các lý thuyết an ninh Internet

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 22:46

Câu hỏi 1: Mã hóa gì? Mã hóa sử dụng an tồn thơng tin nào? Nêu giải thích khái niệm mã hóa bản? Mã hóa q trình dùng để biến thông tin từ dạng sang dạng khác ngăn người không phận tiếp cận vào thông tin Bản thân việc mã hóa khơng ngăn chặn việc thơng tin bị đánh cắp, có điều thơng tin lấy không xài được, không đọc hay hiểu làm biến dạng Để giải mã thơng tin cần phải có thuật tốn, có khóa – khóa dùng để giải mã Các khái niệm mã hóa: Plaintext( kí hiệu P): thơng tin trước mã hóa Ciphertex ( kí hiệu C): thơng tin sau mã hóa Key( kí hiệu K): giá trị bí mật, sử dụng để mã hóa và/hoặc giải mã Encryption( kí hiệu E): phương pháp mã hóa Decryption (kí hiệu D): phương pháp giải mã Encryption algorithm:mãhóa, chuyển plaintext thành cipher text Decryption algorithm:giảimã, làquátrìnhngượclạitừ cipher text vềlại Mã hóa sử dụng để: - Bảo vệ thơng tin Internet - Kiểm tra tính tồn vẹn thơng tin - Xác thực thông tin - Chống lại tượng chối bỏ Câu hỏi 2: Giải thích rõ khái niệm: c - I - A Non-Repudiation (chống chối bỏ) - Confidentiality (tính bí mật): dùng để bảovệ liệu khơng bị rõrỉ bên ngồi cách trái phép - Integrity (tính tồn vẹn): người có ủy quyền chỉnh sửa, thay đổi thơng tin - Availability (tính sẵn sàng): đảm bảo việc liệu sẵn sàng người dùng ứng dụng ủy quyền yêu cầu - Non-repudiation: chống chối bỏ đảm bảo đối tượng gửi thơng điệp khơng thể phủ nhận việc gửi ngược lại đối tượng nhận thông điệp Câu hỏi 3: Về bản: Các hệ thống mã hóa chia thành loại nào? Kể tên, phân biệt khác chúng Cho ví dụ Có loại mã hóa: Mã hóa đối xứng mã hóa bất đối xứng Mã hóa đối xứng: phương pháp mã hóa mà key mã hóa key giải mã (sử dụng secret key để mã hóa giải mã) Mã hố bất đối xứng: phương pháp mã hóa dùng hai key (public key private key) khác để mã hóa giải mã thơng tin Public key công khai, gửi đến đối tượng cần mã hố thơng tin, private key giữ bí mật, mở tất thơng tin khoá public key Tốc độ Độ bảo mật Sử dụng cho liệu Ví dụ: Mã hóa đối xứng: Mã hóa đối xứng Nhanh Khơng an tồn Dữ liệu lớn, không yêu cầu bảo mật cao Mã bất hóa đối xứng Chậm An tồn Dữ liệu nhỏ, yêu cầu bảo mật cao khóa có quan hệ đồng với nhau, biết public key khó để Mã hóa bất đối xứng: Câu hỏi 4: Giải thích rõ 10 nguyên lý Bảo mật thơng tin Khơng có thơng tin an tồn tuyệt đối, có đủ thời gian, cơng cụ, kỹ mục đích hacker vượt qua hệ thống an ninh Tất thông tin bảo mật cần đảm bảo mục tiêu; - Tính bí mật thơng tin - Tính tồn vẹn thơng tin - Tính sẵn sàng thơng tin Phòng thủ chun sâu bao gồm ngăn chặn, phát phản ứng Có nhiều cách khiến người dùng để lộ bí mật thơng tin Khơng hệ thống thơng tin an tồn, khơng chủ quan An tồn thơng tin giúp quản trị hạn chế rủi ro xảy Có loại kiểm sốt bảo mật: - Phòng ngừa - Thăm dò - Phản ứng nhanh Con người, quy trình cơng nghệ tất cần phải bảo mật để an tồn thơng tin 9 Nên chia sẻ lỗ hổng bảo mật với để giúp ngăn ngừa phòng chống tốt 10 Hệ thống phức tạp đối diện với nhiều nguy xâm nhập cao ... Câu hỏi 4: Giải thích rõ 10 nguyên lý Bảo mật thông tin Khơng có thơng tin an tồn tuyệt đối, có đủ thời gian, cơng cụ, kỹ mục đích hacker vượt qua hệ thống an ninh Tất thông tin bảo mật cần đảm... hóa đối xứng: Mã hóa đối xứng Nhanh Khơng an tồn Dữ liệu lớn, khơng yêu cầu bảo mật cao Mã bất hóa đối xứng Chậm An toàn Dữ liệu nhỏ, yêu cầu bảo mật cao khóa có quan hệ đồng với nhau, biết public... chuyên sâu bao gồm ngăn chặn, phát phản ứng Có nhiều cách khiến người dùng để lộ bí mật thơng tin Khơng hệ thống thơng tin an tồn, khơng chủ quan An tồn thông tin giúp quản trị hạn chế rủi ro xảy
- Xem thêm -

Xem thêm: các lý thuyết an ninh Internet, các lý thuyết an ninh Internet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn