Kết quả điều trị đóng rò động mạch vành bằng dụng cụ qua da ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương

108 5 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 19:57

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC NÔNG VĂN MẠNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐĨNG RỊ ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG DỤNG CỤ QUA DA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ NỘI TRÚ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nghiên cứu luận văn trung thực, xác chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nơng Văn Mạnh ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập làm luận văn này, em nhận hướng dẫn giúp đỡ quý báu thầy cô, anh chị em bạn Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới TS Lê Hồng Quang, phó giám đốc Trung tâm tim mạch trẻ em Bệnh Viện Nhi Trung Ương, người thầy trực tiếp hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tạo điều kiện cho em trình làm luận văn tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới: - Ban giám hiệu, phòng đào tạo sau đại học, mơn nhi – Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập nghiên cứu - Ban lãnh đạo tập thể bác sĩ, điều dưỡng khoa hồi sức tim mạch, phòng thơng tin can thiệp, phòng lưu trữ hồ sơ Bệnh Viện Nhi Trung Ương giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thiện luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh tạo điều kiện cho em công tác học tập Thái Nguyên, tháng 01 năm 2020 Nông Văn Mạnh CHỮ VIẾT TẮT ADO (Amplatzer Duct Occluder): Dù đóng ống động mạch ASO (Amplatzer Atrial Septal): Dù đóng thơng liên nhĩ ALĐMPtb: Áp lực động mạch phổi trung bình ALĐMPtt: Áp lực động mạch phổi tâm thu ALĐMPttr: Áp lực động mạch phổi tâm trương CSTN: Chỉ số tim ngực Dd (Diameter Diastolic): Đường kính thất trái cuối tâm trương Ds (Diameter Systolic): Đường kính thất trái cuối tâm thu ĐMC: Động mạch chủ ĐMP: Động mạch phổi ĐMV: Động mạch vành EF (Ejective Fraction ): Phân số tống máu thất trái HoHL: Hở hai HoBL: Hở ba HoC: Hở chủ HoP: Hở phổi TAĐMP: Tăng áp lực động mạch phổi TB: Trung bình VNTMNK: Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i CẢM ƠN LỜI ii CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vi CÁC BIỂU DANH MỤC ĐỒ vii DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ viii ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Chương 1: QUAN TỔNG 1.1 Đại cương rò ĐMV 1.2 Chẩn đốn rò ĐMV 1.3 Điều trị rò động mạch vành 15 1.4 Tình hình nghiên cứu giới nước 19 Chương 2: ĐỐI 22 TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu 23 Chương 3: KẾT QUẢ .32 NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 34 3.2 Đặc điểm lâm sàng nhóm đối tượng nghiên cứu 35 3.3 Triệu chứng cận lâm sàng 36 3.4 Kết thông tim bít rò ĐMV 40 3.5 Theo dõi sau can thiệp 42 Chương 4: LUẬN 45 BÀN 4.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 45 4.2 Đặc điểm lâm sàng đối tượng nghiên cứu 46 4.3 Đặc điểm cận lâm sàng 47 4.4 Kết thơng tim bít rò ĐMV 51 4.5 Hạn chế đề tài 56 KẾT LUẬN 57 KHUYẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại bất thường ĐMV theo So yeon Kim Bảng 1.2 Phân loại bất thường ĐMV theo Angelini Bảng 1.3 Nguồn gốc vị trí đổ rò ĐMV Bảng 3.1 Bảng phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi .34 Bảng 3.2 Tuổi trung bình phát can thiệp .34 Bảng 3.3 Bảng phân bố bệnh nhân theo giới 34 Bảng 3.4 Một số triệu chứng phát bệnh 35 Bảng 3.5 Một số triệu chứng thực thể trước can thiệp 35 Bảng 3.6 Phân loại suy tim trước can thiệp theo Ross 36 Bảng 3.7 Những thay đổi phim x quang ngực thẳng .36 Bảng 3.8 Một số thay đổi điện tim 37 Bảng 3.9 Đặc điểm rò ĐMV siêu âm (nơi rò, lỗ đổ) .38 Bảng 3.10 So sánh kết chẩn đốn ĐMV siêu âm tim thơng tim 38 Bảng 3.11 So sánh đường kính động mạch vành, đường kính lỗ rò siêu âm tim thông tim 39 Bảng 3.12 Mức độ hở van timkèm theo siêu âm tim 39 Bảng 3.13 Phân bố hình thái rò ĐMV 40 Bảng 3.14 Shunt tồn lưu sau can thiệp 41 Bảng 3.15 Các biến chứng sau can thiệp 41 Bảng 3.16 Các dụng cụ sử dụng can thiệp 41 Bảng 3.17 So sánh tiếng thổi trước sau can thiệp .42 Bảng 3.18 Những thay đổi số thông số siêu âm trước can thiệp tháng sau can thiệp 43 Bảng 3.19 Kết shunt tồn lưu sau can thiệp 44 Bảng 4.1 So sánh đặc điểm rò ĐMV siêu âm tim với số nghiên cứu 49 Bảng 4.2 Mối liên hệ số thông số siêu âm với kết can thiệp 53 Bảng 4.3 So sánh kết can thiệp đóng rò ĐMV với số nghiên cứu khác 53 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Kết can thiệp bít rò ĐMV .40 Biểu đồ 3.2 Theo dõi suy tim trước sau can thiệp 42 Biểu đồ 3.3 Theo dõi số tim ngực trước sau can thiệp .43 Biểu đồ 3.4 Hở van tim trước sau can thiệp 44 23 Schamroth C (2009), "Coronary artery fistula", J Am Coll Cardiol 6(53), pp 523 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 24 Chiung-Zuan Chiu (2008), "Angiographic and Clinical Manifestations of Coronary Fistulas in Chinese People 15-Year Experience", Circulation Journal 72, pp 1242-1248 25 Christian Jung (2007), "Doppler findings in a rare Coronary Artery Fistula", Cardiovascular Ultrasound, pp 1-3 26 Coutance G, Labombarda Fabien, et al (2014), "Major congenital coronary artery anomalies in paediatric and adult population: a prospective echocardiographic study", European Heart Journal, pp 761-768 27 Crafoord C Biorck G (1947), "Arteriovenous aneurysm on the pulmonary artery simulating patent ductus arteriosus botalli", Thorax 2, pp 65 28 I-Chun Lin Mao-Hung Lo, Kai-Sheng Hsieh, Chien-Fu Huang, Shao-Ju Chien, Hsuan-Chang Kuo, Chi-Di Liang, Ying-Jui Lin (2016), "Mid- to long-term follow-up of pediatric patients with coronary artery fistula", Journal of the Formosan Medical Association(115), pp 571-576 29 John W, Douglas J, Schneider, Moore, "Patent Ductus Arteriosus", Congenital Heart Disease for the Adult Cardiologist 114, pp 1873 - 1880 30 Larry A Latson (2007), "Coronary Artery Fistulas: How to Manage Them", Catheterization and Cardiovascular Interventions, pp 110-116 31 LR Armsby (2002), "Management of coronary artery fistulae Patient selection and results of transcatheter closure", Journal of the American College of Cardiology 39, pp 1026-1031 32 Matsuoka H, Nakamura M, Kawakami H, et al (2006), "Giant congenital coronary artery fistula to left brachial vein clearly detected by multidetector computed tomography", Circ J, pp 796-799 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 33 Michel Barsoum Abdi Jama, Haraldur Bjarnason, David R Holmes, Charanjit S Rihal (2011), "Percutaneous Closure of Congenital Coronary Artery Fistulae", Cardiovascular Interventions 4, pp 814 - 821 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 34 Michel Barsoum, Abdi Jama, Haraldur Bjarnason, David R Holmes, Charanjit S Rihal (2011), "Percutaneous Closure of Congenital Coronary Artery Fistulae", Cardiovascular Interventions 4(7), pp 815821 35 Ming Chen Meng-Luen Lee (2009), "Diagnosis and Management of Congenital Coronary Arteriovenous Fistula in the Pediatric Patients Presenting Congestive Heart Failure and Myocardial Ischemia", Yonsei Med 50(1), pp 96-102 36 Mustafa Aldag Sebnem Albeyoglu (2017), "Coronary Arteriovenous Fistulas in Adult Patients: Surgical Management and Outcomes", Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery 32(1), pp 15-21 37 Nicholas Collins (2012), "Iatrogenic ST Elevation during Percutaneous Closure of a Coronary Artery Fistula", Congenit Heart Dis, pp 80 - 83 38 Ozlem Ozcan Celebi Erdogan Ilkay, Fehmi Kacmaz, Ozcan Ozeke (2015), "Percutaneous closure of coronary artery fistula: long-term follow-up results", Advances in Interventional Cardiology 11(4), pp 318-321 39 Liberthson R.R (1979), "Congenital coronary arteriovenous fistula Report of 13 patients, review of the literature and delineation of management", Circulation Journal 59, pp 849-854 40 Shriki RE (2012), "Identifying, characterizing, and classifying congenital anomalies of the coronary arteries", Radiographics 32(2), tr 459-461 41 Rey C, Schleich J-M, Gewillig M, Bozio A (2001), "Spontaneous closure of congenital coronary artery fistulas", heart, pp 1-4 42 Bollinger RO, Ross RD, WW Pinsky (1990), "Grading in the severety of congestive heart failure in infants", Perdiatr Cardio 13(2), pp 73-75 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 43 Roithmaier A, Schumacher G, Lorenz HP, et al (1997), "Congenital coronary artery fistula in infancy and childhood: diagnostic and therapeutic aspects", Thorac Cardiovasc Surg, pp 287-294 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 44 Salah AM Said (2011), "Current characteristics of congenital coronary artery fistulas in adults: A decade of global experience", World Journal of Cardiology, pp 267-277 45 Shakeel A Qureshi (2006), "Coronary arterial fistulas", Orphanet Journal of Rare Diseases, pp 1-6 46 Silvasanpillai Harikrishnan (2011), "Percutaneous Treatment of Congenital Coronary Arteriovenous Fistulas", Journal of Interventional Cardiology 24, pp 57 47 Sowton E, Reidy JF, Ross DN (1983), "Transcatheter occlusion of coronary to bronchial anastomosis by detachable balloon combined with coronary angioplasty at same procedure.", Br Heart J 7, pp 284 48 Susanstandring Henry Gray, Harold Ellis,el.al (2005), "The Anatomical Basis of Clinical practice", Gray’s Anatomy 39e 49 Tamer Turk Yusuf Ata, Murat Bicer, Mihriban Yalcin, Filiz Ata and Senol Yavuz (2009), "Coronary arteriovenous fistulas in the adults: natural history and management strategies", Journal of Cardiothoracic Surgery 4(62), pp 1-5 50 Tsuchiya Y, Shiga Y, Yahiro E, et al (2008), "Left main coronary trunk connecting into right atrium with an aneurysmal coronary artery fistula", pp 20-30 51 Warnes Carole A (2008), "ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of Adults with Congenital Heart Disease", JACC, pp 143 246 52 Yoshida K, Shakudo M, Yamaura Y (1989), "Nominvasive diagnosis of coronary artery fistula by Doppler color flow mapping", J Am Coll Cardiol 13, pp 1572-1577 53 Zenooz Navid A (2009), "Coronary Artery Fistulas: CT Findings", Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Radiographics 3, pp 781-789 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 54 Zhi-Wei Zhang Yi-Fan Li, Shu-Shui Wang, Zhao-Feng Xie, Xu Zhang, Yu-Fen Li (2017), "Transcatheter Closure of Congenital Coronary Artery Fistulas with a Giant Coronary Artery Aneurysm in Children: Experiences from a Single Center", Chinese Medical Journal 130(16), pp 1919-1924 55 Ra-id Abdulla, William Bonney, Omar Khalid, Sawsan Awad (2016), " Cardiac Chamber Enlargement and Hypertrophy", Pediatric Electrocardiography 3, pp 35-45 56.Friedman, A.H et al, (2007) "Identification, imaging, functional assessment and management of congenital coronary arterial abnormalities in children" Cardiol Young Vol.17, pp.56–67 57.Levin, D.C et al.(1978) "Hemodynamically significant primary anomalies of the coronary arteries: angiographic aspects" Circulation,Vol.58, No.1, pp 25 – 34 58.Nakayama, Y et al (2010), "Surgical repair of complicated coronary arteriovenous fistula and coronary artery aneurysm in an elderly patient after 26 years of conservative therapy" Heart Vessels,Vol.26, No.1 pp 111-116 59.Qureshi, S.A (2006) Coronary arterial fistulas, "Orphanet J Rare Dis", Vol.1, No.51, pp.1-6 60.Gowda, R.M et al (2006), "Coronary artery fistulas: clinical and therapeutic considerations", Int J Cardiol Vol.107, No.1, pp.7–10 61.Xu Liang, X.U et al (2010) "Transcatheter closure of coronaryartery fistula in children" Chin Med J, Vol.123, No.7, pp.822-826 62.Valente, A.M et al (2010), "Predictors of Long-Term Adverse Outcomes in Patients With Congenital Coronary Artery Fistulae" Circ Cardiovasc Interv No.3, No.2, pp.134-139 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 63 Urrutia-S, C.O et al (1983) "Surgical management of 56 patients with congenital coronary artery fistulas" Ann Thorac Surg,Vol.35, No.3, pp.300-307 64.Wong, K et al (2000) "Coronary arterial fistula in childhood" Cardiol Young,Vol.10, No.1, pp.15– 20 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐĨNG RỊ ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG DỤNG CỤ QUA DA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Mã số nghiên cứu MSBA 1.THÔNG TIN CHUNG 1.1 Họ tên: 1.2 Tuổi phát (tháng): 1.3 Giới: 1.5 Địa chỉ: 1.6 SĐT: 1.7 Thời gian nằm viện: … ngày 1.8 Cân năng, chiều cao: □ Nam Can thiệp Can thiệp: □ Nữ Sau Sau Sau tháng tháng tháng Cân nặng (kg) Chiều cao 2.TRIỆU CHỨNG PHÁT HIỆN (1) Khó thở (2) Đánh trống ngực (3) Đau ngực (4) Sàng lọc (5) Tình cờ Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.LÂM SÀNG Trước can Sau can thiệp thiệp Sau Sau Sau tháng tháng tháng Suy tim (…/IV) Biến dạng lồng ngực Tiếng thổi(…/6) Tiếng Tâm thu thổi Tâm trương Liên tục Khơng có CẬN LÂM SÀNG 4.1.X quang ngực Xquang Trước Sau Sau Sau can thiệp tháng tháng tháng Chỉ số tim ngực (%) Tăng cstn (có/khơng) Phổi sáng Phổi đậm Cung ĐMP phồng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 4.2 Siêu âm tim 4.2.1 Hệ động mạch vành Chỉ số ĐMV Kết Số lượng đường rò Vị trí xuất phát Vị trí nơi đổ Đường kính gốc ĐMV rò (mm) Đường kính lỗ rò (mm) Chiều shunt qua đường rò Chênh áp TĐ qua đường rò (mmHg) 4.2.2 Các số siêu âm khác Trước Sau Sau Sau Sau can ngày tháng tháng tháng thiệp Nhĩ trái (mm) ĐMC (mm) Dd (mm ) Ds (mm) EF (%) Thất phải ĐMP (mm) ĐK gốc ĐMV rò Shunt tồn lưu HoP Nhẹ Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Trung bình Nặng HoC Nhẹ Trung bình Nặng HoHL Nhẹ Trung bình Nặng HoBL Nhẹ Trung bình Nặng 4.3 Điện Tim Các thông số Trước Sau Sau Sau can thiệp tháng tháng tháng Trục điện Trung gian tim Trục phải Trục trái Nhịp tim Nhịp xoang Ngoại tâm thu nhĩ Ngoại tâm thu thất Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Tăng Thất trái gánh Thất phải Nhĩ trái Nhĩ phải Rối loạn dẫn truyền Block nhánh phải Block nhánh trái Block nhánh Thiếu máu tim(có/ko) 4.4.Thơng tim chụp mạch vành: Thơng số chụp mạch Kết Số lượng đường rò: Vị trí xuất phát Vị trí nơi đổ Đường kính gốc ĐMV rò (mm) Kích thước lỗ rò (mm) 5.THƠNG TIN THỦ THUẬT 5.1 Thành cơng: Có □ 5.2 Can thiệp lại: - Nguyên nhân: - Thời gian can thiệp lại: - Phương thức can thiệp lại 5.3 Shunt tồn lưu sau đóng : Khơng □ Có □ Khơng □ Có □ Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN Không □ http://lrc.tnu.edu.vn 5.4 Loại dụng cụ sử dụng: (1) ASO (2) ADO (3) COIL (4) PLUG (5) Dụng cụ khác 5.5 Số lượng dụng cụ sử dụng: 5.6 Các biến chứng: (1) Tuột dụng cụ (2) Loạn nhịp tim (3) Thiếu máu tim (4) Nhiễm trùng: (5) Khác: Ngày……tháng…… năm 20……… Bác sĩ Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... trẻ bị bệnh rò động mạch vành Bệnh viện Nhi Trung ương Đánh giá kết điều trị đóng rò động mạch vành dụng cụ qua da trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Đại cương rò ĐMV 1.1.1... thiệp qua da lựa chọn điều trị đóng rò động mạch vành [31], [38], [40], [52] Tại Việt Nam có số nghiên cứu đánh giá kết điều trị rò động mạch vành can thiệp qua da nhi n nghiên cứu thực trẻ lớn... mạc nhi m khuẩn, suy tim, vỡ phình động mạch, đột tử, đa số bệnh nhân triệu chứng Từ trước đến phẫu thuật phương pháp điều trị kinh điển cho bệnh rò động mạch vành Can thiệp đóng rò động mạch vành
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả điều trị đóng rò động mạch vành bằng dụng cụ qua da ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương , Kết quả điều trị đóng rò động mạch vành bằng dụng cụ qua da ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn