địa - Không trao đổi liệu với thiết bị lưu trữ khả nghi có Virus 2.5 Quản lý Group Policy - Group Policy thành phần MS Management Console dùng để quản lý thành phần Windows  Computer Configuration  User Configuration 2.6 Registry - Là sở liệu lưu trữ thông tin thiết lập tính cho phần cứng, phần mềm, người dùng hệ điều hành Windows - HKEY_USER: Lưu trữ thông tin phần mềm, lựa chọn, thiết lập…của người dùng Logon - HKEY_LOCAL_MACHINE: Lưu trữ thông tin hệ thống, phần cứng, phần mềm dùng chung cho tất người dùng 16 - HKEY_CLASSER_ROOT - HKEY_CURENT_CONFIG - HKEY_CURENT_USER Chuẩn đoán xử lý cố HĐH 3.1 Quản trị tài khoản người dùng - Hiện tượng Logon-off  Lỗi Virus  Một số Virus khiến máy không Logon vào Windows  Nguyên nhân: Là virus làm …\Windows\System32 bị thay đổi cho giá trị Userinit khóa  Giá trị mặc định Userinit là: C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe  Lỗi người dùng - Khắc phục trường hợp Logon-off  Khởi động máy đĩa cài đặt Windows  Chọn R (Repair) để truy cập vào RC (Recovery Console)  Nhấn phím Enter để chọn C:\Windows\System32  Gõ lệnh: Copy Userinit.exe systemio.exe 17  - Khi Logon vào Vào registry để chỉnh lại giá trị mặc định Windows Quên Password tài khoản bị Disable  Sự cố quên Password cố người dùng thường xuyên gặp phải  - Tài khoản bị Disable gây nhiều rắc rối cho người dùng Khắc phục trường hợp quên Password Disable Accont  Cả trường hợp sử dụng đĩa Hiren’s Boot để xử lý 18  Lựa chọn Account cần tiến hành thao tác  Chọn Option mà cần thao tác 3.2 Những lỗi thuộc hệ thống - Add or Remove Ptograms  Xuất thông báo chương trình bị hạn chế quyền sử dụng  Khơng thấy chương trình cài đặt 19 - Khắc phục trường hợp Add or Remove Progtams không sử dụng  Sử dụng GPO để khắc phục tình trạng - System Restore  Co phép lưu lại Registry tập tin hệ thống quan trọng cách thường xuyên tự động - Khắc phục tình trạng khơng sử dụng SR  Người dùng phải đăng nhập sang User có quyền Administrator 20  Dung lượng ổ cứng  Quét virus hệ thống bị lây nhiễm - Device  Xung đột Driver dẫn đến hoạt động thiếu ổn định Nguyên nhân thường là: Khơng gỡ bỏ trình điều khiển thiết bị cũ - Khắc phục xung đột Driver  Khi nâng cấp phần cứng nên gỡ bỏ driver phần cứng cũ  Tiến hành Update, backup, khôi phục driver phù hợp - Services and Application  Một số services Windows không hoạt động Khi chạy số ứng dụng thơng báo lỗi 21  Nguyên nhân services bị ngưng hoạt động - Khắc phục Services bị ngưng hoạt động  Start Menu -> Run -> Services.msc 3.3 Qui trình, phương pháp nguyên tắc xử lý cố Hệ điều hành - Tùy vào lỗi cụ thể có hướng giải khác nhau, phải xác định lỗi khơng ổn định cần phải có thời gian kiểm tra theo dõi chặt chẽ - Yêu cầu người sử dụng thực lại bước để kiểm tra - Tách nhiều thao tác phức tạp thành thao tác đơn giản thử thao tác - Chú ý thông báo lỗi để hiểu thêm chi tiết lỗi - Kiểm tra vấn đề khác liên quan đến người sử dụng như: Profile user tại, quyền hạn User máy hệ thống mạng có… - Kiểm tra chương trình hệ điều hành trước, sau đến chương trình phụ tính xung đột chương trình với - Cập nhật cài lại driver cho thiết bị 22 - Có thể cài đặt phiên để khắc phục cố - Cập nhật file vá lỗi chương trình - Quét virus phát dấu hiệu khả nghi - Cài lại hệ điều hành hệ thống có q nhiều lỗi lỗi khơng thể khắc phục dù thử nhiều cách khác 23 ... tin IV XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ ĐIỀU HÀNH Mục tiêu: Vận dụng thành thạo lệnh hệ thống MS- DOS xử lý cố HĐH Windows Trình bày tình khởi động Hệ điều hành MS Windows Tối ưu hóa Hệ điều hành: Thiêt lập mối... BÁO CÁO HỆ ĐIỀU HÀNH Ms- Dos GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN NGUYỄN VIỆT HÙNG SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN VĂN NGUYỄN LỚP: 14NT1023 Năm 2016 BÁO CÁO HỆ ĐIỀU HÀNH Ms- Dos I GIỚI THIỆU II Các lệnh Ms- Dos : CLS:... vệ hệ thống - Biết cách nhận diện chức hệ thống Hệ điều hành Chuẩn đoán khắc phục cố MS Windows Tính xác, tỉ mỉ, cẩn thận Rèn luyện tinh thần tuân thủ kỷ luật công việc Xử lý lỗi Hệ điều hành
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ điều HÀNH ms dos, HỆ điều HÀNH ms dos

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn