Khảo sát các biến thể phát âm của l, n (nghiên cứu trường hợp làng đại lộc, xã yên chính, huyện ý yên, tỉnh nam định)

90 2 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHẠM THÚY HẰNG KHẢO SÁT CÁC BIẾN THỂ PHÁT ÂM CỦA /l/, /n/ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP LÀNG ĐẠI LỘC, YÊN CHÍNH, Ý YÊN, NAM ĐỊNH) Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60 22 02 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC Hà Nội – 11/ 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHẠM THÚY HẰNG KHẢO SÁT CÁC BIẾN THỂ PHÁT ÂM CỦA /l/, /n/ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP LÀNG ĐẠI LỘC, YÊN CHÍNH, Ý YÊN, NAM ĐỊNH) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC MÃ SỐ:: 60 22 02 40 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS TRỊNH CẨM LAN Hà Nội -11/ 2017 LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô khoa Ngôn ngữ học – Đại học KHXHNV 58 cộng tác viên (CTV) người dân làng Đại Lộc, Yên Chính, Ý Yên, Nam Định tận tình giúp đỡ, cung cấp tư liệu quan trọng giúp chúng tơi hồn thành luận văn Trong trình thực đề tài tham khảo, vận dụng lý thuyết kết người trước Đặc biệt để hoàn thành luận văn nỗ lực thân, nhận hướng dẫn tận tình PGS.TS Trịnh Cẩm Lan Chúng tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trịnh Cẩm Lan người giúp đỡ, bảo bên cạnh chúng tơi suốt q trình thực đề tài Tuy nhiên, hạn chế lực, thời gian dành cho việc khảo sát, thu thập xử lý tư liệu có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận ý kiến đóng góp, bảo thêm Tôi xin chân thành cảm ơn Học viên Phạm Thúy Hằng MỤC LỤC Nguồn tư liệu .3 5.Phương pháp nghiên cứu .4 - Phương pháp điền dã dùng để thu thập tư liệu nghiên cứu Các tư liệu thu bao gồm nguồn trình bày phần tư liệu - Phương pháp miêu tả ngữ âm học dùng để miêu tả đặc điểm ngữ âm biến thể hai phụ âm /l/ /n/ Trong số biến thể có: biến thể [l]-0 [n]-0 coi biến thể không đánh dấu (giống biến thể toàn dân), biến thể đánh dấu [l]-1 [n]-1 (biến thể ngơn ngữ Đại Lộc) Từ đó, tái khác biệt cách phát âm phụ âm /l/ /n/ thổ ngữ làng Đại Lộc với tiếng nói vùng xung quanh với tiếng Việt toàn dân - Phương pháp phân tích định lượng dùng để tìm mối tương quan biến thể đánh dấu /l/, /n/ với đặc điểm xã hội người nói tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn, khả ngoại ngữ, mơ hình nhân… Bên cạnh đó, tương quan thái độ ngôn ngữ với việc sử dụng biến thể đánh dấu /l/, /n/ tìm cố gắng xem xét ảnh hưởng nhân tố chủ quan việc sử dụng biến thể ngôn ngữ .5 Những nghiên cứu ngôn từ độ tuổi cho thấy có ứng xử ngơn từ đặc trung thích hợp với giai đoạn khác đời người Ở Việt Nam nghiên cứu ứng xử ngôn từ liên quan đến độ tuổi bắt đầu qua cơng trình Lương Văn Hy năm 2000 Và cơng trình dừng lại mức khảo sát sơ lược khác biệt ứng xử ngôn từ ba hệ: ông bà, bố mẹ, cháu số gia đình TP Hồ Chí Minh bước đầu có số nhận định khác biệt cách xưng gọi phong cách hội thoại ba hệ (trích theo Dương Thị Hồng Yên 20120 – [tr15,28]) Sau cơng trình nghiên cứu Trịnh Cẩm Lan sâu vào phân tích ảnh hưởng yếu tố lứa tuổi khác biệt độ tuổi biến đổi ngôn từ cộng đồng chuyển cư đến thủ đô (trường hợp cộng đồng Nghệ Tĩnh Hà Nội) Đồng thời nghiên cứu mình, tác giả Trịnh Cẩm Lan phân chia tuổi theo hai phương diện: “tuổi đời” người “tuổi đến Hà Nội” để chứng minh cho lý thuyết có tính chất đại cương “tuổi trẻ khả thụ đắc nhanh” .31 Trên sở đó, chúng tơi khảo sát kết phân tích định lượng việc sử dụng biến thể hai phụ âm đầu /l/, /n/ nhóm tuổi, sau: 31 Bảng 2.5 Tương quan tuổi với việc sử dụng biến thể /l/, /n/ qua phong cách văn 31 Đặc trưng xã hội 31 Tỷ lệ biến thể sử dụng .31 Tổng số .31 3.3.1.Ủng hộ việc trì cách phát âm địa phương .52 3.3.2.Không ủng hộ việc trì cách phát âm địa phương 55 PHẦN 1: Thông tin chung .67 DANH MỤC BẢNG Nguồn tư liệu .3 5.Phương pháp nghiên cứu .4 - Phương pháp điền dã dùng để thu thập tư liệu nghiên cứu Các tư liệu thu bao gồm nguồn trình bày phần tư liệu - Phương pháp miêu tả ngữ âm học dùng để miêu tả đặc điểm ngữ âm biến thể hai phụ âm /l/ /n/ Trong số biến thể có: biến thể [l]-0 [n]-0 coi biến thể không đánh dấu (giống biến thể toàn dân), biến thể đánh dấu [l]-1 [n]-1 (biến thể ngôn ngữ Đại Lộc) Từ đó, chúng tơi tái khác biệt cách phát âm phụ âm /l/ /n/ thổ ngữ làng Đại Lộc với tiếng nói vùng xung quanh với tiếng Việt toàn dân - Phương pháp phân tích định lượng dùng để tìm mối tương quan biến thể đánh dấu /l/, /n/ với đặc điểm xã hội người nói tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn, khả ngoại ngữ, mơ hình nhân… Bên cạnh đó, tương quan thái độ ngôn ngữ với việc sử dụng biến thể đánh dấu /l/, /n/ tìm cố gắng xem xét ảnh hưởng nhân tố chủ quan việc sử dụng biến thể ngôn ngữ .5 Những nghiên cứu ngôn từ độ tuổi cho thấy có ứng xử ngơn từ đặc trung thích hợp với giai đoạn khác đời người Ở Việt Nam nghiên cứu ứng xử ngôn từ liên quan đến độ tuổi bắt đầu qua cơng trình Lương Văn Hy năm 2000 Và cơng trình dừng lại mức khảo sát sơ lược khác biệt ứng xử ngôn từ ba hệ: ông bà, bố mẹ, cháu số gia đình TP Hồ Chí Minh bước đầu có số nhận định khác biệt cách xưng gọi phong cách hội thoại ba hệ (trích theo Dương Thị Hồng Yên 20120 – [tr15,28]) Sau cơng trình nghiên cứu Trịnh Cẩm Lan sâu vào phân tích ảnh hưởng yếu tố lứa tuổi khác biệt độ tuổi biến đổi ngôn từ cộng đồng chuyển cư đến thủ đô (trường hợp cộng đồng Nghệ Tĩnh Hà Nội) Đồng thời nghiên cứu mình, tác giả Trịnh Cẩm Lan phân chia tuổi theo hai phương diện: “tuổi đời” người “tuổi đến Hà Nội” để chứng minh cho lý thuyết có tính chất đại cương “tuổi trẻ khả thụ đắc nhanh” .31 Trên sở đó, chúng tơi khảo sát kết phân tích định lượng việc sử dụng biến thể hai phụ âm đầu /l/, /n/ nhóm tuổi, sau: 31 Bảng 2.5 Tương quan tuổi với việc sử dụng biến thể /l/, /n/ qua phong cách văn 31 Đặc trưng xã hội 31 Tỷ lệ biến thể sử dụng .31 Tổng số .31 3.3.1.Ủng hộ việc trì cách phát âm địa phương .52 3.3.2.Khơng ủng hộ việc trì cách phát âm địa phương 55 PHẦN 1: Thông tin chung .67 DANH MỤC HÌNH VẼ Nguồn tư liệu .3 5.Phương pháp nghiên cứu .4 - Phương pháp điền dã dùng để thu thập tư liệu nghiên cứu Các tư liệu thu bao gồm nguồn trình bày phần tư liệu - Phương pháp miêu tả ngữ âm học dùng để miêu tả đặc điểm ngữ âm biến thể hai phụ âm /l/ /n/ Trong số biến thể có: biến thể [l]-0 [n]-0 coi biến thể khơng đánh dấu (giống biến thể tồn dân), biến thể đánh dấu [l]-1 [n]-1 (biến thể ngơn ngữ Đại Lộc) Từ đó, chúng tơi tái khác biệt cách phát âm phụ âm /l/ /n/ thổ ngữ làng Đại Lộc với tiếng nói vùng xung quanh với tiếng Việt toàn dân - Phương pháp phân tích định lượng dùng để tìm mối tương quan biến thể đánh dấu /l/, /n/ với đặc điểm xã hội người nói tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn, khả ngoại ngữ, mơ hình nhân… Bên cạnh đó, tương quan thái độ ngơn ngữ với việc sử dụng biến thể đánh dấu /l/, /n/ tìm cố gắng xem xét ảnh hưởng nhân tố chủ quan việc sử dụng biến thể ngôn ngữ .5 Những nghiên cứu ngơn từ độ tuổi cho thấy có ứng xử ngơn từ đặc trung thích hợp với giai đoạn khác đời người Ở Việt Nam nghiên cứu ứng xử ngôn từ liên quan đến độ tuổi bắt đầu qua cơng trình Lương Văn Hy năm 2000 Và cơng trình dừng lại mức khảo sát sơ lược khác biệt ứng xử ngôn từ ba hệ: ông bà, bố mẹ, cháu số gia đình TP Hồ Chí Minh bước đầu có số nhận định khác biệt cách xưng gọi phong cách hội thoại ba hệ (trích theo Dương Thị Hồng n 20120 – [tr15,28]) Sau cơng trình nghiên cứu Trịnh Cẩm Lan sâu vào phân tích ảnh hưởng yếu tố lứa tuổi khác biệt độ tuổi biến đổi ngôn từ cộng đồng chuyển cư đến thủ đô (trường hợp cộng đồng Nghệ Tĩnh Hà Nội) Đồng thời nghiên cứu mình, tác giả Trịnh Cẩm Lan phân chia tuổi theo hai phương diện: “tuổi đời” người “tuổi đến Hà Nội” để chứng minh cho lý thuyết có tính chất đại cương “tuổi trẻ khả thụ đắc nhanh” .31 Trên sở đó, chúng tơi khảo sát kết phân tích định lượng việc sử dụng biến thể hai phụ âm đầu /l/, /n/ nhóm tuổi, sau: 31 Bảng 2.5 Tương quan tuổi với việc sử dụng biến thể /l/, /n/ qua phong cách văn 31 Đặc trưng xã hội 31 Tỷ lệ biến thể sử dụng .31 Tổng số .31 3.3.1.Ủng hộ việc trì cách phát âm địa phương .52 3.3.2.Không ủng hộ việc trì cách phát âm địa phương 55 PHẦN 1: Thông tin chung .67 QUY ƯỚC TRÌNH BÀY CTV: Cộng tác viên [1]–0: Biến thể chuẩn /l/ [l]- 1: Biến thể phi chuẩn /n/, đọc với chế phát âm [l] [n]–1: Biến thể phi chuẩn /l/, đọc với chế phát âm [n] [n]- 0: biến thể chuẩn /n/ ĐH, CĐ, TC : Đại học, cao đẳng, trung cấp 13 Nguyễn Văn Khang (2008), Mối quan hệ ngôn ngữ học xã hội với phương ngữ học cách tiếp cận phương ngữ với tư cách đối tượng nghiên cứu, Tạp chí ngơn ngữ, số 1, tr1-11 14 Nguyễn Văn Khang (2009), Những vấn đề chuẩn hóa ngơn ngữ chuẩn hóa tiếng Việt, Tạp chí ngơn ngữ, số 1, tr24-25 15 Trịnh Cẩm Lan (2002), Sự tiếp xúc phương ngữ Hà Nội, Tạp chí ngơn ngữ, số 7, tr47-53 16 Trịnh Cẩm Lan (2003), Một số vấn đề phương ngữ thành thị góc nhìn phương ngữ địa – xã hội, Tạp chí ngơn ngữ, số 1, tr39 – 50 17 Trịnh Cẩm Lan (2007), Sự biến đổi ngôn từ cộng đồng chuyển cư đến thủ đô (Nghiên cứu trường hợp cộng đồng Nghệ Tĩnh Hà Nội), NXB Khoa học xã hội 18 Trịnh Cẩm Lan (2015), Tiếng Hà Nội người Hà Nội – cách nhìn, Tạp chí ngơn ngữ đời sống, số 8, tr15-24 19 Nguyễn Thị Kim Loan (2004), Đơ thị hóa – ngơn ngữ thị - tính đồng thị (qua sách B.Thierry), Tạp chí ngơn ngữ đời sống, số 4, tr35 – 41 20 Hà Quang Năng (2007), Khảo sát thực trạng cách phát âm lẫn lộn [L]/ [N] nay, Ngơn ngữ văn hóa Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Hoàng Trọng Phiến, Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu (2006), Cơ sở ngôn ngữ học tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội 22 Lê Thị Lệ Thanh (2007), Đi làm ăn xa cách phát âm [L], [N], Ngôn ngữ văn hóa Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Trần Thị Thìn (1979), Bước đầu tìm hiểu tượng phát âm lệch chuẩn /l/, /n/ , Tạp chí ngơn ngữ, số 2, tr62 – 68 24 Nguyễn Hữu Thọ (2004), Lại nói lờ nờ, Tạp chí ngơn ngữ, số 9, tr29- 30 25 Nguyễn Thị Kim Thoa (2005), Miêu tả đặc trưng ngữ âm thổ ngữ Nghi Ân, Khóa luận tốt nghiêp khoa Ngơn ngữ học, ĐHKHXHNV, Hà Nội 26 Đồn Thiện Thuật (2004), Ngữ âm tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 65 27 Vương Toàn (1986), Phương ngữ, biệt ngữ, tiếng lóng, Ngơn ngữ khuynh hướng, lĩnh vực, khái niệm, NXBKHXH, Hà Nội 28 Dương Thị Hồng Yên (2012), Sự khác biệt tượng lẫn lộn /L/, /N/ khu vực đô thị nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, Báo cáo khoa học sinh viên khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXHNV, Hà Nội 29 Bùi Thị Minh Yến (2007), Học vấn với việc phát âm [L], [N] tiếng Việt (ở xã thành Hà Nội), Ngơn ngữ văn hóa Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 30 Hội ngôn ngữ học Hà Nội (2007), Ngơn ngữ văn hóa Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 66 PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ SỰ PHÂN TẦNG XÃ HỘI VÀ THÁI ĐỘ NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI CÁC BIẾN THỂ CỦA /l/, /n/ Ở KHU VỰC NÔNG THÔN NAM ĐỊNH (TRƯỜNG HỢP LÀNG ĐẠI LỘC, YÊN CHÍNH, Ý N, NAM ĐỊNH) PHẦN 1: Thơng tin chung Xin ơng/ bà (anh/chị) vui lòng cho biết số thông tin chung ông/ bà (anh/chị): Họ tên (có thể bỏ qua)……………………………………………… Giới tính: Nữ □Nam □ Năm sinh: …………………………… Dân tộc ………………… Trình độ học vấn (cao nhất): ………… Quê quán: ………………7 Nghề nghiệp: ………………… Ơng/ bà (anh/chị) có biết ngoại ngữ khơng? Có □ Khơng □ Hôn nhân: a Độc thân □ Đã kết hôn □ b Nếu kết hơn: Đã ly □ Góa vợ/chồng □ i Chồng/vợ ơng/ bà (anh/chị) có phải người q khơng? Có □ ii Khơng □ Chồng/vợ ơng/ bà (anh/chị) có sống làng khơng? Có □ iii Khơng □ Nếu không, vợ/chồng ông/ bà (anh/chị) đâu? ……………………………………………………………………… iv Ơng/ bà (anh/chị) kết trước hay sau đến đây? 67 Trước □ Sau □ 68 Phần 2: Thơng tin sử dụng ngơn ngữ I Ơng/ bà (anh/ chị) vui lòng đọc bảng từ sau: No nê Lên lớp Nói lái Lươn lẹo nặng nề Lo lắng Nón Lê la Lúa nếp Lạ lẫm Nộp lãi Nương náu lên núi Lầm lũi Núi lớn Nước nóng Long lanh Lớn lên Lẩu nướng Nao núng Lấp lánh Nuôi nấng Lợn nái Lũ lụt Luôn Nam nữ Leo núi Lòng lợn luộc Năm lăm Nết na Lún La làng nước Niêm luật Nền nã Lần lượt Nói láo lếu Nơn nao Nóng nực Nòng nọc Leo lên nương II.Ơng/ bà (anh/ chị) vui lòng đọc đoạn văn sau: Mỗi năm lần, vào ngày hè nóng nực, Na vào làng Len mở lớp dạy học Với bọn trẻ làng Len khơng xa lạ làm chúng len nhìn buồn bực cha mẹ bắt đến lớp hồi Bây giờ, theo chúng, cách cô giảng hay lắm, lọt tai lọt não, buổi học chúng khơng im lặng lo mà cánh tay nô nức giơ lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui Ngay bọn thằng Nam, thằng Lương, thằng Ninh ln ln lo lẩn khỏi lớp tích cực học hẳn Chúng khơng cảm giác nặng nề lo tập hay lo bắt lỗi tháng cô dạy trôi qua nhanh lắm, lần chia tay cô đứa cảm thấy tiếc nuối, lưu luyến, níu kéo khơng bng 69 Phần 3: Thơng tin thái độ ngôn ngữ Phần thông tin liên quan đến thái độ đánh giá ông/ bà/ (anh/ chị) cách dùng tiếng Việt cộng đồng cư dân Bắc Bộ TPHCM Xin đánh dấu vào mục tương ứng với lựa chọn ông/ bà/ (anh/ chị) (Cho CTV nghe đoạn băng có phát ngơn có chứa từ bắt đầu với “l” “n”theo cách phát âm chuẩn) Đề nghị cho biết ông/ bà/ (anh/ chị) cảm thấy: Khơng Thích thích Không Dễ nghe dễ nghe (Cho CTV nghe đoạn băng có phát ngơn có chứa từ bắt đầu với “l” “n”theo cách phát âm làng) Đề nghị cho biết ông/ bà/ (anh/ chị) cảm thấy: Khơng Thích thích 70 Không Dễ nghe dễ nghe Ông/ bà (anh/chị) nhận thấy cách phát âm /l/ , /n/ hay sai ? Đúng Sai lúc lúc sai Nếu ông/ bà (anh/ chị) cho sai, ông/ bà(anh/ chị) nghĩ việc sửa đổi phát âm cho là: Không Cần thiết cần thiết Với cách phát âm đặc trưng làng mình, ơng/ bà (anh/chị) cảm thấy giao tiếp với người ngồi làng ? Tự tin Khơng tự tin 71 Bình thường Phần 4: Phỏng vấn sâu Với cách phát âm”l”, “n” vốn có làng, ơng/ bà (anh/chị) có gặp khó khăn cơng việc, học tập hay giao tiếp với người bên ngồi khơng? Nếu có thường khó khăn nào? (nhiều người khác khơng hiểu định nói từ gì; bỏ lỡ nhiều hội cơng việc cơng việc cần giao tiếp nhiều; khó khăn học tiếng anh, viết tả ) Khi gặp khó khăn ơng/ bà có suy nghĩ cách ứng xử để vượt qua khó khăn hay khơng? (cố gắng luyện phát âm đúng, nhờ người khác dạy,…) Khi người thân/ bạn bè trước có cách phát âm /l/, /n/ đặc trưng làng sau thời gian tiếp xúc với bên ngồi, làng khơng phát âm nữa, chí bắt người xung quanh sửa theo, ơng/bà (anh/chị) có suy nghĩ nào? Có ơng/bà (anh/chị) bị người khác bắt chước (nhại) cách phát âm khơng? Nếu có ơng/ bà (anh/chị) cảm thấy nào? 72 Phụ lục 2: Phỏng vấn sau lời nói tự nhiên (Luận văn xin trích phần phụ lục vấn sâu lời nói tự nhiên) Trích đoạn hội thoại tự nhiên 1: Tôi: Cháu chào bác ạ! Hôm đẹp trời, người đồng đông bác nhỉ? CTV 1: Ra mà nàm gì? Núa dỗ hết rồi, không dọn cỏ nhanh để cao núa à? Thế bọn mày nhà đấy? Trông nạ nạ Tôi: À, bọn cháu Yên Khánh sang chơi CTV 1: Yên Khánh, chỗ lào Yên Khánh ? Tôi: Bọn cháu gần chùa Trăm Gian bác Bọn cháu qua thấy đồng làng đẹp xuống xem thơi CTV 1: ối dời, đẹp gì? Sâu hết mẹ hết đâu Trơng mong vào núa mà đẹp xấu Chúng mày phải để thoát khỏi đồng duộng Thế nhà chúng mày có cấy khơng? Tơi: Dạ khơng bác Bên trồng nhiều lang lạc khơng bác CTV 1: Có chứ, sống nang nạc mà khơng trồng chết đói Nhưng nang nạc khơng trồng đây, nắm nước chồng CTV 2: Con nhà lào đây? Cháu bà Hà à? CTV1: Ừ, dâu nhà tao CTV2: Con dâu ngồi để mẹ nàm đéo Nhảy xuống nàm với mẹ CTV1: Ngồi cho nàm nàm cho nấm Ngồi nói chuyện cho nàng vui nà CTV2: Thế dâu tận đâu đấy? Nhìn lày biết khơng làm núa má CTV1: Giờ bọn khơng phải cấy, cấy nà việc già Chân tay đẹp đẽ nhà hàng 73 CTV2: Đấy nàm dâu nhà bà bà cho nhà hàng, cô CTV1: Con này, nhà mày vãi nần phân rồi? Đéo chịu dọn cỏ gì? Nười chó đẻ CTV2: Nười đâu, nàm có nghỉ ngày lào mà dọn Bảo ơng Tính dọn ơng có chịu đâu, lay nghỉ dọn lày Sốt hết ruột CTV1: Thế tranh thủ thời gian mà dọn, núa dỗ hết Trích đoạn hội thoại lời nói tự nhiên 2: CTV3: Lày, lày, từ từ tao bảo CTV4: Sao, có bà định bảo tơi dề? CTV3: Nhà mày rơm khơng, cho tao xin cho bò đẻ CTV4: Còn bà vào nhà bảo Ninh ló rút cho Rút cho cẩn thận đấy, tụt hết giết họ CTV3: Mẹ mày, tao nại khơng biết rút Xin nót ổ cho bò, xin bà Miên mà nhà bà hết CTV4: Con mụ đéo cho mã hết Ló đầy mà có tiền ló cho, xin đéo lào ló CTV3: Đấy nên tao hỏi ló bảo hết thơi Thế mày đồng lào CTV4: Ra dọn nốt ruộng, ruộng dọn tý lào đâu CTV3: Nười chổng nồn nên, no CTV4: Địt mẹ, lại giọng não Nghĩa Thơi mà rơm đi, khơng bò ló đẻ mẹ ý mà rơm chưa Trích đoạn hội thoại tự nhiên 3: CTV5: 30 nghìn cân, hai cân cho chúng ló ăn CTV6: ừ, cân vào cho mai trả tiền Giờ mang khơng đủ CTV5: núc lào có chả Quan trọng Hơm lay ngon tơi gọi mà Dạo rẻ 74 CTV7: rẻ đéo 30 nghìn cân, hơm lọ tơi mua chợ Sở có 25 CTV5: Chắc lại hàng đểu đéo đâu có 25, nàng lước 30 Nấy vào 28 rồi, đéo đâu mà bán 25 CTV7: Ơ, hơm qua tơi vừa mua 25 Khác lày bà đâu, chả nhẽ tơi bới rác mang cho bà xem CTV8: bà vào tận bán giá phải khác Kêu nhiều bà mẹ ý đi, đéo phải bán cho CTV7: Người ta lói cho mà biết nại nắm chuyện Mua mà mua tơi có bảo bà khơng mua đâu Lói cho mà biết nại CTV5: Con nạy mẹ, buôn bán gặp bà chán đời Qủa ngon lày bảo đắt Về ăn thử xem mai có tìm tơi khơng CTV6: Đâu cân tơi xong chưa, lói Nhanh lấu cơm lào, học sinh Năm bảy nghìn bạc nàm đéo mà cãi nắm nắm với CTV5: Ai bác bọn em sướng Năm bảy nghìn chả mà phải lói Em lói thật với bác chả đâu bán tử tế em đâu CTV8: Tôi nạy bà, nên nước Người nàng người xóm với nhau, nạ bà CTV5: Nạ gì, khơng nạ gì? CTV8: Vâng, hàng bà ngon đất này, chưa? Trả nại bà Nộc nhanh bà Mồm nói tay nàm CTV5: Xin nỗi bác nhé, khổ Mãi lói chuyện quên mẹ ý CTV9: Cho cân mày Nhìn ngon phết nhỉ? CTV5: Nại chả ngon Ngon 2, cân ăn dần Mấy ngày nghỉ nàm cho chồng ăn cho ló sướng, ló u Nại chả thích à? CTV9: Mẹ lày, mày lói luyên thuyên vậy? Một cân thơi 75 CTV5: cho vào 40 nghìn Ăn khơng hết bỏ tủ nạnh hơm sau ăn ngon CTV9: Khơng, nàm có tiền CTV5: Nhà giàu nại khơng có tiền có Ăn vào bổ béo đâu CTV9: Bổ béo mày mang mà ăn Trích đoạn hội thoại tự nhiên 4: Tôi: Cháu gái đáng yêu Cháu vừa nhà trẻ chị? CTV10: Ừ, chị vừa đón cháu Tơi: Cháu năm học lớp tuổi chị? CTV11: Cháu học nớp lăm tuổi, trường mầm lon Đại Nộc Ở nớp cháu có nhiều bạn nắm, giáo dạy hát nhiều lữa cơ, thích nắm CTV10: Đấy nhanh mồm nhanh miệng, chưa cần hỏi trả nời Mà ngọng nghếu ngọng ngáo Tôi: Đâu em thấy cháu nói rõ mà, có ngọng đâu chị CTV10: nờ lờ nẫn nộn mà bảo không ngọng à? CTV11: Cơ giáo cháu bảo khơng lói, lờ lờ lữa? Bạn Bơng lói thế, bạn Bốp lói thế, Bạn Ỉn lói Cơ giáo bảo lói nhà với mẹ đi, khơng học lữa Tơi: Cơ giáo nói vậy, cháu bạn bảo cô giáo nào? CTV11: Bảo nà khơng biết Đi học vui hơn, thích múa nắm, phiếu bé ngoan lữa, không học nà khơng có đâu Mẹ nhỉ? CTV10: lói nhiều nắm, núc thích phiếu bé ngoan để bà lội cho tiền mua kẹo với mua quần áo đẹp Tơi: Chị biết cháu nói khơng lờ, nờ chị không sửa cho cháu? CTV10: Biết mà núc nhớ chị sửa, khơng chị có sửa đâu Đi học cô giáo sửa dần Cả nàng lày mà Tơi: Thế chị có muốn cháu thay đổi để phát âm cho không? 76 CTV10: Ai chả muốn em mà chưa sửa phải chịu Cơ giáo bó tay với nàng mà Sửa sau học nớp viết tả ló khơng khổ Tơi: Chị thấy nói khơng chị khơng sửa cho trước để sửa cho CTV10: Chị sửa mà xong thời gian lại đâu vào Chán chả sửa Khi để ý chị lói được, khơng lại thơi Tơi: Chị làm ngồi có bị người trêu cười khơng?\ CTV10: Có chứ, lói đến họ lại cười với nhại lại, mà quen thơi Kệ nàng kệ Phần vấn sâu 1: CTV12: Cả nàng lày họ lờ nờ nung tung mà Tơi: Với cách phát âm “l”, “n” vốn có làng, có gặp khó khăn cơng việc, học tập hay giao tiếp với người bên ngồi khơng? CTV12: Cơ ngồi, nhà bán hàng thơi nàng kahcs bị trêu, bảo: Nại dân Đại Nộc, nang nạc nẫn nộn Họ nói kiểu Chứ nghiệp, nghiếc có đâu Tơi: Khi bị họ trêu xử lý ạ? Có cố gắng thay đổi để họ khơng hội trêu khơng? CTV12: Cười biết làm sao? Muốn sửa mà có sửa đâu Lước Giờ có sửa sửa thơi Con nhà khơng ngọng đâu Có đứa thứ nẫn nộn thơi đứa thứ hai ngon nành nắm Tôi: Thế em học sửa khơng cơ? CTV12: Ừ vậy, đứa thứ hai tồn chửi đứa thứ ngu khơng biết mà sửa ý Cháu xem có phương pháp sửa cho nàng lày, khơng khổ trẻ học ngọng 77 Phần vấn sâu 2: Tơi: Bạn cảm thấy phát âm /l/, /n/ nào? Có khơng? CTV13: Mình phát âm khơng sai, chuẩn ln Mình phát âm từ hồi cấp 1, cấp Tôi: Bạn cảm nhận xung quanh hầu hết người phát âm khơng lắm? CTV13: Cả làng lẫn lộn /l/, /n/ mà Thi thoảng dẫn bạn bè chơi ngại ngại mà miền Bắc mà Tơi: Cả làng phát âm khơng đúng, bạn lại phát âm đúng? CTV13: Tự sửa học nói sai ngại Thật lúc số từ chả biết phải dùng /l/ hay /n/, mà Tơi: Thế bố mẹ, ơng bà bạn có phát âm chuẩn khơng? CTV13: Có, mẹ tớ, mà tất tớ tự sửa thơi Tơi: làng có nhiều trường hợp sửa bạn khơng? CTV13: Có hầu hết học sửa tới 70% ý mà Trừ đứa học dốt Tơi: Bạn có mong muốn làng phát âm chuẩn /l/, /n/ khơng? CTV13: Tất nhiên có rồi, mà điều chẳng xảy Phần vấn sâu 3: Tôi: Bác cảm thấy phát âm /l/, /n/ có khơng ạ? CTV14: Khơng, tao biết tao nói nẫn nộn mà Tơi : Vậy với phát âm không vậy, bác có gặp khó khăn cơng việc hay giao tiếp khơng? CTV14: Ngày xưa họ trêu, bình thường 50 tuổi quan trọng câu lói kiểu lày Tơi: Bác muốn thay đổi cách phát âm cho chuẩn chưa? 78 CTV14: Khơng cần, có đâu nàm ăn đâu mà phải thay đổi Lói thành quen, từ thời cha sinh mẹ đẻ lói Ngày xưa ơng bà nhà tao lói Tơi: Vậy bác cảm thấy nào, nhiều người sau làm ăn, học tập bên thời gian, sau trở làng phát âm không giống người làng nữa? CTV14: Kệ chúng ló chứ, ló lói nà tốt Trẻ thay đổi ló dễ, già sửa mà sửa để xuống nỗ nói với cụ à? Tơi: Cách phát âm bác có bị nhại lại khơng ạ? CTV14: Có người ta cười suốt đấy, cười cho cười thơi Phần vấn sâu 4: Tôi: Theo chị, cách phát âm biến thể /l/, /n/ chị hay sai ạ? CTV15: Đúng chứ, chị có phải người gốc làng đâu Chị lấy chồng Tôi: Chị lấy chồng ạ? CTV15: năm mà chị phát âm Tơi: Con chị có bị ảnh hưởng cách phát âm phi chuẩn làng Đại Lộc khồn ạ? CTV15: Thi thoảng có Tại ơng bà với bố hay nói lẫn lộn Chị phải sửa nhiều cho chúng May mắn chị nhận nói sai mà sửa nhiều người nói sai mẹ khơng biết Tôi: Khi mà chị nghe người làng Đại Lộc nói lẫn lộn /l/, /n/ chị cảm thấy nào? CTV15: Buồn cười mà thành quen lại thấy bình thường, sợ nhiễm khơng sửa chết Tơi: Khi mà chồng chị, người thân chị nói khơng chị có trêu theo kiểu nhại lại khơng? CTV15: Có chứ, buồn cười q nhại lại trêu cho vui, cho họ biết họ sai 79 ... Huy n Ý Y n, Nam Định Chương III: Thái độ ng n ngữ bi n thể phát âm /l/, /n/ làng Đại Lộc, xã Y n Chính, Huy n Ý Y n, Nam Định Chương I MỘT SỐ V N ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ CẢNH HUỐNG NG N NGỮ XÃ HỘI Ở LÀNG... quan tâm Đó lý khi n định lựa ch n v n đề Khảo sát bi n thể phát âm /l/, /n/ " (nghi n cứu trường hợp làng Đại Lộc, Y n Chính, Ý Y n, Nam Định) làm đề tài nghi n cứu Mục đích nghi n cứu 2.1 Lu n. .. chương sau: Chương I: Một số v n đề lý thuyết cảnh ng n ngữ - xã hội làng Đại Lộc, Y n Chính, Ý Y n, Nam Định Chương II : Tình hình sử dụng bi n thể phát âm /l/ /n/ làng Đại Lộc, xã Y n Chính, Huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát các biến thể phát âm của l, n (nghiên cứu trường hợp làng đại lộc, xã yên chính, huyện ý yên, tỉnh nam định) , Khảo sát các biến thể phát âm của l, n (nghiên cứu trường hợp làng đại lộc, xã yên chính, huyện ý yên, tỉnh nam định)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn