TRẮC NGHIỆM ITC 102

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 18:16

TRẮC NGHIỆM ITC 102 TOPIACA CHƯƠNG TRÌNH BÀI LÀM TRẮC NGHIỆM ITC CHUẨN NHẤT CUA TOPICATRẮC NGHIỆM ITC 102 TRẮC NGHIỆM ITC 102 TRẮC NGHIỆM ITC 102 1KB Byte?Đáp án là: 1024 Bạn chọn cách muốn đánh số trang Slide?Đáp án là: Insert / Header & Footer chọn mục Slide Number Bạn chọn cách muốn ghi lại thơng tin thích cho Slide?Đáp án là: View / Notes Page Bạn có tài liệu tên congviec.docx muốn lưu lại tên congviec1.docx, bạn sử dụng chức nào?Đáp án là: Save as Biểu tượng cho phép bạn làm gì? Đáp án là: Phóng to, thu nhỏ tài liệu Biểu tượng cho phép bạn làm gì? Đáp án là: Thay đổi kiểu dáng (style) văn Biểu tượng gì? Đáp án là: Recycle Bin Bộ giao thức sử dụng Internet?Đáp án là: TCP/IP Cách tổ chức thư mục tệp tin theo hệ điều hành Windows KHÔNG cho phép điều nào?Đáp án là: Tạo tệp tin có chứa thư mục Cái sau KHƠNG phải dịch vụ tìm kiếm thông tin (Search engine)?Đáp án là: Apple Cấu trúc địa trang web: www.[tên miền].[mã tổ chức].[mã địa lý], phương án sau KHÔNG phải mã tổ chức cấu trúc tên miền?Đáp án là: gor Chế độ Slide Sorter dùng để làm gì?Đáp án là: Bố trí lại tồn Slide với tỉ lệ hình để dễ dàng thay đổi lại trật tự thuộc tính Slide Chọn câu để phân biệt phần mềm ứng dụng phần mềm hệ điều hành.Đáp án là: Phần mềm ứng dụng cần phần mềm hệ điều hành để chạy Chữ thường sử dụng để gán cho ổ đĩa mềm?Đáp án là: A Chương trình quản lý thư mục tệp tin Windows có tên gì?Đáp án là: Windows Explorer Công ty P thuê tầng 2, tòa nhà văn phòng để làm trụ sở Tại tầng, máy tính kết nối với thiết bị switch lớn đặt tầng cáp xoắn Ba thiết bị switch đặt ba tầng kết nối với cáp quang Đây loại mạng gì?Đáp án là: LAN Cơng ty Y có trụ sở Hà Nội, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh Để triển khai hệ thống thơng tin quản lý, công ty xây dựng hệ thống mạng máy tính có kết nối ba trụ sở Đây ví dụ loại mạng gì?Đáp án là: WAN Cửa sổ cho phép thay đổi kiểu bố cục Slide PowerPoint?Đáp án là: Layout Đâu KHÔNG phải thiết bị đầu vào?Đáp án là: Màn hình Đâu nhớ ngồi? Đáp án là: Đĩa cứng Đâu thiết bị vào?Đáp án là: Chuột Để chèn biểu đồ vào Slide ta làm nào?Đáp án là: Insert/ Chart Để chọn (bơi đen) tồn câu văn bạn phải làm gì?Đáp án là: Nhấn phím Ctrl nhấp chuột vào đâu câu Để chọn (bơi đen) tồn câu văn bạn phải làm gì?Đáp án là: Nhấn phím Ctrl nhấp chuột vào đâu câu Để điều chỉnh lề trang bạn sử dụng hộp thoại đây?Đáp án là: Page Setup Để giải nén thư mục/tệp tin bạn làm nào?Đáp án là: Click chuột phải vào thư mục / tệp tin chọn "Extract Here" Để chép đối tượng “kéo thả” bạn cần sử dụng phím đây?Đáp án là: Ctrl Để tạo thư mục hình desktop bạn chọn cách sau đây?Đáp án là: Click chuột phải → New → Folder Để thêm đầu trang chân trang Microsoft Word 2013 bạn chọn cách đây?Đáp án là: Insert/Header Insert/Footer Để xem tài liệu trước in ta chọn File/Print Preview nhấn tổ hợp phím nóng nào?Đáp án là: Ctrl + Alt + I Để xử lý tỉ lệnh tìm kiếm khoảng 24.000 Terabyte liệu người dùng tạo ngày (số liệu Eric Kuhn, CNN cung cấp năm 2009), Google dùng đến triệu máy chủ đặt trung tâm liệu khắp tồn cầu Các máy chủ có kết nối với Đây ví dụ loại mạng gì?Đáp án là: GAN Đĩa CD thơng thường có dung lượng khoảng bao nhiêu?Đáp án là: 650 MB Địa A$1 loại địa nào?Đáp án là: Địa hỗn hợp Địa A1 loại địa nào?Đáp án là: Địa tương đối Đường dẫn (Path) để:Đáp án là: vị trí file cấu trúc lưu trữ Đường tắt (shortcut) gì?Đáp án là: Là biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường sử dụng FTP giao thức:Đáp án là: truyền tải tệp Hãng mỹ phẩm BNICE có trụ sở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Bangkok (Thái Lan) Để triển khai hệ thống thông tin quản lý, hãng xây dựng hệ thống mạng máy tính có kết nối ba trụ sở Đáp án là: WAN Khi làm việc với cửa sổ Explore, biểu tượng sau KHÔNG nằm tiêu đề?Đáp án là: Biểu tượng di chuyển cửa sổ Khi máy tính bị điện, thơng tin RAM nào?Đáp án là: Bị hoàn toàn Khi nhiều User sử dụng hệ thống Windows 7, chọn phát biểu đúng.Đáp án : Khi User sử dụng, muốn User khác sử dụng hệ thống User thời cần Log Off LAN viết tắt cụm từ tiếng Anh nào?Đáp án là: Local Area Network Loại máy in sử dụng băng mực trình hoạt động?Đáp án là: Máy in kim Mạng không dây Wifi loại mạng:Đáp án là: cục (LAN) Microsoft PowerPoint Microsoft Office gì?Đáp án là: PowerPoint chương trình ứng dụng cho phép bạn tạo trình chiếu sinh động đầy màu sắc Mỗi trang tính Excel 2013 gồm cột, hàng?Đáp án là: 16,384 cột 1,048,576 hàng Mục đích chủ yếu sách an ninh thơng tin tổ chức gì?Đáp án là: Theo dõi kiểm sốt thơng tin, liệu quan trọng, nhạy cảm Ngồi chức tìm kiếm, Word cung cấp chức thay văn Bạn sử dụng tổ hợp phím muốn bật chức này?Đáp án : Ctrl + H Nhấn tổ hợp phím Ctrl+[ có tác dụng gì?Đáp án là: Giảm kích thước font chữ cỡ Nhấn tổ hợp phím Ctrl+] có tác dụng gì?Đáp án là: Tăng kích thước font chữ cỡ Phím tắt sử dụng để đóng cửa sổ?Đáp án là: Alt + F4 RAM viết tắt cụm từ tiếng Anh nào?Đáp án là: Random Access Memory ROM viết tắt cụm từ tiếng Anh nào?Đáp án là: Read Only Memory Slide Master PowerPoint để:Đáp án là: quy định định dạng chung Slide trình chiếu Sử dụng thao tác sau để đưa liệu từ Clipboard vị trí trỏ văn bản?Đáp án : Nhấp chuột vào biểu tượng cơng cụ chuẩn Tại văn phòng Cơng ty X có mười máy tính kết nối với nhau, đồng thời kết nối với máy in dùng chung Đây loại mạng gì?Đáp án : Mạng cục (LAN) Tên chương trình gì? Đáp án là: WordPad Theo mặc định, Microsoft Word 2013 lưu tài liệu bạn với phần mở rộng gì?Đáp án là: docx Theo phạm vi mạng máy tính phân chia thành loại?Đáp án là: Bốn Thiết bị modem làm nhiệm vụ:Đáp án là: chuyển tín hiệu số sang tín hiệu tương tự ngược lại Thiết bị gọi mainboard?Đáp án là: Bo mạch chủ Thiết bị thiết bị gì? Thiết bị thiết bị gì? Đáp án là: Bo mạch chủ Đáp án là: Case máy tính Thiết bị thiết bị gì? Đáp án là: CPU Tổ hợp phím cho phép bạn chuyển đầu tài liệu?Đáp án là: Ctrl+Home Trình duyệt web thường giao tiếp với máy chủ web việc sử dụng giao thức nào?Đáp án là: HTTP Trong Excel 2010, cột C xuất sau cột A do:Đáp án là: cột B bị ẩn Trong Excel muốn vẽ biểu đồ dạng mạng nhện có điểm đánh dấu giá trị liệu bạn sử dụng kiểu biểu đồ nào?Đáp án là: Rada Trong Excel phép toán có độ ưu tiên cao nhất?Đáp án là: % Trong Excel theo mặc định liệu số theo lề nào?Đáp án là: Phải Trong hệ điều hành Windows muốn thay đổi ảnh hình chọn phần Personalization?Đáp án là: Desktop Background Trong hệ điều hành Windows 7, muốn chọn tất đối tượng cửa sổ thư mục tại, ta dùng phím (tổ hợp phím) sau đây?Đáp án : Ctrl+A Trong hệ điều hành Windows 7, muốn khôi phục đối tượng xóa, ta mở cửa sổ Recycle Bin, chọn đối tượng muốn khôi phục bấm:Đáp án : phải chuột, chọn Restore Trong hệ điều hành Windows 7, hiển thị tên chương trình nằm cửa sổ gọi là:Đáp án là: tiêu đề (Title Bar) Trong hệ điều hành Windows 7, thao tác Drag and Drop (kéo thả chuột) sử dụng thực hiện:Đáp án là: di chuyển đối tượng đến vị trí Trong hệ điều hành Windows 7, thay đổi yếu tố tệp tin dẫn đến việc không mở tệp tin?Đáp án : Thay đổi phần mở rộng tệp tin Trong Microsoft Excel nhấn phím tab thực tác vụ đây?Đáp án là: Di chuyển trỏ ô sang phải cột Trong Microsoft Excel muốn vẽ biểu đồ dạng phân tán, so sánh liệu đôi bạn chọn loại biểu đồ đây?Đáp án là: XY Trong Microsoft Excel theo mặc định, liệu văn theo lề nào?Đáp án là: Trái Trong Microsoft Office 2013 bạn chọn cách để chèn ảnh từ tệp tin vào văn Word?Đáp án là: Insert / Picture Trong Microsoft PowerPoint 2013, bạn in tối đa Slide trang?Đáp án là: Trong Microsoft Word 2013 làm việc với bảng biểu trỏ nằm ô cuối hàng cuối nhấn phím Tab có chức gì?Đáp án : Thêm hàng Trong Microsoft Word, muốn chèn số trang tự động vào văn dùng thẻ Ribbon nào?Đáp án là: Insert Trong ô K7 bạn nhập công thức =LEFT("thang long",4) kết trả là?Đáp án là: than Trong Windows 7, sử dụng chương trình máy tính bỏ túi?Đáp án là: Calculator Trong Windows Explorer, chức biểu tượng gì? Đáp án là: Cho phép bạn chọn cách thư mục, tệp tin hiển thị Trong Word sử dụng công cụ Shapes để vẽ văn bản, muốn chọn nhiều nét vẽ khác nhấn chọn nét vẽ đồng thời nhấn phím:Đáp án là: Ctrl Trong Word muốn đánh số tự động đoạn văn phải chọn nút lệnh:Đáp án là: Numbering Trong Word muốn tách ô bảng liệu thành nhiều bạn chọn chức đây?Đáp án là: Split Cells Với Microsoft Word 2013 biểu tượng Undo nằm công cụ sau đây?Đáp án là: Thanh Quick Access Toolbar Với phiên Microsoft Office 2013 bạn chọn cách muốn tạo hiệu ứng cho Slide?Đáp án là: Animation Với phiên Microsoft Office 2013 cách dùng để thay đổi khoảng cách đoạn văn PowerPoint?Đáp án : Home / Paragraph / Line Spacing Với phiên Microsoft Office 2013 chọn mục thực đơn để thêm đầu trang chân trang cho Slide?Đáp án là: Insert / Header & Footer Với phiên Microsoft Office 2013 chọn mục thực đơn để thêm Slide vào trình chiếu?Đáp án là: Home / New Slide Windows Explorer KHÔNG cho phép bạn hiển thị tệp tin thư mục theo cách đây?Đáp án là: Date Yếu tố KHÔNG ảnh hưởng đến hiệu máy tính?Đáp án là: Kích thước máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM ITC 102, TRẮC NGHIỆM ITC 102

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn