Quản lý chi bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh thái nguyên

109 5 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 11:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN QUÝ QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN QUÝ QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.31.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đỗ Thị Bắc THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu đợc lập tơi, có hỗ trợ từ giáo hướng dẫn thầy, cô Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên cán bộ công chức, viên chức BHXH tỉnh Thái Nguyên Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Xuân Q Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới: Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Trung tâm Học liệu thày, cô trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tác giả q trình học tập, nghiên cứu hồn thành ḷn văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo hướng dẫn tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ tác giả nhiều suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc Tập thể cán bộ, công chức, viên chức quan BHXH tỉnh Thái Nguyên đặc biệt phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn Toàn thể gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ, động viên tác giả suốt trình học tập Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Xuân Quý Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN……………………………………………………… … i LỜI CẢM ƠN………………………………………………………… ……ii MỤC LỤC……………………………………………………………… ….iii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT……………… …… … vi DANH MỤC BẢNG BIỂU ………………………………… ……… viii DANH MỤC CÁC HÌNH…………………………………… …….…….viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Ý nghĩa khoa học đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM Y TẾ……………………………………………………………….….5 1.1 Cơ sở lý luận quản lý chi BHYT 1.1.1 Khái niệm, vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý chi BHYT 1.1.2 Nội dung quản lý chi BHYT 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi BHYT 11 1.2 Kinh nghiệm quản lý chi BHYT một số nước giới Việt Nam 15 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý chi BHYT một số nước giới 15 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý chi BHYT Việt Nam 20 1.2.3 Bài học kinh nghiệm rút quản lý chi BHYT Thái Nguyên 22 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………… 25 2.1 Câu hỏi nghiên cứu .25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Chọn địa điểm nghiên cứu 25 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv 2.2.2 Phương pháp thu thập, xử lý số liệu 26 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 29 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 30 2.3.1 Các tiêu đánh giá tình hình chi BHYT 30 2.3.2 Các tiêu đánh giá công tác quản lý chi BHYT 31 Chương :THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN………………………………… 34 3.1 Đặc điểm tình hình quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 34 3.1.1 Giới thiệu khái quát BHXH tỉnh Thái Nguyên 34 3.1.2 Khái quát sở khám chữa bệnh địa bàn tỉnh Thái Nguyên 41 3.2 Thực trạng quản lý chi BHYT BHXH tỉnh thái nguyên 43 3.2.1 Thực trạng chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 43 3.2.2 Lập kế hoạch quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 45 3.2.3 Thực quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 47 3.2.4 Kiểm tra công tác chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 54 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên .57 3.3.1 Yếu tố chủ quan 58 3.3.2 Yếu tố khách quan 61 3.4 Đánh giá công tác quản lý chi bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên 67 3.4.1 Những ưu điểm 67 3.4.2 Những hạn chế 68 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 69 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN………………….72 4.1 Quan điểm, định hướng, mục tiêu tăng cường quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 72 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 4.1.1 Quan điểm tăng cường quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 72 4.1.2 Định hướng tăng cường quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên……………………………………………………………………….72 4.1.3 Mục tiêu tăng cường quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 73 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 74 4.2.1 Lập kế hoạch quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 74 4.2.2 Củng cố hoàn thiện quy trình quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 75 4.2.3 Tăng cường kiểm tra quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 76 4.2.4 Tăng cường công tác truyền thông BHYT tỉnh Thái Nguyên 77 4.2.5 Nâng cao chất lượng nhân lực làm công tác Giám định BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 79 4.2.6 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 80 4.2.7 Đầu tư sở vật chất phục vụ quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 81 4.2.8 Tăng cường công tác phối hợp với quan quản lý nhà nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên 82 4.3 Kiến nghị 83 4.3.1 Đối với cấp Trung ương 83 4.3.2 Đối với ngành BHXH 84 4.3.3 Đối với UBND tỉnh sở, ngành 84 KẾT LUẬN…………………………………………………………………86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO….………………………… ….86 PHỤ LỤC …………………………………………………………… ….88 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Ý NGHĨA VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHXHVN Bảo hiểm xã hội Việt Nam BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bợ Tài BYT Bợ Y tế CDHA Chẩn đốn hình ảnh ĐTB Điểm trung bình FDI Đầu tư trực tiếp nước ngồi 10 HDND Hợi đồng nhân dân 11 ISO Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế 12 KCB Khám, chữa bệnh 13 KCN Khu công nghiệp 14 KQ TTHC Kết thủ tục hành 15 NSNN Ngân sách nhà nước 16 TCCB Tổ chức cán bộ 17 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 18 TDCN Thăm dò chức 19 TTLT Thông tư liên tịch 20 TT - PT Thủ thuật - phẫu thuật 21 UBND Ủy ban nhân dân 22 VTYT Vật tư y tế Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số lượng người địa điểm điều tra 27 Bảng 3.1: Tổng hợp kết đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 39 BHXH tỉnh Thái Nguyên năm 2016-2018 39 Bảng 3.2: Tổng hợp kết thu BHXH, BHYT, BHTN 39 BHXH tỉnh Thái Nguyên năm 2016-2018 39 Bảng 3.3: Thực trạng chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 43 năm 2016-2018 43 Bảng 3.4: Cơ cấu chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên từ 2016-2018 44 Bảng 3.5: Giao dự toán chi BHYT cho sở KCB 45 BHXH tỉnh Thái Nguyên từ 2016-2018 45 Bảng 3.6: Kết đánh giá công tác lập kế hoạch quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 46 Bảng 3.7: Chi phí sở KCB tỉnh Thái Nguyên 49 đề nghị quan BHXH toán 49 Bảng 3.8: Chi phí quan BHXH tỉnh Thái Nguyên 50 đồng ý toán (số liệu toán) 50 Bảng 3.10: So sánh tiêu chi BHYT BHXH tỉnh 52 Thái Nguyên từ năm 2016-2018 52 Bảng 3.11: Kết Đánh giá công tác thực quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 53 Bảng 3.12: Kết kiểm tra chi BHYT 55 BHXH tỉnh Thái Nguyên từ năm 2016-2018 55 Bảng 3.13: Kết đánh giá công tác kiểm tra chi BHYT 56 BHXH tỉnh Thái Nguyên 56 Bảng 3.14: Mức đóng BHYT đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 61 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii Bảng 3.15: Mức đóng BHYT theo hợ gia đình 61 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên 37 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 85 viên năm thứ trở học theo hình thức tín nên việc quản lý, nắm bắt tình hình sinh viên khó khăn Do cần có phối hợp sát thầy giáo chủ nhiệm phòng cơng tác học sinh, sinh viên + Sở Y tế: Cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt nâng cao chất lượng cán bợ y tế, bố trí sử dụng cán bộ một cách ổn định, xây dựng ban đạo BHYT, tăng cường tra công tác KCB BHYT để kịp thời phát tồn đồng thời có biện pháp khắc phục nhằm sử dụng quỹ KCB BHYT mục đích; Xây dựng phác đồ điều trị bệnh thơng thường, bệnh mãn tính dùng chung cho y tế địa bàn tỉnh từ có tốn thống tỉnh; Khảo sát, đánh giá mơ hình cấu bệnh tật, tình hình nâng cấp sở hạ tầng bệnh viện, tổng kinh phí chi KCB sở y tế lớn, số bình qn KCB nợi trú, ngoại trú, bình qn số ngày điều trị nợi trú, giá thuốc trúng thầu,… để làm sở hoạch định, dự báo cân đối khoản chi BHYT + Sở Tài chính: Cần chuyển kịp thời nguồn ngân sách hỗ trợ cho đối tượng tham gia BHYT hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên, trẻ em Tham mưu trình UBND tỉnh trích phần ngân sách hỗ trợ đối tượng tham gia BHYT theo hỗ gia đình từ nguồn ngân sách trước dùng để chi lương cho y, bác sỹ sở khám chữa bệnh Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 86 KẾT LUẬN - Quản lý chi BHYT vấn đề lớn đặc biệt quan trọng nước trên giới Nhiều quốc gia có kinh nghiệm quý báu quản lý chi BHYT Đối với Việt Nam nay, vấn đề quản lý chi BHYT không mang tính chiến lược mà vấn đề thời vô thiết Trong năm vừa qua Việt Nam cố gắng thực quản lý chi BHYT đạt một số kết bước đầu đáng kể, song có nhiều vấn đề bất cập, tồn Trước gia tăng quy mô đối tượng tham gia BHYT công tác quản lý chi BHYT phải thật quan tâm để tránh bội chi Việc quản lý tốt giúp đảm bảo đầy đủ quyền lợi đối tượng thụ hưởng sách BHYT đảm bảo an tồn quỹ BHYT Tỉnh Thái Ngun mợt tỉnh có số lượng sở KCB lớn số lượng quy mô, bao gồm bệnh viện tuyến Trung Ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện nên quản lý chi BHYT có vai trò quan trọng cấp thiết - Thực trạng quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Ngun từ năm 2016-2018 có mợt số vấn đề đáng lưu ý sau: Thực quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên, BHXH tỉnh lập kế hoạch chi BHYT hàng năm giao dự toán chi cho sở KCB: Năm 2016 728.337 triệu đồng, năm 2017 1.014.880 triệu đồng, năm 2018 1.135.284 triệu đồng, bình quân gia đoạn dự toán giao tăng 25,60% BHXH tỉnh tiến hành thẩm định số liệu chi BHYT sở KCB gửi lên từ chối toán chi phí bất hợp lý, có ngun nhân chủ quan từ sở KCB Năm 2016 từ chối 21.202 triệu đồng, năm 2017 từ chối toán 70.743 triệu đồng, năm 2018 từ chối tốn 107.445 triệu đồng, bình qn giai đoạn số tiền quan BHXH từ chối toán tăng 142,77% BHXH tỉnh thực kiểm tra công tác quản lý quản lý chi BHYT Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 87 sở KCB, kiên từ chối tốn chi phí bất hợp lý, dừng hợp đồng KCB với sở KCB vi phạm điều khoản hợp đồng ký kết Năm 2016 có 324 c̣c kiểm tra, năm 2017 có 300 c̣c kiểm tra, năm 2018 có 276 cuộc kiểm tra, số cuộc kiểm tra giảm (năm 2017 giảm 7,41% so với năm 2016; năm 2018 giảm 8% so với năm 2017) xong chất lượng cuộc kiểm tra tăng lên Nhìn chung, cơng tác quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên thực tốt, đáp ứng yêu cầu việc quản lý chi BHYT địa bàn tỉnh - Quản lý chi BHYT năm 2019 - 2021 xác định rõ quan điểm phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế sở KCB địa bàn tỉnh để quản lý chi BHYT theo Luật BHYT Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành nguyên tắc: Đảm bảo đầy đủ quyền lợi người KCB ngăn chặn yếu tố trục lợi quỹ BHYT Phấn đấu đến năm 2021 có khoảng 40% lao động độ tuổi tham gia BHXH (100% lao động doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh tham gia BHXH, 85% tham gia bảo hiểm thất nghiệp) 98% dân số tỉnh tham gia BHYT - Để việc quản lý chi BHYT giai đoạn 2019 - 2021 tốt hơn, cần thực đồng bợ giải pháp: Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch quản lý chi BHYT; Củng cố hồn thiện q trình thực quản lý chi BHYT; Tăng cường kiểm tra quản lý chi BHYT; Tăng cường công tác truyền thông BHYT; Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chi BHYT; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Giám định BHYT; Đầu tư sở vật chất phục vụ quản lý chi quỹ BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên; Tăng cường công tác phối hợp với quan quản lý nhà nước địa bàn tỉnh Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên (2018), Giới thiệu chung tỉnh Thái Nguyên, Hoàng Phê (chủ biên) (2000), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng Luật số 25/2008/QH12, Luật BHYT, Quốc Hội khóa 12 ban hành ngày 14/11/2008 Luật số 40/2009/QH12, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Quốc Hợi khóa 12 ban hành ngày 23/11/2009 Luật số 46/2014/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật BHYT, Quốc Hội khóa 13 ban hành ngày 13/06/2014 Luật số 58/2014/QH13, Luật BHXH năm 2014, Quốc Hợi khóa 13 ban hành ngày 20/11/2014 Nghị định 01/2016/NĐ-CP, Nghị định quy định chức năng, quyền hạn cấu tổ chức BHXH Việt Nam, Chính Phủ ban hành ngày 05/01/2016 Phước Anh (2018), Bội chi quỹ BHYT Nghệ An lớn nước, Báo Nghệ An, https://baonghean.vn/boi-chi-quy-bhyt-o-nghe-an-lon-nhat-canuoc-179913.html Phạm Thu Huyền (2017), Quản lý quỹ BHYT: Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam, Tạp chí bảo hiểm xã hợi, 10 Phòng Giám định BHYT, Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn năm 2016 - 2018, BHXH tỉnh Thái Nguyên 11 Phòng Giám định BHYT, Báo cáo tổng kết công tác khám chữa bệnh năm 2016 - 2018 BHXH tỉnh Thái Nguyên với Các sở Khám chữa bệnh công lập, BHXH tỉnh Thái Nguyên 12 Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Báo cáo kết kiểm tra sở khám chữa bệnh năm 2016 - 2018, BHXH tỉnh Thái Nguyên 13 Phòng Kế hoạch tài chính, Báo cáo chi phí khám chữa bệnh năm 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 89 2018, BHXH tỉnh Thái Nguyên 14 Quyết định số 538/QĐ-TTg, Phê duyệt Đề án thực lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 2020, Chính Phủ ban hành ngày 29/03/2013 15 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Quyết định ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, BHXH Việt Nam ban hành ngày 14/4/2017 16 Quyết định số 816/QĐ-BHXH, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm chế độ quản lý phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố, BHXH Việt Nam ban hành ngày 23/05/2017 17 TTXVN (2017), Thanh Hóa đứng top đầu bợi chi bảo hiểm y tế, Thời báo tài Việt Nam online, 18 Võ Thành Tâm (2013), Giáo trình Bảo hiểm xã hội, Nhà xuất Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 19 Vũ Cao Đàm (1998), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học kĩ thuật Hà Nợi 20 http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2017-1116/thanh-hoa-dung-top-dau-ve-boi-chi-bao-hiem-y-te-50435.aspx 21 http://congbaothainguyen.gov.vn/webpages/home/newscontent.faces?id=3 99&type=1 22 http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tin-tuc/quan-ly-quy-bhyt-kinh-nghiemquoc-te-bai-hoc-cho-viet-nam-18099 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 90 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ BHXH LÀM CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VIÊN Kính chào ơng/bà! Tơi Nguyễn Xn Q, học viên cao học trường Đại học Kinh tế QTKD - Đại học Thái Nguyên Tôi thực Luận văn tốt nghiệp với đề tài nghiên cứu: Quản lý chi bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên Rất mong ông/bà dành thời gian để trả lời câu hỏi để tơi thu thập thơng tin cho đề tài Sự giúp đỡ ông/bà đóng góp lớn vào kết luận văn Tôi xin cam kết thông tin ông/bà phục vụ với mục đích nghiên cứu đề tài ḷn văn nói trên, khơng nhằm mục đích khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông/bà! Thông tin người vấn (cán bộ BHXH làm công tác giám định) - Họ tên người vấn: - Tuổi: - Trình đợ văn hố (lớp): - Trình đợ chun mơn (bằng cấp): - Chức vụ: Nội dung vấn cán BHXH làm cơng tác giám định Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 91 TT Tiêu chí đánh giá Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng tình Rất đồng tình I Đánh giá cơng tác lập kế hoạch quản lý chi bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên Kế hoạch giao dự toán hàng năm quan BHXH đầy đủ, kịp thời Kế hoạch lập phù hợp với văn quy định Việc lập kế hoạch chi sở KCB phù hợp dự toán giao II Đánh giá công tác thực quản lý chi bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên Quy trình thực phù hợp Cơng tác quản lý chi đảm bảo tính công khai, minh bạch Thái độ cán bộ BHXH làm công tác giám định tốt Chất lượng KCB bệnh nhân có thẻ BHYT đảm bảo III Đánh giá công tác kiểm tra chi bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên Trình đợ chun mơn đồn kiểm tra tốt Nợi dung làm việc đồn kiểm tra phù hợp Việc thực kết luận sau kiểm tra sở KCB tốt Ứng dụng nhiều giải pháp phần mềm kiểm tra chi BHYT Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 92 IV Ơng (Bà) có ý kiến quản lý chi quỹ BHYT tồn quốc nói chung BHXH tỉnh Thái Nguyên nói riêng? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… V Ơng (Bà) có ý kiến đóng góp thêm cho hoạt đợng quản lý chi quỹ BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… VI Ông (Bà) có đề xuất quan Nhà nước để nâng cao chất lượng quản lý chi quỹ BHYT nước? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn! Ngày tháng năm 2019 Người vấn Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 93 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN CÁC Y, BÁC SỸ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH Kính chào ơng/bà! Tơi Nguyễn Xn Q, học viên cao học trường Đại học Kinh tế QTKD - Đại học Thái Nguyên Tôi thực Luận văn tốt nghiệp với đề tài nghiên cứu: Quản lý chi bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên Rất mong ông/bà dành thời gian để trả lời câu hỏi để tơi thu thập thơng tin cho đề tài Sự giúp đỡ ông/bà đóng góp lớn vào kết luận văn Tôi xin cam kết thông tin ông/bà phục vụ với mục đích nghiên cứu đề tài ḷn văn nói trên, khơng nhằm mục đích khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông/bà! Thông tin người vấn (Các y, bác sỹ sở khám chữa bệnh) - Họ tên người vấn: - Tuổi: - Trình đợ văn hố (lớp): - Trình đợ chuyên môn (bằng cấp): - Chức vụ: Nội dung vấn y, bác sỹ sở khám chữa bệnh TT Tiêu chí đánh giá Rất khơng đồng ý Khơng Bình đồng ý thường Đồng tình Rất đồng tình I Đánh giá cơng tác lập kế hoạch quản lý chi bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên Kế hoạch giao dự toán hàng năm quan Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 94 BHXH đầy đủ, kịp thời Kế hoạch lập phù hợp với văn quy định Việc lập kế hoạch chi sở KCB phù hợp dự tốn giao II Đánh giá cơng tác thực quản lý chi bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên Quy trình thực phù hợp Cơng tác quản lý chi đảm bảo tính cơng khai, minh bạch Thái độ cán bộ BHXH làm công tác giám định tốt Chất lượng KCB bệnh nhân có thẻ BHYT đảm bảo III Đánh giá công tác kiểm tra chi bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Ngun Trình đợ chun mơn đồn kiểm tra tốt Nợi dung làm việc đoàn kiểm tra phù hợp Việc thực kết luận sau kiểm tra sở KCB tốt Ứng dụng nhiều giải pháp phần mềm kiểm tra chi BHYT IV Ơng (Bà) có ý kiến quản lý chi quỹ BHYT tồn quốc nói chung BHXH tỉnh Thái Nguyên nói riêng? ……………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 95 ……………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 96 V Ơng (Bà) có ý kiến đóng góp thêm cho hoạt đợng quản lý chi quỹ BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… VI Ông (Bà) có đề xuất quan Nhà nước để nâng cao chất lượng quản lý chi quỹ BHYT nước? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn! Ngày tháng năm 2019 Người vấn (ký, ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 97 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN NHÓM NGƯỜI THỤ HƯỞNG QUỸ BHYT Kính chào ơng/bà! Tơi Nguyễn Xn Q, học viên cao học trường Đại học Kinh tế QTKD - Đại học Thái Nguyên Tôi thực Luận văn tốt nghiệp với đề tài nghiên cứu: Quản lý chi bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên Rất mong ông/bà dành thời gian để trả lời câu hỏi để tơi thu thập thơng tin cho đề tài Sự giúp đỡ ơng/bà đóng góp lớn vào kết luận văn Tôi xin cam kết thông tin ông/bà phục vụ với mục đích nghiên cứu đề tài ḷn văn nói trên, khơng nhằm mục đích khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông/bà! Thông tin người vấn (Nhóm người thụ hưởng quỹ bảo hiểm y tế) - Họ tên người vấn: - Tuổi: - Trình đợ văn hố (lớp): - Trình đợ chuyên môn (bằng cấp): - Chức vụ: Nội dung vấn nhóm người thụ hưởng quỹ bảo hiểm y tế TT Tiêu chí đánh giá Rất khơng đồng ý Khơng Bình đồng ý thường Đồng tình Rất đồng tình I Đánh giá công tác lập kế hoạch quản lý chi bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên Kế hoạch giao dự toán hàng năm quan Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 98 BHXH đầy đủ, kịp thời Kế hoạch lập phù hợp với văn quy định Việc lập kế hoạch chi sở KCB phù hợp dự tốn giao II Đánh giá cơng tác thực quản lý chi bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên Quy trình thực phù hợp Công tác quản lý chi đảm bảo tính cơng khai, minh bạch Thái đợ cán bộ BHXH làm công tác giám định tốt Chất lượng KCB bệnh nhân có thẻ BHYT đảm bảo III Đánh giá công tác kiểm tra chi bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Ngun Trình đợ chun mơn đồn kiểm tra tốt Nợi dung làm việc đồn kiểm tra phù hợp Việc thực kết luận sau kiểm tra sở KCB tốt Ứng dụng nhiều giải pháp phần mềm kiểm tra chi BHYT IV Ơng (Bà) có ý kiến quản lý chi quỹ BHYT tồn quốc nói chung BHXH tỉnh Thái Nguyên nói riêng? ……………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 99 ……………………………………………………………………………… V Ơng (Bà) có ý kiến đóng góp thêm cho hoạt đợng quản lý chi quỹ BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… VI Ơng (Bà) có đề xuất quan Nhà nước để nâng cao chất lượng quản lý chi quỹ BHYT nước? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn! Ngày tháng năm 2019 Người vấn (ký, ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... công tác quản lý chi BHYT 31 Chương :THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN………………………………… 34 3.1 Đặc điểm tình hình quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN QUÝ QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.31.01.10... Thái Nguyên 43 3.2.2 Lập kế hoạch quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 45 3.2.3 Thực quản lý chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên 47 3.2.4 Kiểm tra công tác chi BHYT BHXH tỉnh Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh thái nguyên , Quản lý chi bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn