ĐỀ KT CUỐI kì 2 t VIỆT lhay

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 14:49

PHÒNG GD- ĐT MỸ HÀO KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Năm học 2017 – 2018 Trường Tiểu học Hòa Phong Môn: Tiếng Việt Thời gian : 90 phút Họ tên:……… … Lớp: 2D Điểm Nhận xét giáo viên …………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ĐỀ BÀI A KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm) I Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm) Đọc đoạn tập đọc tuần 28 đến tuần 34, trả lời câu hỏi tập đọc II Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ câu (6 iờm) II Đọc thầm làm tập (6 điểm) : Học sinh đọc thầm tập đọc “Chiếc rễ đa tròn” TV2/2 trang 107 Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: Thấy rễ đa nằm mặt đất, Bác Hồ bảo cần vụ làm gì? (1 điểm) a Chú rễ lại trồng cho mọc tiếp nhé; b Chú nên bỏ rễ lại vào thùng rác; c Chú rễ lại phơi nắng cho khô Chiếc rễ đa trở thành đa có hình dáng nào? (1 điểm) a Cây đa có vòm tròn b Cây đa có hình cong queo c Cây đa to, cành xum xuê d Thành đa Câu chuyện “Chiếc rễ đa tròn” nói lên điều gì? (1 điểm) a Các cháu thiếu nhi yêu Bác Hồ b Bác Hồ người quan tâm đến đa c Hồ người có tình thương bao la người, vật Bộ phận in nghiêng câu “ Bác bảo cần vụ rễ đa lại, vùi hai đầu rễ xuống đất để mọc thành đa có vòm tròn” trả lời cho câu hỏi nào? (1 điểm) a Vì sao? b Để làm gì? c Như nào? Cặp từ sau cặp từ trái nghĩa? (1 điểm) a Nóng – oi nồng b Yêu thương – quí mến c Yêu – ghét Đặt câu hỏi cho phận in nghiêng câu: Bác hướng dẫn cần vụ cuộn rễ đa thành vòng tròn (1 điểm) B KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm) Nghe - Viết tả (4 điểm) Bài Chuyện bầu ( TV2 – trang 118) Tập làm văn (6 điểm) Viết đoạn văn khoảng (4 đến câu ) ảnh Bác Hồ Câu hỏi gợi ý: a) Ảnh Bác được treo đâu ? b) Trông Bác ( râu, tóc, vầng trán, đơi mắt, ? c) Em muốn hứa với Bác điều gì? d) Tình cảm em Bác nào? ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM A Kiểm tra đọc (10 điểm) I.Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm) - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Đọc tiếng, từ (không đọc sai tiếng) : điểm - Ngắt, nghỉ dấu câu, cụm từ rõ nghĩa: điểm - Trả lời câu hỏi ni dung on c: im II Đọc thầm lµm bµi tËp (6 điểm) : Học sinh đọc thầm tập đọc “Chiếc rễ đa tròn” TV2/2 trang 107 Khoanh vào chữ trước câu trả lời Thấy rễ đa nằm mặt đất, Bác Hồ bảo cần vụ làm gì? (1 điểm) a Chú rễ lại trồng cho mọc tiếp Chiếc rễ đa trở thành đa có hình dáng nào? (1 điểm) a Cây đa có vòm tròn Câu chuyện “Chiếc rễ đa tròn” nói lên điều gì? (1 điểm) c Hồ người có tình thương bao la người, vật Bộ phận in nghiêng câu “ Bác bảo cần vụ rễ đa lại, vùi hai đầu rễ xuống đất để mọc thành đa có vòm tròn” trả lời cho câu hỏi nào? (1 điểm) b Để làm gì? Cặp từ sau cặp từ trái nghĩa? (1 điểm) c Yêu – ghét Đặt câu hỏi cho phận in nghiêng câu: Bác hướng dẫn cần vụ cuộn rễ đa thành vòng tròn - Bác làm gì? (1 điểm) B KIỂM TRA VIẾT I Chính tả (Nghe - viết) (4 điểm) - Chữ viết rõ ràng, cỡ, chữ: điểm - Tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Trình bày quy định, viết đẹp: điểm - Viết tả( sai khơng q lỗi): điểm II Tập làm văn: (6 điểm) - Nội dung ( viết được đoạn văn gồm ý theo yêu cầu): điểm - Kỹ viết chữ, dùng từ, đặt câu, sáng tạo: điểm ... vòng tròn - Bác làm gì? (1 điểm) B KIỂM TRA VIẾT I Chính tả (Nghe - viết) (4 điểm) - Chữ viết rõ ràng, cỡ, chữ: điểm - Tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Trình bày quy định, viết đẹp: điểm - Viết tả(... đọc thành tiếng (4 điểm) - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Đọc tiếng, từ (không đọc sai tiếng) : điểm - Ngắt, nghỉ dấu câu, cụm từ rõ nghĩa: điểm - Trả lời câu hỏi ni dung... dung on c: im II Đọc thầm lµm bµi tËp (6 điểm) : Học sinh đọc thầm tập đọc “Chiếc rễ đa tròn” TV2 /2 trang 107 Khoanh vào chữ trước câu trả lời Thấy rễ đa nằm mặt đất, Bác Hồ bảo cần vụ làm gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KT CUỐI kì 2 t VIỆT lhay, ĐỀ KT CUỐI kì 2 t VIỆT lhay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn