Nâng cao nhận thức chính trị của đội ngũ giáo viên bậc trung học ở huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang

83 6 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 15:50

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG HÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN BẬC TRUNG HỌC Ở HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HỒNG HÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN BẬC TRUNG HỌC Ở HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 60.31.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đỗ Xuân Tuất Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình Tác giả luận văn Hoàng Hà ` LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu luận văn, tơi nhận quan tâm, giúp đỡ thầy cô giáo, quan hữu quan bạn bè đồng nghiệp Với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn PGS, TS Đỗ Xuân Tuất tận tình hướng dẫn khoa học, dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thiện luận văn tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Phòng đào tạo, Khoa Khoa học trị thầy giáo giảng dạy tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quan: Huyện ủy Yên Sơn, UBND huyện Yên Sơn, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Sơn, UBND xã Thắng Quân, UBND xã Tứ Quận, Trường THCS Hoàng Khai, Trường THCS Thắng Quân, Trường THCS Tứ Quận, Trường THCS Trung Môn cung cấp thông tin, tài liệu quan trọng để tơi hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng q trình nghiên cứu đề tài, luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý dẫn thầy cô đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Hà Nội, tháng 11 năm 2017 Tác giả Hoàng Hà ` DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNH, HĐH CNTT GD&ĐT GV HĐND HS NTCT PTDTNT THCS THPT UBND ` Cơng nghiệp hóa, đại hóa Cơng nghệ thơng tin Giáo dục Đào tạo Giáo viên Hội đồng Nhân dân Học sinh Nhận thức trị Phổ thơng dân tộc nội trú Trung học sở Trung học phổ thông Ủy ban Nhân dân MỤC LỤC A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục đào tạo lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng đời sống xã hội quốc gia, dân tộc Mọi quốc gia, dân tộc muốn phát triển nhanh phát triển bền vững phải chăm lo đến nghiệp giáo dục đào tạo Chính vậy, giáo dục đào tạo trở thành nhân tố định trực tiếp phát triển tất quốc gia, dân tộc giới, có Việt Nam Vào thời kỳ đổi (từ năm 1986), giáo dục đào tạo mối quan tâm hàng đầu toàn Đảng, toàn dân toàn xã hội Phát triển giáo dục tức phát triển người: Con người với tư cách chủ thể sáng tạo nên giá trị vật chất tinh thần toàn xã hội; Con người nguồn lực tạo nguồn lực khác thúc đẩy xã hội phát triển; người phát triển toàn diện, hài hoà có nhân sinh quan, giới quan cách mạng Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (năm 2016), Đảng đề đường lối đổi bản, toàn diện giáo dục, đào tạo Đồng thời tiếp tục khẳng định: Giáo dục, đào tạo khoa học, công nghệ quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục, đào tạo khoa học, công nghệ đầu tư cho phát triển Phát triển giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, với tiến khoa học, công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực thị trường lao động Chuyển mạnh trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học; học đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn Muốn phát triển giáo dục, bên cạnh yếu tố đường lối, sách, chế, phát triển sở vật chất, chương trình đào tạo, vai trò người giáo viên quan trọng Luật Giáo dục Quốc hội nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 nêu rõ: “Nhà giáo giữ vai trò định việc bảo đảm chất lượng giáo dục”.[49] Chỉ thị số 40/CT-TU Ban Bí thư Trung ương Đảng rõ: “Mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục đào tạo xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục chuẩn hóa, bảo đảm chất lượng, đủ số lượng, đồng cấu, đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo”.[1] Đối với tỉnh Tuyên Quang, trải qua thời kỳ cách mạng, đặc biệt năm đổi mới, giáo dục phổ thông Tỉnh đạt nhiều thành tựu, có việc xây dựng đội ngũ giáo viên bậc trung học Yên Sơn huyện miền núi nằm phía Nam tỉnh Tuyên Quang Nhận thức vị trí, vai trò quan trọng giáo dục phổ thông, thời kỳ đổi ngành giáo dục huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang không ngừng coi trọng việc nâng cao chất lượng dạy học, nhờ thu nhiều thành tích đáng phấn khởi, đặc biệt bậc trung học: Quy mô giáo dục mở rộng, chất lượng hiệu giáo dục ngày thể rõ nét; Đa số đội ngũ giáo viên ngày đào tạo chuẩn chun mơn, có tâm huyết với nghề, có nhận thức trị phẩm chất trị tốt Trong nhiều năm liền ngành Giáo dục huyện Yên Sơn công nhận đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh bậc trung học Tuy nhiên, bên cạnh nghiệp giáo dục huyện Yên Sơn bộc lộ nhiều hạn chế tồn tại: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu công đổi mới; Chất lượng giáo dục chưa đồng vùng huyện Năng lực chuyên môn đội ngũ giáo viên hạn chế, đặc biệt giáo viên người dân tộc thiểu số có trình độ lực chênh lệch so với giáo viên người Kinh; Công tác quản lý giáo dục chưa bắt kịp so với u cầu Vẫn tình trạng cân đối, khơng đồng cấu, trình độ, lực đội ngũ giáo viên địa bàn khác theo cấp học, mơn học, có khó khăn, hạn chế nhận thức trị Muốn làm tốt nhiệm vụ người giáo viên ngồi lực chun mơn cần phẩm chất trị nhà giáo Chính việc nâng cao nhận thức trị đội ngũ giáo viên vấn đề then chốt giải pháp phát triển giáo dục nói chung bậc trung học huyện Yên Sơn nói riêng Trước yêu cầu đổi toàn diện, đồng Giáo dục Đào tạo, có giáo dục phổ thơng, trước u cầu đổi mới, hội nhập huyện Yên Sơn đặt cho ngành Giáo dục huyện Yên Sơn yêu cầu, đòi hỏi cao việc phải đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục cấp học toàn huyện đặc biệt thực trạng chung thực trạng nhận thức trị đội ngũ giáo viên bậc trung học, rõ nguyên nhân tồn đặt ra, để từ đưa giải pháp phù hợp nhằm khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm, qua khơng ngừng nâng cao lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đội ngũ giáo viên bậc trung học huyện Yên Sơn, đáp ứng yêu cầu phát triển huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang thời kỳ mới, trở thành đòi hỏi cấp thiết Xuất phát từ lí trên, tơi chọn vấn đề: “Nâng cao nhận thức trị đội ngũ giáo viên bậc trung học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” làm đề tài nghiên cứu luận văn cao học chuyên ngành Chính trị học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan đến đề tài nghiên cứu, có nhiều sách, đăng tạp chí, luận văn khảo cứu nhiều góc độ khác Trong nội dung quản lý hoạt động dạy học - xem khâu đột phá để nâng cao chất lượng học tập người học, vấn đề xúc quan tâm nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Nhiều nhà sư phạm sâu nghiên cứu cách toàn diện vai trò, vị trí, nhiệm vụ, tổ chức q trình dạy học, thấy việc nâng cao chất lượng dạy học lớp định chất lượng dạy học Đó tác giả với cơng trình tiêu biểu như: Nguyễn Ngọc Bảo (2007), Lý luận dạy học trường THCS, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội; Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Trần Kiểm (2006), Khoa học quản lý giáo dục, Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội; Nguyễn Kế Hào (2008), Giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi xu hướng phát triển, Đại học Sư phạm Hà Nội; Bùi Minh Hiền (2006), Quản lí giáo dục, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội Quản lý hoạt động dạy học công việc liên quan đến đội ngũ cán giáo viên, người hiệu trưởng Vì quản lý hoạt động dạy học luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục sâu nghiên cứu, như: Nguyễn Mỹ Hảo (2011) “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THCS địa bàn quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội” Trong đó, tác giả khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THCS địa bàn quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội nguyên nhân thực trạng Đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THCS địa bàn quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội Phạm Ngọc Anh (2011): Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015” Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận, phát thực trạng đề xuất số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 Chu Thị Việt Hồng (2011) Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục “Biện pháp quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THPT địa bàn huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên” Thông qua Nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THPT huyện Văn nhật đường lối, chủ trương sách Đảng, Nhà nước thông tin khác cho giáo viên kịp thời nắm bắt Thứ ba, đề cao gương mẫu, chủ động rèn luyện đội ngũ giáo viên trung học theo tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh Đề cao tính gương mẫu cán bộ, giáo viên rèn luyện nâng cao nhận thức trị, trước hết người đứng đầu cấp ủy chuyên môn nhà trường phải thực thực dựa vào đồng nghiệp nhân dân để rèn luyện, học tập, nâng cao Trong hoàn cảnh nay, rèn luyện, học tập nâng cao nhận thức trị người giáo viên trung học phải gương mẫu đạo đức gương mẫu hành động Lời nói đơi với việc làm Việc làm gương cán bộ, giáo viên trung học phải thể lúc, nơi, hoàn cảnh điều có ý nghĩa tinh thần tự giác, tự nguyện rèn luyện nâng cao nhận thức trị theo tư tưởng gương Hồ Chí Minh, để người giáo viên có nhận thức trị cao phải người đảng viên tốt, công dân tiêu biểu, làm mực thước cho nhân dân, học sinh noi theo Gắn nâng cao nhận thức trị với nâng cao chất lượng đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu phát triển nghiệp giáo dục đào tạo địa phương Đạo đức nghề nghiệp phẩm chất quan trọng hàng đầu "Người thầy", tảng, động lực thúc trách nhiệm, nhiệt huyết để nhà giáo phấn đấu hoàn thành nghiệp vẻ vang xứng danh với nghề cao quý xã hội, với nhiệm vụ cao "dạy chữ" "dạy người" Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới vấn đề đạo đức, đạo đức người cách mạng Bác viết "Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng hoàn thành nhiệm vụ” [44, tr 283] Theo Người, “Cũng sơng phải có nguồn có nước, khơng có nguồn sơng cạn, khơng có gốc héo Người làm cách mạng phải có 64 đạo đức, khơng có đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân" [60, tr 33] Sứ mệnh "trồng người" thiêng liêng, cao quý nặng nề đặt lên vai người thầy Để nâng cao chất lượng đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nghiệp giáo dục đào tạo xã hội mong đợi: giáo dục đào tạo trở thành "quốc sách hàng đầu" để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cán bộ, nhà giáo đảm trách nghiệp "trồng người" có ý nghĩa định Thứ tư, nâng cao nhận thức trị gắn với đổi công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trung học Đa dạng hóa nội dung, chương trình bồi dưỡng chun mơn cho giáo viên trung học huyện đáp ứng yêu cầu chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao địa phương giai đoạn 2015 - 2020 Tổ chức hiệu việc bồi dưỡng GV THCS với nhiều hình thức đa dạng, có kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm Trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, cần đa dạng hóa nội dung như: Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lòng nhân sư phạm: Thái độ mực người giáo viên trung học cơng việc cách ứng xử trước tình quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, với học sinh, thói quen làm việc có kỷ cương, nếp, lương tâm, trách nhiệm với hệ trẻ… Kiến thức tâm sinh lí học sinh vùng miền núi có đơng đồng bào dân tộc,… Bồi dưỡng lực sư phạm: Bồi dưỡng cho giáo viên kỹ ứng xử tình giảng dạy giáo dục; Đối với giáo viên chủ nhiệm cần bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động tập thể, lực thuyết phục, cảm hóa; Bồi dưỡng phương pháp dạy kĩ sống,… Bồi dưỡng lực chuyên môn: Cung cấp tư liệu, tài liệu, thiết bị cần thiết liên quan đến nội dung kiến thức phương pháp giảng dạy môn; Định hướng sáng tạo giáo viên giảng dạy, đặc biệt đại 65 hóa phương pháp giảng dạy; Bồi dưỡng khả nắm bắt mục đích yêu cầu bài, kiểu bài; Phương pháp đánh giá kết học tập học sinh… Cung cấp cho giáo viên điều chỉnh, đổi nội dung phương pháp giáo dục dạy học mặt giáo dục, môn học chương trình Đổi phương pháp giảng dạy giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh,… Bồi dưỡng kiến thức khoa học bổ trợ bao gồm: Tin học ứng dụng ngoại ngữ giao tiếp thông dụng; kiến thức cơng nghệ, giải trí, văn hóa, thể thao; kiến thức kĩ sống; kiến thức tổ chức hoạt động tập thể Quản lý xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn theo giai đoạn, theo địa bàn, theo đối tượng dạy học, theo nhu cầu, thay dần cho hình thức bồi dưỡng chung khơng phân hóa đối tượng dạy học nhu cầu cụ thể trường, địa bàn Đa dạng hóa hình thức tổ chức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trường; Bồi dưỡng ngắn hạn; Học lớp đào tạo bồi dưỡng từ xa; Học lớp tập trung; Học theo cụm trường; Bồi dưỡng qua tự học, tự rèn;… Phòng GD&ĐT thành lập ban đạo công tác bồi dưỡng giáo viên bậc trung học có tham gia hiệu trưởng, chuyên viên giáo dục huyện tỉnh, cán quản lý chuyên môn trường trung học, giáo viên cốt cán sở chuyên gia kinh tế - xã hội địa phương, chuyên gia trường Sư phạm Thứ năm, xây dựng tiêu chuẩn lĩnh trị người giáo viên trung học phù hợp thực tiễn Bên cạnh tiêu chuẩn chung, phẩm chất tư tưởng trị, đạo đức, lối sống có giá trị trường tồn, cần đổi nâng cao giá trị truyền thống tiêu biểu dân tộc, đồng thời đón bắt kịp giá trị mới, xây dựng hệ thống chuẩn mực nhận thức trị nhà giáo phù hợp thời kỳ đổi đất nước 66 Để thực thắng lợi chiến lược đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, xây dựng quê hương Yên Sơn “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” đòi hỏi phẩm chất trị nhà giáo nhiều mặt Đó nhường thuận lợi cho đồng chí, nhận phần khó công việc hàng ngày quan, trường học, biết việc tốn thời gian, cơng sức hơn, quyền lợi Đó đức tính “tự nguyện” nhận cơng việc khó khăn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, góp phần nhà trường, học sinh, đồng bào nơi làm tốt chủ trương, sách Đảng Nhà nước, tỉnh, huyện điều kiện sinh hoạt vật chất, văn hóa, tinh thần nghèo, nhiều khó khăn thân gia đình Hoặc người cán bộ, giáo viên phải tiêu biểu tinh thần đồng cảm, biết sẻ chia với khó khăn, hoạn nạn đồng bào, đồng chí (nêu gương vận động người việc thực sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo,… tinh thần “lá lành đùm rách”, phát huy truyền thống, đạo lý “thương người thể thương thân” mà Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội phát động), v.v Xây dựng tiêu chí lực dành riêng cho đội ngũ giáo viên huyện Yên Sơn tập trung vào kiến thức, kỹ năng, phương pháp phẩm chất trị cần có, khả nhận thức tiếp cận nhanh nhạy với trị người giáo viên bậc trung học thời kỳ mới, theo hướng chuẩn hóa, đại hóa; lấy làm sở cho việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng thực sách giáo việc nói chung Có thang điểm cụ thể, chi tiết đánh giá tiêu chí theo học kỳ, theo năm học Giáo viên coi yếu tố then chốt cải cách, đổi giáo dục Bởi lẽ, khơng có thầy giỏi lực chun mơn phẩm chất trị, phẩm chất đạo đức tốt khơng thể có giáo dục chất lượng 67 Thứ sáu, thực nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao nhận thức trị đội ngũ giáo viên trung học Yên Sơn Kiểm tra, giám sát biện pháp hữu hiệu kinh nghiệm quý để phòng ngừa, phát khắc phục khuyết điểm, thiếu sót nhận thức trị cán bộ, giáo viên manh nha Do đó, bên cạnh việc kiểm tra cán bộ, giáo viên có dấu hiệu suy thối tư tưởng trị, phải ý tăng cường tính chủ động giám sát, kiểm tra rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức kết thực nhiệm vụ tổ chức đảng, quyền thân người cán bộ, giáo viên Kinh nghiệm đơn vị làm tốt công tác cho thấy: cấp ủy tổ chức đảng nắm vững quan điểm, phương châm, phương pháp kiểm tra; phát khuyết điểm, vi phạm, phải tìm rõ nguyên nhân gây ra, từ xây dựng kế hoạch, nội dung giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ cán bộ, giáo viên giữ gìn, nâng cao nhận thức, lĩnh trị Phải qn triệt phương châm kiên trì, tránh nơn nóng đề u cầu q cao giáo dục, rèn luyện, có biện pháp giáo dục, giúp đỡ thiết thực Qua nhiệm vụ giao, kiểm điểm rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương kết tích cực để cán bộ, giáo viên củng cố lòng tin Những mặt hạn chế tiếp tục giúp đỡ khắc phục Đồng thời, kiên đấu tranh với cán bộ, giáo viên có khuyết điểm, sai lầm, tổ chức đảng giáo dục nhiều lần khơng tiến bộ, khơng tư cách đảng viên Thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm tra, giám sát việc rèn luyện tư tưởng trị, đạo đức, lối sống cán bộ, giáo viên; coi kiểm tra, giám sát trước hết nhiệm vụ cấp uỷ, gắn công tác kiểm tra với cơng tác giám sát, có giám sát phát vấn đề mới, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm từ lúc manh nha; khơng ngừng hồn thiện quy chế bảo đảm quyền kiểm tra, giám sát tập thể đối 68 với cá nhân giáo viên, tổ chức tổ chức, cá nhân cá nhân tổ chức đơn vị nhà trường; kết hợp giám sát Đảng với giám sát Nhà nước giám sát Nhân dân 69 Tiểu kết chương Trên sở đánh giá thuận lợi, khó khăn tác động đến việc nâng cao nhận thức trị đội ngũ giáo viên trung học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, luận văn đề xuất giải pháp chủ yếu, tập trung vào vấn đề nâng cao nhận thức tầm quan trọng NTCT, đổi nâng cao cơng tác bồi dưỡng lý luận trị, lĩnh trị, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đội ngũ giáo viên Nâng cao NTCT gắn với đổi công tác chuyên môn Tăng cường giám sát, kiểm tra việc bồi dưỡng NTCT đội ngũ giáo viên Đảng Nhà nước có chế phù hợp, chế độ đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực ngành giáo dục phù hợp với địa bàn huyện Mỗi giải pháp có ý nghĩa khác Tuy nhiên hiệu biện pháp tách rời trình triển khai thực Bởi biện pháp ln có mối quan hệ biện chứng với nhau, biện pháp làm tiền đề thúc đẩy biện pháp ngược lại Từ tạo nên thống chặt chẽ đem lại hiệu thiết thực trình tổ chức thực 70 KẾT LUẬN Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang nói chung huyện Yên Sơn nói riêng có quan tâm lớn đến giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số thể qua hàng loạt chủ trương, chế, sách Từ quy hoạch mạng lưới, đầu tư xây dựng trường lớp đến công tác phát triển đội ngũ, chế độ, sách cán bộ, giáo viên, học sinh miền núi tỉnh ban hành chế ưu đãi riêng Nhờ đó, năm qua giáo dục miền núi huyện có bước khởi sắc mặt Quy mô trường, lớp mở rộng ngày hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập học sinh Là huyện miền núi, kinh tế chậm phát triển, phát triển nghiệp giáo dục đào tạo nhờ có đạo sát Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quan tâm đạo Sở giáo dục đào tạo đưa giáo dục đào tạo hướng, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, có giải pháp phù hợp với điều kiện hoàn cảnh địa phương Việc nâng cao chất lượng giáo dục, thực đồng sách Đảng, Nhà nước, địa phương giáo viên, có việc nâng cao nhận thức trị cho đội ngũ, nhằm hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang nhà giáo nghiệp giáo dục huyện Yên Sơn, đạt nhiều kết tích cực, đồng thời có khó khăn, hạn chế, đặt nhiều vấn đề cần có lời giải trước mắt lâu dài Từ nghiên cứu, phân tích trình bày trên, luận văn rút số kết luận sau đây: - Đội ngũ giáo viên “nhân tố định chất lượng”, nguồn nhân lực chủ yếu thực mục tiêu giáo dục Muốn phát triển giáo dục, vấn đề then chốt phải phát triển đội ngũ giáo viên số lượng, chất lượng cấu mơn Do phát triển đội ngũ giáo viên cần quan tâm nghiên cứu bình diện quốc gia địa phương toàn hệ thống cấp học, có bậc học trung học 71 - Đội ngũ giáo viên lực lượng có vai trò định chất lượng đào tạo trường trung học (THCS, THPT) Phát triển đội ngũ giáo viên làm cho đội ngũ đảm bảo số lượng, đồng cấu, đội tuổi, với chất lượng cao yêu cầu hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục nghiệp CNH, HĐH đất nước, phát triển đội ngũ giáo viên hướng đến đồng thời ba yếu tố bản: quy mô - số lượng; cấu chất lượng, có chất lượng nhận thức trị Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên việc nâng cao nhận thức trị đội ngũ giáo viên bậc trung học huyện Yên Sơn kết hợp nhiều biện pháp đạt số kết tích cực Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trị có nhiều đổi nội dung, phương pháp, ý kết hợp việc bồi dưỡng chuyên môn với việc bồi dưỡng trị, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn ngày tăng Việc thực chế độ sách cho giáo viên trung học đầy đủ, theo quy định Nhà nước, có nhiều đổi Tuy nhiên công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học nói chung, nâng cao nhận thức trị cho đội ngũ giáo viên trung học nói riêng huyện Yên Sơn bộc lộ số vấn đề bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, giáo dục Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn nêu trên, luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức trị đội ngũ giáo viên trung học huyện Yên Sơn giai đoạn 2017 - 2020 năm sau: Không ngừng nâng cao nhận thức cấp uỷ, tổ chức đảng toàn hệ thống trị tầm quan trọng nâng cao nhận thức trị cho đội ngũ giáo viên trung học, có ngành giáo dục huyện yên Sơn Ln đổi thực có hiệu cơng tác bồi dưỡng lý luận trị nhà trường, việc làm phải có chất lượng chất lượng ngày nâng cao Đội ngũ giáo viên bậc trung học phải gương mẫu, nêu 72 cao tinh thần tích cực chủ động rèn luyện lĩnh trị thân, nhận thức trị đắn theo tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh Nâng cao NTCT đổi chuyên môn phải gắn kết với thực song song Quan tâm xây dựng, bổ sung hồn thiện tiêu chuẩn lĩnh trị người giáo viên trung học phù hợp với thực tiễn ngành giáo dục huyện trường trung học huyện Luôn quan tâm trọng đến công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát đội ngũ giáo viên bậc trung học việc bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao NTCT để trình độ trị, nhận thức trị đội ngũ giáo viên nâng cao thực có hiệu thời gian tới Trước thực trạng nhận thức trị đội ngũ giáo viên bậc trung học huyện Yên Sơn nay, biện pháp thiết thực cần quan tâm vận dụng để nâng cao lĩnh trị đội ngũ tình hình mới, phù hợp với đặc điểm đội ngũ tình hình giáo dục trung học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2004), Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng năm 2004 Ban Bí thư TW Đảng việc xây dựng nâng cao chất lượng nhà giáo cán quản lý giáo dục Ban Chấp hành Đảng tỉnh Tuyên Quang (2017): Thông báo nội Số 237 tháng 01/2017, Số chuyên đề Hỏi - Đáp nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ban Chấp hành Trung ương (2016): Chỉ thị Số: 05-CT/TW Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ban Chấp hành Trung ương (2013): Nghị số 29/NQ-TW ngày 14/11/2013, Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện Giáo dục đào tạo Ban Chấp hành Trung ương (2016): Nghị số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội Lê Khánh Bằng, “Yêu cầu thời đại, đất nước giáo viên phương hướng đổi phương pháp dạy học trường sư phạm” Tạp chí giáo dục 122 Số 9/ 2005 Bộ giáo dục đào tạo (2002), Chiến lược phát triển giáo dục kỷ XXI NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT (ban hành kèm theo thông tư số 30/2009/TTBGDĐT ngày 20/10/2009 Bộ trưởng GD-ĐT) Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học (ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD-ĐT ngày 28/3/2011 Bộ trưởng GD-ĐT) 74 10.Nguyễn Hữu Châu (2005), Những vấn đề chương trình trình dạy học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 11.Chi Trường THCS Hồng Khai (2017): Báo cáo trị Đại hội Chi Trường THCS Hoàng Khai, nhiệm kỳ 2015 - 2017 12.Chi Trường THCS Thắng Quân (2017): Báo cáo trị Đại hội Chi Trường THCS Thắng Quân, nhiệm kỳ 2015 - 2017 13.Chi Trường THCS Tứ Quận (2017): Báo cáo trị Đại hội Chi Trường THCS Tứ Quận, nhiệm kỳ 2015 - 2017 14.Chi Trường THCS Trung Mơn (2017): Báo cáo trị Đại hội Chi Trường THCS Trung Môn, nhiệm kỳ 2015 - 2017 15.Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1997), Những sở khoa học quản lý giáo dục đào tạo, Trường Cán quản lý giáo dục đào tạo, Hà Nội 16.Chính phủ (2003), Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 4/8/2003 Thủ tướng phủ ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng cán cơng chức 17.Chính phủ (2005), Quyết định 09 Thủ tướng Chính phủ “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010” 18.Chính phủ (2013): Nghị định Số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013, sửa đổi bổ sung số điều chỉnh nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 Chính phủ sách nhà giáo, cán quản lý giáo dục công tác trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 19.Vũ Văn Dụ (2004), “Để tạo chuyển biến chất lượng bồi dưỡng giáo viên phổ thơng” Tạp chí giáo dục số 96(9/ 2004) trang - 20.Nguyễn Hữu Dũng (2005), “Định hướng đổi phương pháp đào tạo giáo viên” Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 11/ 1996 trang - 21.Đảng huyện Yên Sơn (2010): Nghị Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010 - 2015 22.Đảng huyện Yên Sơn (2015): Nghị Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 75 23.Đảng tỉnh Tuyên Quang: Báo Tuyên Quang, năm 2015 - 2017 24.Đảng tỉnh Tuyên Quang (2015): Nghị Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 25.Đảng tỉnh Tuyên Quang (2015): Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 26.Đảng ủy xã Thắng Quân (2015): Báo cáo trị Đại hội đại biểu Đảng xã Thắng Quân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 27.Đảng ủy xã Thắng Quân (2015): Nghị Đại hội đại biểu Đảng xã Thắng Quân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 28.Đảng ủy xã Tứ Quận (2015): Báo cáo trị Đại hội đại biểu Đảng xã Tứ Quận lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 29.Đảng ủy xã Tứ Quận (2015): Nghị Đại hội đại biểu Đảng xã Tứ Quận lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 30.Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khoá IX tiếp tục thực Nghị Trung ương khoá VIII, phương hướng phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ từ đến 2005 đến năm 2010 31.Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32.Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33.Vũ Văn Gầu - Nguyễn Anh Quốc (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh với nghiệp phát triển giáo dục, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34.Nguyễn Cơng Giáp (1996), Một số vấn đề lý luận phương pháp dự báo qui mô phát triển Giáo dục - Đào tạo điều kiện kinh tế thị trường, Hà Nội 35.Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 36.Vũ Ngọc Hải (2003), "Đổi giáo dục đào tạo nước ta năm đầu kỷ 21", Tạp chí Phát triển giáo dục, (4) 76 37.Vũ Ngọc Hải (2005), "Đổi cách nghĩ cách làm giáo dục", Tạp chí phát triển giáo dục, (4) 38.Nguyễn Kế Hào (2008), Giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi xu hướng phát triển, Đại học Sư phạm Hà Nội 39.Bùi Minh Hiền (2006), Quản lí giáo dục, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 40.Bùi Văn Huệ (2001), “Đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đổi giáo dục phổ thơng” Tạp chí giáo dục số 12 (9/2001) trang - 10 41.Huyện ủy Yên Sơn (2015): Báo cáo trị Đại hội đại biểu Đảng huyện Yên Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 42.Trần Kiểm (2008), Những vấn đề khoa học quản lý, Đại học Sư phạm Hà Nội 43.Hồ Chí Minh: Tồn tập, t.8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 44.Hồ Chí Minh, tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 45.Hồ Chí Minh: Tồn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 46.Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1997), Giáo dục học, Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Giáo dục Đại học quốc gia, Hà Nội 47.Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Sơn: Báo cáo tổng kết công tác năm học, năm từ 2013 - 2017 48.Trần Hồng Quân (1996), “Về vai trò giáo viên vị trí hệ thống sư phạm” Tạp chí nghiên cứu giáo dục Số 3/1996, trang - 49.Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 50.Trường THCS Chân Sơn: Báo cáo tổng kết công tác năm học, năm từ 2013 - 2017 51.Trường THCS Đạo Viện: Báo cáo tổng kết công tác năm học, năm từ 2013 - 2017 52.Trường THCS Phúc Ninh: Báo cáo tổng kết công tác năm học, năm từ 2013 - 2017 53.Trường THCS Quý Quân: Báo cáo tổng kết công tác năm học, năm từ 2013 - 2017 77 54.Trường THCS Thắng Quân: Báo cáo tổng kết công tác năm học, năm từ 2013 - 2017 55.Trường THCS Tứ Quận: Báo cáo tổng kết công tác năm học, năm từ 2013 - 2017 56.Trường THCS Trung Môn: Báo cáo tổng kết công tác năm học, năm từ 2013 - 2017 57.Trường THPT Xuân Huy: Báo cáo tổng kết công tác năm học, năm từ 2013 - 2017 58.Uỷ ban Nhân dân huyện Yên Sơn: Báo cáo tổng kết công tác, năm từ 2011 - 2016 59.Phạm Viết Vượng (2008), Giáo dục học, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 60 X.Y.Z, Sửa đổi lối làm việc, Nxb Sự thật, Hà Nội, xuất lần thứ 78 ... sở lý luận nhận thức trị đội ngũ giáo viên bậc trung học (trung học sở, trung học phổ thông) huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - Phân tích, đánh giá thực trạng nhận thức trị đội ngũ giáo viên bậc. .. nâng cao nhận thức trị đội ngũ giáo viên bậc trung học huyện Yên Sơn Chương Thực trạng nhận thức trị đội ngũ giáo viên bậc trung học huyện Yên Sơn Chương Một số giải pháp nâng cao nhận thức trị. .. Nghiên cứu nhận thức trị đội ngũ giáo viên bậc trung học địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng nhận thức trị đội ngũ giáo viên bậc trung học huyện Yên Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao nhận thức chính trị của đội ngũ giáo viên bậc trung học ở huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang , Nâng cao nhận thức chính trị của đội ngũ giáo viên bậc trung học ở huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn