NHÀ bác học NEWTON đã làm gì KHI NGHỈ học CÁCH LY đại DỊCH

5 23 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 21:19

NHÀ BÁC H Ọ C NEWTON ĐÃ LÀM GÌ KHI NGH Ỉ H Ọ C CÁCH LY ĐẠI D ỊCH? Isaac Newton kho ảng 20 tu ổi Đại d ịch h ạch Luân Đô n x ảy Lúc ơng ch a phong t ước hi ệp sĩ hay mang tóc giả trang trọng Lúc ơng sinh viên đại học bình thường Trinity College Đại học Cambridge Phải 200 năm sau nhà khoa học phát vi khuẩn gây nên bệnh dịch hạch, khơng biết xác ngun nhân, người thời thực số điều tương tự làm để phòng tránh dịch bệnh Trong năm 1665, điều tương tự biện pháp “cách ly xã hội” – biện pháp y tế công cộng thực tuần phủ, trường học nhiều doanh nghiệp, bao gồm tòa soạn báo The Washington Post, yêu cầu người nhà nhằm làm chậm lây lan virus Corona Đại học Cambridge cho sinh viên nhà để tiếp tục học tập Đối với Newton, điều có nghĩa trở Woolsthorpe Manor, dinh thự gia đình ơng cách Cambridge khoảng 60 dặm phía tây bắc Dù khơng có giáo sư để hướng dẫn mình, Newton hoạt động hiệu Quãng thời gian năm ông không đến trường sau gọi annus mirabilis, hay “năm điều kỳ diệu” Đầu tiên, ông tiếp tục nghiên cứu vấn đề tốn học mà ơng làm Cambridge; viết ông vấn đề sau trở thành cơng trình mở đường mơn giải tích Tiếp đó, ơng mua vài lăng kính thử nghiệm với chúng phòng ngủ mình, chí khoan lỗ cửa chớp để tia sáng nhỏ xun qua Từ nảy lý thuyết ơng quang học Và bên cửa sổ nhà ơng Woolsthorpe, có táo Chính táo huyền thoại Câu chuyện việc Newton ngồi gốc cây, bị táo rơi vào đầu hiểu lý thuyết trọng lực chuyển động, phần lớn hư cấu Nhưng theo trợ lý ơng, John Conduitt, có phần thật Đây lời giải thích Conduitt: “…Khi nghỉ ngơi khu vườn, ông tự nhiên nghĩ sức mạnh trọng lực (có thể làm cho táo rơi từ xuống mặt đất) hẳn không bị giới hạn khoảng cách định tính từ bề mặt trái đất mà lớn nhiều so với người nghĩ ‘Tại khơng thể cao lên tới Mặt trăng?’ Ơng tự hỏi vậy…” Ở Luân Đôn, phần tư dân số chết bệnh dịch hạch khoảng thời gian từ năm 1665 đến năm 1666 Đây vụ bùng phát lớn cuối 400 năm Đại dịch Cái Chết Đen tàn phá châu Âu Newton trở lại Cambridge năm 1667 với lý thuyết tay Trong vòng sáu tháng, ơng trở thành nghiên cứu viên; hai năm sau, ông đạt danh hiệu giáo sư Vì vậy, phải học tập làm việc nhà vài tuần tới, nhớ đến ví dụ nhà bác học Newton Biết đâu, năm sau dịch kết thúc, bạn lại có bước thăng tiến thần kỳ học tập công việc ... danh hiệu giáo sư Vì vậy, phải học tập làm việc nhà vài tuần tới, nhớ đến ví dụ nhà bác học Newton Biết đâu, năm sau dịch kết thúc, bạn lại có bước thăng tiến thần kỳ học tập công việc ...trường học nhiều doanh nghiệp, bao gồm tòa soạn báo The Washington Post, yêu cầu người nhà nhằm làm chậm lây lan virus Corona Đại học Cambridge cho sinh viên nhà để tiếp tục học tập Đối với Newton, ... Ln Đơn, phần tư dân số chết bệnh dịch hạch khoảng thời gian từ năm 1665 đến năm 1666 Đây vụ bùng phát lớn cuối 400 năm Đại dịch Cái Chết Đen tàn phá châu Âu Newton trở lại Cambridge năm 1667
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÀ bác học NEWTON đã làm gì KHI NGHỈ học CÁCH LY đại DỊCH, NHÀ bác học NEWTON đã làm gì KHI NGHỈ học CÁCH LY đại DỊCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn