Hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật tại xã việt ngọc, huyện tân yên, tỉnh bắc giang

119 3 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐÀO THỊ LÊ MAI HỖ TRỢ SINH KẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI XÃ VIỆT NGỌC, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Hà Nội - Năm 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐÀO THỊ LÊ MAI HỖ TRỢ SINH KẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI XÃ VIỆT NGỌC, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Công tác xã hội Mã số: 60900101 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM VĂN QUYẾT Hà Nội – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các tài liệu, trích dẫn, kết nêu đề tài luận văn tốt nghiệp có nguồn gốc rõ ràng trung thực Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017 Tác giả Đào Thị Lê Mai LỜI CẢM ƠN Lời cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể thầy cô giáo Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình dạy dỗ truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm lòng yêu mến, tâm huyết với nghề nghiệp Xin trân trọng cảm ơn thầy PGS TS Phạm Văn Quyết người hướng dẫn bảo cho tận tình suốt trình thực đề tài Nhờ có bảo giúp đỡ thầy, tơi có nhiều kinh nghiệm quý báu việc triển khai thực đề tài nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn tới cán bộ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Việt Ngọc giúp đỡ, cung cấp tài liệu để tơi có tảng nghiên cứu thực tiễn Xin chân thành cảm ơn tập thể lớp Cao học CTXH khóa 2015 – 2017 tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập nghiên cứu Cuối cùng, trân trọng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới gia đình, bạn bè thân thiết, anh chị em lãnh đạo, đồng nghiệp Phụ kiện Samsung cổ vũ, động viên, khích lệ để tơi hồn thiện luận văn tốt nghiệp cách tốt Dù cố gắng tâm huyết với đề tài luận văn tốt nghiệp kiến thức thân lĩnh vực nghiên cứu chưa thực chuyên sâu, thời gian nghiên cứu hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận đóng góp ý kiến từ phía thầy cô giáo để luận văn hoàn chỉnh chất lượng Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017 Tác giả Đào Thị Lê Mai MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu .9 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 18 Đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu 18 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 19 Câu hỏi nghiên cứu .19 Giả thuyết nghiên cứu 20 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu .20 Kết cấu luận văn: 22 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 23 CHƯƠNG .23 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .23 1.1 Các khái niệm công cụ 23 1.1.1 Người khuyết tật .23 1.1.2 Sinh kế hỗ trợ sinh kế 25 1.2 Các lý thuyết vận dụng 26 1.2.1 Lý thuyết hệ thống – sinh thái 26 1.2.2 Lý thuyết nhu cầu A Maslow 27 1.2.3 Lý thuyết sinh kế bền vững .29 1.3 Quan điểm, sách Đảng Nhà nước vấn đề hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật 31 1.3.1 Luật NKT 31 1.3.2 Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012 – 2020 33 1.4 Công ước quốc tế quyền NKT 34 1.5 Khái quát xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang .36 Tiểu kết chương I 39 CHƯƠNG .40 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HỖ TRỢ SINH KẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI XÃ VIỆT NGỌC, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG 40 2.1 Thực trạng NKT xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 40 2.1.1 Tình hình chung NKT đời sống NKT xã Việt Ngọc 40 2.1.2 Hồn cảnh gia đình NKT xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 46 2.1.3 Những khó khăn vấn đề sinh kế NKT xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang .48 2.1.4 Nhu cầu hỗ trợ sinh kế NKT xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 52 2.2 Thực công tác hỗ trợ sinh kế cho NKT xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 53 2.2.1 Quan điểm quyền địa phương cơng tác hỗ trợ sinh kế cho NKT 53 2.2.2 Tổ chức thực hỗ trợ sinh kế cho NKT địa phương 55 2.3 Đánh giá hiệu công tác hỗ trợ sinh kế cho NKT xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 79 2.3.1 Các hiệu đạt 79 2.3.1 Những hạn chế hoạt động 80 Tiểu kết chương 82 CHƯƠNG .83 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỖ TRỢ SINH KẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI XÃ VIỆT NGỌC, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG DƯỚI GĨC NHÌN CƠNG TÁC XÃ HỘI 83 3.1 Phương hướng chung 83 3.2 Các giải pháp cụ thể Công tác xã hội NKT xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 85 3.2.1 Giải pháp 1: NVCTXH giúp NKT tiếp cận sở đào tạo nghề doanh nghiệp, xưởng sản xuất địa phương 85 3.2.2 Giải pháp 2: Nâng cao hiệu công tác hỗ trợ sinh kế cho NKT thơng qua vai trò kiến nghị, đề xuất giải pháp, chương trình hỗ trợ, hạn chế trùng lặp NVCTXH 87 3.2.3 Giải pháp 3: NVCTXH tham vấn việc làm cho NKT cán địa phương nhằm thúc đẩy hiệu công tác hỗ trợ sinh kế cho NKT 88 3.2.4 Giải pháp 4: Trang bị kiến thức thực nhiều hoạt động trợ giúp NKT tự tạo việc làm, tự thành lập sở sản xuất 90 3.3 Dự án Công tác xã hội hỗ trợ sinh kế cho NKT xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 92 Tiểu kết chương 3: 96 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 Kết luận .97 Khuyến nghị 98 2.1 Đối với quyền địa phương .98 2.2 Đối với cộng đồng xã hội 99 2.3 Đối NKT gia đình 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT mà quy định pháp luật, đường lối sách Đảng Nhà nước ta Thứ ba, hoạt động hỗ trợ sinh kế cho NKT thực tiễn xã Việt Ngọc cho thấy nhiều điểm tích cực đáng ghi nhận Nhiều hoạt động trực tiếp quan tổ chức xã hội xã thực có hoạt động phối hợp quyền địa phương tổ chức đơn vị khác Nhiều mơ hình hỗ trợ sinh kế triển khai mang lại hiệu thiết thực phủ nhận xã Việt Ngọc như: hỗ trợ giống, hỗ trợ lao động sản xuất, hỗ trợ để NKT có ruộng gần nhà, hỗ trợ em gia đình có NKT Đặc biệt, doanh nghiệp địa bàn có nhiều thể quan tâm với hoạt động hỗ trợ sinh kế cho NKT Thứ tư, dù thực tiễn địa phương xây dựng nhiều mơ hình, nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế hoạt động chưa thể khai thác thực giải pháp góc độ CTXH góp phần hỗ trợ để mang lại hiệu Nhóm giải pháp gắn liền với vai trò NVCTXH xây dựng góp phần đẩy mạnh mang đến hiệu hỗ trợ sinh kế cho NKT xã Việt Ngọc Một dự án mang tính khả thi xây dựng gợi ý quan trọng để hỗ trợ cho NKT xã Việt Ngọc có việc làm ổn định, vươn lên khẳng định thân Như vậy, sinh kế cho nhóm đối tượng NKT việc làm phù hợp đắn Giải vấn đề sinh kế bước tiến quan trọng giúp nhóm đối tượng NKT xã Việt Ngọc hòa nhập với cộng đồng, vượt qua để khẳng định giá trị thân Khuyến nghị 2.1 Đối với quyền địa phương Chính quyền địa phương đơn vị trực tiếp quản lý, thực chương trình, sách với NKT Là nơi cung cấp, phổ biến thực thi pháp 99 luật hiểu rõ cộng đồng dân cư đối tượng yếu Các cán lãnh đạo nên tiếp tục thực làm tốt vai trò công tác lãnh đạo, quản lý Thực nhiều hoạt động hỗ trợ để NKT có sinh kế bền vững sống tốt đẹp Có đề xuất kiến nghị với lãnh đạo cấp để đưa chương trình, kế hoạch phù hợp mang lại hiệu to lớn cho NKT địa phương 2.2 Đối với cộng đồng xã hội Cộng đồng xã hội có vai trò quan trọng việc thúc đẩy q trình hòa nhập, tham gia lao động sản xuất tiến tới phát triển NKT Cộng đồng xã hội cần thể quan tâm có việc làm thiết thực, thường xuyên nhằm mang đến sống tốt đẹp cho NKT, hướng tới phát triển xã hội Cộng đồng cần chung tay để đẩy lùi hoạt động kỳ thị, việc làm phân biệt đối xử, bất công NKT Cần thực tốt chủ trương sách Đảng Nhà nước với NKT 2.3 Đối NKT gia đình NKT cần xây dựng tự tin, ý thức thân, công để tham gia hoạt động Khơng ngừng cố gắng, vượt qua để trở thành cơng dân có ích Gia đình chỗ dựa vững cho NKT, nguồn động viên to lớn giúp NKT vượt qua tất khó khăn Gia đình cần phát huy vai trò để hỗ trợ, giúp đỡ NKT 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động – thương binh xã hội, Báo cáo kết giám sát việc thực sách, pháp luật NKT, năm 2015 Bộ Lao động – thương binh xã hội (2001), hệ thống văn pháp luật hành bảo trợ xã hội, NXB LĐXH, Hà Nội Bộ Lao động – thương binh xã hội – Bộ Y tế - Bộ Tài – Bộ Giáo dục đào tạo (2012) thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT BLĐTBXH – BYT – BTC – BGDĐT ngày 28/12/2012 quy định việc xác định mức độ khuyết tật Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực Bộ Y tế - Bộ Lao động – thương binh xã hội (2012), thông tư liên tịch số 34/2012 quy định việc xác định mức độ khuyết tật Hội đồng giám định y khoa thực Chính phủ (2012) Quyết định số 1019/QĐ-TTg định phê duyệt đề án trợ giúp Người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 Chính phủ (2012) Nghị định 28/2012/NĐ – CP ngày 10/4/2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Người khuyết tật Đại hội đồng Liên hợp quốc (1975), Tuyên bố quyền Người khuyết tật Trần Thị Minh Đức (1996), Giáo trình tâm lý học đại cương, NXB Giáo dục Trần Thị Minh Đức (2009), Giáo trình tham vấn tâm lý, Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Thị Hà (2014), Giáo trình Cơng tác xã hội với Người khuyết tật 11 Nguyễn Thị Kim Liên (2008), Giáo trình Phát triển cộng đồng, nhà xuất Lao động - Xã hội 12 Liên Hợp Quốc (2006), Công ước quốc tế quyền Người khuyết tật 13 Quốc hội (2010), Luật Người khuyết tật số 51/2012/QH12 14 Quốc hội (2009), Luật dạy nghề 101 15 Phạm Văn Quyết – Nguyễn Quý Thanh (2001), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Tổ chức Lao động quốc tế - ILO (2008), Báo cáo khảo sát đào tạo nghề việc làm cho người khuyết tật Việt Nam 17 Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (2007), Kỷ yếu hội thảo khoa học “Người khuyết tật Việt Nam: sinh kế, việc làm bảo trợ xã hội”, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Sửu (2014), Công nghiệp hóa, thị hóa biến đổi sinh kế ven đô Hà Nội, NXB Tri thức 19 Ủy ban thường vụ Quốc hội (1998), Pháp lệnh Người tàn tật số 06/1998/PLUBTVQH10 20 Uỷ ban nhân dân Bắc Giang (29/6/2013), Hội thảo phát triển dạy nghề tạo việc làm người khuyết tật nhiều khó khăn thách thức 21 Ủy ban nhân dân xã Việt Ngọc (2016), Báo cáo theo dõi xác nhận khuyết tật 22 Ủy ban nhân dân xã Việt Ngọc (2016), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 23 Ủy ban nhân dân xã Việt Ngọc (2016), Lịch sử Đảng xã Việt Ngọc Danh mục trang Web tham khảo: 24 Website Bộ lao động thương binh xã hội (http://www.molisa.gov.vn/) 25 Website thư viện pháp luật (http://www.thuvienphapluat.vn/) 26 Website Tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc Việt Nam (www.undp.org.vn/) 27 Website Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (http://www.bacgiang.gov.vn/) 28 Website Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (http://tanyen.bacgiang.gov.vn/) 102 PHỤ LỤC PHỎNG VẤN SÂU LẦN THỨ NHẤT Thông tin người vấn Họ tên: Nguyễn Thị Hà Chức danh: cán phụ trách lao động – thương binh xã hội Thời gian vấn: 9h – 10h Ngày vấn: 17/5/2017 Nội dung vấn Hỏi: Thưa chị, tính đến thời điểm số NKT xã Việt Ngọc bao nhiêu? Và thuộc dạng tật nào? Đáp: Hiện tại, địa bàn xã có 134 NKT, với nhiều dạng khuyết tật: vận động, trí tuệ, khiếm thị, khiếm thính đa khuyết tật Bao gồm dạng nhẹ, nặng đặc biệt nặng Hỏi: Với số lượng đối tượng người khuyết tật cụ thể họ hưởng sách gì? Đáp: Về bản, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng xã hội, thực đầy đủ sách trợ cấp thường xuyên nhiều sách khác theo quy định Nhà nước Hỏi: Vâng, chị cho biết số NKT có việc làm tồn xã bao nhiêu? Và cơng việc mà đối tượng có việc làm tham gia gì? Đáp: Hiện tại, số NKT có việc làm xã 22 NKT Vì trình độ lao động NKT thấp, sức khỏe khơng tốt nên chủ yếu họ tham gia làm nông nghiệp, số làm dịch vụ, mở hàng bn bán nhỏ hay làm th Còn lại đại đa số lao động sản xuất Hỏi: Vậy xã có mơ hình hay đề xuất thực sách hỗ trợ cho sinh kế cho NKT hay hỗ trợ khác cho NKT? Đáp: Xã thực hoạt động hỗ trợ cho NKT xã Các hoạt động hàng năm lễ Tết, ngày kỷ niệm, xã có phần quà cho gia đình hộ nghèo, nhiều hộ gia đình NKT Những hộ gia đình có NKT xã thực phát tiền trợ cấp hàng tháng theo quy định mức trợ cấp Nhà nước Nhiều tổ chức Hội, Mặt trận thôn lực lượng quan trọng thực hoạt động hỗ trợ NKT khía cạnh Địa phương có hoạt động ưu tiên cho nhóm đối tượng NKT để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn hoạt động bên Đoàn niên trao quà tình thương, hỗ trợ thu hoạch nơng sản… Riêng sinh kế xã triển khai thực nhiều kế hoạch khác ưu tiên cho NKT, người có cơng, gia đình sách có ruộng gần nhà, vận động bà thu mua nông sản cho hộ gia đình có người khuyết tật Hỏi: Bản thân chị cho NKT xã có thuận lợi khó khăn vấn đề sinh kế? Đáp: Theo nhận thấy làm công tác lao động – thương binh xã hội, NKT nhìn chung có thuận lợi quyền địa phương quan tâm, tổ chức xã hội thường xuyên có hỗ trợ, giúp đỡ Các cấp tỉnh, huyện thể giúp đỡ, quan tâm NKT thông qua trao tặng quà, xe lăn, hỗ trợ dạy nghề Nhiều NKT nhìn chung họ có nhận thức rõ ràng thân nhiều NKT cố gắng vươn lên tham gia lao động, làm để có thu nhập Tuy nhiên, nói khó khăn, tơi nhận thấy khó khăn lớn vấn đề sinh kế cho NKT tình trạng khuyết tật họ khó khăn thứ hai hội việc làm Đa số NKT đáp ứng đòi hỏi lao động doanh nghiệp Hơn có doanh nghiệp hay sở làm việc nhận lao động NKT Hỏi: Vậy chị đánh giá nhu cầu đa số NKT xã lĩnh vực sinh kế? Đáp: Thực nhu cầu NKT nhiều Ngồi việc làm, làm, có tiền trang trải sống họ có nhu cầu học tập, hỗ trợ giúp đỡ nhiều nữa, nhu cầu hưởng chế độ sách trợ giúp nhiều hơn, phù hợp Tất nhiên nhu cầu có sinh kế ổn định việc mà tất NKT mong muốn Có việc làm phù hợp giúp cho NKT có sống ổn định, bớt khó khăn, vất vả Hỏi: Vậy chị có đề xuất để nhằm nâng cao cơng tác hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật địa bàn xã? Hỏi: Về vấn đề việc làm, theo cấp lãnh đạo đề xuất xây dựng nhiều sách hỗ trợ cụ thể cho NKT Ngồi việc trợ giúp vật chất hỗ trợ để NKT tham gia nhiều hoạt động xã hội hay tham gia làm việc điều cần thiết Cấp xã có nhiều hoạt động vừa chia sẻ việc làm cần có kết hợp nhiều ban ngành Và để NKT có việc làm tất nhiên thiếu hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp, sở sản xuất Vâng, cảm ơn chị có chia sẻ đầy đủ thẳng thắn PHỎNG VẤN SÂU LẦN THỨ Thông tin người vấn Họ tên: Vũ Văn Q Tuổi: 23 Giới tính: Nam Dạng khuyết tật: Khuyết tật vận động Thời gian vấn: 9h30 – 10h15 Địa chỉ: Thơn Chính, xã Việt Ngọc Ngày vấn: 25/5/2017 Địa điểm: nhà riêng thân chủ Nội dung vấn Hỏi: Sức khỏe em nào? Đáp: Ngoài lại khó em bình thường chị Thỉnh thoảng có ốm vặt vãnh ho hắng uống thuốc khỏi Hỏi: Hồn cảnh gia đình nào? Em sống hay với ai? Đáp: Em sống bố mẹ với hai đứa em chị Hoàn cảnh gia đình em chị thấy Cũng chẳng giả Hỏi: Cơng việc người gia đình em gì? Thu nhập hàng tháng gia đình bao nhiêu? Đáp: Em chẳng học nên chẳng biết chữ, 23 tuổi mà chẳng biết làm tiền, loanh quanh nhà với em sang hàng xóm Bố mẹ em có nghề làm ruộng Giờ ngày nông nhàn bố em lại chạy xách vữa cho bác em, bác xây quanh xã nên bảo bố em Nhà hai đứa em, may mà lành lặn, chẳng bị què quặt em, chúng bé nên khơng làm tiền Em làm vặt vãnh việc nhà với trông nhà Thu nhập nhà em tháng chẳng Hỏi: Em cho làm cơng việc gì? Đáp: Em em nghĩ em làm việc mà khơng phải xa chị Vì em loanh quanh Nếu nghĩ làm em vừa ngại vừa làm việc Nhưng có lúc em muốn làm chị Nhìn bố mẹ em vất vả mà em biết ngồi em thấy khổ bố mẹ em Hỏi: Em có mong muốn vấn đề việc làm mình? Đáp: Em mong có việc chưa nghĩ cụ thể làm Có việc khó chị, mong muốn em chả nghĩ Hỏi: Những người thân hay bạn bè, hàng xóm làm để giúp đỡ em có việc làm? Đáp: Bố mẹ em bác, cô họ hàng quanh lúc động viên Bác em bảo để bác xem có chỗ người quen bác người ta có cho làm việc nhà bảo em Bác bảo người ta cho nhận hạt xâu thành vòng chị Em chờ xem bác có hỏi khơng Bạn hàng xóm chúng làm xa, năm sang chơi chốc lát thơi Nói chung có người giúp em chưa có việc Hỏi: Chính quyền địa phương (xã, huyện) có quan tâm hay hỗ trợ vấn đề việc làm em? Đáp: Các bác có hỗ trợ tiền trợ cấp hàng tháng cho em Còn việc làm có chương trình hỗ trợ niên khuyết tật xã học nghề may với nghề cắt tóc chị Nhưng đợt bác trưởng thơn với chị bí thư vào nhà em nói chuyện Thì em bảo học may em khơng tham gia làm tóc có muốn làm phải tập tễnh lại nhiều Chứ lê lết quanh nhà em khơng học Bác với chị bảo có học nghề lại thơng báo Hỏi: Em có mong muốn hay đề xuất để NKT em có việc làm? Đáp: Thực bị khuyết tật chúng em khổ người Em mong có quan hay tổ chức giúp đỡ người em có cơng việc phù hợp Ngày nhỏ em chẳng học em làm việc tay em khỏe, em khơng bị đau ốm nhiều, phải lại khó thơi Bị khuyết tật làm việc chị Cảm ơn em chia sẻ vừa rồi! PHỎNG VẤN SÂU LẦN THỨ Thông tin người vấn Họ tên: Nguyễn Quang Tuấn Nghề nghiệp: Giám đốc công ty TNHH Vật liệu xây dựng Tân Lộc Địa điểm vấn: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Tân Lộc, thôn Đầm Lác, xã Việt Ngọc Thời gian vấn: 14h – 14h45 Ngày vấn: 29/5/2017 Nội dung vấn Hỏi: Chú cho biết cơng ty có nhận lao động NKT? Đáp: Hiện tại, công ty nhận hai lao động NKT Hỏi: Chú có đánh hai lao động NKT công việc? Đáp: Hai lao động NKT nhìn chung có ý thức lao động Dù tạo điều kiện không hai bác xếp kiêu/ngày Lúc cố gắng để gần người khác Nói chung ban lãnh đạo cơng ty giúp đỡ để người lao động xã có công ăn việc làm Hỏi: Quan điểm lao động NKT nào? Đáp: Về bản, nhận thấy lao động NKT không khác biệt nhiều so với lao động bình thường khác Những vấn đề khuyết tật họ có ảnh hưởng đến công việc, hoạt động lại họ Nhưng xét cố gắng ý thức họ chí nhiều lao động khỏe mạnh khác Nói chung họ hồn tồn lao động mang đến hiệu biết cách phân cơng cơng việc phù hợp động viên họ Hỏi: Cơng ty có ý định nhận thêm lao động NKT không ạ? Đáp: Nếu công ty thực cần thêm lao động lao động NKT phải đáp ứng yêu cầu cơng việc làm việc cơng ty Hỏi: Chú có đánh sách hành dành cho doanh nghiệp sử dụng lao động NKT? Đáp: Thực tìm hiểu kỹ trước thành lập doanh nghiệp Các sách, quy định pháp luật ban lãnh đạo tìm hiểu cân nhắc Kể sách hỗ trợ cho doanh nghiệp sử dụng lao động NKT Nhìn chung sách thể quan tâm trước với NKT sau doanh nghiệp quan tâm tạo việc làm cho lao động NKT Nhưng tùy vào đối tượng NKT họ bị khuyết tật nào, họ có làm việc khơng tùy vào cơng ty sản xuất sản phẩm gì, kinh doanh mặt hàng sử dụng lao động NKT hay khơng Hỏi: Chú có đề xuất để khuyến khích doanh nghiệp, sở sản xuất nhận lao động NKT? Đáp: Hiện thấy quy định nhà nước tạo điều kiện cho NKT cho doanh nghiệp sử dụng lao động NKT Tuy nhiên, thấy với doanh nghiệp nhìn chung để khuyến khích họ nhận lao động NKT cần phải tuyên truyền Bản thân họ thực có nhìn tốt đẹp tạo điều kiện thực cho NKT nhận lao động NKT Và NKT Dù bị khuyết tật lúc thể cố gắng, chăm làm việc coi trọng Vâng, xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi! ... Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nào? - Những khó khăn cơng tác hỗ trợ hoạt động sinh kế NKT xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang? - Nhu cầu hỗ trợ sinh kế NKT xã Việt Ngọc, huyện Tân. .. trạng công tác hỗ trợ sinh kế cho NKT xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Chương III: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hỗ trợ sinh kế cho NKT xã Việt Ngọc, huyện Tân n, tỉnh Bắc Giang góc... Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 4.2 Khách thể nghiên cứu - NKT gia đình người khuyết tật xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Chính quyền địa phương xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật tại xã việt ngọc, huyện tân yên, tỉnh bắc giang , Hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật tại xã việt ngọc, huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn