Phân tích hệ thống quản trị điều hành Thế giới di động

40 9 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 15:28

Tiểu luận môn quản trị điều hành, phân tích hệ thống quản trị điều hành thế giới di động bao gồm : hoạch định, chiến lược, chiến lược cạnh tranh, bố trí mặt bằng, chiến lược sản xuất dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -*** TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THẾ GIỚI DI ĐỘNG Nhóm: 04 Lớp: AD001 Khóa: K44 Giáo viên hƣớng dẫn: Ths Từ Vân Anh Tp Hồ Chí Minh, tháng 5/2020 1-0 MỤC LỤC DANH SÁCH THÀNH VIÊN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU VỀ THẾ GIỚI DI ĐỘNG 1.1 Lịch sử hình thành lĩnh vực hoạt động 1.2 Cơ cấu tổ chức 1.2.1 Cơ cấu doanh nghiệp 1.2.2 Cơ cấu tổ chức 1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh cấu sản phẩm 1.4 Tình hình nhân 11 1.5 Các thành tựu tiêu biểu 11 1.5.1 Thành tựu kinh doanh 11 1.5.2 Đóng góp cho xã hội 11 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 12 2.1 Chiến lƣợc thiết kế sản phẩm công ty 12 2.1.1 Chiến lược chiến lược vận hành 12 2.1.2 Sản phẩm nghiên cứu 13 2.1.3 CPB sản phẩm MWG 15 2.1.4 Những cân nhắc triển khai vận hành sản phẩm 16 2.2 Chiến lƣợc thiết kế sản phẩm công ty 16 2.2.1 Chiến lược lựa chọn trình sản xuất 17 2.2.2 Công suất cửa hành TGDĐ 19 2.2.3 Thiết kế mặt dịch vụ cửa hàng 19 2.3 Phân tích hoạt động quản trị doanh nghiệp 20 2.3.1 Hoạch địch tổng hợp 20 2.3.2 Phân bố hoạch địch tổng hợp 24 2.3.3 Hệ thống quản lí phần mềm TGDĐ 26 THÀNH TỰU, HẠN CHẾ, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 28 3.1 Thành tựu 28 3.2 Hạn chế, khó khăn 31 3.3 Kiến nghị đề xuất 33 3.3.1 Thực nghiên cứu thị trường 33 3.3.2 Tận dụng xu hướng “Thành phố thông minh” phát triển giới Việt Nam 33 KẾT LUẬN 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 DANH SÁCH THÀNH VIÊN STT HỌ VÀ TÊN CƠNG VIỆC ĐÁNH GIÁ CỦA NHĨM TRƢỞNG + Mục 2.3 Phân tích hoạt động quản trị DN thực cho hệ Nguyễn Tuấn Anh (NT) (31181020511) thống sản xuất sản phẩm Tham gia 100% nghiên cứu + Hỗ trợ nội dung kiến thức cho nhóm Mục 2.1 Chiến lược Hà Duy Anh (31181021356) thiết kế sản phẩm công Tham gia 100% ty + Chương giới thiệu Lê Thị Thu Hiền (31181022195) thông tin công ty + Làm phần lại bố cục chỉnh sửa hình thức tiểu luận Tham gia 100% Mục 2.2 Phân tích thiết kế doanh nghiệp Quách Minh Khôi (31181025335) Huỳnh Lê Thảo Mai (31181022592) để vận hành hệ thống sản Tham gia 100% xuất sản phẩm nghiên cứu Chương Thành tựu hạn chế hệ thống vận hành, sản xuất giải pháp Tham gia 100% DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tổng hợp công ty Thế giới Di Động (MWG, 2019) Bản ản tổng hợp chƣơn t ình hội TGDĐ tổ chức 12 Bảng 4.1 Phân tích quy trình phục vụ dựa hành trình khách hàng 18 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình Cơ cấu tổ chức TGDĐ (cuối 2019) Hình Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm Cơ cấu doanh thu theo chuỗi Hình 1.3 Quy mơ cửa hàng (Số liệu cuối năm 20 9-MGW) Hình 1.4 Tỉ lệ tăn t ƣởng sản phẩm (2017-2018) 10 Hình 1.5 Thị phần sản phầm TGDĐ (20 9) 10 Hình 1.6 Doanh thu Lợi nhuận sau thuế TGDĐ ( iai đoạn 20 - 2019) 10 Hình 2.1 CPB sản phẩm MWG 16 Hình 2 Sơ đồ tuyến cơng việc cửa hàn điển hình (tham khảo video quy trình 4C-TGDĐ) 17 Hình 2.3 Bố trí mặt bằn TGDĐ-Phƣờn Mĩ Xuân thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa-Vũn Tàu 20 Hình 2.4 Minh họa hoạch định tổng hợp 21 Hình 2.5 Minh họa hoạch định tổng hợp (2019-2020) 23 Hình 2.6 Minh họa quản lý hoạch định nguyên liệu 24 Hình 2.7 Minh họa quy trình nhập hàng phân phối 25 Hình 2.8 Minh họa hoạch định tồn kho, logistic 25 Hình 2.9 Minh họa quản lý tồn kho 26 Hình 2.10 Các phân hệ ERP 27 Hình 2.11 Ảnh minh họa hệ thống hiển thị gía tự động 27 LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đây, ngành bán lẻ Việt Nam có nhiều chuyển biến lớn tích cực Bên cạnh doanh nghiệp nước ngồi, ngày có thêm nhiều doanh nghiệp nước phát triển vượt bậc nhờ bước chuyển cấu điều hành cách rõ rệt Có thể thấy, thị trường ngày trở nên cạnh tranh khốc liệt hơn, hội thách thức cho doanh nghiệp nghiên cứu để đưa giải pháp định vận hành phù hợp đắn Để tìm hiểu chi tiết định ấy, nhóm chúng em xin lựa chọn doanh nghiệp bán lẻ điện thoại Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động để phân tích tình hình hoạt động cơng ty, từ kiến nghị giải pháp dài hạn với đề tài “Phân tích tình hình hoạt động Cơng ty Cổ phần đầu tƣ Thế Giới Di Độn ” Bài tiểu luận hoàn thành dựa nỗ lực nhóm bảo, góp ý tận tình Ths Từ Vân Anh - Giảng viên môn Quản trị điều hành Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến giúp chúng em hồn thành nghiên cứu Do vấn đề bảo mật thơng tin cơng ty TGDĐ, nhóm khó tiếp cận nguồn thơng tin thức ( thông tin từ nội ), mà phải sử dụng nguồn thông tin liệu từ bên trung gian, thông qua trang báo kinh tế phần nhỏ thông tin nội qua báo cáo thường niên công ty tới cổ đơng, song nhóm cố gắng sử dụng nguồn giữ liệu từ trang thông tin kinh tế uy tín nhằm đảm bảo tính xác cao để đảm bảo đánh giá khách quan sác đề tài Tuy nhiên kinh nghiệm nhóm chưa nhiều, hiểu biết hạn chế nên q trình nghiên cứu xảy vài sai sót khơng thể tránh khỏi Tất thành viên mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến thầy bạn để sản phẩm nhóm chúng em hồn thiện Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn cô! GIỚI THIỆU VỀ THẾ GIỚI DI ĐỘNG 1.1 Lịch sử hình thành lĩnh vực hoạt động CTCP Thế giới di động doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đầu tư hoạt động bán lẻ, thành lập vào tháng năm 2004 doanh nghiệp lựa chọn mơ hình thương mại điện tử với hình thức sơ khai website giới thiệu thông tin sản phẩm (vwww//thegioididong.com) Tháng 10, công ty khai trương siêu thị thegioiddiong.com Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2007, cơng ty kêu gọi vốn đầu tư Mekong Capital thành công phát triển nhanh chóng quy mơ Sau mở rộng lĩnh vực sang mảng bán lẻ sản phẩm điện máy đồ gia dụng dienmayxanh.com, tới cuối năm 2012, Thế giới di động có tổng cộng 220 cửa hàng Việt Nam Ngày 14 tháng 07 năm 2014, công ty niêm yết thành công 62.723.771 cổ phiếu, với mã cổ phiếu MWG Năm 2015, TGDĐ tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực phân phối bán lẻ thực phẩm nhu yếu phẩm (CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh) TP.HCM tỉnh Nam Bộ Giá trị doanh nghiệp đạt tỷ đô vào cuối năm 2016 Đến năm 2017, cơng ty thức đặt chân sang thị trường Campuchia lĩnh vực phân phối bán lẻ điện thoại, mở cửa hàng Bigphone Tháng 3/2018, Thế Giới Di Động mua lại 40% vốn chuỗi dược phẩm Phúc An Khang, sau đổi tên Thành Nhà Thuốc An Khang Tháng 10/2018, cơng ty hồn tất việc mua chuỗi bán lẻ điện máy Trần Anh Tổng cộng 34 siêu thị Trần Anh gỡ bỏ tên thay biển hiệu Điện máy Xanh, website Trần Anh chuyển hướng hoạt động dienmayxanh.com 1.2 Cơ cấu tổ chức 1.2.1 Cơ cấu doanh nghiệp STT LĨNH VỰC DOANH NĂM NGHIỆP THÀNH ĐẠI DIỆN LẬP VỐN THỰC TỶ LỆ SỞ GÓP HỮU (tỷ đồn ) Công ty Cổ phần Thế Phân phối Bán lẻ Điện giới di động 2004 538 99.95% 2017 2.027 99.95% 2010 3.629 99.95% 861 99.33% (Việt Nam) thoại di động MWG (Cambodia) Co., Ltd Công ty Cổ phần thương Phân phối mại Điện Bán lẻ hàng Máy Xanh Điện tử tiêu Công ty Cổ dùng phần Thế Mua lại năm giới số Trần 2017 Anh Phân phối Bán lẻ thực phẩm tươi sống nhu Công ty Cổ phần Bách 2015 Hóa Xanh Đầu tư gián tiếp 99.95% Công ty Cổ 2018 phần bán lẻ An Khang 62 49% (công ty liên kết) Bảng 1.1 Tổng hợp công ty Thế giới Di Động (MWG, 2019) 1.2.2 Cơ cấu tổ chức Hình Cơ cấu tổ chức TGDĐ (cuối 2019) Chủ tịch hội đồng quản trị: Nguyễn Đức Tài : Đồng sáng lập công ty Tổng giảm đốc: Trần Kinh Doanh 1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh cấu sản phẩm Theo báo cáo thường niên năm 2019, công ty đạt tổng doanh thu: 102.174 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 3.836 tỷ đồng Doanh thu online đạt 12.682 tỷ đồng chiếm 12% tổng doanh thu Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm theo chuỗi: Hình 1.2 Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm Cơ cấu doanh thu theo chuỗi Dễ dàng nhận thấy, nhóm sản phẩm điện thoại đóng vai trò tạo doanh thu lợi nhuận cho cơng ty điện máy đóng vai trò động lực tăng trưởng cho cơng ty năm tới Quy mơ cửa hàng : Hình 1.3 Quy mô cửa hàng (Số liệu cuối năm 20 9-MGW) Dựa dự báo nhu cầu số lượng đơn đặt hàng trước khách hàng, nhân viên mua hàng đưa định mua hàng , đơn hàng tạo lưu lại hệ thống ERP chuyển đến nhà cung cấp để xác nhận Những định nguyên vật liệu mang tính ngắn hạn thời điểm để đáp ứng biến động liên tục nhu cầu Hình 2.7 Minh họa quy trình nhập hàng phân phối Giảm sai sót, hư hỏng khâu, tránh thiếu hàng, dễ quy trách nhiệm cá nhân Nhân viên cửa hàng nhận hàng nhập liệu vào hệ thống Hình2.8 Minh họa hoạch định tồn kho, logistic Dữ liệu truyền hệ thống quản lý kho bao gồm : Khi hàng hóa nhập từ nhà cung cấp Các cửa hàng hết hàng xin chuyển hàng từ kho Thu ngân đặt hàng cho khách , vận chuyển trực tiếp đến khách hàng Thông qua hệ thống đồng thông, cho phép nhân viên cửa hàng biết sác số lượng sản phầm lại hệ thống cửa hàng, nhờ dễ dàng chuyển 25 hàng đến cửa hàng gần đến cửa hàng hết hàng, kiểm tra nhanh chóng có hàng kho để báo cho khách hàng Hình 2.9 Minh họa quản lý tồn kho 2.3.2.2 Phân hệ quản lí Do cửa hàng giới di động phân bố theo khu vực địa lý với mục tiêu phục vụ lượng dân cư phạm vi định loại hình Job Shop phục vụ dịch vụ, nên số lượng nhân viên thường cố định khiến cho công xuất cửa hàng cố định Do lịch trình công việc nhân viên đảm bảo cố định thay đổi nhu cầu, số lượng khách thời điểm khác ngày Lịch trình làm việc nhân viên áp dụng việc soay ca nhằm mụ đích hỗ trợ nhân viên thuận tiện công việc đồng thời hỗ trợ cho chiến lược tổng hợp công ty liên quan đến việc sử dụng nhân viên bán thời gian tạo linh hoạt cho vị trí khơng đòi hỏi kinh nghiệm kĩ cao nhân viên bán hàng… 2.3.3 Hệ thống quản lí phần mềm TGDĐ Để vận hành trơn tru hệ thống bán lẻ có quy mô hàng đầu Việt Nam, với 1500 siêu thị 63 tỉnh thành khắp Việt Nam, 31 ngàn nhân viên thương hiệu thegioididong.com, dienmay.com, bachhoaxanh.com TGDĐ xây dựng hệ thống quản lý đồ sộ 26 Hệ thống quản lý phần mềm ERP TGDĐ công ty tự xây dựng triển khai từ ngày đầu thành lập hỗ trợ cho việc quản lý tất phân hệ trình kinh doanh gồm chức quản lý bán hàng, tài kế tốn, nhân tiền lương, văn phòng điện tử, mua hàng, kho hàng, bảo hành, logistic… Hình 2.10 Các phân hệ ERP Trong phân hệ quản lý giá khuyến mãi, hệ thống cho phép doanh nghiệp sử dụng loại chương trình khuyến đến cửa hàng định, hay đích danh sản phẩm thơng qua trung tâm , từ thơng tin chuyển đến kệ chưng bày cửa hàng, sản phẩm định sác vị trí kệ giá tự động điều chỉnh theo lịch trình Hình 2.11 Ảnh minh họa hệ thống hiển thị gía tự động Trong phân hệ bán hàng mơ hình tự động hoạt động lên đơn hàng, có hiển thị giá Nhân viên tư vấn dùng smartphone để biết thông tin sản phẩm đó, bao gồm 27 tính năng, khuyến chi tiết để tư vấn cho khách hàng hiệu Sau tư vấn xong nhân viên người làm đơn hàng trực tiếp cho khách hàng, giảm nhiều thời gian Quầy thu ngân gần khơng người đợi Về quản lý kho, bao gồm nhập hàng theo đơn hàng, theo lệnh chuyển, có chức in bảng giá, cấu hình, xếp lại kệ… Khi siêu thị khơng còn, vào phần mềm kho biết siêu thị hàng để bán cho khách Nhà cung cấp đơn vị giao nhận vận hành theo phần mềm riêng, nhân viên kho mở hệ thống lên, kiểm tra có đơn hàng nhận, giao hàng Hệ thống theo dõi nhận hàng để hàng không thiếu, không thừa, tính tốn linh kiện điện thoại hay hết để nhập hàng vừa đủ Nhờ hệ thống quản lý công nghệ đồ sộ, cho phép liên kết quản lý xuyên xuốt phân hệ đồng thông tin tất cửa hàng cho phép hệ thống điều hành hoạt động trơn chu dễ kiểm soát THÀNH TỰU, HẠN CHẾ, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Thế Giới Di động nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trở thành thương hiệu hàng đầu cung cấp sản phẩm kĩ thuật số công nghệ cao Việt Nam mang tầm cỡ quốc tế Dựa vào nội lực mở rộng hợp tác đối tác nước, Thế Giới Di Động mang tới sản phẩm dịch vụ tốt cho khách hàng, đem lại lợi nhuận cho cổ đông, cho nghiệp cá nhân nhân viên 3.1 Thành tựu Thế Giới Di Động tự xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh Các hệ thống cơng ty áp dụng hệ thống kiểm soát nội ERP, hệ thống kiểm soát an ninh camera, hệ thống bán hàng qua internet, điện thoại, hệ thống toán linh hoạt, hệ thống email riêng hệ thống báo cáo nội thông qua website Thế Giới Di Động mở cửa hàng vào năm 2014 Khi cơng ty chưa có cơng nghệ tay, dùng phần mềm Excel để quản lý Tuy nhiên, mở cửa hàng thứ 28 hai vào cuối năm 2015, nhu cầu quản lý từ xa bắt đầu phát sinh, phần mềm Excel đáp ứng Từ đây, Thế Giới Di Động bắt đầu xây dựng hệ thống ERP nhằm quản lý, nắm bắt yêu cầu doanh thu, hàng tồn kho, giúp lãnh đạo ngồi từ xa nắm tình hình kinh doanh Qua thời gian, với việc dần mở rộng quy mô hệ thống tăng số lượng cửa hàng, số lượng nhân viên, số lượng sản phẩm bán ra, nhu cầu dần phát sinh, hệ thống ERP Thế Giới Di Động lại tìm lời giải trở thành hệ thống đồ sộ: lõi ERP, liên thơng với phận: website, App, CRM, hệ thống tổng đài, quản lý giao nhận, hệ thống hóa đơn, ELearning, báo cáo tài chính, tính thưởng, quản lý khách hàng Tính đến thời điểm hệ thống vận hành CNTT Thế Giới Di Động khoảng 320 người, lượng lập trình hệ thống khoảng 86 người Chi phí quan lý hệ thống TGDĐ chiếm 10% chi phí vận hành Triết lý kinh doanh Thế Giới Di Động đặt khách hàng vị trí số Vì vậy, hệ thống cơng nghệ hướng tới phục vụ khách hàng Công ty trọng vào việc nâng cao chất lượng phục vụ, đem lại nhiều giá trị cho khách hàng, thơng qua chương trình cài đặt miễn phí phần mềm tiện ích có quyền cho điện thoại, chương trình dùng thử, đổi trả có lợi cho khách hàng v.v Qua giúp khách hàng gắn bó với Cơng ty Đối với quản lý bán hàng, thông thường cửa hàng nói chung quy hết mối, tức có khu trung tâm để nhận đơn hàng, nhập hệ thống, in phiếu, thu tiền, viết hóa đơn Điều khiến khách hàng phải đợi lâu vào cao điểm Ở Thế Giới Di Động, quy trình khác Cụ thể, nhân viên tư vấn dùng smartphone để biết thông tin sản phẩm đó, bao gồm tính năng, khuyến chi tiết để tư vấn cho khách hàng hiệu Sau tư vấn xong nhân viên người làm đơn hàng trực tiếp cho khách hàng, giảm nhiều thời gian quầy thu ngân Bởi Thế Giới Di Động gần khơng có người phải đợi Ngay website mình, Thế Giới Di Động cho thấy cơng ty trọng tới trải nghiệm khách hàng, giảm thời gian để tải website xuống thấp Thế Giới Di Động cao điểm khoảng 15 ngàn người truy cập, trung bình khoảng 4,5 triệu view, 9.000 đơn hàng Đáng nói website Thế Giới Di 29 Động không dùng công nghệ cao siêu, mà dựa tảng Thay vào đó, website tối ưu hóa từ thứ nhỏ nhất, khiến trang web bán hàng với nhiều hình ảnh Thegioididong.com có tổng dung lượng tải trang chủ khoảng 1,2mb thời gian tải khoảng 0,6-0,7 giây Thế Giới Di Động đánh giá top có tốc độ đường truyền nhanh So sánh với trang thương mại điện tử lớn khác thị trường, thời gian để tải trang phổ biến khoảng 2-5 giây Lấy khách hàng làm trung tâm điều quan trọng cần có nói đến quản lý trải nghiệm khách hàng doanh nghiệp Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày gay gắt nay, quản lý trải nghiệm khách hàng nhận định vũ khí lớn tạo nên lợi cạnh tranh doanh nghiệp với doanh nghiệp khác Trong ngành phân phối, bán lẻ điều rõ Các công ty tạo khác biệt sản phẩm Thế Giới Di Động bán điện thoại iPhone, Samsung Galaxy, máy lạnh Electrolux hay máy giặt LG có tính hay chất lượng khác với đối thủ Vì vậy, khác biệt không nằm sản phẩm Sự khác biệt nằm trải nghiệm khách hàng mà Thế Giới Di Động tạo Thế Giới Di Động số doanh nghiệp hoi ý thức thực tốt quản lý trải nghiệm khách hàng Điểm tiếp tục rạo lợi lớn Thế Giới Di Động thương hiệu xuất phát từ khách hàng Về bảo hành, hệ thống tiếp nhận qua ứng dụng smartphone, quản lý nhanh điện thoại dùng để bảo hành cho khách Về quản lý kho, hệ thống Thế Giới Di Động bao qt tình hình tồn cửa hàng Từ đó, siêu thị khơng còn, vào phần mềm kho biết siêu thị hàng để bán cho khách Nhà cung cấp đơn vị giao nhận vận hành theo phần mềm riêng, nhân viên kho mở hệ thống lên, kiểm tra có đơn hàng nhận, giao hàng Hệ thống theo dõi nhận hàng để hàng khơng thiếu, khơng thừa, tính tốn linh kiện điện thoại hay hết để nhập hàng vừa đủ Về báo cáo tài chính, kết hợp với ngân hàng để làm hệ thống tự động Hệ thống bán hàng có chế khai báo tài khoản, cách chuyển Với bán hàng trực tiếp, thu hộ, vào ban đêm hệ thống tự động kết chuyển qua 30 Với việc trọng phát triển tảng công nghệ, Thế Giới Di Động trở thành chuỗi bán lẻ hàng đầu Việt Nam Từ điện thoại, Thế Giới Di Động vươn điện máy bách hóa Năm 2019, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 108 nghìn tỷ đồng Trong đó, cơng ty định giá khoảng 1,5 tỷ USD thị trường chứng khốn Cơng ty đánh giá Cơng ty có hệ thống quản trị nội quản lý hàng tồn kho đại hiệu ngành bán lẻ Việt Nam 3.2 Hạn chế, khó khăn Bên cạnh thành tựu phát triển mà Thế Giới Di Động đạt khó khăn hạn chế, rủi ro mà công ty gặp phải nhằm đáp ứng liên tục phát triển mở rộng quy mơ doanh nghiệp Khơng khó để nhìn lợi giúp Thế Giới Di Động hấp dẫn khách hàng Đó hệ thống cửa hàng có mặt lớn, vị trí đẹp dày đặc khắp nơi, bán hàng hãng chất lượng dịch vụ hậu tuyệt vời Tuy nhiên trung dài hạn, lợi điểm sớm biến Đầu tiên, cửa hàng nhiều, lớn, vị trí đẹp dần đánh ưu Khi thương hiệu Nokia, HTC, Sony, Blackberry biến mất, chủng loại điện thoại khơng đa dạng trước, việc cài đặt khơng khó khăn cửa hàng lớn Thế Giới Di Động trở nên thừa thãi Vai trò tư vấn khơng quan trọng nguồn thơng tin internet đa dạng Thay vào đó, cửa hàng di động nhỏ lẻ có lợi dễ dàng sâu vào khu dân cư Mặt lớn, vị trí đẹp trở nên thừa thãi, trở thành gánh nặng chi phí khiến lợi nhuận biên ngành vốn mỏng mỏng Thứ hai xuất cửa hàng hãng từ phía nhà sản xuất Apple, Samsung Việc nhà sản xuất trực tiếp bán sản phẩm thơng qua trang bán hàng online thay đưa hàng đến đại lý trở thành xu lớn giới Và đương nhiên nhà sản xuất dễ dàng đánh bật đại lý hoàn toàn đáp ứng việc bảo hành hãng, dịch vụ tư vấn sản phẩm độ tin cậy Giả sử Apple có mặt Việt Nam tự bán iPhone mình, chắn Apple Store 31 lựa chọn số khách hàng mua hàng hãng Còn dịch vụ khuyến mãi, hãng viễn thông Viettel, Mobifone hồn tồn làm tốt đưa gói hỗ trợ trực tiếp với thuê bao Đây lợi mà riêng bán lẻ di động khơng có Những năm gần đây, Thế Giới Di Động bắt đầu đổ tiền đầu tư mạnh vào mơ hình bán lẻ điện máy hay bán lẻ thực phẩm Thế hai thị trường không dễ ăn tồn nhiều đối thủ cạnh tranh khó nhằn Là doanh nghiệp hoạt động bán lẻ hai lĩnh vực điện thoại di động điện máy, hoạt động kinh doanh Công ty phải chịu số rủi ro đặc thù mẫu mã hàng hóa ngành bán lẻ thay đổi nhanh, thị hiếu mua sắm khách hàng thay đổi nhanh Hàng tồn kho doanh nghiệp ngành bán lẻ thường tài trợ phần lớn vốn vay ngắn hạn, hàng tồn kho chậm bán làm tăng chi phí lãi vay, ngồi tạo áp lực làm doanh nghiệp bán lẻ phải bán giảm giá để xử lý hàng tồn kho, làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp Việc tăng nhanh số lượng cửa hàng làm tăng chi phí mặt bằng, chi phí quản lý cửa hàng, khiến Thế Giới Di Động đẩy mạnh việc vay nợ, đặc biệt vay nợ ngắn hạn để bổ sung nguồn vốn kinh doanh Thế Giới Di Động phải đầu tư nhiều vào giá trị tài sản cố định hàng tồn kho cửa hàng Trong trường hợp kinh doanh kế hoạch, việc mở rộng chuỗi cửa hàng giúp kết kinh doanh tăng nhanh Ngược lại kinh doanh không đạt kì vọng, hệ từ chi phí đầu tư mở mới, nợ vay gánh nặng cơng ty Một khó khăn mà Thế Giới Di Động cần ứng phó thời gian tới sức ép cạnh tranh ngày lớn nhà bán lẻ nước ngồi Ngồi việc cơng ty lớn ngành E-Commerce với chiến lược chi phí thấp Lazada (Alibaba), Shopee (SEA Group) Tiki (JD.com), công ty thương mại điện tử có uy tín từ thị trường phát triển Rakuten (Nhật), AeonEshop (Nhật), Lotte (Hàn Quốc) chí Amazon (Mỹ) tham gia dài hạn, góp phần đưa sản phẩm có nguồn gốc chất lượng vào thị trường tạo sức ép cạnh tranh đáng kể cho miếng bánh E-Commerce Việt Nam năm tới 32 3.3 Kiến nghị đề xuất 3.3.1 Thực nghiên cứu thị trường Công ty nên thường xuyên tiến hành điều tra nghiên cứu thị trường nhằm tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, cảm nhận họ chất lượng dịch vụ công ty so với đối thủ cạnh tranh ngành để từ rút kinh nghiệm phát huy mặt mạnh, sửa đổi yếu mình, đồng thời nắm bắt nhu cầu mong đợi người tiêu dùng Đặc biệt tiến hành mở rộng hệ thống siêu thị cơng ty cần thăm dò, điều tra khu vực địa bàn xung quanh, mức sống, mức thu nhập người dân nơi thói quen tiêu dùng họ để từ đưa chiến lược kinh doanh đắn 3.3.2 Tận dụng xu hướng “Thành phố thông minh” phát triển giới Việt Nam Khái niệm „thành phố thông minh‟ xuất từ cuối năm 1990 có nhiều thay đổi, tiến hóa theo thời gian Ở Việt Nam thời gian đầu, „thành phố thông minh‟ thường hiểu đưa hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý, vận hành đô thị Đến năm 2000, việc xây dựng „thành phố thông minh‟ đặt vai trò “hạ tầng mềm” (xã hội, nguồn lực người, tham gia người dân/ doanh nghiệp) lên vai trò CNTT Từ 2010 đến nay, „thành phố thông minh‟ kết hợp hạ tầng cứng (công nghệ CNTT tiến công nghệ) hạ tầng phần mềm, hướng đến việc cung cấp cách bền vững sống chất lượng cao cho cư dân dịch vụ/ môi trường kinh doanh chất lượng cao, thúc đẩy đổi sáng tạo cho người dân doanh nghiệp Ba thành phố lớn Việt Nam Hà Nội, TP HCM Đà Nẵng phần mạng lưới thành phố thông minh ASEAN Singapore đề xuất trước Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32 Theo số liệu Tập đoàn Vietel, yếu tố thuận lợi để phát triển đô thị thông minh Việt Nam tỉ lệ người sử dụng Internet/tổng dân số Việt Nam lớn, lọt vào top 10 khu vực châu Á Việt Nam có khoảng 49 triệu người sử dụng Internet, đạt mật độ thâm nhập 51,5%.Một số đô thị có điều kiện 33 thích hợp áp dụng mơ hình thị thơng minh Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Thái Nguyên, Hạ Long, Huế, Cần Thơ, Rạch Giá, Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn Việc trở thành „thành phố thơng minh‟ có tác động lớn thúc đẩy việc sử dụng công nghệ đời sống ngày người dân Điều dẫn đến doanh nghiệp cần phải tận dụng nguồn lực để phát triển tối đa lĩnh vực thương mại điện tử Có thể thấy Thế Giới Di Động doanh nghiệp áp dụng tốt tảng công nghệ vào việc kinh doanh việc cải thiện trải nghiệm khách hàng Nền tảng công nghệ mà Thế Giới Di Động sở hữu bền vững cơng ty tạo nên phát triển dần theo nhu cầu giai đoạn Cho dù lợi mặt lớn, vị trí cửa hàng đẹp dần website Thế Giới Di Động tiềm lớn mà công ty nên đập trung đầu tư vào để tận dụng hết ưu vốn có Để hoàn thiện website nhằm nâng cao hiệu ứng dụng thương mại điện tử cần phải lưu ý đến nhiều yếu tố như: giao diện đẹp, ấn tượng, sinh động, đầy đủ tiện ích,… cần thật khiến hàng ghi nhớ, ấn tượng thường xuyên ghé mua hàng Hiện website Thế Giới Di Động có nhiều tính thơng minh ưu việt như: so sánh sản phẩm danh sách sản phẩm chọn; tính cước vận chuyển tự động theo nhiều hình thức vận chuyển; hệ thống thống kê, đánh giá tự động, khách quan liệt kê hàng hóa mua nhiều, đánh giá tốt, hàng giảm giá, khuyến mại, ; hỗ trợ kết nối khách hàng dù với đội ngũ nhân viên kinh doanh, tư vấn Thế hầu hết trang web thương mại điện tử cung cấp tính Chính Thế Giới Di Động cần cải tiến thêm tính vượt trội Với đặc điểm shopping online khách hàng cầm nắm, dùng thử sản phẩm, mà mua hàng dựa hình ảnh lời mơ tả, họ cần hình ảnh chi tiết, chân thật sản phẩm Vì website cung cấp hình ảnh trực quan, chân thật dễ lấy lòng tin khách hàng Có thể thêm video giới thiệu sản phẩm ảnh chụp chi tiết góc sản phẩm, giúp khách hàng hình dung sản phẩm 34 Các thơng tin có giá trị hiển thị trước khách hàng click vào sản phẩm khách hàng đánh giá cao Ngoài thơng tin liên quan đến sản phẩm như: tình trạng hàng, khuyến mãi, vận chuyển… cần cung cấp cách đầy đủ Khách hàng không muốn tìm sản phẩm ưng ý click vào biết sản phẩm hết hàng điền đầy đủ thơng tin biết sản phẩm khơng vận chuyển đến vùng họ Ngoài việc phát triển ứng dụng dụng mua sắm tảng iOS Android yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng 35 KẾT LUẬN TGDĐ doanh nghiệp thành công Việt Nam, với chiến lược rõ ràng, lấy khách hàng làm trọng tâm để xây dựng nên dịch vụ đem đến thỏa mãn tối đa cho khách hàng thơng qua việc xốy sâu vào phân tích kĩ lượng hành trình khách hàng , phận, ban ngành hệ điều hành chung mục tiêu khách hàng, với nến văn hóa phục vụ lan tỏa khắp cơng ty, chìa khóa dẫn đến thành cơng TGDĐ, thị trường điện thoại thơng minh báo hòa, điện máy dần tăng trưởng chững lại, phát triển đa ngành giúp TGDĐ trì đa tăng trưởng vượt bậc Tuy nhiên đứng trước phát triển không ngừng kinh tế, công nghệ đối thủ cạnh tranh sau áp dụng lại mơ hình TGDĐ, sức ép từ hội nhập đối thủ cạnh tranh nước ngoài, đường TGDĐ đầy gian nan thách thức 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU VỀ THẾ GIỚI DI ĐỘNG https://www.thegioididong.com/tin-tuc/the-gioi-di-dong-tang-truong-hon-thi-phan-didong-dien-may-1150187 https://nhipcaudautu.vn/chuyen-de/duong-den-10-ti-usd-cua-the-gioi-di-dong-3329631/ https://mwg.vn/wp-content/uploads/2020/04/Baocaothuongnien2019.pdf https://vi.wikipedia.org/wiki/Thegioididong.com PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1.1 Chiến lƣợc chiến lƣợc vận hành https://www.vndirect.com.vn/mwg-tham-vong-buoc-vao-2020-cap-nhat/ https://dautucophieu.net/khuyen-nghi-dau-tu-ctcp-dau-tu-the-gioi-di-dong-mwg/ https://govalue.vn/nghien-cuu/mwg-trong-cuoc-chien-thi-phan-online/ 2.1.2 Sản phẩm n hiên cứu http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/thi-truong-ban-le-viet-nam-sau-10-nam-gianhap-wto-va-vien-canh-tuong-lai-133878.html 22 Chiến lƣợc thiết kế sản phẩm côn ty Chiến lược: https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/13075-Ly-giai-su-thanh-cong-cua-Thegioi-di-dong https://tinhte.vn/thread/10-cua-hang-dien-thoai-sieu-re-dong-loat-khai-truong-gia-thaphon-10-so-voi-the-gioi-di-dong.3008665/ https://zingnews.vn/dien-thoai-sieu-re-cua-the-gioi-di-dong-chua-co-laipost1050955.html Thiết kế sản phẩm: https://www.youtube.com/watch?v=Eamutw3xa1M http://blog.hearme.vn/2018/03/nghe-thuat-chinh-phuc-khach-hang-cua-TGDD.html 2.2.2 Công suất cửa hàn TGDĐ 37 https://www.youtube.com/watch?v=jQSA-pgNkAU&t=50s https://www.brandsvietnam.com/13441-Ben-trong-cua-hang-moi-toanh-cua-The-GioiDi-Dong-Dep-sang-it-nhan-vien 2.2.3 Thiết kế mặt dịch vụ cửa hàng https://ictnews.vietnamnet.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/ben-trong-cua-hang-moi-toanhcua-the-gioi-di-dong-dep-sang-it-nhan-vien-158553.ict 2.3 Phân tích hoạt động quản trị DN 2.3.1 Hoạch định tổng hợp https://mwg.vn/wp-content/uploads/2020/04/Baocaothuongnien2019.pdf https://mwg.vn/eng/wp-content/uploads/2019/03/mwg-annual-report-2018-final-2.pdf 2.3.1.1 Hoạch định tổng hợp (2019-2020) https://vietnamfinance.vn/tgdd-bat-dau-chuyen-doi-cua-hang-the-gioi-di-dong-thanh-cuahang- dien-may-xanh-20180423093022922.htm https://zingnews.vn/mo-chuoi-dien-thoai-sieu-re-tgdd-muon-dau-cua-hang-nho-lepost974778.html https://mwg.vn/wp-content/uploads/2020/02/B%C3%A1o-c%C3%A1o-n%C4%83m2019-T12-Final.pdf https://www.thegioididong.com/tin-tuc/tong-hop-cac-khuyen-mai-hot-nhat-dau-nam-moitai-the-gioi-di-dong-1141952 (3) 2.3.2 Phân bổ hoạch định tổng hợp https://issuu.com/thuthuatvip/docs/_business_4.0 _giai_ma_he_thong_q_43bb38dbfe5163 https://issuu.com/thuthuatvip/docs/_business_4.0 -_giai_ma_he_thong_q 2.3.2.1 Phân hệ hàng tồn kho https://www.thegioididong.com/tin-tuc/dot-nhap-kho-chua-40-000-cay-iphone-7-tai-thegioi-di-dong-911841 2.3.2.2 Phân hệ quản lý https://issuu.com/thuthuatvip/docs/_business_4.0 -_giai_ma_he_thong_q 38 2.3.3.Hệ thống quản lý phần mềm TGDĐ https://issuu.com/thuthuatvip/docs/_business_4.0 _giai_ma_he_thong_q_43bb38dbfe5163 https://issuu.com/thuthuatvip/docs/_business_4.0 -_giai_ma_he_thong_q 3.1 Thành tựu: https://cafef.vn/the-gioi-di-dong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-khung-co-nao20170828193116379.chn https://enternews.vn/chu-tich-the-gioi-di-dong-chia-se-bi-quyet-quan-tri-cong-ty125457.html https://software.maytech.vn/he-thong-quan-ly-cua-the-gioi-di-dong-cua-nha-trong-antoan-nhat/ https://genk.vn/chuyen-ap-dung-cong-nghe-o-tgdd-tu-thuo-so-khai-chi-xai-excel-tro-thanh-daigia-ban-le-hang-dau-voi-he-thong-erp-vo-cung-toi-gian-khong-can-gioi-cung-van-hanh-duoc20190508095102093.chn Hạn chế: Kiến n hị đề uất 3.3.1 Thực nghiên cứu thị t ƣờng 3.3.2 Tận dụn u hƣớn „thành phố thôn minh‟ đan phát triển giới Việt Nam https://forbesvietnam.com.vn/cong-nghe/khai-niem-thanh-pho-thong-minh-o-viet-namco-gi-khac-so-voi-the-gioi-4747.html https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/thanh-pho-thong-minh-xu-huong-phattrien-tren-the-gioi-va-viet-nam.html 39
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hệ thống quản trị điều hành Thế giới di động, Phân tích hệ thống quản trị điều hành Thế giới di động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn