Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV Photo Media 20152019

78 10 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 15:00

Nghiên cứu tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV Photo Media.Tập trung vào tình hình sử dụng vốn.Phân tích tình hình tài chínhCác chỉ số thanh toán, hoạt động, cấu trúc vốn, sinh lời TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHOTO MEDIA Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Tuấn Việt Sinh viên: Lê Huyền Trang Ngành: Kế toán Mã sinh viên: 1654040346 Hà Nội, 2020 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn TS Trần Tuấn Việt tận tình giúp đỡ tơi bước hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô tại Khoa Kinh tế Quản Trị Kinh doanh tại Trường Đại học Lâm nghiệp cung cấp cho kiến thức tảng quý báu suốt năm học qua Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, nhân viên tại Công ty TNHH MTV Photo Media hỗ trợ tơi suốt q trình thực tập Do khn khổ thời gian nghiên cứu có hạn trình độ người viết hạn chế, khóa luận khơng tránh khỏi khiếm khuyết Tôi rất mong thầy, cô thông cảm góp ý chân thành để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020 Sinh viên thực hiện Lê Huyền Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp tự thân thực hiện có sự hỡ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thơng tin thứ cấp sử dụng Khóa Luận có ng̀n gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn lời cam đoan này! Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020 Sinh viên thực hiện Lê Huyền Trang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG ii ĐẶT VẤN ĐỀ Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan về vốn của doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm về vốn 1.1.2 Đặc điểm của vốn 1.1.3 Phân loại vốn 1.1.4 Vai trò của vốn 10 1.2 Hiệu của sử dụng vốn 11 1.2.1 Khái niệm về hiệu sử dụng vốn 11 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn 12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn 18 1.3.1 Các nhân tố khách quan 18 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 21 Chương 25 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV PHOTO MEDIA 25 2.1 Khái quát về Công ty TNHH MTV Photo Media 25 2.1.1 Thông tin tổng quan 25 2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 25 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 26 2.2 Cơ cấu tổ chức 27 2.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức 27 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận 27 2.3 Tình hình nguồn lực lao động 29 2.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2019 32 Chương 38 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MTV PHOTO MEDIA 38 3.1 Tình hình vốn công ty TNHH MTV Photo Media 38 3.2 Thực trạng hiệu sử dụng vốn của Công ty TNHH MTV Photo Media 42 3.2.1 Các tiêu chung 43 3.2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động 46 3.2.3 Các tiêu hoạt động 49 3.2.4 Các tiêu khả toán 50 3.2.5 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định 53 3.3 Đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH MTV Photo Media 57 3.3.1 Ưu điểm đạt 57 3.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 59 Chương 64 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MTV PHOTO MEDIA 64 4.1 Định hướng mục tiêu phát triển 64 4.2 Đề xuất giải pháp 65 4.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 65 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 69 4.2.3 Giải pháp chung 70 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Ý nghĩa CB Cán CNV Công nhân viên CSKH Chăm sóc khách hàng GTGT Giá trị gia tăng HTK Hàng tồn kho KNTT Khả toán KPT Khoản phải thu KT Kế toán MTV Một thành viên SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn VCĐ Vốn cố định VCSH Vốn chủ sở hữu VLĐ Vốn lưu động i DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG Sơ đồ, bảng Trang Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Công ty TNHH MTV Photo Media 25 Bảng 2.1: Báo cáo kết kinh doanh giai đoạn 2015-2019 31 Bảng 3.1: Bảng cân đối kế tốn cơng ty giai đoạn 2015-2019 37 Bảng 3.2: Tương quan tỷ lệ nguồn VCSH tài sản thiết yếu 41 Bảng 3.3: Các tiêu sinh lời 42 Bảng 3.4: Đánh giá tốc độ luân chuyển vốn lưu động 44 Bảng 3.5: Đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 46 Bảng 3.6: Đánh giá hàng tồn kho khoản phải thu 47 Bảng 3.7: Đánh giá khả toán 48 Bảng 3.8: Bảng đánh giá khả đảm bảo nguồn vốn cố định 51 Bảng 3.9: Đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định 52 Bảng 3.10: Đánh giá hệ số hao mòn tài sản cố định 54 ii ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết của đề tài Từ chuyển đổi mơ hình sang kinh tế thị trường, Việt Nam không ngừng có dấu hiệu khả quan phát triển kinh tế Trong đó vai trò vị thế doanh nghiệp tư nhân ngày khẳng định tầm quan trọng Để doanh nghiệp tờn tại phát triển cần có nhiều yếu tố, đó nhu cầu vốn ngày trở nên căng thẳng với sự biến động, cạnh tranh gay gắt thị trường Vốn tiền đề quan trọng cho mọi trình hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Công ty cần vốn để đầu tư công nghệ, để nâng cao sức cạnh tranh Do vậy, việc phân tích hiệu sử dụng vốn rất cần thiết để doanh nghiệp tự đánh giá mình, đưa quyết định để việc kinh doanh đạt kết tốt nhất, đồng thời từ đánh giá đó, nhà đầu tư, tổ chức tín dụng có thể đưa nhận xét để đầu tư cách hợp lý Không dừng lại đó, từ việc phân tích, đánh giá, cơng ty nhìn lại, tìm giải pháp giúp cải thiện, nâng cao tình hình sử dụng vốn mình, nâng cao lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp Xã hội phát triển, doanh nghiệp phải tự làm mới để theo kịp đua cạnh tranh ngày khốc liệt Khơng nằm ngồi xu thế đó, Công ty TNHH MTV Photo Media có thay đổi để giúp nâng cao tình hình sử dụng vốn khó tránh khỏi hạn chế tiềm lực cơng ty Cơng ty phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay, chưa thể tự chủ tài Hàng tờn kho vẫn mức cao, hiệu suất sử dụng vốn công ty có tăng biến động không đồng đều… Tất yếu tố đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Sau thời gian thực tập tại đây, sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình Ban lãnh đạo, nhân viên công ty giảng viên TS Trần Tuấn Việt, dưới góc độ sinh viên thực tập, với kiến thức học qua tìm hiểu thực tế, nhận thấy cấu ng̀n vốn tình hình sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp nhiều điểm chưa hợp lý, thấy việc nâng cao hiệu sử dụng vốn điều cần thiết, nhân tố quan trọng quyết định đến kết hoạt động công ty, từ đó chọn đề tài: “Nghiên cứu tình hình huy động vốn và sử dụng vốn Công ty TNHH MTV Photo Media” cho khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu tình hình sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV Photo Media từ đó đề xuất số giải pháp khắc phục hạn chế nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn tại công ty tốt Mục tiêu cụ thể: + Hệ thống hóa sở lý luận hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp + Giới thiệu nét Công ty TNHH MTV Photo Media + Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Cơng ty TNHH MTV Photo Media giai đoạn 2015-2019 + Dựa thực trạng, đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV Photo Media Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu: Do giới hạn nội dung thời gian chuẩn bị đề tài, đối tượng nghiên cứu chuyên đề chủ yếu phân tích kết hoạt động kinh doanh, tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn, tiêu tài liên quan đến hoạt động sử dụng vốn của Công ty TNHH MTV Photo Media giai đoạn 2015-2019 Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Công ty TNHH MTV Photo Media + Về thời gian: Các số liệu thu thập từ công ty từ năm 2015 – 2019 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu Các nhận xét dựa tài liệu, báo cáo, vấn trực tiếp cán công nhân viên Công ty Phương pháp xử lý phân tích số liệu: + Sử dụng phương pháp thống kê kinh tế: Phương pháp chủ yếu dựa sự thu thập tài liệu, báo cáo, số liệu, tập hợp thống kê số liệu thu thập + Sử dụng phương pháp so sánh: So sánh theo chiều dọc để thấy tỷ trọng khoản mục tình hình tài kết hoạt động công ty So sánh theo chiều ngang để thấy sự biến động số tương đối số tuyệt đối khoản mục năm Mục đích nhằm so sánh tiêu qua năm, thấy sự biến động tăng giảm từ đó xác định nguyên nhân sự biến động + Phương pháp hệ số/ tỷ lệ: Sử dụng tiêu để phân tích hoạt động kinh doanh dựa báo cáo tài chính, đánh giá q trình sử dụng vốn cơng ty có hiệu hay khơng Một số tiêu kể đến như: ROA, ROE, … Kết cấu của khóa luận Ngoài phần đặt vấn đề kết luận, nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Chương 2: Giới thiệu chung Công ty TNHH MTV Photo Media Chương 3: Thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH MTV Photo Media Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH MTV Photo Media kho, hàng tờn kho giải phóng ngày nhanh, hiệu sử dụng vốn lưu động cao Hệ số vòng quay khoản phải thu giảm, từ 45,76 vòng năm 2015 xuống 61,99 vòng năm 2019, số ngày vòng quay theo đó tăng từ 7,87 ngày lên 61,99 ngày Doanh nghiệp thu hồi nợ giữ chân khách hàng Vốn cố định công ty năm 2019 đầu tư hoàn toàn VCSH với chênh lệch VCSH – VCĐ +397 triệu đồng Điều năm 2019 lượng VCSH tăng lên đồng thời lượng VCĐ giảm khoản đáng kể Nhìn chung, điều giảm thiểu rủi ro với việc vay để đầu tư dài hạn doanh nghiệp Công ty toán cho nhà cung cấp đủ cụ thể hệ số toán tổng quát, lương lao động đảm bảo trả hạn, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho cán công nhân viên tồn cơng ty, giúp mọi người n tâm cống hiến, làm việc hăng say, giữ vững cân đối tài doanh nghiệp 3.3.2 Hạn chế và nguyên nhân a Hạn chế Tuy doanh thu cơng ty có tăng mức tăng lại không mức tăng chi phí, dẫn đến lợi nhuận cơng ty có xu hướng giảm sút, kéo theo đó số sinh lời ROA, ROS, ROE thấp Điều cho thấy Công ty cần quan tâm xem xét việc điều chỉnh chiến lược việc tiết kiệm, giảm trừ chi phí để hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu Kết cấu vốn kinh doanh Công ty chưa có sự cân đối, vốn lưu động vẫn chiếm tỷ trọng lớn so với vốn cố định (năm 2019, tỷ lệ vốn cố định chiếm tới gần 80%), mặc dù muốn đảm bảo khả toán tốt việc trì tỷ lệ lớn vốn lưu động Công ty nên đầu tư trang thiết bị, tài sản cố định nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 59 Giá trị tổng tài sản công ty giảm dần qua năm, từ 47 tỷ vào năm 2015, đến 2019 còn 34 tỷ đồng, quy mô công ty thu hẹp dần, hàng hóa chủ yếu vẫn hàng nhập khẩu, mua bạn hàng nước dẫn đến chưa thể hạ thấp giá thành Về hiệu sử dụng vốn lưu đợng Lượng tiền mặt doanh nghiệp mức thấp, tỉ trọng dao động từ 2-3%, điều dẫn đến số toán nhanh, tốn tức thời cơng ty còn chưa cao Trong vòng năm từ 2016 đến 2019, số tốn nhanh cơng ty ln
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV Photo Media 20152019, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV Photo Media 20152019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn