Chăm sóc người cao tuổi vùng nông thôn theo chế độ bảo hiểm điều dưỡng ở nhật bản

127 5 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 16:16

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN MAI THỊ KHÁNH HUYỀN CHĂM SĨC NGƯỜI CAO TUỔI VÙNG NƠNG THƠN THEO CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM ĐIỀU DƯỠNG Ở NHẬT BẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÂU Á HỌC Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN MAI THỊ KHÁNH HUYỀN CHĂM SĨC NGƯỜI CAO TUỔI VÙNG NƠNG THƠN THEO CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM ĐIỀU DƯỠNG Ở NHẬT BẢN Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Châu Á học Mã số: 60 31 06 08 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Hải Linh Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tồn bộ Luận văn thạc sĩ tốt nghiệp chuyên ngành Châu Á học với đề tài “Chăm sóc người cao tuổi vùng nơng thơn theo Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng Nhật Bản” công trình nghiên cứu của riêng tơi, thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phan Hải Linh Mọi trích dẫn Luận văn đều được ghi nguồn đầy đủ, cụ thể Luận văn không trùng lặp với bất cứ nội dung luận văn công bố Tác giả Mai Thị Khánh Huyền LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn PGS.TS Phan Hải Linh tận tình hướng dẫn, chỉ bảo khích lệ, động viên em śt q trình thực hiện luận văn thạc sĩ với đề tài “Chăm sóc người cao tuổi vùng nông thôn theo Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng Nhật Bản” Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Bộ môn Nhật Bản học, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ dạy, quan tâm giúp đỡ em śt q trình học tập, nghiên cứu tạo điều kiện để em được có cơ hội được học tập giao lưu Nhật Bản Em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo trường Đại học Senshu (Nhật Bản), đặc biệt cô Baba Junko (馬馬馬馬) với thầy cô giáo Khoa khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Senshu chỉ dạy, quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện cho em śt thời gian em lưu học trường Ngồi ra, để thực đề tài này, em nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy Okuyama Shoji (馬馬馬馬), Giáo sư Đại học Kinh tế Tokyo, cũng tác giả của nhiều cơng trình nghiên cứu về vấn đề chăm sóc người cao tuổi khu vực nông thôn Nhật Bản thầy cũng người giúp đỡ em rất nhiều suốt trình thực điều tra thực tế làng Tozawa, tỉnh Yamagata Từ tận đáy lòng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè bên cạnh, ủng hộ động viên em śt q trình học tập Do trình độ hạn chế nên trình thực hiện nghiên cứu, chắc chắn luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cơ, anh chị bạn để luận văn được hoàn thiện hơn Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018 Mai Thị Khánh Huyền MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu .5 Lịch sử nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu nguồn tài liệu 11 Kết cấu luận văn 12 CHƯƠNG GIÀ HÓA DÂN SỐ VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM ĐIỀU DƯỠNG Ở NHẬT BẢN 14 1.1 Dân số già hoá dân số 15 1.2 Già hoá dân số khu vực nông thôn 23 1.2.1 Tình trạng già hố nơng thơn 23 1.2.2 Cuộc sống của người cao tuổi nhu cầu điều dưỡng nông thôn 26 1.3 Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng Nhật Bản .30 1.3.1 Chính sách phúc lợi dành cho người cao tuổi Nhật Bản trước năm 2000 30 1.3.2 Quá trình ban hành Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng năm 2000 .37 1.3.3 Nội dung của Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng .41 Tiểu kết 49 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP VỀ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI VÙNG NÔNG THÔN THEO CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM ĐIỀU DƯỠNG Ở NHẬT BẢN 50 2.1 Trường hợp làng Tozawa, huyện Mogami, tỉnh Yamagata .50 2.1.1 Khái quát về làng Tozawa 50 2.1.2 Quá trình triển khai Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng 53 2.1.3 Điều tra phỏng vấn về thực tế áp dụng Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng làng Tozawa 57 2.2 Trường hợp thị trấn Sanada, thành phố Ueda, tỉnh Nagano 67 2.2.1 Khái quát về thị trấn Sanada .67 2.2.2 Quá trình triển khai Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng 69 2.2.3 Điều tra phỏng vấn về thực tế áp dụng Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng thị trấn Sanada 71 Tiểu kết 76 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI VÙNG NÔNG THÔN THEO CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM ĐIỀU DƯỠNG Ở NHẬT BẢN 78 3.1 Đặc điểm dịch vụ chăm sóc người cao tuổi vùng nông thôn theo Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng 78 3.1.1 Chăm sóc người cao tuổi thiên vị giới tính gia đình 78 3.1.2 Tính theo mùa tính khu vực sử dụng dịch vụ điều dưỡng 80 3.1.3 Chăm sóc người già ảnh hưởng đến nơng nghiệp 81 3.1.4 Nhu cầu sử dụng dịch vụ nhân viên chăm sóc nhà dịch vụ chăm sóc thay 82 3.1.5 Những thay đổi sống của người cao tuổi người chăm sóc sau sử dụng dịch vụ điều dưỡng 83 3.2 Vấn đề tồn .83 3.2.1 Nhân lực ngành điều dưỡng .83 3.2.2 Chi phí sử dụng dịch vụ 87 3.2.3 Ngân sách chi trả xã hội 88 3.2.4 Giải pháp 88 3.3 Một vài gợi ý sách 91 Tiểu kết 95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 101 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Hệ thống an sinh xã hội Nhật Bản 31 Bảng 1.2: Các vấn đề của hệ thống phúc lợi y tế dành cho người cao tuổi Nhật Bản trước năm 2000 36 Bảng 1.3: Bảng so sánh sự khác biệt giữa chế độ trước năm 2000 Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng 40 Bảng 1.4: Cơ chế hoạt động của Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng 42 Bảng 2.1: Dân số số hộ gia đình làng Tozawa từ sau năm 1965 51 Bảng 3.1: Thống kê số lượng điều dưỡng viên 84 DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Biến động dân số dự báo già hoá 20 Biểu đồ 1.1: Tỉ lệ người cao tuổi 65 tuổi dựa theo hình thái gia đình 22 Biểu đờ 1.2: Lao động ngành nơng nghiệp phân theo nhóm tuổi .24 Biểu đồ 1.3: Tỉ lệ giảm của dân số nông thôn lao động ngành nông nghiệp 25 Biểu đồ 1.4: Số người già 65 tuổi cần chăm sóc .28 Biểu đờ 1.5: Sự thay đổi trợ cấp cho bảo hiểm điều dưỡng Nhật Bản 46 Biểu đồ 1.6: Số người già thuộc nhóm đới tượng bảo hiểm sớ (trên 65 tuổi) nhận định mức độ cần chăm sóc giai đoạn từ 2003 - 2013 47 Biểu đờ 1.7: Tình hình sử dụng dịch vụ điều dưỡng 48 LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Già hố dân sớ trở thành những vấn đề xã hội trọng tâm Biến đổi nhân học già hố dân sớ gây sẽ tạo những tác động to lớn đối với mặt của đời sớng kinh tế, văn hố, xã hội của quốc gia Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trung bình cứ giây có người bước vào tuổi 60; cứ người sẽ có người 60 tuổi dự báo số sẽ tăng nhanh những năm tới Đến năm 2050, số người 60 tuổi dự báo sẽ chiếm khoảng 22% dân số giới1 Tại Việt Nam, tỷ suất sinh tỷ suất tử giảm với tuổi thọ gia tăng, nên dân số cao tuổi Việt Nam tăng lên nhanh chóng về số lượng tỷ lệ tổng dân số Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc Việt Nam, tỷ lệ người cao tuổi (tức 65 tuổi) so với tổng dân số Việt Nam đạt 7,1% vào năm 2014 cũng từ năm này, dân số Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn “già” [11, tr 29] Già hố dân sớ gây nhiều thách thức cho tăng trưởng kinh tế, tạo áp lực lên sở hạ tầng dịch vụ an sinh xã hội, mới quan hệ gia đình, lới sớng hệ thớng hưu trí q́c gia Vì lý mà vấn đề già hố dân sớ coi trọng Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam những thập kỷ tới Trong khu vực Châu Á, Nhật Bản quốc gia đầu tiên phải đới mặt với vấn đề già hố dân số Mặc dù cũng vấn đề của nhiều quốc gia phát triển giới Ý, Thuỵ Điển, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật Bản đất nước có sớ lượng người cao tuổi nhiều nhất tớc độ già hố dân sớ diễn nhanh bất cứ quốc gia Theo kết thống kê của Bộ Nội vụ Truyền thông Nhật Bản, tính đến ngày tháng 10 năm 2016, dân sớ nước đạt 126,93 triệu người, đó, sớ người từ 65 tuổi trở lên 34,59 triệu người, chiếm 27,3% tổng dân số (nam giới chiếm 24,3%, nữ giới chiếm 30,1%) số dự báo sẽ tiếp tục tăng những năm tới [34, tr 2] Như Quỳnh, Hội thảo quốc tế Thích ứng với già hoá dân số, đăng trang web của Tổng cục dân sớ - Kế hoạch hố gia đình, truy cập ngày 10/12/2017 Phạm Vũ Hoàng, Xu hướng già hoá giới vấn đề đặt đặc biệt với nước phát triển, đăng trang web của Tổng cục dân số - Kế hoạch hố gia đình, truy cập ngày 10/12/2017 Nhật Bản có tớc độ già hố dân sớ diễn nhanh chóng thực tế, q trình già hố diễn khơng đờng đều giữa khu vực nơng thôn, miền núi khu vực thành thị Khu vực nơng thơn định nghĩa vùng có phần đơng dân số tham gia vào hoạt động kinh tế nông nghiệp sớ tham gia vào ngành cơng nghiệp nặng hay dịch vụ Ngồi ra, nhiều vùng nơng thơn cũng có mật độ dân sớ thấp so với khu vực thành thị3 Khu vực nông thôn dự đốn có tớc độ già hố nhanh 20 năm so với khu vực thành thị sớm trở thành khu vực “siêu già hoá” ( 馬馬馬馬馬 ) Làm để người cao tuổi sống khu vực nơng thơn, miền núi có sớng ổn định khoẻ mạnh gia đình họ cũng cộng đồng sẽ trở thành vấn đề lớn của xã hội già Nhật Bản kỷ XXI Mặt khác, cũng giống với Việt Nam, ngành nông nghiệp Nhật Bản khơng có quy định về độ tuổi nghỉ hưu Người nơng dân tiếp tục làm việc họ 65 tuổi họ có đủ sức khoẻ Vì vậy, nơng nghiệp khu vực nông thôn, miền núi không gặp phải những vấn đề thất nghiệp, hay sự mất cân đối tuyển dụng nhân lực… những vấn đề cho ảnh hưởng của q trình già hố dân sớ Theo nghĩa đó, người cao tuổi nơng thơn Nhật Bản lực lượng lao động cống hiến lâu dài cho nông nghiệp địa phương Tuy nhiên mặt khác, địa phương cần đề sách cụ thể nhằm đảm bảo đời sống thể chất tinh thần cho người lao động cao tuổi, xây dựng hệ thống hỗ trợ về mặt y tế, phúc lợi đảm bảo cho người cao tuổi sớng làm việc tình trạng khoẻ mạnh ổn định Bên cạnh đó, theo thớng kê của Văn phòng Nội Nhật Bản, sớ người cao tuổi mắc chứng bệnh suy giảm nhận thức năm 2012 4,62 triệu người, tức trung bình cứ người cao tuổi có người bị mắc Tuy nhiên theo dự báo đến năm 2025, số sẽ tăng lên triệu trung bình cứ người cao tuổi có người bị mắc chứng suy giảm nhận thức, hay mất hết khả tự lập sớng cần chăm sóc đặc biệt (nằm liệt giường) [34, tr 19] Đây không chỉ vấn đề phổ biến khu vực thành thị, khu vực nông thôn, miền núi, số lượng người cao tuổi rơi vào tình trạng tăng nhanh, khiến việc chăm sóc nhà cộng đờng đới mặt với tình trạng tải Nếu trước người ta cho trách http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C7%C0%C2%BC%C9%F4, truy cập ngày 28/12/2017 Biểu đồ 11: Ngân sách nhà nước cho phúc lợi, y tế chăm sóc người cao tuổi Nguồn: [17, tr 12] 105 BẢNG Bảng 1: Số người lao động theo lứa tuổi Nhật Bản giai đoạn 2005-2016 Nam nữ Năm Vạn người Tổng 15- 15- 25-34 35- 45- 55- >65 64 24 tuổi 44 54 64 tuổi tuổi tuổi tuổi tuổi tuổi 2005 6651 6146 635 1503 1377 1392 1240 504 2006 6664 6143 622 1480 1413 1361 1267 521 2007 6684 6135 607 1429 1456 1347 1298 549 2008 6674 6108 589 1394 1491 1333 1302 566 2009 6650 6071 565 1364 1523 1332 1287 579 2010 6632 6047 544 1329 1542 1343 1290 585 2011 6591 6007 526 1290 1567 1332 1292 583 2012 6555 5946 517 1258 1573 1344 1254 609 2013 6577 5926 523 1234 1575 1377 1217 650 2014 6587 5891 525 1207 1567 1402 1190 696 2015 6598 5853 525 1183 1547 1434 1166 744 12/2015 6588 5848 528 1180 1532 1450 1158 741 10/2016 6690 5890 561 1174 1501 1496 1157 800 Nguồn: http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/index1.pdf Bảng 2: Sự biến động tỉ lệ già hoá dân số tỉnh thành Dân sớ 2014 Dân sớ Tỷ lệ già hố 2040 Tỷ lệ già (nghìn 65 tuổi (%) hố (%) người) (nghìn Hokkaido 5,400 người) 1,519 Aomori 1,321 383 106 Tăng tỷ lệ già hoá 28.1 40.7 12.6 29.0 41.5 12.5 Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima Ibaraki Tochigi Gunma Saitama Chiba Tokyo Kanagawa Nigata Toyama Ishikawa Fukui Yamanashi Nagano Gifu Shizuoka Aichi Mie Shiga Kyoto Osaka Hyogo Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki Kumamoto Oita 1,284 2,328 1,037 1,131 1,935 2,919 1,980 1,976 7,239 6,197 13,390 9,096 2,313 1,070 1,156 790 841 2,109 2,041 3,705 7,455 1,825 1,416 2,610 8,836 5,541 1,376 971 574 697 1,924 2,833 1,408 764 981 1,395 738 5,091 835 1,386 1,794 1,171 380 573 339 338 537 754 498 529 1,737 1,571 3,011 2,115 672 318 313 220 231 615 557 998 1,728 495 332 701 2,267 1,460 383 296 167 221 540 769 441 230 286 415 237 1,279 225 401 504 347 29.6 24.6 32.6 29.9 27.8 25.8 25.1 26.8 24.0 25.3 22.5 23.2 29.1 29.7 27.1 27.9 27.5 29.2 27.3 26.9 23.2 27.1 23.4 26.9 25.7 26.3 27.8 30.5 29.1 31.8 28.1 27.1 31.3 30.1 29.2 29.8 32.2 25.1 27.0 28.9 28.1 29.6 107 39.7 36.2 43.8 39.3 39.3 36.4 36.3 36.6 34.9 36.5 33.5 35.0 38.7 38.4 36.0 37.5 38.8 38.4 36.2 37.0 32.4 36.0 32.8 36.4 36.0 36.4 38.1 39.9 38.2 39.1 34.8 36.1 38.3 40.2 37.9 38.7 40.9 35.3 35.5 39.3 36.4 36.7 10.1 11.6 11.2 9.4 11.5 10.6 11.2 9.8 10.9 11.2 11.0 11.8 9.6 8.7 8.9 9.6 11.3 9.2 8.9 10.1 9.2 8.9 9.4 9.5 10.3 10.1 10.3 9.4 9.1 7.3 6.7 9.0 7.0 10.1 8.7 8.9 8.7 10.2 8.5 10.4 8.3 7.1 Miyazaki Kagoshima Okinawa 1,114 1,668 1,421 319 478 270 28.6 28.6 19.0 37.0 8.4 37.5 8.9 30.3 11.3 Nguồn: [32, tr.8] Bảng 3: Niên biểu sách điều dưỡng người cao tuổi Niên đại Tỉ lệ Những năm 1960 già hố 5,7% Chính sách Năm 1963: Chế định Luật Phúc lợi dành cho người Sự đời (1960) cao tuổi sách phúc * Xây nhà điều dưỡng đặc biệt dành cho người cao lợi cho người cao tuổi tuổi * Pháp chế hố vấn đề nhân viên hỗ trợ chăm sóc Những năm 1970 người cao tuổi nhà Năm 1973: Miễn phí chi phí khám bệnh người cao 7,1% Tăng hỗ trợ chi (1970) phí y tế tuổi (năm phúc lợi đầu tiên) cho người cao tuổi Những năm 1980 9,1% Năm 1982: Chế định Luật Y tế dành cho người cao Vấn đề hố mang (1980) tuổi tính xã hội (Các quy định để người già chi trả phần chi việc nhập viện phí khám bệnh) hay người cao Năm 1983: Thực chế độ y tế dành cho người cao tuổi tuổi nằm giường liệt Năm 1989: Đề “Kế hoạch vàng” (chiến lược 10 năm thúc đẩy phúc lợi y tế dành cho người cao tuổi) *Khẩn trương trang bị sở thúc đẩy chăm sóc sức khoẻ nhà Năm 1990: Sửa đổi điều về phúc lợi của Luật Phúc 108 lợi cho người cao tuổi (hệ thống lấy thành phố, thị xã, làng mạc làm trọng tâm) Những năm 1990 Thúc đẩy 12,0% Năm 1994: Đề “Kế hoạch vàng” mới (chiến lược “Kế (1990) 10 năm thúc đẩy phúc lợi y tế giành cho người cao hoạch vàng” tuổi mới) *Thực chăm sóc sức khoẻ nhà Báo cáo nghiên cứu chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi hệ thống hỗ trợ tự lập (Bộ Y tế Phúc lợi) *Bắt đầu thảo luận về hệ thớng chăm sóc sức khoẻ Chuẩn bị đưa 14,5% mới Năm 1996: Thảo luận sách của đảng liên hiệp vào sử dụng Chế (1995) “Mục thảo luận của đảng” liên quan đến thiết lập độ Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng Kệ trình lên Q́c hội Bảo Điều dưỡng hiểm dự Luật Bảo hiểm Điều dưỡng Năm 1997: Ban hành Luật Bảo hiểm Điều dưỡng Năm 1999: Đề “Kế hoạch vàng 21” Nguồn: http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-13d_0002.pdf Bảng 4: Quá trình ban hành thực Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng 109 Thời gian 4/1994 Nội dung Thiết lập trụ sở điều hành công việc điều dưỡng người cao tuổi Bộ Y tế Phúc lợi 12/1997 Chế định Luật Bảo hiểm Điều dưỡng 2/2000 Quyết định mức lương dành cho điều dưỡng viên 4/2000 Thực Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng 3/2003 Sửa đổi mức lương dành cho điều dưỡng viên lần -2.3% Dịch vụ chăm sóc nhà +0.1%; dịch vụ sở điều dưỡng -0.4% (trong sở y tế điều dưỡng người già -4.2%) 6/2005 Chế định luật sửa đổi phần Luật Bảo hiểm Điều dưỡng 10/2005 Triển khai thu tiền phí ăn 4/2006 Sửa đổi mức lương dành cho điều dưỡng viên lần hai -0.5% (-2.4%) Dịch vụ chăm sóc nhà -1%; dịch vụ sở điều dưỡng ±0% (-4%) 4/2006 Cải cách “tam vị nhất thể” (tạm dừng trợ cấp nhà nước đối với việc trang bị sở điều dưỡng) 6/2007 Xảy sự cố COMSN (馬馬馬馬)32 4/2008 Chế định luật liên quan đến việc cải thiện đãi ngộ dành cho nhân viên làm việc lĩnh vực điều dưỡng để đảm bảo nguồn lực cho ngành 5/2008 Chế định luật sửa đổi phần Luật Bảo hiểm Điều dưỡng 4/2009 Sửa đổi mức lương dành cho điều dưỡng viên lần thứ (+3%) Nguồn: [17, tr 2] 32 COMSN tên viết tắt của Community Medical Systems and Network, công ty kinh doanh dịch vụ điều dưỡng nhà cũng dịch vụ sở Vì những bất hợp pháp việc kê khai mức lương dành cho điều dưỡng viên, ngày 6/6/2007, COMSN bị Bộ Lao động Y tế Phúc lợi “sa thải” khỏi ngành kinh doanh dịch vụ điều dưỡng 110 Bảng 5: Quá trình sửa đổi Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng 111 Nguồn: [17, tr 28] Bảng 6: Các dịch vụ điều dưỡng dành cho người cao tuổi Nhật Bản 112 113 Nguồn: [19, tr 19] 114 Bảng 7: Tình hình nhận định đới tượng cần chăm sóc 65~74 tuổi Cần hỗ trợ Cần chăm sóc 231 nghìn người 491 nghìn người (1,4%) 75 tuổi trở lên Cần hỗ trợ Cần chăm sóc 1.357 nghìn người 3.611 nghìn người (3,0%) (8,8%) (23,3%) Nguồn: [17, tr 10] Bảng 8: Khái quát làng Tozawa thị trấn Sanada Diện Làng Tozawa Thị trấn Sanada 261,31km2, đất rừng, đồi núi 181,90km2, đất rừng đời núi tích 223,21km2 (85%), đất canh tác 147,45km2 (81%), đất canh tác Vị trí 18.3km2 (7%) 18,29km2 (10%) Nằm phía bắc tỉnh Yamagata, Thuộc khu Chisagata, phía đơng tỉnh thuộc khu vực Mogami Chiều đơng Nagano Chiều đông tây 19.6km, tây khoảng 18km, chiều bắc nam chiều bắc nam dài 17.2km Từ ngày 23km Làng Tozawa đời 6/3/2006, thị trấn Sanada với từ sau “cuộc đại sáp nhập Showa” thị trấn Maruko thuộc Chisagata ngày 1/4/1955, sáp nhập làng làng Takeshi sát nhập vào thành phố Tsunogawa, Furukuchi Tozawa Ueda, tạo nên thành phớ Ueda Tiếp cũ Phía Đông Nam làng giáp thành Tiếp giáp với thành phớ Tomi, giáp phớ Shinjo làng Okura, phía Bắc Nagano, Suzaka, Chikuma, thị trấn giáp với làng Sakegawa, phía Tây Sakaki làng Tsumagoi thuộc tỉnh tiếp giáp hai thị trấn Tachikawa Gunma Dân Matsuyama thuộc khu vực Shonai 4,925 người nam 2,359 10,339 người nam 5,129 sớ Già người, nữ 2,566 người (1/4/2016) người, nữ 5,210 người (1/12/2017) Số người 65 tuổi 1,745 Số người 65 tuổi 3,322 người, hoá người, tỉ lệ già hoá 35% (2016) tỉ lệ già hố 33,1% (2017) 115 Sớ hộ Có 1,654 hộ có người 65 tuổi, Có 569 hộ có người 65 tuổi, gia sớ hộ người cao tuổi sớng sớ hộ chỉ có người già sớng đình độc thân 131 hộ, hộ vợ chồng độc thân 296 hộ người cao tuổi 133 hộ Kinh Nông nghiệp trồng lúa nước, hoa Nồng nghiệp trồng rau lạnh cao tế màu du lịch thuyền dọc nguyên Sugadaira, trồng lúa nước sơng Mogami phát triển mơn thể thao mùa đơng bóng bầu dục hay trượt tuyết Nguồn: Tác giả tổng hợp thông tin từ phần chương Bảng 9: Khái quát kết điều tra phỏng vấn của tác giả luận văn làng Tozawa thị trấn Sanada Hình Trường hợp Trường hợp Trường hợp Trường hợp (làng (làng Tozawa) (làng Tozawa) (thị trấn hệ hệ Sanada) hệ người người người Tozawa) hệ thái hộ người gia đình (mẹ chờng, (mẹ chờng, (mẹ chờng, chờng, vợ, (bố chồng, (số chồng, vợ, vợ chồng, vợ, vợ trai thứ) người) chồng Người gái, cháu) Mẹ chồng cháu) Mẹ chồng Mẹ chồng Bố chồng cần (89 tuổi) (86 tuổi) (88 tuổi) (78 tuổi) chăm Cần chăm sóc Cần hỗ trợ cấp Cần hỗ trợ cấp độ Cần sóc cấp độ dưỡng cấp độ (tuổi, cấp độ) chồng trai, độ (chứng suy (chứng giảm suy điều nhận giảm nhận thức thức nặng) Người chồng, vợ) nhẹ) Vợ (con dâu - Vợ (con dâu - Vợ (con dâu - vợ Vợ (con dâu - 116 chăm vợ trai vợ sóc (thế trưởng) trưởng) hệ, 67 tuổi 57 tuổi tuổi) Người Chủ đảm chồng đương 69 tuổi hộ trai trai trưởng) 63 tuổi vợ trai trưởng) 49 tuổi - Chủ hộ - chồng 65 tuổi Chủ hộ - chồng Chủ hộ 67 tuổi chồng - 51 tuổi nông nghiệp Diện 4ha 4ha 14ha 6ha tích Lúa gạo, rau Lúa gạo, rau (cà Lúa gạo, rau (khoai Xà lách (5ha) (cà tím, dưa chua trờng, chuột, cải chuột, mùa vụ thảo, củ cải, khoai thời khoai Mùa tây, củ súp lơ xanh, súp lơ Mùa vụ: đến tháng 11 tháng 11 Mùa vụ: tháng đến Nông nhàn: tháng 11 đến tháng tháng 12 đến tháng Ảnh Có, đặc biệt Vào mùa vụ có Vào mùa vụ có ảnh Khơng hưởng mùa vụ ảnh hưởng hưởng nông nghiệp 117 nhàn: tháng 12 đến tháng 12 đến Nông nhàn: tháng 12 tháng nhàn: tháng vụ: trắng ), trái (dưa tháng đến Mùa vụ: tháng hấu, dưa lưới) tháng 11 thảo hành, bí đỏ, củ cải, cải thảo, (1ha) tháng đến Nơng Nơng dưa lang, cà chua, cà tím, Cải tây, cải, cải thảo ) kỳ nông hành ) nhàn bi, Sử Dịch vụ theo Dịch vụ theo Dịch vụ theo ngày Dịch vụ phục dụng ngày (tuần ngày dịch vụ lần vào thứ 4, lần, thứ thứ thứ 6) năng, dịch vụ thứ chủ tuần thứ nhất theo nhật) (tuần lần) (tuần (tuần lần vào thứ hồi thứ ba, thứ chức ngày Dịch vụ thuê thứ tuần Mượn dụng cụ phúc thứ hai thứ cụ phúc lợi lợi (khung (giường tư) tay vịn) dụng tập đi) Nguồn: Tác giả tự lập dựa theo thơng tin phân tích chương Bảng 10: Dự báo số người cao tuổi nhận định cần hỗ trợ chăm sóc số người cần chăm sóc từ cấp độ trở lên Nhật Bản năm 2025 Số người Tỉ lệ già Nhận định Cần chăm Sớ người Sớ 65 tuổi hố cần chăm sóc sóc cấp độ vào sở người 2014 2025 (năm 2025) (B) trở lên (C) điều phải (A) Nghìn (B)/ Nghìn (C) người (A) người / dưỡng (D) (D)/ (C) (A) Cả 36,573,487 26% 30% 7,156 20% 2,518 7% 966 chăm sóc nhà (C)-(D) 38% 1,552 nước Nguồn: Tác giả lập dựa theo số liệu thống kê Viện Nghiên cứu Dân số An sinh xã hội, “Dự báo dân số theo vùng Nhật Bản” Bảng 11: Tiền lương hưu trung bình tháng 118 2011 2012 2013 2014 2015 Hưu trí phúc lợi Hưu trí q́c gia 149,334 n 54,682 n 148,422 n 54,856 yên 145,596 yên 54,622 yên 144,886 yên 54,497 yên 145,305 yên 55,244 yên Nguồn: http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000Nenkinkyoku/H27.pdf Bảng 12: Chi phí sử dụng dịch vụ điều dưỡng theo cấp độ cần chăm sóc33 Cấp độ cần chăm sóc Cần hỗ trợ cấp độ Cần hỗ trợ cấp độ Cần chăm sóc cấp độ Cần chăm sóc cấp độ Cần chăm sóc cấp độ Cần chăm sóc cấp độ Cần chăm sóc cấp độ Chi phí dịch vụ (1 tháng) 50,030 yên 104, 730 yên 166,920 yên 196,160 yên 269,310 yên 308,060 yên 360,650 yên 33 Người dùng chi trả (10%) 5,003 yên 10,473 yên 16,692 yên 19,616 yên 26,931 yên 30,806 yên 35,065 yên Nguồn: [19, tr 22] Sớ liệu tính đơn vị = 10 yên Chi phí dịch vụ thay đổi tùy theo khu vực loại hình dịch vụ của sở điều dưỡng 119 ... TRẠNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI VÙNG NÔNG THÔN THEO CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM ĐIỀU DƯỠNG Ở NHẬT BẢN 78 3.1 Đặc điểm dịch vụ chăm sóc người cao tuổi vùng nông thôn theo Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng. .. mạnh cho người cao tuổi nông thôn Nhật Bản, đồng thời gợi ý số kinh nghiệm cho Việt Nam Lịch sử nghiên cứu Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng Nhật Bản chế độ bảo hiểm dành riêng cho người cao tuổi thực... 1996; Chăm sóc người cao tuổi vùng nơng thôn theo Chế độ Bảo hiểm Điều dưỡng – trường hợp nông thôn Touhoku (馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬 ) năm 2005, phân tích tình hình chăm sóc người cao tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chăm sóc người cao tuổi vùng nông thôn theo chế độ bảo hiểm điều dưỡng ở nhật bản , Chăm sóc người cao tuổi vùng nông thôn theo chế độ bảo hiểm điều dưỡng ở nhật bản

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn