Tuan 25

31 7 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 09:09

giáo án lớp 2 tuần 25 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Th Hng Ng- Tuần 25 Thứ hai ngày 26 tháng năm 2018 TP ĐỌC (2 TIẾT) SƠN TINH ,THỦY TINH I.MỤC TIÊU: Kin thc: - Biết ngắt nghỉ đúng, đọc rõ ràng lời nhân vật câu chuyện - Hiểu ND: Truyện giải thích nạn lũ lụt nớc ta Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thgời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt (trả lời đợc câu hỏi SGK K nng: - Biết đọc rõ ràng, rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ sau các dấu câu Thái độ : - Giáo dục HS u thích mơn học II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: Tranh minh hoạ SGK - HS: Sách giáo khoa PP – KT dạy học - Kỹ thuật đặt câu hỏi, Kỹ thuật chia nhóm , Kỹ thuật KWLH, Kỹ thuật Đọc tích cực, Kỹ thuật Viết tích cực, Phương pháp Đóng vai, Kỹ thuật Trình bày phút III CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - CTHĐTQ lên điều hành các bạn khởi - GV nhận xét động trò chơi Đố bạn biết + Thảo luận nhóm đơi: Quan sát tranh nêu suy nghĩ nội dung tranh - Giới thiệu + Đại diện chia sẻ trước lớp - TN mời các bạn viết tên vào 2.Hoạt động hình thành kiến thức - Mục tiêu: Giúp HS đọc rõ ràng, đọc các từ khó giải nghĩa các từ *) Tổ chức cho HS luyện đọc : - Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy các cụm từ -GV đọc mẫu toàn bài, nêu giọng đọc -GV theo dõi, hỗ trợ cần thiết * Luyện đọc câu: Hoạt động cá nhân + Lưu ý:GV quan tâm HS mức 1-2 để - HS đọc nối tiếp câu lần 1- đọc phn Trờng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Th Hng Ng- cac em đọc nhanh hơn, HS đọc giải ngọng cần luyện đọc từ + Chia sẻ quá trình luyện đọc + Dùng bút chì gạch chân từ khó + HS luyện đọc từ khó + Lưu ý: GV quan tâm đến số em - HS đọc nối tiếp câu lần mức *Luyện đọc đoạn: Hoạt động cá nhân, nhóm -Đọc nối tiếp đoạn (lần 1) +Đọc cá nhân theo nhóm +Dùng bút chì gạch chéo cách ngắt, nghỉ câu có cụm từ dài +HS đọc chia sẻ nhóm câu khó để ngắt, nghỉ , nhấn giọng + Lưu ý: HS mức 1-2 luyện đọc nhiều * Đọc nối tiếp đoạn (lần 2) - Nhóm trưởng điểu khiển các bạn đọc nối tiếp nhóm - Mời đại diện nhóm lên thi đọc trước - Đại diện nhóm lên thi đọc trước lớp lớp Các nhóm khác nhận xét * Tổ chức cho HS tìm hiểu - Mục tiêu: HS hiểu nội dung trả lời các câu hỏi SGK - Gv yêu cầu HS đọc câu hỏi - HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi + Lưu ý: - Kiểm tra hoạt động số - Nhóm trưởng điều hành các bạn em nhóm 1-2 nhóm trả lời các câu hỏi tìm hiểu SGK - Chia sẻ nhóm - TBHT chia sẻ trước lớp - Mời cô đánh giá phần chia sẻ lớp Nội dung: Trun gi¶i thÝch n¹n lò - HS nhắc lại lơt ë níc ta Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lôt Hoạt động thực hành kỹ Lưu ý: GV bước đầu luyện đọc diễn cảm cho em HS mức 3-4 - Giúp HS đọc diễn cảm đoạn - Gv đọc mẫu cho HS nghe - HS dùng bút chì gạch chân từ nhấn giọng, gạch chéo chỗ ngắt, nghỉ - Nhóm trưởng tổ chức luyện đọc - Nhận xét nhóm, tập đọc diễn cảm (cá nhân – nhóm) Trêng TiĨu häc Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C êi so¹n:Nguyễn Thị Hằng Ng- - HS thi đọc theo vai - Nhận xét nhóm đọc Hoạt động tiếp nối - Hỏi lại tên - Qua câu chuyện muốn - HS trả lời khuyên ta điều - Nhận xét tiết - Khuyên bình học tónh… - Dặn HS nhà chuẩn bị bài: Bé nhìn biển Đọc trả lời câu hỏi SGK liên quan đến học _ Toán Một phần năm I.MC TIấU: Kiến thức - Bớc đầu nhận biết đợc (bằng hính ảnh trực quan) phần năm, biết đọc , biết viết - Biết thực hành chia nhóm đồ vật thành phần Kĩ - Rốn HS kĩ tính toán, tư nhanh Th¸i độ - Giáo dục HS tính cẩn thận, gọn gàng Yêu thích môn học II PHNG TIN DY HC: Đồ dùng - GV: SGK - HS: Sách giáo khoa PP – KT dạy học - Kỹ thuật đặt câu hỏi, Kỹ thuật chia nhóm , Kỹ thuật KWLH, Kỹ thuật Đọc tích cực, Kỹ thuật Viết tích cực, Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - GV mời TBVN cho lớp khởi động - TBVN điều hành các bạn khởi động qua trò chơi: Bắn tên - GV nhận xét, khen - Lắng nghe - Giới thiệu - Ghi tên vào 2.Hoạt động hình thành kiến thức *Mơc tiªu: - NhËn biÕt (b»ng trùc quan) “Mét phÇn hai”, biÕt ®äc, viÕt 1/5 - BiÕt thùc hµnh chia mét nhãm đồ vật thành phần - Nhúm trng cho các bạn làm việc cá Trêng TiĨu häc Hßa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Th Hng - Yêu cầu HS đọc phần màu xanh SGK Ng- nhân, cặp đơi, nhóm - Chia sẻ nhóm - Chia sẻ trước lớp - GV cht kin thc - Giáo viên lấy kéo cắt hình vuông làm phần giới thiệu : Có hình vuông chia làm phần nhau, lấy phần, ta cú phần nm hình vuông - Giáo viên làm ví dụ tơng tự với - Học sinh nghe ghi nhớ hình tròn, hình tam giác - Đọc, viết số để rút kết luận : KL:Trong toán học, để thể phần t hình vuông, phần t hình tròn ngời ta dùng số phần nm ViÕt lµ Hoạt động thực hành kỹ - GV nªu Y/C BT HS tự hỏi đáp các - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc thầm đề thực Y/C BT - Làm cá nhân, cặp đơi, nhóm - GV theo dõi - Chia sẻ nhóm - Chia sẻ trước lớp * TBHT chia sẻ trước lớp: - GV nx, chốt kiến thức Bài 1: Đã tơ màu 1/5 hình A, D, Bài 2: Hình có 1/5 số vng tơ màu là: A, C Bài 3: Hình a Hoạt động tiếp nối - Hỏi lại tên - HS trả lời - Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà chuẩn bị bài: Luyện tập - HS lắng nghe Đọc tìm hiểu học ThĨ dơc §i thêng theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông dang ngang I.MC TIấU: Trờng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Th Hng Ng- - Thực đợc thờng theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông dang ngang - Biết cách chơi tham gia đợc trò chơi Nhảy đúng, nhảy nhanh II.A IM PHNG TIN: - Địa điểm: Trên sân trờng Vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện: Kẻ vạch để tập RLTTCB kẻ ô cho trò chơi nhảy ô III.CC HOT NG T CHC Hoạt động dạy Phần mở đầu - GV phổ biến nội dung, yêu cầu học - Xoay khớp cổ chân đầu gối hông vai Phần - Đi theo vạch kẻ thẳng tay chống hông - Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang - Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh +GV nêu tên trò chơi dẫn theo hình vẽ kết hợp theo làm mẫu +GV yêu cầu nhóm lên làm thử - Cho lớp chơi thức tổ chức cho HS thi xem bạn nhảy nhanh - Nhận xét, tuyên dơng Phần kết thúc - Nhảy thả lỏng - GV - HS hệ thống - GV nhận xét học Hoạt động học - HS thùc hiÖn - HS thùc hiÖn - HS thùc hiƯn - HS theo dâi - nhãm lµm thư - HS thùc hiƯn - HS thùc hiƯn Thứ ba ngày 27 tháng năm 2018 TỐN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: KiÕn thøc Trêng TiÓu häc Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C êi so¹n:Nguyễn Thị Hằng Ng- - Học thuộc lòng bảng chia Áp dụng bảng chia để giải toán liên quan - Củng cố biểu tượng moọt phan naờm Kĩ - Rốn HS k nng tớnh toan nhanh Thái độ - Giao dc HS u thích mơn học II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: SGK - HS: Sách giáo khoa PP – KT dạy học - Kỹ thuật đặt câu hỏi, Kỹ thuật chia nhóm , Kỹ thuật KWLH, Kỹ thuật Đọc tích cực, Kỹ thuật Viết tích cực, III CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - GV mời TBHT cho lớp khởi động - TBHT điều hành các bạn khởi động qua trò chơi: Chèo thuyền - GV nhận xét, khen - Lắng nghe - Giới thiệu - Ghi tên vào Hoạt động thực hành kỹ - GV nªu Y/C BT1,2,3 lµm vë - Nhóm trưởng u cầu các bạn đọc thầm đề làm vào nháp, vào nh¸p, BT lµm vë - Nhóm trưởng cho các bạn làm việc cá nhân, cặp đơi, nhóm - Chia sẻ nhóm - Chia sẻ trước lớp Bài 1: - Y/C HS nêu nối tiếp kết -HS ủoùc tieỏp nối kết nhãm - GV theo dõi HS làm bài, đọc để kòp thời uốn nắn, sửa sai - GV NX chèt -HS đọc tiếp nối kết Bài 2: - Y/C HS nªu nèi tiÕp kÕt qu¶ nhãm - GV theo dõi HS làm bài, đọc để kòp thời uốn nắn, sửa sai - GV NX chốt Trờng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Th Hng Ng- Baứi 3: - HS lên chia sẻ - GV theo dõi chia sẻ nhóm - Dự kiến làm - Baứi toaựn cho bieỏt gỡ? Hoỷi Tóm tắt: gì? bạn : 35 bạn :… quyn v? - Y/C HS lên chia sẻ Giải Mi bạn có số lµ: 35 : = (quyển vở) Đ/s: GV nx, chốt Bài 4: - GV theo dâi chia sỴ nhãm - HS lên chia sẻ - Baứi toaựn cho bieỏt gỡ? Hoỷi - Dự kiến làm Tóm tắt: gỡ? : đĩa - Y/C HS lªn chia sẻ 25 qu : a? Giải Xp c vo s đĩa lµ: 25 : = (đĩa) Đ/s: đĩa * NT chia sẻ trước lớp -Dự kiến đáp án: hình a GV nx, chốt Bài 5: - GV NX chèt Hoạt động tiếp nối - HS trả lời - Hỏi lại tên - Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà chuẩn bị bài: Luyện tập chung Đọc tìm hiểu học HS lắng nghe CHÍNH TẢ: (Tập chép) SƠN TINH, THỦY TINH I.MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhìn bảng chép chÝnh x¸c tả , trình bày hình thức văn xu«i - Làm tập chỉnh tả phân biệt ch / tr / dấu hỏi / ngã Trờng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo ¸n: lớp 2C êi so¹n:Nguyễn Thị Hằng Ng- Kĩ năng: - Rèn kĩ viết chữ cẩn thận, đẹp, xác Thái độ : - Giáo dục HS u thích mơn học II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: SGK - HS: Sách giáo khoa PP – KT dạy học - Kỹ thuật đặt câu hỏi, Kỹ thuật chia nhóm , Kỹ thuật KWLH, Kỹ thuật Đọc tích cực, Kỹ thuật Viết tích cực III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - GV mời TBHT cho lớp khởi động - TBHT điều hành các bạn khởi động qua trò chơi: Chèo thuyền - GV nhận xét, khen - Lắng nghe 2.Hoạt động hình thành kiến thức a) Giới thiệu - Ghi tên vào b)Hướng dẫn tập chép: *Hoạt động lớp, cá nhân -GV đọc mẫu đoạn viết lần - HS đọc,tìm hiểu nội dung đoạn viết, chia - GV theo dõi sẻ nhóm - HS tìm từ khó, viết nháp, chia sẻ nhóm - GV chốt từ khó: - Nêu cách trình bày, chia sẻ nhóm - Nêu tư ngồi viết, chia sẻ nhóm - GV theo dõi các nhóm làm việc - HS viết - GV đọc, HS nghe viết - Soát lỗi, đổi chéo kiểm tra cho - GV theo dõi - Chấm nhận xét số Hoạt động thực hành kỹ - GV nªu Y/C các nhóm làm vào - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc thầm đề làm vào nháp, vào VBT thay PHT - Nhóm trưởng cho các bạn làm việc cá nhân, cặp đơi, nhóm - Đổi chéo kiểm tra - Chia sẻ nhóm * TBHT chia sẻ trước lớp: - HS chia sẻ trước lớp Bài 2: - Điền s hay x vào chỗ - GV theo dõi, nx nhóm Trờng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo ¸n: lớp 2C êi so¹n:Nguyễn Thị Hằng Ng- trống - Dự kiến đáp án: -trú mưa , truyền tin , Bài 3: chuyền cành , chở hàng , trở - GV theo dõi, nx nhóm - số chẵn , số lẻ , chăm - GV nhận xét, chốt , lỏng lẻo , mệt mỏi buồn bã - Dự kiến đáp án: +Thanh hỏi : chổi rơm , ngủ say , ngỏ lời , ngẩng đầu , thăm thẳm , trỏ , trẻ em , biển , + Thanh ngã : ngõ hẹp , ngã , ngẫm nghó , xanh thẫm , kó , rõ ràng , bãi cát , số chaün , Hoạt động tiếp nối - Hỏi lại tên - HS trả lời - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà chuẩn bị bài:nghe-viết: Bé - HS lắng nghe nhìn biển Đọc tìm hiểu học - GV nhận xét, chốt KỂ CHUYỆN SƠN TINH, THỦY TINH I.MỤC TIÊU: 1.Kiếnthức: - Biết xếp lại theo thứ tự tranh minh hoạ theo trình tự câu chuyện Sơn Tinh , Thuỷ Tinh - Dựa vào tranh minh hoạ gợi ý GV kể lại đoạn toàn câu chuyện - Biết theo dõi lời kể bạn nhận xét đánh giá lời kể bạn Kĩ năng: - Biết nghe,kể nhận xét lời bạn kể Thái độ : - Giáo dục HS u thích mơn học II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: SGK - HS: Sách giáo khoa PP – KT dạy học Trêng TiĨu häc Hßa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời so¹n:Nguyễn Thị Hằng Ng- - Kỹ thuật đặt câu hỏi, Kỹ thuật chia nhóm , Kỹ thuật KWLH, Kỹ thuật Đọc tích cực, Phương pháp Đóng vai III CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - GV mời TBVN cho lớp khởi động - TBVN điều hành các bạn khởi động hát - GV nhận xét, khen - Lắng nghe 2.Hoạt động hình thành kiến thức a) Giới thiệu - Ghi tên vào b)Hướng dẫn kể chuyện: - Lắng nghe *GV kể mẫu - yêu cầu các nhóm quan sát - Quan sát tranh kể tranh kể cho nghe nhóm nhóm - GV theo dõi - GV nêu câu hỏi chia sẻ nhóm -Bức tranh minh hoạ điều - Minh hoạ trận đánh hai vò thần Thuỷ Tinh hô ? mây , gọi gió , dâng nước Sơn Tinh đâng bốc đồi dời dãy núi chặn - Đây nội dung thứ dòng nước lại - Đây nội dung cuối câu chuyện ? câu chuyện -Bức tranh vẽ cảnh ? - Cảnh Sơn Tinh mang lễ vật - Đây nội dung thứ đến trước đón Mò Nương câu chuyện ? - Hãy nêu nội dung -Đây nội dung thứ hai câu chuyện tranh thứ ? - Em xếp theo thứ tự tranh - Hai vò thần đến cầu hôn theo nội dung câu chuyện ? Mò Nương - HS lên bảng xếp lại - Y/C các nhóm lên chia sẻ thứ tự tranh , , - GV nhận xét boå sung - HS lên chia sẻ trước lớp Hoạt động thực hành kỹ Trêng TiÓu häc Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C êi so¹n:Nguyễn Thị Hằng Ng- Hoạt động thực hành kỹ Bài 1: - Yêu cầu nhóm đọc đề - Nhóm trưởng cho các bạn làm việc cá nhân, cặp đơi, nhóm bàiû làm - Chia sẻ nhóm - GV theo dâi, kiểm tra cac nhúm - Y/C HS lên chia sẻ - Chia sẻ trước lớp * tàu biển , cá biển , tôm biển ,chim biển, bão biển , sóng biển , lốc biển , mặt - GV nx, chốt biển , rong biển bờ biển , Bài 2: - Y/C HS tìm hiểu đề, làm nhóm biển , biển khơi , biển xanh , biển rộng ,… - GV theo dõi - Nhóm trưởng cho các bạn làm việc cá nhân, cặp đơi, nhóm - Y/C HS lªn chia sỴ - Chia sẻ nhóm - GV nhận xét, tuyên dương, chốt - Chia sẻ trước lớp * sông , suối , hồ Bài 3: - Y/C HS tìm hiểu đề, làm nhóm - Nhóm trưởng cho các bạn làm vào VBT thay PHT - GV theo dâi, giúp đỡ các nhóm - Y/C HS lên chia sẻ - GV nhn xột, tuyờn dng, cht cách đặt câu hỏi với cụm từ Vì sao? - HS chia sẻ trước lớp “ Vì không Bài 4: - Y/C HS tìm hiểu đề, làm nhóm bơi đoạn sông ?” - GV theo dâi, giúp đỡ các nhóm - Y/C HS lên chia sẻ - HS chia s trc lp: a/ Vì Sơn Tinh lấy Mò Nương? - Sơn Tinh lấy Mò Nương chàng mang lễ vật đến trước b/ Vì Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ? - Thuỷ Tinh dâng nước ñaùnh - GV nhận xét, tuyên dương, chốt cách trả Sơn Tinh chằng không lấy Mò Nương lời câu hỏi có cụm từ Vì sao? c/ Vì nước ta có nạn lụt Trêng TiĨu häc Hßa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời so¹n:Nguyễn Thị Hằng Ng- lội ? - Vì hàng năm Thuỷ Tinh dâng nước để đánh Sơn Tinh Hoạt động tiếp nối - HS trả lời - Lắng nghe - Hỏi lại tên - Chốt lại kiến thức toàn - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà chuẩn bị bài: TN sông biển Dấu phẩy Đọc tìm hiểu học Tù nhiªn xã hội KIM TRA Thủ công Làm dây xúc xÝch trang trÝ(T1) I.MỤC TIÊU: KiÕn thøc - Biết cách làm dây xúc xích trang trí - Cắt, dán dây xúc xích trang trí Đường cắt tương đối thẳng Có thể cắt, dán nhất vòng tròn, Kích thước các vòng tròn dây xúc xích tương đối - Với hs khéo tay: Cắt, dán dây xúc xích trang trí Kích thước các vòng dây xúc xích Màu sắc p Kĩ - Rèn kỹ gấp, cắt, dán hình Thái độ - GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm làm II PHƯƠNG TIỆN-KĨ THUẬT DẠY HỌC: - GV: dây xúc xích mẫu - HS : Giấy thủ cơng, kÐo, hồ dán, bút màu - K thut quan sat, K thuật chia nhóm , Kỹ thuật KWLH, thực hành III CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - GV mời TBVN cho lớp khởi động - TBVN điều hành các bạn khởi động qua hát - GV nhận xét, khen - Lắng nghe - Giới thiệu - Ghi tên vào Hoạt động hình thành kiến thức Trờng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Th Hng Ng- -Giáo viên tỉ chøc cho häc sinh - HS ®äc nhãm, chia sẻ hoạt động theo nhóm nhóm m×nh - GV hỏi học sinh nhóm các bước Bước 1: Cắt thành nan làm dây xúc xích giấy Bước 2: Dán nan thành - GV gọi các nhóm chia sẻ cách làm dây dây xúc xích xúc xích - GV nhận xét, chốt các bc thc hin - HS lên chia sẻ - Hc sinh theo dõi Hoạt động thực hành kỹ -Giáo viên tổ chức cho học sinh - HS đọc nhóm, chia sẻ hoạt động theo nhóm nhóm -Trớc cắt gấp yêu cầu cac bn nhắc lại bớc -Giáo viên theo dõi uốn nắn giúp - Các nhóm thực hành gấp đỡ em gấp cha tốt -Yêu cầu cac nhúm trình bày sản - HS lên chia sẻ phẩm - Hc sinh theo dừi -Cho học sinh nhận xét đánh giá sản phẩm bạn -Giáo viên chọn sản phẩm đẹp tuyên dơng Hot ng tiếp nối - Hỏi lại tên - HS trả lời - Lắng nghe - Chốt lại kiến thức toàn - Về nhà chuẩn bị bài: Làm dây xúc - Nhn xột tit hc, nhận xét tinh thần, thái ®é häc tËp, sù chn bÞ xích(T2) Đọc tìm hiu bi hc h/s Thứ năm ngày tháng năm 2018 TP C Bẫ NHèN BIN I.MC TIấU: 1.Kinthc: - Bớc đầu biết đọc rành mạch, thể giọng vui tơi, hồn nhiên Trờng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Thị Hằng Ng- - Hiểu nội dung bài: BÐ rÊt yêu biển, bé thấy biển to, rộng mà ngộ nghĩnh nh trẻ - Trả lời đợc câu hỏi SGK Thuộc khổ thơ đầu K nng: - Biết đọc rõ ràng, rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ sau các dấu câu Thái độ : - Giáo dục HS u thích mơn học II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: Tranh minh hoạ SGK - HS: Sách giáo khoa PP – KT dạy học - Kỹ thuật đặt câu hỏi, Kỹ thuật chia nhóm , Kỹ thuật KWLH, Kỹ thuật Đọc tích cực, Kỹ thuật Viết tích cực, Kỹ thuật Trình bày phút, III CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - GV mời TBVN cho lớp khởi động - TBVN điều hành các bạn khởi động hát - GV nhận xét + Thảo luận nhóm đơi: Quan sát tranh nêu suy nghĩ nội dung tranh + Đại diện chia sẻ trước lớp - Giới thiệu - TN mời các bạn viết tên vào 2.Hoạt động hình thành kiến thức - Mục tiêu: Giúp HS đọc rõ ràng, đọc các từ khó giải nghĩa các từ *) Tổ chức cho HS luyện đọc : - Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy các cụm từ -GV đọc mẫu toàn bài, nêu giọng đọc -GV theo dõi, hỗ trợ cần thiết * Luyện đọc câu: Hoạt động cá nhân + Lưu ý:GV quan tâm HS mức 1-2 để - HS đọc nối tiếp câu lần 1- đọc phần các em đọc nhanh hơn, HS đọc giải ngọng cần luyện đọc từ + Chia sẻ quá trình luyện đọc + Dùng bút chì gạch chân từ khó + HS luyện đọc từ khó: nghỉ hè , tưởng , nhỏ , bãi + Lưu ý: GV quan tâm đến số em giàng , bễ , , trẻ , mức - HS đọc nối tiếp câu lần Trờng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo ¸n: lớp 2C êi so¹n:Nguyễn Thị Hằng Ng- *Luyện đọc đoạn: Hoạt động cá nhân, nhóm -Đọc nối tiếp đoạn (lần 1) +Đọc cá nhân theo nhóm +Dùng bút chì gạch chéo cách ngắt, nghỉ câu có cụm từ dài +HS đọc chia sẻ nhóm câu khó + Lưu ý: HS mức 1-2 luyện đọc nhiều để ngắt, nghỉ , nhấn giọng * Đọc nối tiếp đoạn (lần 2) - Nhóm trưởng điểu khiển các bạn đọc nối tiếp nhóm - Mời đại diện nhóm lên thi đọc trước - Đại diện nhóm lên thi đọc trước lớp lớp Các nhóm khác nhận xét * Tổ chức cho HS tìm hiểu - Mục tiêu: HS hiểu nội dung trả lời các câu hỏi SGK - Gv yêu cầu HS đọc câu hỏi + Lưu ý: - Kiểm tra hoạt động số - HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi em nhóm 1-2 - Nhóm trưởng điều hành các bạn nhóm trả lời các câu hỏi tìm hiểu SGK - Chia sẻ nhóm - TBHT chia sẻ trước lớp Nội dung : BÐ rÊt yªu biĨn, bÐ - Mời cô đánh giá phần chia sẻ lớp thÊy biĨn to, réng mµ ngé - HS nhắc lại nghÜnh nh trỴ Hoạt động thực hành kỹ *Học thuộc lòng thơ - Nhóm trưởng tổ chức học thuộc lòng nhóm - HS thi đọc thuộc lòng - nhóm thi đọc - Nhận xét nhóm thơ - Nhận xét Hoạt động tiếp nối - Hỏi lại tên - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà chuẩn bị bài: Tơm Càng Cá Con Đọc tìm hiểu học - HS trả lời TOÁN GIỜ ,PHÚT I.MỤC TIÊU: KiÕn thøc Trêng TiĨu häc Hßa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Thị Hằng Ng- - NhËn biÕt giê cã 60 phút - Biết cách xem đồng hồ kim chØ vµo sè 12, vµ sè - Biết đơn vị đo thời gian: Giờ phút - Biết thực phép tính đơn giản với số đo thời gian Kĩ - Rèn cho HS kĩ xem đồng hồ Thái độ - Giáo dục HS yêu thích môn học II PHNG TIN DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: SGK - HS: Sách giáo khoa PP – KT dạy học - Kỹ thuật đặt câu hỏi, Kỹ thuật chia nhóm , Kỹ thuật KWLH, Kỹ thuật Đọc tích cực, III CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - GV mời TBHT cho lớp khởi động - TBHT điều hành các bạn khởi động qua trò chơi: Chèo thuyền - GV nhận xét, khen - Lắng nghe - Giới thiệu - Ghi tên vào Hoạt động hình thnh kin thc -Giáo viên tổ chức cho học sinh - Nhóm trưởng cho các bạn làm việc cá nhân, cp ụi, nhúm hoạt động theo nhóm - GV theo dâi, câu hỏi kiểm tra các - Chia sẻ nhóm: + giê b»ng 60 nhóm: + §ång hå chØ giê +1 giê b»ng bao nhiªu phút ? + Quay kim đồng hồ đến vị trí hỏi: Đồng hồ + Đồng hå chØ giê 15 giê ? +TiÕp tục quay kim đồng hồ +Kim phút vào số đến 15 phút hỏi : §ång - Häc sinh tr¶ lêi nhóm hå ? +Hãy nêu vị trí kim phút ®ång hå chØ giê 15 +Quay kim ®ång hå ®Õn giê - Chia sẻ trước lớp 15 phút, đến 10 15 phút yêu cầu học sinh đọc đồng hồ -Giáo viên tổ chức cho cac nhúm Trờng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Th Hằng Ng- chia sẻ trước lớp - GV nhận xét, chốt Hoạt động thực hành kỹ - GV nêu Y/C BT1,2, làm nháp, - Nhúm trng yờu cầu các bạn đọc thầm đề làm vào nháp, vào BT lµm vë - Nhóm trưởng cho các bạn làm việc cá nhân, cặp đơi, nhóm - Chia sẻ nhóm Bµi 1: - Chia sẻ trước lớp - Gọi các nhóm chia sẻ * Dù kiÕn bµi lµm: A)7 giê 15 B)2 giê 30 C)11 giê 30 D)3 giê - GV nhận xét, chốt Bµi 2: - Chia sẻ trước lớp - Gọi các nhóm chia sẻ - GV nhận xét, chốt Bµi 3: - Chia sẻ trước lớp - Gọi các nhóm chia sẻ * Dù kiÕn bµi lµm: a) + = giờ + = giờ + = 10 giờ + = 15 b) - = giờ - = 12 - = 16 - 10 = - GV nhận xét, chốt Hoạt động tiếp nối - Hỏi lại tên - HS trả lời - Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà chuẩn bị bài: Thực hành HS lắng nghe xem đồng hồ Đọc tìm hiểu học TẬP VIẾT CHỮ HOA V I MỤC TIÊU: KiÕn thức Trờng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Th Hng Ng- - Viết chữ hoa V (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ); chữ câu ứng dụng: Vợt (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Vợt suối băng rừng (3 lần) Kĩ - Rốn k nng vit ỳng, nhanh, p Thái độ - Giáo dục HS tÝnh cÈn thËn, ãc thÈm mü Cã ý thøc rÌn ch÷ II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: SGK - HS: Sách giáo khoa PP – KT dạy học - Kỹ thuật đặt câu hỏi, Kỹ thuật chia nhóm , Kỹ thuật KWLH, Kỹ thuật Đọc tích cực, Kỹ thuật Viết tích cực, III CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - CTHĐTQ lên cho lp chơi trò chơi Đố bạn biết - Nhn xét - Lắng nghe - Giới thiệu - Ghi tên vào 2.Hoạt động hình thành kiến thức * Giáo viên cho các nhóm quan sát chữ - Nhóm trưởng cho các bạn làm việc cá nhân, cặp đơi, nhóm mẫu - Học sinh quan sát nhận xét độ cao , - Quan sát các nhóm chiều rộng chữ, chia sẻ cách viết nhóm - HS viết bảng chữ V - Học sinh theo dõi giáo viên viết mẫu - Giáo viên viết mẫu lên bảng V - Nêu quy trình viết: Ch÷ V hoa gåm - Häc sinh nghe vµ ghi nhí nét: nét nét kết hợp nét cong trái nét lợn ngang, nét nét sổ thẳng, nét - HS nờu nét móc xuôi phải -Gọi học sinh nói lại quy trình viết chữ V hoa - HS vit bng -Yêu cầu học sinh luyện viết chữ V không trung , sau Trờng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Th Hng Ng- viết bng -Giáo viên nhận xét sửa sai Lu ý: GV quan sát chi tiết với HS mức 1-2 * Hướng dẫn học sinh viết cụm từ ứng dụng - Giới thiệu cụm từ ứng dụng: Vỵt si băng rừng + Gii ngha cõu ng dng: Vợt suối băng rừng vợt qua đoạn - HS tho lun đờng khó khăn vất vả - Hng dn phõn tớch: * Quan sát nhận xét - GV y/c HS thảo luận nhóm với các câu hỏi gợi ý -Cụm từ có chữ ? -Viết vào bng chữ ? - Độ cao chữ? -Khoảng cách chữ ? - HS thc hin Y/C c,Viết bảng : -Yêu cầu HS viết chữ : Vợt vào bảng -Giáo viên nhận xét uốn n¾n - Hướng dẫn viết câu ứng dụng vào nháp Lưu ý: Quan sát đặc biệt đến em HS mức 1-2 để em viết đúng, Hoạt động thực hành kỹ Giáo viên hướng dẫn học sinh viết vào - HS viết vào theo yêu cầu giáo theo mẫu sẵn viên - Giáo viên theo dõi uốn nắn sửa sai - Sửa lỗi - Giáo viên thu 7, có nhận xét cụ thể Dự kiến : có số em viết không liền nét HS mức 1-2 HS mức 1-2 khơng hồn thành hết viết Hoạt động tiếp nối - Hỏi lại tên - HS trả lời - Hệ thống ND học - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà chuẩn bị bài: Chữ hoa X - HS lắng nghe Đọc tìm hiểu học Trêng TiĨu häc Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C êi so¹n:Nguyễn Thị Hằng NgKĨ NĂNG SỐNG POKI BÀI 49: KHI K GIAN T NHP kĩ sống poki 50: KHI K GIAN T NHP (TIP) Thứ sáu ngày tháng năm 2018 TON THệẽC HAỉNH XEM ẹONG HỒ I.MỤC TIÊU: KiÕn thøc - BiÕt xem đồng hồ kim phút vào số số BiÕt đơn vò đo thêi gian :giờ , phút - Nhận biết khoảng thời gian 15 phút, 30 phút Kĩ - Rốn HS k nng xem ủong ho Thái độ - Giao dc HS u thích mơn học II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: SGK - HS: Sách giáo khoa PP – KT dạy học - Kỹ thuật đặt câu hỏi, Kỹ thuật chia nhóm , Kỹ thuật KWLH, Kỹ thuật Đọc tích cực, III CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động - GV mời TBVN cho lớp khởi động - TBVN điều hành các bạn khởi động qua trò chơi: Bắn tên - GV nhận xét, khen - Lắng nghe - Giới thiệu - Ghi tên vào Hoạt động thực hành kỹ - GV Y/C các nhóm thực hành làm - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc thầm đề làm vào nháp BT1,2,3 - Nhóm trưởng cho các bạn làm việc cá nhân, cặp đơi, nhóm - Chia sẻ nhóm - Chia sẻ trước lớp * TBHT chia sẻ trước lớp: Bài * Dù kiÕn bµi lµm: - Gọi các nhóm chia sẻ A) 15 phút B) 30 phút Trêng TiĨu häc Hßa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Thị Hằng Ng- C) 15 phút D) 30 phút - GV nx, chốt Bài - Gọi các nhóm chia sẻ * Dù kiÕn bµi lµm: a/ - A ; b/ - D ; c/ - B ; d/ - E ; e/ - C ; g/ - G - GV nhận xét, chốt -Chia sẻ trước lớp Mời nhóm khác nhận Bài xét - Gọi đại diện các nhóm thực hành quay đồng hồ - GV nhận xét, chốt Hoạt động tiếp nối - Hỏi lại tên - HS trả lời - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà chuẩn bị bài: Luyện tập - HS lắng nghe Đọc tìm hiểu học TẬP LÀM VĂN ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý.QUAN SÁT TRANH TRẢ LỜI CÂU HỎI I MỤC TIÊU: KiÕn thøc - Biết đáp lời ®ång ý tình giao tiếp thông thờng ( BT1- 2) - Quan sát tranh cảnh biển, trả lời đợc câu hỏi cảnh tranh Kĩ - Rèn cho HS kĩ vit on Thái độ - Giáo dục HS yêu thÝch m«n häc II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đồ dùng - Tranh minh họa tập SGK PP – KT dạy học - Kỹ thuật đặt câu hỏi, Kỹ thuật chia nhóm , Kỹ thuật KWLH, Kỹ thuật Đọc tích cực, Kỹ thuật Viết tích cực, PP đóng vai III.CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động Trêng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lớp 2C êi so¹n:Nguyễn Thị Hằng - GV mời TBHT cho lớp khởi động Ng- - HS thùc hiÖn theo Y/C - GV nhận xét, khen - Giới thiệu - Lắng nghe - Ghi tên vào Hoạt động thực hành kỹ - GV nªu Y/C các nhóm làm vào - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc thầm đề làm vào nháp, vào VBT thay PHT - Nhóm trưởng cho các bạn làm việc cá nhân, cặp đơi, nhóm - Đổi chéo kiểm tra * TBHT yêu cầu các nhóm chia sẻ trước - Chia sẻ nhóm - Nhóm trưởng chia sẻ trước lớp lớp: Baøi 1: - Gọi đại diện nhóm đóng vai * Các nhóm thực hành đóng vai trước lớp: - Cháu chào bác Cháu xin phép bác cho cháu gặp bạn Dũng - Cháu vào nhà đi, Dũng - GV nhận xét, chốt học Bài 2: - GV gọi các nhóm chia sẻ - Dự kiến đáp án: a:- Cảm ơn cậu Tớ trả lại sau dùng xong./ Cảm ơn cậu Cậu - GV nhận xét, chốt: Khi người tốt quá./ Tớ cầm nhé./ khác cho phép đồng ý, b :- Cảm ơn em./ Em thảo thường đáp lại / Em tốt quá./ Em ngoan lời cảm ơn chân thành Bài 3: - GV gọi các nhóm chia sẻ - HS chia sẻ trước lớp - Dự kiến làm: - Sóng biển cuồn cuộn / Sóng biển nhấp nhô / Sóng biển dập dờn / Sóng biển tung mù, Sóng biển dựng cao núi , Trờng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Th Hng - GV nhận xét, chốt Ng- - Trên mặt biển có tàu đánh cá / Có thuyền đánh cá khơi / Những thuyền dập giờn sóng - Trên bầu trời đàn hai âu bay lượn / Mặt trời đỏ lựng từ từ nhô lên Hoạt động tiếp nối - HS trả lời - Hỏi lại tên - Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà chuẩn bị Đáp lời đồng - HS lắng nghe ý Tả ngắn biển Đọc tìm hiểu học CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) BÉ NHÌN BIỂN I.MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe - vieỏt chớnh xaực baứi tả Trình bày khổ thơ chữ - Laứm ủuựng caực tập tả phân biệt ch / tr hỏi / ngã Kĩ năng: - Rèn kĩ viết chữ cẩn thận, đẹp, xác Thái độ : - Giáo dục HS u thích mơn học II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: SGK - HS: Sách giáo khoa PP – KT dạy học - Kỹ thuật đặt câu hỏi, Kỹ thuật chia nhóm , Kỹ thuật KWLH, Kỹ thuật Đọc tích cực, Kỹ thuật Viết tích cực III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hot ng ng Trờng Tiểu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C ời soạn:Nguyn Th Hng Ng- - CTHĐTQ cho lớp thi viết từ - HS thùc hiƯn theo Y/C có âm n/l - Lắng nghe - GV Nhận xét 2.Hoạt động hình thành kiến thức a) Giới thiệu - Ghi tên vào b)Hướng dẫn tập chép: *Hoạt động lớp, cá nhân -GV đọc mẫu đoạn viết lần - HS đọc,tìm hiểu nội dung đoạn viết, chia sẻ nhóm - HS tìm từ khó, viết nháp, chia sẻ - GV chia sẻ từ khó: nghỉ hè, bãi giằng, nhóm khiêng - Nêu cách trình bày, chia sẻ nhóm - GV theo dõi các nhóm làm việc - Nêu tư ngồi viết, chia sẻ nhóm - HS viết - Soát lỗi, đổi chéo kiểm tra cho - GV đọc, HS nghe viết - GV theo dõi - Chấm nhận xét số Hoạt động thực hành kỹ - GV nªu Y/C các nhóm làm vào - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc thầm đề làm vào nháp, vào VBT thay PHT - Nhóm trưởng cho các bạn làm việc cá nhân, cặp đơi, nhóm - Đổi chéo kiểm tra * TBHT yêu cầu các nhóm chia sẻ trước - Chia sẻ nhóm - Nhóm trưởng chia sẻ trước lớp lớp: - GV nhận xét, chốt Baøi 2: - Dự kiến đáp án: - GV theo dõi, nx nhóm +ch: cá chép, cá chuối, cá chim,cá chạch, cá chày, cá chình, cá chọi,cá chuồn +tr : cá trê, cá tra, cá - GV nhận xét, chốt trắm , cá trích , cá trôi Bài 3: - GV theo dõi, nx nhóm - Dự kiến đáp án: a/ , trường , chân - GV nhận xét, chốt b/ dễ , cổ , mũi Trêng TiĨu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 Giáo án: lụựp 2C êi so¹n:Nguyễn Thị Hằng Ng- Hoạt động tiếp nối - HS trả lời - Hỏi lại tên - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà chuẩn bị bài:tập chép: Vì cá khơng biết nói ? Đọc tìm hiểu học Trêng TiÓu học Hòa Phong Năm học: 2017- 2018 ... toaựn cho bieỏt gỡ? Hoỷi - Dự kiến làm Tóm tắt: gỡ? : đĩa - Y/C HS lªn chia sẻ 25 qu : a? Giải Xp c vo s đĩa lµ: 25 : = (đĩa) Đ/s: đĩa * NT chia sẻ trước lớp -Dự kiến đáp án: hình a GV nx, chốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 25, Tuan 25

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn