Family and friends 3 unit 12- Giáo án powerpoint

52 6 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 16:06

Đây là giáo án powerpoint, có file âm thanh kèm theo, rất hay và tiện ích cho giáo viên. Giáo viên không cần chuẩn bị gì thêm ngoài giáo trình này.
- Xem thêm -

Xem thêm: Family and friends 3 unit 12- Giáo án powerpoint, Family and friends 3 unit 12- Giáo án powerpoint

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn