SKKN PP HOAT DONG NHOM 2016 2017

10 1 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 15:50

Trong quá trình dạy và thử nghiệm, tôi thấy thuyết phục nhất hiện nay là cách dạy: tổ chức hoạt động nhóm với sự trợ giúp tích cực từ thầy cô. Bởi vì bản thân nó, vốn có khả năng đáp ứng các tiêu chí xây dựng thành công con người năng động, sáng tạo. Từ thực nghiệm đổi mới PPDH, đã chứng tỏ qua hoạt động sẽ làm cho mỗi thành viên bộc lộ được suy nghĩ, hiểu biết, thái độ của mình, qua đó được tập thể uốn nắn, điều chỉnh, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tương trợ, ý thức cộng đồng... Hoạt động trong tập thể quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội, hiệu quả học tập sẽ tăng lên nhất là phải giải quyết vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành một nhiệm vụ học tập xác định. SKKN – Phương pháp hoạt động nhóm dạy học mơn Vật lí THPT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHĨM TRONG DẠY HỌC MƠN VẬT LÍ THPT SƠ YẾU LÝ LỊCH - Họ tên: - Ngày sinh: - Năm vào ngành: - Chức vụ: + Giáo viên giảng dạy mơn Vật lí lớp 12a1, 12a2, 12a7 + Chủ nhiệm lớp 12a7 + Tổ phó chun mơn Tốn- Lí- Tin- Cơng nghệ + Tổ trưởng tổ chủ nhiệm - Đơn vị cơng tác: Trường - Trình độ chun mơn: Đại học - Hệ đào tạo: Chính quy - Bộ mơn giảng dạy: Vật lí - Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Trình độ trị: Sơ cấp - Xác nhận hội đồng khoa học cấp trường Kết xếp loại: Ký tên, đóng dấu MỤC LỤC Trang SKKN – Phương pháp hoạt động nhóm dạy học mơn Vật lí THPT Mục lục trang I - Đặt vấn đề trang II - Giải vấn đề ………………………… trang A - Cơ sở lý luận ………………………………… trang B - Thực trạng vấn đề .……………………… trang C - Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề … trang D - Hiệu sáng kiến kinh nghiệm……… trang III - Kết luận…………………………………… trang Tài liệu tham khảo……………………………… trang Đánh giá Hội đồng khoa học cấp tỉnh trang 10 PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHĨM TRONG DẠY HỌC MƠN VẬT LÍ THPT Trang SKKN – Phương pháp hoạt động nhóm dạy học mơn Vật lí THPT I – ĐẶT VẤN ĐỀ: Phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có nhiều kĩ thuật mảnh ghép, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật đắp tuyết, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp hợp đồng, phương pháp hay kĩ thuật có hay riêng mà thân tơi thử nghiệm Vấn đề vận dụng đâu, vận dụng phương pháp thích hợp với đối tượng lại vấn đề cần bàn Với đặc thù vùng miền, phong trào học tập học sinh trường kém, lực học sinh đa phần trung bình yếu, việc lựa chọn phương pháp hay cách dạy để học sinh tích cực người có cách suy nghĩ khác Vậy phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện trường phối hợp tốt với phương pháp truyền thống khác có từ trước, đáp ứng yêu cầu mang lại hiệu cao cho tiết học, theo hướng đổi ? Trong trình dạy thử nghiệm, tơi thấy thuyết phục cách dạy: tổ chức hoạt động nhóm với trợ giúp tích cực từ thầy Bởi thân nó, vốn có khả đáp ứng tiêu chí xây dựng thành cơng người động, sáng tạo Từ thực nghiệm đổi PPDH, chứng tỏ qua hoạt động làm cho thành viên bộc lộ suy nghĩ, hiểu biết, thái độ mình, qua tập thể uốn nắn, điều chỉnh, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tương trợ, ý thức cộng đồng Hoạt động tập thể quen dần với phân công hợp tác lao động xã hội, hiệu học tập tăng lên phải giải vấn đề gay cấn, lúc xuất nhu cầu phối hợp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ học tập xác định II – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: A CƠ SỞ LÝ LUẬN Tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh 1.1 Tính tích cực học sinh học tập Tính tích cực học tập tượng sư phạm biểu cố gắng cao nhiều mặt học tập Học tập trường hợp riêng nhận thức, nhận thức làm cho dễ dàng thực đạo giáo viên Nói tới tính tích cực học tập thực chất nói tới tính tích cực nhận thức, mà tính tích cực nhận thức trạng thái hoạt động nhận thức học sinh đặc trưng cho khát vọng học tập, cố gắng trí tuệ nghị lực cao trình chiếm lĩnh kiến thức Khác với trình nhận thức nghiên cứu khoa học, trình nhận thức học tập không nhằm phát điều loài người chưa biết chất, quy luật tượng khách quan nhằm lĩnh hội tri thức mà lồi người tích luỹ, xây dựng Tuy nhiên học tập, học sinh phải “khám phá” điều thân mình, dù khám phá điều mà lồi người biết Con người thực nắm vững mà giành hoạt động thân Học sinh thông hiểu ghi nhớ trải qua Trang SKKN – Phương pháp hoạt động nhóm dạy học mơn Vật lí THPT hoạt động nhận thức tích cực mình, em phải có cố gắng trí tuệ, chưa nói lên tới trình độ định, học tập tích cực mang tính nghiên cứu khoa học người học làm kiến thức cho nhân loại 1.2 Các biểu đặc điểm tính tích cực học tập Tính tích cực học tập học sinh vừa biểu hoạt động trí tuệ, vừa biểu hoạt động bắp Hai hình thức biểu thường liền với Người học - đối tượng hoạt động “dạy”, đồng thời chủ thể hoạt động “học” hút vào hoạt động học tập giáo viên tổ chức đạo, thơng qua tự lực khám phá điều chưa rõ khơng phải thụ động tiếp thu tri thức giáo viên đặt Được đặt vào tình đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải vấn đề đặt theo cách suy nghĩ mình, từ vừa nắm kiến thức, kĩ mới, vừa nắm phương pháp “làm ra” kiến thức, kĩ đó, khơng dập theo khn mẫu sẵn có Theo G I Sukima (1979), nêu dấu hiệu tính tích cực hoạt động trí tuệ sau: - Học sinh khao khát tự nguyện tham gia trả lời câu hỏi giáo viên, bổ sung câu trả lời bạn, thích phát biểu ý kiến vấn đề nêu - Học sinh hay nêu thắc mắc, đòi hỏi giải thích cặn kẽ vấn đề giáo viên trình bày chưa rõ - Học sinh chủ động vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ học để nhận vấn đề - Học sinh mong muốn đóng góp với thầy, với bạn thơng tin lấy từ nguồn khác nhau, có vượt ngồi phạm vi học, mơn học Ngồi biểu nói trên, có biểu mặt xúc cảm khó nhận thấy như: thờ hay hào hứng, phớt lờ hay ngạc nhiên, hoan hỉ hay buồn chán trước nội dung học tìm lời giải cho tập Tổ chức dạy học theo nhóm 2.1 Khái niệm hoạt động nhóm Dạy học theo nhóm lớp có lịch sử lâu dài, người khởi xướng nhà triết học cổ Hy Lạp Socrate Phương pháp Socrate hay gọi phương pháp hội thoại - trò chuyện, với chức chủ yếu dùng hội thoại, tranh luận để tìm tòi phát chân lí, giúp người học tự phát chưa biết tự tìm cần biết Việc cộng tác thành viên nhóm nhóm với tự giác, tự nguyện tổ chức, điều khiển hướng dẫn giáo viên V Ơkơn cho rằng, nhóm học tập lập với mục đích xác định rõ ràng Mục đích việc học tập có kết thích thú so với cách học tập riêng lẻ Hoạt động chung nhóm thường dẫn đến chỗ giải nhiều vấn đề thực tiễn lí thuyết Trong dạy học theo nhóm, hoạt động nhóm hình thức tổ chức cho học sinh học tập thảo luận theo nhóm, giải nhiệm vụ học tập cụ Trang SKKN – Phương pháp hoạt động nhóm dạy học mơn Vật lí THPT thể giúp họ tự chiếm lĩnh kiến thức, hiểu thấu đáo vấn đề phát triển kĩ trí tuệ cần thiết Hoạt động nhóm biện pháp tích cực hố hoạt động nhận thức học sinh Dạy học theo nhóm hình thức dạy học phổ biến nước phát triển 2.2 Nguyên tắc tổ chức hoạt động nhóm 2.2.1 Phụ thuộc tích cực Khái niệm việc thành viên nhóm liên kết với theo cách mà thành viên thành công người bạn nhóm thành cơng Mơi trường có phụ thuộc tích cực khuyến khích người học chia sẻ kiến thức, thơng tin có hỗ trợ mức độ cao với mong muốn nhóm hồn thành cơng việc Người học phải đặt tình học tập mà cá nhân tin họ thành công gánh chịu thất bại với nhóm Bốn điều kiện nguyên tắc là: + Mục đích học tập + Mỗi thành viên hồn thành cơng việc giao kiểm tra thành viên khác hoàn thành + Trao phần thưởng cho điểm chung cho nhóm + Phân chia cơng việc phân chia vai trò cho thành viên nhóm 2.2.2 Trách nhiệm cá nhân Trách nhiệm phần việc cá nhân phải phân cơng rõ ràng có kiểm tra đánh giá thành viên lại nhóm Nhóm phải biết thành viên nhóm làm gì, gặp khó khăn hay thuận lợi Ngun tắc đảm bảo để khơng thành viên nhóm ngồi chơi hay làm hết việc Những điều kiện để đảm bảo cho nguyên tắc là: + Học nhóm kiểm tra cá nhân + Chọn thành viên để trả lời + Mỗi thành viên tự giải thích phần việc 2.2.3 Tương tác tích cực trực tiếp Ngun tắc đòi hỏi thành viên nhóm phải có tối đa hội giúp đỡ động viên, khuyến khích lẫn trình làm việc Để thực nguyên tắc cần chia lớp học thành nhóm nhỏ, nhóm có số lượng thành viên khơng q người 2.2.4 Kĩ xã hội Nguyên tắc yêu cầu thành viên phải cung cấp kiến thức, kĩ xã hội cần thiết trước hoạt động nhóm Kĩ lãnh đạo, đưa định, xây dựng lòng tin, giao tiếp, xử lí xung đột kiến thức xã hội mà thành viên cần phải đào tạo để đảm bảo trình hoạt động nhóm có hiệu 2.2.5 Đánh giá, rút kinh nghiệm Nguyên tắc yêu cầu thành viên nhóm phải có hội thảo luận nhận xét q trình làm việc nhóm: Nhóm hồn thành mục tiêu đề chưa? Nhóm làm việc hiệu chưa? Mối quan hệ thành viên tốt Trang SKKN – Phương pháp hoạt động nhóm dạy học mơn Vật lí THPT chưa? Những việc thành viên làm nên lặp lại? Những việc khơng nên? Tại sao? Việc đánh giá giúp thành viên: + Tập trung vào việc xây dựng nhóm + Học kĩ xã hội + Có kĩ xã hội cần thiết + Tạo hội để nhận xét lắng nghe ý kiến thành viên khác nhóm, lớp B THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: Với đặc thù vùng miền, phong trào học tập học sinh trường kém, lực học sinh đa phần trung bình yếu Thực trạng đồi hỏi phải có phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với điều kiện trường phối hợp tốt với phương pháp truyền thống khác có từ trước, đáp ứng yêu cầu mang lại hiệu cao cho tiết học, theo hướng đổi C CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Thực nghiệm sư phạm tiến hành vào cuối học kì năm học 20152016 trường .- Trước thực nghiệm sư phạm, tiến hành xem xét kết học tập học sinh đầu kì I năm học đối chứng có sĩ số tương đương nhau, điều kiện tổ chức dạy học, có trình độ chất lượng tương đương Số học sinh khảo sát đợt thực nghiệm sư phạm gồm 76 học sinh thuộc lớp, có lớp gồm (39 HS) thuộc nhóm thực nghiệm lớp ( 37 HS) thuộc lớp đối chứng, cụ thể bảng số liệu sau: Tên trường Nhóm TN Lớp 12A6 39 HS Nhóm ĐC Lớp 12A7 37 HS Phương pháp thực nghiệm sư phạm - Lớp đối chứng khơng có hoạt động nhóm, lớp thực nghiệm dạy học theo hình thức tổ chức hoạt động nhóm soạn thảo - Ở lớp đối chứng, dự ghi chép lại tiến trình dạy học giáo viên học sinh diễn tiết học Khi dạy học lớp thực nghiệm, với dự nhận xét đồng nghiệp, phân tích tiết học để rút kinh nghiệm, đánh giá tính khả thi tiến trình soạn thảo, bổ sung sửa đổi điều cần thiết Cuối đợt thực nghiệm, giao cho học sinh làm kiểm tra nhằm sơ đánh giá hiệu việc tổ chức hoạt động nhóm tiến trình soạn thảo việc nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh sau học soạn thảo Phân tích kết thực nghiệm sư phạm - Đánh giá tính khả thi thực nghiệm: + Căn vào số câu trả lời + Căn vào đề xuất, dự đoán phương án thực nghiệm + Căn vào thời gian thực tiến trình Trang SKKN – Phương pháp hoạt động nhóm dạy học mơn Vật lí THPT - Đánh giá vào biểu tích cực học sinh tham gia hoạt động nhóm + Phân cơng cơng việc nhóm: thành viên có nhiệm vụ + Cách thức thảo luận nhóm: thành viên có ý kiến riêng, sau thảo luận để thống ý kiến + Kết hoạt động nhóm: đưa kết cuối - Đánh giá kết học tập học sinh: + Phân tích tham số thống kê tốn học + So sánh kết từ biểu đồ Sơ đánh giá hiệu tiến trình dạy học soạn thảo với việc nắm vững kiến thức, phát huy tính tích cực, tự chủ học sinh Như nói trên, để kiểm tra giả thuyết đề tài, sau thực nghiệm sư phạm, đánh giá mặt tích cực, tự chủ chiếm lĩnh kiến thức học sinh thơng qua việc tổ chức hoạt động nhóm Căn vào tiêu chí đánh giá xây dựng trên, tơi đánh giá mặt định tính mặt định lượng tính tích cực, tự chủ học sinh sau: 3.1 Về mặt định tính - Đánh giá tính khả thi thực nghiệm sư phạm + Tiến trình dạy học diễn tương đối phù hợp với tiến trình soạn thảo, đa số nhóm trả lời câu hỏi phiếu học tập đưa ra, thành viên nhóm hồn thành cơng việc giao kiểm tra, định hướng cho thành viên khác nhóm hoàn thành nhiệm vụ + Thời gian thảo luận vấn đề nhóm phù hợp với thời gian dự kiến tiến trình soạn thảo, đa số nhóm hồn thành nhiệm vụ phiếu học tập theo thời gian quy định + Ngoài việc đánh giá diễn biến học lớp tơi kết hợp đánh giá học sinh sau đợt thực nghiệm sư phạm kiểm tra 15 phút, qua làm sở đánh giá tính khả thi đề tài - Đánh giá tình tích cực học tập học sinh Ở lớp thực nghiệm: + Đa số em tích cực tham gia vào hoạt động học tập nhóm, trước thảo luận, nhóm tiến hành cử nhóm trưởng thư kí, phân công nhiệm vụ cho phù hợp với lực trình độ thành viên nhóm Các nhóm nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực, sơi + Mỗi thành viên nhóm ln lắng nghe ý kiến thành viên nhóm phát biểu, nhóm tích cực thảo luận, nghiên cứu sách giáo khoa đề trả lời câu hỏi phiếu học tập Ngồi ra, thành viên nhóm tích cực tìm hiểu thơng tin từ nhiều nguồn khác để hồn thành nhiệm vụ nhóm thời gian sớm + Trong trình thảo luận, thành viên nhóm tích cực sử dụng thao tác tư duy, tổng hợp kiến thức liên quan, so sánh, khái quát hóa…để đưa ý kiến riêng mình, sau thảo luận thống đưa ý kiến chung Trang SKKN – Phương pháp hoạt động nhóm dạy học mơn Vật lí THPT + Các nhóm thảo luận trước lớp, thành viên nhóm ln phiên trình bày vấn đề phiếu học tập mạnh dạn bảo vệ ý kiến nhóm + Sau ba tiết thực nghiệm thấy đa số em tiến dần lên, cụ thể tiết học em e dè, lúng túng, ngại phát biểu Nhưng có em ngồi im khơng dám tham gia thảo luận nhóm hay thảo luận trước lớp quen với cách học thụ động trước Sang tiết thứ hai, thứ ba em quen dần, mạnh dạn tích cực tham gia vào hoạt đơng nhóm + Với cách làm vậy, thấy đa số em thích học tập hoạt động theo nhóm, em cho thông qua việc tổ chức học động nhóm giúp em tiếp thu nhanh hơn, thuộc lớp phiếu học tập đưa câu hỏi vấn đề trọng tâm học Khi trả lời câu hỏi lần tư duy, lần học giúp em nhớ lâu hơn, đỡ thời gian ghi vào Trong lớp học ln có khơng khí học tập sơi nổi, học sinh tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức thấy yêu thích mơn học Ở lớp đối chứng - Học sinh thụ động nghi chép, em có hội để đưa ý kiến riêng để tham gia tranh luận, khơng khí lớp học không sôi nổi, học sinh không phát huy hết tính tích cực chủ động học tập - Trong học, đơi có học sinh làm việc riêng, trật tự chưa tâm vào học, học sinh giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng bài, có phải định học sinh trả lời 3.2 Về mặt định lượng Sau tổ chức cho học sinh làm kiểm tra, tơi tiến hành chấm xử lí kết thu từ kiểm tra theo phương pháp thống kê tốn học Từ rút nhận xét, kết luận nhằm kiểm tra đánh giá giả thuyết khoa học mà đề tài đặt Trang SKKN – Phương pháp hoạt động nhóm dạy học mơn Vật lí THPT D HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Điểm Trước tác động Sau tác động 12A6 12A7 Biểu đồ so sánh điểm trung bình kiểm tra trước sau tác động III – KẾT LUẬN Kết phân tích thực nghiệm sư phạm cho phép bước đầu khẳng định tiến trình dạy học theo phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm mang lại hiệu cao thực tiễn, đồng thời giúp học sinh vận dụng linh hoạt kiến thức học vào xây dựng hình thành kiến thức mới, đem lại hiệu cao việc đổi nâng cao chất lượng dạy học TÀI LIỆU THAM KHẢO Chuẩn kiến thức kĩ vật lí 12 Phương pháp giảng dạy- Gtr ĐHSP Thái Nguyên Tài liệu nghiên cứu KHSPUD- BGD& ĐT Những phương pháp dạy học tích cực- NXB Hà Nội Cách triển khai phương pháp hoạt động nhóm hiệu quả- nguồn internet Trang SKKN – Phương pháp hoạt động nhóm dạy học mơn Vật lí THPT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TỈNH 10 Trang .. .SKKN – Phương pháp hoạt động nhóm dạy học mơn Vật lí THPT Mục lục trang I - Đặt vấn đề... khoa học cấp tỉnh trang 10 PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC MƠN VẬT LÍ THPT Trang SKKN – Phương pháp hoạt động nhóm dạy học mơn Vật lí THPT I – ĐẶT VẤN ĐỀ: Phương pháp kĩ thuật dạy... thân nó, vốn có khả đáp ứng tiêu chí xây dựng thành công người động, sáng tạo Từ thực nghiệm đổi PPDH, chứng tỏ qua hoạt động làm cho thành viên bộc lộ suy nghĩ, hiểu biết, thái độ mình, qua tập
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PP HOAT DONG NHOM 2016 2017, SKKN PP HOAT DONG NHOM 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn