Nghiên cứu tình trạng nhiễm HBV ở người mẹ mang thai lây nhiễm sang con và đáp ứng miễn dịch ở trẻ em sau tiêm vắc xin viêm gan b tại huyện định hóa, thái nguyên

258 1 0
  • Loading ...
1/258 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 19:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NƠNG THỊ TUYẾN NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM HBV Ở NGƯỜI MẸ MANG THAI LÂY NHIỄM SANG CON VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Ở TRẺ EM SAU TIÊM VẮC XIN VIÊM GAN B TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA THÁI NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC THÁI NGUYÊN - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NÔNG THỊ TUYẾN NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM HBV Ở NGƯỜI MẸ MANG THAI LÂY NHIỄM SANG CON VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Ở TRẺ EM SAU TIÊM VẮC XIN VIÊM GAN B TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội tiêu hóa Mã số: 62.72.01.43 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS DƯƠNG HỒNG THÁI PGS.TS TRẦN VIỆT TÚ THÁI NGUYÊN - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng năm 2020 Tác giả luận án Nông Thị Tuyến LỜI CẢM ƠN Để có kết ngày hôm nay, xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng, Khoa, Bộ môn đặc biệt thầy giáo, cô giáo Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, trang bị cho kiến thức, tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành Luận án Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới PGS.TS Dương Hồng Thái PGS.TS Trần Việt Tú, người thầy dành nhiều thời gian hướng dẫn, tận tình bảo định hướng cho tơi suốt q trình nghiên cứu để hồn thành Luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng ban Bộ mơn cán giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình thực nghiên cứu Luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Định Hóa, Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Định Hóa 24 Trạm Y tế xã, thị trấn huyện Định Hóa tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi q trình thực nghiên cứu địa phương để có kết nghiên cứu Luận án Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, người bạn thân thiết ln giúp đỡ, động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn thời gian tơi học tập để hồn thành khóa học Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2020 Tác giả luận án Nông Thị Tuyến DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ALT : Alanine aminotransferase Anti-HBe : Antibody against HBeAg (Kháng thể kháng kháng nguyên e virus viêm gan B) Anti-HBs : Antibody against HBsAg (Kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B) ARN : Ribonucleic acid AST : Aspartate aminotransferase CAH : Chronic active hepatitis: viêm gan mạn tính hoạt động cccDNA : Covalently closed circular DNA CHB : Chronic hepatitis B: viêm gan virus B mạn CPH : Chronic persistent hepatitis: viêm gan tồn mạn tính CTTCMR : Chương trình tiêm chủng mở rộng DNA DPT ván) : Deoxyribonucleic acid : Diphtheria – Pertussis – Tetanus (Vắc xin Bạch hầu – Ho gà – Uốn ĐƯMD : Đáp ứng miễn dịch ĐH : Đại học ECLISA : Electro Chemi Luminescence Immuno Assay (Kỹ thuật điện hóa phát quang) ELISA men) : Enzyme Linked Immunosorbent Assay (Kỹ thuật miễn dịch gắn EPI : Expanded Program on Immunization (Chương trình tiêm chủng mở rộng) GAVI : Global Alliance for vaccines and Immunization (Hiệp hội tiêm chủng tồn cầu) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn HAV : Hepatitis A virus: (Virus viêm gan A) Hb : Hemoglobin Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn HBcAb gan B) : Hepatitis B core antibody (Kháng thể kháng nhân virus viêm HBeAb : Hepatitis B e antibody: kháng thể kháng e virus viêm gan B HBeAg : Hepatitis B e antigen: kháng nguyên e virus viêm gan B HBIG HBsAb : Globulin miễn dịch kháng virus viêm gan B : Hepatitis B surface antibody (Kháng thể kháng bề mặt virus viêm gan B) HBsAg B) : Hepatitis B surface antigen (Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan HBV : Hepatitis B virus (Virus viêm gan B) HCC : Ung thư biểu mô tế bào gan HCV : Hepatitis C virus (Virus viêm gan C) HIV : Human Immunodeficiency virus (Vi rút HIV) KN : Kháng nguyên KT : Kháng thể LMV : Lamivudine (Là loại thuốc kháng vi rút) LDT : Telbivudine (Là loại thuốc kháng vi rút) OR : Odds Ratio (Tỷ suất chênh) PCR : Polymerase Chain Reaction (Phản ứng chuỗi polymerase, phản ứng khuếch đại gen) PNCT : Phụ nữ có thai PVST : Xét nghiệm huyết sau tiêm chủng RBC : Hồng cầu TCYTTG (WHO): Tổ chức Y tế giới TDF : Tenofovir disoproxil fumarate (Là loại thuốc kháng vi rút) THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TSM : Tầng sinh mơn TTKSPNBT: Trung tâm kiểm sốt phòng ngừa bệnh tật Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ULN : Upper limit of normal (Trên giới hạn bình thường) VGB : Viêm gan B VGVR : Viêm gan vi rút WBC : Bạch cầu Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Đại cương vi rút viêm gan B3 1.2 Lây truyền vi rút viêm gan B 1.3.Triệu chứng bệnh viêm gan B 14 1.4 Viêm gan vi rút B, thai nghén trẻ sơ sinh 20 1.5 Vắc xin viêm gan B 23 1.6 Đáp ứng miễn dịch trẻ em tuổi sau tiêm vắc xin viêm gan B 26 1.7 Hiệu tiêm phòng vắc xin viêm gan B rộng rãi chương trình tiêm chủng mở rộng 35 1.8 Chỉ định chống định vắc xin tiêm phòng viêm gan B Việt Nam 37 1.9 Những nghiên cứu nhiễm vi rút viêm gan B phụ nữ có thai giới Việt Nam 38 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Đối tượng nghiên cứu 41 2.2 Phương pháp nghiên cứu 43 2.3 Các bước tiến hành nghiên cứu 44 2.4 Các biến số, số nghiên cứu phương pháp thu thập số liệu 47 2.5 Các kỹ thuật áp dụng nghiên cứu 51 2.6 Định nghĩa biến số nghiên cứu 61 2.7 Vật liệu nghiên cứu 62 2.8 Đạo đức nghiên cứu 63 2.9 Hạn chế luận án 64 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65 3.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 65 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.2 Tình trạng nhiễm HBV phụ nữ mang thai huyện Định Hóa, Thái Nguyên 69 3.3 Xác định tỷ lệ HBsAg(+) trẻ có mẹ mang HBsAg huyện Định Hóa Thái Nguyên 72 3.4 Đáp ứng miễn dịch sau tiêm vắc xin HBV trẻ sinh từ bà mẹ có HBsAg (+) 75 Chương 4: BÀN LUẬN 85 4.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 85 4.2 Xác định tình trạng nhiễm HBV người mẹ mang thai huyện Định Hóa - Thái Nguyên 91 4.3 Xác định tình trạng lây nhiễm HBV từ mẹ mang thai có HBsAg(+) sang huyện Định Hóa - Thái Nguyên 97 4.4 Đánh giá hiệu vắc xin viêm gan B trẻ tuổi có mẹ mang HBsAg(+) 105 KẾT LUẬN 123 KHUYẾN NGHỊ 125 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 126 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục Phụ lục Phụ lục Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Association for the Study of Liver Diseases AASLD guidelines for Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn treatment of chronic hepatitis B", Hepatology, 63(1), pp 261-83 PubMed 26566064 103 Terrault N A., Lok A S F., McMahon B J et al (2018), "Update on Prevention, Diagnosis, andTreatment of Chronic Hepatitis B:AASLD 2018 Hepatitis B Guidance", Hepatology, 67(NO 4) pp 1560-1599 PubMed 29405329 104 Tse K., Siu S L., Yip K T et al (2006), "Immuno-prophylaxis of babies borne to hepatitis B carrier mothers", Hong Kong Med J, 12(5), pp 368 - 374 PubMed 17028357 105 Umar M., Hamama T B., Umar S and Khan H A (2013), "HBV Perinatal Transmission", Int J Hepatol, 2013(875791), pp 1-8 PubMed 23738081 106 Van Zonneveld M., Van Nunen A B., Niesters H G et al (2003), "Lamivudine treatment during pregnancy to prevent perinatal transmission of hepatitis B virus infection", J Viral Hepat , 10(4), pp 294-297 PubMed 12823596 107 Viral Hepatitis Prevention Board (2006), "Scientific evidence of control and prevention of perinatal HBV transmission through immunisation", Istanbul, Turkey, pp 1-16 http://www.vhpb.org/files/html/Meetings_and_publications/Viral_Hepa titis_Newsletters/VH15n1.pdf 108 Wang C., Wang C., Jia Z F et al (2016), "Protective effect of an improved immunization practice of mother-to-infant transmission of hepatitis B virus and risk factors associated with immunoprophylaxis failure", Medicine (Baltimore) , 95(34), pp e4390 PubMed 27559947 109 Wang K S., Lacaze T., Raju T N K et al (2017), "Elimination of Perinatal Hepatitis B: Providing the First Vaccine Dose Within 24 Hours of Birth", Pediatrics, 140(3), pp 1-5 PubMed 28847980 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 110 Wang T., Wang M., Duan G et al (2015), "Discrepancy in impact of maternal milk on vertical transmission between Hepatitis B virus and Human cytomegalovirus", Int J Infect Dis, 37, pp 1-5 PubMed 26072037 111 Wen W H., Chang M H., and Chen H L (2013), "Reply to: Motherto-infant transmission of hepatitis B virus infection: Significance of maternal viral load and strategies for intervention", Journal of Hepatology, 59 (2), pp 401 PubMed 23665186 112 WHO (2002), "Hepatitis B", WHO/CDS/CSR/LYO, 2, pp 1-76 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67746 113 WHO (2006), Viral Hepatitis in Prevention and control of peninatal hepatitis B virus transsmision in the WHO European Region, Istabul, Turkey http://www.vhpb.org/files/html/Meetings_and_publications/Premeeting_documents/ISTPreMeetDoc.pdf 114 WHO (2009), "Review of Expanded Program of Immunization Vietnam 2009" http://www.un.org.vn/en/publications/doc_details/112-review- of-expanded-program-of-immunization-vietnam-2009.html 115 WHO (2015), Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection Geneva: World Health Organization PubMed 26225396 116 WHO (2018), "Implementation of hepatitis B birth dose vaccination – worldwide, 2016", Wkly Epidemiol Rec, 93(7), pp 61-72 PubMed 29450989 117 WHO/V&B (2001), " Introduction of hepatitis B vaccine into childhood immunization services", World Health Organization http://www.who.int/iris/handle/10665/66957 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 118 Wiseman E., Fraser M A., Holden S et al (2009), "Perinatal transmission of hepatitis B virus: an Australian experience", Med J Aust 190 (9), pp 489-492 PubMed 19413519 119 Wong G L H., Wong V W S and Chan H L Y (2016), "Virus and Host Testing to Manage Chronic Hepatitis B", Clin Infect Dis, 62(4), pp S298-S305 PubMed 27190319 120 Xu D Z., Yan Y P., Choi B C et al (2002), "Risk factors and mechanism of transplacental transmission of hepatitis B virus: a casecontrol study", Jounal of Medicine Virology, 67(1), pp 20-26 PubMed 11920813 121 Yi P., Chen R., Huang Y et al (2016), "Management of mother-tochild transmission of hepatitis B virus: Propositions and challenges", J Clin Virol, 77, pp 32-39 PubMed 26895227 122 Young M D., Gooch W M., Zuckerman A J et al (2001), "Comparison of a triple antigen and single antigen recombinant vaccine for adult hepatitis B vaccination", J.Med.Virol, 64(3), pp 290-298 PubMed 11424117 123 Yu M., Jiang Q., Gu X et al (2013), "Correlation between Vertical Transmission of Hepatitis B Virus and the Expression of HBsAg in Ovarian Follicles and Placenta", Plos One, 8(1), pp e54246 PubMed 23382883 124 Zanetti A R., Mariano A., Romano L et al (2005), "Long-term immunogenicity of hepatitis B vaccination and policy for booster: an Italian multicentre study", Lancet, 366(9494), pp 1379–1384 PubMed 16226616 125 Zhang L., Gui X., Wang B et al (2013), "A study of immunoprophylaxis failure and risk factors of hepatitis B virus mother- Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn to-infant transmission.", Eur J Pediatr, 173(9), pp 1161-1168 PubMed 24699981 126 Zhang L., Gui X E., Teter C et al (2014), "Effects of hepatitis B immunization on prevention of mother-to-infant transmission of hepatitis B virus and on the immune response of infants towards hepatitis B vaccine", Vaccine, 32(46), pp 6091-6097 PubMed 25240752 127 Zhang L., Gui X E., Wang B et al (2016), "Serological positive markers of hepatitis B virus in femoral venous blood or umbilical cord blood should not be evidence of in-utero infection among neonates", BMC Infect Dis, 16(1), pp 1-9 PubMed 27515176 128 Zhang S L., Yue Y F., Bai G Q et al (2004), "Mechanism of intrauterine infection of hepatitis B virus", World J Gastroenterol, 10(3), pp 437-438 PubMed 14760774 129 Zhu Y Y., Mao Y Z., Wu W L et al (2010), "Does hepatitis B virus prenatal transmission result in postnatal immunoprophylaxis failure", Clin Vaccine Immunol, 17(12), pp 1836-1841 PubMed 20943880 130 Zou H., Chen Y., Duan Z., and Zhang H (2011), "Protective Effect of Hepatitis B Vaccine Combined with Two-Dose Hepatitis B Immunoglobulin on Infants Born to HBsAg-Positive Mothers", Plos one, 6(10), p e26748 PubMed 22053208 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Phụ lục Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn BỆNH ÁN LÂM SÀNG CỦA CẶP MẸ CON THAM GIA NGHIÊN CỨU Thông tin nghiên cứu viên địa điểm nghiên cứu Mã số BA Ngày làm: Cơ sở NC: NCV Họ tên Ngày/ tháng /năm bắt đầu tham gia NC Ngày/ tháng /năm kết thúc tham gia NC Thông tin thai phụ Họ tên: Ngày tháng năm sinh: Tuổi: Nghề nghiệp: Dân tộc: Học vấn: Địa liên lạc: Vào viện: Ngày tháng năm Địa nơi Địa nơi công tác ĐT NR ĐT DĐ Có thai lần Sinh lần thứ thứ Họ tên người thân ( mối quan hệ với ĐT) Địa liên lạc Địa nơi Địa nơi công tác ĐTDĐ Tiền sử VGVR B Phát HBsAg (+) từ bao giờ: Trước có thai (Thời điểm phát HBsAg (+) lần đầu) Lần thai Đã XN HBsAg lần: Số lần: Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Kết quả: Kết quả: Đã điều trị viêm gan B chưa? Đã điều trị Chưa điều trị Không rõ Thời gian điều trị bao lâu? Số năm điều trị: Thời gian từ lần cuối dùng thuốc đến Đã bị viêm gan (vàng mắt, vàng da, mệt mỏi, tiểu sẫm màu … lần chưa? Số tháng, năm đến thời điểm NC: Có Không Không rõ Bị viêm gan lần? Vào thời gian nào? Số lần: Năm bị viêm gan: Đã xét nghiệm men gan lần chưa? Có Chưa Khơng biết Số lần xét nghiệm men gan (Có chứng minh Kết quả: kèm) Trong gia đình có mang VRVGB khơng? Có Ai người mắc VGVRB: Tiền sử mắc bệnh khác ? Khơng Khơng rõ Nếu có, ghi cụ thể: CóKhơng Nếu có nêu rõ: bệnh, nơi thời gian chẩn đoán, thuốc điều trị… Tiền sử phẫu thuật Có Khơng Khơng rõ Tiền sử truyền máu Có Khơng Khơng rõ Tiền sử sản khoa: Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn TS số lần mổ đẻ TS số lần forcep/giác hút TS số lần đẻ thường Tiền sử xét nghiệm VGB lần sinh Có Khơng trước Số lần Có lần sau sinh bị vàng mắt, vàng Có da khơng? Số lần: Khơng rõ Kết quả: Khơng Khơng rõ Thời gian: Con đầu (nếu có) BN có Có tiêm phòng VGB khơng? Số mũi tiêm( có) Tình trạng HBsAg cháu Có Khơng Khơng rõ Khơng Khơng rõ Con thứ (nếu có) BN có tiêm Có Khơng Khơng rõ Có Khơng Khơng rõ Con thứ (nếu có) BN có tiêm Có Khơng Khơng rõ Khơng Khơng rõ phòng VGB khơng? Số mũi tiêm( có) Tình trạng HBsAg cháu phòng VGB khơng? Số mũi tiêm( có) Có Tình trạng HBsAg cháu Khám lâm sàng: Tuổi thai: Số tuần: Cân nặng Số cân nặng tăng so với trước……kg Chiều cao HA Cao tử cung Vòng bụng Triệu chứng năng: Mệt mỏi: Có Khơng Chán ăn: Có Khơng Ngủ kém: Có Khơng Đau hạ sườn phải: Có Khơng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Buồn nôn: Có Khơng Đau mỏi khớp: Có Khơng Tiêu chảy: Có Khơng Tiểu sẫm màu: Có Khơng Sốt nhẹ: Có Khơng Các triệu chứng khác (Ghi rõ, có): Triệu chứng thực thể: Gan to: Có Khơng Có Khơng Có Khơng Có Khơng Có Khơng Có Khơng Nếu có ghi rõ kích thước: Lách to: Nếu có ghi rõ kích thước: Vàng da vàng mắt: Nếu có ghi rõ mức độ: Phù: Vị trí phù (nếu có): Xuất huyết da: Nếu có ghi rõ mức độ, vị trí: Sao mạch: : HC thiếu máu (Da xanh, niêm mạc nhơt): Có Khơng Các triệu chứng thực thể khác (Ghi rõ, có): Các xét nghiệm cận lâm sàng (bản photo): Xét nghiệm mẹ: Tên xét nghiệm Kết quả: Hồng cầu (1012/L) Tiểu cầu (109/L) Hemoglobin (g/l) AST (U/L-370C) Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ALT (U/L-370C) Bilirubin TP (mmol/L) Bilirubin TT (mmol/L) Creatinin (mmol/l) Thời gian Prothrombin (giây) Tỷ lệ Prothrombin (%) Protein máu (g/l) Albumin máu (g/l) Creatinin (mmol/l) HBsAg(tets nhanh) Anti HIV: Anti HCV: HBsAg(ELISA): HBeAg( test nhanh) Đo tải lượng vi rút: (copies) Siêu âm gan mật Xét nghiệm con: HBsAg(ELISA) máu cuống rốn lúc sơ sinh HBsAg(ELISA) máu tĩnh mạch lúc tháng tuổi Anti HBs (mIU/ml) lúc tháng tuổi Diễn biến chuyển cách đẻ: Chuyển tuần thứ thai kỳ? Thời gian chuyển (giờ) Diễn biến chuyển dạ: - Bình thường (khơng có cố) - Có cố (mơ tả cố) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn + Suy thai + Vỡ ối sớm + Biểu khác Diễn biến đẻ: - Đẻ thường - Đẻ can thiệp sản khoa( forcep, giác hút, cắt tầng sinh môn…) - Mổ đẻ: - Mổ cấp cứu (lý do) - Mổ phiên (lý do) Tình trạng trẻ lúc sinh: - Bình thường (Chỉ số Apga) - Bất thường ( mô tả cụ thể) +……… Khám trẻ lần đầu lúc sơ sinh: Họ tên trẻ Tuổi Họ tên mẹ Thời gian khám BS khám Lâm sàng: Cân nặng sơ sinh: Chiều cao Vàng da: Có Khơng Vàng mắt: Có Khơng Gan to: Có Khơng Lách to: Có Khơng Các phận khác: Có Khơng Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Xét nghiệm HBsAg (ELISA) máu cuống rốn Kết quả: + Thời gian tiêm vắc xin viêm gan B sơ Dưới 24 giờ: Trên 24 giờ: sinh: Khám trẻ lần thứ lúc trẻ tháng tuổi: Họ tên trẻ Tuổi Thời gian khám Lâm sàng: Cân nặng sơ sinh: Chiều cao Vàng da: Có Khơng Vàng mắt: Có Khơng Gan to: Có Khơng Lách to: Có Khơng Các phận khác: Có Khơng Xét nghiệm HBsAg (ELISA) máu tĩnh Kết quả: mạch: Xét nghiệm anti HBs (Điện hóa phát quang) (mIU/ml): Thời gian tiêm vắc xin Quinvaxem + Kết quả: Mũi 1: Đúng lịch Không lịch Mũi 2: Đúng lịch Không lịch Mũi 3: Đúng lịch Khơng lịch Phụ lục Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn CÔNG HÒA XA HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc ĐƠN XIN THU THẬP SỐ LIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Kính gửi: - Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; - Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Định Hóa, tỉnh Thái Ngun Tên tơi là: Nơng Thị Tuyến Ngày sinh: 26/3/1976 Đơn vị công tác Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên Là NCS chuyên ngành Nội tiêu hóa Mã số: 62.72.01.43, khóa 10, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên Tôi viết đơn xin trình bày việc sau: Tơi công nhận nghiên cứu sinh theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHTN ngày 28 tháng năm 2014 Giám đốc Đại học Thái Nguyên Tôi bắt đầu nghiên cứu luận án tiến sĩ với tên đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ mang HBsAg người mẹ mang thai lây nhiễm sang đáp ứng miễn dịch trẻ sau tiêm vắc xin viêm gan B huyện Định Hóa – Thái Nguyên”, tháng năm 2015 đến tháng 12 năm 2017, nên toàn bệnh nhân đề tài nghiên cứu luận án thực huyện Định Hóa tỉnh Thái Ngun Vì tơi viết đơn kính mong Ban Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Định Hóa, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Định Hóa cho phép tơi thu thập số liệu sản phụ nhiễm HBV sinh bệnh viện Đa khoa Định Hóa theo dõi đáp ứng miễn dịch họ vòng tháng sau sinh, địa bàn huyện huyện Định Hóa Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày Bệnh viện Đa khoa Định Hóa tháng Trung tâm Y tế Định Hóa năm 2015 Người viết đơn Nông Thị Tuyến Phụ lục Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐƠN XIN TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHIÊN CỨU Họ tên đối tượng: …………………………………Tuổi:…… Địa nhà riêng:………………………………………………… Điện thoại nhà riêng: Di động: Sau nghe bác sĩ thông báo mục đích, quyền lợi, nghĩa vụ chi tiết nghiên cứu liên quan đến đối tượng tham gia vào nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ mang HBsAg người mẹ mang thai lây nhiễm sang đáp ứng miễn dịch trẻ sau tiêm vắc xin viêm gan B huyện Định Hóa – Thái Ngun” Tơi (hoặc người đại diện gia đình) đồng ý tình nguyện tham gia vào nghiên cứu Tơi xin tuân thủ quy định nghiên cứu Định Hóa, ngày ….tháng… năm…… Họ tên người làm chứng Họ tên đối tượng ( Ký ghi rõ họ tên) ( Ký ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn .. .B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NƠNG THỊ TUYẾN NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM HBV Ở NGƯỜI MẸ MANG THAI LÂY NHIỄM SANG CON VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Ở TRẺ EM SAU TIÊM VẮC XIN VIÊM GAN B TẠI... 6/2017) Xác định tình trạng lây nhiễm HBV từ mẹ mang thai có HBsAg(+) sang huyện Định Hóa - Thái Nguyên Đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm vắc xin Gene HBvax Quinvaxem trẻ sinh từ b mẹ mang HBsAg... nhiễm sang đáp ứng miễn dịch trẻ em sau tiêm vắc xin viêm gan B huyện Định Hóa – Thái Nguyên với mục tiêu: Xác định tình trạng nhiễm HBV người mẹ mang thai huyện Định Hóa - Thái Nguyên (4/2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình trạng nhiễm HBV ở người mẹ mang thai lây nhiễm sang con và đáp ứng miễn dịch ở trẻ em sau tiêm vắc xin viêm gan b tại huyện định hóa, thái nguyên , Nghiên cứu tình trạng nhiễm HBV ở người mẹ mang thai lây nhiễm sang con và đáp ứng miễn dịch ở trẻ em sau tiêm vắc xin viêm gan b tại huyện định hóa, thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn