Sử dụng bài tập tình huống trong dạy học sinh học vi sinh vật cho học sinh trung học phổ thông huyện na rì, tỉnh bắc kạn

129 2 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 19:57

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NÔNG THỊ THƠI SỬ DỤNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC SINH HỌC VI SINH VẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NƠNG THỊ THƠI SỬ DỤNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC SINH HỌC VI SINH VẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN Ngành: Lý luận Phương pháp dạy học môn Sinh học Mã ngành: 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Hằng THÁI NGUYÊN - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn TS Nguyễn Thị Hằng Các số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm kết nghiên cứu luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nông Thị Thơi LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu, hoàn thiện luận văn, bên cạnh nỗ lực thân, có hướng dẫn nhiệt tình thầy cô, động viên, ủng hộ đồng nghiệp, gia đình bạn bè Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Thị Hằng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn; Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, thầy cô Khoa Sinh học trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu; Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, giáo viên, học sinh trường THPT Na Rì- tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho tơi q trình thực luận văn; Xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè hỗ trợ, động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập hoàn thiện đề tài Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nông Thị Thơi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lí lựa chọn đề tài 1.1 Xuất phát từ yêu cầu đổi giáo dục trường phổ thông .1 1.2 Xuất phát từ đặc điểm tập tình dạy học .2 1.3 Xuất phát từ đặc điểm dạy học Sinh học vi sinh vật trường THPT 1.4 Xuất phát từ thực trạng giáo dục tỉnh Bắc Kạn .3 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, khách thể nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nội dung nghiên cứu .5 Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .7 1.1 Tổng quan nghiên cứu tập tình .7 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Những vấn đề chung tập tình dạy học .10 1.2.1 Một số khái niệm 10 1.2.2 Đặc điểm tập tình .13 1.3 Dạy học sử dụng tập tình lực tự học 16 1.3.1 Dạy học sử dụng tập tình .16 1.3.2 Năng lực tự học .16 1.4 Thực trạng sử dụng tập tình dạy học trường THPT tỉnh Bắc Kạn 21 1.4.1 Khái quát điều tra thực trạng 21 1.4.2 Kết điều tra thực trạng 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 Chương 2: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC SINH HỌC VI SINH VẬT (SINH HỌC 10 - THPT) 31 2.1 Nội dung dạy học Sinh học vi sinh vật (Sinh học 10 - THPT) 31 2.1.1 Cấu trúc nội dung phần Sinh học vi sinh vật - Sinh học 10 THPT 31 2.1.2 Mục tiêu dạy học Sinh học Vi sinh vật - Sinh học 10 32 2.2 Thiết kế tập tình dạy học Sinh học vi sinh vật 33 2.2.1 Nguyên tắc thiết kế tập tình dạy học Sinh học vi sinh vật .33 2.2.2 Quy trình thiết kế tập tình .34 2.2.3 Một số tập tình hướng dẫn tự học dạy học phần Sinh học vi sinh vật - Sinh học 10 THPT thiết kế 38 2.3 Sử dụng tập tình dạy học Sinh học vi sinh vật .48 2.3.1 Biện pháp sử dụng tập tình có hiệu 48 2.3.2 Quy trình sử dụng tập tình dạy học Sinh học vi sinh vật 49 2.3.3 Ví dụ kế hoạch học Sinh học vi sinh vật sử dụng tập tình .51 2.4 Đánh giá lực tự học dạy học Sinh học vi sinh vật 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 63 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 63 3.2 Nội dung phương pháp thực nghiệm sư phạm 63 3.2.1 Nội dung thực nghiệm .63 3.2.2 Phương pháp thực nghiệm .63 3.3 Kết thực nghiệm sư phạm 64 3.3.1 Kết đánh giá lực tự học học sinh thông qua nhận thức kiến thức Sinh học vi sinh vật 64 3.3.2 Kết đánh giá lực tự học học sinh thông qua kĩ tự học 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .75 TÀI LIỆU THAM KHẢO .76 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Thứ tự Viết tắt Chữ viết đầy đủ BTTH Bài tập tình ĐC Đối chứng GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDPT Giáo dục phổ thông GV Giáo viên HS Học sinh PPDH Phương pháp dạy học SHVSV Sinh học vi sinh vật TN Thực nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Yêu cầu cần đạt lực tự học học sinh 17 Bảng 1.2 Nhận thức giáo viên tập tình sử dụng tập tình dạy học 23 Bảng 1.3 Thái độ học sinh hoạt động dạy học môn Sinh học (%) 27 Bảng 1.4 Ý thức học tập hoạt động học tập học sinh 28 Bảng 2.1 Mục tiêu dạy học Sinh học vi sinh vật trường THPT 32 Bảng 2.2 Một số tập tình dạy học Sinh học vi sinh vật 38 Bảng 2.3 Các mức độ nhận thức kiến thức Sinh học vi sinh vật 58 Bảng 2.4 Tiêu chí đánh giá kĩ năng lực tự học 60 Bảng 3.1 Tần suất mức độ nhận thức kiến thức qua kiểm tra 65 Bảng 3.2 Tần suất điểm kiểm tra 15 phút (f%) 66 Bảng 3.3 Kiểm định X điểm kiểm tra 15 phút 67 Bảng 3.4 Phân tích phương sai điểm kiểm tra 15 phút 68 Bảng 3.5 Tần suất điểm kiểm tra 45 phút (f%) 69 Bảng 3.6 Kiểm định X điểm kiểm tra 45 phút 70 Bảng 3.7 Phân tích phương sai điểm kiểm tra 45 phút 71 Bảng 3.8 Kết thực kĩ tự học lực tự học .72 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn BTTH 2: Người ta thường quảng cáo ti vi xà phòng thơm diệt 90% vi khuẩn Theo em thơng tin có khơng? Vì sao? BTTH Để bảo quản loại nông sản người nông dân thường sử dụng phương pháp phơi sấy khô Bạn Nga thắc mắc loại nơng sản phơi hoạc sấy khô lại để lâu vậy? Em giúp bạn Nga giải đáp thắc mắc nhé! BTTH 4: Vào ngày nắng nóng mẹ thường lấy chăn màn, quần áo phơi Bạn Chi tò muốn biết ngồi tác dụng làm khơ phơi nắng có có tác dụng khơng? Em giúp mẹ bạn Chi tìm lời giải cho câu hỏi Chi nhé! BTTH 5: Vào dịp tết để giữ cho thịt bảo quản lâu, gia đình bạn Quỳnh thường sử dụng phương pháp ướp muối Quỳnh thắc mắc ướp muối lại bảo quản thịt lâu hơn? Em giúp Quỳnh giải đáp thắc mắc nhé! - Phiếu học tập: Phiếu học tập Em quan sát đoạn hình ảnh số chất dinh dưỡng, đọc thông tin sách giáo khoa trang 105,106, để hoàn thành bảng sau: Nội dung Chất hữu Chất vơ Nhân tố sinh trưởng ví dụ Vai trò Phiếu học tập Em thảo luận nhóm (Quan sát hình ảnh phơng chiếu, đọc thông tin sách giáo khoa trang 106, với hiểu biết thực tế) để điền nội dung vào bảng sau(ghép số với chữ a,b,c,… để đáp án đúng): Nhóm…… 1: 5: a.Chứa Clo b.Chất oxi hóa mạnh 2: 6: c.Các hợp chất kim loại nặng d.Chứa Iốt 3: 7: e.Etanol g.thuốc kháng sinh 4: 8: Thời gian hoạt động nhóm phút Đáp án: 1-a; 2-e; 3-g; 4- b; 5-c; 6-a; 7-b; 8-d Phiếu học tập số 3: Thảo luận nhóm nhân tố vật lí ảnh hưởng tới sinh trưởng VSV Mỗi nhóm trình bày chế tác động ứng dụng nhân tố trả lời câu hỏi vận dụng (5 nhóm trình bày nhân tố, câu hỏi vận dụng ) Các yếu tố vật lí Cơ chế tác động Ứng dụng Câu hỏi vận dụng Nhiệt độ BTTH Độ ẩm BTTH pH BTTH Ánh sáng BTTH Áp suất thẩm thấu BTTH Học sinh: Nguyên liệu, dụng cụ làm sữa chua; Sản phẩm hộp sữa chua nhóm III Tiến trình hoạt động A Hoạt động khởi động GV: gọi đại diện nhóm lên nêu tóm tắt quy trình làm sữa chua GV kiểm tra sản phẩm thực hành làm sữa chua nhóm Chọn hộp sữa chua làm thành công hộp sữa chua làm chưa thành công HS nhận xét khác trạng thái, mùi vị hộp sữa chua trả lời : Tại lại có khác GV nêu lại BTTH trước: HS tiếp nhận BTTH, thảo luận nhóm kế hoạch giải BTTH B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động Tìm hiểu chất hóa học Nội dung cần đạt I Chất hóa học GV dẫn dắt: Nghiên cứu ảnh hưởng chất hóa học tới VSV, người ta chia chất hóa học thành nhóm: Chất dinh dưỡng (Chất cần thiết cho sinh trưởng VSV) chất ức chế sinh trưởng VSV GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK mục - SGK, Chất dinh dưỡng tìm thơng tin trả lời câu hỏi sau: - Là chất giúp - Chất dinh dưỡng gì? cho VSV đồng hoá & - Kể tên chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh tăng sinh khối thu trưởng phát triển vi sinh vật? NL HS: Trả lời Nội dung PHT số GV: kết luận Gv: Chia lớp thành nhóm HS hoạt động nhóm thảo luận nhanh, quan sát hình ảnh động, đọc thơng tin SGK lựa chọn nội Chất ức chế sinh dung hoàn thành PHT1 GV mời HS đọc lệnh PHT, yêu cầu HS thảo luận 3p, GV kết luận đưa đáp án - GV yêu cầu HS thực kế hoạch giải BTTH - HS tìm đọc thông tin chất ức chế sinh trưởng trưởng Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt - HS thảo luận nhóm: rửa rau sống sau rửa nên ngân rau sống nước muối pha lỗng 5- 10 phút? Hiện tượng hiểu nào? - Trong trình HS thảo luận nhóm, GV đến nhóm để hướng dẫn tìm phương án giải BTTH - Với hướng dẫn GV thảo luận nhóm, nhóm xác định Ngâm rau sống với nước muối (tức mơi trường ưu trương) vi sinh vật bị - Là chất làm vi nước gây co nguyên sinh vi sinh vật sinh vật không sinh không phân chia trưởng làm - Từ giải trên, HS kết luận chất ức chế chậm tốc độ sinh trưởng sinh trưởng vi sinh vật GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi sau: - Các hợp chất phênol, Theo em chất ức chế sinh trưởng gì? Hãy kể tên loại cồn, iơt, Clo, chất diệt khuẩn thường dùng bệnh viện, cloramin, hợp chất trường học gia đình mà em biết? Thời gian: phút kim loại nặng, HS: Thảo luận anđêhit, loại khí GV Mời cặp đơi đứng lên trả lời êtylen ôxi, GV: kết luận kháng GV chia lớp thành nhóm dùng y tế, chất sinh…thường GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm, quan sát hình thú y, cơng nghiệp thực ảnh cho biết sản phẩm có hình sau phẩm để ức chế thuộc chất ức chế sinh trưởng nào? sinh trưởng vi sinh HS hoạt động nhóm để hồn thành phiếu học tập vật thời gian phút (ghép số với chữ a,b,c,… - Cơ chế tác động: để đáp án đúng) + Chất ức chế không HS: Thảo luận nhóm chọn lọc : Làm biến tính GV: Kết luận(ND PHT số 2) Qua tập HS rút protein, hư hỏng màng Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt nhóm chất ức chế, chế tác động chúng sinh chất - GV yêu cầu HS thực kế hoạch giải BTTH + Chất ức chế chọn lọc - HS tìm đọc thông tin chất ức chế sinh trưởng xà (kháng sinh ) ức chế phòng tổng hợp thành phần - HS thảo luận nhóm: xà phòng thơm diệt 90% : thành TB, màng vi khuẩn hay không? sinh chất, protein, - Trong trình HS thảo luận nhóm, GV đến axitnucleic nhóm để hướng dẫn tìm phương án giải BTTH - Với hướng dẫn GV thảo luận nhóm, nhóm xác định được: Xà phòng khơng phải chất diệt khuẩn mà chi loại khuẩn nhờ bọt rửa vi sinh vật bị rửa trơi Do thơng tin quảng cáo mang tính chất quảng bá - Từ giải trên, HS kết luận chất ức chế sinh trưởng - GV chốt lại kiến thức Hoạt động Tìm hiểu u tố vật lí II Các yếu tố lí học GV: Ngồi chất hóa học có yếu tố ảnh Nhiệt độ hưởng đến sinh trưởng VSV? Độ ẩm GV: cho HS quan sát lại sản phẩm HS: lọ pH sữa chua Em dự đoán sinh trưởng vi ánh sáng khuẩn lactic có lọ sữa chua mà em làm Áp suất thẩm thấu: thời gian ngày khơng bảo quản Nội dung Phiếu học tập sao? Chịu ảnh hưởng nhân tố nào? HS:dự đoán GV: Kết luận: Các yếu tố vật lí ảnh hưởng đến sinh trưởng VSV GV chia lớp thành nhóm số Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Yêu cầu HS đọc thong tin SGK thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập số 3: Cách thực - Mỗi nhóm trình bày chế tác động ứng dụng nhân tố? (5 nhóm trình bày yếu tố) Trong yếu tố vật lí GV lồng ghép BTTH(BTTH 3,4,5) - Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, đưa câu hỏi cho nhóm trình bày HS: Thảo luận GV: kết luận đưa đáp án phiếu học tập số C Hoạt động luyện tập, vận dụng, mở rộng - GV hệ thống - Câu hỏi củng cố: Yêu cầu HS quan sát hình ảnh: Mứt mốc Bánh kẹo mốc Dựa vào nhu cầu độ ẩm giải thích mứt, bánh kẹo để lâu nấm, mốc xuất sớm vi khuẩn? Và thức ăn nhiều nước dễ bị nhiễm vi khuẩn? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Phân tích kết luận D Hoạt động giao nhiệm vụ nhà GV: đưa câu hỏi cuối học giao cho HS nhà: Em giải thích: Tại dưa cà muối, dưa muối, nem chua lại bảo quản tương đối lâu? - Về nhà xem lại quy trình lên men lactic thực muối dưa(thực nhà) Giờ sau nộp sản phẩm để chuẩn bị làm 28 thực hành: Quan sát số vi sinh vật HS làm việc cá nhân, nhà làm dưa muối GV kiểm tra sản phẩm HS vào tiết học sau Nội dung phiếu học tập số 1: Nội dung ví dụ Chất hữu Chất vơ Cacbonhidrat, lipit, Zn, Mo, Mn Nhân tố sinh trưởng Axitamin, vitamin protein Vai trò Cung cấp ngun Tham gia vào q trình - thiếu cho liệu xây dựng TB, thẩm thấu, hoạt hóa sinh trưởng VSV cung cấp lượng cho TB Enzim - Phân loại VSV + VSV khuyết dưỡng: Không tự tổng tổng hợp nhân tố sinh trưởng + VSV nguyên dưỡng: Tự tổng hợp nhân tố sinh trưởng Nội dung phiếu học tập số 3: Các yếu tố vật lí Nhiệt độ Cơ chế tác động - Nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng sinh hóa tế bào - Nhiệt độ cao làm biến tính loại protein, axit nucleic Độ ẩm -Nước dung môi chất khoáng -Nước yếu tố hoá học tham gia vào trình thuỷ phân chất pH Ảnh hưởng đến tính thấm màng, hoạt động chuyển hố vật chất tế bào, hoạt tính enzim, hình thành ATP … Ánh -Tác động đến sinh sản, tổng hợp sắc tố, sáng chuyển động hướng sáng … - Làm biến tính axit nucleic, ion hóa protein -> đột biến gây chết VSV Áp suất VSV môi trường ưu trương thẩm (nhiều đường, muối) thấu -> co nguyên sinh -> không phân chia Ứng dụng Câu hỏi vận dụng Đun sôi nước uống, BTTH nấu chín thức ăn, luộc, hấp, khử trùng dụng cụ y tế, bảo quản thức ăn tủ lạnh… Tạo độ ẩm phù hợp BTTH cho VSV có ích phát triển Phơi sấy khô nông thủy sản để bảo quản Muối chua rau quả, BTTH làm thịt chua, sữa chua… Tiêu diệt vsv tia tử ngoại, trị bệnh tia lase… BTTH Làm mứt, sirô, thực BTTH phẩm ướp muối để bảo quản… BÀI 30: CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUS TRONG TẾ BÀO CHỦ I Mục tiêu Kiến thức - Kể tên giai đoạn nhân lên virut - Trình bày đặc điểm giai đoạn nhân lên virut tế bào chủ - Phân biệt chu trình sinh tan tiềm tan - Xác định gen HIV, tế bào chủ virut HIV - Kể tên đường lây truyền HIV số biện pháp phòng ngừa - Phân tích giai đoạn phát triển bệnh AIDS - Đề xuất biện pháp ngăn ngừa bệnh HIV nói riêng virut nói chung Kĩ Rèn luyện kĩ hoạt động nhóm, giao tiếp, quan sát, phân tích, tổng hợp, phát hiện, đề xuất giải pháp, nêu vấn đề Thái độ: Có thái độ u thích tìm hiểu kiến thức sinh học Có ý thức tun truyền phòng tránh virut HIV bệnh virut gây ra, khơng kì thị với người bị nhiễm HIV Năng lực: Tự học, giải vấn đề, vận dụng kiến thức vào thực tiễn II Chuẩn bị Giáo viên - BTTH: BTTH 1: Khi tìm hiểu số bệnh thường gặp người: Cúm, đau mắt đỏ, đau đầu, đau bụng bạn Mạnh cho tác nhân virus gây Em có đồng ý với bạn Mạnh không? Hãy lập luận cho ý kiến BTTH 2: Trong lần gom rác, bác hàng xóm chẳng may bị kim tiêm chọc vào chân Bác lo lắng nghĩ bị nhiễm HIV Theo em, bác hàng xóm có bị nhiễm HIV không? Em đưa lời khuyên giúp bác hàng xóm nhé! BTTH 3: Bạn Chi tình cờ đọc thông tin mạng sau: HS Ngô Kiều Anh (lớp 7A, Trường THCS Diễn Kỷ- Nghệ An) bố mẹ bố mẹ bị nhiễm HIV Kiều Anh không bị nhiễm HIV sống với bà nội 80 tuổi Mất bố mẹ bị nhiễm HIV nên Kiều Anh mặc cảm hồn cảnh gia đình ảnh hưởng lớn tới kết học tập Bạn Chi thắc mắc Bố mẹ bị nhiễm HIV mà lại không mắc hội chứng Em giúp Chi giải đáp thắc mắc nhé! Nếu lớp em có bạn có hồn cảnh giống Kiều Anh em đưa lời khuyên để giúp cho Kiều Anh vững vàng sống? Phiếu học tập Phiếu học tập Em quan sát đoạn hình ảnh động, hình 30 đọc thông tin sách giáo khoa trang 119, lựa chọn nội dung để hoàn thành bảng sau: Thời gian hoạt động nhóm phút Các giai đoạn Hấp phụ Xâm nhập Sinh tổng hợp Lắp ráp Phóng thích Nội dung Phiếu học tập Em thảo luận nhóm (đọc thông tin sách giáo khoa trang 120, với hiểu biết thực tế) để điền nội dung vào bảng sau: Các giai đoạn phát triển hội chứng AIDS STT Các giai đoạn Biến đổi số Biểu Thời gian thể lượng tế bào limpho- T4 Sơ nhiễm (Cửa sổ) Thời khơng kì triệu chứng Thời kì biểu triệu chứng AIDS Học sinh: Tìm hiểu virút HIV III Tiến trình hoạt động A Hoạt động khởi động - GV giới thiệu BTTH HS tiếp nhận BTTH, thảo luận nhóm kế hoạch giải BTTH B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động Tìm hiểu Chu trình nhân lên Virut I Chu trình nhân lên GV yêu cầu HS đọc thơng tin SGK phần I virut quan sát hình 30: liệt kê giai đoạn nhân Nội dung PHT số lên vVR Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Chia lớp thành nhóm HS hoạt động nhóm thảo luận nhanh, quan sát hình ảnh động, đọc thơng tin SGK lựa chọn nội dung hoàn thành PHT1 GV mời HS đọc lệnh PHT, yêu cầu HS thảo luận 1p, sau GV gửi nhóm nội dung tương ứng ND chu trình yêu cầu HS lựa chọn ND lên bảng dán vào ô tương ứng với giai đoạn GV đưa đáp án yêu cầu HS trình bày GĐ  Câu hỏi mở rộng: ? Khi VR bám vào bề mặt TBC? ? Có phải tất virut xâm nhập vào tế bào phá vỡ tế bào để ạt chui ngồi (làm tan tế bào) khơng? GV đưa hình ảnh động cho HS quan sát YC HS khác biệt trả lời câu hỏi chu trình tan tiềm tan GV hướng dẫn HS nhà tìm hiểu VR giai đồn xâm nhập đưa toàn phần vỏ vào TBC? Hoạt động Tìm hiểu HIV/AIDS II HIV/AIDS : - GV nêu BTTH Khái niệm HIV : - HS thảo luận, phát vấn đề - Là virut gây suy giảm miễn - Sau thảo luận, gợi ý GV, dịch người HS rút kết luận virut HIV Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Gv dẫn dắt: Bây tìm hiểu loại VR cụ thể xem nhân lên VR TBC biểu nào? GV đưa hình VR HIV hỏi: Em cho biết:Tế bào chủ virut HIV tế bào nào? Bộ gen virut HIV?Vị trí đặc hiệu Ba đường lây truyền HIV: với tế bào chủ? HS trả lời + Qua đường máu GV: HIV gì? Tại HIV lại gây hội + Qua đường tình dục chứng suy giảm miễn dịch người? HS: + Qua mẹ truyền cho trả lời Ba giai đoạn phát triển GV cho HS thảo luận cặp đôi cho biết bệnh : đường lây truyền HIV biện pháp Nội dung PHT số phòng ngừa.Thời gian: phút Mời cặp đôi đứng lên trả lời Biện pháp phòng ngừa : Hiện chưa có văcxin GV chiếu hình đường lây nhiễm phòng thuốc chữa bệnh AIDS Do đó, cách phòng bệnh từ nên số biện pháp phòng ngừa Các giai đoạn lây nhiễm 3p: GV cho hữu hiệu có lối sống lành HS thảo luận nhóm để hồn thành PHT2 mạnh, vệ sinh y tế, loại trừ tệ giấy A0 GV hỗ trợ HS thảo luận nạn xã hội,… không nhắc HS đáp án Sau hết 3p GV cho HS đổi phiếu Hs theo chiều kim đồng hồ nhóm tiến hành chấm chéo bút đỏ 3p.GV có đưa hướng dẫn chấm điểm lên bảng(yêu cầu HS ghi tên nhóm chấm vào PHT) Sau chấm xong Gv yêu cầu nhóm Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt trả PHT theo chiều ngược kim đồng hồ treo sản phẩm vị trí nhóm Cho nhóm treo bảng cử đại diện nhóm chấm điểm trình bày lại trừ điểm nhóm bạn GV nêu số câu hỏi phụ: Nguy lây lan xã hội giai đoạn lớn nhất? Vì sao? (GĐ khơng triệu chứng thời gian dài mà người bệnh khơng có biểu bệnh) Kéo dài tuổi thọ người nhiễm HIV giai đoạn nào? Can thiệp nào? (can thiệp vào giai đoạn không biểu triệu chứng cách dùng thuốc) GV chốt lại kiến thức C Hoạt động luyện tập, vận dụng, mở rộng GV giới thiệu BTTH HS hoạt động theo nhóm để giải BTTH (GV lưu ý HS thực theo bước tiếp cận BTTH cách lập kế hoạch thực hiện; đọc tài liệu, ghi chép thông tin phân tích BTTH, lựa chọn phương án; Chọn phương án tối ưu để giải BTTH; Tổng hợp ý kiến để có kết luận, hồn thiện kiến thức, kĩ năng) D Hoạt động giao nhiệm vụ nhà Gv đưa câu hỏi cuối học giao cho HS nhà suy nghĩ tìm hiểu trả lời: Chúng ta phải đối xử với người bị nhiễm HIV? Theo em nên có hành động để virut không lan cộng đồng đặc biệt virut HIV? HS làm việc cá nhân, nhà làm vào GV kiểm tra BTVN HS vào tiết học sau Nội dung phiếu học tập số 1: Các giai đoạn Nội dung Hấp phụ Virut bám vào bề mặt tế bào chủ Xâm nhập Vật chất di truyền virut(AND ARN) đưa vào tế bào chủ Sinh tổng hợp -Vật chất di truyền virut hoạt động độc lập với gan tế bào chủ - Khi hệ gen virut hoạt động lấy nguyên liệu tế bào chủ để tạo nên axit nucleic protein riêng Lắp ráp Các thành phần virut tập hợp, xếp lại để tạo nên virut hồn chỉnh Phóng thích Virut phá vỡ tế bào để ạt chui Nội dung phiếu học tập số 2: STT Các giai đoạn Biểu ngồi thể Sơ nhiễm Khơng biểu (Cửa sổ) Biểu nhẹ Thời khơng kì Không biểu Biến đổi số Thời gian lượng tế bào limpho- T4 tuần - tháng Giảm nhẹ - 10 năm Giảm dần triệu bệnh chứng Thời kì biểu Biểu bệnh Ngắn triệu hội(tiêu chảy, viêm chứng AIDS da, viêm phổi…) Giảm mạnh ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NÔNG THỊ THƠI SỬ DỤNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC SINH HỌC VI SINH VẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN Ngành:... 2.1.2 Mục tiêu dạy học Sinh học Vi sinh vật - Sinh học 10 32 2.2 Thiết kế tập tình dạy học Sinh học vi sinh vật 33 2.2.1 Nguyên tắc thiết kế tập tình dạy học Sinh học vi sinh vật ... pháp sử dụng tập tình có hiệu 48 2.3.2 Quy trình sử dụng tập tình dạy học Sinh học vi sinh vật 49 2.3.3 Ví dụ kế hoạch học Sinh học vi sinh vật sử dụng tập tình .51 2.4 Đánh giá lực tự học dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng bài tập tình huống trong dạy học sinh học vi sinh vật cho học sinh trung học phổ thông huyện na rì, tỉnh bắc kạn , Sử dụng bài tập tình huống trong dạy học sinh học vi sinh vật cho học sinh trung học phổ thông huyện na rì, tỉnh bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn