Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ điếc lớp đầu cấp tiểu học (nghiên cứu tại trường tiểu học xã đàn và trường dạy trẻ điếc nhânchính)

98 11 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐINH THỊ HOA MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN GIAO TIẾP CHO TRẺ ĐIẾC LỚP ĐẦU CẤP TIỂU HỌC (Nghiên cứu trường tiểu học Xã Đàn trường dạy trẻ điếc Nhân Chính) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐINH THỊ HOA MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN GIAO TIẾP CHO TRẺ ĐIẾC LỚP ĐẦU CẤP TIỂU HỌC (Nghiên cứu trường tiểu học Xã Đàn trường dạy trẻ điếc Nhân Chính) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC Mã số: 60 22 02 40 Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Thị Hiên Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017 Học viên thực Đinh Thị Hoa LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học với đề tài “Một số biện pháp phát triển giao tiếp cho trẻ Điếc lớp đầu cấp tiểu học (nghiên cứu trường tiểu học Xã Đàn trường dạy trẻ điếc Nhân Chính” kết q trình cố gắng khơng ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy cô, bạn bè đồng nghiệp người thân Trang viết lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Đỗ Thị Hiên trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, khoa Ngôn ngữ học tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô trẻ điếc hai trường giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn TÁC GIẢ Đinh Thị Hoa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết ý nghĩa khoa học nghiên cứu Mục tiêu đề tài 3 Đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu đề tài .6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ ĐIẾC 1.1 Hệ thống khái niệm khái niệm cốt lõi đề tài 1.1.1 Khái niệm bản: 1.1.2 Khái niệm cốt lõi: 1.2 Một số đặc điểm tật Điếc: 1.2.1 Biểu hiện: 1.2.2 Nguyên nhân 1.2.3 Phân loại 12 1.3 Một số đặc điểm trẻ Điếc đầu cấp tiểu học: 12 1.3.1 Đặc điểm tâm sinh lý giác quan trẻ Điếc giai đoạn đầu cấp Tiểu học 12 3.2 Khả phát triển ngôn ngữ trẻ Điếc 16 Ngơn ngữ kí hiệu – ngơn ngữ người Điếc: 18 1.4.1: Ngơn ngữ kí hiệu gì? 18 1.4.1 Ngơn ngữ kí hiệu Việt Nam .19 1.4.2 Đặc điểm ngơn ngữ kí hiệu 20 1.4.4: Một số vấn đề từ ngơn ngữ kí hiệu: 27 Tiểu kết chương 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG DẠY - HỌC CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐIẾC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐÀN VÀ TRƯỜNG DẠY TRẺ ĐIẾC NHÂN CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 31 2.1 Vài nét địa bàn khảo sát 31 2.1.1: Trường dân lập dạy trẻ Điếc Nhân Chính: 32 2.1.2: Trường PTCS Xã Đàn (Tiểu học Xã Đàn): 33 2.2 Kết khảo sát thực trạng dạy - học giáo viên học sinh Điếc trường dạy trẻ Điếc 34 2.2.1 Hoạt động dạy học cho trẻ Điếc trường địa bàn Hà Nội 34 2.2.2 Khảo sát việc giảng dạy giáo viên hai sở: 37 2.2.3 Khảo sát vốn từ vựng ngữ pháp trẻ Điếc sở .38 Tiểu kết chương 51 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT THỬ NGHIỆM MỘT SỐ TRỊ CHƠI PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP BẰNG NGƠN NGỮ KÍ HIỆU CHO TRẺ ĐIẾC LỚP ĐẦU CẤP TIỂU HỌC 53 3.1 Tầm quan trọng của trò chơi việc dạy học phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ: 53 3.1.1 Nhìn thẻ tranh – đốn kí hiệu – viết tên kí hiệu 56 3.1.2 Chọn đáp án 59 3.1.3 Ghép kí hiệu cho 61 3.2 Kết khảo sát 62 3.3 Một số ý kiến phương pháp dạy cho giáo viên 69 Tiểu kết chương KẾT LUẬN 70 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 78 76 DANH MỤC BẢNG, HÌNH, BIỂU ĐỒ Bảng 1.1 Bảng phân loại mức độ Điếc 11 Bảng 1.2: Khả ngôn ngữ trẻ nghe nói – trẻ Điếc 16 Bảng 2.1 Kết khảo sát nhóm từ từ vựng lần 38 Bảng 2.2 Cấu trúc câu đơn giản trẻ Điếc sử dụng 45 Bảng 3.1 Kết khảo sát nhóm từ vựng lần 62 Hình 1 Lát cắt dọc tai 11 Hình 1.2 Sự kết nối sợi nang lông ốc tai dây thần kinh thính giác 11 Hình 1.3 Thần kinh thính giác chuyển tín hiệu âm lên não Hình 1.4: Bảng chữ ngón tay Hình 1.5: Bảng chữ số 11 19 19 Hình 2.1 Sơ đồ so sánh hoạt động dạy học trẻ bình thường trẻ Điếc 35 Hình 2.2: Biểu đồ Venn - phương tiện giao tiếp người Điếc 38 Biểu đồ 1.1: Khảo sát nhóm từ vựng trẻ Điếc 41 Biểu đồ 3.1 So sánh khả từ vựng Ngơn ngữ kí hiệu sau lần khảo sát hai sở Hà Nội 66 HỆ THỐNG VIẾT TẮT GDCB Giáo dục chuyên biệt GD ĐB Giáo dục đặc biệt NNKH Ngôn ngữ ký hiệu KHHTGĐ Kế hoạch hỗ trợ gia đình Trường PTCS Xã Đàn (Tiểu học) Xã Đàn Trường Dân Lập dạy trẻ Điếc (Tiểu học) Nhân Chính Nhân Chính S Chủ ngữ V Động từ O Tân ngữ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ý nghĩa khoa học nghiên cứu Ngôn ngữ công cụ tư phương tiện giao tiếp quan trọng người Nhờ có ngơn ngữ mà người khám phá, nghiên cứu, tìm tòi mới, chất sống để phục vụ cho thân Chính mà nói ngơn ngữ “tạo hình” cho người cách nghĩa Vậy, thử đặt câu hỏi ngược lại, người khơng có ngơn ngữ? Một cá nhân khơng có ngơn ngữ nào? Khơng có ngơn ngữ khơng có xã hội, xã hội phát triển Khơng có ngơn ngữ thân cá nhân bị cô lập cộng đồng Một đứa trẻ Điếc khơng có ngơn ngữ khơng thể giao tiếp, giống việc sống nhà kính Trẻ Điếc thấy người nói khơng thể hiểu họ nói Điều có nghĩa nhiều trẻ Điếc lớn lên mà học sử dụng ngơn ngữ nói để giao tiếp với người xung quanh Mọi người có nhu cầu lớn giao tiếp xây dựng mối quan hệ với người khác Khi trẻ khơng có kỹ giao tiếp xây dựng mối quan hệ với người khác, người khác làm để giao tiếp hay xây dựng mối quan hệ với trẻ, trẻ bị bỏ rơi chí với người thân Cứ vậy, sau thời gian, trẻ bị cô lập mặt xã hội Dần dần trẻ bị trầm cảm nặng nề Trẻ Điếc giống với trẻ nghe Tất em có quyền nghĩa vụ, vai trò xã hội Trong Quyền trẻ em pháp luật Việt Nam có ghi rõ “xây dựng ban hành chế độc trợ cấp, giúp đỡ tài chính, vật nhằm mở trường, lớp dành cho trẻ em có hồn cảnh đặc biệt, ban hành quy chế, chế độ thực giáo dục phổ cập tiểu học trẻ em khuyết tật Nhiệm vụ giao cho Ban tổ chức cán Chính Phủ, Bộ Lao Động – Thương Binh Xã Hội Bộ Giáo Dục – Đào Tạo phối hợp thực (điều 14 Nghị định số 338/HĐBT ngày 26/10/1991 thi hành luật phổ cập giáo dục tiểu học) Trẻ Điếc hay trẻ khiếm thính phận xã hội Vì khơng thể nghe nên trẻ khơng thể học ngơn ngữ khơng có giúp đỡ dẫn đến việc trẻ giao tiếp với người khác, thể thân học cách dễ dàng trẻ bình thường khác Nếu khơng giao tiếp trẻ điếc khơng thể phát triển tồn diện trí tuệ khả thân Giúp trẻ có tật điếc giao tiếp vấn đề cấp thiết, cần phải hành động trước qua muộn Trang bị cho trẻ kiến thức giúp trẻ hòa đồng, tự tin, việc làm gia đình, nhà trường xã hội cần làm Những năm đầu đời (từ lúc sinh tuổi) năm tháng quan trọng cho việc học kỹ giao tiếp ngôn ngữ Do vậy, phát sớm khó khăn nghe trẻ giúp đỡ trẻ hiệu cần thiết Càng bắt đầu học ngơn ngữ sớm trẻ phát triển tốt thể xác lẫn tinh thần trẻ Việc trẻ Điếc học ngôn ngữ không đơn giản học cách giao tiếp hàng ngày với người mà quan trọng học cách tư duy, cách suy nghĩ luyện óc phán đốn Điều quan trọng, điều giúp trẻ tự tin khẳng định Trong cơng trình nghiên cứu Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc New York phối hợp với Trung tâm Phục hồi chứng tổ chức Y tế giới Geneva Trung tâm phục hồi chức y tế Zimbabwe có ghi: “Giao tiếp quyền người Thông qua giao tiếp, người thể tính cách cá nhân Chúng ta ai, ý tưởng chúng ta, suy nghĩ chúng ta, niềm tin Cách người giao tiếp Chúng ta kết bạn tạo mối quan hệ, thiết lập giá trị xã hội thân thơng qua giao tiếp Hãy suy nghĩ cho lát – Cuộc sống bạn diễn bạn khó khăn giao tiếp.[14, tr.146] Trẻ muốn giao tiếp có hiệu trước trẻ phải có vốn từ, vốn từ phong phú, từ trẻ ghép từ thành câu hồn chỉnh Có thể nói, giúp trẻ phát triển vốn từ vựng bước đầu giúp trẻ nhận biết giới xung quanh, để 13 Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đức Tồn (2012), “Mấy vấn đề cú pháp ngơn ngữ kí hiệu Việt Nam”, Tạp chí Ngôn Ngữ, (275), tr 17 – 31 14 Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF) (2005), “Quyền trẻ em pháp luật Việt Nam”, tr.146 15 Trần Thị Minh Thành Võ Thị Thủy Trúc (08/2014), “Tính sáng tạo trẻ khiếm thính – tuổi qua Test TSD – Z”, Tạp chí giáo dục số đặc biệt, tr.76 – 77 16 Nguyễn Thị Hoàng Yến (2001), “Các tổ chức giáo dục hòa nhập nhằm chuẩn bị cho khuyết tật thính giác vào lớp 1”, Luận án Tiến Sĩ Giáo Dục Học, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Hà Nội Tiếng Anh 17 Sandy Niemann, Devorah Greenstein, Darlena David (2004), “Helping Children who are Deaf", California – Giúp đỡ trẻ Điếc, tr 73-74, NXB LĐXH, 2006 18 Trung tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Cho Người Khuyết Tật Tp HCM (2009), dịch từ “Let’s Communicate – Section – COMMUNICATION – A handbook for people working with children with communication difficulites”, Trần Minh Tân dịch, tr.3 19 William Stokoe (1972), “American Sign Language”,Gallaudet University, USA PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT TỪ TRONG NGÔN NGỮ KÍ HIỆU CỦA TRẺ ĐIẾC BẨM SINH Tại:…………………………………………… I Thông tin chung cộng tác viên (CTV) 76 Họ tên CTV: ………………………………………………… Tuổi:…………………………………………………………… Dân tộc: Nam/nữ:………………………………………………………… Nơi sinh: Nơi nay: Nghề nghiệp: Trình độ học vấn: II Bảng từ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Bảng từ Ơng Bà Bố Mẹ Cơ Dì Chú Bác Cậu Mợ Anh Chị Em Bạn Mặt Mắt Mũi Cằm Cổ Vòng cổ Vòng tay Miệng Mơi Tai Đầu Nghĩa từ 77 Ghi 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Tóc Trán Răng Vai Lưng Bàn tay Cánh tay Bụng Bàn chân Đùi Ăn Ngủ Uống Chơi Chạy Đi Đi xe máy Xe máy Ơ tơ Đi tô Máy bay Đi máy bay Thuyền Đi thuyền Thức Nằm Đứng Nhảy Tắm Rửa mặt Khăn mặt Khăn len Đánh Bàn chải Thuốc đánh Chải tóc Lược Rửa tay 78 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Rửa chân Sạch Bẩn Xỏ giầy/dép Đội mũ Đeo kính Đeo trang Mặc quần áo Chào Tạm biệt Hỏi Mời Xin Xin phép Cám ơn Lớp Cô giáo Thầy giáo Đi học Sách Vở Bút bi Bút chì Thước Dài Ngắn Béo Xa Gần Gầy Béo Nặng Nhẹ Tẩy Vẽ Viết Học Hộp bút 79 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Múa Đi học Nghỉ học Chơi đá bóng Quả bóng Mua Bán Chợ Siêu thị Lá Cây Đánh Yêu Ghét Trời Mây Mưa Gió Nóng Lạnh (rét) Ấm áp Sáng Tối Buổi sáng Buổi trưa Buổi tối Đỏ Vàng Xanh Trắng Đen Nhà Cửa lớn Cửa sổ Bàn ghế Ấm nước Chén Nước nóng Nước đá 80 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 Giường Tủ Tivi Tủ lạnh Máy giặt Máy điều hòa Quạt trần Quạt Quạt treo tường Máy ảnh Điện thoại Bóng điện Đĩa Bát Đũa Nồi áp suất Nồi Thìa Chảo Phở Trứng Sữa tươi Cháo Bánh Nước Bánh mì Kẹo cao su Muối Ớt Ăn cơm Ăn phở Ăn bánh mì Ăn dưa hấu Kem Ngọt Đường Chua Cay 81 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Đắng Thơm Hôi Mặn Nhiều Ít Đúng Sai Giỏi Dốt Nhanh Chậm Xa Gần Dài Ngắn Ốm Khỏe Già Trẻ Cũ Mới , ngày tháng năm 2013 Người hỏi (kí ghi rõ họ tên) 82 III Bảng câu NGỮ PHÁP STT NGỮ PHÁP NNKH Con chơi Chúng ta + + TIẾNG VIỆT Con chơi Chúng ta// chưa học học +chưa Em bé + đánh đàn + Em bé // đánh đàn hay (nét mặt) Gió + mạnh Em + +học Em + bạn + lớp hay Gió // thổi mạnh Em học Em nhớ bạn + nhớ Ông già noel +quà + lớp Ông già noel //tặng 10 11 12 13 14 cho trẻ em +tặng Lê + thầy + phạt Nam +bà +bể bơi + quà cho trẻ em Lê //bị thầy phạt Nam bà cho// +đi Bạn My + mẹ + giúp + bể bơi Bạn My //đi mua mua + đồ +ít Cơ giáo + Lâm+ nhờ đồ giúp mẹ Cơ giáo //nhờ bạn +bàn+ sách +đặt lên Ông + Phong + giúp + Lâm đặt sách lên bàn Ông //giúp Phong dây giày + buộc buộc dây giày Con lợn nhà em// béo Con lợn + nhà em + mũm mĩm béo +mũm mĩm (dễ thương) Chiếc xe đạp + Chiếc xe đạp mua + + khó mua //khó 15 16 Em + mơn + TV + học +thích +nhất Mơn học em u thích mơn Tiếng 83 CHÚ THÍCH nc Xd.nc Xd.nc nc nc Việt 17 18 19 Lan + lớp + học Lan học sinh lớp sinh Vì + trời mưa + nên+ Vì trời mưa to nên lớp em +lao động + không Nếu + Nam + học + lớp em không lao động Nếu Nam chăm chăm + Nam + học + học tập cậu đạt học giỏi 20 21 Nam +chân +đau + + học +đi +đều Nam +học +giỏi + và+hát +hay 23 24 25 26 27 28 29 30 Xd nc sinh giỏi Tuy bị đau chân bạn Nam học Xd.nc đặn Không bạn Nam học giỏi mà bạn Xd.nc hát hay Chúng em cố gắng Chúng em + học +cố 22 Xd.nc gắng+ tốt + thầy cô +bố mẹ học tập tốt để thầy cô bố +vui Con mèo +nhảy + lọ mẹ vui lòng Con mèo nhảy làm vỡ hoa + vỡ Quyển sách +mẹ lọ hoa Quyển sách mà mẹ +tặng +hay Nam + học sinh + tặng hay Nam học sinh chăm ngoan Lan + siêng chăm ngoan Lan// siêng (chăm chỉ) Con bé Ngọc//chạy Ngọc + chạy +nhanh Mẹ + dưa hấu + mua + nhanh Mẹ mua dưa Hãy mở cửa ra! Bạn Lan + sữa+ uống hấu Cửa + mở Bạn Lan uống hộp 84 Xd.nc nc + sữa Nhóm từ Tạ Quốc Nguyễn Vượng Quốc Khánh Người thân:14 19 10 Bộ phận thể:21 16 Hoạt động, 18 18 phương tiện:18 Vệ sinh cá nhân:18 17 17 Trường lớp:35 33 33 Trao đổi 19 10 tượng thiên 85 Chú thích nhiên:21 Màu sắc:5 Vật dụng 5 gia 19 10 vị 27 15 đình:27 Thực phẩm, giác:25 Khác:16 14 Tổng: 200 187 136 Bảng kết khảo sát nhóm từ vựng cá nhân 86 BẢNG ĐIỀU TRA VỀ TÌNH TRẠNG NGÔN NGỮ CỦA TRẺ ĐIẾC GIAI ĐOẠN TIỀN HỌC ĐƯỜNG (Dành cho giáo viên) I Thông tin chung cộng tác viên (CTV): Họ tên CTV:…………………… Nam/Nữ:……………… Tuổi:……………………………………………………………… Dân tộc:…………………………………………………………… Nơi sinh:……………………………………………………………… Nơi nay:……………………………………………………… Nghề nghiệp:………………………………………………………… Trình độ học vấn:…………………………………………………… II Tình trạng ngơn ngữ trẻ điếc giai đoạn tiền học đường: Khi tiếp xúc với người khác, trẻ có thái độ thân thiện hưởng ứng trò chuyện khơng? A Khơng B Có C Trả lời thụ động A B C Trẻ điếc có tự tin thân khơng? Có Khơng Bình thường A B C Trẻ điếc có hứng thú với trường lớp khơng? Có Khơng Bình thường Theo thầy/cơ trẻ điếc sau học GDCTS có phần trăm hòa nhập với xã hội tương lai gần? A 50% B 70% C 90% D Khác 87 Ĩc phán đốn khả tư trẻ điếc người lớn đề cập đến tượng nào? A Dễ bị phân tán tư tưởng, tư chậm chạp B.Ĩc phán đốn nhanh nhạy C Khơng có hứng thú Thầy/cơ nghĩ trẻ điếc có khả học tập văn hóa học nghề khơng? A Có B Khơng C Có thể A Trẻ dùng cách thức để giao tiếp với người khác? Giao tiếp tay – Ngôn ngữ ký hiệu (Ngôn ngữ cử điệu bộ, Chữ ngón tay) B Giao tiếp lời nói C Giao tiếp chữ viết D Tất phương án Thầy/cơ có thấy việc phát triển ngôn ngữ trẻ điếc giai đoạn cần thiết không? A Rất cần thiết B Cần thiết C Không cần thiết Thầy/cô cho biết vốn từ vựng trẻ điếc giai đoạn mức nào? A Phong phú B Nghèo nàn C Đủ giao tiếp 10 A B C D Trẻ giao tiếp có ngữ pháp khơng? Có Khơng, dù có biết Trẻ Khác 88 11 Thầy/cô nghĩ việc dạy cử chỉ, điệu kết hợp với hình miệng có quan trọng việc dạy ngơn ngữ cho trẻ điếc không? A Rất quan trọng B Quan trọng C Không quan trọng 12 Thầy/cô thấy việc tiếp cận với trẻ, gợi chuyện với trẻ khó khăn hay thuận lơi? A Khó khăn B Thuận lợi C Khác 13 Việc kết hợp dạy lớp với hoạt động vui chơi ngồi trời có nâng cao khả ngôn ngữ việc rèn luyện sức khỏe cho trẻ? A Có B Khơng C Một 14 Việc trao đổi thông tin việc học tập trẻ gia đình với thầy giáo có cần thiết không? A Cần thiết B Rất cần thiết C Không cần thiết 15 Theo thầy/cô việc đeo máy trợ thính điện cực ốc tai có tác dụng việc học tập sinh hoạt trẻ điếc? A Có tác dụng tốt B Có mà khơng có C Khơng có tác dụng 16 Theo thầy/cơ việc trị liệu ngôn ngữ (phát triển ngôn ngữ) trẻ điếc tiến hành vào thời gian tốt nhất? A – tuổi B – tuổi C tuổi trở lên D Càng sớm tốt tất giai đoạn 89 17 Khi chơi (ngồi học) em có dùng ngơn ngữ kí hiệu để giao tiếp với người khác hay khơng? A Có B Khơng C Khác 18 Mức độ ảnh hưởng việc phụ huynh học NNKH để tạo mơi trường cho trẻ sử dụng NNKH ngồi mơi nhà trường? A Có ảnh hưởng B Có ảnh hưởng hớn C Trẻ cần sử dụng NNKH trường 19 Khả sử dụng NNKH thầy /cơ nào? A Kém B Trung bình C Rất tốt 20 Thầy/cơ có góp ý việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ Điếc? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày…tháng…năm 2017 Người tham gia khảo sát (ký ghi rõ họ tên) 90 ... 2017 Học viên thực Đinh Thị Hoa LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học với đề tài Một số biện pháp phát triển giao tiếp cho trẻ Điếc lớp đầu cấp tiểu học (nghiên cứu trường tiểu học Xã Đàn trường. .. HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐINH THỊ HOA MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN GIAO TIẾP CHO TRẺ ĐIẾC LỚP ĐẦU CẤP TIỂU HỌC (Nghiên cứu trường tiểu học. .. NGHIỆM MỘT SỐ TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ KÍ HIỆU CHO TRẺ ĐIẾC LỚP ĐẦU CẤP TIỂU HỌC 53 3.1 Tầm quan trọng của trò chơi việc dạy học phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ điếc lớp đầu cấp tiểu học (nghiên cứu tại trường tiểu học xã đàn và trường dạy trẻ điếc nhânchính) , Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ điếc lớp đầu cấp tiểu học (nghiên cứu tại trường tiểu học xã đàn và trường dạy trẻ điếc nhânchính)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn