MIKROTIK VIET NAM bộ 3 đường hầm EoIP GRE IPIP

13 6 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 14:59

EoIP + GRE + IPIP Kết nối mạng LAN với mạng LAN qua môi trường Internet sử dụng EoIP Ethernet over IP (EoIP) Tunneling is a MikroTik RouterOS protocol that creates an Ethernet tunnel between two routers on top of an IP connection The EoIP tunnel may run over IPIP tunnel, PPTP tunnel or any other connection capable of transporting IP Ưu điểm dễ nhận thấy EoIP kết nối đơn giản mạng LAN qua mơi trường Internet, qua đường hầm có mã hóa, kể mạng WiFi Các bước thực chung: ➢ Khởi tạo đường hầm EoIP ➢ Gán đường hầm có vào Bridge tạo trước ➢ Lọc yêu cầu DHCP Request qua đường hầm EoIP Ví dụ đơn giản: → Một bạn ngồi Đảo Phú Quốc xem tài liệu Vịnh Hạ Long Lên kế hoạch cài đặt: Bạn xác định đầy đủ thông tin từ Router: IP Public, dải IP mạng LAN, , tên Bridge LAN có Router Trang tổng số 29 Trang EoIP + GRE + IPIP A Phương pháp cài đặt nhanh Bạn xác định tên Bridge Router, chẳng hạn Với Router Hạ Long, tên gọi Bridge BridgeLAN Với Router Phú Quốc, tên gọi Bridge BridgeLAN Trang tổng số 29 Trang EoIP + GRE + IPIP Tại Router Hạ Long: Trước tiên, bạn mở chương trình soạn thảo văn đơn giản, chẳng hạn Notepad Sau đó, thực chép lệnh bên vào Notepad cập nhật giá trị tô màu bên dưới: /interface eoip add name=EoIP-Toi-PhuQuoc remote-address=222.111.222.111 tunnel-id=10 /interface bridge port add bridge=BridgeLAN interface=EoIP-Toi-PhuQuoc /ip address add address=10.10.10.1/30 interface=EoIP-Toi-PhuQuoc /ip route add dst-address=192.168.101.0/24 gateway=10.10.10.2 /interface bridge filter add action=drop chain=forward comment="Chan yeu cau Xin IP Qua EoIP" dst-port=67 ip-protocol=udp mac-protocol=ip → Sau đó, bạn chép dán vào cửa sổ Terminal để hồn tất cấu hình Tại Router Phú Quốc: Trước tiên, bạn mở chương trình soạn thảo văn đơn giản, chẳng hạn Notepad Sau đó, thực chép lệnh bên vào Notepad cập nhật giá trị tô màu bên dưới: /interface eoip add name=EoIP-Toi-HaLong remote-address=111.222.111.222 tunnel-id=10 /interface bridge port add bridge=BridgeLAN interface=EoIP-Toi-HaLong /ip address add address=10.10.10.2/30 interface=EoIP-Toi-HaLong /ip route add dst-address=192.168.100.0/24 gateway=10.10.10.1 /interface bridge filter add action=drop chain=forward comment="Chan yeu cau Xin IP Qua EoIP" dst-port=67 ip-protocol=udp mac-protocol=ip → Sau đó, bạn chép dán vào cửa sổ Terminal để hồn tất cấu hình B Phương pháp cài đặt qua Giao diện Trang tổng số 29 Trang  Ha Long Router EoIP + GRE + IPIP Bước Tạo đường hầm ảo EoIP Tại Router Ha Long, bạn truy cập Menu Interface → EoIP Tunnel → Chọn dấu + Sau đó, nhấn Apply OK để lưu lại Trang tổng số 29 Trang EoIP + GRE + IPIP Bước Thêm đường hầm ảo EoIP vào Bridge bạn có Sau đó, cổng ảo mang tên EoIP-Toi-PhuQuoc tự động sinh bạn cần thêm vào BridgeLAN có sẵn mạng bạn, Chẳng hạn, bạn vào Menu Bridge → Thẻ Port→ Chọn dấu + Bước Gán IP cho đường hầm ảo EoIP Tiếp theo, bạn gán IP cho cổng ảo EoIP-Toi-PhuQuoc  Mẹo: Nếu mạng LAN Ha Long Phu Quoc giống nhau, chẳng hạn sử dụng lớp mạng LAN 192.168.1.0/24 bạn dừng cấu hình Router Ha Long bước Trang tổng số 29 Trang EoIP + GRE + IPIP Bạn vào Menu IP – Address → Chọn dấu + Bước Cấu hình chuyển liệu Ha Long – Phu Quoc qua đường hầm EoIP Bạn vào Menu IP – Route → Chọn dấu + Trang tổng số 29 Trang EoIP + GRE + IPIP  Có số bạn chọn Gateway=EoIP-Toi-PhuQuoc, hoàn toàn – số trường hợp, lỗi xảy Bước Ngăn yêu cầu cấp phát IP qua đường hầm EoIP Bạn chọn Menu Bridge – Filters → Chọn dấu +  Kết thúc cài đặt Router Hạ Long Trang tổng số 29 Trang  Phu Quoc Router EoIP + GRE + IPIP Bước Tạo đường hầm ảo EoIP Tại Router Phu Quoc, bạn truy cập Menu Interface → EoIP Tunnel → Chọn dấu + Sau đó, nhấn Apply OK để lưu lại Trang tổng số 29 Trang EoIP + GRE + IPIP Bước Thêm đường hầm ảo EoIP vào Bridge bạn có Sau đó, cổng ảo mang tên EoIP-Toi-HaLong tự động sinh bạn cần thêm vào BridgeLAN có sẵn mạng bạn, Chẳng hạn, bạn vào Menu Bridge → Thẻ Port → Chọn dấu + Trang tổng số 29 Trang EoIP + GRE + IPIP Bước Gán IP cho đường hầm ảo EoIP Tiếp theo, bạn gán IP cho cổng ảo EoIP-Toi-HaLong  Mẹo: Nếu mạng LAN Ha Long Phu Quoc giống nhau, chẳng hạn sử dụng lớp mạng LAN 192.168.1.0/24 bạn dừng cấu hình Router Phu Quoc bước Bạn vào Menu IP – Address → Chọn dấu + Trang 10 tổng số 29 Trang EoIP + GRE + IPIP Bước Cấu hình chuyển liệu Phu Quoc – Ha Long qua đường hầm EoIP Bạn vào Menu IP – Route → Chọn dấu +  Có số bạn chọn Gateway=EoIP-Toi-HaLong, hoàn toàn – số trường hợp, lỗi xảy Trang 11 tổng số 29 Trang EoIP + GRE + IPIP Bước Ngăn yêu cầu cấp phát IP qua đường hầm EoIP Bạn chọn Menu Bridge – Filters → Chọn dấu +  Kết thúc cài đặt Router Phu Quoc Trang 12 tổng số 29 Trang 🚩Thử nghiệm EoIP + GRE + IPIP Thay ngồi đảo Phú Quốc xem tài liệu Hạ Long, bạn cần chỉnh điện thoại IP Hạ Long – check log thơi ☺ Wow! Thật tuyệt vời Trang 13 tổng số 29 Trang ... Router EoIP + GRE + IPIP Bước Tạo đường hầm ảo EoIP Tại Router Ha Long, bạn truy cập Menu Interface → EoIP Tunnel → Chọn dấu + Sau đó, nhấn Apply OK để lưu lại Trang tổng số 29 Trang EoIP + GRE + IPIP. .. EoIP + GRE + IPIP Bước Tạo đường hầm ảo EoIP Tại Router Phu Quoc, bạn truy cập Menu Interface → EoIP Tunnel → Chọn dấu + Sau đó, nhấn Apply OK để lưu lại Trang tổng số 29 Trang EoIP + GRE + IPIP. .. Trang EoIP + GRE + IPIP Bạn vào Menu IP – Address → Chọn dấu + Bước Cấu hình chuyển liệu Ha Long – Phu Quoc qua đường hầm EoIP Bạn vào Menu IP – Route → Chọn dấu + Trang tổng số 29 Trang EoIP + GRE
- Xem thêm -

Xem thêm: MIKROTIK VIET NAM bộ 3 đường hầm EoIP GRE IPIP, MIKROTIK VIET NAM bộ 3 đường hầm EoIP GRE IPIP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn