BÀI THẢO LUẬN DÂN SỰ 7

26 36 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 20:16

Tài liệu tham khảo BÀI THẢO LUẬN DÂN SỰ 7 VẤN ĐỀ 01XÁC ĐỊNH VỢCHỒNG CỦA NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢNTóm tắt Bản án số 202009DSPT ngày 11 và 12022009 về Vv “Tranh chấp chia thừa kế” của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội. BUỔI THẢO LUẬN THỨ BẢY THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT Bộ môn: Những quy định chung dân sự, tài sản thừa kế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2020 VẤN ĐỀ 01 XÁC ĐỊNH VỢ/CHỒNG CỦA NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN Tóm tắt Bản án số 20/2009/DSPT ngày 11 12/02/2009 V/v “Tranh chấp chia thừa kế” Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội.1 Nguyên đơn: bà Tiến, bà Triển, bà Bằng, bà Khiết Bị đơn: ông Nguyễn Tất Thăng, giữa nguyên đơn và bị đơn xảy tranh chấp chia thừa kế Theo nội dung bản án sơ thẩm thì cụ Thát và vợ cả là cụ Tần có nguời chung là ông Thăng, bà Bằng, bà Khiết, bà Triển; vợ hai là cụ Thứ, cụ Thát và cụ Thứ có người chung là bà Tiến và có nhận bà Tý làm nuôi theo lời khai của nguyên đơn Trước chết, cụ Thát, cụ Thứ không để lại di chúc, cụ Tần để lại mấy lời dặn dò để cho bà Tiến một phần đất bố mẹ các nguyên đơn để lại ông Thăng không công nhận Vì bà Tiến chưa được chia gì cả nên các bà xin cho bà Tiến phần đất theo lời dặn của cụ Tần ông Thăng không đồng ý nên các bà đề nghị chia thừa kế theo pháp luật Ông Thăng đề nghị giám định ADN với bà Tiến, yêu cầu chia thừa kế theo di chúc và kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm Sau nghiên cứu các tài liệu liên quan, Tòa án xác định bà Thứ là vợ hai của cụ Thát và bà Tiến là chung của hai cụ Do đó, yêu cầu của ông Thăng đề nghị xét nghiệm ADN bà Tiến là không cần thiết Sau xét xử hai bản án sơ thẩm và một bản án phúc thẩm, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội quyết định hủy bản án trước đó để giải quyết lại Tại bản án dân sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nợi qút định chấp nhận yêu cầu chia thừa kế của các nguyên đơn bị đơn, xác nhận cụ Thát có hai người vợ là cụ Tần và cụ Thứ Tại phiên Tòa phúc thẩm, Tòa án xét thấy bản án sơ thẩm xác định cụ Thứ là vợ cụ Thát và bà Tiến là cụ Thát, đồng thời bản án sơ thẩm xác định thời điểm mở thừa kế vào các năm 1961, 1994 và 1995 để chia tài sản củ vợ chồng cụ Thát, cụ Tần và cụ Thứ chia thừa kế theo luật Sau xét xử, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao quyết định sửa bản sơ thẩm, chấp nhận đơn yêu cầu chia thừa kế của các nguyên đơn với bị đơn 1.1 Điều luật BLDS quy định trường hợp thừa kế theo pháp luật? Từ gọi tắt là Bản án số: 20/2009/DSPT Căn theo Điều 650 BLDS 2015 (hoặc Điều 675 BLDS 2005) quy định trường hợp thừa kế theo pháp luật sau: “1 Thừa kế theo pháp luật áp dụng trường hợp sau đây: a) Khơng có di chúc; b) Di chúc không hợp pháp; c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước chết thời điểm với người lập di chúc; quan, tổ chức hưởng thừa kế theo di chúc không tồn vào thời điểm mở thừa kế; d) Những người định làm người thừa kế theo di chúc mà khơng có quyền hưởng di sản từ chối nhận di sản Thừa kế theo pháp luật áp dụng phần di sản sau đây: a) Phần di sản không định đoạt di chúc; b) Phần di sản có liên quan đến phần di chúc khơng có hiệu lực pháp luật; c) Phần di sản có liên quan đến người thừa kế theo di chúc họ khơng có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước chết thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc, khơng tồn vào thời điểm mở thừa kế.” 1.2 Suy nghĩ anh/chị việc Tòa án áp dụng thừa kế theo pháp luật vụ việc nghiên cứu Theo nhóm, việc Tòa án áp dụng thừa kế theo pháp luật vụ việc được nghiên cứu là hợp lý Vì lý sau đây: Căn theo phần nhận thấy bản án số: 20/2009/DSPT có nêu: “Trước chết cụ Thát, cụ Thứ không để lại di chúc Cụ Tần có để lại mấy lời dặn dò, bà Bằng chắp bút ghi lại ngày 08/6/1994 việc cho bà Tiến một phần nhà đất của bố mẹ các bà để lại ông Thăng không công nhận nên các bà coi các cụ không để lại di chúc” và phần xét thấy của bản án nêu: “Ơng Ngũn Tất Thăng khai mẹ ơng chết có để lại di chúc, ông không xuất trình được di chúc Các nguyên đơn khẳng định có lời trăng trối của bà Tần nói với các việc chia đất cho bà Tiến bà Bằng ghi lại bị ơng Thăng xé đi”.2 Do đó, việc Tòa án áp dụng thừa kế theo pháp luật vụ việc là hợp lý, theo Khoản Điều 650 BLDS 2015: “1 Thừa kế theo pháp luật áp dụng trường hợp sau đây: Bản án số: 20/2009/DSPT, trang và a) Khơng có di chúc; b) Di chúc khơng hợp pháp” 1.3 Vợ/chồng người để lại di sản thuộc hàng thừa kế thứ mấy? Nêu sở pháp lý trả lời Vợ/chồng của người để lại di sản thuộc hàng thừa kế thứ nhất Cơ sở pháp lý: Điểm a Khoản Điều 651 BLDS 2015 quy định: “1.Những người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết” 1.4 Cụ Thát cụ Thứ có đăng kí kết khơng? Vì sao? Cụ Thát và cụ Thứ chưa đăng kí kết hôn Trong bản án số 20/2009/DSPT các nguyên đơn có trình bày: “Năm 1956 cải cách ruộng đất vì nhiều đất nên bị quy thành phần địa chủ Bố mẹ các bà nói với cụ Thứ tố khổ để được chia ½ nhà Sau đó Nhà nước sửa sai gia đình các bà được trả lại nhà đất, bố mẹ các bà chung sống nhau”.3 Do đó, nhận thấy cụ Thứ và cụ Thát chung sống với từ năm 1956 chưa có đăng kí kết 1.5 Trong trường hợp người chung sống với vợ chồng không đăng kí kết hưởng thừa kế nhau? Nêu sở pháp lý trả lời Các trường hợp những người chung sống với vợ chồng khơng đăng kí kết được hưởng thừa kế của là: - Trường hợp thứ nhất: Nam nữ chung sống với vợ chồng trước 03/01/1987: Lúc này, hai người được công nhận là vợ chồng hợp pháp kể từ ngày hai bên xác lập quan hệ chung sống với vợ chồng Khi đó, hai bên nam, nữ được khuyến khích và tạo điều kiện để đăng ký kết hôn Căn theo Điểm a Khoản Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình quy định: “Trong trường hợp quan hệ vợ chồng xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Luật nhân gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết khuyến khích đăng ký kết hơn; trường hợp có u cầu ly Tồ án thụ lý giải theo quy định ly hôn Luật hôn nhân gia đình năm 2000” Bản án số: 20/2009/DSPT, trang Áp dụng Điểm a, Khoản 1, Điều 651 BLDS 2015 quy định: “Điều 651 Người thừa kế theo pháp luật Những người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết” Như vậy, người sống chung vợ chồng trước ngày tháng năm 1987 không đăng ký kết hôn thì được công nhận là vợ chồng hợp pháp là được hưởng thừa kế của - Trường hợp thứ hai: Nam và nữ chung sống với vợ chồng từ 03/01/1987 đến trước 01/01/2001: Nếu nam nữ sống chung với vợ chồng từ 03/01/1987 đến trước 01/01/2001 thì phải có nghĩa vụ đăng ký kết hôn Thời hạn tối đa đến ngày 01/01/2003 Sau 01/01/2003 mà không đăng ký thì không được công nhận là vợ chồng Nam nữ chung sống với sau ngày 01/01/2001, không đăng ký kết hôn thì không được công nhận là vợ chồng hợp pháp.4 Căn vào Điểm b, c, Khoản Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình quy định: “b) Nam nữ chung sống với vợ chồng từ ngày 03 tháng 01 năm 1987 đến ngày 01 tháng 01 năm 2001, mà có đủ điều kiện kết theo quy định Luật có nghĩa vụ đăng ký kết hôn thời hạn hai năm, kể từ ngày Luật có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2003; thời hạn mà họ khơng đăng ký kết hơn, có u cầu ly Tồ án áp dụng quy định ly Luật nhân gia đình năm 2000 để giải Từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà họ khơng đăng ký kết pháp luật không công nhận họ vợ chồng; c) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 trở đi, trừ trường hợp quy định điểm a điểm b khoản Nghị này, nam nữ chung sống với vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, không pháp luật công nhận vợ chồng; có u cầu ly Tồ án thụ lý tun bố khơng cơng nhận quan hệ vợ chồng; có yêu cầu tài sản Tồ án áp dụng khoản khoản Điều 17 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 để giải quyết.” Tham khảo Giáo trình Pháp luật tài sản, quyền sở hữu tài sản quyền thừa kế của Đại học Luật TPHCM, Chế Mỹ Phương Đài, Nxb Hồng Đức 2018, chương VII, trang 564, 565 1.6 Ngoài việc sống chung với cụ Thứ, cụ Thát sống với người phụ nữ nào? Đoạn Bản án cho thấy câu trả lời Ngoài việc chung sống với cụ Thứ, cụ Thát chung sống với cụ Tần (mất năm 1995) Đoạn Bản án cho thấy câu trả lời: “Bố mẹ các bà là cụ Nguyễn Tất Thát (chết năm 1961) có vợ, vợ cả là Nguyễn Thị Tần (chết năm 1995), vợ là cụ Phạm Thị Thứ (chết năm 1994).” 1.7 Nếu cụ Thát cụ Thứ bắt đầu sống với vợ chồng vào cuối năm 1960 cụ Thứ có người thừa kế cụ Thát không? Nêu sở pháp lý trả lời Theo Điểm a Khoản Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 quy định người thừa kế theo pháp luật: “Trong trường hợp người có nhiều vợ (trước ngày 13-01-1960 - ngày công bố Luật Hơn nhân gia đình năm 1959 - miền Bắc; trước ngày 25-3-1977 - ngày công bố danh mục văn pháp luật áp dụng thống nước - miền Nam cán bộ, đội có vợ miền Nam sau tập kết Bắc lấy thêm vợ mà việc kết hôn sau không bị huỷ bỏ án có hiệu lực pháp luật), tất người vợ người thừa kế hàng thứ người chồng ngược lại, người chồng người thừa kế hàng thứ tất người vợ” Và theo Điều Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 được áp dụng miền Bắc từ ngày 13/1/1960 quy định: “Cấm người có vợ, có chồng kết với người khác” Do đó, trường hợp này, cụ Thát và cụ Thứ không đăng kí kết hơn, cụ Thát có mợt vợ là cụ Tần Như vậy, việc cụ Thát bắt đầu sống với vợ chồng vào cuối năm 1960 thì cụ Thứ không phải là người thừa kế của cụ Thát 1.8 Câu trả lời cho câu hỏi có khác khơng cụ Thát cụ Thứ sống miền Nam? Nêu sở pháp lý trả lời Cũng theo Điểm a Khoản Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 quy định người thừa kế theo pháp luật (nêu trên) và Luật Hôn nhân và Gia đình 1959 được áp dụng miền Nam từ ngày 25/3/1977 Do đó, nếu cụ Thứ và cụ Thát chung sống với vợ chồng trước năm 1960 miền Nam thì cụ Thứ là người được hưởng thừa kế theo di chúc của cụ Thát hàng thừa kế thứ nhất 1.9 Suy nghĩ anh/chị việc Tòa án thừa nhận cụ Thứ người thừa kế cụ Thát Theo nhóm, việc Tòa án thừa nhận cụ Thứ là người thừa kế của cụ Thát là hợp lý Thứ nhất là theo Điểm a Khoản Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 quy định người thừa kế theo pháp luật (nêu trên) thì tất cả các người vợ có quyền hưởng thừa kế của chồng theo hàng thứ nhất.5 Thứ hai, Căn vào Điểm a, Mục Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 thì cụ Thứ được công nhận là vợ hợp pháp của cụ Thát Thứ ba, hai cụ chung sống với vợ chồng trước có Luật hôn nhân và gia đình năm 1959 (cụ thể là chung sống với vào năm 1956), với xác nhận từ họ hàng, hàng xóm, cụ thể là ông Nguyễn Xuân Chi, ông Nguyễn Xuân Chung (tổ trưởng tổ dân phố) và ông Nguyễn Hoàng Đăm khẳng định cụ Thứ là vợ ông Thát (được nêu rõ Bản án số 20/2009/DSPT) Do đó, trường hợp này, cụ Thứ là người thừa kế của cụ Thát là hợp lý Tham khảo Giáo trình Pháp luật tài sản, quyền sở hữu tài sản quyền thừa kế của Đại học Luật TPHCM, Chế Mỹ Phương Đài, Nxb Hồng Đức 2018, chương VII, trang 566 VẤN ĐỀ 02 XÁC ĐỊNH CON CỦA NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN Tóm tắt Quyết định số 182/2012/DS-GĐT ngày 20/4/2012 Vụ án: “Tranh chấp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất” Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao.6 Nguyên đơn: bà Nga; bị đơn: ông Tùng và bà Tình; nguời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: anh Thanh và chị Ngữ; giữa nguyên đơn và bị đơn xảy tranh chấp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất Căn vào các tài liệu nghiên cứu, Tòa án xác định: Năm 1962, bà Nga học Tuy Hòa và sau đó công tác bệnh viện Bắc Phú Khánh Năm 1972, cụ Dung chết 1976, cụ Cầu chết không để lại di chúc Khối tài sản của cụ ông Tùng quản lý, sử dụng và năm 1976 bà Nga bán toàn bộ nguyên vật liệu của nhà lá cho nguời khác dỡ nên di sản của cụ lại móng nhà, giếng nước, cối lâu năm Tòa án xác định bà Nga cách ly gia đình từ lâu và ông Tùng có công bảo quản di sản của cụ Do đó, cần xem xét ông Tùng yêu cầu chia di sản Vì vậy, Tòa án hủy toàn bợ bản án sơ thẩm và toàn bộ bán án phúc thẩm 2.1 Con nuôi người để lại di sản thuộc hàng thừa kế thứ mấy? Nêu sở pháp lý trả lời Theo quy định Điểm a Khoản điều 651 BLDS 2015: “Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết.” Vì vậy, nuôi của nguời để lại di sản thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật 2.2 Trong trường hợp người coi nuôi người để lại di sản? Nêu sở pháp lý trả lời Một nguời được xem là nuôi của nguời để lại di sản nếu thỏa mãn những điều kiện được quy định Điều 68 và Điều 72 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000: “Điều 68 Người nhận làm nuôi Người nhận làm nuôi phải người từ mười lăm tuổi trở xuống Người mười lăm tuổi nhận làm nuôi thương binh, người Từ gọi tắt là Quyết định số: 182/2012/DS-GĐT tàn tật, người lực hành vi dân làm nuôi người già yếu cô đơn Một người làm ni người hai người vợ chồng.” “Điều 72 Đăng ký việc nuôi nuôi Việc nhận nuôi ni phải quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký ghi vào Sổ hộ tịch Thủ tục đăng ký việc nuôi nuôi, giao nhận nuôi thực theo quy định pháp luật hộ tịch.” Ngoài ra, việc xác lập quan hệ nuôi dưỡng trước Luật hôn nhân và gia đình năm 1896 ban hành thì việc chưa đăng kí quan hệ nuôi được chấp nhận là nuôi thực tế (cụ thể Luật hôn nhân và gia đình năm 1959 chưa có quy định điều này) 2.3 Trong Bản án số 20, bà Tý có cụ Thát cụ Tần nhận làm nuôi không? Đoạn cho thấy câu trả lời? Trong phần nhận thấy của bản án số 20 có đoạn: “ Các bà có nghe nói trước bố mẹ các bà có nhận bà Nguyễn Thị Tý là nuôi, sau đó bà Tý với bố mẹ đẻ và lấy chồng ” Như vậy, theo lời xác nhận bằng miệng của các cụ Thát và cụ Tần thì bà Tý được cụ Thát và cụ Tần nhận làm ni 2.4 Tòa án có coi bà Tý nuôi cụ Phát cụ Tần không? Đoạn án cho câu trả lời? Tòa án khơng coi bà Tý là ni của cụ Phát và cụ Tần Trong bản án đoạn cho câu trả lời: “… Xác định bà Nguyễn Thị Tý không phải là nuôi của cụ Phát, cụ Tần, cụ Thứ” 2.5 Suy nghĩ anh/chị giải pháp Tòa án liên quan đến bà Tý Giải pháp của Tòa án liên quan đến bà Tý là hợp lý Vì có thể thấy bà Tý được cụ Thát và cụ Tần nhận nuôi trước năm 1961 (năm cụ Thát chết) bà Tý với cụ Thát và cụ Tần một khoảng thời gian ngắn (6 -7 năm) sau đó nhà mẹ đẻ sinh sống và lý lịch của cụ Thát, cụ Tần không ghi nhận phần nuôi là bà Tý Việc bà Tý với cụ một khoảng thời gian ngắn thì không đủ sở để xác định đó là quan hệ nuôi nuôi thực tế 2.6 Trong Quyết định số 182, Tòa án xác định anh Tùng hưởng thừa kế với tư cách nào? Vì sao? Trong Quyết định số 182, Tòa án xác định anh Tùng được hưởng thừa kế với tư cách là nuôi Vì “quá trình giải quyết vụ án, các cụ cao tuổi làng xác nhận ông Tùng với hai cụ từ lúc tuổi (do cha mẹ ông Tùng chết sớm và hai cụ là bà họ hàng) Như vậy ông Tùng với hai cụ từ năm 1951 Ông Tùng cho rằng cụ nuôi dưỡng ông từ nhỏ và hai cụ già yếu ông là người phụng dưỡng, chăm sóc hai cụ, hai cụ chết ông Tùng là người lo mai táng cho hai cụ”.7 Do đó, ông Tùng là người chăm sóc, nuôi dưỡng hai cụ già yếu nên ông Tùng là nuôi gia đình 2.7 Suy nghĩ anh/chị hướng xác định Tòa liên quan đến anh Tùng Hướng xác định của Tòa liên quan đến anh Tùng là hợp lý Vì ông Tùng với hai cụ từ lúc tuổi năm 1951 (mãi đến năm 1987 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 quy định việc nhận nuôi cần phải được đăng ký và ghi vào sổ hộ tịch) và hai cụ già yếu ông là người phụng dưỡng, chăm sóc hai cụ, hai cụ chết ông là người lo mai táng cho hai cụ Mặt khác, ông là người trực tiếp quản lý, sử dụng đất từ năm 1976 cho đến đăng ký kê khai và thực hiện nghĩa vụ nợp th́ cho Nhà nước đầy đủ 2.8 Nếu hồn cảnh tương tự Quyết định số 182 xảy sau có Luật Hơn nhân Gia đình năm 1986, anh Tùng có hưởng thừa kế cụ Cầu cụ Dung khơng? Vì sao? Nếu hoàn cảnh tương tự Quyết định số 182 xảy sau có Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 thì anh Tùng không được hưởng thừa kế của cụ Cầu và cụ Dung Vì theo Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 quy định: “Việc nhận nuôi nuôi Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú người nuôi nuôi công nhận ghi vào sổ hộ tịch” Do đó nếu có hoàn cảnh tương tự Quyết định số 182 việc nuôi dưỡng anh Tùng nuôi chưa được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người nuôi nuôi công nhận và ghi vào sổ hộ tịch thì không được xem là nuôi và không được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật Quyết định số: 182/2012/DS-GĐT, trang 11 được họ hàng, hàng xóm xác nhận, vậy là có đủ để chứng minh bà Tiến là đẻ của cụ Thát và có quyền được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật Việc Tòa án giải quyết vậy đảm bảo được quyền lợi mà bà Tiến được hưởng 2.12 Có hệ thống pháp luật nước xác định dâu, rể người thừa kế cha mẹ chồng, cha mẹ vợ khơng? Nếu có, nêu hệ thống pháp luật mà anh chị biết - Hệ thống pháp luật Ấn Độ có quy định việc dâu, rể là người thừa kế của cha mẹ chống, cha mẹ vợ, cụ thể: Who is a legal heir under Hindu law? The following can be legal heir under the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005: Class I: Widow, Daughter, Mother, Son, Daughter of a son who is deceased, Daughter of a daughter who is deceased, Daughter of a pre- deceased son of a predeceased son, Widow of a son who is deceased, Widow of a pre- deceased son of a pre- deceased son., Son of a son who is deceased, Son of a daughter who is deceased, Son of a pre- deceased son of a pre- deceased son.9 (Dịch: Góa phụ, Con gái, Mẹ, Con trai, Con gái của một người trai qua đời, Con gái của một người gái chết, Con gái của một đứa trai chết của một đứa trai chết, Góa phụ của một đứa trai chết, Góa phụ của một đứa chết - Con trai mất của một đứa trai chết Con trai của một người trai chết, Con trai của một người gái chết, Con trai của một đứa trai chết của một đứa trai chết) - Hệ thống pháp luật Ba Lan có quy định việc dâu, rể là người thừa kế của cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, cụ thể: Michel GRIMALDI: Rapport de synthesein Successions Travaux de I’Asociation Henri Capital, Nxb Bruylant, 2013, tr.21).10 Acquiring the inheritance are placed in three tax groups, however, the criteria for the assignment are based on the personal relation of the person acquiring the inheritance to the person from whom the inheritance was acquired Group I includes: spouse, descendants (children, grandchildren), ascendants (grandparents), stepchildren, sons-in-law, daughters-in-law, siblings, stepfather, stepmother and in9 Tham khảo tại: http://www.helplinelaw.com/real-estate-wills-probate-and-trust/GIPIL/inheritanceproperty-law-in-india.html 10 Đỗ Văn Đại, Luật thừa kế Việt Nam-Bản án và bình luận bản án, Nxb Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam 2019 (Xuất bản lần thứ tư), trang 235 12 laws (Dịch: Việc nhận thừa kế được đặt ba nhóm thuế, nhiên, tiêu chí của việc chuyển nhượng dựa mối quan hệ cá nhân của người có được quyền thừa kế người được thừa kế Nhóm I bao gồm: vợ/chồng, cháu (con, cháu), cháu (ông bà), riêng, rể, dâu, anh chị em ruột, cha dượng, mẹ kế và mẹ chồng).11 11 https://www.dudkowiak.com/inheritance-in-poland/inheritance-tax-in-poland.html 13 VẤN ĐỀ CON RIÊNG CỦA VỢ/CHỒNG 3.1 Bà Tiến có riêng chồng cụ Tần khơng? Vì sao? Theo nhóm, Bà Tiến là riêng của chồng cụ Tần là cụ Thát Căn theo bản án số: 20/2009/DSPT phần xét thấy có nêu rõ: “Theo các nguyên đơn và bà Khiết thì cụ Thát có vợ hai là cụ Phạm Thị Thứ (mất năm 1994) có là bà Tiến Ơng Thăng khơng đưa được chứng nào chứng minh cụ Thứ không phải là vợ cụ Thát Án sơ thẩm vào lý lịch của bà Tiến có xác nhận của quyền địa phương thì bà Tiến là cụ Thát và là em ông Thăng, bà Bằng, bà Khiết, bà Triển xác nhận của họ hàng, hàng xóm khẳng định cụ Thứ là vợ cụ Thát và bà Tiến là của cụ Thứ, cụ Thát”.12 3.2 Trong điều kiện riêng chồng thừa kế di sản vợ? Nêu sở pháp lý trả lời? Căn vào Điều 654 BLDS 2015 quy định thừa kế giữa riêng và bố dượng, mẹ kế thì riêng của chồng được thừa kế di sản của vợ phải đáp ứng điều kiện: “Con riêng bố dượng, mẹ kế có quan hệ chăm sóc, ni dưỡng cha con, mẹ thừa kế di sản thừa kế di sản theo quy định Điều 652 Điều 653 Bộ luật này.” Do đó, điều kiện riêng của chồng có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ thì được thừa kế di sản của vợ 3.3 Bà Tiến có đủ điều kiện để hưởng di sản cụ Tần khơng? Vì sao? Theo nhóm, Bà Tiến không đủ điều kiện để hưởng di sản của cụ Tần Vì bản án không có đề cập đến việc bà Tiến và cụ Tần có quan hệ chăm sóc nuôi dưỡng hay không theo quy định Điều 654 BLDS 2015 3.4 Nếu bà Tiến có đủ điều kiện để hưởng di sản thừa kế cụ Tần bà Tiến hưởng thừa kế hàng thừa kế thứ cụ Tần? Nêu sở pháp lý trả lời? Căn vào Điều 654 BLDS 2015 quy định quan hệ thừa kế giữa riêng và bố dượng, mẹ kế thì nếu bà Tiến đủ điều kiện để hưởng di sản thừa kế của cụ Tần thì bà Tiến được hưởng phần thừa kế thứ nhất và thừa kế một người nuôi của cụ Tần Cơ sở pháp lý: Điều 654, Điều 653 và Điều 651 của BLDS 2015 12 Bản án số 20/2009/DSPT, trang 14 3.5 Suy nghĩ anh/chị việc Tòa án khơng thừa nhận tư cách thừa kế bà Tiến di sản cụ Tần? Theo nhóm, hướng giải qút của Tòa án khơng thừa nhận tư cách thừa kế của bà Tiến di sản của cụ Tần là hợp lý Vì theo bản án thì không có đề cập đến quan hệ nuôi dưỡng, chăm sóc giữa cụ Tần và bà Tiến nên Tòa án xét thấy bà Tiến khơng đáp ứng đủ điều kiện để hưởng thừa kế di sản của cụ Tần theo quy định Điều 654 BLDS 2015 quan hệ thừa kế giữa riêng và bố dượng, mẹ kế là hợp lý Tuy nhiên, nếu xét tình thì cụ Tần trước lúc mất có đồi lời dặn dò xin cho bà Tiến được hưởng một phần nhà đất của bố mẹ của bà Bằng và được bà Bằng chắp bút ghi lại không được công nhận Theo lời khai của các nguyên đơn, sau cụ Thát mất thì cụ Tần và cụ Thứ sống chung nuôi dạy các con, nữa, cụ Thứ mất trước cụ Tần khoảng năm, đó thì theo tình nhiều gì thì cụ Tần và bà Tiến có quan hệ nuôi dưỡng và có tình nghĩa lại không được đề cập bản án Như vậy, hướng giải quyết của Tòa là hợp lý chưa hợp tình 3.6 Suy nghĩ anh/chị (nếu có) chế định thừa kế liên quan đến hoàn cảnh riêng chồng/vợ BLDS nay? Theo nhóm, việc quy định chế định thừa kế liên quan đến riêng của chồng/vợ BLDS hiện bất cập vài chỗ sau: Thứ nhất, việc xác định điều kiện chăm sóc cha con, mẹ Theo quy định Điều 654 BLDS 2015 thì riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng cha con, mẹ thì được thừa kế di sản của và được thừa kế di sản theo quy định Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này Như vậy, để được hưởng quyền thừa kế di sản giữa riêng và bố dượng, mẹ kế thì pháp luật quy định họ phải có quan hệ chăm sóc cha con, mẹ Tuy nhiên, áp dụng vào thực tiễn thì vào trường hợp lại có cách hiểu khác điều kiện này Do đó, để đồng nhất điều kiện này thì cần có hướng dẫn cụ thể thế nào là “chăm sóc, nuôi dưỡng cha con, mẹ con” (phạm vi chăm sóc, nuôi dưỡng; thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng; độ tuổi ) Cần phải có điều luật hướng dẫn cụ thể, để làm sở cho Tòa án xét xử, tránh trường hợp xem xét vụ việc theo ý chí chủ quan Thứ hai, nếu một người đủ điều kiện quy định Điều 654 thì họ được xếp vào hàng thừa kế nào? Việc quy định Điều 654 lại không đề cập 15 việc học xếp vào hàng thừa kế thứ mấy mà quy định được hưởng thừa kế theo quy định Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này Nếu đối chiếu với điều luật nêu thì không thấy quy định trường hợp riêng của chồng/vợ Như vậy, cần phải quy định rõ ràng việc xếp hàng thừa kế cho riêng của chồng/vợ, để tránh việc dài dòng và bắt cầu Thứ ba, trường hợp người chết để lại di sản, vì không muốn riêng hưởng di sản nên có người phủ nhận “quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng” có Vậy cần phải quy định biện pháp xác minh nào để thừa nhận “quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng” có đảm bảo quyền lợi của riêng? Pháp luật không quy định một cách cụ thể vì thế là điều cần thiết phải bổ sung để tránh gây tình trạng điều luật được hiểu không thống nhất, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng di sản thừa kế 16 VẤN ĐỀ 04 THỪA KẾ THẾ VỊ VÀ HÀNG THỪA KẾ THỨ HAI, THỨ BA Tóm tắt Bản án số 69/2018/DSPT V/v “Yêu cầu công nhận quyền thừa kế tranh chấp di sản thừa kế” Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội.13 Bà Đỗ Thị T5 nhận chị Đỗ Đức Phương C3 làm nuôi Chị C3 kết hôn với anh Thiều Văn C1 (nguyên đơn) và có hai chung là cháu Thiều Thụy Thùy T7 và Thiều Đỗ Gia H4 Chị C3 và bà T5 chết không để di chúc Di sản của bà T5 là đất số 203 khối (tổ 12 cũ), phường L, thành phố H Năm 2011, anh làm thủ tục khai nhận thừa kế cho hai cháu phía ơng Đỗ Quang V (anh ṛt của bà C3) và người đại diện theo ủy quyền là ông Trần Hậu Đ (bị đơn) không đồng ý Do đó, anh C1 khởi kiện u cầu Tòa án cơng nhận quyền thừa kế của hai cháu T7 và H4 và giải quyết tranh chấp giữa anh và bị đơn Trong quá trình điều tra xét xử, Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định kháng cáo của nguyên đơn là có sở, kháng nghị của VKSND cấp tỉnh là có một phần Tuy nhiên, có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và việc thu thập, đánh giá chứng mà phiên Tòa phúc thẩm không thể bổ sung được nên hủy bản án sơ thẩm nêu trên, giao hồ sơ vụ án cho TAND Hà Tĩnh cấp sơ thẩm xét xử lại 4.1 Trong vụ việc trên, chị C3 sống, chị C3 có hưởng thừa kế cụ T5 khơng? Vì sao? Theo bản án, mối quan hệ mẹ nuôi, nuôi giữa chị C3 và bà T5 được được phía gia đình bị đơn thừa nhận Đồng thời, bà Tân không thực hiện việc đăng ký nhận nuôi nuôi bà Tân nhận nuôi chị Chi từ năm 1979, theo sổ hộ khẩu 1995 thì chị Chi và bà Tân có quan hệ mẹ con, nên cần xác định chị Chi là nuôi thực tế Do đó, chị C3 là người thừa kế nhất hàng thứ nhất của bà T5 theo Điểm a Khoản Điều 651 BLDS 2015, nên nếu sống, chị C3 được hưởng thừa kế của cụ T5 Cơ sở pháp lý: Điểm a Khoản Điều 651 BLDS 2015 quy định người thừa kế theo pháp luật: “1 Những người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: 13 Từ gọi tắt là Bản án số: 69/2018/DSPT 17 a) Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết” 4.2 Khi áp dụng chế định thừa kế vị? Nêu sở pháp lý trả lời Cơ sở pháp lý: “Điều 652 Thừa kế vị Trường hợp người để lại di sản chết trước thời điểm với người để lại di sản cháu hưởng phần di sản mà cha mẹ cháu hưởng sống; cháu chết trước thời điểm với người để lại di sản chắt hưởng phần di sản mà cha mẹ chắt hưởng sống.” Theo quy định trên, chế định thừa kế thế vị được áp dụng trường hợp bố mẹ (ông bà) của người thừa kế thế vị chết trước chết ông, bà (hoặc cụ) 4.3 Vợ/chồng người chết trước (hoặc cùng) cha/mẹ có hưởng thừa kế vị không? Nêu sở pháp lý trả lời Cơ sở pháp lý: + Điểm a Khoản Điều 651 Bộ luật dân năm 2015 thì những người thuộc diện thừa kế trước tiên là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: “1 Những người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết” + Điều 652 Bộ luật dân năm 2015: “Trường hợp người để lại di sản chết trước thời điểm với người để lại di sản cháu hưởng phần di sản mà cha mẹ cháu hưởng sống; cháu chết trước thời điểm với người để lại di sản chắt hưởng phần di sản mà cha mẹ chắt hưởng sống.” Như vậy, người thừa kế thế vị là cháu thế vị cha mẹ để hưởng phần di sản của ông bà; chắt thế vị cha mẹ để hưởng phần di sản của cụ Vợ/chồng của người chết trước (hoặc cùng) cha/mẹ, không thuộc hàng thừa kế thứ nhất và không phải đối tượng được nhận phần thừa kế Do đó, vợ/chồng của người chết trước (hoặc cùng) cha/mẹ không được hưởng thừa kế thế vị 18 4.4 Trong vụ việc trên, Tòa án khơng cho chồng chị C3 hưởng thừa kế vị cụ T5 Hướng giải có thuyết phục hay khơng? Vì sao? Trong vụ việc trên, hướng giải qút của Tòa án là hoàn toàn thuyết phục Thứ nhất, anh Thiều Văn C1 là chồng của chị C3, và bà T5 là mẹ nuôi của chị C3 Sau bà T5 chết, bà không để lại di chúc nên di sản của bà được chia thừa kế theo pháp luật Điểm a Khoản Điều 650 BLDS 2015: “Thừa kế theo pháp luật áp dụng trường hợp sau đây: a) Khơng có di chúc”, cụ thể là được chia cho hàng thừa kế thứ nhất theo quy định Điểm a Khoản Điều 650 Bộ luật này: “Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết” Anh C1 không thuộc hàng thừa kế thứ nhất, đó anh không được hưởng di sản của bà T5 theo pháp luật Thứ hai, anh C1 không thuộc trường hợp thừa kế thế vị của cụ T5 Theo Điều 652 BLDS 2015 quy định: “Trường hợp người để lại di sản chết trước thời điểm với người để lại di sản cháu hưởng phần di sản mà cha mẹ cháu hưởng sống; cháu chết trước thời điểm với người để lại di sản chắt hưởng phần di sản mà cha mẹ chắt hưởng sống.” Như vậy, người thừa kế thế vị là cháu thế vị cha mẹ để hưởng phần di sản của ông bà; chắt thế vị cha mẹ để hưởng phần di sản của cụ 4.5 Theo quan điểm tác giả, đẻ ni người q cố hưởng thừa kế kế vị không? Theo quan điểm của tác giả, đẻ của nuôi của người quá cố có thể được hưởng thừa kế kế vị Điều 652 BLDS 2015 quy định thừa kế thế vị: “Trong trường hợp người để lại di sản chết trước thời điểm với người để lại di sản cháu hưởng phần di sản mà cha mẹ cháu hưởng sống; cháu chết trước thời điểm với người để lại di sản chắt hưởng phần di sản mà cha mẹ chắt hưởng sống.” Điều 653 BLDS 2015 quan hệ thừa kế giữa nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ: “Con nuôi cha nuôi, mẹ nuôi thừa kế di sản thừa kế di sản theo quy định Điều 651, 652 Bộ luật này” Thừa kế thế vị xét tổng thể quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng giữa người để lại di sản với cháu của người đó Trong các trường hợp 19 nếu xét tính đan xen giữa huyết thống và nuôi dưỡng mà quan hệ giữa đời thứ nhất và đời thứ hai là nuôi dưỡng quan hệ giữa đời thứ hai và đời thứ ba lại là huyết thống nghĩa là của một người đương nhiên trở thành cháu của cha, mẹ người đó thì thừa kế thế vị được đặt Ví dụ, quan hệ giữa A, B, C, đó B là nuôi của A, nếu C là đẻ của B thì C đương nhiên là cháu của A và thừa kế kế vị được đặt 4.6 Trong vụ việc trên, đoạn cho thấy Tòa án cho đẻ chị C3 hưởng thừa kế kế vị cụ T5 Trong phần nhận định của Tòa án có đoạn: “Mặt khác, theo Điểm a Điều Nghị quyết 01/NQ-HĐTP ngày 20/01/1988 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình thì trường hợp bà T5 nhận nuôi chị C3 là nuôi thực tế Nên, chị C3 là người thừa kế nhất hàng thừa kế thứ nhất của bà T5 theo quy định Điểm a Khoản Điều 676 BLDS 2005 Năm 2002, chị C3 kết hôn với anh Thiều Văn C1 và vợ chồng có hai chung là cháu Thiều Thụy Thùy T7 (sinh năm 2002) và cháu Thiều Đỗ Gia H4 (sinh năm 2004) Chị C3 (chết năm 2007) và bà T5 (chết năm 2009) cả hai không để lại di chúc nên hai cháu T7 và Huy được thừa kế kế vị di sản của bà T5 theo quy định Điều 677 BLDS 2005” 4.7 Suy nghĩ anh/chị việc Tòa án cho đẻ chị C3 hưởng thừa kế kế vị cụ T5 Việc Tòa án cho đẻ của chị C3 được hưởng thừa kế kế vị của cụ T5 là hợp lý vì các lẽ: Thứ nhất, bà T5 (chết năm 2009), không chồng và năm 1979 nhận nuôi chị C3 (chết năm 2007); chị C3 kết hôn với anh C1 và có hai cháu T7 Căn quá trình nuôi dưỡng chị C3 và Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 20/01/1998 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì chị C3 là nuôi của bà T5, ngoài chị C3 thì bà T5 không có nào khác nên chị C3 là người thừa kế nhất hàng thừa kế nhất của bà T5 theo quy định Điểm a Khoản điều 676 BLDS 2005 Do đó, cháu T5 và H4 đương nhiên trở thành cháu của bà T5 và thừa kế kế vị được đặt ra; cháu T5 và H4 được thừa kế kế vị di sản của bà T5 theo quy định Điều 677 BLDS 2005 Thứ hai, nhà đất tranh chấp: Phía bị đơn cho rằng là của cụ M, cụ L để lại Nguồn gốc đất hai cụ dược cấp năm 1973, nhà cấp đất là cháu của cụ M, cụ L đóng góp xây dựng Tuy nhiên, không có tài liệu, chứng chứng 20 minh Theo hồ sơ quản lí của quyền địa phương thì bản đồ 299,371 đứng tên bà T5 và bà T5 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có Do đó, nhà đất là di sản của bà T5 và cháu T7, Huy được thừa kế kế vị Thứ ba, quan hệ nuôi dưỡng: Giữa nuôi và cha, mẹ nuôi không có mối quan hệ huyết thống mà có quan hệ nuôi dưỡng Nhưng nếu nuôi chết trước cha, mẹ nuôi thì của nuôi được nhận thừa kế thế vị các cháu có quan hệ huyết thống với người để lại di sản Điều 653 BLDS năm 2015 quy định quan hệ thừa kế giữa nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ: “Con nuôi cha nuôi, mẹ nuôi thừa kế di sản thừa kế theo sản theo quy định Điều 651,652 luật này” Theo quy định Khoản Điều 68 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì: “Giữa nuôi cha nuôi, mẹ ni có quyền nghĩa vụ cha mẹ quy định Luật này, Luật Nuôi nuôi, Bộ luật Dân luật khác có liên quan” Ḷt Ni ni số 52/2010/QH12 quy định hệ quả của việc nuôi nuôi Khoản Điều 24: “Kể từ ngày giao nhận ni, cha mẹ ni ni có đầy đủ quyền, nghĩa vụ cha mẹ con; nuôi thành viên khác gia đình cha mẹ ni có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật nhân gia đình, pháp luật dân quy định khác pháp luật có liên quan” Theo quy định Điều 78 Luật Hôn nhân và Gia đình quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và nuôi: “1 Cha nuôi, mẹ nuôi, ni có quyền nghĩa vụ cha, mẹ, quy định Luật kể từ thời điểm quan hệ nuôi nuôi xác lập theo quy định Luật Nuôi nuôi” Như vậy, người làm nuôi người khác có quan hệ với gia đình cha mẹ đẻ, họ là người thừa kế theo quy định Điều 651 và Điều 652 của những người thân thích (họ là người thừa kế thế vị của những người thân thích gia đình của họ, họ là làm nuôi của người khác) Nên đẻ của chị C3 đương nhiên được hưởng thừa kế kế vị di sản của cụ T5 4.8 Theo BLDS hành, chế định thừa kế kế vị có áp dụng thừa kế theo di chúc khơng? Nêu sở pháp lí trả lời Theo BLDS hiện hành, thừa kế thế vị Thừa kế thế vị là một trường hợp thừa kế đặc biệt xảy đủ những điều kiện quy định Điều 652 BLDS 21 2015: “Trường hợp người để lại di sản chết trước thời điểm với người để lại di sản cháu hưởng phần di sản mà cha mẹ cháu hưởng sống; cháu chết trước thời điểm với người để lại di sản chắt hưởng phần di sản mà cha mẹ chắt hưởng sống” Như vậy, thừa kế thế vị là việc các (cháu, chắt) được thay vào vị trí của bố mẹ (ơng bà) để hưởng di sản của ông, bà (hoặc cụ) trường hợp bố mẹ (ông bà) chết trước chết ông, bà (hoặc cụ) Thừa kế thế vị phát sinh từ thừa kế theo pháp luật mà không phát sinh từ thừa kế theo di chúc Nếu cha, mẹ chết trước chết thời điểm với ông, bà cụ thì phần di chúc định đoạt tài sản cho cha mẹ (nếu có di chúc) vô hiệu Phần di sản đó được chia theo pháp luật và lúc này cháu (chắt) được hưởng thừa kế thế vị 4.9 Theo anh/chị có nên áp dụng chế định thừa kế kế vị cho trường hợp thừa kế theo di chúc khơng? Vì sao? Quan hệ thừa kế thế vị không phải là thừa kế theo trình tự hàng hàng thừa kế là để xác định quan hệ thừa kế thế vị Thừa kế thế vị là một chế định của pháp luật nhằm bảo quyền lợi cho những người thân thuộc nhất của người để lại di sản, tránh trường hợp di sản của ông mà mà cháu không được hưởng lại để cho người khác hưởng Hàng thừa kế là để xác định quan hệ thừa kế kế vị thì quyền lợi của những người thuộc hàng thừa kế thứ hai thứ ba của người được hưởng di sản từ người quá cố chết trước chết thời điểm với người để lại di sản khơng được đảm bảo, ý chí của người lẽ được hưởng di sản chết không được tuân thủ ( trường hợp họ thật muốn để lại di sản cho những người khác mà không phải vào hàng thừa kế) Do đó, nên áp dụng chế định thừa kế kế vị cho cả trường hợp thừa kế theo di chúc 4.10 Ai thuộc hàng thừa kế thứ hai thứ ba? Căn vào Điểm b, c, Khoản Điều 651 BLDS 2015 quy định hàng thừa kế thứ hai và thứ ba là: “b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại người chết; bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột người chết; cháu ruột người chết mà người 22 chết bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột; chắt ruột người chết mà người chết cụ nội, cụ ngoại.” Do đó: Hàng thừa kế thứ hai: Thiều Thụy Thùy T7, Thiều Đỗ Gia H4 (cháu cụ T5) Hàng thừa kế thứ ba: Không có 4.11 Trong vụ việc có thuộc hàng thừa kế thứ cụ T5 thời điểm mở thừa kế khơng? Vì sao? Trong vụ việc khơng thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cụ T5 thời điểm mở thừa kế Vì T5 không chồng, có nuôi là chị C3 chết 05/03/2007 thời điểm mở thừa kế 10/02/2009 4.12 Trong vụ việc trên, có thuộc hàng thừa kế thứ hai cụ T5 thời điểm mở thừa kế khơng? Vì sao? Còn T7 và H4 là người thừa kế tḥc hàng thứ hai của cụ T5 Vì T7, H4 là cháu của cụ T5 và theo Điểm b khoản Điều 676 Bộ luật dân năm 2005 thì T7, H4 thuộc hàng thừa kế thứ hai 4.13 Cuối Tòa án có áp dụng hàng thừa kế thứ hai khơng vụ việc trên? Vì sao? Nhận định Tòa án: “Về quan hệ thừa kế: Theo tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án thì năm 1979, bà Đỗ Thị T5 (tên gọi khác Đỗ Thị Thanh T5), sinh năm 1932 (không có chồng) nhận chị Đỗ Đức Phương C3 làm nuôi không thực hiện việc đăng ký nuôi nuôi theo quy định của pháp luật Trong quá trình giải quyết vụ án phía gia đình bị đơn thừa nhận chị C3 được bà T5 nhận nuôi năm 1979 Quá trình nuôi dưỡng, gia đình có hỗ trợ kinh phí để bà T5 chăm sóc, nuôi dưỡng chị C3 đến tuổi trưởng thành Khi chị C3 học nghề thành phố Hồ Chí Minh, bà T5 bỏ tiền nuôi ăn học và có hỗ trợ kinh phí từ phía gia đình bị đơn (BL06, 65, 186) Mối quan hệ mẹ nuôi, nuôi giữa bà T5 và chị C3 tồn thực tế, được phía gia đình bị đơn thừa nhận Đồng thời vào sổ hộ khẩu (BL238) gia đình bà Đỗ Thị T5 Công an thị xã H (nay là Công an thành phố H) cấp năm 1995, thể hiện chị C3 có quan hệ với bà T5 là con, ngoài chị C3 thì bà T5 không có nào khác Mặt khác, theo điểm a Điều Nghị quyết 01/NQ-HĐTP ngày 20/01/1988 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình thì trường hợp bà T5 nhận nuôi chị C3 là nuôi thực tế Nên, chị C3 là người thừa kế nhất hàng thừa kế thứ nhất của bà T5 theo quy định điểm a khoản Điều 676 Bộ luật dân 23 năm 2005 Năm 2002, chị C3 kết hôn với anh Thiều Văn C1 và vợ chồng có hai chung là cháu Thiều Thụy Thùy T7 (sinh năm 2002) và cháu Thiều Đỗ Gia H4 (sinh năm 2004) Chị C3 (chết năm 2007) và bà T5 (chết năm 2009) cả hai không để lại di chúc nên hai cháu T7 và Huy được thừa kế thế vị di sản của bà T5 theo quy định Điều 677 Bộ luật dân năm 2005 Do đó, anh Thiều Văn C1 là bố của cháu T7 và cháu H4 khởi kiện yêu cầu Tòa án cơng nhận cháu T7 và Cháu H4 được quyền thừa kế di sản của bà T5 để lại là có cứ.”14 Vậy Tòa án có áp dụng hàng thừa kế thứ hai vụ việc 4.14 Suy nghĩ anh/chị hướng Tòa án vấn đề câu hỏi ( áp dụng hay không áp dụng quy định hàng thừa kế thứ hai) - Hướng giải quyết của Tòa án chấp nhận T7 và H4 là người thừa kế của cụ T5 hoàn toàn hợp lý - Căn vào: + Mối quan hệ mẹ nuôi, nuôi giữa bà T5 và chị C3 khơng có cấp quyền nào thừa nhận thực tế có tồn và được phía gia đình bị đơn thừa nhận + Điểm a Khoản Điều 676 Bộ luật dân năm 2005 thì chị C3 là người thừa kế thứ nhất của cụ T5 suy T7 và H4 là người thừa kế thứ hai của cụ T5 14 Bản án số: 69/2018/DSPT, trang 9,10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT: Bộ luật Dân số: 33/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005 của Quốc hội Bộ luật Dân số: 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 số: 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội Luật Hôn nhân gia đình năm 1959 Luật Hôn nhân gia đình năm 1986 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 Luật Nuôi nuôi số 52/2010/QH12 của Quốc hội Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình của Quốc hội Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp lệnh thừa kế của Hợi đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao B TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT: Trường ĐH Luật TPHCM, Giáo trình Pháp luật tài sản, quyền sở hữu tài sản quyền thừa kế, Chế Mỹ Phương Đài, Nxb Hồng Đức 2018, Chương VII Đỗ Văn Đại, Luật thừa kế Việt Nam-Bản án và bình luận bản án, Nxb Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam 2019 (Xuất bản lần thứ tư) Các trang web tìm kiếm thông tin tài liệu: - https://www.dudkowiak.com/inheritance-in-poland/inheritance-tax-in poland.html - http://www.helplinelaw.com/real-estate-wills-probate-andtrust/GIPIL/inheritance-property-law-in-india - https://lawnet.thukyluat - https://thuvienphapluat - https://danluat.thuvienphapluat.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THẢO LUẬN DÂN SỰ 7, BÀI THẢO LUẬN DÂN SỰ 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn