Chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi của tự lực văn đoàn (trường hợp nhất linh)

108 4 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ THU TRANG CHỨC NĂNG BIỂU CẢM CỦA NGÔN NGỮ VĂN XUÔI CỦA TỰ LỰC VĂN ĐỒN (TRƯỜNG HỢP NHẤT LINH) LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƠN NGỮ HỌC Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ THU TRANG CHỨC NĂNG BIỂU CẢM CỦA NGÔN NGỮ VĂN XI CỦA TỰ LỰC VĂN ĐỒN (TRƯỜNG HỢP NHẤT LINH) Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60 22 02 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thùy Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thùy Các kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Trang LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thùy - người tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi q trình tơi thực đề tài nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo cán khoa Ngôn ngữ học giúp đỡ thời gian học tập vừa qua Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè ủng hộ động viên suốt thời gian qua Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 Phương pháp nghiên cứu .6 Ý nghĩa, đóng góp đề tài .7 Bố cục luận văn .8 NỘI DUNG .9 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý thuyết 1.1.1 Khái quát Chức biểu cảm ngôn ngữ 1.1.2 Tình thái ngơn ngữ .11 1.1.3 Câu phương tiện biểu thị ý nghĩa câu 15 1.1.4 Ngữ cảnh tác động ngữ cảnh đến chức biểu cảm 16 1.1.5 Tính từ động từ .19 1.2 Một số vấn đề liên quan đến đề tài 21 1.2.1 Tự lực văn đoàn 21 1.2.2 Nhất Linh .22 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến phong cách văn chương Nhất Linh 25 1.3 Tiểu kết 27 Chương KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ THỂ HIỆN CHỨC NĂNG BIỂU CẢM CỦA NGÔN NGỮ TRONG VĂN XUÔI NHẤT LINH 28 2.1 Các yếu tố biểu cảm tiểu thuyết .28 2.1.1 Tiểu thuyết Đoạn Tuyệt 28 2.1.2 Tiểu thuyết Lạnh lùng 29 2.1.3 Tiểu thuyết Gánh hàng hoa 30 2.1.4 Tiểu thuyết Bướm trắng .32 2.2 Nhận xét, đánh giá kết khảo sát nhóm tác phẩm .33 2.3 Tác dụng từ biểu thị tình thái .36 2.4 Bàn luận 57 2.5 Tiểu kết 62 CHƯƠNG GIÁ TRỊ CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN NGÔN NGỮ THỂ HIỆN CHỨC NĂNG BIỂU CẢM TRONG VĂN XUÔI CỦA NHẤT LINH .64 3.1 Cấu trúc ngữ, câu thể thái độ người nói .64 3.1.1 Thái độ phản kháng, bất mãn, không phục tùng 64 3.1.2 Thái độ cay nghiệt, phê phán, chê bai 67 3.1.3 Thái độ khen ngợi, đồng tình, hưởng ứng 72 3.2 Tác dụng việc sử dụng tính từ, động từ cách liên hồn 78 3.2.1 Tính từ 78 3.2.2 Động từ 80 3.3 Giá trị biểu cảm qua ngôn ngữ phương pháp miêu tả (từ cảnh đến tình) .82 3.4 Bàn luận 90 3.5 Tiểu kết 95 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PTBTTT Phương tiện biểu thị tình thái MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Văn học Việt Nam đại, chuyển mạnh mẽ chất, lượng, diện mạo thời kỳ văn học lãng mạn 1930- 1945 với tên Tản Đà, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mạc Tử, Vũ Trọng Phụng, nhóm nhà văn Tự lực Văn Đồn…Nếu Tản Đà, Huy Cận, Xuân Diệu… “làm mới” văn học thi ca Tự Lực văn đồn, nhóm nhà văn tài đồng chí hướng mà đứng đầu Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam lại “ cách tân” văn học văn xuôi, sáng tác khơng nhiều đủ để Nhất linh “vạch đường riêng” không khác biệt với văn học trung đại mà vơ bật khu vườn văn học đầy tinh anh giai đoạn đầu kỷ XX Không nhận định bầu trời văn học Việt Nam thời kỳ 1930- 1945, Tự lực văn đồn “nhóm quan trọng nhóm cải cách văn học Việt Nam đại” (Hoàng Xuân Hãn) Điều làm nên thành công Tự lực văn đồn nói chung Nhất Linh nói riêng, ngồi tư tưởng mới, phong cách có ngơn ngữ thể Trong suốt nửa kỷ qua, có nhiều cơng trình nghiên cứu Nhất Linh tác phẩm ông, nghiên cứu ngôn ngữ nghệ thuật, chức biểu cảm ngôn ngữ - phương diện quan trọng tạo nên sức hút riêng cho tác phẩm ơng chưa có nhiều Vì thế, chúng tơi muốn sâu tìm hiểu ngơn ngữ biểu cảm văn xi Tự lực văn đồn với trường hợp cụ thể tác phẩm văn xuôi nhà văn Nhất Linh, nhằm góp phần tiếp tục làm sáng tỏ sức hút mãnh liệt sức sống bền bỉ tác phẩm văn xuôi Nhất Linh Lịch sử vấn đề nghiên cứu Trong trình lựa chọn nghiên cứu đề tài “Chức biểu cảm ngơn ngữ văn xi Tự lực văn đồn (trường hợp Nhất Linh)”, chúng tơi tìm hiểu sở lý thuyết nghiên cứu chức ngôn ngữ chức biểu cảm sở thực tiễn cơng trình nghiên cứu ngôn ngữ văn xuôi Nhất Linh Về chức biểu cảm ngôn ngữ Trên giới, việc nghiên cứu ý đến cách tiếp cận nghệ thuật nghê thuật thi ca yếu tố ngôn ngữ văn thơ có mầm mống nhiều nơi từ đầu kỷ XX, tiêu biểu nước Nga Có thể nói, “Vào đầu kỷ XX, trường phái hình thức Nga đưa cách tiếp cận nghệ thuật thi ca Con đường khám phá họ dựa vào kết cấu hình thức để lý giải nội dung ý nghĩa Đây coi bước nhảy vọt đáng ghi nhận quan điểm nhận thức giới nghiên cứu văn học Lấy yếu tố mang tính phân biệt hình thức thơ văn xi âm luật, vần, câu thơ, đoạn thơ… làm đơn vị khảo sát, trường phái thực coi văn học nghệ thuật ngơn ngữ Đó cụ thể hóa loại hình văn chương nằm định nghĩa mang tính khái quát “văn học nhân học” M Gooki Các nhà hình thức Nga R Jacobson, V Girmunski sâu nghiên cứu yếu tố ngôn ngữ cấu thành nhịp điệu thơ, phân tích chức ngơn ngữ thông qua đơn vị cấu trúc hệ thống [17, 5] Bên cạnh đó, thấy luận điểm Roman Jakobson chức ngôn ngữ thơ có vai trò cánh cửa gợi mở đường hướng cho nhà nghiên cứu bước sang đường nghiên cứu văn học Việt Nam nói chung, văn học Việt kỷ XX nói riêng: nghiên cứu văn học theo hướng thi pháp học kết hợp với lý thuyết chức ngôn ngữ Bài viết Roman Jakobson chưa phân tích vào dẫn liệu cụ thể lại có sức thuyết phục tư tưởng khái quát mang tính định hướng nghiên cứu cho người muốn đào sâu khai thác vào địa hạt văn học, thơ ca từ góc độ ngơn ngữ - góc độ dù giới nghiên cứu nhắc đến, vận dụng khám phá song chưa thực có nhiều nghiên cứu Như vậy, nói, “Các cơng trình nghiên cứu theo hướng cấu trúcchức chưa làm cho người quan tâm đến lĩnh vực thi ca thỏa mãn hoàn toàn, song tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng lí thuyết vững giúp nhà nghiên cứu ngơn ngữ thơ thực tốt mục tiêu chưa hoàn thiện mục tiêu nghiên cứu mới.” [17, 5] Ở Việt Nam, có số cơng trình nghiên cứu thi ca tiếng Việt từ góc độ ngơn ngữ, tiêu biểu chuyên luận “Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du truyện Kiều” (1985) Phan Ngọc [29] Phan Ngọc dùng thao tác nghiên cứu định lượng, định tính ngơn ngữ để tạo hướng hợp lý việc đánh giá tác phẩm Nói đến viết cơng trình nghiên cứu, bình luận văn học theo hướng nghiên cứu thi pháp ngơn ngữ học, ngồi Phan Ngọc với cơng trình nói trên, kể đến số tên tuổi như: Nguyễn Phan Cảnh, Nguyễn Hữu Đạt, Mai Ngọc Chừ, Lý Toàn Thắng… “Phong cách học phong cách chức tiếng Việt” (2000) [10], “Phong cách học tiếng Việt đại” (2001) [12], tác giả Nguyễn Hữu Đạt cơng trình nghiên cứu có giá trị tảng, sở cho việc nghiên cứu văn học từ phương diện phong cách học ngôn ngữ học Về nghiên cứu ngôn ngữ Tự lực văn đoàn Nhất Linh Các tài liệu nghiên cứu Tự lực văn đoàn Nhất Linh phong phú Ngay từ ngày đầu thành lập, văn đoàn cho mắt tác phẩm đầu tiên, có nhiều phê bình báo, đến sách nghiên cứu, cơng trình biên soạn… tự lực văn đoàn Nhất Linh Cho đến nay, cơng trình nghiên cứu Tự lực văn đồn Nhất Linh khơng dừng lại báo chí, báo cáo, sách nghiên cứu…mà có luận án, luận văn Cơng trình nghiên cứu Nhất Linh chia thành giai đoạn: cầu, kính trọng, nhún nhường, yêu cầu thiên động viên, an ủi, vui sướng bất ngờ, hứng thú, bất ngờ tri nhận trải nghiệm mới, ý than vãn, yêu quý thân thuộc, khơng thể ý u thương mà có hàm ý chán nản, khơng thiết tha với đối tượng, mỉa mai, khó hiểu, nhấn mạnh vào vô nghĩa, thắc mắc, đề nghị, thúc giục, nhấn mạnh vào yêu cầu, có ý tăng cường, đánh giá điều may mắn, vui mừng, hài lòng, tính giải thích, chưa dám khẳng định kết luận, nhấn mạnh hậu quả, khẳng định tình yêu mãnh liệt, ngầm ý khoe, ý nghĩa liên kết, tượng trái với lẽ thường, chân thật, ngằm khẳng định tình u, khẳng định người khơng có tội, lựa chọn, nêu giả thiết thành thực, phán đốn, thăm dò tâm ý đối phương, lưỡng lự, thuyết phục, mong muốn có đồng tình, mong đối phương suy nghĩ lại, khuyên người khác không làm nữa, vơ ích, đưa cớ, việc khơng chấp nhận điều đó, tức giận, xích, tâm trạng chán nản, buồn bực, ý bất mãn, bất cần, thái độ bất mãn giảm đi, giả định điều không xảy thực, khẳng định hệ quả, ngầm giải thích ý hệ quả, thể quan hệ nhân-quả có hướng tiêu cực, kết khơng kỳ vọng - Nhất Linh không sử dụng phương tiện biểu thị tình thái dày đặc để thể chức biểu cảm mà sử dụng cấu trúc ngữ, câu thể thái độ người nói Cụ thể là: + Chúng tơi sử dụng thao tác cải biến để phân tích khả chọn lựa cấu trúc ngữ, câu Nhất Linh, tác dụng cấu trúc việc thể thái độ phản kháng, bất mãn, không phục tùng Kết việc cải biến cho thấy giá trị biểu cảm phương án cải biến bị giảm so với câu gốc Từ đó, thấy rõ giá trị cấu trúc ngữ, câu việc diễn tả chức biểu cảm văn xuôi Nhất Linh Chúng tơi phân tích giá trị tượng đảo ngữ; giá trị biện pháp lặp từ tương quan phân tích vần trắc kết hợp đối xứng với nhịp Chúng khẳng định, lược bỏ phần đảo ngữ, câu/ phát ngôn văn xuôi Nhất Linh 87 khơng tác dụng nhấn mạnh Đồng thời, biện pháp lặp từ sử dụng đồng thời với vần trắc kết hợp đối xứng với nhịp câu văn xuôi khiến cho phát ngôn trở nên nặng nề, trúc trắc, góp phần thể đấu tranh tư tưởng phức tạp nội tâm nhân vật, thể liệt, mạnh mẽ, cứng cỏi người phụ nữ kiên bảo vệ thân, bảo vệ giá trị lòng tự trọng làm dâu (trong xã hội trước năm 1945), phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi, cay đắng gia đình ngồi xã hội + Bên cạnh đó, Nhất Linh sử dụng biện pháp nói vòng, dùng lời có ý hàm ẩn cách linh hoạt, có hiệu để diễn tả chức biểu cảm ngôn ngữ, thể thái độ cay nghiệt, phê phán, chê bai nhân vật, từ khắc họa rõ nét tính cách nhân vật mức tận làm bật lên mâu thuẫn sâu sắc nhân vật mối quan hệ gia đình, tạo nên căng thẳng đỉnh điểm phản ánh chân thực thực xã hội đồng cảm thân phận người phụ nữ xã hội trước năm 1945 + Nhất Linh sử dụng ngôn từ trực tiếp ngữ, câu có ý hàm ẩn để thể thái độ khen ngợi, đồng tình, hưởng ứng Thái độ đồng tình văn xi Nhất Linh có lúc thể phép tỉnh lược (thể qua im lặng nhân vật), có lúc thể cách ẩn ý, tế nhị (được đặt hồn cảnh, tình đặc biệt, thể qua lời từ chối, từ chối để đồng tìnhmột biện pháp nghệ thuật tương phản, thể qua khẳng định ám chỉ…) + Nhất Linh sử dụng động từ, tính từ cách liên hồn nhằm đặc tả nhân vật Hệ thống động từ, tính từ góp phần tạo nên giá trị biểu cảm cho văn xuôi Nhất Linh: vô giàu hình ảnh, gợi cảm, gợi tình, ln ln động, có hồn, ln có dịch chuyển (dịch chuyển từ cảm giác sang cảm giác khác (dịch chuyển cảm xúc), dịch chuyển từ hành động sang hành động khác, dịch chuyển từ không gian sang không gian khác) Vì thế, việc sử dụng động từ, tính từ cách liên hoàn tạo nên giá trị biểu cảm đa sắc thái cho văn xuôi Nhất Linh: sáng, rõ, nhiều tầng bậc Điều phản ánh 88 tư linh hoạt, nhiều chiều, tư động, dịch chuyển cảm xúc không ngừng không nghỉ Nhất Linh + Nhất Linh sử dụng ngôn ngữ kết hợp với phương pháp miêu tả (từ cảnh đến tình) để thể chức biểu cảm ngôn ngữ Thơng thường nói đến biểu cảm, ta nghĩ đến phương tiện biểu thị tình thái, điều dễ hiểu phương tiện biểu thị tình thái phương thức dễ thấy nhất, hiệu nhất, phổ biến có số lượng nhiều việc thể chức biểu cảm ngôn ngữ Kết phân tích loại phương tiện biểu thị tình thái với ví dụ cụ thể trích từ bốn tác phẩm sử dụng cho việc khảo cứu, phần cho thấy giá trị biểu cảm loại phương tiện tình thái phương diện nội dung phương diện nghệ thuật tác phẩm Nhưng ý đến loại, nhóm phương tiện tình thái người viết luận văn cảm thấy thiếu sót, q trình khảo cứu, người viết nhận thấy ngồi việc sử dụng loại, nhóm phương tiện biểu thị tình thái, cấu trúc ngữ, câu thể thái độ, giá trị biểu cảm tác phẩm ẩn chứa nhiều hình thức khác việc sử dụng động từ, tính từ liên hồn, hay giá trị biểu cảm qua ngôn ngữ miêu tả Nếu biểu cảm bộc lộ thái độ, cảm xúc rõ ràng trang viết sau tác động đến cảm xúc nhiều chiều người đọc: “Nhung áp gối ôm vào mặt vải êm mát làm dịu đơi má nóng bừng Nằm yên lúc, nàng lại vật xoay người, hai tay ơm ghì gối vào ngực, mở to mắt nhìn phía có ánh trăng lọt vào, lẩn thẩn đếm bóng lay động the Một gió thổi qua rào rào rặng tre sau nhà” [1, 11], hay “Trời nắng to: tường trắng ngói đỏ tươi nhà xây qua xe rực rỡ thứ đồ chơi, sơn Trương thấy tiếng người, tiếng xe cộ qua lại phố vừa bừng to theo ánh nắng mà ổn ào, rộn rịp hẳn lên…Sau ngày u ám, trông nắng ngon lạ” [3, 394] Đây hai đoạn văn ngắn, hai tiểu thuyết Lạnh lùng Bướm trắng, đoạn văn miêu tả nhân 89 vật Nhung hành động nàng đoạn văn ngầm ý nàng có rung động định giành cho Nghĩa (xem ví dụ 125) Đoạn hình ảnh cảnh vật mắt Trương chàng gặp Thu Thơng qua đoạn văn này, ta ngầm nhận Trương say đắm Thu trước đó, Trương cảnh cảnh là: “Đường phố vắng ngắt, trời mờ xám ngày mùa đơng Hai bên tồn gian nhà tiều tụy người tiền…Mấy rặng bồ kết dại trụi lá, trơ lại chùm đen, héo quăn” [3, 390]….cùng nhiều ví dụ khác lược trích luận văn minh chứng khơng cần trợ từ, phó từ, hay kiểu câu cầu khiến, không cần cấu trúc ngữ câu tỏ thái độ…những đoạn văn miêu tả tưởng đơn giản đem đến cho độc giả xáo động tâm hồn, giống xáo động mà nhân vật trải qua, biểu lộ tình cảm cách thầm kín thông qua miêu tả hàng loạt động từ có sức tác động mạnh mẽ khơng thua phương tiện tình thái, tác dụng biểu lộ lẽ khơng xứng đáng xếp vào hàng có giá trị biểu cảm? Theo người viết, tất yếu tố có tác dụng cấu thành nên chức biểu cảm ngôn ngữ văn xuôi Nhất Linh, tạo nên lên xuống xúc cảm, tạo nên trang viết họa, thơ ẩn chứa nỗi niềm nhân vật Có thể phân tích phương diện động, tính từ liên hồn hay ngơn ngữ miêu tả chưa thực sâu sắc chưa bật hết giá trị thực có chúng tác phẩm này, người viết mong muốn truyền tải suy nghĩ, cảm nhận thân với tác phẩm năm tháng tư cách hậu yêu kính trọng sáng tạo nghệ thuật bặc danh sĩ nước nhà 3.5 Tiểu kết Trong tác phẩm Nhất Linh, số lượng từ mang sắc thái biểu cảm nhiều, đọc đoạn nào, trang ta bắt gặp chúng, từ tình thái văn Nhất Linh tuôn tự nhiên, phải 12 loại phương tiện biểu thị ý nghĩa tình thái tiếng Việt có 90 mặt bốn tác phẩm nghiên cứu kháo sát, tùy vào nội dung dụng ý nghệ thuật mà có phân bố loại phương tiện biểu thị tình thái nhiều, khác Nhất Linh sử dụng nhiều phó từ làm thành phần phụ ngữ vị từ tiểu từ tình thái tổ hợp đặc ngữ, ngồi qn ngữ tình thái, thán từ, kiểu câu ngôn hành, câu điều kiện, giả định ơng ưu Chính điều giúp cho nhân vật tác phẩm Nhất Linh trở nên sống động, gần gũi thiện cảm Các cấu trúc ngữ, câu điểm bật văn chương Nhất Linh Thái độ nhân vật thể thành công thông qua cấu trúc này, từ cấu trúc ngữ câu thể thái độ phản kháng, bất mãn đến thái độ chê bai, cay nghiệt, từ thái độ khen ngợi đồng tình đến hưởng ứng, xót thương…cấu trúc Nhất Linh thể trọn vẹn, gần thay thế, biến đổi Không thể quan điểm nhật vật, cấu trúc ngữ, câu biểu thị tình thái giúp độc giả khắc họa rõ nét cá tính nhân vật tác phẩm Ví Loan, ẩn sau vẻ xinh đẹp gái trí thức tâm hồn phóng khống, u tự do, khao khát bình đẳng; hay Nhung, bề ngồi góa phụ trẻ thủ tiết an phận thực chất người đàn bà khao khát yêu đương, thích tán dương chán ghét lề thói, ràng buộc…dù họ khơng nói ý nghĩ bên Nhất Linh tinh tế sử dụng cách thức riêng giúp họ bộc lộ chất Cấu trúc ngữ, câu mà Nhất Linh sử dụng thể thành công Phán Lợi ngoa ngoắt độc ác, Thân nhu nhược hèn kém, Trương nửa nửa tà, hay Dũng đơn lãng tử Ngồi từ cấu trúc ngữ câu thể tình thái Nhất Linh sử dụng linh hoạt từ loại nhằm tăng tính gợi hình, gợi cảm cho tác phẩm Tính từ động từ tác phẩm Nhất Linh chiếm số lượng lớn Nhất Linh sử dụng từ loại để miêu tả chi tiết, tỉ mỉ hành động nhân vật Tiểu thuyết ông không thiên luận đề, người – xã hội, mà thiên tâm lý tức người – cá nhân Theo đó, nhân vật tiểu thuyết Nhất Linh lên sâu sắc, rõ nét từ ngoại hình đến tính cách, ơng nói “Một tiểu thuyết cần sâu sắc Thế gọi sâu sắc? Sâu sắc 91 chỗ diễn tả tất mơng lung bí ẩn tâm hồn” [web 4] ông làm vốn ngôn ngữ phong phú Chính tính từ, động từ sử dụng với tần suất dày đặc giúp nhân vật tiểu thuyết Nhất Linh lên với diện mạo cá tính cụ thể Nhưng xét chức biểu cảm ngôn ngữ văn xuôi trường hợp Nhất Linh mà thiếu ngơn ngữ tả cảnh thực thiếu sót Khơng sâu sắc tâm lý, tỉ mỉ tạo hình mà ngơn ngữ tả cảnh Nhất Linh phong phú, có chiều sâu Chính trang viết tinh tế ngoại cảnh góp phần khơng nhỏ đưa văn xi Nhất Linh trở thành trang viết đầy xúc cảm, có tác động định tới khả biểu đạt, biểu cảm tác phẩm KẾT LUẬN Chức biểu cảm ngôn ngữ văn xuôi phương diện nghiên cứu thú vị, lại vấn đề lớn cần đầu tư nhiều thời gian cơng sức Luận văn tìm hiểu chức biểu cảm ngôn ngữ văn xuôi bốn tiểu thuyết Nhất Linh đạt kết sau: Luận văn tìm hiểu vấn đề có liên quan đến biểu cảm chức biểu cảm, nêu số nghiên cứu, đánh giá có giá trị, liên quan đến đề tài luận văn, có khái niệm chức biểu cảm Roman Jakobson, nhà ngôn ngữ học tiên phong việc đưa chức biểu cảm trở thành chức tiêu biểu ngôn ngữ, mở hướng nghiên cứu cho ngơn ngữ nói chung, ngơn ngữ văn chương nói riêng Chúng tơi đưa quan điểm luận văn chức biểu cảm Luận văn khảo sát thống kê phương tiện biểu thị tình thái theo loại, nhóm mà Nhất Linh sử dụng bốn tác phẩm Gánh hàng hoa, Đoạn tuyệt, Lạnh lùng, Bướm trắng Trong bốn tiểu thuyết, Nhất Linh sử dụng 7112 phương tiện biểu thị tình thái Những phương tiện có đóng góp khơng nhỏ việc tạo nên tính biểu cảm cho tiểu thuyết Nhất Linh, giúp 92 cho tiểu thuyết ông dù tiểu thuyết luận đề hay tiểu thuyết tâm lý dễ vào lòng độc giả Chúng đánh giá mức độ sử dụng, tần suất sử dụng loại, nhóm phương tiện biểu thị tình thái bốn tác phẩm, so sánh số lượng phương tiện biểu thị tình thái, đưa số nhận xét, đánh giá Nhất Linh sử dụng khối lượng lớn phương tiện biểu thị tình thái phân bố phương tiện tác phẩm lại không đồng Tùy thuộc vào dụng ý nghệ thuật muốn gửi gắm tác phẩm tác động khách quan lẫn chủ quan từ hồn cảnh, mơi trường đến bối cảnh lịch sử mà tác giả có gia, giảm phương tiện biểu thị tình thái Từ kết khảo sát, phân tích Chương 2, luận văn có đóng góp định việc khai thác, khẳng định giá trị chức biểu cảm, đặc trưng ngôn ngữ văn xuôi tiểu thuyết Nhất Linh: - Các phương tiện biểu thị tình thái yếu tố thể rõ chức biểu cảm tác phẩm Nhất Linh Trong tiểu thuyết có 7112 phương tiện tình thái Điều cho thấy chức biểu cảm chức bật, chi phối chức ngôn ngữ tiểu thuyết Nhất Linh Gánh hàng hoa tiểu thuyết thể rõ đặc trưng Đặc điểm phần phản ánh đặc trưng văn xuôi nhóm Tự lực văn đồn đặc trưng văn xuôi giai đoạn 1932-1945: văn xuôi giàu chất lãng mạn, chất chứa nhiều cảm xúc, tâm cá nhân giai đoạn có tiếp xúc, giao thoa văn học Việt Nam với văn học phương Tây, với văn học Pháp Văn xi có đặc trưng hướng tới tâm sự, tình cảm cá nhân Vì thế, mặt hình thức, phương tiện tình thái “bùng nổ” tiểu thuyết Nhất Linh, để diễn tả nội dung tương ứng giai đoạn 1932-1945, diễn tả cung bậc tình cảm nhân vật với tâm trạng phức tạp, bề bộn - Trong Gánh hàng hoa, Nhất Linh trọng đến việc diễn tả mối quan hệ người nói với tình phát ngơn, ý đến việc diễn tả trình, biến đổi tâm lí, suy nghĩ nhân vật ngữ cảnh đan xen, gắn liền 93 với không gian, thời gian nghệ thuật tương ứng với nhân vật, tình cụ thể Đó đặc trưng Gánh hàng hoa, tạo nên khu biệt phong cách văn xuôi Nhất Linh Gánh hàng hoa so với phong cách văn xuôi ông tiểu thuyết lại - Trong tiểu thuyết Đoạn tuyệt, Lạnh lùng, Bướm trắng, Nhất Linh trọng đến việc liên kết, đưa đẩy tình câu Đó đặc trưng phong cách văn xuôi Nhất Linh (một đại diện tiêu biểu nhóm Tự lực văn đồn) tiểu thuyết Đoạn tuyệt, Lạng lùng, Bướm trắng Đó điểm khác biệt rõ ràng việc sử dụng phương tiện biểu cảm, phương tiện tình thái việc bỉểu thị chức biểu cảm Nhất Linh tiểu thuyết so với tiểu thuyết đầu tay “Gánh hàng hoa” ông - Văn xuôi Nhất Linh giai đoạn 1934-1939 có đặc trưng là: sử dụng nhiều phó từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hay trạng từ khác, phần phụ vị từ (VD: cũng, không, rồi, chưa, đã, chẳng, sẽ, từng, đang, vừa, rất, cứ, đương, vẫn) Riêng Gánh hàng hoa (1934) có đặc trưng là: sử dụng nhiều tiểu từ tình thái cuối câu tổ hợp đặc ngữ tương đương (VD: ạ, thế, đấy, kia, thôi, chăng, đi…) để hỏi, để nhấn mạnh vào ý nghĩa khẳng định phủ định, yêu cầu, đưa mệnh lệnh cho người nghe thực Ngôn ngữ văn học giai đoạn 1936-1939 thực chức biểu cảm yếu tố biểu lộ cảm xúc riêng tư giai đoạn trước vào sau Điều phản ánh tiểu thuyết văn xi Nhất Linh - Có dấu mốc đáng lưu ý đánh dấu chuyển biến đặc trưng văn xuôi Nhất Linh từ 1934 đến 1939, đặc trưng việc thể chức biểu cảm: từ chỗ sử dụng nhiều tiểu từ tình thái cuối câu tổ hợp đặc ngữ tương đương chuyển sang việc sử dụng nhiều phó từ bổ nghĩa cho động từ,tính từ hay trạng từ khá, phần phụ vị từ - Có thể khẳng định, việc sử dụng phương tiện tình thái, phương tiện tình thái thuộc loại loại thuộc nhóm 2, nhóm để thể 94 chức biểu cảm ngôn ngữ đặc trưng quan trọng văn xi Nhất Linh Các phương tiện góp phần thể đa thanh, phong phú phức tạp nội tâm Nhất Linh chuyển hóa nhân vật ngữ cảnh khác Ở Chương 3, luận văn đạt kết quả, đóng góp sau: - Trong tiểu thuyết Nhất Linh, 12 loại phương tiện tình thái vận dụng linh hoạt, phong phú, thể nhiều tầng bậc sắc thái tình cảm, cảm xúc Điều thể tính tầng bậc tư xúc cảm Nhất Linh: nhiều tâm trạng đan xen, phức tạp Đặc biệt, hệ thống từ biểu thị tình thái dày đặc tác phẩm giúp nhà văn hóa thân vào nhân vật thuộc tầng lớp, lứa tuổi, giới tính khác hoàn cảnh cụ thể, khiến cho người đọc “sống” giây phút thực sống Vì thế, phương tiện biểu thị tình thái có tác dụng thể chức biểu cảm văn xi Nhất Linh cách sâu sắc, góp phần tạo nên đặc trưng văn xuôi ông: động không tĩnh, nhẹ nhàng, sâu lắng, thâm thúy không ồn Kết phân tích ví dụ chương cung cấp cho sắc thái tình cảm đa dạng, gắn liền với suy nghĩ, hành động nhân vật ngữ cảnh cụ thể, thể phức hợp bút pháp Nhất Linh thể nội dung, cảm xúc, hành động, trạng thái, tính chất - Nhất Linh không sử dụng phương tiện biểu thị tình thái dày đặc để thể chức biểu cảm mà sử dụng cấu trúc ngữ, câu thể thái độ người nói Cụ thể là: + Chúng sử dụng thao tác cải biến để phân tích khả chọn lựa cấu trúc ngữ, câu Nhất Linh thấy giá trị biểu cảm phương án cải biến bị giảm so với câu gốc Kết phân tích cho thấy, lược bỏ phần đảo ngữ, câu/ phát ngơn văn xi Nhất Linh khơng tác dụng nhấn mạnh Đồng thời, biện pháp lặp từ sử dụng đồng thời với vần trắc kết hợp đối xứng với nhịp câu văn xuôi khiến 95 cho phát ngôn trở nên nặng nề, trúc trắc, góp phần thể đấu tranh tư tưởng phức tạp nội tâm nhân vật + Bên cạnh đó, Nhất Linh sử dụng biện pháp nói vòng, dùng lời có ý hàm ẩn cách linh hoạt, có hiệu để diễn tả chức biểu cảm ngôn ngữ, thể thái độ cay nghiệt, phê phán, chê bai nhân vật, từ khắc họa rõ nét tính cách nhân vật mức tận làm bật lên mâu thuẫn sâu sắc nhân vật mối quan hệ gia đình, tạo nên căng thẳng đỉnh điểm phản ánh chân thực thực xã hội đồng cảm thân phận người phụ nữ xã hội trước năm 1945 + Nhất Linh sử dụng ngôn từ trực tiếp ngữ, câu có ý hàm ẩn để thể thái độ khen ngợi, đồng tình, hưởng ứng Thái độ đồng tình văn xi Nhất Linh có lúc thể phép tỉnh lược (thể qua im lặng nhân vật), có lúc thể cách ẩn ý, tế nhị (được đặt hồn cảnh, tình đặc biệt, thể qua lời từ chối, từ chối để đồng tìnhmột biện pháp nghệ thuật tương phản, thể qua khẳng định ám chỉ…) + Nhất Linh sử dụng động từ, tính từ cách liên hồn nhằm đặc tả nhân vật Hệ thống động từ, tính từ góp phần tạo nên giá trị biểu cảm cho văn xuôi Nhất Linh: vô giàu hình ảnh, gợi cảm, gợi tình, ln ln động, có hồn, ln có dịch chuyển (dịch chuyển từ cảm giác sang cảm giác khác (dịch chuyển cảm xúc), dịch chuyển từ hành động sang hành động khác, dịch chuyển từ không gian sang không gian khác) Vì thế, việc sử dụng động từ, tính từ cách liên hoàn tạo nên giá trị biểu cảm đa sắc thái cho văn xuôi Nhất Linh: sáng, rõ, nhiều tầng bậc Điều phản ánh tư linh hoạt, nhiều chiều, tư động, dịch chuyển cảm xúc không ngừng không nghỉ Nhất Linh + Nhất Linh sử dụng ngôn ngữ kết hợp với phương pháp miêu tả (từ cảnh đến tình) để thể chức biểu cảm ngơn ngữ Ngồi việc sử dụng phương tiện biểu thị tình thái, dùng hệ thống từ loại, Nhất Linh có cách miêu tả tâm trạng sống động, chân thực thông qua cảnh vật Thủ pháp tả 96 cảnh ngụ tình yếu tố góp phần khơng nhỏ giúp tăng tính biểu cảm tác phẩm ông Nhất Linh không sâu vào việc tả cảnh, thời lượng dành cho tả cảnh không nhiều, mà tất cảnh vật xuất tác phẩm ơng có ẩn ý, ngầm “tố cáo” nội tâm nhân vật, ngầm báo trước số phận nhân vật…những đoạn tả cảnh tác giả khơng có, mà mang màu sắc ý nghĩa riêng, lược bỏ Chúng tơi có số hạn chế định thời gian khả để tìm hiểu, nghiên cứu tác phẩm Nhất Linh Tuy thế, luận văn cung cấp cho người đọc nội dung khái quát phong cách văn chương Nhất Linh nói chung chức biểu cảm ngơn ngữ ơng nói riêng TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tài Cẩn (chủ biên) (1981), Một số vấn đề ngôn ngữ học Việt Nam, Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội Chafe, Wallace L.: Ý nghĩa cấu trúc ngôn ngữ, Nguyễn Văn Lai dịch, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1999 Đỗ Hữu Châu (1993), Đại cương ngôn ngữ học- tập 2: Ngữ dụng học, Nxb Giáo dục Trương Chính (tái 2016), Dưới mắt tôi, Nxb Hội nhà văn Mai Ngọc Chừ (chủ biên) (2001), Các ngôn ngữ phương Đông, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Đức Dân (1984), Ngôn ngữ học thống kê, Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội Nguyễn Đức Dân (1987), Logic ngữ nghĩa cú pháp, Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội Nguyễn Đức Dân (1998), Ngữ dụng học, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Hữu Đạt (1997), Nhà văn, sáng tạo nghê thuật, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 10 Nguyễn Hữu Đạt (2000), Phong cách học phong cách chức tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 97 11 Nguyễn Hữu Đạt (2000), Văn hóa ngơn ngữ giao tiếp người Việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 12 Nguyễn Hữu Đạt (2001), Phong cách học tiếng Việt đại, Nxb Giáo dục Việt Nam 13 Phan Cự Đệ (1990), Tự lực văn đoàn, người văn chương, Nxb Văn học Hà Nội 14 Phan Cự Đệ (1997), Văn học lãng mạn Việt Nam (1930- 1945), Nxb Giáo dục 15 Phan Cự Đệ (2001), Tiểu thuyết đại Việt Nam, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp 16 Đinh Văn Đức (1986), Ngữ pháp tiếng Việt (từ loại), Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 17 Hồ Văn Hải (2004), Khảo sát số đặc trưng ngôn ngữ thơ lục bát đại (trên tác phẩm số nhà thơ), luận án Tiến sĩ ngữ văn Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Halliday, Mak (Hoàng Văn Vân dịch) (2001) Dẫn luận ngữ pháp chức năng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Nguyễn Văn Hiệp (2012), Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp, Nxb Giáo dục Việt Nam 20 Lê Cẩm Hoa (2000), Nhất Linh người tác phẩm, Nxb Văn học, Hà Nội 21 Hội Ngôn ngữ học Hà Nội (2001), Hà Nội - Những vấn đề ngơn ngữ văn hóa, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 22 Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Phân tích phong cách ngơn ngữ tác phẩm văn học (ngôn từ - tác giả - hình tượng), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 23 Mai Hương (tuyển chọn) (2000), Nhất Linh – bút trụ cột Tự lực văn đoàn, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 98 24 Mai Hương (tuyển chọn) (2000), Tự lực văn đồn tiến trình văn học dân tộc, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 25 Trịnh Hồ Khoa (1996), Những đóng góp Tự lực văn đồn xây dựng cho văn xi đại, luận án Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 26 Mã Giang Lân (chủ biên) (2000), Quá trình đại hóa văn học Việt Nam 1900 – 1945, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 27 Nguyễn Đăng Mạnh (1983), Nhà văn tư tưởng phong cách, Nxb Văn học Việt Nam 28 Lê Hữu Mục (1960), Khảo luận Đoạn Tuyệt (tức luận đề Nhất Linh), tập 1, Nxb Khai trí - Sài Gòn 29 Phan Ngọc (1985), Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du truyện Kiều, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 30 Nunan, David: Dẫn nhập phân tích diễn ngơn (1988), Hồ Mỹ Huyền Trúc Thanh dịch, Nxb Giáo dục, Hà Nội 31 Hoàng Trọng Phiến (2008), Ngữ pháp tiếng Việt – Câu, Nxb Đại học Quốc gia 32 Nguyễn Anh Quế (1998), Hư từ tiếng Việt đại, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 33 Đặng Thị Hảo Tâm (2010), Hành động ngôn từ giao tiếp tri nhận, Nxb Đại học Sư phạm 34 Nguyễn Thị Phương Thùy (2014) Xu hương tự hóa ngơn ngữ thơ Việt Nam kỷ XX, Nxb Chính trị Quốc gia 35 Nguyễn Thị Thu Thủy (2016), Điểm nhìn ngôn ngữ truyện kể, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 36 Lê Thị Dục Tú (1997), Quan niệm người tiểu thuyết Tự lực văn đoàn, Nxb Khoa học – Xã hội Hà Nội 37 Lê Đình Tư (2011), Tính từ tiếng Việt, chun trang ngơn ngữ học 99 38 Nguyễn Văn Xung (1985), Bình giảng Tự lực văn đoàn, Nxb Tân Việt – Sài Gòn 40 Yule, George (Hồng Nhâm, Trúc Thanh, Ái Nguyên dịch, Diệp Quang Ban hiệu đính) (2003), Dụng học – số dẫn luận nghiên cứu ngôn ngữ, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội TẠP CHÍ 41 Tạp chí Ngôn ngữ học số 14 (2001), Ngôn ngữ học thi học (Roman Jakobson) TỪ ĐIỂN Từ điển thuật ngữ ngôn ngữ học 42 Diệp Quang Ban (2010), Từ điển Thuật ngữ Ngôn ngữ học, Nxb Giáo dục Việt Nam Từ điển tiếng Việt 43 Hoàng Phê (Chủ Biên): Từ điển tiếng Việt (2012), Nxb Từ điển Bách Khoa WEBSITE THAM KHẢO “Quan điểm kiểu chức ngơn ngữ” trích dẫn tại: http://ngonngu.net/index.php?m=print&p=220 http://www.vienngonnguhoc.gov.vn www.tratu.soha.vn Nhất Linh -Viết đọc tiểu thuyết, trích dẫn tại: http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9308&rb=08 “22 định nghĩa diễn ngôn” trích dẫn tại: http://khoavanhue.husc.edu.vn/22-dinh-nghia-ve-dien-ngon/ Phạm Văn Tình: “Im lặng- Một nguyên lý hồi tỉnh lược ngữ dụng” trích dẫn tại: http://ngonngu.net/index.php?p=120 100 101 ... tài Chức biểu cảm ngôn ngữ văn xuôi Tự lực văn đồn (trường hợp Nhất Linh) , chúng tơi tìm hiểu sở lý thuyết nghiên cứu chức ngôn ngữ chức biểu cảm sở thực tiễn cơng trình nghiên cứu ngôn ngữ văn. .. NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ THU TRANG CHỨC NĂNG BIỂU CẢM CỦA NGÔN NGỮ VĂN XUÔI CỦA TỰ LỰC VĂN ĐỒN (TRƯỜNG HỢP NHẤT LINH) Chun ngành: Ngơn ngữ học Mã số: 60 22 02 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC... thông tin Tự lực văn đoàn, giới thiệu Nhất Linh, nhân tố ảnh hưởng đến phong cách văn chương Nhất Linh 1.1 Cơ sở lý thuyết 1.1.1 Khái quát Chức biểu cảm ngôn ngữ Chức biểu cảm thuật ngữ ngơn ngữ học
- Xem thêm -

Xem thêm: Chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi của tự lực văn đoàn (trường hợp nhất linh) , Chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi của tự lực văn đoàn (trường hợp nhất linh)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn